Теми статей
Обрати теми

Податок на прибуток: перехідні особливості

Редакція ПБО
Стаття

Податок на прибуток: перехідні особливості

 

Ви знаєте, що розділ III Податкового кодексу, що регулює порядок справляння податку на прибуток, набирає чинності з 1 квітня 2011 року, тобто з ІІ кварталу. У зв’язку з цим багатьом платникам податків доведеться зіткнутися з деякими перехідними моментами щодо операцій, які розпочалися до 01.04.2011 р., тобто в період дії Закону про податок на прибуток, а завершуються після 01.04.2011 р., тобто в період, коли повновладним господарем на податкових просторах нашої країни є Податковий кодекс. Допомогти зорієнтуватися в таких перехідних моментах і покликана ця стаття.

Наталя БІЛОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Минулорічні збитки

Як відомо, у 2010 році діяло

20 % обмеження на перенесення минулорічних збитків, яке вперше потрібно було застосовувати при складанні декларації з податку на прибуток за 3 квартали 2010 року.

З 1 січня 2011 року

такого обмеження вже немає. Тобто ті 80 % збитків, які були «заморожені» до кінця 2010 року, разом із сумою збитків 2010 року платники податків можуть віднести на збільшення валових витрат I кварталу 2011 року, записавши їх у рядок 04.9 першоквартальної декларації (на це вказує абзац другий п. 22.4 Закону про податок на прибуток).

Якщо ж за підсумками I кварталу 2011 року в декларації знову утворюється від’ємне значення, його сума також підлягає перенесенню — вона

включається до витрат II кварталу 2011 року та подальших податкових періодів до повного погашення такого від’ємного значення (п. 3 підрозд. 4 розд. XX Податкового кодексу).

 

Аванси (передоплати) /відвантаження (надання) товарів (результатів робіт, послуг) здійснені до/після 01.04.2011 р.

Згідно з

п. 7 підрозд. 4 розд. XX Податкового кодексу дохід не визначається щодо товарів (результатів робіт, послуг), що відвантажені (надані) після дати набуття чинності розділом III цього Кодексу в частині вартості таких товарів (результатів робіт, послуг), сплаченої у вигляді авансів (передоплати) до такої дати, у тому числі в період перебування на спрощеній системі оподаткування.

Витрати

не визначаються за товарами (результатами робіт, послуг), що отримані (надані) після дати набуття чинності розділом III Податкового кодексу, у частині вартості таких товарів (робіт, послуг), оплаченої у вигляді авансів (передоплати) до такої дати, в разі, якщо такі аванси було враховано платником податку у складі валових витрат на дату їх оплати, а також у період перебування на спрощеній системі оподаткування.

Інакше кажучи, вартість товарів (результатів робіт, послуг),

відвантажених (наданих) після 01.04.2011 р., які було оплачено авансом до цієї дати, у тому числі в період перебування підприємства на спрощеній системі оподаткування, не включається до доходу такого підприємства.

А вартість товарів (результатів робіт, послуг),

отриманих після 01.04.2011 р., за якими було перераховано аванс (передоплату) до такої дати, у разі, якщо суму такого авансу було включено підприємством до валових витрат на дату його перерахування, а також у період перебування на спрощеній системі оподаткування, не потрапляє до витрат такого підприємства.

Щодо платників податку на прибуток,

які перейшли зі спрощеної системи оподаткування на загальну, то вони одночасно з визнанням доходів від продажу товарів (виконання робіт, надання послуг) на загальній системі оподаткування до складу витрат включають собівартість таких товарів, робіт, послуг, що склалася в період перебування такого платника на спрощеній системі оподаткування, пропорційно сумі визнаних доходів.

Це загальні норми. Разом із тим, існує низка специфічних ситуацій, які розглянемо далі.

Свого часу податківці часто виходили з принципу — операції, що розпочалися за певними податковими правилами, мають завершуватися за тими самими правилами. Цього принципу і дотримуватимемося.

 

Придбання товару та отримання передоплати за нього від покупця до 01.04.2011 р., а його відвантаження — після цієї дати

Ситуація.

Підприємство — платник податку на прибуток у I кварталі 2011 року отримало від постачальника товар. Його вартість було включено до валових витрат, при цьому в результаті проведення перерахунку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток товар ураховано в залишках ТМЦ на кінець звітного періоду (на 31.03.2011 р.).

У I кварталі 2011 року від покупця отримано передоплату за цей товар та відображено валовий дохід, а відвантаження товару відбулося після 01.04.2011 р. (тобто після набуття чинності розділом III Податкового кодексу).

У зв’язку з уключенням у I кварталі 2011 року вартості придбаного товару до перерахунку за

п. 5.9 Закону про податок на прибуток (відображенням його в залишках ТМЦ на кінець звітного періоду — на 31.03.2011 р.) оподатковуваний прибуток підприємства фактично не зменшився на витрати з придбання цього товару, оскільки приріст балансової вартості запасів (рядок 01.2 декларації з податку на прибуток) обнулив валові витрати за ним же.

За правилами

Закону про податок на прибуток при відвантаженні товару в одному з наступних податкових періодів залишки ТМЦ на кінець такого періоду зменшилися б через той же механізм перерахунку за п. 5.9, унаслідок чого утворився б убуток балансової вартості запасів (рядок 04.2 декларації з податку на прибуток). Завдяки цьому зменшився б об’єкт оподаткування.

Однак

Податковим кодексом проведення перерахунку балансової вартості запасів, аналогічного перерахунку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток, не передбачено. За таких обставин виникає запитання: чи має право платник податків згідно з новим порядком уключити витрати за товаром, придбаним до 01.04.2011 р., до витрат при його відвантаженні після 01.04.2011 р.?

На нашу думку, за обставин, що склалися, у платника податків немає шансів збільшити свої витрати на вартість зазначених товарів, оскільки їх відображення за новими правилами прив’язане до визнання доходу від реалізації цих товарів (див.

п. 138.4 Податкового кодексу). А в цьому випадку дохід від продажу товарів уже відображено підприємством у I кварталі 2011 року відповідно до вимог Закону про податок на прибуток на дату першої події, а саме на дату отримання передоплати.

Отже, вартість товару, про який ідеться, не зіграє на зменшення об’єкта оподаткування ні за старими, ні за новими правилами. Розраховувати тут доводиться хіба що на ліберальне роз’яснення ДПСУ.

 

Придбання товару у фізосіб-єдиноподатників до 01.04.2011 р., а його реалізація — після цієї дати

Ситуація.

Підприємство — платник податку на прибуток у I кварталі 2011 року придбало (оплатило та отримало) товар у фізичної особи — підприємця, що сплачує єдиний податок. Витрати на придбання цього товару включено до валових витрат, при цьому в результаті проведення перерахунку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток товар ураховано в залишках ТМЦ на кінець звітного періоду (на 31.03.2011 р.).

Товар реалізовано покупцю у II кварталі 2011 року (тобто після набуття чинності розділом III Податкового кодексу). На дату передачі товару покупцю слід відобразити дохід відповідно до ст. 137 Податкового кодексу.

Як і в описаній вище ситуації, за результатами проведеного у I кварталі 2011 року перерахунку за

п. 5.9 Закону про податок на прибуток валові витрати за придбаним товаром виявилися такими, що дорівнюють нулю.

Чи може в такому разі підприємство в цілях визначення об’єкта оподаткування за II квартал 2011 року врахувати у складі витрат вартість придбаних у I кварталі 2011 року товарів

одночасно з визнанням доходу від їх реалізації? Чи не буде перешкодою для цього норма п.п. 139.1.12 Податкового кодексу? Згідно з цією нормою витрати, понесені у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи — підприємця, яка сплачує єдиний податок (крім витрат, понесених у зв’язку з придбанням робіт, послуг у фізичної особи — платника єдиного податку, що здійснює діяльність у сфері інформатизації), не включаються до складу витрат у цілях визначення оподатковуваного прибутку.

На наш погляд, підприємство в цьому випадку

має право відобразити витрати, що сформували собівартість товарів, які придбано до 01.04.2011 р. у фізосіб-єдиноподатників та значаться в залишках ТМЦ на кінець I кварталу 2011 року, у складі витрат одночасно з визнанням доходу від їх реалізації за загальними нормами розділу III Податкового кодексу.

Щодо заборонної норми, установленої

п.п. 139.1.2 Податкового кодексу, то на ситуацію, що розглядається, вона не поширюється, оскільки витрати на придбання зазначених товарів було понесено підприємством ще до набуття чинності розділом III Податкового кодексу і лише момент зменшення об’єкта оподаткування припадає на період дії цього документа. А згідно з п. 1 підрозд. 4 розд. XX Податкового кодексу норми розділу III застосовуються при розрахунках з бюджетом, починаючи з доходів та витрат, отриманих і здійснених з 01.04.2011 р., якщо інше не встановлено цим підрозділом. Отже, в обчисленні об’єкта оподаткування не беруть участі тільки ті витрати на придбання товарів (робіт, послуг) у фізосіб-єдиноподатників, що здійснені після 01.04.2011 р.

 

Відвантаження товару платником єдиного податку до 01.04.2011 р., а отримання оплати за нього — після цієї дати

Ситуація.

Підприємство — платник єдиного податку за ставкою 6 % у I кварталі 2011 року відвантажило покупцю товар. З 01.04.2011 р. воно переходить на загальну систему оподаткування і вже після такого переходу отримує від покупця кошти в оплату відвантаженого товару.

На підставі норм

Указу № 727 вартість товару, відвантаженого підприємством у період перебування на спрощеній системі оподаткування, не обкладалася єдиним податком. Чи потрібно при отриманні коштів в оплату раніше відвантаженого товару після переходу підприємства на загальну систему оподаткування у зв’язку з набуттям чинності розділом III Податкового кодексу відображати дохід за такою операцією?

Вважаємо, що дохід у цій ситуації відображати

потрібно. При цьому одночасно з визнанням доходу підприємство з метою визначення об’єкта оподаткування зможе відобразити у складі своїх витрат собівартість реалізованого товару, що склалася в період перебування на єдиному податку. Хоча прямо Податковим кодексом це і не передбачено, але випливає з аналогії до п. 7 підрозд. 4 розд. XX цього документа. Цю позицію підтримують і податківці

Для наочності аналіз розглянутих ситуацій наведемо в табл. 1.

 

Таблиця 1

Порядок оподаткування перехідних операцій

До 01.04.2011 р.

Після 01.04.2011 р.

операція

податкові наслідки

операція

податкові наслідки

1

2

3

4

Отримання від постачальника товару, який має бути оплачено після 01.04.2011 р.

Виникають ВВ.
Зважаючи на дію п. 5.9 Закону про податок на прибуток, валові витрати за придбаним товаром фактично дорівнюють нулю

Перерахування постачальнику коштів в оплату отриманого товару

Витрати не відображаються

Отримання від покупця передоплати за товар

Дохід не відображається

Відвантаження товару покупцю

Відображається дохід.
Витрати, що сформували собівартість товару, придбаного до 01.04.2011 р., уключаються до складу витрат підприємства з метою визначення об’єкта оподаткування одночасно з визнанням доходу від його реалізації

Придбання товару (оплата та отримання) у фізичної особи — підприємця,
що є платником єдиного податку

Виникають ВВ.
Зважаючи на дію п. 5.9 Закону про податок на прибуток валові витрати за придбаним товаром фактично дорівнюють нулю

Отримання від покупця передоплати за товар

Дохід не відображається

Відвантаження товару покупцю

Відображається дохід.
Витрати, що сформували собівартість товару, який придбано у фізосіб-єдиноподатників до 01.04.2011 р. та значиться в залишках ТМЦ на кінець I кварталу 2011 року, після 01.04.2011 р. включаються до складу витрат підприємства з метою визначення об’єкта оподаткування одночасно з визнанням доходу від реалізації такого товару

Перерахування постачальнику передоплати за товар, який має бути отримано після 01.04.2011 р.

 

Виникають ВВ.
Вартість товарів оплачених, але не отриманих
(не оприбуткованих) платником податку — покупцем, до приросту запасів не включається (п. 5.9 Закону про податок на прибуток)

 

Отримання товару від постачальника

Витрати не відображаються.
У зв’язку з відсутністю в Податковому кодексі норм, що передбачають необхідність ведення податкового обліку приросту (убутку) балансової вартості запасів, аналогічного перерахунку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток, вартість отриманого товару не обнуляє раніше відображені валові витрати за ним же

Отримання від покупця передоплати за товар

Дохід не відображається

Відвантаження товару покупцю

Відображається дохід.
Витрати не відображаються, оскільки сума передоплати за товар уже була врахована у складі валових витрат у I кварталі 2011 року

Отримання від покупця передоплати за товар, який має бути відвантажено після 01.04.2011 р.

Виникає ВД.
Вартість товарів оплачених, але не відвантажених (не знятих з обліку) платником податку — продавцем, до убутку запасів не включається (п. 5.9 Закону про податок на прибуток)

Відвантаження товару покупцю

Дохід не відображається.
Витрати не відображаються. У платника податків, найімовірніше, немає шансів збільшити свої витрати на вартість відвантажених товарів, оскільки їх відображення за новими правилами прив’язане до визнання доходу від реалізації цих товарів (див. п. 138.4 Податкового кодексу). А в цьому випадку дохід від продажу товарів уже відображено підприємством у I кварталі 2011 року відповідно до вимог Закону про податок на прибуток на дату першої події, а саме на дату отримання передоплати

Відвантаження покупцю товару, кошти в оплату якого має бути отримано після 01.04.2011 р.

Виникає ВД.
Вартість відвантажених товарів виключається з перерахунку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток
та включається до убутку запасів

Отримання від покупця коштів в оплату відвантаженого товару

Дохід не відображається

Відвантаження товару в період перебування підприємства на спрощеній системі оподаткування

Вартість товарів, відвантажених у період перебування на спрощеній системі оподаткування, не обкладається ЄП

Отримання від покупця коштів в оплату відвантаженого товару (підприємство перейшло на загальну систему оподаткування)

Відображається дохід.
При цьому, за роз’ясненнями податківців, підприємство одночасно з відображенням доходу має право на включення до складу витрат собівартості реалізованого товару пропорційно сумі відображеного доходу

 

Перехід з єдиного податку на нульову ставку податку на прибуток: чи поширюються «оптово-торговельні» обмеження на перехідні операції

Ситуація.

Підприємство — платник єдиного податку, одним із видів діяльності якого є оптова торгівля, у I кварталі 2011 року отримало передоплату за партію товару, який має бути відвантажено у II кварталі 2011 року.

У зв’язку з набуттям чинності розділом III Податкового кодексу підприємство планує з 01.04.2011 р. відмовитися від оптової торгівлі та перейти на загальну систему оподаткування зі сплатою податку на прибуток за ставкою 0 %.

Оскільки в ситуації, що розглядається, відвантаження раніше оплаченої партії товару (завершальна операція) має відбутися вже в період дії податково-прибуткових норм

Податкового кодексу, виникає запитання: чи матиме право підприємство за таких обставин використовувати нульову ставку податку на прибуток, адже згідно з п. 154.6 Податкового кодексу цю ставку не можуть застосовувати, зокрема, суб’єкти господарювання, що здійснюють оптову торгівлю та посередництво в оптовій торгівлі.

Думаємо, що в цьому випадку платнику податків потрібно виходити з того, що відвантаження партії товару є завершальним (балансувальним) етапом операції, розпочатої ще до 01.04.2011 р. відповідно до законодавчо встановлених податкових правил, що діяли на той момент (

Указ № 727), а отже, і завершитися вона повинна за тими самими правилами. А ці правила, нагадаємо, передбачали рівні умови оподаткування як роздрібної, так і оптової торгівлі.

Таким чином,

на подібні перехідні операції «оптово-торговельні» обмеження, установлені п. 154.6 Податкового кодексу, поширюватися не повинні. Про це говорять і податківці.

Інша справа, якщо суб’єкт господарювання, якому надано право застосовувати нульову ставку податку на прибуток, здійснюватиме операції, щодо яких установлено заборону, уже

після 01.04.2011 р. От тоді такий порушник вимушений буде перейти з «пільгової» ставки 0 % на звичайну ставку податку на прибуток (сплативши в «періоді порушення» податок на прибуток уже за всіма правилами нарівні зі звичайними його платниками).

 

Надання житлово-комунальних послуг підприємствами ЖКГ

У

п. 13 підрозд. 4 розд. XX Податкового кодексу зазначено, що тимчасово, до 1 січня 2014 року, датою збільшення доходів підприємств житлово-комунального господарства від надання житлово-комунальних послуг є дата надходження коштів від споживача на банківський рахунок або до каси платника податку.

При цьому підприємства житлово-комунального господарства у складі собівартості реалізації житлово-комунальних послуг визнають

витрати на придбання товарів, робіт, послуг у сумі фактично сплачених за них коштів. Решта витрат визнається відповідно до норм розділу III Податкового кодексу.

Цей

пункт не поширюється на платників податку — ліцензіатів з постачання електричної та/або теплової енергії.

Як бачимо, підприємства ЖКГ при визначенні доходу від надання ними житлово-комунальних послуг повинні використовувати

касовий метод. Причому цим правилом слід керуватися вже з 1 січня 2011 року, оскільки його закріплено не в окремому податково-прибутковому розділі III Податкового кодексу, що набирає чинності з 01.04.2011 р., а в загальному розділі XX цього документа, який набирає чинності тоді, коли і сам Податковий кодекс з 01.01.2011 р.

Формально це означає: формуючи валовий дохід у I кварталі 2011 року відповідно до вимог

Закону про податок на прибуток, що ще продовжує діяти, підприємствам ЖКГ потрібно орієнтуватися не на дату першої події, як це передбачено цим Законом, а на дату отримання коштів в оплату житлово-комунальних послуг, як це передбачено розділом XX Податкового кодексу. При цьому валові витрати за зазначеними операціями також слід відображати за касовим методом (згідно з Податковим кодексом), а ось їх склад має формуватися відповідно до Закону про податок на прибуток.

Щодо

одержувачів зазначених послуг, то вони, на наш погляд, у I кварталі 2011 року зберігають можливість відображати в себе валові витрати в порядку, установленому п.п. 11.2.1 Закону про податок на прибуток, тобто на дату першої з подій:

— або на дату оплати послуг;

— або на дату їх фактичного отримання.

 

Основні засоби: перехідні моменти

«

Перехідна» податкова вартість, що амортизується. Установлений Законом про податок на прибуток порядок класифікації основних фондів передбачає їх розподіл на 4 групи. Із набуттям чинності розділом III Податкового кодексу платникам податків потрібно буде перевести об’єкти основних фондів, що в них значаться, із сьогоднішніх 4 груп до майбутніх «податкових» 16 груп основних засобів (розподіл об’єктів на таку кількість груп з метою нарахування амортизації передбачено п. 145.1 Податкового кодексу).

Для розподілу об’єктів основних засобів за новими податковими групами платники податків повинні будуть провести

станом на 1 квітня 2011 року їх інвентаризацію (див. п. 6 підрозд. 4 розд. XX Податкового кодексу). При цьому:

— «перехідна» податкова вартість, що амортизується, за кожним об’єктом основних засобів визначатиметься як первісна (переоцінена) з урахуванням капіталізованих витрат на модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкцію тощо, а також суми накопиченої амортизації

за даними бухгалтерського обліку на дату набуття чинності розділом III Податкового кодексу (по суті, як бухоблікова залишкова вартість об’єкта, за винятком дооцінок, проведених після 1 січня 2010 року, суму яких до податкової вартості, що амортизується, уключати не дозволяється);

— якщо на 01.04.2011 р. загальна вартість усіх груп основних (виробничих) засобів за даними бухгалтерського обліку виявиться

менше загальної вартості всіх груп основних фондів за даними податкового обліку, то податкову різницю, що виникла, можна буде амортизувати в податковому обліку прямолінійним методом протягом 3 років як окремий об’єкт.

Строк корисного використання об’єктів основних засобів для нарахування амортизації з 01.04.2011 р. визначається платником податку

самостійно з урахуванням дати введення їх в експлуатацію, але не менше мінімально допустимих строків корисного використання, визначених п. 145.1 Податкового кодексу. Первісна вартість основних засобів не збільшується на вартість придбання або поліпшення після дати набуття чинності розділом III Податкового кодексу в частині витрат, віднесених на збільшення балансової вартості об’єктів до такої дати.

Описаний порядок поширюється й на

суб’єктів господарювання, які перейшли з 01.04.2011 р. зі спрощеної системи оподаткування на загальну.

Ремонт та поліпшення основних засобів.

З набуттям чинності розділом III Податкового кодексу збережеться «податковий» підхід до ремонтів та поліпшень основних засобів (у тому числі орендованих), що існує на сьогодні. Із цього приводу див. табл. 2.

 

Таблиця 2

Витрати на ремонт та поліпшення основних засобів
у податковому обліку

Згідно із Законом про податок на прибуток

Згідно з Податковим кодексом

Підпункт 8.7.1. Платники податку мають право протягом звітного періоду віднести на валові витрати будь-які витрати, пов’язані з поліпшенням основних фондів, що підлягають амортизації, у тому числі витрати на поліпшення орендованих основних фондів, у сумі, що не перевищує 10 % сукупної балансової вартості всіх груп основних фондів станом на початок такого звітного періоду. Витрати, що перевищують зазначену суму, розподіляються пропорційно сумі фактично понесених платником податку витрат на поліпшення основних фондів груп 2, 3, 4 або окремих об’єктів основних фондів групи 1 та збільшують балансову вартість основних фондів відповідних груп або окремих об’єктів основних фондів групи 1 станом на початок розрахункового кварталу

Пункт 146.11. Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних із ремонтом та поліпшенням об’єктів основних засобів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція), що приводить до зростання майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єктів у сумі, що перевищує 10 % сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації, на початок звітного податкового року з віднесенням суми поліпшення на об’єкт основного засобу, щодо якого здійснюється ремонт та поліпшення

Пункт 146.12.

Сума витрат, що пов’язана з ремонтом та поліпшенням об’єктів основних засобів, у тому числі орендованих, у розмірі, що не перевищує 10 % сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року, відноситься до витрат того звітного податкового періоду, в якому такі ремонт
та поліпшення були здійснені

 

Як бачимо, витрати на ремонт та поліпшення об’єктів основних засобів платник податків, як і раніше, зможе включати до витрат

у межах 10 % «ремонтного» ліміту, розрахованого виходячи із сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року. Витрати ж у сумі перевищення (тобто понад 10 % ) збільшуватимуть первісну вартість об’єкта, що ремонтується (покращується), та підлягатимуть подальшій податковій амортизації. При цьому, якщо ремонтуються одночасно декілька об’єктів основних засобів, то понесені витрати розподілятимуться пропорційно балансовій вартості кожного з таких об’єктів.

Тепер визначимо, яка сума є базою для обчислення 10 % «ремонтного» ліміту

у 2011 році.

Те, що у I кварталі 2011 року заповітні 10 % визначаються виходячи із сукупної балансової вартості всіх чотирьох груп основних фондів, що підлягають амортизації,

на початок 2011 року, тобто на 1 січня, зрозуміло.

А от на яку суму орієнтуватися в періоди 2011 року, що залишилися? Адже згідно з

підрозд. 4 Перехідних положень Податкового кодексу платники податку на прибуток:

— складатимуть декларацію з податку на прибуток

наростаючим підсумком з ІІ по IV квартал 2011 року включно (п. 2);

— застосовуватимуть для визначення переліку об’єктів основних засобів, що підлягають амортизації, дані інвентаризації, проведеної

станом на 1 квітня 2011 року (п. 6).

Чи не означає це, що для відображення ремонтних витрат у складі витрат у ІІ, ІІ — ІІІ, ІІ — IV кварталах 2011 року визначати суму сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації, потрібно буде станом на 01.04.2011 р.?

На наш погляд, ні. У

п. 146.11 Податкового кодексу чітко зазначено: 10 % «ремонтний» ліміт застосовується до сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації, на початок звітного податкового року.

Тому вважаємо, що базою для обчислення зазначеного ліміту для

всього 2011 року є сукупна балансова вартість усіх груп основних засобів, що підлягають амортизації, на 1 січня 2011 року.

 

Витрати, що лімітуються, розмір яких залежить від величини минулорічного прибутку

Як і в

Законі про податок на прибуток, у Податковому кодексі передбачено випадки, коли граничний розмір поточних витрат обмежено відсотком від оподатковуваного прибутку попереднього звітного року. До них Податковий кодекс відносить витрати на благодійність (абзаци «а», «в», «д», «е» п.п. 138.10.6), а також суми коштів, перераховані роботодавцями первинним профспілковим організаціям (абзац «б» п.п. 138.10.6).

Розмір витрат у таких випадках залежить від величини

оподатковуваного минулорічного прибутку. За правилами Закону про податок на прибуток показником, на який слід орієнтуватися в подібних випадках, є значення рядка 11 «Прибуток, що підлягає оподаткуванню» річної декларації з податку на прибуток , тому для визначення розміру лімітованих витрат, що включаються до складу валових витрат у I кварталі 2011 року, слід виходити з оподатковуваного прибутку за 2010 рік.

А від якого показника слід відштовхуватися

в подальших звітних податкових періодах 2011 року — ІІ кварталі, ІІ — ІІІ, ІІ — IV кварталах, установлених п. 2 підрозд. 4 розд. XX Податкового кодексу, адже доходи, витрати та об’єкт оподаткування в цих звітних податкових періодах формуватимуться вже за іншими правилами?

Вважаємо, що

протягом усього 2011 року (і у I кварталі, і в подальших податкових періодах) розмір витрат, щодо яких діють відсоткові обмеження, слід визначати виходячи з однієї бази — оподатковуваного прибутку за 2010 рік (рядок 11 декларації з податку на прибуток за 2010 рік), адже в п.п. 138.10.6 Податкового кодексу прямо зазначається про оподатковуваний прибуток попереднього звітного року.

Переобчислювати ж цей показник з 01.04.2011 р. за новими правилами, установленими

Податковим кодексом (коригуючи об’єкт оподаткування минулого року на суми отриманих передоплат, нарахованих роялті на користь нерезидентів або юросіб, які не є платниками податку на прибуток або сплачують цей податок не за основною ставкою, а також на вартість придбаних у фізосіб-єдиноподатників товарів, робіт чи послуг), не потрібно.

Майте на увазі: якщо встановлений витратний ліміт буде вичерпано вже в I кварталі 2011 року, то в подальших податкових періодах 2011 року права на відображення понесених витрат, щодо яких діють обмеження, у складі витрат підприємство не матиме.

Для наочності порядок визначення величини витрат, що лімітуються, наведемо в табл. 3 на с. 51.

 

Таблиця 3

Порядок визначення величини витрат, що лімітуються, у 2011 році

Вид витрат, що лімітуються

Пункт Податкового кодексу

Розмір витрат,
що лімітуються

База, виходячи з якої визначається розмір витрат,
що лімітуються, у 2011 році

у I кварталі

у ІІ кварталі, ІІ — ІІІ,
ІІ — IV кварталах

Суми коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій, визначених у ст. 157 Податкового кодексу

абзац «а» п.п. 138.10.6

не більше 4 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного року

оподатковуваний прибуток за 2010 рік

оподатковуваний прибуток за 2010 рік (розмір лімітованих витрат у ІІ — IV кварталах визначається за вирахуванням лімітованих витрат, відображених у I кварталі)

Суми коштів, перераховані роботодавцями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, передбачені колективними договорами (угодами) згідно із Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.99 р. № 1045-XIV

абзац «б» п.п. 138.10.6

у межах 4 % оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік* з урахуванням положень абзацу «а» п.п. 138.10.6 Податкового кодексу

оподатковуваний прибуток за 2010 рік

оподатковуваний прибуток за 2010 рік (розмір лімітованих витрат у ІІ — IV кварталах визначається за вирахуванням лімітованих витрат, відображених у I кварталі)

* Якщо за результатами попереднього звітного року платником податку отримано від’ємний результат об’єкта оподаткування, то сума коштів,
що перераховуються, визначається з урахуванням оподатковуваного прибутку, отриманого в році, що передує року декларування такого річного від’ємного значення, але не раніше ніж за чотири попередні звітні роки (ч. 2 абзацу «б» п.п. 138.10.6 Податкового кодексу).

Суми коштів, перераховані підприємствами всеукраїнських об’єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, де працює за основним місцем роботи не менше 75 % таких осіб, цим об’єднанням для ведення благодійної діяльності

абзац «в» п.п. 138.10.6

не більше 10 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного року

оподатковуваний прибуток за 2010 рік

оподатковуваний прибуток за 2010 рік (розмір лімітованих витрат у ІІ — IV кварталах визначається за вирахуванням лімітованих витрат, відображених у I кварталі)

Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям, музеям-заповідникам

абзац «д» п.п. 138.10.6

не більше 10 % оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік

оподатковуваний прибуток за 2010 рік

оподатковуваний прибуток за 2010 рік (розмір лімітованих витрат у ІІ — IV кварталах визначається за вирахуванням лімітованих витрат, відображених у I кварталі)

Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані на користь резидентів для цільового використання з метою випуску національних фільмів (у тому числі анімаційних) та аудіовізуальних творів

абзац «е» п.п. 138.10.6

не більше 10 % оподатковуваного прибутку за попередній податковий рік

оподатковуваний прибуток за 2010 рік

оподатковуваний прибуток за 2010 рік (розмір лімітованих витрат у ІІ — IV кварталах визначається за вирахуванням лімітованих витрат, відображених у I кварталі)

 

Заборгованість за товари (роботи, послуги), що виникла до 01.04.2011 р.

З метою оподаткування відображення в обліку продавця та покупця заборгованості, що виникла у зв’язку із затримкою в оплаті товарів, виконаних робіт, наданих послуг, якщо заходи щодо стягнення таких боргів вживалися

до набуття чинності розділом III Податкового кодексу (тобто до 01.04.2011 р.), здійснюється до повного погашення або визнання такої заборгованості безнадійною в порядку, що діяв до набуття чинності розділом III Податкового кодексу (тобто за правилами, прописаними у ст. 12 Закону про податок на прибуток). Це випливає з п. 5 підрозд. 4 розд. XX Податкового кодексу.

Такими є основні перехідні нюанси, пов’язані з податком на прибуток. Візьміть їх до уваги і тоді ви адаптуєтеся до нових правил оподаткування набагато легше.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі