Теми статей
Обрати теми

Пільги з ПДВ у Податковому кодексі

Редакція ПБО
Стаття

Пільги з ПДВ у Податковому кодексі

 

Пільга традиційно розуміється як надання певних переваг, повне або часткове звільнення від виконання встановлених правил, обов’язків або полегшення їх виконання. Проте коли йдеться про податок на додану вартість, надання пільг з його сплати не завжди сприймається як перевага. Які зміни відбулися в складі пільг з ПДВ з набуттям чинності Податковим кодексом України, розглянемо в цій статті.

Олександр ЗОЛОТУХІН, консультант газети «Податки та бухгалтерський облік»

 

Нові пільги з ПДВ

1. Згідно з

п.п. 196.1.14 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) не є об’єктом оподаткування операції з постачання таких послуг: консультаційних; інжинірингових; інженерних; юридичних (у тому числі адвокатських); бухгалтерських; аудиторських; актуарних та інших подібних послуг консультаційного характеру; з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп’ютерних систем.

При класифікації перерахованих послуг орієнтуватись слід на КВЕД. Це підтверджують податківці (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 104, с. 2). Так, наприклад, бухгалтерськими послугами, що потрапляють під пільговий

п.п. 196.1.14 ПКУ, є послуги, вказані під кодом 74.12.0. Щоб переконатися, чи підпадає діяльність підприємства під дію п.п. 196.1.14 ПКУ, слід звернутися до органу Держстатистики із запитом щодо класифікації діяльності за КВЕД.

2. Відповідно до

п.п. 197.1.28 ПКУ звільняються від оподаткування операції з постачання товарів/послуг у частині суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету.

3. Згідно з

п. 197.10 ПКУ звільняються від оподаткування операції з постачання послуг з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден, які здійснюють внутрішні, міжнародні та транзитні польоти в районах польотної інформації зони відповідальності України. Порядок документального оформлення, виписки податкових накладних та відображення цих операцій у податковій звітності визначається КМУ.

4. Нову пільгу у вигляді

звільнення від оподаткування встановлено щодо операцій з постачання будівельно-монтажних робіт з будівництва доступного житла та житла, що будується за державні кошти (п. 197.15 ПКУ).

5. Нова пільга також передбачена

п. 197.17 ПКУ, відповідно до якого на період проведення військових навчань на території України, які проводяться в рамках програми «Партнерство заради миру», звільняються від оподаткування операції з поставки на митній території України пально-мастильних матеріалів, що придбаваються нерезидентами для передання учасникам спільних з підрозділами Збройних Сил України військових навчань. Порядок, перелік підприємств та обсяги поставки пально-мастильних матеріалів установлюються КМУ.

6. Згідно з

абз. «г» п.п. 195.1.2 ПКУ постачання товарів для заправки (дозаправки) або забезпечення наземного військового транспорту чи іншого спеціального контингенту Збройних Сил України, що бере участь у миротворчих акціях за кордоном України, або в інших випадках, передбачених законодавством, підлягає оподаткуванню за нульовою ставкою.

7. Відповідно до

абз. «в» п.п. 195.1.3 ПКУ оподатковуються за нульовою ставкою операції з надання послуг з обслуговування повітряних суден, що виконують міжнародні рейси. До послуг з обслуговування повітряних суден, які виконують міжнародні рейси, відносяться послуги, які комплексно необхідні та безпосередньо пов’язані з виконанням міжнародного рейсу, а саме: обслуговування повітряних суден та пасажирів в аеропорту (посадка — зліт повітряного судна, обслуговування пасажирів в аеровокзалі, забезпечення авіаційної безпеки, наднормативна стоянка повітряного судна); послуги з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирів в аеропортах; оренда аеропортових приміщень у частині використання для обслуговування міжнародних рейсів (офіси, стійки реєстрації та інші службові приміщення, які орендуються авіаперевізниками, що виконують міжнародні рейси); послуги персоналу з обслуговування повітряних суден.

8. Згідно з

п. 12 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ «Перехідні положення» тимчасово, до 01.01.2016 р., звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання національних фільмів, визначених Законом України «Про кінематографію», виробниками, демонстраторами та розповсюджувачами національних фільмів, а також постачання робіт та послуг з виробництва, у тому числі тиражування, національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених, субтитрованих державною мовою на території України, а також постачання робіт та послуг з дублювання, озвучення та/або субтитрування державною мовою іноземних фільмів на території України.

9. Згідно з

п. 13 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ «Перехідні положення» тимчасово, до 01.01.2016 р., звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання послуг з демонстрування, розповсюдження та/або публічного сповіщення національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених та/або субтитрованих державною мовою на території України, демонстраторами, розповсюджувачами та/або організаціями мовлення (публічними сповіщувачами).

Близькі за змістом до вказаних у пунктах 8 та 9 пільги мали бути введені з 01.01.2011 р. і згідно із

Законом про ПДВ (див. пп. 5.1.25 і 5.1.26 Закону).

10. Перехідними положеннями

ПКУ тимчасово, до 01.01.2014 р., операції з постачання відходів і брухту чорних і кольорових металів (незважаючи на те що ПКУ такої вказівки не містить, постановою Кабміну від 12.01.2011 р. № 15 затверджено відповідні переліки відходів та брухту чорних і кольорових металів, на які поширюється пільга), зернових культур товарних позицій 1001 — 1008 (крім товарної позиції 1006 та товарної підкатегорії 1008 10 00 00), технічних культур товарних позицій 1205 і 1206, крім їх першого постачання сільськогосподарськими підприємствами — виробниками зазначених товарів, деревини товарних позицій 4401, 4403, 4404 згідно з УКТ ЗЕД, у тому числі операції з імпорту таких товарів, звільняються від оподаткування ПДВ (абз. перший п. 15 підрозд. 2 «Перехідні положення» розд. ХХ).

Слід також звернути увагу на

п. 199.6 ПКУ, яким передбачено, що встановлені ст. 199 ПКУ правила щодо пропорційного віднесення сум податку до податкового кредиту не поширюються на постачання платником податку відходів і брухту чорних і кольорових металів, які утворилися в такого платника внаслідок переробки, обробки, плавлення товарів (сировини, матеріалів, заготовок тощо) на виробництві, будівництві, розібранні (демонтажу) ліквідованих основних фондів та інших подібних операцій.

За загальним правилом, у разі вивезення в митному режимі експорту таких товарів нульова ставка не застосовується. Пільгу у вигляді нульової ставки передбачено для експорту операцій з постачання зернових культур товарних позицій 1001 — 1008 та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206. Щодо таких операцій нульова ставка застосовується до 01.07.2011 р. (

абз. другий п. 15 підрозд. 2 «Перехідні положення» розд. ХХ).

11. У період

з 01.01.2012 р. до 31.12.2013 р. включно звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання необроблених шкур та чиненої шкіри без подальшої обробки (товарні позиції 4101 — 4103, 4301), у тому числі операції з імпорту таких товарів (п. 16 підрозд. 2 «Перехідні положення» розд. ХХ ПКУ).

 

Скасовані пільги

1. Щодо звільнення від оподаткування операцій з поставки неплатником ПДВ вартості культурних цінностей, визначених такими у

ст. 82 Закону про ПДВ (п.п. 5.1.24 Закону про ПДВ), хоча ця норма фактично залишалася не діючою (див., наприклад, наказ Держмитслужби від 09.04.2008 р. № 347).

2. Щодо звільнення від оподаткування операцій, які здійснювалися в рамках наукового і технологічного співробітництва відповідно до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво (

п. 5.13 Закону про ПДВ).

3. Щодо звільнення від оподаткування операцій із ввезення на митну територію України племінних чистопородних тварин великої рогатої худоби або генетичного матеріалу (коди УКТ ЗЕД 0102 10 10 00, 0102 10 30 00, 0102 10 90 00, 0511 10 00 00, 0511 99 90 10), що здійснювалися суб'єктами спеціального режиму оподаткування, встановленого

ст. 81 Закону про ПДВ (п. 11.46 Закону про ПДВ).

 

Пільги, що залишились (із змінами та без)

№ з/п

За Законом про ПДВ

За Податковим кодексом

1

2

3

Операції, які не є об’єктом оподаткування

1

випуск (емісія), розміщення у будь-які форми управління та продаж (погашення, викуп) за кошти цінних паперів, а також корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах;
обмін зазначених цінних паперів та корпоративних прав на інші цінні папери тощо.
Пільга не застосовується до операцій з продажу бланків дорожніх, банківських та іменних чеків, цінних паперів, розрахункових та платіжних документів, пластикових (розрахункових) карток

(п.п. 3.2.1 Закону)

Пільга також не застосовується
до операцій з продажу ювілейних і пам'ятних монет, які реалізуються для нумізматичних цілей, та інших товарів/послуг, за які стягується окрема плата у вигляді фіксованої суми або відсотка (п.п. 196.1.1 ПКУ)

2

передача майна у схов (відповідальне зберігання), а також у лізинг (оренду), крім передачі у фінансовий лізинг та повернення з нього;
нарахування та сплата процентів або комісій у складі орендного (лізингового) платежу у межах договору фінансового лізингу; по об'єкту фінансового лізингу, оціненого в іноземній валюті, сплата процентів з метою оподаткування визначається у гривнях за курсом валют, визначеним Національним банком України на момент сплати та інш.

в сумі, що не перевищує подвійну облікову ставку НБУ, встановлену на день нарахування таких процентів (комісій) за відповідний проміжок часу, розраховану від вартості об'єкта лізингу, наданого у межах такого договору фінансового лізингу (п.п. 3.2.2 Закону)

(п.п. 196.1.2 ПКУ)
Зараз не є об’єктом оподаткування у повному розмірі платежу

3

надання послуг із страхування, співстрахування або перестрахування особами, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності відповідно до закону, а також пов'язаних з такою діяльністю послуг страхових (перестрахових) брокерів та страхових агентів; надання послуг із загальнообов’язкового державного соціального страхування

(п.п. 3.2.3 Закону)

залучення та обслуговування рахунків учасників фондів банківського управління, адміністрування недержавних пенсійних фондів (п.п. 196.1.3 ПКУ)

4

обіг валютних цінностей (у тому числі національної та іноземної валюти), банківських металів, банкнот та монет Національного банку України, за винятком тих, що використовуються для нумізматичних цілей, базою оподаткування яких є продажна вартість; виплати грошових виграшів (призів) і грошових винагород; постачання негашених поштових марок України, конвертів або листівок з негашеними поштовими марками України, крім колекційних марок, конвертів чи листівок для філателістичних потреб, базою оподаткування яких є продажна вартість

випуск, обіг та погашення білетів державних лотерей, запроваджених за ліцензією Мінфіну (п.п. 3.2.4 Закону)
прийняття ставок, у тому числі шляхом обміну коштів на жетони чи інші замінники гривні, призначені для використання в гральних автоматах та іншому гральному устаткуванні (п.п. 3.2.4 Закону)

випуск, обіг та погашення лотерейних білетів державних грошових лотерей, інших документів, що засвідчують право участі в державних грошових лотереях (п.п. 196.1.4 ПКУ)

5

надання послуг з інкасації, розрахунково-касового обслуговування, залучення, розміщення та повернення коштів за договорами позики, депозиту, вкладу (у тому числі пенсійного), управління коштами та цінними паперами (корпоративними правами та деривативами), доручення, надання, управління і переуступки фінансових кредитів, кредитних гарантій і банківських поручительств особою, що надала такі кредити, гарантії або поручительства;
торгівля за грошові кошти або цінні папери борговими зобов'язаннями, за винятком операцій з інкасації боргових вимог та факторингу (факторингових) операцій, крім факторингових операцій, якщо об'єктом боргу є валютні цінності, цінні папери, у тому числі компенсаційні папери (сертифікати), інвестиційні сертифікати, іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю, операції з відступлення права вимоги за забезпеченими іпотекою кредитами (позиками), житлові чеки, земельні бони та деривативи

(п.п. 3.2.5 Закону)

операції з відступлення права вимоги за забезпеченими іпотекою кредитами (позиками) (п.п. 196.1.5 ПКУ)

6

ввезення на митну територію України майна як міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також як гуманітарної допомоги, наданої згідно з нормами Закону України «Про гуманітарну допомогу»

такі операції не є об’єктом оподаткування (п.п. 3.2.5 Закону)

такі операції звільняються від оподаткування (п. 197.11 ПКУ)

7

постачання державних платних послуг фізичним або юридичним особам органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, обов'язковість отримання (надання) яких установлюється законодавством, включаючи плату за реєстрацію, видачу ліцензії, сертифікатів у вигляді зборів, державного мита тощо

такі операції не є об’єктом оподаткування (п.п. 3.2.6 Закону)

постачання аналогічних послуг іншими особами, уповноваженими такими органами або законодавством надавати зазначені послуги

такі операції звільняються від оподаткування (п.п. 197.1.18 ПКУ)

8

виплата у грошовій формі заробітної плати (інших прирівняних до неї виплат), а також пенсій, стипендій, субсидій, дотацій за рахунок бюджетів або Пенсійного фонду України чи інших фондів загальнообов'язкового соціального страхування (крім тих, що надаються у майновій формі);
виплата дивідендів, роялті у грошовій формі або у вигляді цінних паперів, які здійснюються емітентом;
надання комісійних (брокерських, дилерських) послуг із торгівлі та/або управління цінними паперами (корпоративними правами) тощо

(п.п. 3.2.7 Закону)

(п.п. 196.1.6 ПКУ)

9

поставка за компенсацію сукупних валових активів платника податку (з урахуванням вартості гудвілу) іншому платнику податку
(п.п. 3.2.8 Закону)

реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення та перетворення) юридичних осіб (п.п. 196.1.7 ПКУ)

Тепер немає жодних сумнівів у тому, що реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення та перетворення) юридичних осіб не є об’єктом оподаткування (п. 184.7 ПКУ). При цьому чітко прописано, що немає необхідності в сторнуванні раніше нарахованого податкового кредиту або в нарахуванні податкових зобов’язань в результаті умовного продажу (п. 198.5, п.п. 199.6.1 ПКУ)

10

безоплатна передача в державну власність чи комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст або у їх спільну власність об'єктів усіх форм власності, які перебувають на балансі одного платника податку і передаються на баланс іншого платника податку, якщо такі операції проводяться за рішенням Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прийнятим у межах їх повноважень.
Пільга поширюється також на операції з безоплатної передачі об'єктів з балансу юридичної особи будь-якої форми власності на баланс іншої юридичної особи, яка перебуває в державній або комунальній власності, що проводяться за рішенням органу державної влади України або органу місцевого самоврядування, прийнятим у межах їх повноважень, незалежно від того, чи є суб'єкти операції платниками податку

операції з безоплатної передачі неприватизованих об'єктів житлового фонду (включаючи місця загального користування та прибудинкові будівлі і споруди), а також об'єктів соціальної інфраструктури (в тому числі об'єктів їх незавершеного будівництва) з балансу платника податку на баланс юридичної особи, майно якої перебуває в державній або комунальній власності, чи безпосередньо на баланс відповідної місцевої ради

такі операції звільняються від оподаткування
(п.п. 197.1.16 ПКУ)

такі операції не є об’єктом оподаткування
(п.п. 3.2.9 Закону)

11

постачання позашкільним навчальним закладом вихованцям, учням і слухачам платних послуг у сфері позашкільної освіти

(п.п. 3.2.10 Закону)

(п.п. 196.1.8 ПКУ)

12

надання банками послуг у межах управління фондами банківського управління, фондами операцій з нерухомістю, фондами фінансування будівництва (в тому числі за перерахування коштів на фінансування будівництва з фонду фінансування будівництва), за здійснення платежів за іпотечними сертифікатами відповідно до законодавства

виплати винагороди за здійснення управління фондом операцій з нерухомістю
(п.п. 3.2.11 Закону)

надання фінансовими установами аналогічних послуг (п.п. 196.1.9 ПКУ)

13

оплати третейського збору та відшкодування інших витрат, пов'язаних з вирішенням спору третейським судом відповідно до закону

(п.п. 3.2.12 Закону)

(п.п. 196.1.10 ПКУ)

14

надання послуг з агентування і фрахтування морського торговельного флоту судновими агентами на користь нерезидентів, які надають послуги з міжнародних перевезень пасажирів, їхнього багажу, вантажів чи міжнародних відправлень

(п.п. 3.2.14 Закону)

(п.п. 196.1.11 ПКУ)

15

вивезення товарів за межі митного кордону України у митному режимі тимчасового вивезення згідно з положеннями гл. 34 Митного кодексу України або у митному режимі переробки згідно з положеннями гл. 39 Митного кодексу України, у тому числі об'єктів оперативного лізингу або транспортних засобів з метою їх ремонту

(п.п. 3.2.15 Закону)

(п.п. 196.1.12 ПКУ)

16

постачання товарів (супутніх послуг) на митну територію України у митному режимі відмови на користь держави згідно з положеннями глави 41 Митного кодексу України

(п.п. 3.2.16 Закону)

(п.п. 196.1.13 ПКУ)

Операції, що звільнені від оподаткування

17

постачання продуктів дитячого харчування

Від оподаткування звільняються зазначені операції, що здійснюються молочними кухнями та спеціалізованими магазинами і куточками, які виконують функції роздаткових пунктів, у порядку і за переліком продуктів, встановленими КМУ (п.п. 5.1.1 Закону)

постачання товарів дитячого асортименту для немовлят за переліком, затвердженим КМУ (п.п. 197.1.1 ПКУ).
Знято обмеження щодо суб’єктів постачання

18

постачання (передплати) періодичних видань друкованих засобів масової інформації та книжок, крім видань еротичного характеру, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови, доставки таких періодичних видань друкованих засобів масової інформації на митній території України

(п.п. 5.1.2 Закону)

(п.п. 197.1.25 ПКУ)

19

постачання послуг із здобуття освіти та виховання

(п.п. 5.1.3 Закону)

у тому числі послуги з виховання у спортивних школах і клубах (п.п. 197.1.2 ПКУ)

20

постачання товарів спецпризначення для інвалідів, автомобілів за рахунок коштів державного
чи місцевих бюджетів

товари за переліком, встановленим постановою КМУ від 01.09.97 р. № 982, уповноваженому органу державної влади (п.п. 5.1.4 Закону)

постачання для інших пільгових категорій населення
постачання автомобілів за рахунок коштів фондів загальнообов’язкового державного страхування
(п.п. 197.1.3 ПКУ)

21

постачання послуг із доставки пенсій, страхових виплат та грошової допомоги населенню на всіх етапах доставки до кінцевого споживача

поставка послуг з виплати і доставки пенсій із системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, пенсійних виплат за недержавним пенсійним забезпеченням, страхових виплат (у тому числі ануїтетів) за договорами довгострокового страхування життя, з банківських пенсійних рахунків, за пенсійними вкладами, а також грошової допомоги населенню, яка надається за рахунок бюджету відповідно до затверджених соціальних програм
(п.п. 5.1.5 Закону)

(п.п. 197.1.4 ПКУ).
Пільга поширюється на постачання, незалежно від способу доставки

22

надання послуг з реєстрації актів громадянського стану державними органами, уповноваженими здійснювати таку реєстрацію згідно із законодавством

(п.п. 5.1.6 Закону)

(п.п. 197.1.19 ПКУ)

23

постачання лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів (у тому числі аптечними закладами), а також виробів медичного призначення за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України

(п.п. 5.1.7 Закону)

(п.п. 197.1.27 ПКУ)

24

постачання послуг з охорони здоров'я закладами охорони здоров'я, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також постачання послуг реабілітаційними установами для інвалідів та дітей-інвалідів, що мають ліцензію на постачання таких послуг відповідно до законодавства

Перелік послуг, що не підпадають під пільгу, встановлювався постановою Кабміну
(п.п. 5.1.8 Закону)

Перелік послуг, що не підпадають
під пільгу, наведено в ПКУ
(п.п. 197.1.5 ПКУ)

25

постачання путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України фізичних осіб віком до 18 років, інвалідів, дітей-інвалідів

(п.п. 5.1.9 Закону)

постачання реабілітаційних послуг, постачання путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України інвалідам, дітям-інвалідам (п.п. 197.1.6 ПКУ)

26

утримання, харчування дітей в навчальних закладах, бездомних громадян у відповідних центрах, громадян похилого віку тощо

в порядку та в межах норм, встановлених Кабміном
(п.п. 5.1.10 Закону)

перелік осіб та послуг розширився, їх наведено прямо в ПКУ (п.п. 197.1.7 ПКУ).
Під пільгу підпадають послуги у повному розмірі.

27

постачання послуг з перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом (крім таксі), тарифи на які регулюються в установленому законом порядку.
Ця норма не поширюється на операції з надання пасажирського транспорту в оренду (прокат)

(п.п. 5.1.13 Закону)

(п.п. 197.1.8 ПКУ)

постачання релігійними організаціями культових послуг та предметів культового призначення за переліком

Перелік встановлювався Кабміном
(п.п. 5.1.14 Закону)

Перелік наведено в ПКУ
(п.п. 197.1.9 ПКУ)

28

постачання послуг з поховання та постачання ритуальних товарів державними та комунальними службами

(п.п. 5.1.15 Закону)

(п.п. 197.1.10 ПКУ)
Під пільгу не підпадають операції з постачання послуг з поховання та кремації трупів тварин та пов'язана з цим діяльність (п.п. 197.1.11 ПКУ)

29

передача конфіскованого майна, знахідок, скарбів або майна, визнаного безхазяйним, у власність держави

(п.п. 5.1.16 Закону)

передача майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання,
та майна, що за правом успадкування
чи на інших законних підставах переходить у власність держави (у тому числі майна, визначеного у ст. 172 Митного кодексу України), у розпорядження державних установ або організацій, уповноважених здійснювати їх збереження або постачання згідно із законодавством, а також операції з безоплатної передачі зазначеного майна у випадках, визначених законодавством, у володіння і користування державних органів, установ (організацій), які утримуються за рахунок бюджетних коштів, а також закладів, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей
(п.п. 197.1.26 ПКУ)

30

постачання (продаж, передача) земельних ділянок, земельних часток (паїв), крім тих, що розміщені під об'єктами нерухомого майна та включаються до їх вартості відповідно до законодавства;
орендна плата за земельні ділянки, що перебувають у власності держави або територіальної громади, якщо така орендна плата повністю зараховується до відповідних бюджетів

(п.п. 5.1.17 Закону)

(п.п. 197.1.21 ПКУ)

31

безкоштовна передача рухомого складу однією залізницею або підприємством залізничного транспорту загального користування іншим залізницям або підприємствам залізничного транспорту загального користування державної форми власності

Порядок встановлювався Кабміном
(п.п. 5.1.18 Закону)

Порядок передбачено ПКУ
(п.п. 197.1.12 ПКУ)

32

безоплатна приватизація житлового фонду, включаючи місця загального користування у багатоквартирних будинках, та прибудинкових територій, присадибних земельних ділянок відповідно до законодавства

(п.п. 5.1.19 Закону)

постачання послуг, отримання яких згідно із законодавством є обов'язковою передумовою приватизації житла, прибудинкових територій багатоквартирних будинків, присадибних земельних ділянок
(п.п. 197.1.13 ПКУ)

33

постачання житла (об'єктів житлового фонду), крім їх першого постачання

у т. ч. індивідуальних гаражів чи індивідуальних місць на гаражних стоянках (п.п. 5.1.20 Закону)

(п.п. 197.1.14 ПКУ)

34

надання благодійної допомоги

особам, визначеним абз. «а», «б», «е» п.п. 7.11.1 Закону про прибуток з метою їх безпосереднього використання у благодійницьких цілях та набувачам відповідно до законодавства (п.п. 5.1.21 Закону)

зокрема, благодійним організаціям, утвореним і зареєстрованим відповідно до законодавства, а також надання такої допомоги благодійними організаціями набувачам (суб’єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства про благодійництво та благодійні організації (п.п. 197.1.15 ПКУ)

Під безоплатною передачею слід розуміти поставку товарів (робіт, послуг) набувачам благодійної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій їх вартості з боку таких отримувачів або інших осіб. Порушення цього правила прирівнюється до навмисного ухилення від оподаткування особою, яка надає такі товари (послуги).

Під безоплатним постачанням слід розуміти постачання товарів/послуг благодійним організаціям та набувачам благодійної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсації. У разі недотримання умов, визначених цим підпунктом, такі операції оподатковуються на загальних підставах

не підлягають звільненню від оподаткування операції з надання благодійної допомоги у вигляді цінних паперів

крім наданих ендавментів, зазначених у розділі ІV ПКУ. Згідно з п.п. 170.7.5 ПКУ термін «ендавмент» означає суму коштів або цінних паперів, які вносяться благодійником у банк або небанківську фінансову установу, завдяки чому набувач благодійної допомоги отримує право на використання процентів або дивідендів, нарахованих на суму такого ендавменту. При цьому такий набувач не має права витрачати або відчужувати основну суму такого ендавменту без згоди благодійника

35

оплата вартості фундаментальних досліджень, науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт особою, яка безпосередньо отримує такі кошти з рахунка Державного казначейства України

(п.п. 5.1.22 Закону)

(п.п. 197.1.22 ПКУ)

36

надання бібліотеками, які перебувають у державній або комунальній власності, платних послуг за переліком

(п.п. 5.1.23 Закону)

Змінився перелік послуг та додався ще один суб’єкт, який може скористатися пільгою — бібліотеки, що перебувають у власності всеукраїнських громадських організацій інвалідів
(п.п. 197.1.20 ПКУ)

37

постачання товарів (крім підакцизних товарів) та послуг (крім послуг, що надаються під час проведення лотерей, та послуг з постачання підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління тощо), що безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями, які засновані громадськими організаціями інвалідів, де кількість інвалідів, які мають у таких організаціях основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менш як 50 % середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 % суми загальних витрат з оплати праці, що належать до складу витрат згідно з правилами оподаткування податком на прибуток підприємств

(п.п. 5.2.1 Закону).
Звертаємо увагу, що Законом про ПДВ ці ж операції були в числі тих, які оподатковуються за ставкою 0 % (п.п. 6.2.8).
При цьому пільга, передбачена п.п. 6.2.8 Закону про ПДВ, могла застосовуватися не лише для експортних операцій, як записано у п. 6.2, а й на території України. Відповідне роз'яснення було надано Мінфіном у листі від 27.02.2006 р. № 31-20020-08-18/3899.
Яку пільгу застосовувати — згідно з п.п. 5.2.1 або відповідно до п.п. 6.2.8 — могли вибирати самі підприємства чи організації громадських організацій інвалідів

Під пільгу також не підпадають операції з постачання послуг, що надаються під час проведення розважальних ігор
(п.п. 197.6 ПКУ).
Проте відповідно до п. 8 підрозд. 2 розд. ХХ всі названі операції на період до 1 січня 2015 року оподатковуються за нульовою ставкою

38

безоплатне постачання для задоволення власних потреб відповідних закладів товарів/послуг власного виробництва підсобними господарствами і лікувально-виробничими трудовими майстернями

стосується будинків-інтернатів та територіальних центрів по обслуговуванню самотніх громадян похилого віку (пенсіонерів) (п.п. 5.2.3 Закону)

стосується центрів реінтеграції бездомних громадян, центрів соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, спеціалізованих лікарень, лікувально-профілактичних закладів особливого типу та диспансерів (п.п. 197.1.17 ПКУ)

39

постачання в сільській місцевості сільськогосподарськими товаровиробниками послуг з ремонту шкіл, дошкільних закладів, інтернатів, закладів охорони здоров'я та надання матеріальної допомоги (в межах одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на місяць на одну особу) продуктами харчування власного виробництва та послуг з обробки землі багатодітним сім'ям, ветеранам праці і війни, реабілітованим громадянам, інвалідам, одиноким особам похилого віку, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та школам, дошкільним закладам, інтернатам, закладам охорони здоров'я

(п.п. 5.2.4 Закону)

(п.п. 197.1.24 ПКУ)

40

безкоштовна передача приладів, обладнання, матеріалів, крім підакцизних, науковим установам та науковим організаціям, вищим навчальним закладам III — IV рівнів акредитації, внесеним до Державного реєстру наукових організацій, яким надається підтримка держави

(п.п. 5.2.5 Закону)

(п.п. 197.1.23 ПКУ)

 

Це не повний перелік пільг з ПДВ. Продовження див. в одному з наступних номерів.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі