Теми статей
Обрати теми

Декларація з податку на прибуток підприємства: загальні правила складання

Редакція ПБО
Стаття

Декларація з податку на прибуток підприємства: загальні правила складання

 

Ось і настав час підготовки звітності з податку на прибуток відповідно до нового податково-прибуткового порядку. Принципи формування доходів і витрат, що змінилися з 1 квітня 2011 року, з метою визначення об'єкта оподаткування спричинили необхідність розробки нової форми декларації з податку на прибуток. Осягти неосяжне неможливо. Декларація з податку на прибуток певною мірою належить до такої категорії. Не бажаючи упускати жодної дрібниці, ми не змогли вміститися у звичний формат одного тематичного номера. Сьогодні ми ознайомимо вас із загальними принципами заповнення декларації, порядковим коментарем до самої декларації, до додатків ІД, СБ, ЦП, СВ. У наступному тематичному номері ми опишемо порядок заповнення решти додатків.

Наталя БІЛОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Форма декларації

Усі платники податку на прибуток,

незалежно від того, виникло в них у звітному періоді податкове зобов'язання чи ні, починаючи з II кварталу 2011 року повинні звітувати по-новому. Нову форму податкової декларації з податку на прибуток підприємства затверджено наказом № 114. Забігаючи наперед, зауважимо, що порядку заповнення цієї форми немає і не буде, але про це далі.

Ця форма звітності з податку на прибуток має застосовуватися і суб'єктами, для яких

ПКУ встановлено спеціальні режими оподаткування, а саме:

— підприємствами, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції (до них належать підприємства, дохід яких від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва за попередній звітний (податковий) рік перевищує 50 % загальної суми доходу) (

ст. 155 ПКУ);

— суб'єктами космічної діяльності (

п. 20 підрозд. IV розд. XX ПКУ);

— підприємствами, що здійснюють діяльність за угодами про розподіл продукції (

ст. 336 ПКУ);

— підприємствами, що здійснюють діяльність за договорами управління майном (

п. 153.13 ПКУ);

— постійними представництвами нерезидента (

п. 160.8 ПКУ), якщо оподатковуваний прибуток визначається ними в загальновстановленому порядку.

Подавати до податкових органів декларацію з податку на прибуток за формою, затвердженою

наказом № 114, ДПАУ рекомендує і платникам податку на прибуток, оподаткування яких здійснюється за ставкою 0 % згідно з п. 154.6 ПКУ, до затвердження КМУ форми спрощеної податкової декларації (див. лист від 06.05.2011 р. № 12807/7/15-0317).

Водночас деяким категоріям платників потрібно буде звітувати про отриманий прибуток

за іншими формами, а саме:

— неприбутковим установам і організаціям — за формою, затвердженою

наказом ДПАУ від 31.01.2011 р. № 56;

— страховикам — за формою, затвердженою

наказом ДПАУ від 21.02.2011 р. № 97;

— банкам — за формою, затвердженою

наказом ДПАУ від 21.02.2011 р. № 98;

— особам, які ведуть облік результатів спільної діяльності, — за формою, затвердженою

наказом ДПАУ від 28.02.2011 р. № 113;

— нерезидентам, які провадять діяльність на території України через постійне представництво та визначають суму прибутку, що підлягає оподаткуванню в Україні, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності, погодженого з органом державної податкової служби за місцезнаходженням постійного представництва, — за формою, затвердженою

наказом ДПАУ від 28.02.2011 р. № 115.

Звертаємо увагу: згідно з вимогами

п. 46.2 ПКУ платники податків (крім малих підприємств) разом з декларацією з податку на прибуток повинні подавати до податкового органу і квартальну або річну фінансову звітність у складі балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал та приміток до звітів. Щодо малих підприємств, то для них установлено такі вимоги:

— особи, які сплачують податок на прибуток за нульовою ставкою згідно з

п. 154.6 ПКУ, квартальну фінзвітність не подають (ч. 3, 7 ст. 11 Закону про бухоблік, п. 46.2 ПКУ), вони подають разом з декларацією з податку на прибуток лише річну фінзвітність у складі балансу (форма № 1-мс) та звіту про фінансові результати (форма № 2-мс) (див. ч. 3 ст. 11 Закону про бухоблік, п. 2
П(С)БО 25
);

— інші малі підприємства квартальну фінзвітність до податкового органу також не подають, а подають тільки

річну фінзвітність у складі балансу (форма № 1-м) та звіту про фінансові результати (форма № 2-м). На це вказують податківці в консультації, розміщеній у розділі 110.30.03 Єдиної бази податкових знань на сайті ДПАУ: www.sta.gov.ua.

Відповідно до

п. 1 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ, починаючи зі звітних періодів 2012 року, платники податку на прибуток повинні подавати фінансову звітність з урахуванням податкових різниць.

Якщо платник вважає, що форма податкової декларації, затверджена податковим органом, збільшує або зменшує його податкові зобов'язання, всупереч нормам

ПКУ, він має право вказати цей факт у спеціально відведеному місці в податковій декларації.

За необхідності разом із декларацією може бути подано доповнення до неї, складене в довільній формі. Воно подається з поясненням мотивів його подання та вважатиметься невід'ємною частиною декларації (

п. 46.4 ПКУ).

 

Строки подання декларації

Відповідно до

п. 152.9 ПКУ для цілей оподаткування прибутку використовуються такі податкові періоди: календарні квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому звітний податковий період починається з першого календарного дня податкового періоду й закінчується останнім календарним днем податкового періоду.

Таким чином, за загальним правилом, декларація з податку на прибуток складається

наростаючим підсумком та подається протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу. Це випливає з пп. 49.18 і 49.19 ПКУ.

Однак

у 2011 році платники податків подають декларацію з податку на прибуток за такі звітні (податкові) періоди: II квартал, II — III, II — IV квартали 2011 року, а отже, декларація в поточному році складається наростаючим підсумком з 01.04.2011 р. — із дати набуття чинності розд. III ПКУ (див. п. 2 підрозд. 4 розд. XX ПКУ).

Таким чином, декларація з податку на прибуток має бути подана:

за II квартал 2011 року — не пізніше 9 серпня 2011 року;

за II — III квартали 2011 року — не пізніше 9 листопада 2011 року;

за II — IV квартали 2011 року — не пізніше 9 лютого 2012 року.

Водночас є підприємства, які подають декларацію за підсумками податкового (звітного) року у строки, установлені для

річного базового податкового (звітного) періоду, тобто для таких підприємств граничний строк подання декларації — 60 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) року. До таких належать, наприклад, підприємства, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції (для них податковий період згідно з п.п. 152.9.1 ПКУ починається з 1 липня поточного звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року) і суб'єкти космічної діяльності (згідно з п. 20 підрозд. 4 розд. XX ПКУ податковий період для них дорівнює одному звітному календарному року).

Проте

на 2011 рік річний податковий період нормами ПКУ не передбачено. У зв'язку з цим виробники сільськогосподарської продукції за роз'ясненнями ДПАУ, викладеними в листі від 08.06.2011 р. № 16070/7/15-0317, повинні за річний податковий період (з 1 липня 2010 року по 30 червня 2011 року) подати протягом
60 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, дві декларації з податку на прибуток:

— за період

з 01.07.2010 р. по 31.03.2011 р. — декларацію за формою, яку встановлено наказом № 143;

— за період

з 01.04.2011 р. по 30.06.2011 р. — декларацію за формою, яку встановлено наказом № 114.

І декілька слів про новостворених платників податків. Суб'єкти господарювання,

утворені в середині I кварталу 2011 року, свою першу декларацію мали подати за підсумками I кварталу 2011 року, адже оподаткування прибутку до 01.04.2011 р. здійснювалося за одними правилами (згідно із Законом про податок на прибуток), а з 01.04.2011 р. — за іншими правилами (згідно з ПКУ). Тому новачок за звітний період, який почався з дати його взяття на податковий облік у I кварталі 2011 року і закінчився останнім календарним днем цього кварталу (31.03.2011 р.), мав подати декларацію відповідно до Закону про податок на прибуток, а за звітні періоди:
II квартал, II — III, II — IV квартали 2011 року він складатиме та подаватиме декларацію за правилами, установленими ПКУ.

У платників податків,

утворених у середині II кварталу 2011 року, перший звітний податковий період починається з дати, на яку припадає початок обліку в податковому органі як платника податку, і закінчується останнім календарним днем наступного податкового періоду (див. п.п. 152.9.2 ПКУ). Інакше кажучи, перший звітний період таких новачків складається з неповного початкового періоду (що охоплює часовий відрізок з дати реєстрації особи платником податків до останнього дня такого реєстраційного періоду), а також наступного за ним повного календарного періоду (з першого числа по останнє включно). Отже, свою першу декларацію такі платники мають подати за підсумками звітного періоду: II — III квартали 2011 року.

Нагадаємо: згідно з

п. 49.20 ПКУ якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

 

Строки сплати податкового зобов'язання, визначеного в декларації

За правилом, установленим

п. 57.1 ПКУ, суму податкового зобов'язання, зазначеного в податковій декларації, платник податків повинен самостійно сплатити до бюджету протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку подання цієї декларації.

Як ви пам'ятаєте, раніше

п.п. 5.3.3 Закону № 2181 для випадків, коли останній день граничного строку сплати податкового зобов'язання припадав на вихідний або святковий день, було передбачено перенесення такого строку на наступний за вихідним або святковим робочий операційний (банківський) день. Однак з 01.01.2011 р. Закон № 2181 втратив чинність, а ПКУ таке перенесення не передбачено.

Отже, останній день граничного строку сплати податкового зобов'язання, визначеного в декларації з податку на прибуток, припадає:

— для декларації за II квартал 2011 року — на

19 серпня 2011 року;

— для декларації за II — III квартали 2011 року — на

18 листопада 2011 року;

— для декларації за II — IV квартали 2011 року — на

17 лютого 2012 року.

 

Способи подання декларації до податкового органу

Згідно з

п. 49.3 ПКУ платник податків для подання декларації може вибрати один із таких способів:

а) подати її

особисто або через уповноважену на це особу. При цьому в консультаціях податківців, розміщених у розділі 020.02 Єдиної бази податкових знань на сайті ДПАУ www.sta.gov.ua, зазначено, що при поданні декларації пред'являти уповноважуючі документи або документи, що підтверджують особу, не потрібно. Отже, декларацію за платника податків може подати будь-яка особа, у тому числі представник кур'єрської служби;

б) надіслати

поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення. Це потрібно зробити не пізніше ніж за 10 днів до закінчення граничного строку подання декларації (п. 49.5 ПКУ). При цьому звертаємо увагу, що в разі відмови працівників податкового органу в прийнятті декларації у зв'язку з тим, що вона, наприклад, містить від’ємне значення об'єкта оподаткування, підприємство також має дотримувати встановлений 10-денний строк. Річ у тім, що норма, аналогічна нормі п.п. 4.1.7 Закону № 2181 , згідно з якою декларація в подібних ситуаціях вважається поданою в момент її вручення підприємству поштового зв'язку, а граничний 10-денний строк, установлений для поштових відправлень, не діє, ПКУ не передбачена. Візьміть до відома: якщо платник надсилає податкову декларацію поштою пізніше ніж за 10 днів до закінчення граничного строку її подання, але при цьому податковий орган отримує її в строк, що не перевищує граничний строк подання декларації, установлений ПКУ, то до такого платника не застосовуються штрафні санкції, визначені ст. 120 ПКУ (див. консультацію податківців, розміщену в розділі 020.02 Єдиної бази податкових знань на сайті ДПАУ www.sta.gov.ua). При виборі цього способу подання декларації потрібно враховувати норми Порядку оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій, затвердженого постановою КМУ від 28.07.97 р. № 799;

в) направити засобами електронного зв'язку

в електронній формі з дотриманням умов щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, установленому законодавством. Основи електронного документообігу містяться в Законі № 851, а конкретний механізм подання декларації в електронній формі — в Інструкції № 233. При цьому роздруковані оригінали декларації на паперових носіях не подаються. Зауважимо: платники податків, які належать до великих та середніх підприємств*, повинні подавати податкові декларації в електронному вигляді в обов'язковому порядку (п. 49.4 ПКУ).

* Згідно з ч. 7 ст. 63 ГКУ малими (незалежно від форми власності) вважаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує 70 млн грн. Великими підприємствами вважаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує 250 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік перевищує суму 100 млн грн. Решта підприємств вважається середніми.

 

Правила прийняття декларації

У

п. 49.8 ПКУ зазначено, що прийняття декларації — це обов'язок органу податкової служби. Під час прийняття декларації посадова особа податкової служби зобов'язана перевірити наявність та достовірність заповнення всіх обов'язкових реквізитів, передбачених пп. 48.3 і 48.4 ПКУ. Інші показники декларації перевірці не підлягають.

За дотримання платником усіх вимог щодо заповнення та подання податкової декларації працівник податкового органу

зобов'язаний зареєструвати її датою фактичного отримання (п. 49.9 ПКУ).

Податкова декларація вважається прийнятою, якщо:

— на всіх аркушах, з яких вона складається, та, за бажанням платника, на її копіях, проставлена

відмітка (штамп) податкового органу , що отримав цю декларацію, із зазначенням дати отримання або є квитанція про отримання декларації в разі подання її засобами електронного зв'язку, або поштове повідомлення з відміткою про вручення податковому органу в разі надсилання декларації поштою (п.п. 49.9.1 ПКУ);

— податковий орган

не надає платнику в установлені строки повідомлення про відмову у прийнятті податкової декларації (п.п. 49.9.2 ПКУ).

Якщо платником податків

допущені порушення в заповненні обов'язкових реквізитів, у прийнятті податкової декларації може бути відмовлено (п. 49.11 ПКУ). Така відмова здійснюється шляхом направлення платнику письмового повідомлення із зазначенням причин у такі строки:

— при отриманні податкової декларації, направленої поштою або засобами електронного зв'язку, — протягом

5 робочих днів із дня її отримання;

— при отриманні такої податкової декларації особисто від платника податку або його представника — протягом

3 робочих днів із дня її отримання.

Після отримання такого повідомлення платник податків має право

подати нову декларацію (зі сплатою штрафу в разі пропуску граничних строків подання) або оскаржити рішення податкової служби в адміністративному чи судовому порядку (п. 49.12 ПКУ).

 

Основні вимоги до заповнення декларації

Як уже зазначалося, головний податковий орган

наказом № 114, на жаль, не затвердив порядок складання декларації з податку на прибуток, отже, за таких обставин платникам слід виходити із загальних правил складання податкової декларації, закріплених у ст. 48 ПКУ, та з практики, що склалася.

Декларація складається

у гривнях без копійок, що прямо передбачено її формою, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.

Ви пам'ятаєте, що згідно з

п. 1.6 Порядку № 143 платники надавали до податкового органу за своїм місцезнаходженням оригінал декларації з податку на прибуток на одному двосторонньому аркуші формату А4, а відповідні додатки до неї — на односторонніх аркушах формату А4. При цьому декларація та додатки до неї не підлягали обов'язковому скріпленню між собою (прошнуровуванню).

Якщо окремі рядки декларації

не заповнювалися у зв'язку з відсутністю відповідних операцій, то в них проставлялися прокреслення, а додатки, передбачені такими рядками, не подавалися. Дані, наведені в декларації, мали підтверджуватися первинними документами обліку і відповідати податковому обліку (звітності). Достовірність даних підтверджувалася підписами керівника і головного бухгалтера та завірялася печаткою підприємства (пп. 1.6, 3.1 Порядку № 143).

Також у

п. 1.7 Порядку № 143 було передбачено, що декларація заповнюється друкарським способом, чорнильною чи кульковою ручкою чорного або синього кольору. Заповнення олівцем не дозволяється. У декларації не повинно бути підчисток, помарок, виправлень та дописок і закреслень (крім передбачених формою декларації). У декларації не повинні міститися текст або цифри, які неможливо прочитати внаслідок пошкодження аркушів, їх потертості, залиття чорнилом чи іншою рідиною.

Цілком очевидно, що на ці правила можна орієнтуватися і зараз. У всякому разі щодо заповнення декларації з ПДВ

Порядком заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженим наказом ДПАУ від 25.01.2011 р. № 41 установлено схожі правила.

Так, декларацію в паперовому вигляді слід подавати на аркушах А4 (зверніть увагу: тепер немає вимоги, щоб це був один двосторонній аркуш для самої декларації і односторонній аркуш для додатків до неї), а в електронному вигляді — у порядку підготовки та подання податкових документів в електронному вигляді згідно з

Інструкцією № 233.

Декларація заповнюється так, щоб забезпечити збереження записів і вільне читання тексту (цифр) протягом установленого строку зберігання звітності (тривалість зберігання в загальному випадку — 1095 днів із дати подання звітності, а в разі її неподання — з граничної дати її подання, докладніше див. у

ст. 44 ПКУ).

Рядки, в яких

відсутні записи, прокреслюються (для паперової форми звітності), а додатки, передбачені такими рядками, не подаються.

Дані, відображені в декларації, повинні відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку. Це випливає з

п. 44.1 ПКУ.

За роз'ясненнями працівників податкової служби, податкова декларація (у тому числі в електронному вигляді) має бути заповнена

українською мовою (див. консультацію, розміщену в розділі 020.02 Єдиної бази податкових знань на сайті ДПАУ: www.sta.gov.ua).

 

Обов'язкові реквізити декларації

Форма податкової декларації

повинна містити необхідні обов'язкові реквізити та відповідати нормам та змісту відповідного податку та збору. За відсутності обов'язкових реквізитів документ втрачає статус податкової декларації з юридичними наслідками, що звідси випливають (пп. 48.1, 48.2 ПКУ).

Перелік таких обов'язкових реквізитів установлено

п. 48.3 ПКУ. До нього входять:

1) тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий) (

поле 1 вступної частини декларації з податку на прибуток);

2) звітний (податковий) період, за який подається податкова декларація (

поле 2 вступної частини декларації з податку на прибуток);

3) звітний (податковий) період, що уточнюється (для уточнюючого розрахунку);

4) повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами (

поле 3 вступної частини декларації з податку на прибуток);

5) код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер (

поле 5 вступної частині декларації з податку на прибуток);

6) реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

7) місцезнаходження (місце проживання) платника податків (

поле 6 вступній частині декларації з податку на прибуток);

8) найменування органу державної податкової служби, в який подається звітність (

поле 8 вступної частини декларації з податку на прибуток);

9) дата подання звіту (або дата заповнення — залежно від форми). Податківці під датою заповнення податкової декларації розуміють

дату фактичного її подання (див. консультацію, розміщену в розділі 020.02 Єдиної бази податкових знань на сайті ДПАУ: www.sta.gov.ua);

10) ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових карток посадових осіб платника податків;

11) підписи платника податку — фізичної особи та/або посадових осіб платника податку, визначених

ПКУ, завірені печаткою платника податку (за наявності). Згідно з п. 48.5 ПКУ такими особами можуть виступати: (а) керівник платника податків або уповноважена особа, а також особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до органу державної податкової служби. У разі ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації безпосередньо керівником платника податку така податкова декларація підписується керівником та особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку (п.п. 48.5.1 ПКУ). Так, якщо штатним розписом на підприємстві не передбачена посада головного бухгалтера, а ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації здійснюється безпосередньо керівником підприємства, то така податкова декларація підписується ним двічі: у графі «Керівник платника податку» та у графі «Головний бухгалтер» (див. консультацію податківців, розміщену в розділі 020.02 Єдиної бази податкових знань на сайті ДПАУ: www.sta.gov.ua); (б) особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації згідно з договором про спільну діяльність або угодою про розподіл продукції (п.п. 48.5.3 ПКУ). Зверніть увагу: використовувати факсиміле для підписання податкової декларації не можна. На це звертають увагу працівники податкового відомства в консультації, розміщеній у розділі 020.02 Єдиної бази податкових знань на сайті ДПАУ: www.sta.gov.ua.

Форма декларації може містити й

додаткові реквізити, перелік яких наведено в п. 48.4 ПКУ, тоді вони обов'язкові до заповнення. У частині податку на прибуток такими обов'язковими реквізитами також є код виду економічної діяльності (КВЕД) (поле 5 вступної частини декларації з податку на прибуток) та відмітка про звітування за спеціальним режимом (поле 9 вступної частини декларації з податку на прибуток).

 

Структура декларації

Декларація з податку на прибуток підприємства складається зі вступної та основної частин, а також

17 обов'язкових додатків , 12 з яких розшифровують рядки безпосередньо самої декларації, а решта 5 (СБ, ЦП, АМ, АК, ВО) деталізують показники рядків інших додатків до декларації.

При заповненні будь-якого з додатків у відповідному рядку декларації «Наявність додатків» у визначеній комірці проставляється

позначка «Х». Виняток становлять комірки під символами «ВП» і «СБ»: у них проставляється кількість додатків ВП і СБ, що подаються до декларації.

Зверніть увагу: у разі заповнення окремих рядків у додатках до декларації платнику потрібно буде подати

в довільній формі детальні розшифровки наведених у них сум. Так, розшифровці підлягають суми та назви:

— інших доходів (рядок 03.27 додатка IД до декларації) (

п.п. 135.5.14 ПКУ);

— інших прямих витрат (рядок 05.1.16 додатка СВ) (

п. 138.9 ПКУ);

— інших загальновиробничих витрат (рядок 06.1.13 додатка ЗВ) (

абзац «и» п.п. 138.10.1 ПКУ);

— інших витрат загальногосподарського призначення (рядок 06.2.12 додатка АВ) (

абзац «ж» п.п. 138.10.2 ПКУ);

— інших витрат, пов'язаних зі збутом товарів, виконанням робіт, наданням послуг (рядок 06.3.15 додатка ВЗ) (

абзац «з» п.п. 138.10.3 ПКУ);

— інших витрат господарської діяльності, до яких

розд. III ПКУ прямо не встановлено обмежень щодо віднесення їх до складу витрат (рядок 06.5.37 додатка IВ) (п.п. 138.12.2 ПКУ).

Окрему увагу варто приділити відображенню в декларації деяких видів доходів та витрат, при класифікації яких потрібно зробити вибір —

чи то віддати перевагу суто формальному тлумаченню норм ПКУ та назві рядків декларації, чи то взяти за основу економічну суть таких операцій.

Наприклад, витрати на інформаційне забезпечення господарської діяльності платника податків, у тому числі з питань законодавства, на придбання літератури, передплату спеціалізованих періодичних видань,

ПКУ відносить до категорії інших операційних витрат, а в декларації для них передбачено відповідний ряд. 06.5.40 додатка ІВ. З іншого боку, передплата спеціалізованих періодичних видань за своєю економічною суттю може мати адміністративний характер (наприклад, передплата газети «Податки та бухгалтерський облік»), загальновиробничий (якщо видання присвячене безпосередньо виробничим питанням тієї чи іншої галузі), належати до категорії витрат на збут (якщо видання повністю присвячене, наприклад, маркетингу). Аналогічна ситуація і з витратами на охорону праці — ПКУ відносить їх до складу загальновиробничих витрат, а в декларації для них передбачено ряд. 06.1.9 додатка ЗВ. Водночас, якщо йдеться, наприклад, про охорону праці адміністративного персоналу, то швидше такі витрати слід визнати адміністративними.

У подібних випадках підприємство має право самостійно вирішувати, куди відносити подібні витрати. І не можна сказати, що буде порушено порядок ведення податкового обліку, адже і адміністративні витрати і витрати на збут передбачають таку складову, як

інші витрати.

Що стосується доходів, то схожа ситуація спостерігається зі здаванням майна в оренду. Такі доходи вважаються іншими та зазначаються в ряд. 03.7 додатка IД. Але чи доречно відображати такі доходи у складі

інших, якщо здавання в оренду є основним видом діяльності підприємства (наприклад, побудовано торговельний центр, площі якого здаються в оренду, при цьому іншої діяльності у платника податків немає)? Мінфін свого часу вказував, що дохід від операційної оренди, яка є основною діяльністю підприємства, відображається за кредитом субрахунку 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг» та зазначається в рядку 010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» Звіту про фінансові результати (форма № 2) (лист від 22.09.2010 р. № 31-34020-20-27/25329). Але це стосувалося бухгалтерського обліку. У податковому обліку, на наш погляд, у цьому відношенні пріоритет слід віддати все-таки формальному тлумаченню.

У будь-якому разі, неправильне заповнення декларації, якщо воно не спричинює заниження суми податку (а в описаних випадках цього не відбувається), може призвести хіба що до адміністративного штрафу згідно зі

ст.1631 КпАП у розмірі від 5 до 10 нмдг, а повторно протягом року — від 10 до 15 нмдг. А з урахуванням розмитості норм законодавства його застосування не так однозначно.

Докладнішу інформацію про додатки до декларації з податку на прибуток наведемо в табл. 1.

 

Таблиця 1

Додатки до декларації з податку на прибуток підприємства

Код додатка

Назва додатка

Примітка

1

2

3

ІД

Iнші доходи

Подається при заповненні рядка 03 декларації

При заповненні рядка 03.27 цього додатка разом з ним слід подати детальну розшифровку сум та назв доходів, зазначених у цьому рядку, у довільній формі

СБ

Суми врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості

Подається при заповненні рядка 03.11 додатка ІД до рядка 03 декларації
та рядка 06.5.24 додатка ІВ до рядка 06.5 декларації. Додаток СБ оформляється на кожну операцію (кожний договір) урегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості. Кількість додатків,
що подаються, указується у відповідній комірці під символом «СБ» рядка «Наявність додатків» декларації

ЦП

Розрахунок фінансових результатів від операцій з торгівлі цінними паперами, деривативами та іншими,
ніж цінні папери, корпоративними правами

Подається при заповненні рядка 03.20 додатка ІД до рядка 03 декларації

СВ

Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)

Подається при заповненні рядка 05.1 декларації

При заповненні рядка 05.1.16 цього додатка разом із ним слід подати детальну розшифровку сум та назв витрат, зазначених у цьому рядку, у довільній формі

АМ

Таблиця 1. Інформація щодо нарахованої амортизації
Таблиця 2. Iнформація щодо методів амортизації
Таблиця 3. Сума витрат на ремонт
та поліпшення основних засобів відповідно до пункту 146.12 статті 146 розділу III Податкового кодексу України

Подається при заповненні рядків:
 — 05.1.3, 05.1.4 додатка СВ до рядка 05.1 декларації;
 — 06.1.2, 06.1.3, 06.1.5.2 додатка ЗВ до рядка 06.1 декларації;
 — 06.2.3.1, 06.2.3.2, 06.2.6 додатка АВ до рядка 06.2 декларації;
 — 06.3.9.1, 06.3.9.2, 06.3.10 додатка ВЗ до рядка 06.3 декларації;
 — 06.5.27, 06.5.28, 06.5.39 додатка ІВ до рядка 06.5 декларації

АК

Таблиця 1. Розрахунок амортизації витрат, пов'язаних із видобутком корисних копалин
Таблиця 2. Витрати на реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення свердловин відповідно до пункту 148.5 статті 148 розділу III Податкового кодексу України

Подається при заповненні рядків:
 — 05.1.5 і 05.1.6 додатка СВ до рядка 05.1 декларації;
 — 06.1.4 і 06.1.5.1 додатка ЗВ до рядка 06.1 декларації

ВО

Розрахунок витрат при здійсненні операцій з нерезидентом, що має офшорний статус

Подається при заповненні рядків:
 — 05.1.10 додатка СВ до рядка 05.1 декларації;
 — 06.5.38 додатка ІВ до рядка 06.5 декларації.
Цей додаток подається виключно за підсумками звітного (податкового) року

ЗВ

Загальновиробничі витрати

Подається при заповненні рядка 06.1 декларації

При заповненні рядка 06.1.13 цього додатка разом з ним слід подати детальну розшифровку сум та назв витрат, зазначених у цьому рядку, у довільній формі

АВ

Адміністративні витрати

Подається при заповненні рядка 06.2 декларації

При заповненні рядка 06.2.12 цього додатка разом з ним слід подати детальну розшифровку сум та назв витрат, зазначених у цьому рядку, у довільній формі

ВЗ

Витрати на збут

Подається при заповненні рядка 06.3 декларації

При заповненні рядка 06.3.15 цього додатка разом з ним слід подати детальну розшифровку сум та назв витрат, зазначених у цьому рядку, у довільній формі

ІВ

Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати

Подається при заповненні рядка 06.5 декларації.
Рядок 06.5.15 цього додатка призначено для заповнення платниками, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції

При заповненні рядка 06.5.37 цього додатка разом з ним слід подати детальну розшифровку сум та назв витрат, зазначених у цьому рядку, у довільній формі

ТП

Розрахунок податку на прибуток, отриманий від діяльності, що підлягає патентуванню

Подається при заповненні рядків 08 і 12 декларації

ПЗ

Таблиця 1. Розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування
Таблиця 2. Підстави для застосування пільги

Подається при заповненні рядка 09 декларації

ЗП

Таблиця 1. Зменшення нарахованої суми податку
Таблиця 2. Розрахунок податку, що сплачується за місцезнаходженням відокремленого підрозділу

Подається при заповненні рядка 13 декларації

ПН

Таблиця 1. Розрахунок (звіт) податкових зобов'язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України
Таблиця 2. Розрахунок прибутку від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими зобов'язаннями (рядок 16 таблиці 1)

Подається при заповненні рядка 17 декларації.
Цей додаток заповнюється окремо за кожним нерезидентом, якому виплачуються доходи

АД

Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток на суму виплачених дивідендів

Подається при заповненні рядка 20 декларації

ВП

Розрахунок податкових зобов'язань за період, в якому виявлено помилку(ки)

Подається разом з декларацією в разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників декларації згідно зі ст. 50 ПКУ.
Згідно з виносками, наведеними в кінці декларації, цей додаток (додатки) подається (подаються) в разі виправлення помилки (помилок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої декларації. Тобто поданий разом з поточною декларацією додаток ВП і означатиме виправлення помилок
«у поточній декларації».
За кожний звітний (податковий) період, в якому виявлена помилка (помилки), подається окремий додаток

 

Порядок заповнення вступної частини декларації

Таблиця 2

Порядок заповнення вступної частини декларації

Службове поле декларації з податку на прибуток

Порядок заповнення

1

2

Поле 1

Це службове поле призначене для проставляння відміток про тип декларації:
 — звітна;
 — звітна нова;
 — консолідована;
 — уточнююча.
У рядку службового поля, що відповідає типу декларації, що подається, проставляється відмітка (Х).
Так, у разі подання поточної декларації з податку на прибуток за звітний період відмітка (Х) проставляється в полі «Звітна».
Якщо ж після подання декларації за звітний період, однак до закінчення граничного строку її подання за цей же період, платник податків подає нову декларацію з виправленими показниками (без сплати при цьому «самоштрафу», як передбачено п. 50.1 ПКУ), то відмітка (Х) проставляється в полі «Звітна нова». Відповідно, якщо платник податку, який має в своєму складі відокремлені підрозділи, розташовані на території іншої, ніж такий платник податку, територіальної громади, прийняв рішення про сплату консолідованого податку на прибуток, то відмітка (Х) проставляється в полі «Консолідована». Зауважимо, що платники податків, які вирішили перейти на сплату консолідованого податку на прибуток у 2011 році та повідомили про це податковий орган до 01.07.2010 р. за старими правилами (згідно із Законом про податок на прибуток), не повинні подавати таке повідомлення повторно вже за новими правилами (згідно з ПКУ) — торішній їх вибір є безстроковим і діятиме до його скасування самим підприємством. А оскільки і Закон про податок на прибуток, і ПКУ одностайні в своїй забороні на зміну порядку сплати податку протягом звітного року, то і відмовитися від зробленого раніше вибору починаючи з II, III або IV кварталу 2011 року підприємство також не має права. Докладніше про це див. статтю «Консолідований податок на прибуток: оновлений порядок вибору» в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 47.
У полі «Уточнююча» відмітка (Х) проставляється в разі, коли платник податків самостійно виправляє помилки, допущені в раніше поданій декларації, шляхом подання декларації як уточнюючого розрахунку відповідно до п. 50.1 ПКУ

Поле 2

У цьому службовому полі вказується, за який звітний (податковий) період звітного року подається декларація або уточнюється (для уточнюючої декларації). При цьому конкретизовано, що у 2011 році застосовуються податкові періоди: II квартал, II — III, II — IV квартали

Поле 3

У цьому службовому полі вказується повне найменування платника податку на прибуток (повне найменування постійного представництва нерезидента) відповідно до реєстраційних документів. Нагадаємо: відповідно до ст. 90 ЦКУ юридична особа повинна мати своє найменування, що містить інформацію про її організаційно-правову форму. Крім повного найменування, юрособа може мати й скорочене найменування. Вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу затверджено наказом Держкомпідприємництва від 09.06.2004 р. № 65.

Платник податку на прибуток за угодою про розподіл продукції наводить тут назву, дату і номер угоди. Платник податку на прибуток за договором управління майном вписує сюди назву, дату і номер договору

Поле 4

Тут наводиться податковий номер, присвоєний угоді про розподіл продукції при взятті його на облік / податковий номер управителя майна

Поле 5

У цьому службовому полі вказуються:
 — код платника податку згідно з ЄДРПОУ;
 — код виду економічної діяльності (КВЕД)

Поле 6

У цьому службовому полі вказується місцезнаходження платника податку на прибуток (постійного представництва нерезидента). При цьому таку інформацію, як поштовий індекс, телефон, мобільний телефон, факс, e-mail платник податків наводить за бажанням

Поле 7

Тут наводяться окремими рядками:
 — повне найменування нерезидента;
 — місцезнаходження нерезидента;
 — назва країни резиденції нерезидента (відповідно до Класифікатора держав світу, затвердженого наказом Державного комітету статистики України від 08.07.2002 р. № 260, українською мовою);
 — код країни резиденції (відповідно до зазначеного Класифікатора).
Ще раз нагадуємо, що декларацію з податку на прибуток підприємства за формою, затвердженою наказом № 114, постійне представництво нерезидента подає, якщо оподатковуваний прибуток визначається ним у загальновстановленому порядку

Поле 8

До цього поля вписується найменування податкового органу, до якого подається декларація

Поле 9

Це службове поле призначено для проставляння відмітки (Х) особливими платниками податків, які належать до однієї з категорій:

— платники податку на прибуток, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції

— суб'єкти космічної діяльності

— суб'єкти космічної діяльності, що здійснюють інші види діяльності, ніж космічна

— платники податку на прибуток, що здійснюють діяльність за угодами про розподіл продукції

— платники податку на прибуток, що здійснюють діяльність за договорами управління майном

— постійні представництва нерезидента. Відмітка «Х» проставляється постійним представництвом нерезидента, якщо воно визначає оподатковуваний прибуток у загальновстановленому порядку

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі