Пошта редакції. Нові штрафи у сфері РРО за старі порушення

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Червень, 2011/№ 49
В обраному У обране
Друк
Відповідь на запитання

Нові штрафи у сфері РРО за старі порушення

 

В акті перевірки від 27.12.2010 р. було зафіксовано порушення вимог у частині використання РРО (непроведення розрахункових операцій через РРО, допущене 29.03.2010 р., та невідповідність суми готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті, допущена 23.12.2010 р.). Але рішення про застосування санкцій нами так отримано й не було. Чи може воно бути винесене зараз? На даний момент на підприємстві проходить фактична перевірка. Чи відобразяться результати попередньої перевірки на застосуванні санкцій у разі виявлення порушень під час поточної перевірки?

(м. Запоріжжя)

 

З 01.01.2011 р. почали діяти нові штрафи за порушення порядку використання РРО

, що зумовлено набуттям чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України» від 02.12.2010 р. № 2756-VI (далі — Закон № 2756, див. статтю «Навздогін за Податковим кодексом» // «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 103). Так, п. 1 ст. 17 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.95 р. № 265/95-ВР (далі — Закон про РРО) після внесення до нього змін передбачає, що в разі встановлення протягом календарного року в ході перевірки будь-якого з таких фактів:

1) проведення розрахункових операцій з використанням РРО або розрахункових книжок на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг);

2) невідповідність суми готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті, а в разі використання розрахункової книжки — загальній сумі продажів за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня;

3) нероздрукування відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її без використання розрахункової книжки на окремому господарською об’єкті суб’єкта господарювання;

4) непроведення розрахункових операцій через РРО з фіскальним режимом роботи,

застосовуються такі штрафи:

— якщо порушення вчинене вперше,

штраф становитиме 1 грн.;

— при повторному вчиненні порушення —

100 % вартості проданих з одним із перелічених вище порушень товарів;

— за кожне наступне (протягом року) вчинення порушення —

у п’ятикратному розмірі вартості товарів, проданих з порушеннями.

При цьому під учиненням порушення

вперше законодавець має на увазі «вперше протягом календарного року», а не вперше за весь період діяльності підприємства. Повторним слід вважати порушення, вчинене вдруге протягом року.

Однак

на момент учинення та виявлення порушень, про які йдеться в поставленому запитанні, діяли ще старі санкції: за непроведення розрахункових операцій через РРО було передбачено штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 340 грн., за решту перелічених порушень до 01.01.2011 р. було передбачено п’ятикратний штраф на суму невідповідності/непроведення.

Але це не всі нововведення. Тим же

Законом № 2756 застосування санкцій, передбачених за порушення вимог до порядку використання РРО, було виведене зі сфери дії ст. 250 Господарського кодексу України, якою встановлюється обмеження строків, протягом яких санкції може бути застосовано до суб’єкта господарювання: протягом шести місяців із дня виявлення порушення, але не більше року з моменту його вчинення. При цьому моментом виявлення слід вважати день складання протоколу контролюючим органом. З 01.01.2011 р. до застосування заходів відповідальності за порушення у сфері РРО слід застосовувати загальний строк давності, передбачений ПКУ, у 1095 днів.

Безумовно, податкові органи наполягатимуть на тому, що якщо станом на 01.01.2011 р. передбачені

ГКУ строки давності не закінчилися, то їх уже не може бути застосовано. Інакше кажучи, відносно порушення, допущеного 29.03.2010 р., слід застосовувати вже строки давності за ПКУ (тобто 1095 днів), а не передбачений ГКУ один рік з моменту вчинення порушення.

На нашу думку, у суб’єкта господарювання, який готовий відстоювати свої інтереси в суді, є всі шанси довести, що

до порушень, допущених до 01.01.2011 р., повинні застосовуватися норми того законодавства, яке діяло на момент їх учинення (у тому числі в частині строків давності щодо притягнення до відповідальності)*. Отже, за непроведення розрахункових операцій через РРО, допущене 29.03.2010 р., штраф уже застосовано бути не може. Упевненості повинна додати й позиція ВАСУ, який, наприклад, у схожому питанні про строки оскарження в перехідний період, вважає, що передбачені ПКУ строки повинні застосовуватися тільки щодо податкових повідомлень-рішень, винесених після 01.01.2011 р. (див. лист ВАСУ від 10.02.2011 р. № 203/11/13-11).

* Якби законодавець хотів відійти від цього загального правила, то він міг би обумовити нюанси застосування строків давності в перехідних положеннях Закону № 2756 (як, наприклад це було зроблено при прийнятті Цивільного кодексу України, в якому спеціально застерігалося, що в разі, якщо строки позовної давності не спливли на момент набуття чинності цим Кодексом, застосовуються вже передбачені ним строки).

За невідповідність суми готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті, допущену 23.12.2010 р. та зафіксовану в акті перевірки, складеному 27.12.2010 р., штраф міг бути застосований тільки до 27.05.2011 р. (тобто до закінчення шести місяців із дня виявлення порушення). До зазначеної дати могло бути виписане податкове повідомлення-рішення на суму штрафу. У зв’язку з цим виникає таке запитання: у якому розмірі (у п’ятикратному, як це було передбачено до 01.01.2011 р., або ж за правилами, що діють з 01.01.2011 р.) могло бути застосовано штраф?

З

листа ДПАУ від 13.04.2011 р. № 10567/7/23-7017/463 можна зробити висновок, що податкові органи виходитимуть з необхідності застосування нових штрафів за порушення, вчинені до 01.01.2011 р. (виявлені як до цієї дати, так і після). Отже, якщо протягом 2010 року на підприємство санкції за порушення у сфері РРО не накладалися, то штраф, якщо він і буде застосований, має становити 1 грн. як за вперше вчинене порушення.

Тепер подивимося, чи можуть відобразитися результати попередньої перевірки на застосуванні санкцій у разі виявлення порушень у ході поточної перевірки. Щоб відповісти на це питання, необхідно зрозуміти, за якими правилами має визначатися, вчинено порушення вперше, повторно чи втретє і більше разів:

1.

Закон про РРО в нинішній редакції, як уже зазначалося, передбачає, що порушення може бути виявлено протягом календарного року вперше, вдруге і так далі. Таке формулювання — зачіпка для суб’єкта господарювання, оскільки календарний рік повинен обчислюватися з 1 січня по 31 грудня. Це означає, що якщо попереднє порушення було допущене 23.12.2010 р., то порушення, вчинене після 01.01.2011 р., уже вважатиметься вчиненим уперше. Незважаючи на те що встановлення цього правила** виглядає малообґрунтованим, проте законодавець пішов саме цим шляхом. Отже, при застосуванні санкцій за порушення, допущені вже у 2011 році, результати перевірки 2010 року враховуватися не повинні, оскільки має значення те, коли було вчинене порушення, а не коли воно було виявлене або коли за нього була застосована санкція.

** Прив’язка до календарного року замість того, щоб відлічувати 365 днів із дня вчинення попереднього порушення.

2. Якщо протягом одного календарного року проведено, наприклад, дві перевірки, у ході першої виявлено та зафіксовано порушення, але санкції за нього не застосовувалися, то незважаючи на це, при застосуванні санкцій за виявлені в ході другої перевірки аналогічні порушення вже має бути застосовано штраф у розмірі

100 % вартості проданих з порушенням товарів, а не 1 грн. як за вчинене вперше. Тут слід урахувати такий момент: акт перевірки не підлягає оскарженню, тому платник податків опиняється в ситуації, коли попередній факт вчинення ним порушення він оспорити не може (оскільки не було винесено податкове повідомлення-рішення), але саме на підставі акта попередньої перевірки до нього застосовуються підвищені санкції, замість 1 грн. У цій ситуації, навіть якщо платник податків не оспорює самого факту вчинення виявленого в ході другої перевірки порушення, він може оспорити розмір застосованої санкції, надавши докази того, що порушення вчинене вперше, а не повторно.

3. Якщо ж в ході однієї перевірки виявлено декілька порушень вимог законодавства у сфері застосування РРО, то за кожне з них повинен застосовуватися штраф у розмірі 1 грн. як за вчинене вперше. Вважатися вчиненими повторно порушення, виявлені в ході тієї самої перевірки, не можуть.

4. І ще один момент: повторним слід вважати порушення, вчинене після того, як у ході попередньої перевірки було виявлено не будь-яке з перелічених у

п. 1 ст. 17 Закону про РРО порушень, а порушення того ж виду. Інакше кажучи, якщо під час попередньої перевірки було виявлено, наприклад, таке порушення, як проведення розрахункових операцій із використанням РРО на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг), та за нього застосовано штраф у розмірі 1 грн., то за виявлену протягом календарного року невідповідність суми готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті, також має бути застосовано одногривнєвий штраф. Штраф у розмірі 100 % вартості проданих з одним із перелічених вище порушень товарів може бути застосовано тільки у випадку, якщо перевіряючі знову виявлять факт проведення розрахункових операцій із використанням РРО на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг).

 

Олена Уварова, юрист

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд