Теми статей
Обрати теми

Заповнюємо Податкову декларацію з податку на доходи фізичних осіб

Редакція ПБО
Стаття

Заповнюємо Податкову декларацію з податку на доходи фізичних осіб

 

В одному з попередніх номерів газети ми рекомендували до появи роз’яснень щодо заповнення Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб керуватися здоровим глуздом та назвами рядків. Але після появи методичних рекомендацій податківців щодо заповнення декларації стало зрозуміло: про здоровий глузд потрібно забути, назвам рядків вірити не можна. Як би там не було, але подавати декларацію потрібно, а отже, розібратися з її заповненням доведеться. Цим і займемося.

Лілія УШАКОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

ПКУ

— Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

КпАП

— Кодекс про адміністративні правопорушення України від 07.12. 84 р. № 8073-X.

Наказ № 58

— наказ ДПАУ «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб» від 31.01.2011 р. № 58.

Лист № 4485

— лист ДПАУ від 17.02.2011 р. № 4485/7/17-0217.

 

Загальні положення

Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб (далі — Податкова декларація) — нова звітність з податку на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО), в якій указуються

загальні суми доходів, нараховані (виплачені, надані) на користь платників податків, та загальні суми ПДФО, утримані з цих доходів, а також обсяги перерахованого податку до бюджету. Форму декларації затверджено наказом № 58.

Відповідно до

п.п. «д» п. 176.2 ПКУ подавати щомісячно Податкову декларацію зобов’язані всі податкові агенти з ПДФО. Нагадаємо: податковим агентом з ПДФО є юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента — юридичної особи, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу обкладення іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок на доходи фізичних осіб до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність податковим органам та нести відповідальність за порушення його норм (п.п. 14.1.180 ПКУ).

Звертаємо увагу: подавати декларацію повинні також і юридичні особи, і самозайняті особи, у тому числі підприємці, які не ведуть діяльність і не використовують працю найманих працівників.

Податкова декларація подається незалежно від того, виплачував податковий агент доходи платникам податків чи ні.

Податкова декларація подається до органу державної податкової служби (далі — ДПС) за місцем реєстрації податкового агента.

Філії, відділення, інші відокремлені підрозділи

, що вповноважені нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) до бюджету ПДФО (уповноважені підрозділи), подають Податкову декларацію щодо громадян, яким вони нараховують (виплачують) дохід, до органу ДПС за своїм місцезнаходженням. При цьому в реквізитах Податкової декларації вказуються дані про такий уповноважений підрозділ як про податкового агента.

Якщо відокремлений підрозділ

не уповноважено нараховувати, утримувати та сплачувати до бюджету ПДФО, Податкову декларацію за такий підрозділ подає юридична особа за місцезнаходженням неуповноваженого відокремленого підрозділу. Для цього юридичного особа повинна стати на облік в органі ДПС за місцезнаходженням кожного неуповноваженого підрозділу (відділення, філії). У цьому випадку в реквізитах Податкової декларації вказуються дані юридичної особи, яка перебуває на обліку в органі ДПС замість такого неуповноваженого підрозділу.

У разі здійснення процедури ліквідації (припинення діяльності) податкового агента Податкова декларація за такий період має подаватися до органу ДПС за місцезнаходженням податкового агента до оформлення його ліквідації (припинення діяльності) (

п. 1.3 листа № 4485).

 

Строки подання Податкової декларації

Податкова декларація подається

окремо за кожний місяць (податковий період) протягом 20 календарних днів, наступних за останнім днем звітного (податкового) місяця (п.п. «д» п. 176.2, п.п. 49.18.1 ПКУ).

Якщо

останній день строку подання Податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, наступний за вихідним або святковим днем (п. 49.20 ПКУ).

Щодо строку подання Податкової декларації за січень 2011 року зазначимо таке. Оскільки процес оприлюднення

наказу № 58, яким затверджено форму Податкової декларації, затягнувся (опубліковано 18.02.2011 р.), ураховуючи норми п. 46.6 ПКУ , податківцям довелося продовжити строк подання декларації за січень 2011 року (лист ДПАУ від 17.02.2011 р. № 4486/717-0217 // «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 16). Так, Податкову декларацію з ПДФО за січень 2011 року потрібно подати не пізніше строку, установленого для подання декларації за лютий 2011 року, тобто не пізніше за 21 березня 2011 року (20 березня 2011 року — неділя).

У своєму

листі № 4485 ДПАУ звертає увагу на те, що окрема декларація за календарний рік не подається.

 

Способи подання Податкової декларації

Податкові агенти, що належать до великих та середніх платників податків, подають Податкову декларацію до органу ДПС

в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб в порядку, визначеному законодавством (п. 49.4 ПКУ).

Податкові агенти, які не належать до великих та середніх платників податків, можуть подати Податкову декларацію одним із таких способів, визначених

п. 49.3 ПКУ:

а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою. При цьому один примірник Податкової декларації буде подано до органу ДПС, а другий — з підписом відповідального за прийняття Податкової декларації особи та штампом органу ДПС залишається у податкового агента. Наявність штампу є підтвердженням подання декларації;

б) надіслати поштою на адресу органу ДПС з повідомленням про вручення та описом вкладення згідно з

Порядком оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій, затвердженим постановою КМУ від 28.07.97 р. № 799. Відправити Податкову декларацію потрібно не пізніше, ніж за 10 днів до закінчення граничного строку її подання (п. 49.5 ПКУ). У цьому випадку підтвердженням здавання Податкової декларації буде повідомлення про вручення з підписом відповідальної особи органу ДПС;

в) за допомогою засобів електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством. Підтвердженням подання Податкової декларації в цьому випадку є квитанція про її отримання.

 

Загальні правила заповнення Податкової декларації

У Податковій декларації вказуються

всі передбачені в ній показники. Якщо в інформаційному рядку є незаповнені поля, у них проставляються прокреслення.

Якщо нарахування (виплата) доходів платникам податків не провадилася, Податкова декларація подається з прокресленнями.

Сума нарахованих доходів, сума нарахованого (перерахованого) ПДФО, суми нарахованої пені та штрафу вказуються у грошовій формі, що виражена

в національній валюті (у гривнях з копійками), незалежно від того, в якій формі або в якій валюті здійснювалося нарахування та виплата доходу.

При заповненні Податкової декларації на паперових носіях податковий агент повинен дотримуватись таких правил:

1) паперовий носій має бути формату А4 та не мати пошкоджень;

2) заповнення здійснюється:

— чорнилом, кульковою ручкою пастою синього чи чорного кольору, або за допомогою друкарських засобів (заповнення олівцем не дозволяється);

— машинописним текстом або друкованими літерами;

— без замазувань, закреслень, виправлень, уточнень, помарок та стирань.

Податкова декларація або друкована копія файлу на останньому аркуші завіряються:

для юридичної особи — підписом керівника, головного бухгалтера та посвідчуються печаткою;

для самозайнятої особи — підписом такої особи, яка подає Податкову декларацію, та посвідчуються печаткою (за наявності).

Під час приймання Податкової декларації уповноважена посадова особа органу ДПС, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов’язана перевірити наявність та достовірність заповнення всіх обов’язкових реквізитів декларації. Декларацію не приймуть до розгляду, якщо вона:

— не відповідає зазначеним вище вимогам;

— містить текст або цифри, які неможливо прочитати внаслідок пошкодження аркушів, їх потертості, залиття чорнилом, або внаслідок інших причин.

 

Правила виправлення в Податкової декларації самостійно виявлених помилок

У разі

виявлення податковим агентом помилки в раніше поданій Податкової декларації до закінчення граничного строку її подання він зобов’язаний подати нову Податкову декларацію. При цьому раніше подана з помилками Податкова декларація анулюється органом ДПС. Щодо штрафних санкцій, то вони в цьому випадку не застосовуються.

Наприклад, у разі виявлення податковим агентом до 21 березня 2011 року (граничний строк подання Податкової декларації за січень 2011 року) помилки в Податковій декларації за січень 2011 року, яку вже подано ним до органу ДПС, такий податковий агент повинен подати нову Податкову декларацію з відміткою в рядку 1 «Звітна нова» або «Звітна нова за неуповноважений відокремлений підрозділ». При цьому штрафні санкції до нього не застосовуватимуться.

Якщо податковий агент

самостійно виявив помилку у зданій Податковій декларації після закінчення граничного строку її подання, то виправитися можна:

1) шляхом подання

уточнюючої Податкової декларації, яка може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди. При цьому сума недоплати та штраф у розмірі 3 % від такої суми має бути сплачено до подання уточнюючої декларації (п.п. «а» п. 50.1 ПКУ);

2) заповнивши

Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб за звітний період, в якому виявлена помилка (далі — Розрахунок), за формою, затвердженою наказом № 58, та додавши його до Податкової декларації за звітний період. Виправляючись у такий спосіб, платник податку повинен сплатити штраф у розмірі 5 % від суми недоплати (п.п. «б» п. 50.1 ПКУ).

Як бачимо, виправлятися шляхом подання уточнюючої Податкової декларації набагато вигідніше для платника податку, оскільки при такому підході розмір штрафу менше. Водночас, згідно з

п. 7 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ штрафні санкції за порушення податкового законодавства за період з 1 січня по 30 червня 2011 року застосовуються в розмірі не більше 1 грн. за кожне порушення . На нашу думку, штраф у розмірі 1 грн. має діяти не лише у випадках застосування штрафних санкцій за податковими повідомленнями-рішеннями, а й у зазначених випадках самовиправлення замість штрафів у розмірі 3 та 5 %.

Також податковий агент зобов’язаний самостійно нарахувати пеню, передбачену

п.п. 129.1.3 ПКУ. Відповідно до зазначеної норми ПКУ нарахування пені починається в день настання строку погашення податкового зобов’язання, визначеного податковим агентом при виплаті (нарахуванні) доходів на користь платників податків — фізичних осіб.

Далі розглянемо порядок заповнення реквізитів та рядків Податкової декларації з урахуванням методичних рекомендацій податківців, викладених у

листі № 4485.

 

Порядок заповнення Податкової декларації

1. Реквізити Податкової декларації

Показник

Пояснення

1

2

Рядок 1

Залежно від того, яка Податкова декларація подається, необхідно поставити відмітку у відповідній клітинці: «Звітна», «Звітна за неуповноважений підрозділ», «Звітна нова», «Звітна нова за неуповноважений відокремлений підрозділ», «Уточнююча», «Уточнююча за неуповноважений відокремлений підрозділ». За наявності більше ніж однієї відмітки Податкова декларація вважається заповненою неправильно

Рядок 2

При складанні Податкової декларації за звітний податковий період напроти відмітки «Звітний (податковий) період» вказується звітний місяць (2 цифри) та рік, за який складається та подається декларація. Наприклад, при складанні звіту за січень 2011 року необхідно зазначити «01» та «2011». У разі подання уточнюючого звіту напроти відмітки «Звітний (податковий) період, що уточнюється» зазначається номер місяця та звітний рік, декларація за який уточнюється

Рядок 3

Указується повне найменування юридичної особи або П. І. Б. самозайнятої особи та проставляється відповідна відмітка у клітинці «Юридична особа» або «Самозайнята особа»

Рядок 4

1) Юридичні особи вказують код ЄДРПОУ платника податку. Заповнення клітинок здійснюється зліва направо. Якщо значущих цифр менше 8, доповнюється зліва нулями до 8 цифр (незаповнених клітинок бути не повинно!).
2) Самозайняті особи вказують десятирозрядний номер облікової картки платника податку (для платників податків, які були зареєстровані в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів до набуття чинності ПКУ — десятирозрядний ідентифікаційний номер згідно з довідкою ДПІ з Державного реєстру фізосіб). Заповнення клітинок здійснюється зліва направо.
3) Самозайняті особи, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), повідомили про це відповідний орган ДПС і мають відмітку в паспорті, вказують серію та номер паспорта

Рядок 5

1) Юридичні особи (уповноважені відокремлені підрозділи) вказують своє місцезнаходження відповідно до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, поштовий індекс, міжміський код, телефон, факс та електронну адресу.
2) Самозайняті особи вказують місце проживання, за яким вони стають на облік в органі ДПС як платник податків, поштовий індекс, міжміський код, телефон, факс та електронну адресу

Рядок 6

Указується місцезнаходження неуповноваженого відокремленого підрозділу, за який подається Податкова декларація, та поштовий індекс, а також міжміський код, телефон, факс та електронна адреса юридичної особи, що подає Податкову декларацію за такий неуповноважений підрозділ

Рядок 7

Указується дата виплати доходу за звітний період (дата виплати заробітної плати за другу половину місяця). Наприклад, якщо згідно з положеннями колективного договору заробітна плата за другу половину місяця виплачується 7 числа, то при заповненні звіту за січень 2011 року необхідно буде вказати «07.02.2011»

Рядок 8

Указується назва, код ЄДРПОУ органу ДПС, до якого подається Податкова декларація

Рядок 9

Указується загальна кількість поданих юридичною особою окремих Податкових декларацій за неуповноважені відокремлені підрозділи. Заповнюється зліва направо. Якщо значущих цифр менше 5, зліва необхідно проставити нулі. Наприклад, якщо юридична особа має 1 неуповноважений відокремлений підрозділ, за який нею було подано Податкову декларацію за місцем його місцезнаходження, то такій юридичній особі в цьому рядку необхідно буде зазначити «00001»

Рядок 10

Указується кількість осіб, які працювали у звітному періоді у штаті (крім осіб, які перебували у відпустці для догляду за дитиною), та окремо кількість осіб, які працювали за цивільно-правовими договорами. Заповнення клітинок здійснюється зліва направо та доповнюється зліва нулями за необхідності

 

2. Блок «Показники»

Заповнення рядків 01 — 07 блока «Показники» здійснюється

без урахування доходів та податків, нарахованих (перерахованих) працівникам неуповноважених відокремлених підрозділів (відділень, філій). У разі подання Податкової декларації з відміткою «Уточнююча» або «Уточнююча за неуповноважений відокремлений підрозділ» блок «Показники» (рядки з кодами 01 — 08) не заповнюється.

 

Код рядка

Найменування показника

1

2

01

Сума доходів, які нараховані на користь фізичних осіб у звітному (податковому) періоді

Указується загальна сума доходів, нарахованих платникам податків за звітний період (без зменшення на суму ПДФО, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податкової соціальної пільги). Доходи, які відповідно до норм ПКУ не підлягають обкладенню ПДФО, у цьому рядку не відображаються.
Звертаємо увагу: заповнення цього рядка в разі нарахування доходів у звітному періоді є обов’язковим незалежно від того, виплачені вони чи ні

02

Сума доходів, які виплачені (надані) на користь фізичних осіб у звітному (податковому) періоді

Указується загальна сума доходів за звітний період за вирахуванням сум внесків та податків, що була виплачена (надана) платникам податків у звітному періоді, у тому числі за попередні періоди («чиста» сума доходу, отримана працівниками на руки!).
Так, при заповненні Податкової декларації за січень 2011 року в цьому рядку необхідно вказати, зокрема, суму заробітної плати за другу половину грудня 2010 року, виплачену в січні 2011 року, та суму заробітної плати за першу половину січня, отриману працівниками в січні 2011 року.
Доходи, що не обкладаються ПДФО, у цьому рядку не зазначаються

03

Сума податку на доходи фізичних осіб, яка нарахована (утримана) з цих доходів у звітному (податковому) періоді

Указується загальна сума нарахованого (утриманого) ПДФО за звітний період, яку утримано з доходів за звітний період (сума ПДФО, утримана з доходів, зазначених у рядку 01)

04

Сума податку на доходи фізичних осіб, яка перерахована до бюджету у звітному (податковому) періоді

Указується загальна сума фактично перерахованого у звітному періоді до бюджету ПДФО, у тому числі за попередні періоди

05

Сума податку на доходи фізичних осіб, яка нарахована за попередні звітні (податкові) періоди та перерахована до бюджету в поточному звітному (податковому) періоді

Указується сума ПДФО, яку нараховано в попередніх податкових періодах, але перераховано в поточному звітному періоді.
Згідно з роз’ясненнями податківців (див. приклад на с. 42), при заповненні Податкової декларації за січень 2011 року в цьому рядку необхідно буде зазначити ПДФО із заробітної плати за грудень 2010 року, сплачений у січні 2011 року. При заповненні декларації в наступних звітних місяцях, керуючись викладеним у листі № 4485 порядком заповнення наступних рядків декларації, відображати в рядку 05 ПДФО із зарплати за попередній місяць, виплаченої своєчасно у звітному місяці, не потрібно, оскільки в іншому разі ця сума потрапить до податкового зобов’язання двічі (один раз через рядок 03 декларації за місяць, в якому нараховано зарплату, удруге — через рядок 05 декларації за місяць, коли виплачено зарплату)

06*

Сума податку на доходи фізичних осіб, яка нарахована (утримана) з цих доходів у звітному (податковому) періоді, але не перерахована до бюджету у зв’язку з невиплатою (ненаданням) доходів

Указується сума ПДФО, що нарахована (утримана) з доходів у звітному (податковому) періоді, але не перерахована до бюджету у зв’язку з невиплатою (ненаданням) доходів повністю або частково у строк, визначений у рядку 7 реквізитів Податкової декларації. Оскільки в реквізитах декларації в рядку 7 зазначаються строки тільки для виплати зарплати за другу половину місяця, до рядка 06 блока «Показники» потрапить ПДФО з нарахованих, але невиплачених доходів, відмінних від зарплати, а також ПДФО із зарплати, яку не буде виплачено у строк, зазначений в реквізитах декларації в рядку 7. Якщо заробітну плату виплачено своєчасно, ПДФО із зарплати за другу половину місяця в цьому рядку не вказується. У разі повної виплати доходів та перерахованого податку за звітний місяць рядки 14 і 06 = 0

*

На нашу думку, до рядка 06 має потрапляти ПДФО з усіх нарахованих, але не виплачених у звітному місяці доходів, у тому числі з невиплаченої зарплати за другу половину місяця.

07*

Сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягає перерахуванню до бюджету за підсумками поточного звітного (податкового) періоду
(рядок 03 + рядок 05 - рядок 06)

Указується сума ПДФО, що підлягає сплаті за звітний місяць (податкове зобов’язання), яка визначається розрахунково. Якщо дотримуватися порядку заповнення декларації, викладеного в листі № 4485, то сюди потрапить нарахований у звітному місяці ПДФО за мінусом ПДФО з нарахованих, але невиплачених у звітному місяці доходів (крім ПДФО з нарахованої, але не виплаченої зарплати, яку буде виплачено у строк, зазначений у реквізитах декларації в рядку 7), та ПДФО, нарахований у минулих звітних місяцях, а перерахований у звітному місяці

*

Оскільки ми не згодні з порядком заповнення рядка 06, не можемо погодитися і з правильністю заповнення рядка 07. При порядку заповнення декларації, викладеному в листі № 4485, виходить, що роботодавці, які своєчасно виплачують зарплату, до податкового зобов’язання включають суму ПДФО як з виплаченої в цьому місяці зарплати, так і з зарплати за звітний місяць, яку буде виплачено тільки в наступному місяці, тоді як у роботодавців, які виплачують зарплату несвоєчасно, податкове зобов’язання виникає тільки на суму ПДФО з частини зарплати, виплаченої у звітному місяці або взагалі не виникає (якщо зарплата взагалі не виплачувалася). Де ж логіка? Розробники форми Податкової декларації такий порядок заповнення рядка 07 пояснюють особливостями обліку сум ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету, який ведуть органи ДПС.

Однак, на наш погляд, він не узгоджується з нормами ПКУ. Логічніше було б відображати в рядку 07 суму податку, яка має бути сплачена з виплачених у звітному місяці доходів. У всякому разі, це відповідає нормам ПКУ, згідно з якими зобов’язання зі сплати ПДФО виникає тільки при виплаті доходу, або в банківський день, наступний за днем нарахування (виплати, надання) доходу в негрошовій формі або за днем виплати доходу з каси.

Крім того, звертаємо увагу на те, що до рядка 07 не потрапляє ПДФО, сплачений у звітному місяці з авансових виплат (наприклад, з відпускних, які згідно з чинним законодавством виплачені у звітному місяці, а нараховуватимуться в наступному місяці). Хоча відповідно до норм ПКУ такий ПДФО має потрапити до податкового зобов’язання звітного місяця. Упущення це чи задумка податківців, незрозуміло.
Незважаючи на нашу незгоду з порядком заповнення блока «Показники» декларації, який наведено в листі № 4485, податковим агентам безпечніше його дотримуватися. Річ у тім, що в рядку 07 податковий агент відображає суму податкового зобов’язання за поточний місяць, коригування котрого в наступних звітних періодах, у результаті якого збільшується сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету, спричинює накладення штрафу. А якщо роботодавець, який своєчасно виплачує зарплату, у рядку 07 не відображатиме ПДФО із зарплати за другу половину місяця, то з точки зору податківців податкове зобов’язання за звітний місяць буде занижено.

08

Сума податку на доходи фізичних осіб, яка нарахована (утримана) за неуповноважений(і) відокремлений(і) підрозділ(и)

Указується загальна сума нарахованого (утриманого) ПДФО за всіма відокремленими підрозділами, що не уповноважені нараховувати (перераховувати) ПДФО

 

Якщо податковий агент виявив помилку в сумі податкового зобов’язання в раніше поданій Податковій декларації, строк подання якої закінчився, то, як уже зазначалося, він може виправитися шляхом подання Податкової декларації з відміткою «Уточнююча» або «Уточнююча за неуповноважений відокремлений підрозділ» або шляхом заповнення Розрахунку та подання його з декларацією за звітний період. В обох випадках податковому агенту необхідно буде заповнити блок «Показники розрахунків податкових зобов’язань». При цьому в разі подання Податкової декларації з відміткою «Уточнююча» або «Уточнююча за неуповноважений відокремлений підрозділ» блок «Показники» (рядки з кодами 01 — 08) не заповнюється.

Розглянемо, як заповнюється блок «Показники розрахунків податкових зобов’язань».

 

3. Блок «Показники розрахунків податкових зобов’язань»

Код рядка

Найменування показника

1

2

09

Сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка (рядок 07 раніше поданої податкової декларації)

Указується сума ПДФО до сплати за даними раніше поданої Податкової декларації, що уточнюється (показник рядка 07 Податкової декларації, що уточнюється, або сума рядків 01 додатка до Податкової декларації)

10

Уточнена сума податкових зобов’язань за звітний (податковий) період, в якому виявлена помилка

Указується уточнена сума податкових зобов’язань за звітний період, в якому виявлена помилка, або сума рядків 02 додатків до Податкової декларації

11

Розрахунки у зв’язку з виправленням помилки:

11.1

збільшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 10 - рядок 09, якщо рядок 10 > рядка 09, та/або сума рядків 03.1 додатків до податкової декларації)

Указується сума недоїмки (заниження податкового зобов’язання), що збільшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (помилок). Заповнюється, якщо виявлена помилка спричинила заниження суми податкового зобов’язання

11.2

зменшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету
(рядок 10 - рядок 09, якщо рядок 10 < рядка 09, та/або сума рядків 03.2 додатків до податкової декларації)

Указується сума завищення податкового зобов’язання, що зменшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (помилок). Заповнюється, якщо виявлена помилка спричинила завищення податкового зобов’язання

12

Сума штрафу, яка нарахована податковим агентом самостійно у зв’язку з виправленням помилки, ___ % (рядок 11.1 х 3 % або 5 %)

Указується сума штрафу, що визначається платником податку самостійно відповідно до п. 50.1 ПКУ. Якщо заниження податкового зобов’язання відбулося в період з 1 січня по 30 червня 2011 року, розмір штрафу має визначатися податковим агентом відповідно до вимог п. 7 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ, а саме в розмірі 1 грн. за кожне порушення (див. лист ДПАУ від 03.02.2011 р. № 2963/7/10-1071/302 // «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 17)

13

Сума пені, яка нарахована податковим агентом самостійно відповідно до підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України

Указується сума пені, що визначається платником податку самостійно відповідно до п.п. 129.1.3 ПКУ

 

Заповнення рядків Розрахунку здійснюється аналогічно заповненню блока «Показники розрахунків податкових зобов’язань».

У разі подання разом з Податковою декларацією за звітний період декількох Розрахунків, інформація про їх кількість указується в рядку «Кількість розрахунків податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб за звітний (податковий) період, в якому виявлено помилку». Нагадаємо: заповнення клітинок у Податковій декларації здійснюється зліва направо. Отже, якщо значущих цифр менше 6, зліва необхідно проставити нулі.

 

4. Блок «Інші показники»

Код рядка

Найменування показника

14

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на перше число місяця, що настає за звітним (за якою термін виплати не настав)

Указується сума доходів, нарахованих у звітному місяці, але не виплачених своєчасно. Сума ПДФО, утриманого з таких доходів, має бути відображена в рядку 06 Податкової декларації. Відповідно, якщо в рядку 06 зазначено прокреслення, то і в рядку 14 також має бути прокреслення. Наприклад, при заповненні Податкової декларації за січень 2011 року заробітна плата за другу половину січня 2011 року, яка буде своєчасно виплачена в лютому 2011 року, у цьому рядку не відображається. Якщо сума такої заробітної плати буде виплачена пізніше строку, зазначеного в рядку 7 реквізитів Податкової декларації, то вона підлягає відображенню в цьому рядку

15

Сума заборгованості з податку на доходи фізичних осіб станом на 01.01.2011 р. за даними обліку податкового агента

Указується сума податку на доходи фізичних осіб, нарахована, але не сплачена податковим агентом до бюджету (станом на 01.01.2011 р.) відповідно до порядку, що діяв до набуття чинності ПКУ. Поточна заборгованість із заробітної плати за грудень 2010 року, що підлягає виплаті в січні 2011 року, в цьому рядку не відображається. Цей рядок заповнюється податковими агентами тільки один раз при поданні Податкової декларації за січень 2011 року

 

Звертаємо увагу платників податків, не згодних з порядком заповнення Податкової декларації, запропонованим ДПАУ: згідно з

п. 46.4 ПКУ, якщо податковий агент вважає, що форма Податкової декларації збільшує або зменшує його податкові зобов’язання з ПДФО всупереч нормам ПКУ, то він має право подати разом з такою Податковою декларацією доповнення до неї, з поясненням мотивів його подання, яке вважатиметься її невід’ємною частиною. Відомості про наявність зазначених доповнень відображаються в кінці Податкової декларації в рядку «Доповнення до податкової декларації (заповнюється і подається податковим агентом відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України) на», де вказується кількість сторінок доповнення.

У кінці декларації податковий агент повинен зазначити:

— дату подання — у рядку «Дата подання податкової Декларації»;

— реєстраційний номер облікової картки платника податку (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган ДПС та мають відмітку в паспорті);

— ініціали і прізвище керівника та головного бухгалтера підприємства, самозайнятої особи.

Звертаємо увагу: у разі подання Податкової декларації до органу ДПІ особисто платником податків або уповноваженою ним на це особою на паперових носіях службова особа органу ДПС зобов’язана проставити відмітку в кінці Податкової декларації про внесення даних з Податкової декларації до електронної бази податкової звітності.

 

Узгодження податкових зобов’язань

Згідно з

п. 54.2 ПКУ узгодження грошового зобов’язання за сумою податкових зобов’язань з ПДФО, що підлягає утриманню та сплаті (перерахуванню) до бюджету в разі нарахування/виплати доходу на користь платника податку — фізичної особи, провадиться в момент виникнення податкового зобов’язання, який визначається за календарною датою, установленою розділом IV ПКУ для граничного строку сплати податку до відповідного бюджету.

Граничні строки сплати ПДФО встановлено у

ст. 168 ПКУ. ПДФО сплачується (перераховується) до бюджету в день виплати доходу (п.п. 168.1.2 ПКУ), а при виплаті доходу в негрошовій формі або готівкою з каси — протягом банківського дня, наступного за днем такого нарахування (виплати, надання) (п.п. 168.1.4 ПКУ).

Таким чином, узгодження грошового зобов’язання щодо суми податкових зобов’язань з ПДФО відбувається при виплаті доходу або в банківський день, наступний за днем нарахування (виплати, надання) доходу в негрошовій формі або за днем виплати доходу з каси.

Що стосується граничного строку сплати ПДФО з доходу, нарахованого у грошовій формі, але не виплаченого, то в

ПКУ його чітко не визначено. Водночас відповідно до абзацу першого п. 57.1 ПКУ платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій ним Податковій декларації, протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого для подання Податкової декларації. Щодо ПДФО податкові агенти зобов’язані подавати до органу ДПС дві податкові декларації:

1) Податкову декларацію з ПДФО, яка, як уже зазначалося, подається щомісяця протягом 20 календарних днів, наступних за останнім днем звітного місяця;

2) Податковий розрахунок за формою № 1ДФ, який має статус податкової декларації відповідно до норм

ПКУ та подається щоквартально протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу.

У зв’язку з наявністю двох декларацій виникає запитання: за якою з них відбувається узгодження податкових зобов’язань за нарахованими, але не виплаченими доходами?

Відповідно до

п.п. «ґ» п. 176.2 ПКУ суми ПДФО, зазначені в Податковому розрахунку, вважаються узгодженими сумами податкового зобов’язання. А от про узгодження податкового зобов’язання з ПДФО за місячною Податковою декларацією в ПКУ не йдеться. Те, що суми ПДФО з нарахованих, але не виплачених доходів не узгоджуються за Податковою декларацією, випливає і з порядку її заповнення. Як зазначалося вище, при розрахунку податкового зобов’язання за звітний місяць (рядок 07) ПДФО з нарахованих, але не виплачених доходів, у тому числі із зарплати, що не буде виплачено в установлені строки, не враховується.

З викладеного випливає, що суми ПДФО з нарахованих, але не виплачених доходів узгоджуються тільки за Податковим розрахунком. Відповідно ПДФО з таких доходів має бути сплачено протягом 10 календарних днів, наступних за граничним строком подання Податкового розрахунку. Такі висновки підтверджують податківці в усних консультаціях.

 

Відповідальність за неподання або несвоєчасне подання Податкової декларації

За неподання або несвоєчасне подання Податкової декларації податкові агенти несуть відповідальність відповідно до норм

ПКУ.

Згідно з

п. 120.1 ПКУ неподання або несвоєчасне подання Податкової декларації платником податків, зобов’язаним нараховувати та сплачувати ПДФО, спричиняють накладення штрафу в розмірі 170 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Ті самі дії, учинені платником податків, якого протягом року вже було притягнуто до відповідальності за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу

в розмірі 1020 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Невиконання платником податків вимог, передбачених

абзацом другим п. 50.1 ПКУ, що встановлюють умови самостійного внесення змін до податкової звітності в разі самовиправлення за минулі періоди, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 5 % від суми самостійно нарахованого заниження податкового зобов’язання (недоплати).

Водночас, відповідно до

п. 7 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ штрафні санкції за порушення податкового законодавства за період з 1 січня по 30 червня 2011 року застосовуються в розмірі не більше 1 грн. за кожне порушення .

Аналізуючи зазначену норму

ПКУ, можна дійти висновку, що штрафні санкції в розмірі не більше 1 грн. поширюються на будь-які порушення податкового законодавства, допущені платниками податків у період з 1 січня по 30 червня 2011 року, і у тому числі й на випадки застосування штрафних санкцій за неподання або подання Податкової декларації з порушенням встановлених ПКУ строків, а також за невиконання платниками податків вимог щодо внесення змін до податкової звітності.

Однак ДПАУ в своєму

листі від 14.02.2011 р. № 4091/7/23-4017/131 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 17) наполягає на тому, що штрафна санкція, передбачена п. 7 підрозд. 10 розд. XX ПКУ, застосовується за порушення податкового законодавства виключно при обчисленні податкових зобов’язань за період з 01.01.2011 р. по 30.06.2011 р., тим самим невиправдано звужуючи коло порушень, за які може бути застосовано штраф 1 грн., що, на нашу думку, є неправомірним. Думку редакції з цього питання читачі можуть дізнатися в коментарі до зазначеного листа ДПАУ (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 17, с. 16).

Що стосується адміністративної відповідальності, то найімовірніше за неподання Податкової декларації або подання з порушенням установлених

ПКУ строків посадовим особам підприємства та громадянам — суб’єктам підприємницької діяльності загрожує попередження або адмінштраф, передбачений ст. 1634 КпАП . Відповідно до цієї статті КпАП неповідомлення або несвоєчасне повідомлення державним податковим інспекціям за встановленою формою відомостей про доходи громадян тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі від 2 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 до 51 грн.). Ті самі дії, вчинені особою, яка протягом року вже притягувалася до адміністративної відповідальності за те саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу на таку особу в розмірі від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 85 грн.).

Числовий приклад із заповнення Податкових декларацій за січень і лютий 2011 року, підготовлений за сприяння Надії ФІЛІПОВСЬКИХ, заступника начальника відділу адміністрування податку з доходів фізичних осіб ДПАУ, наведено на с. 42.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі