Теми статей
Обрати теми

Про затвердження Порядку проведення Пенсійним фондом України та його територіальними органами планових та позапланових перевірок платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Редакція ПБО
Постанова від 09.03.2011 р. № 233

Кабінет Міністрів України

 

Про затвердження Порядку проведення Пенсійним фондом України та його територіальними органами планових та позапланових перевірок платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Постанова від 9 березня 2011 р. № 233

 

Відповідно до статті 13 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» Кабінет Міністрів України

постановляє:

1.

Затвердити Порядок проведення Пенсійним фондом України та його територіальними органами планових та позапланових перевірок платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що додається.

2. Установити, що під час проведення перевірок платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

перевіряється також правильність нарахування за період до 1 січня 2011 р. страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та інших платежів, контроль за сплатою яких покладено на територіальні органи Пенсійного фонду України.

3. Визнати такою, що

втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 775 «Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів, пов’язаних з державним наглядом (контролем) у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування»

 

Прем’єр-міністр України М. Азаров

 

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. № 233

Порядок проведення Пенсійним фондом України та його територіальними органами планових та позапланових перевірок платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

 

1. Цей Порядок визначає механізм проведення Пенсійним фондом України та його територіальними органами (далі — органи Пенсійного фонду України) планових та позапланових перевірок на підприємствах, в установах та організаціях, фізичних осіб — підприємців, які відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» є платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — платники єдиного внеску), щодо правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, контроль за сплатою якого покладено на Пенсійний фонд України, а також достовірності відомостей, поданих до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

2.

Планові та позапланові перевірки проводяться органами Пенсійного фонду України за місцезнаходженням платника єдиного внеску, або у приміщенні відповідного органу Пенсійного фонду України у випадках передбачених законом.

Планові та позапланові перевірки проводяться на підставі бухгалтерських книг, звітів, кошторисів та інших документів.

3.

Планова перевірка передбачається у квартальному плані, який затверджується до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому, відповідним органом Пенсійного фонду України.

4.

Періодичність проведення планових перевірок визначається з урахуванням ступеня ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання.

Для платників єдиного внеску — суб’єктів господарювання встановлюється три ступені ризику —

високий, середній та незначний , зокрема:

1)

до платників єдиного внеску з високим ступенем ризику належать суб’єкти господарювання, що:

використовують працю найманих осіб без нарахування єдиного внеску;

не подають органам Пенсійного фонду України передбачені законодавством звіти і відомості;

систематично порушують установлені строки сплати єдиного внеску;

не нараховують та не сплачують єдиний внесок (за інформацією підрозділів податкової міліції, інших органів державної влади або третіх осіб);

2)

до платників єдиного внеску із середнім ступенем ризику належать суб’єкти господарювання, що:

здійснюють нарахування єдиного внеску у розмірі, меншому мінімального страхового внеску в розрахунку на одного працівника;

порушують установлені строки подання органам Пенсійного фонду України передбачених законодавством звітів і відомостей;

порушують установлені строки сплати єдиного внеску;

допускають помилки, неузгодженість у звітах і відомостях, які подаються органам Пенсійного фонду України;

3)

до платників єдиного внеску з незначним ступенем ризику належать суб’єкти господарювання, що не мають ознак, передбачених підпунктами 1 і 2 цього пункту.

5. Планові перевірки платників єдиного внеску з високим ступенем ризику проводяться не частіше ніж один раз на рік, із середнім — не частіше ніж один раз на два роки, з незначним — не частіше ніж один раз на п’ять років.

6. Про планову перевірку платник єдиного внеску інформується не пізніше ніж за десять днів до дня її проведення письмовим повідомленням за формою, визначеною Пенсійним фондом України.

Повідомлення

надсилається за рахунок коштів відповідного органу Пенсійного фонду України платнику єдиного внеску рекомендованим листом чи телефонограмою або вручається особисто під розписку керівнику чи уповноваженій особі платника єдиного внеску.

Зазначене повідомлення містить інформацію про:

дату початку та закінчення проведення перевірки;

найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця, діяльність якої перевіряється;

найменування органу Пенсійного фонду України.

7.

Строк проведення планової перевірки не повинен перевищувати 15 робочих днів, а для суб’єктів малого підприємництва — п’ятьох робочих днів.

8.

Позаплановою перевіркою є перевірка платника єдиного внеску, яка не передбачена у квартальному плані роботи органу Пенсійного фонду України.

Позапланові перевірки проводяться органами Пенсійного фонду України без попереднього повідомлення платника єдиного внеску за наявності однієї з таких обставин:

подання платником єдиного внеску письмової заяви про проведення перевірки за його бажанням відповідному органові Пенсійного фонду України;

виявлення та підтвердження недостовірності інформації, зазначеної у поданих платником єдиного внеску документах обов’язкової звітності;

звернення фізичних та юридичних осіб про порушення платником єдиного внеску вимог законодавства з питань, що належать до компетенції органів Пенсійного фонду України. У такому разі проводиться позапланова перевірка тільки за наявності згоди Пенсійного фонду України;

неподання в установлений строк платником єдиного внеску звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню такої звітності.

9.

Строк проведення позапланової перевірки не повинен перевищувати десяти робочих днів, а для платників єдиного внеску — суб’єктів малого підприємництва — двох робочих днів.

10.

Продовження строку проведення планових та позапланових перевірок не допускається.

11. Питання, які підлягають перевірці, та форма акта про її результати затверджуються Пенсійним фондом України.

12. Платник єдиного внеску має право оскаржити результати перевірки в установленому законом порядку.

 коментар редакції

Перевірки сплати ЄСВ: як це буде

Як це і передбачено абзацом другим п. 2 ч. 1 ст. 13 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.08.2010 р. № 2464-VI, далі — Закон № 2464 (див. статтю «ЄСВ: перевірки та відповідальність» // «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 96, с. 15), Кабмін постановою, що коментується, затвердив Порядок проведення Пенсійним фондом України та його територіальними органами планових та позапланових перевірок платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — Порядок № 233).

Якщо раніше кожний із фондів — ПФУ, ФТВП, ФБ, ФНВ — мав право здійснювати перевірки як нарахування, своєчасності та сплати відповідних страхових внесків, так і порядку та правильності використання страхових коштів, то тепер

нагляд за дотриманням вимог законодавства, що стосуються сплати ЄСВ, покладено на ПФУ. У компетенції решти фондів залишився тільки контроль за правильністю використання страхових коштів.

Незважаючи на те що в уряду було достатньо часу на розробку документа, що регламентує порядок здійснення контрольних заходів, без недоліків не обійшлося. Звернемо увагу на основні приписи Порядку № 233:

1. Законом № 2464 передбачено, що порядок проведення планових та позапланових перевірок затверджується Кабміном

за погодженням зі сторонами соціального діалогу. Як можна припустити, під сторонами соціального діалогу маються на увазі в цьому контексті всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців, з одного боку, та всеукраїнські профспілки та профоб’єднання, з іншого. Однак документ, що коментується, не містить вказівки на те, що його положення були таким чином погоджені. Це цілком можливо стане підставою для оскарження законності Порядку № 233 у судовому порядку.

2. Із тексту затвердженого Порядку № 233 незрозуміло, чи підпорядковуватимуться органи ПФУ при проведенні перевірок вимогам Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 р. № 877-V (далі — Закон № 877). Раніше з такою необхідністю вони погоджувалися (див., наприклад, лист ПФУ від 02.04.2009 р. № 5835/03-30). Більше того, постановою Кабміну від 03.09.2008 р. № 775 з метою виконання вимог Закону № 877 було затверджено Критерій, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів, пов’язаних з державним наглядом (контролем) у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Постановою, що коментується, цей документ скасовано, але від установленого Законом № 877 підходу до визначення

періодичності перевірок залежно від ступеня ризику здійснюваної діяльності Порядок № 233 не відмовився.

3. Порядок № 233, як бачимо, передбачає три ступені ризику для цілей визначення періодичності планових перевірок: платники з високим ступенем ризику перевіряються не частіше ніж один раз на рік, із середнім — не частіше ніж один раз на два роки, з незначним — не частіше ніж один раз на п’ять років.

При цьому критерії віднесення суб’єкта до групи з тим чи іншим ступенем ризику змін не зазнали (повністю повторюють критерії, затверджені постановою Кабміну від 03.09.2008 р. № 775). Тому і питання до них ті самі, зокрема, що слід вважати систематичним порушенням установлених строків сплати єдиного внеску. Можна припустити, що третій протягом року факт учинення такого порушення буде розцінено як такий, що вказує на систематичний характер.

Також не можна назвати виправданим підхід, коли всі без винятку суб’єкти господарювання розцінюються як платники з, як мінімум, незначним ступенем ризику. Інакше кажучи, навіть якщо уявити собі абсолютно сумлінного платника ЄСВ, то і він вважатиметься потенційним порушником. Утім, одна планова перевірка на п’ять років, погодьтеся, — прийнятний варіант.

Джерела отримання інформації про порушення, що допускаються, які враховуються при визначенні ступеня ризику платника, чомусь зазначені тільки щодо відомостей про ненарахування та несплату ЄСВ. Відповідна інформація може бути отримана від підрозділів податкової міліції, інших органів державної влади або третіх осіб.

4. Документом, що коментується, передбачено проведення планових та позапланових перевірок, які можуть бути як виїзними (проводяться за місцезнаходженням платника ЄСВ), так і невиїзними (проводяться у приміщенні відповідного органу ПФУ). При цьому, оскільки відсутні вказівки на інше, слід виходити з того, то періодичність планових перевірок має бути спільною для виїзних та невиїзних перевірок. Наприклад, платник із середнім ступенем ризику, щодо якого була проведена планова невиїзна перевірка, наступного разу планово може бути перевірений, у тому числі в ході виїзної перевірки, не раніше ніж через два роки.

5. Викликає запитання вказівка, що міститься в п. 2 Порядку № 233, на те, що перевірки проводяться «у випадках, передбачених законом», оскільки ці випадки перелічені в цьому ж Порядку № 233, який сили закону із зрозумілих причин не має.

6. На жаль, перелік документів, на підставі яких проводиться перевірка, і в Законі № 2464, і в Порядку № 233, наведено як відкритий: бухгалтерські книги, звіти, кошториси та

інші документи.

7. Зауважимо також, що Закон № 2464 передбачає: посадові особи територіального органу ПФУ мають бути

допущені до проведення перевірки правильності нарахування, обчислення та сплати ЄСВ за наявності направлення на перевірку та посвідчення в перевіряючих (п. 3 ч. 2 ст. 6 Закону № 2464). До цього слід додати, що планова перевірка може бути проведена тільки за умови, що за 10 днів до її початку платника було у письмовій формі попереджено про її проведення. Форму повідомлення має бути затверджено ПФУ.

Серед його необхідних реквізитів — дата початку та дата закінчення проведення перевірки. Це важливий момент: нагадаємо, повідомлення про податкові перевірки тепер дату закінчення перевірки не міститимуть, оскільки податкові перевірки можуть припинятися та подовжуватися. Для перевірок ПФУ такі можливості не передбачені, а тому з самого початку відома дата закінчення перевірки.

8. У решті — у частині визначення тривалості планових та позапланових перевірок, підстав для проведення останніх, закріплення заборони на подовження перевірок — документ, що коментується, повністю відповідає Закону № 877.

Щодо перевірки правильності

використання страхових коштів із соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття та від нещасного випадку на виробництві, то їх, як і раніше, проводитимуть відповідні фонди соціального страхування. ФНВ має право також проводити перевірки достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності для віднесення страхувальника до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду його економічної діяльності, ФБ — перевірку достовірності відомостей, поданих роботодавцем для отримання коштів Фонду.

Зауважимо: органи ПФУ документом, що коментується, також керуватимуться і для перевірки періодів до 01.01.2011 р.

Порядок № 233

вступить в силу з дня офіційного оподаткування.

 

Олена Уварова

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі