Звіт про суми податкових пільг: порядок заповнення та подання

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Травень, 2011/№ 35
В обраному У обране
Друк
Стаття

Звіт про суми податкових пільг: порядок заповнення та подання

 

Усім відомо: якщо підприємство користується будь-якими пільгами в оподаткуванні, воно зобов’язане відзвітувати про суму цих пільг. Донедавна такий звіт подавався за формою № 1-ПП. З 1 січня 2011 року у зв’язку з набуттям чинності ПКУ на зміну формі № 1-ПП прийшла нова форма «пільгового» звіту. Про порядок її заповнення та подання йтиметься в цій статті.

Наталя БІЛОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

ПКУ

— Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

БКУ

— Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI.

ГКУ

— Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.

КпАП

— Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Закон про держбюджет-2011

— Закон України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» від 23.12.2010 р. № 2857-VI.

Закон № 755

— Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» від 15.05.2003 р. № 755-IV.

Декрет про держмито

— Декрет КМУ «Про державне мито» від 21.01.93 р. № 7-93.

Порядок № 1233

— Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, затверджений постановою КМУ від 27.12.2010 р. № 1233.

Порядок № 167

— Порядок визначення сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг за операціями, які здійснюються на митній території України, затверджений наказом ДПАУ від 29.03.2011 р. № 167.

Порядок № 979

— Порядок обліку платників податків і зборів, затверджений наказом ДПАУ від 22.12.2010 р. № 979.

Бюджетна класифікація

— Бюджетна класифікація, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. № 11.

Довідник пільг № 57

— Довідник № 57 пільг, наданих чинним законодавством по сплаті податків та зборів станом на 01.04.2011 р., затверджений заступником Голови Комісії з проведення реорганізації ДПАУ, заступником Голови ДПАУ 21.03.2011 р. (див. сайт газети «Податки та бухгалтерський облік»: www.nibu.factor.ua).

Лист № 1390

— лист ДПАУ від 20.01.2011 р. № 1390/7/16-1517-01.

 

Загальні поняття про податкові пільги, установлені

ПКУ

Відповідно до

п.п. 16.1.6 ПКУ платники податків зобов’язані подавати контролюючим органам інформацію, відомості про суми коштів, не сплачених до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг (суми отриманих пільг), та напрями їх використання (щодо умовних податкових пільг — пільг, що надаються за умови використання коштів, вивільнених у суб’єкта господарювання внаслідок надання пільги, у визначеному державою порядку).

При цьому під

податковою пільгою у ст. 30 ПКУ розуміється передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов’язку з нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності певних підстав. Підставами ж для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об’єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат.

Не вважаються податковою пільгою операції з постачання товарів та/або послуг, що не є об’єктом обкладення ПДВ, на що вказує

п. 8 Порядку № 1233 (докладніше про це йтиметься далі).

Податкова пільга надається шляхом:

а) податкового вирахування (знижки), що зменшує базу оподаткування до нарахування податку та збору;

б) зменшення податкового зобов’язання після нарахування податку та збору;

в) установлення зниженої ставки податку та збору;

г) звільнення від сплати податку та збору.

Контролюючі органи здійснюють контроль за правильністю надання та обліку податкових пільг, а також їх цільовим використанням за наявності законодавчого визначення напрямів використання (щодо умовних податкових пільг) та своєчасним поверненням коштів, не сплачених до бюджету внаслідок надання пільги, у разі її надання на поворотній основі.

Якщо податкові пільги

використано не за призначенням або несвоєчасно повернені, вони мають бути повернені до відповідного бюджету з нарахуванням пені в розмірі 120 % річних облікової ставки НБУ (див. п. 30.8 ПКУ).

Звертаємо увагу: податківці стверджують, що платник податків

не може відмовитися від застосування податкової пільги або припинити її застосування на один або декілька податкових періодів у разі, якщо таке звільнення стосується окремих операцій з постачання тих чи інших товарів/послуг, а не надано безпосередньо платнику податків (див. лист № 1390). Хоча, на наш погляд, таке твердження не безспірне.

 

Форма

Звіту про пільги

Згідно з

п. 30.6 ПКУ суб’єкти господарювання — платники податків, які не сплачують до бюджету суми податків і зборів у зв’язку з отриманням податкових пільг, зобов’язані вести облік цих сум. Такий облік здійснюється відповідно до Порядку № 1233 , яким установлено необхідність складання зазначеними суб’єктами Звіту про суми податкових пільг (далі — Звіт про пільги) за формою, передбаченою додатком до цього Порядку.

Порядок

№ 1233 діє з 1 січня 2011 року та в ньому також обумовлено правила заповнення Звіту про пільги.

Крім того, у

п. 9 цього Порядку встановлено необхідність розроблення ДПАУ за погодженням з Мінфіном ще одного важливого документа, який установлює правила розрахунку сум податків і зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг. Ми буквально до останнього очікували появи цього документа і наші очікування виправдалися.

ДПАУ наказом від 29.03.2011 р. № 167 затвердила

Порядок визначення сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг за операціями, що здійснюються на митній території України, тому далі у статті при розгляді окремих питань керуватимемося цим Порядком.

 

Строки подання

Звіту про пільги

У

п. 3 Порядку № 1233 зазначено, що Звіт про пільги подається суб’єктами господарювання за три, шість, дев’ять та дванадцять календарних місяців за місцем їх реєстрації протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем податкового періоду.

Таким чином,

Звіт складається наростаючим підсумком з початку року і строки його подання збігаються зі строками подання квартальної податкової звітності.

Підкреслимо, що вперше цей

Звіт подається за період — I квартал 2011 року. Отже, у 2011 році цю форму звітності має бути подано:

— за I квартал —

не пізніше 10 травня ;

— за півріччя — не пізніше 9 серпня;

— за 9 місяців — не пізніше 9 листопада;

— за рік — не пізніше 9 лютого 2012 року.

У майбутньому може статися так, що останній день граничного строку подання

Звіту про пільги припаде на вихідний або святковий день (наприклад, 9 лютого 2013 року). Чи переноситься такий останній день строку подання на наступний за вихідним або святковим днем операційний (банківський) день, як це передбачено п. 49.20 ПКУ для податкової декларації?

На жаль, таке перенесення строків

Звіту про пільги не стосується, оскільки ця форма звітності не є податковою декларацією — на її підставі не здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов’язання, доходу на користь фізичних осіб (див. п. 46.1 ПКУ).

Отже, у ситуації, коли останній день строку подання «пільгового»

Звіту збіжиться з вихідним або святковим днем, суб’єктам господарювання, найімовірніше, доведеться відзвітувати до настання такого вихідного або святкового дня. Утім, цілком можливо, що податківці підуть назустріч платникам податків та дозволять подавати Звіт після вихідного дня — у перший наступний за ним робочий день.

 

Хто зобов’язаний подавати

Звіт про пільги

Як уже зазначалося,

п. 30.6 ПКУ зобов’язав суб’єктів господарювання — платників податків, які отримали податкові пільги, вести облік сум податків та зборів, не сплачених до бюджету, у порядку, установленому КМУ, тобто Порядком № 1233.

Цей

Порядок є обов’язковим для виконання суб’єктами господарювання, які отримують податкові пільги. Саме такі суб’єкти ведуть облік податкових пільг та складають Звіт про пільги (див. п. 2 Порядку № 1233).

При цьому зауважимо, що операції з постачання товарів/послуг,

що не є об’єктом оподаткування з ПДВ, до пільгових операцій не належать.

Хоча

ПКУ і використовує поняття «суб’єкт господарювання», але не розкриває його. Розшифрувати це поняття можна, звернувшись до ст. 55, 80, 130, 131 ГКУ.

Виходячи з цих норм суб’єктами господарювання є:

юридичні особи, створені відповідно до ЦКУ, державні, комунальні та інші підприємства, створені згідно з ГКУ, а також інші юридичні особи (які здійснюють, наприклад, неприбуткову господарську діяльність, тобто кредитні спілки та благодійні організації);

фізичні особи — підприємці.

Що стосується

відокремлених підрозділів юридичних осіб (резидентів і нерезидентів України), то хоча їх і включено до кола платників податків (п. 15.1 ПКУ), але суб’єктами господарювання вони не є, тому не повинні складати та подавати Звіт про пільги. Водночас, за неофіційною інформацією, що в нас є, податківці вимагатимуть подання Звіту про пільги відокремленими підрозділами, зареєстрованими як окремі платники податків.

Зверніть увагу: якщо суб’єкт господарювання

не користується пільгами, Звіт про пільги не подається (п. 3 Порядку № 1233).

Проте якщо ви почали користуватися пільгою

в середині року, то за податковий період, на який припадає дата початку користування, і далі — за наступні податкові періоди до кінця року (у тому числі й за весь рік у цілому) Звіт про пільги доведеться подавати.

 

Куди подається

Звіт про пільги

Згідно з

п. 3 Порядку № 1233 Звіт про пільги подається суб’єктом господарювання за місцем його реєстрації .

Давайте з’ясуємо, що мається на увазі під «місцем реєстрації» суб’єкта господарювання, оскільки таке поняття в

ПКУ не розшифроване.

Цілком зрозуміло, що зазначений

Звіт має подаватися до податкового органу. Адже, по-перше, він називається Звіт про суми податкових пільг, по-друге, контролювати правильність надання та обліку цих пільг повинні податкові органи (п. 30.8 ПКУ), по-третє, у самій формі Звіту (рядок 5 шапки) зазначено, що він подається до державної податкової служби.

Якщо ж суб’єкта господарювання, крім його основного місця реєстрації як платника податку, узято на облік в іншій ДПІ (неосновне місце обліку*), то

Звіт про пільги він повинен подавати тільки за основним місцем обліку.

* Неосновним місцем обліку є податковий орган за місцем розташування (реєстрації) підрозділів юридичних осіб, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (п. 63.3 ПКУ і п. 1.4 Порядку № 979).

Тепер перейдемо безпосередньо до порядку заповнення форми

Звіту про пільги.

 

Порядок складання

Звіту про пільги

Правила заповнення

Звіту про пільги регулюються п. 4 Порядку № 1233. При цьому вони багато в чому схожі з правилами заповнення форми № 1-ПП.

Інформацію про заповнення граф

Звіту про пільги наведемо в табл. 1.

 

Таблиця 1

Порядок заповнення граф звіту про пільги

Назва графи

Порядок заповнення графи

1

2

Код податку, збору

Ці графи заповнюються на підставі Бюджетної класифікації. У цьому документі податки і збори, щодо яких платники податків мають право на пільги, наведені за такими кодами:
загальнодержавні податки і збори:
 — 11020000 — податок на прибуток підприємств;
 — 12030000 — збір за першу реєстрацію транспортного засобу;
 — 13050000 — плата за землю;
 — 14010000 — податок на додану вартість;
 — 14020000 — акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції);
 — 14030000 — акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції);
 — 22090000 — державне мито;
місцеві податки і збори:
 — 18020000 — збір за місця для паркування транспортних засобів;
 — 18030000 — туристичний збір

Найменування податку, збору

Код пільги згідно з довідником пільг

Ці графи заповнюються за кожним видом пільг з податків та зборів відповідно до Довідника пільг, що уточнюється, доповнюється та затверджується ДПСУ щокварталу. Останнім з таких затверджених на сьогодні довідників є Довідник пільг № 57 станом на 1 квітня 2011 року.
Після того, як ви вибрали в останній версії Довідника пільг пільгу, якою користувалися протягом звітного періоду, її код потрібно проставити у графі «Код пільги згідно з довідником пільг», а назву пільги зазначити у графі «Найменування податкової пільги» (тут же доцільно в дужках навести посилання на пункт і назву нормативного документа, яким вона передбачена. Ця інформація береться з граф 3 — 5 Довідника пільг).
Наприклад, запис може бути такий:
код пільги — «14020030»;
назва пільги — «Не підлягають оподаткуванню операції з вивезення (експорту) підакцизних товарів (продукції) платником податку за межі митної території України. Товари (продукція) вважаються вивезеними (експортованими) платником податку за межі митної території України, якщо їх вивезення (експорт) підтверджено належним чином оформленою митною декларацією (п.п. 213.2.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI)»

Найменування податкової пільги

Сума податкових пільг, гривень; усього

Тут указується сума податкових пільг, тобто фактично сума податку (збору), не сплачена до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг.
Згідно з п. 9 Порядку № 1233 така сума має розраховуватися в порядку, установленому ДПСУ за погодженням з Міністерством фінансів України. Як уже зазначалося, це Порядок № 167, причому він стосується виключно пільг з ПДВ (порядок розрахунку пільг з ПДВ розглянуто окремо в табл. 2). Щодо всіх інших податків та зборів суму податкових пільг доведеться визначати самостійно. Утім, це буде нескладно. Сума отриманих податкових пільг — це сума податку або збору, яку мав сплатити суб’єкт господарювання, якби не скористався пільгами.

Приклад 1. У I кварталі 2011 року платник податків мав право відповідно до п.п. 5.4.2 Закону про податок на прибуток відобразити у складі валових витрат витрати, пов’язані з професійною підготовкою, навчанням, перепідготовкою або підвищенням кваліфікації осіб (код пільги — 11020208).
Нагадаємо, що такі витрати могли бути віднесені на валові витрати в межах 3 % фонду оплати праці звітного періоду.
Припустимо, що підприємство в I кварталі 2011 року оплатило навчання працівника в сумі 6500 грн. Цю суму воно включило до валових витрат. Ставка податку на прибуток у цьому періоді — 25 %. Отже, сума пільги — 1625 грн. (6500 грн.
х 25 % : 100 %).
Приклад 2. Підприємство нарахувало нерезиденту дохід у розмірі 10000 грн., що обкладається податком на доходи нерезидентів за ставкою 15 % згідно з п. 13.1 Закону про податок на прибуток (код пільги — 11020065). Сума пільги становить 1000 грн. (10000 грн.
х (25 % - 15 %) : 100 %).
Приклад 3. Дитячі санаторно-курортний та оздоровчий заклади України, що знаходяться на балансі підприємства, звільнені від сплати земельного податку (код пільги — 13050078). Умовно, сума такого податку дорівнює 6800 грн. Тому в цій графі проставляється сума 6800 грн.
Зверніть увагу: у цій графі Звіту про пільги відображається загальна сума отриманих пільг (у гривнях без копійок)

Сума податкових пільг, гривень; у тому числі з державного бюджету

У цій графі відображається сума пільг із графи «Сума податкових пiльг; усього» Звіту про пільги з податкових платежів, що сплачуються до Державного бюджету України.
Перелік податкових платежів, що сплачуються до загального фонду держбюджету, наведено у ст. 29, п. 51 розд. VI (з екологічного податку) БКУ. А склад доходів спеціального фонду держбюджету визначається Законом про Державний бюджет України на поточний рік. Наприклад, у 2011 році його наведено у ст. 4 Закону про держбюджет-2011.
До місцевих бюджетів зараховуються податкові платежі, зазначені у ст. 64, 66, 69, 71 та п. 51 розд. VI (з екологічного податку) БКУ.
З урахуванням норм цих законодавчих актів у 2011 році до Державного бюджету України зараховують:
 — податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств
та фінансових установ комунальної власності);
 — податок на додану вартість;
 — акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) у частині нафтопродуктів та транспортних засобів (зараховується
до спеціального фонду Державного бюджету);
 — акцизний податок з вироблених в Україні інших підакцизних товарів (продукції), що зараховується до загального фонду Державного бюджету (крім сплачуваного платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим);
 — акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції);
 — державне мито, що справляється з позовних заяв, що подаються до господарського суду, з апеляційних та касаційних скарг на рішення й постанови господарських судів, заяв про їх перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами, а також за дії, пов’язані з видачею охоронних документів (патентів та свідоцтв) на об’єкти інтелектуальної власності,
та за дії, пов’язані з підтриманням дії патентів на сорти рослин, та за подання до КМУ проекту створення промислово-фінансової групи, за дії, передбачені пп. «б» — «е», «и», «к», «л» та «н» п. 6 ст. 3 Декрету про держмито в частині, що стосується загальногромадянських закордонних паспортів, державне мито з позовних заяв та заяв кредиторів у справах про банкрутство, що надходять з інших держав та розглядаються відповідними органами України (див. ст. 6 Декрету про держмито).
Отже, податкові пільги саме за цими видами податків відображають окремо в цій графі Звіту про пільги

Строк користування податковими пільгами у звітному періоді; дата початку

У цих графах зазначаються відповідно дати (число, місяць і рік), на які припадають початок та закінчення дії пільг. У разі, коли строк користування податковою пільгою встановлено до початку звітного періоду та продовжується після його закінчення, такий строк збігається з датою початку та закінчення зазначеного періоду.
Інакше кажучи, якщо пільга діяла протягом усього звітного періоду, то дати початку та закінчення застосування пільги збігатимуться з датами початку і завершення звітного періоду.
Наприклад, пільга з’явилася з першого дня I кварталу 2011 року і продовжується після I кварталу 2011 року. У такому разі у Звіті про пільги за I квартал 2011 року буде проставлена дата початку «01.01.2011 р.», а дата закінчення — «31.03.2011 р.».
Якщо ж право на пільгу отримане або втрачене протягом звітного періоду, у цих графах відповідно вказується конкретна дата початку або закінчення застосування пільги.
Якщо підприємство почало здійснювати пільгову діяльність із середини податкового періоду, у графі «дата початку» проставляється дата початку такої діяльності. Якщо закінчення пільгової діяльності припало на середину податкового періоду, у графі «дата закінчення» проставляється дата завершення пільгової діяльності

Строк користування податковими пільгами у звітному періоді; дата закінчення

Сума податкових пільг, що використана за цільовим призначенням, гривень; усього

Ці графи заповнюються в разі, якщо законодавством передбачено цільове використання отриманих пільг та платник фактично використав певну частину коштів, отриманих унаслідок застосування пільги, за цільовим призначенням. Така фактично використана сума коштів і має бути записана в цих графах (якщо пільгу отримано з держбюджету).
Наприклад, згідно з п. 209.2 ПКУ сільськогосподарські підприємства, які обрали спецрежим обкладення ПДВ, суму спецрежимного ПДВ акумулюють на спецрахунку, з якого потім використовують ці кошти для інших виробничих цілей.
Припустимо, що в I кварталі 2011 року сільгосппідприємство перерахувало (використало) зі спецрахунка для інших виробничих цілей 8000 грн. Іншими пільгами підприємство не користувалося.
За таких умов у цих обох графах має бути проставлена сума 8000 грн.
У цих графах сума пільг проставляється у гривнях без копійок

Сума податкових пільг, що використана за цільовим призначенням, гривень; у тому числі з державного бюджету

 

Пільги з ПДВ, що підлягають відображенню у

Звіті про пільги

У

п. 8 Порядку № 1233 зазначено, що податкові пільги визначаються за операціями з постачання товарів та/або послуг, які є об’єктами обкладення ПДВ і відповідно до ПКУ та міжнародних договорів України, ратифікованих Верховною Радою України:

звільнені від оподаткування;

оподатковуються за нульовою ставкою;

щодо яких застосовуються спеціальні режими оподаткування у сфері сільського господарства.

Таким чином, операції з постачання товарів/послуг,

що не є об’єктом оподаткування, до пільгових операцій не належать. У зв’язку з цим суб’єкт господарювання, який здійснює операції з постачання товарів (послуг), що не є об’єктом оподаткування, не відображає їх у Звіті про пільги. Підтвердження тому знаходимо в листі № 1390.

Тепер з’ясуємо, за якими правилами розраховуються податкові пільги з ПДВ (див. табл. 2). При цьому спиратимемося на

Порядок № 167.

 

Таблиця 2

Порядок розрахунку податкових пільг з ПДВ

№ з/п

Вид пільги (режим оподаткування)

Порядок розрахунку пільги

1

2

3

1

Звільнення від обкладення ПДВ (див. п. 1 розділу ІІ Порядку № 167)

СП = (V пост. зв. - (V прид. з податком + V прид. без податку))

х розмір ставки податку ,
де СП — сума пільг;
V пост. зв. — обсяги постачання товарів (послуг), звільнених від обкладення ПДВ;
V прид. з податком, V прид. без податку — обсяги операцій з придбання товарів (послуг), які використані в операціях, звільнених від оподаткування податком на додану вартість. Сюди включаються тільки витрати, що стосуються обсягу постачання товарів (послуг) звітного податкового періоду, за який подається Звіт про пільги. Наприклад, якщо підприємство в I кварталі 2011 року придбало товари та відобразило їх в розділі II «Податковий кредит» декларації з ПДВ, але до кінця цього періоду їх не реалізувало, вони в I кварталі не включаються до показника обсягу понесених витрат наведеної формули, а потраплять сюди тільки в податковому періоді, в якому відбудеться їх продаж. Такі обсяги повинні братися без ПДВ.

2

Оподаткування за нульовою ставкою (див. п. 2 розділу ІІ Порядку № 167)

СП = (V пост, нуль - V прид.) х розмір ставки податку

,
де СП — сума пільг;
V пост, нульов. — обсяги операцій з експорту товарів (супутніх послуг) та/або операцій з постачання товарів (послуг) на митній території України, оподатковуваних за нульовою ставкою;

V прид. — обсяги операцій з придбання товарів (послуг), які використані в операціях з експорту товарів (супутніх послуг) та/або в операціях з постачання товарів (послуг) на митній території України, які оподатковуються за нульовою ставкою. Такі обсяги повинні братися без ПДВ.
Тут також ураховуються тільки витрати, що стосуються обсягу постачання товарів (послуг) звітного податкового періоду, за який подається Звіт про пільги, аналогічно попередньому розрахунку (рядок 1 цієї таблиці).
Звертаємо увагу, що в Довіднику пільг № 57 немає позиції, яка раніше класифікувалася як пільга за кодом 14010129 «Суми податку на додану вартість, сплачені постачальникам за матеріально-технічні ресурси, які підлягають відшкодуванню із бюджету при експорті товарів та супутніх такому експорту послуг платником податку» (див., наприклад, Довідник пільг № 56). Це означає, що ця позиція до Звіту про пільги не включається. Сума пільг у зв’язку зі здійсненням операцій з експорту товарів (супутніх послуг) визначається за наведеною тут формулою та записується до Звіту про пільги за кодом 14010394

3

Спецрежими оподаткування у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства  — ст. 209 ПКУ (див. п. 3 розділу ІІ проекту Порядку № 167)

СП = ПЗ декларацій,

де СП — сума пільг;
ПЗ декларацiй — сума ПДВ, що залишається у розпорядженні сільськогосподарських підприємств або перераховується на спеціальний рахунок сільськогосподарського підприємства відповідно до декларації з ПДВ (скороченої або спеціальної).
Для ПЗ декларацiй береться значення рядка 14 усіх декларацій з ПДВ (скорочених), складених за звітний податковий період, за який подається Звіт про пільги, якщо підприємство користується спецрежимом згідно зі ст. 209 ПКУ, або рядка 17 декларацій з ПДВ (спеціальних), складених за звітний податковий період, за який подається Звіт про пільги, якщо підприємство користується спецрежимом згідно з п. 209.18 ПКУ

 

Особливості включення до

Звіту про пільги деяких пільг з податку на прибуток у 2011 році

Відкривши

Довідник пільг № 57, побачимо, що в ньому щодо податку на прибуток наведено пільги, надані підприємствам як Законом про податок на прибуток, так і ПКУ. При цьому тут чітко зазначено, що перелічені пільги надано законодавством на 01.04.2011 р. Це не повинно вводити вас в оману. Незважаючи на те що зазначена дата належить уже не до I кварталу 2011 року, Довідником пільг № 57 потрібно керуватися при складанні Звіту про пільги за I квартал 2011 року. А для ІІ кварталу 2011 року та подальших кварталів мають з’явитися свої Довідники пільг.

Звертаємо увагу: якщо платник податків у I кварталі 2011 року здійснював будь-які пільгові операції, що передбачені

Законом про податок на прибуток, а з 01.04.2011 р. такими пільгами не користується, він включає їх до першоквартального Звіту про пільги та повторює інформацію про них до кінця 2011 року (оскільки «пільгова» звітність складається наростаючим підсумком з початку року).

Перелік деяких видів пільг з податку на прибуток наведемо в табл. 3.

 

Таблиця 3

Аналіз деяких «прибуткових» пільг згідно з

Довідником пільг № 57

Код пільги

Назва пільги

Пункт Закону про податок на прибуток

Примітка

1

2

3

4

11020033

До складу валових витрат уключаються суми коштів або вартість товарів (робіт, послуг), добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій, визначених у п. 7.11 ст. 7 цього Закону, суми коштів, перераховані юридичним особам, у тому числі неприбутковим організаціям — засновникам постійно діючого третейського суду, у розмірі, що перевищує два відсотки, але не більше п’яти відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року, за винятком внесків, передбачених п.п. 5.6.2 п. 5.6 цієї статті, та внесків, передбачених п.п. 5.2.17 цього пункту

П.п. 5.2.2

Ця пільга відображається

у Звіті про пільги
за I квартал 2011 року та повторюється в тому самому обсязі до кінця 2011 року.
Подібну норму щодо благодійності, щоправда, у розмірі не більше 4 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного року, передбачено й у ПКУ (абзац «а» п.п. 138.10.6)

11020034

Ураховується у складі валових витрат сума коштів, перерахованих підприємствами всеукраїнських об’єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на яких працює за основним місцем роботи не менше 75 % таких осіб, цим об’єднанням для проведення їх благодійної діяльності, але не більше 10 % оподатковуваного прибутку

П.п. 5.2.3

Ця пільга відображається
у Звіті про пільги
за I квартал 2011 року та повторюється в тому самому обсязі до кінця 2011 року.
Аналогічну норму щодо благодійності передбачено й у ПКУ (абзац «в» п.п. 138.10.6)

11020035

Ураховується у складі валових витрат платників податку, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, плата за землю, що не використовується в сільськогосподарському виробничому обороті

П.п. 5.2.5

Ця пільга відображається у Звіті про пільги за I квартал 2011 року та повторюється в тому самому обсязі до кінця 2011 року.
Аналогічну норму щодо плати за землю у виробників сільгосппродукції передбачено й у ПКУ (п.п. 138.10.4)

11020044

Якщо об’єкт оподаткування платника податку з числа резидентів за результатами податкового року має від’ємне значення (з урахуванням суми амортизаційних відрахувань), сума такого від’ємного значення підлягає включенню до складу валових витрат І календарного кварталу наступного податкового року. Розрахунок об’єкта оподаткування за результатами півріччя, трьох кварталів та року здійснюється з урахуванням від’ємного значення об’єкта оподаткування попереднього року у складі валових витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від’ємного значення

Пп. 6.1, 22.13

Ця пільга відображається у Звіті про пільги за I квартал 2011 року та повторюється в тому самому обсязі до кінця 2011 року.
Аналогічну норму щодо перенесення минулорічних збитків передбачено й у ПКУ (ст. 150; п. 3 підрозд. 4 розд. XX)

11020045

Якщо протягом звітного періоду витрати на придбання кожного з окремих видів цінних паперів, а також деривативів, понесені (нараховані) платником податку, перевищують доходи, отримані (нараховані) від продажу (відчуження) цінних паперів або деривативів такого ж виду протягом такого звітного періоду, від’ємний фінансовий результат переноситься на зменшення фінансових результатів від операцій з цінними паперами або деривативами такого ж виду майбутніх звітних періодів у порядку, визначеному ст. 6 цього Закону

П.п. 7.6.1

Ця пільга відображається у Звіті про пільги
за I квартал 2011 року та повторюється в тому самому обсязі до кінця 2011 року.
Аналогічну «ціннопаперову» норму передбачено й у ПКУ (п. 153.8)

11020046

Балансові збитки від спільної діяльності, понесені в попередніх періодах зменшують доходи, отримані від спільної діяльності

П.п. 7.7.5

Ця пільга відображається у Звіті про пільги за I квартал 2011 року та повторюється в тому самому обсязі до кінця 2011 року.
Аналогічну «спільнозбиткову» норму передбачено й у ПКУ (п.п. 153.14.4)

11020047

Авансовий внесок, передбачений п.п. 7.8.2 цього пункту, не справляється в разі виплати дивідендів у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих (випущених) підприємством, яке нараховує дивіденди, за умови, що така виплата жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді підприємства-емітента, незалежно від того, були такі акції (частки, паї) належно зареєстровані (відображені у зміні до статутних документів) чи ні, а також у разі виплат дивідендів на користь інститутів спільного інвестування, а також у разі виплат дивідендів інститутами спільного інвестування та в разі виплати дивідендів платником податку, переважна частина доходів (більше 90 відсотків) якого отримана у вигляді дивідендів, сплачених юридичними особами — резидентами, що перебувають під його контролем згідно з п. 1.26 цього Закону

П.п. 7.8.5

Ця пільга відображається у Звіті про пільги за I квартал 2011 року та повторюється в тому самому обсязі до кінця 2011 року.
Аналогічну норму щодо авансового дивідендного внеску передбачено й у ПКУ (п.п. 153.3.5)

11020162

Ураховуються у складі валових витрат суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, утворення, культури, заповідникам, музеям, у розмірі, що перевищує 2 %, але не більше 10 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду

П.п. 5.2.13

Ця пільга відображається у Звіті про пільги за I квартал 2011 року та повторюється в тому самому обсязі до кінця 2011 року.
Аналогічну норму щодо благодійності передбачено й у ПКУ (абзац «д» п.п. 138.10.6)

11020184

Ураховуються у складі валових витрат суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) організаціям роботодавців та їх об’єднанням, створеним відповідно до закону щодо цього питання, у вигляді вступних, членських та цільових внесків, але не більше 0,2 % фонду оплати праці платника податку в розрахунку за звітний рік

П.п. 5.2.17

Ця пільга відображається у Звіті про пільги за I квартал 2011 року та повторюється в тому самому обсязі до кінця 2011 року.
Аналогічну норму щодо витрачання коштів на користь організацій роботодавців передбачено й у ПКУ (п.п. 138.12.3)

 

Відповідальність за неподання

Звіту про пільги

Як уже зазначалося,

Звіт про пільги не є податковою декларацією, тому штрафні санкції, передбачені ст. 120 ПКУ за неподання податкових декларацій, до нього застосовуватися не повинні.

Крім того,

Звіт про пільги, на відміну від звіту за формою № 1-ПП, не є документом статистичної звітності. У зв’язку з цим за неподання Звіту про пільги немає підстав застосовувати адміністративні штрафи (ви пам’ятаєте, що за неподання або подання з порушеннями звіту за формою № 1-ПП посадові особи суб’єкта господарювання притягувалися до адміністративної відповідальності згідно зі ст. 1863 КпАП).

Водночас, незважаючи на відсутність санкцій, радимо заповнити та подати «пільговий» Звіт до податкового органу своєчасно, адже його подання — не право, а обов’язок суб’єкта господарювання, який користується податковими пільгами. Тим більше, що, скориставшись нашими рекомендаціями, із цим завданням ви зможете впоратися без особливих зусиль.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд