Теми статей
Обрати теми

Щодо підписання податкової звітності представником СПД та подання її кур'єром

Редакція ПБО
Лист від 20.09.2011 р. № 1067/6/10-1015/3695

Щодо підписання податкової звітності представником СПД та подання її кур’єром

Лист Державної податкової служби України від 20.09.2011 р. № 1067/6/10-1015/3695

 

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 09.09.2011 № 43024/1/1-11 Державна податкова служба України розглянула лист від 25.08.2011 № 501-08/11 та повідомляє таке.

1.

Стосовно можливості підписання податкової звітності суб'єкта підприємницької діяльності його представником.

Відповідно до статті 19 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) платник податків веде справи, пов'язані зі сплатою податків, особисто або через свого представника. Особиста участь платника податків в податкових відносинах не позбавляє його права мати свого представника, як і участь податкового представника не позбавляє платника податків права на особисту участь у таких відносинах.

Представниками платника податків визнаються

особи, які можуть здійснювати представництво його законних інтересів та ведення справ, пов'язаних із сплатою податків, на підставі закону або довіреності. Довіреність, видана платником податків — фізичною особою на представництво його інтересів та ведення справ, пов'язаних із сплатою податків, має бути засвідчена відповідно до чинного законодавства.

Представник платника податків користується правами, встановленими цим Кодексом для платників податків.

Пунктом 48.5 ст. 48 ПКУ передбачено, що податкова декларація повинна бути підписана керівником платника податків

або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до органу державної податкової служби. У разі ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації безпосередньо керівником платника податку така податкова декларація підписується таким керівником та особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку.

Достатнім підтвердженням справжності документа податкової звітності є

наявність оригіналу підпису уповноваженої особи на документі у паперовій формі або наявність в електронному документі електронного цифрового підпису платника податку:

фізичною особою — платником податків

або його законним представником;

особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації згідно із договором про спільну діяльність або угодою про розподіл продукції.

Якщо податкова декларація подається податковими агентами —

юридичними особами, вона повинна бути підписана керівником такого агента та особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації такого агента, а якщо податковим агентом є платник податків — фізична особа — таким платником податків.

Пункт 48.7 ПКУ передбачає, що податкова звітність, складена з порушенням норм цієї статті, не вважається податковою декларацією, крім випадків, встановлених пунктом 46.4 статті 46 цього Кодексу.

2.

Стосовно подання податкової звітності посильним чи кур'єрською службою.

Пунктом 49.3 ПКУ передбачений

вичерпний порядок подання податкової звітності та здійснюється в один із таких способів:

особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Крім того, повідомляємо, відповіді з вищезазначених питань є наявними в Єдиній базі податкових знань на офіційному веб-сайті ДПС України.

 

Заступник Голови О. Клименкокоментар редакції

Підписання та подання декларацій: чи можлива участь представника?

У першій частині листа, що коментується, головне податкове відомство відповідає на запитання,

чи може податкова звітність бути підписана представником платника податків.

Прямо скажемо, ДПСУ від відповіді на запитання в листі ухилилася, обмежившись цитуванням відповідних статей Податкового кодексу України (далі — ПКУ). Утім, дещо розгорнутіші консультації інформаційно-консультаційного департаменту державної податкової служби розміщені в Єдиній базі податкових знань. Із них, хоча й непрямо, випливає, що податкові органи готові визнати можливість підписання податкової звітності представником, уповноваженим на це договором доручення або нотаріально посвідченою довіреністю. Наважимося це твердження оспорити.

ПКУ дійсно допускає можливість так званого представництва у «справах, пов'язаних зі сплатою податків» (ст. 19), указуючи при цьому, що представник може діяти на підставі закону або довіреності. При цьому представник платника податків користується правами, установленими ПКУ для платників податків (п. 19.3). І саме до цієї норми апелюють прихильники підходу щодо можливості підписання податкової звітності представником платника податків, якому відповідні повноваження буде надано договором або довіреністю. На наш погляд, такі висновки є поспішними.

По-перше, підписання звітності не названо правом платника податків, це його обов'язок. Серед прав, які можуть переходити до представника платника податків, радше можна зазначити процедурні права, що надаються в ході розгляду скарг платника податків на акти, дії чи бездіяльність податкових органів, право бути присутнім під час проведення податкових перевірок тощо.

По-друге, підписання звітності не зводиться до простого фізичного проставляння підпису на ній: підписуючи звітність, особа бере на себе відповідальність за достовірність зазначених у ній відомостей. Така відповідальність є особистою, вона лежить на платнику податків і не може бути покладена на третіх осіб.

По-третє, у п. 48.5 ПКУ називаються особи, які повинні підписати податкову декларацію. Це:

— керівник платника податків або уповноважена особа, а також особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до органу державної податкової служби.

Як відомо, особами, які відповідають за ведення бухобліку на підприємстві, можуть бути:

— особа, яка обіймає введену до штату підприємства посаду бухгалтера або очолює створену на підприємстві бухгалтерську службу;

— фахівець з бухгалтерського обліку, зареєстрований як підприємець, який провадить підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, з яким укладено договір про надання відповідних послуг;

— централізована бухгалтерія або аудиторська фірма, що ведуть бухгалтерський облік на договірних засадах;

— керівник підприємства — у цьому випадку в податковій звітності він розписується двічі — і за керівника, і за особу, відповідальну за ведення бухобліку.

Якщо внаслідок якихось об'єктивних причин (хвороба, відпустка, відрядження тощо) зазначені особи відсутні на роботі, то відповідні повноваження в установленому порядку передаються іншим уповноваженим особам (чи то шляхом прямої вказівки в установчих документах, чи то шляхом оформлення внутрішніх розпорядчих актів). Слід звернути увагу: якщо раніше в таких ситуаціях податківці вимагали підтверджувати відсутність керівника (див. лист ДПАУ від 03.10.2008 р. № 20187/7/16-1517-20), то тепер згодні, що буде досить надання документів, що підтверджують повноваження особи на виконання функцій директора (бухгалтера) на час його відсутності (відповідне роз'яснення розміщене в Єдиній базі податкових знань);

— фізичною особою — платником податків або її

законним представником. Як бачимо, щодо фізичних осіб зроблено спеціальне застереження про можливість підписання звітності представником, чого немає щодо юридичних осіб, але при цьому коло можливих представників обмежене тільки законними представниками (представник за дорученням таким не вважається), тобто батьками неповнолітніх дітей, опікунами та іншими особами, спеціально уповноваженими на рівні законодавчих актів;

— особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації згідно з договором про спільну діяльність або угодою про розподіл продукції.

Як бачимо, законодавчих підстав на те, щоб уповноважити особу в межах договору про представництво інтересів у справах, пов'язаних зі сплатою податків, на підписання податкової звітності (за винятком осіб, відповідальних за ведення бухобліку на підприємстві), немає.

Другу частину листа присвячено заяложеному, але й досі актуальному запитанню про те,

чи можна подавати декларації за допомогою кур'єра чи посильної служби. При цьому в листі, що коментується, податківці доклали максимум зусиль, щоб не дати на нього прямої відповіді.

У п. 49.3 ПКУ дійсно наведено вичерпний порядок подання податкової звітності, і в цьому пункті, крім усього іншого, зазначено, що таку звітність може подавати особисто платник податків

або уповноважена на це особа. Більше податківці нічого не сказали, крім того, що відповіді на зазначені запитання можна знайти в Єдиній базі податкових знань.

Якщо ж звернутися до останньої, то в одній із консультацій можна знайти таку відповідь: під час подання податкової декларації, розрахунку до органів державної податкової служби Податковим кодексом не передбачено пред'явлення документів, що засвідчують особу. Готові під цим підписатися. Відповідь обґрунтовується тим, що:

1) серед прав податкових органів немає права перевірки повноважень особи, яка подає податкову звітність, та посвідчення її особи;

2) для встановлення того, чи дійсно податкову звітність подав платник податків (тобто недопущення ситуації, що від його імені звітність буде подано з певною неправомірною метою третіми особами, спеціально на це не уповноваженими), призначено такий реквізит звітності, як підпис платника податків або уповноваженої ним особи. Отже, якщо раптом податковий орган засумнівається в достовірності цього реквізиту, то він зможе скористатися наданими йому повноваженнями та відмовити в прийнятті звітності, виклавши у письмовій формі в установлені ПКУ строки причини відмови. По суті, особа, яка приносить звітність до податкового органу, виступає деяким аналогом пошти, яка повноваження відправника не перевіряє.

На жаль, як свідчить практика, на місцях кожна податкова вчиняє по-різному (причому іноді з місяця в місяць кардинально змінюючи свій підхід). Оскаржувати ж дії контролерів досить складно, у зв'язку з чим усе більш привабливими виглядають такі способи подання звітності, як поштою (для цього декларацію слід відправити як мінімум за 10 днів до закінчення граничних строків для її подання) або в електронній формі.

 

Віталій Смердов

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі