Звітність з екологічного податку

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Жовтень, 2011/№ 82
В обраному У обране
Друк
Стаття

Звітність з екологічного податку

 

Апогеєм процесу обчислення будь-якого податку є декларування податкових зобов'язань за ним у відповідній податковій звітності. Після цього залишається тільки сплатити задекларовану суму — і, як мовиться, можна спати спокійно. Однак не всім це вдається: багатьом не дають спокою можливі помилки в деклараціях (особливо на користь бюджету). Як визнають самі податківці, платники податків скаржаться навіть не стільки на високі ставки податків, скільки на занадто складну податкову звітність

*. Про звітність з екологічного податку також не можна сказати, що вона така вже проста, отже, буде не зайвим прямо зараз розібратися в нюансах її заповнення. Зауважимо, що порядок подання такої звітності викладено у статті на с. 4, тому тут до нього не повертатимемося.

Ніна КОСТЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

* Див. результати опитування платників податків на офіційному сайті ДПС України за посиланням http://www.sta.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=337246&cat_id=90622.

 

Склад звітності

Звітність з екоподатку порівняно із звітністю зі збору за забруднення навколишнього середовища зазнала кардинальних змін. Цими змінами не просто внесено правки до старої форми звітності з метою приведення її у відповідність до вимог

ПКУ, як це було зроблено для деяких податків і зборів, а повністю оновлено порядок відображення в звітності інформації про нарахований податок.

Так, тепер звітність з екоподатку складається з:

Податкової декларації екологічного податку, форму якої затверджено наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1010 (далі — декларація), — у ній відображаються загальні суми розрахованого екоподатку за відповідний період за всіма видами забруднення навколишнього природного середовища;

семи додатків до декларації, в кожному з яких здійснюватиметься розрахунок податкових зобов'язань з екоподатку для окремого виду забруднення навколишнього природного середовища.

Склад звітності з екоподатку та перелік осіб, які повинні подавати цю звітність, наведено в таблиці.

 

Склад звітності з екоподатку

Назва форми

Платники екоподатку

Податкові агенти

1

2

3

Податкова декларація

+

+

Додаток 1 — Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення

+

Додаток 2 — Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення

+

Додаток 3 — Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку, що справляється за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти

+

Додаток 4 — Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку, що справляється за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах

+

Додаток 5 — Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)

+

Додаток 6 — Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів і сплачується за придбання джерел(а) іонізуючого випромінювання

+

Додаток 7 — Розрахунок податкового зобов'язання з екологічного податку, що справляється за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк

+

 

Усі додатки до декларації є її невід'ємною складовою, тому такі додатки потрібно подавати до органу ДПС разом із нею

. Водночас за відсутності у платника екоподатку відповідного об'єкта оподаткування додатки, в яких розраховується екоподаток щодо такого об'єкта, разом з декларацією не подаються, а рядки декларації, до яких переносяться дані з цих додатків, прокреслюються.

Крім зміни складу звітності з екоподатку, відбулися зміни й у порядку відображення даних про нарахований екоподаток. Так, для відображення даних про нарахований розмір екоподатку в декларації платнику спочатку потрібно

розрахувати розмір екоподатку у відповідних додатках щодо окремих об'єктів забруднення навколишнього природного середовища, а потім перенести розраховані результати до відповідних граф декларації.

 

Порядок заповнення декларації

При заповненні декларації та додатків до неї платнику екологічного податку нічого не залишається, як тільки користуватися текстовою частиною таблиць звітної форми та примітками до них, оскільки окремий порядок заповнення податківці не затвердили. Зупинимося докладніше на порядку заповнення тих рядків, які можуть викликати труднощі. Почнемо з

шапки декларації.

Відмітка в полі «звітна», «звітна нова» або «уточнююча»

проставляється залежно від того, яка декларація подається:

«звітна» — якщо подається поточна декларація з екоподатку за звітний період;

«звітна нова» — якщо декларація з екоподатку за звітний квартал вже подавалася, але в ній була допущена помилка, яку платник виявив та має намір виправити. Подати таку декларацію можна тільки у випадку, якщо не закінчився граничний строк подання податкової звітності за квартал;

«уточнююча» — якщо декларація з екоподатку за звітний квартал вже подавалася, але в ній була допущена помилка, яку платник виявив після закінчення граничного строку надання квартальної звітності та має намір виправити таку помилку. Подати декларацію з позначкою «уточнююча» можна в будь-який час.

У графі «

Порядковий № за рік» указується порядковий номер поданої декларації. Такий номер визначається наростаючим підсумком з початку року та залежить від кількості поданих протягом року декларацій (ураховуються всі декларації: звітні, нові звітні та уточнюючі). Податківці у своїх роз'ясненнях зазначають, що нумерація декларацій проводиться платником окремо за кожним податковим органом, до якого подається декларація (див. консультацію з ЄБПЗ за кодом 300.06, а також «Вісник податкової служби України», 2011, № 6, с. 11). Важливо зауважити, що порядковий номер, зазначений у полі 1 декларації, проставляється також і в усіх додатках, які подаються разом із нею незалежно від кількості таких додатків.

Відмітка в полі «копія»

. Заповнюється в разі, якщо місце забруднення навколишнього середовища (стаціонарне джерело або місце розміщення відходів) не збігається з місцем узяття на облік. У цьому випадку оригінал декларації подається до податкової за місцем забруднення (у такому разі в полі «копія» нічого не ставиться), а копія — до податкової за місцем податкового обліку платника податку (при цьому в полі «копія» проставляється відмітка «Х»). Докладніше про те, куди і в яких випадках подаються копії декларацій з екоподатку, розповідалося у статті на с. 4.

Поле 3 «платник».

Залежно від того, до яких суб'єктів господарювання належить платник, робиться відповідна відмітка в одному з рядків поля 3 загальної частини: «юридична особа»; «фізична особа — підприємець»; «постійне представництво нерезидента», «податковий агент». Тут виникає запитання: а як бути тим підприємствам, які одночасно є і податковими агентами, і платниками екологічного податку? Податківці при відповіді на це запитання, яку наведено в ЄБПЗ за кодом 300.06, зазначають, що в цьому випадку суб'єкт господарювання повинен проставити в цьому полі дві відмітки: одну — в рядку «юридична особа», іншу — в рядку «податковий агент» та подавати одну декларацію з даними, що стосуються різних категорій платників екоподатку.

Зауважимо, що такі рекомендації податківців зможуть виконати тільки ті суб'єкти господарювання, які подають декларацію з екоподатку в паперовому вигляді. Ті ж платники, які подають декларації в електронному вигляді за допомогою програмного забезпечення для подання податкової звітності OPZ, так учинити не зможуть. Адже при заповненні декларації в OPZ відмітку в полі 3 можна поставити тільки в одному рядку, дві відмітки в цьому полі не допускаються. Як бути в цьому випадку таким платникам податку, незрозуміло, тому для роз'яснення слід звернутися до місцевих органів ДПС. При цьому не виключено, що податківці запропонують їм у цьому випадку подати не одну, а дві декларації: одну — з даними про податок, нарахований податковим агентом при реалізації палива, а іншу — про податок, нарахований звичайною юридичною особою.

У полі 4

шапки декларації з екоподатку вказують місце розташування стаціонарних джерел забруднення та/або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об'єктів, за якими платник звітує до відповідного податкового органу (за одним
КОАТУУ). Якщо платник подає податкову декларацію за неосновним місцем обліку, то такий платник у відповідному рядку поля 4 вказує код органу місцевого самоврядування за місцем розташування стаціонарних джерел забруднення та/або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об'єктів (за неосновним місцем обліку платника) згідно
з КОАТУУ, за якими він подає декларацію до органу ДПС за цим неосновним місцем обліку.

Що стосується табличної частини декларації, то складнощі з її заповненням виникати не повинні, оскільки

дані до неї переносяться з відповідних додатків. При цьому важливо пам'ятати, що декларація та її додатки заповнюються за кожний квартал окремо, без наростаючого підсумку.

 

Нюанси заповнення декларації з екоподатку та додатків до неї

Запитання

Відповідь

1

2

Чи слід подавати Податкову декларацію екологічного податку з додатками, якщо в деяких звітних періодах поточного року в суб'єкта господарювання не було об'єкта оподаткування (не здійснював забруднення навколишнього природного середовища)?

Платник екологічного податку, в якого в деяких звітних періодах поточного року не було об’єкта оподаткування (не здійснював викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів), зобов'язаний за ці звітні періоди (квартали) подавати Податкову декларацію екологічного податку без додатків. У декларації підлягають заповненню обов'язкові реквізити та всі рядки всіх розділів з урахуванням приміток. У разі відсутності показників у тому чи іншому рядку такі рядки прокреслюються (див. консультацію з ЄБПЗ за кодом 300.06)

Скільки знаків після коми вказується у відповідних колонках декларації з екоподатку
та додатках до неї?

Як рекомендують податківці в консультації, наведеній в ЄБПЗ за кодом 300.06, указувати в декларації та додатках до неї дані потрібно за такими правилами:
 — дані про фактичні викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (додаток 1), кількість фактично реалізованого палива (додаток 2), фактичні обсяги скидів (додаток 3), фактичні обсяги розміщення відходів (додаток 4) — в тоннах (це випливає із самої форми додатків) з округленням до трьох знаків після коми;
 — показники рядків декларації і додатків до неї — у гривнях з копійками, з округленням до двох знаків після коми

Скільки додатків 1 необхідно заповнювати до декларації з екоподатку в разі, якщо платник податку має декілька стаціонарних джерел забруднення в межах одного населеного пункту (села, селища або міста) або за його межами (код КОАТУУ той самий)?

На думку податківців (див. консультацію з ЄБПЗ за кодом 300.06), у цьому випадку суб'єкт господарювання повинен подати до органу ДПС одну декларацію з екоподатку і стільки додатків 1 до неї, скільки стаціонарних джерел забруднення має суб'єкт господарювання в межах одного населеного пункту. Тобто для кожного окремого стаціонарного джерела забруднення суб'єкт господарювання повинен скласти окремий додаток 1.
Висновки податківців про кількість додатків 1, які слід подавати разом з декларацією, нічим не мотивовані — так і залишилося незрозуміло, навіщо їм дані щодо викидів забруднюючих речовин у розрізі окремо взятого джерела забруднення, якщо такі розрахунки можна провести в одному додатку 1 до декларації

Який порядок заповнення додатка 4 до декларації, а саме: колонки 2 «Види небезпечних відходів, рівень небезпечності та клас небезпеки відходів», колонки 3 «Фактичні обсяги розміщення відходів», колонки 4 «Ставки податку в поточному році», колонок 5 і 6 «Коефіцієнти» і колонки 7 «Податкове зобов'язання»?

Заповнювати колонки додатка 4 до декларації з екоподатку потрібно так:
 — у колонці 2 слід указувати: види небезпечних відходів, рівень небезпечності та клас небезпеки відходів згідно з нормами ст. 246 ПКУ;
 — у колонці 3 вказувати в тоннах фактичні обсяги розміщених відходів (округлення здійснюють до трьох десяткових знаків), а для устаткування та приладів, що містять ртуть, елементів з іонізуючим випромінюванням, люмінесцентних ламп — кількість одиниць устаткування та приладів;
 — у колонці 4 записуються ставки податку для поточного року, установлені у ст. 246 ПКУ, з урахуванням норм п. 2 підрозд. 5
розд. ХХ «Перехідні положення»
цього Кодексу;
 — у колонці 5 зазначають коефіцієнт 3, якщо розміщення відходів відбувається на звалищах, що не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об'єктів, або 1, якщо забезпечено незабруднення повітря;
 — у колонці 6 указується або коефіцієнт 3 при розміщенні відходів у межах населеного пункту чи на відстані менше 3 км від таких меж, або коефіцієнт 1 — при розміщенні відходів на відстані 3 км і більше від меж населеного пункту;
 — у колонці 7 указують суму нарахованого податкового зобов'язання, розраховану за формулою: к. 3 х к. 4 х к. 5 х к. 6

Яким є порядок заповнення декларації з екологічного податку та додатків до неї в разі подання уточнюючої декларації (виправлення помилки за попередній(і) квартал(и))?

Уточнююча декларація подається окремо за кожний минулий податковий період, який уточнюється. У ній платник податків самостійно нараховує штраф у розмірі 3 % від суми недоплати та пеню. У разі відсутності у платника податків тих чи інших об'єктів оподаткування відповідні додатки не подаються, а рядки уточнюючої податкової декларації прокреслюються
(див. консультацію з ЄБПЗ за кодом 300.06)

Яким є порядок заповнення додатків (скільки) до декларації з екологічного податку в разі виправлення помилки за попередній(і) квартал(и) у складі звітної (звітної нової) податкової декларації?

У консультації з ЄБПЗ за кодом 300.05 роз'яснюється, що в разі уточнення показників раніше поданої декларації у складі звітної (звітної нової) або подання уточнюючої декларації додатки до неї заповнюються щодо кожного об'єкта оподаткування окремо за звітний період та окремо за кожний період, який уточнюється. Порядковий номер декларації за рік із загальної частини податкової декларації переноситься до додатків, які подаються разом з такою декларацією. Нумерація додатків починається з 1

Як відображається в декларації з екологічного податку
та додатках до неї пеня, самостійно нарахована платником податків на занижену суму податкового зобов'язання з екологічного податку?

На продовження попереднього запитання в іншій консультації з ЄБПЗ за тим же кодом 300.05 указується, що в додатках, складених за кожний період, який уточнюється, у відповідних рядках наводиться самостійно нарахована платником сума пені.
Ця сума з додатків переноситься до відповідних рядків розд. 6 декларації. Пеня нараховується на суму заниження за весь період заниження (із дня настання строку погашення податкового зобов'язання до дня фактичної сплати (включно) суми заниженого податкового зобов'язання) з розрахунку 120 % річних облікової ставки НБУ, що діє на день заниження

 

Наостанок наведемо приклад заповнення декларації з екологічного податку.

Приклад.

Підприємство, що здійснює оптову торгівлю паливом, за III квартал цього року реалізувало 150 т бензину і 200 т дизпалива з вмістом сірки в межах від 0,035 до 0,2 % мас. Реалізація палива здійснювалася з нафтобази, яка розташована в тому адміністративному районі міста, в якому підприємство стоїть на податковому обліку. Крім того, таке підприємство експлуатує стаціонарне джерело забруднення (котельну), розміщене в тому ж районі. Фактичні обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферу таким стаціонарним джерелом за III квартал склали (умовно):

азоту оксиди — 0,5 т;

вуглецю окис — 0,4 т;

— сірковуглець — 0,01 т.

Виходячи з цього, робимо висновок, що декларація з екоподатку підприємства міститиме 2 додатки: додаток 1 і додаток 2. Оскільки підприємство є одночасно і податковим агентом (з екоподатку «за паливо») і платником «стаціонарного» екоподатку, у шапці декларації доведеться позначити обидва поля — «юридична особа» та «податковий агент» (саме такий варіант заповнення ми і пропонуємо). Водночас, як зазначалося вище, слід бути готовими до того, що суми податку, задекларованого за викиди пересувними джерелами забруднення, і суми податку за викиди стацджерелом доведеться рознести за двома окремими деклараціями. Подається така декларація(ї) з додатками до органу державної податкової служби за місцем перебування на податковому обліку підприємства.

Відповідно до використаних у прикладі даних наведемо фрагмент декларації з екоподатку та додатків до неї (див. с. 43).

 

 

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд