Теми статей
Обрати теми

Цивільно-правові договори: ПДФО та ЄСВ

Редакція ПБО
Стаття

Цивільно-правові договори: ПДФО та ЄСВ

 

«Усе тече, все змінюється» — цей відомий вислів належить давньогрецькому філософу Геракліту. Та незважаючи на його «давнину», він як ніколи підходить до тієї ситуації, яка сьогодні складається в оподаткуванні доходів громадян. Не оминули зміни й порядок оподаткування цивільно-правових договорів, які досить часто укладають суб’єкти господарювання з фізичними особами для виконання певних робіт або надання послуг разового чи періодичного характеру. Про те, як слід оподатковувати цивільно-правові договори по-новому, а також про відображення їх в обліку та звітності, ітиметься в цій статті.

Лілія УШАКОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

ПКУ

— Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Закон № 2464

— Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

Інструкція № 21-5

— Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 р. № 21-5.

 

Виплати за цивільно-правовим договором та ЄСВ

У разі укладення між суб’єктом господарювання та фізичною особою цивільно-правового договору (далі — ЦПД), у межах якого використовуватиметься праця такої фізичної особи, сторони цього договору стають

платниками єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — ЄСВ) (п. 1 і 3 ч. 1 ст. 4 Закону № 2464, пп. 2.1.1 і 2.1.6 Інструкції № 21-5). При цьому суб’єкт господарювання виконуватиме функції страхувальника щодо фізичної особи, яка, у свою чергу, сплачуючи ЄСВ із суми винагороди за ЦПД, буде особою, застрахованою в системі загальнообов’язкового пенсійного страхування та соціального страхування на випадок безробіття.

Порядок визначення бази справляння ЄСВ установлено

ст. 7 Закону № 2464 та розд. III Інструкції № 21-5. Згідно з цими нормами до бази справляння ЄСВ уключаються:

— нарахована заробітна плата;

сума винагород фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами;

— оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомога по тимчасовій непрацездатності.

Таким чином,

до бази справляння ЄСВ винагорода за ЦПД потрапляє лише у випадку, якщо такий ЦПД передбачає виконання робіт або надання послуг . Якщо ЦПД не має ознак ЦПД, за яким виконуються роботи або надаються послуги (наприклад, договір оренди), то із суми винагороди за таким договором ЄСВ не справлятиметься.

Страхувальнику слід ураховувати

обмеження щодо суми доходу застрахованої особи, з якої справляється ЄСВ, установлене ч. 3 ст. 7 Закону № 2464 та п. 3.15 Інструкції № 21-5*. Відповідно до зазначених норм страхувальник повинен здійснювати нарахування ЄСВ у межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ. Розмір максимальної величини бази нарахування ЄСВ визначено п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону № 2464 та дорівнює:

— з 01.01.2011 р. по 30.09.2011 р. —

15 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на відповідний місяць;

— з 01.10.2011 р. —

17 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на відповідний місяць.

* Зауважимо, що до Інструкції № 21-5 зміни щодо збільшення розміру бази нарахування ЄСВ поки не внесено.

Розміри максимальної величини бази нарахування ЄСВ, що діють у 2011 році, розраховані виходячи з розміру прожиткового мінімуму з розрахунку на місяць для працездатних осіб на 2011 рік, установленого

ст. 21 Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» від 23.12.2010 р. № 2857-VI, наведемо в табл. 1.

 

Таблиця 1

Строк дії

Розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць)

Розміри максимальної величини бази нарахування ЄСВ

01.01.2011 р. — 31.03.2011 р.

941,00

14115,00

01.04.2011 р. — 30.09.2011 р.

960,00

14400,00

01.10.2011 р. — 30.11.2011 р.

985,00

16745,00

01.12.2011 р. — 31.12.2011 р.

1004,00

17068,00

 

Якщо фізична особа, яка виконує роботи (надає послуги) за ЦПД, є також і найманим працівником такого суб’єкта господарювання, то з максимальною величиною бази нарахування ЄСВ суб’єкт господарювання повинен порівнювати

загальну суму доходу, нарахованого ним такій фізичній особі за відповідний місяць.

При визначенні максимальної величини бази нарахування ЄСВ виплати враховуються в такій черговості (

п.п. 4.3.2 Інструкції № 21-5):

по-перше — сума нарахованої заробітної плати;

по-друге — сума винагороди за цивільно-правовими договорами;

по-третє — сума допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Приклад 1.

Підприємство уклало з фізичною особою — працівником цього підприємства договір підряду. Роботи за ЦПД виконувалися в період з 03.10.2011 р. по 31.10.2011 р. Акт виконаних робіт підписано 31.10.2011 р. У жовтні 2011 року працівнику було нараховано:

— заробітну плату за жовтень 2011 року в розмірі 4000 грн.

— лікарняні — 500 грн.;

— винагороду за ЦПД — 15000 грн.

Розмір максимальної величини бази нарахування ЄСВ, що діє в жовтні 2011 року, дорівнює 16745 грн.

Загальний дохід, нарахований працівнику за жовтень 2011 року, склав:

4000 + 500 + 15000 = 19500 (грн.).

Оскільки сума доходу, нарахованого працівнику в жовтні 2011 року (19500 грн.), перевищує розмір максимальної величини бази нарахування ЄСВ, що діє в жовтні 2011 року (16745 грн.), то ЄСВ справлятиметься з частини доходу працівника, що дорівнює максимальній величині бази нарахування ЄСВ, тобто з 16745 грн.

Визначимо виплати, з яких справлятиметься ЄСВ, з урахуванням вимог, установлених

п.п. 4.3.2 Інструкції № 21-5.

До бази нарахування ЄСВ потрапить заробітна плата за жовтень 2011 року (4000 грн.) та частина винагороди за ЦПД (12745 грн.). Із суми винагороди, що перевищує розрахункову величину 12745 грн., яка дорівнює 2255 грн. (15000 грн. - 12745 грн.), а також із суми лікарняних ЄСВ не справлятиметься.

Якщо строк виконання робіт (надання послуг) за ЦПД

перевищує календарний місяць, для порівняння з максимальною величиною бази нарахування ЄСВ винагороду, належну фізичній особі за ЦПД та виплачену за результатами роботи, ділять на кількість місяців, за які її нараховано (ч. 2 ст. 7 Закону № 2464, п.п. 4.3.4 Інструкції № 21-5).

Приклад 2.

Підприємство уклало з фізичною особою договір підряду. Строк виконання робіт становить 24.10.2011 р. — 04.11.2011 р. Вартість робіт — 20000 грн. Винагороду за договором виплачено одноразово, після підписання акта виконаних робіт (04.11.2011 р.).

Оскільки строк виконання робіт припадає на два місяці — жовтень і листопад, для порівняння з максимальною величиною бази нарахування ЄСВ винагороду, нараховану за ЦПД 04.11.2011 р., ділимо на 2 місяці:

20000 : 2 = 10000 (грн.).

Розмір максимальної бази нарахування ЄСВ, що діє в жовтні та листопаді 2011 року, становить 16745 грн.

Оскільки дохід фізичної особи у вигляді розподіленої винагороди в жовтні 2011 року (10000 грн.) та листопаді 2011 року (10000 грн.) не перевищив розміру максимальної величини бази нарахування ЄСВ, що діє у відповідному місяці, то ЄСВ справлятиметься в повному обсязі.

На суму винагороди за виконані роботи (надані послуги)

ЄСВ:

нараховується за ставкою 34,7 % (абзац 5 ч. 5 ст. 8 Закону № 2464, п.п. 3.1.4 Інструкції № 21-5);

утримується за ставкою 2,6 % (ч. 8 ст. 8 Закону № 2464, п. 3.7 Інструкції № 21-5).

Приклад 3.

Використовуючи умови прикладу 2, розрахуємо суми ЄСВ, які підприємство повинне сплатити до бюджету із суми винагороди за ЦПД.

Визначимо ЄСВ у частині нарахувань:

— із частини винагороди, що припадає на жовтень 2011 року:

10000 х 34,7 : 100 = 3470 (грн.);

— із частини винагороди, що припадає на листопад 2011 року:

10000 х 34,7 : 100 = 3470 (грн.).

Визначимо ЄСВ у частині утримань:

— із частини винагороди, що припадає на жовтень 2011 року:

10000 х 2,6 : 100 = 260 (грн.);

— із частини винагороди, що припадає на листопад 2011 року:

10000 х 2,6 : 100 = 260 (грн.).

Загальна сума утриманого в листопаді ЄСВ становитиме:

260 + 260 = 520 (грн.).

Загальна сума нарахованого в листопаді ЄСВ дорівнюватиме:

3470 + 3470 = 6940 (грн.).

Відомості про укладений з фізичною особою ЦПД страхувальник повинен буде відобразити в таких таблицях

додатка 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління ПФУ від 08.10.2010 р. № 22-2:

— у таблицях 1 і 6 — зазначити суми винагород фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за ЦПД. При цьому в таблиці 6 додатка 4 у реквізиті «Код категорії ЗО» страхувальник указує для фізичних осіб, які виконують роботи (надають послуги) згідно з ЦПД (крім підприємців, якщо виконувані ними роботи (надані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію їх як підприємців),

код категорії застрахованої особи «26»;

— у таблиці 5 — указати, зокрема, у реквізиті «7. Категорія особи» для особи, яка виконує роботи (надає послуги) за ЦПД,

категорію застрахованої особи «3», дати укладення та закінчення ЦПД, якщо вони припадають на звітний місяць.

Далі розглянемо порядок обкладення податком на доходи фізичних осіб сум винагород, нарахованих фізичній особі відповідно до ЦПД.

 

Виплати за ЦПД та податок на доходи фізичних осіб

Суми винагород

, нарахованих (виплачених) фізичній особі — платнику податку відповідно до умов ЦПД, уключаються до її загального місячного оподатковуваного доходу (п.п. 164.2.2 ПКУ).

Порядок визначення бази обкладення податком на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО) установлено

ст. 164 ПКУ.

При визначенні

бази оподаткування суб’єкту господарювання — податковому агенту слід урахувати, що відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України» від 07.07.2011 р. № 3609-VI до п. 164.6 ПКУ внесено зміни — його доповнено другим абзацом такого змісту:

«При нарахуванні доходів у вигляді винагороди за цивільно-правовими договорами за виконання робіт (надання послуг) база оподаткування визначається як нарахована сума такої винагороди, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

.

Таким чином, із дати набуття чинності зазначеним

Законом, а саме з 06.08.2011 р., при визначенні бази оподаткування дохід у вигляді винагороди за ЦПД повинен зменшуватися на суму ЄСВ.

Суми винагород за ЦПД для цілей обкладення ПДФО не є заробітною платою, оскільки не пов’язані з відносинами трудового найму. Отже, до доходів, отриманих у вигляді винагороди за ЦПД, податкова соціальна пільга не застосовується. Якщо ЦПД укладено з працівником підприємства, то винагорода за ЦПД не враховується при визначенні права на податкову соціальну пільгу.

Якщо винагорода за ЦПД нараховується (надається) фізичній особі

в негрошовій формі, то база обкладення ПДФО визначається з урахуванням «натурального» коефіцієнта, установленого п. 164.5 ПКУ.

Виплати за ЦПД оподатковуються

за ставками, установленими п. 167.1 ПКУ, а саме 15 і 17 %.

У 2011 році ставка в розмірі 15 % застосовується до доходів, нарахованих фізичним особам у вигляді винагороди за ЦПД, розмір яких менше або дорівнює 9410 грн. (941 грн. х 10). Винагорода, що перевищує зазначену суму, оподатковується за двома ставками: за ставкою 15 % — частина винагороди, що дорівнює 9410 грн., і за ставкою 17 % — частина винагороди, що перевищує 9410 грн.

Звертаємо увагу: якщо ЦПД укладено з фізичною особою, яка є працівником такого підприємства, то роботодавцю для цілей оподаткування з межею 9410 грн. слід порівнювати

загальну суму доходу, нараховану працівнику у вигляді заробітної плати відповідно до трудового договору та у вигляді винагороди за ЦПД.

Суб’єкт господарювання — податковий агент відображає суми виплат, нарахованих (виплачених) фізичній особі відповідно до умов ЦПД, у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ

з ознакою доходу «102».

Фізична особа, яка отримує доходи, у тому числі, але не виключно у вигляді виплат за ЦПД, оподатковувані за ставками 15 і 17 %, від двох і більше податкових агентів зобов’язана контролювати загальну суму таких доходів, нараховану за будь-який календарний місяць звітного року. Якщо така сума хоча б в одному з місяців календарного року перевищить межу (у 2011 році — 9410 грн.), цій особі необхідно буде заповнити та подати річну декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію).

 

Строки сплати ПДФО та ЄСВ

Інформацію про строки перерахування ЄСВ та ПДФО з передоплати, що здійснюється до нарахування винагороди згідно з актом виконаних робіт (наданих послуг), та безпосередньо із суми винагороди за ЦПД наведемо в табл. 2.

 

Таблиця 2

ПДФО

ЄСВ

нарахування

утримання

Грошові кошти отримано з банку до каси підприємства або перераховано на поточний рахунок фізичної особи

Одночасно з отриманням (перерахуванням) грошових коштів (п.п. 168.1.2 ПКУ)

Одночасно з отриманням (перерахуванням) грошових коштів (п. 8 ст. 9 Закону № 2464, п.п. 4.3.7 Інструкції № 21-5)

Не пізніше 20 числа місяця, наступного за базовим звітним місяцем, в якому було нараховано винагороду (п. 8 ст. 9 Закону № 2464, пп. 4.4.2 і 4.3.6 Інструкції № 21-5)

Виплата з виручки підприємства або в натуральній формі

Протягом банківського дня, наступного за днем такого нарахування (виплати, надання) (п.п. 168.1.4 ПКУ)

У день виплати (п. 8 ст. 9 Закону № 2464, п.п. 4.3.7 Інструкції № 21-5)

Не пізніше 20 числа місяця, наступного за базовим звітним місяцем, в якому було нараховано винагороду (п. 8 ст. 9 Закону № 2464, пп. 4.4.2 і 4.3.6 Інструкції № 21-5)

Дохід за ЦПД нараховано, але не виплачено

Протягом 30 календарних днів, наступних за останнім днем місяця, за який нараховано, але не виплачено винагороду (п.п. 49.18.1, п. 57.1, п.п. 168.1.5 ПКУ)

Не пізніше 20 числа місяця, наступного за базовим звітним місяцем, в якому було нараховано винагороду (п. 8 ст. 9 Закону № 2464, п.п. 4.4.2 і п.п. 4.3.6 Інструкції № 21-5)

 

Далі на конкретному прикладі розглянемо порядок відображення у звітності виплат за ЦПД.

 

Числовий приклад

Підприємство уклало з Петренком Петром Петровичем (ідентифікаційний номер — 2789898989), який є працівником цього підприємства, договір підряду. Роботи за таким договором здійснювалися працівником у період з 17.10.2011 р. по 30.11.2011 р. Вартість робіт становила 30000 грн. Винагороду за договором підряду було виплачено одноразово в листопаді 2011 року після підписання акта виконаних робіт. Крім того, працівнику було нараховано заробітну плату за жовтень 2011 року — 1500 грн., за листопад 2011 року — 2000 грн. Ставка ЄСВ, установлена підприємству згідно з класом професійного ризику виробництва, становить 37,26 %.

1.

Розрахуємо суму ЄСВ, що підлягає сплаті до бюджету із суми винагороди та заробітної плати працівника.

Оскільки строк виконання робіт за договором підряду становить 2 місяці (жовтень та листопад 2011 року), розділимо суму винагороди на кількість місяців, за які її нараховано (

ч. 2 ст. 7 Закону № 2464):

30000,00 : 2 = 15000,00 (грн.).

Для цілей справляння ЄСВ

загальний дохід працівника становитиме:

— за жовтень 2011 року: 15000 + 1500 = 16500 (грн.);

— за листопад 2011 року: 15000 + 2000 = 17000 (грн.).

Максимальна величина бази нарахування ЄСВ у жовтні і листопаді 2011 року склала 16745,00 грн. (див. табл. на с. 23).

Оскільки розрахований вище загальний дохід працівника за жовтень 2011 року не перевищив максимальної величини бази нарахування ЄСВ, ЄСВ справляють з усієї суми доходу. Щодо доходу за листопад 2011 року, то ЄСВ справлятиметься з частини доходу, яка дорівнює максимальній величині бази нарахування ЄСВ, тобто з 16745 грн. Причому відповідно до

п.п. 4.3.2 Інструкції № 21-5 при визначенні максимальної величини бази нарахування спочатку враховуватиметься заробітна плата (2000 грн.), а потім винагорода за ЦПД (14745 грн. (16745 грн. - 2000 грн.)).

Визначимо суму

ЄСВ, що підлягає сплаті до бюджету за жовтень 2011 року:

1) у частині утримань:

— із заробітної плати за жовтень 2011 року: 1500 х 3,6 : 100 = 54 (грн.);

2) у частині нарахувань:

— на суму заробітної плати за жовтень 2011 року: 1500 х 37,26 : 100 = 558,90 (грн.).

Визначимо суму

ЄСВ, що підлягає сплаті до бюджету за листопад 2011 року:

1) у частині утримань:

— із заробітної плати за листопад 2011 року: 2000 х 3,6 : 100 = 72 (грн.);

— із суми винагороди за ЦПД, що припадає на жовтень 2011 року: 15000 х 2,6 : 100 = 390 (грн.);

— із суми винагороди за ЦПД, що припадає на листопад 2011 року: 14745 х 2,6 : 100 = 383,37 (грн.);

2) у частині нарахувань:

— на суму заробітної плати за листопад 2011 року: 2000 х 37,26 : 100 = 745,20 (грн.);

— на суму винагороди за ЦПД, що припадає на жовтень 2011 року: 15000 х 34,7 : 100 = 5205 (грн.);

— на суму винагороди за ЦПД, що припадає на листопад 2011 року: 14745 х 34,7 : 100 = 5116,52 (грн.).

2.

Розрахуємо суму ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету в жовтні і листопаді 2011 року із суми заробітної плати працівника та винагороди за виконані роботи.

Для цілей обкладення ПДФО

дохід працівника становитиме:

— за жовтень 2011 року 1500 грн.;

— за листопад 2011 року: 30000 + 2000 = 32000 (грн.).

Дохід працівника за жовтень 2011 року оподатковуватиметься за ставкою 15 %, оскільки він не перевищує 10-кратного розміру МЗП, установленої законом на 1 січня 2011 року (9410 грн.), а дохід за листопад 2011 року — за двома ставками: за ставкою 15 % — для частини доходу, яка дорівнює 9410 грн., та за ставкою 17 % — для частини доходу, що перевищує 9410 грн., тобто для 22590 грн. (32000 грн. - 9410 грн.).

Визначимо суму

ПДФО що підлягає сплаті до бюджету за жовтень 2011 року: (1500 - 54) х 15 : 100 = 216,90 (грн.).

Визначимо суму

ПДФО що підлягає сплаті до бюджету за листопад 2011 року:

— із суми заробітної плати: (2000 - 72) х 15 : 100 = 289,20 (грн.);

— із суми винагороди за ЦПД: (9410 - 2000 - 7410 х 2,6 : 100) х 15 : 100 + (22590 - (390 + 383,37 - 7410 х 2,6 : 100)) х 17 : 100 = 4824,18 (грн.).

3. Визначимо суму доходу, що підлягає виплаті на руки працівнику:

— у жовтні 2011 року: 1500 - 216,90 - 54 = 1229,10 (грн.);

— у листопаді 2011 року: 2000 + 30000 - 5113,38 - 72 - 383,37 - 390 = 26041,25 (грн.).

Припустимо, що в грудні 2011 року заробітна плата працівника становитиме 2000 грн. Підприємство відобразить у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ за IV квартал 2011 року виплату доходу працівнику так:

 

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за ІV квартал 2011 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<…>

15

2789898989

5500

00

5500

00

795

30

795

30

101

16

2789898989

30000

00

30000

00

4824

18

4824

18

102

<…>

 

 

Наведемо фрагмент заповнення таблиці 6 додатка 4 Звіту щодо ЄСВ за жовтень 2011 року.

 

Вихідний № у страхувальника ________________

№ аркуша звіту ________________

Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам

<…>

5. № з/п

6. Громадянин України (1 — так, 0 — ні)

7. Чоловік — Ч, жінка — Ж

8. Номер облікової картки ЗО

9. Код категорії ЗО*

10. Тип нарахувань**

11. Місяць та рік, за який проведено нарахування***

13. Кількість календарних днів тимчасової непрацездатності

15. Загальна сума нарахованої заробітної плати/доходу (усього з початку звітного місяця)

17. Сума єдиного внеску за звітний місяць (із заробітної плати/доходу)

18. Ознака наявності трудової книжки (1 — так, 0 — ні)

грн.

коп.

12. Прізвище, ім’я, по батькові ЗО

14. Кількість календарних днів без збереження заробітної плати

16. Сума нарахованої заробітної плати/доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок

19. Ознака наявності спецстажу (1 — так, 0 — ні)

 

 

грн.

коп.

грн.

коп.

<…>

20

1

Ч

2

7

8

9

8

9

8

9

8

9

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

5

0

0

0

0

 

 

 

 

5

4

0

0

1

П. І. Б. Петренко Петро Петрович

 

 

 

 

 

 

 

1

5

0

0

0

0

0

<…>

 

 

Наведемо фрагмент заповнення таблиці 6 додатка 4 Звіту щодо ЄСВ за листопад 2011 року.

 

Вихідний № у страхувальника ________________

№ аркуша звіту ________________

Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам

<…>

5. № з/п

6. Громадянин України (1 — так, 0 — ні)

7. Чоловік — Ч, жінка — Ж

8. Номер облікової картки ЗО

9. Код категорії ЗО*

10. Тип нарахувань**

11. Місяць та рік, за який проведено нарахування***

13. Кількість календарних днів тимчасової непрацездатності

15. Загальна сума нарахованої заробітної плати/доходу (усього з початку звітного місяця)

17. Сума єдиного внеску за звітний місяць (із заробітної плати/доходу)

18. Ознака наявності трудової книжки (1 — так, 0 — ні)

грн.

коп.

12. Прізвище, ім’я, по батькові ЗО

14. Кількість календарних днів без збереження заробітної плати

16. Сума нарахованої заробітної плати/доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок

19. Ознака наявності спецстажу (1 — так, 0 — ні)

 

 

грн.

коп.

грн.

коп.

<…>

20

1

Ч

2

7

8

9

8

9

8

9

8

9

2

6

1

1

0

2

0

1

1

 

 

 

 

 

 

1

5

0

0

0

0

0

 

 

 

3

9

0

0

0

1

П. І. Б. Петренко Петро Петрович

 

 

 

 

 

 

1

5

0

0

0

0

0

0

21

1

Ч

2

7

8

9

8

9

8

9

8

9

2

6

1

1

1

2

0

1

1

 

 

 

 

 

 

1

5

0

0

0

0

0

 

 

 

3

8

3

3

7

1

П. І. Б. Петренко Петро Петрович

 

 

 

 

 

 

1

4

7

4

5

0

0

0

22

1

Ч

2

7

8

9

8

9

8

9

8

9

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

0

0

0

0

0

 

 

 

 

7

2

0

0

1

П. І. Б. Петренко Петро Петрович

 

 

 

 

 

 

 

2

0

0

0

0

0

0

<…>

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі