Теми статей
Обрати теми

Торгові патенти: придбання та їх анулювання

Редакція ПБО
Стаття

Торгові патенти: придбання та анулювання

 

Із набуттям чинності Податковим кодексом у частині торгових патентів утворилася певна дихотомія. З одного боку, процедура отримання патентів, їх використання та анулювання практично не змінилася. З іншого — безліч питань залишилися за бортом правового регулювання. Матеріал, представлений у цій статті, допоможе розібратися з порядком отримання та анулювання торгових патентів.

Віталій СМЕРДОВ, економіст-аналітик видавничого будинку «Фактор»

 

Де придбавати торговий патент: за місцем реєстрації чи за місцем провадження діяльності?

Відповідно до

п.п. 267.4.1 ПКУ заявка на придбання торгового патенту (за формою згідно з наказом ДПАУ від 28.02.2011 р. № 109, далі — наказ № 109) подається до ДПІ за місцем сплати збору. При цьому місцем сплати збору є (п.п. 267.5.1 ПКУ):

1) місцезнаходження пункту продажу

(п.п. 14.1.211 ПКУ) чи пункту надання побутових послуг — при провадженні торговельної діяльності чи наданні побутових послуг згідно з Переліком № 1258 (див. на с. 33);

2) місцезнаходження пункту обміну іноземної валюти*

(п.п. 14.1.208 ПКУ) — при торгівлі валютними цінностями;

3) місцезнаходження пункту надання послуг у сфері розваг

— при провадженні діяльності у сфері розваг;

4) місце реєстрації платника

— при провадженні торгівлі через пересувну торговельну мережу;

5) місце провадження діяльності

— при провадженні торгівлі на ярмарках, виставках-продажах та інших короткострокових заходах, пов'язаних із демонстрацією та продажем товарів.

* Закон № 3609 дещо змінив визначення пунктів обміну валюти — тепер у ньому прямо зазначено, що такі пункти відкриваються за межами операційного залу. Водночас, податківці й раніше визнавали це, погоджуючись із тим, що при торгівлі валютою у власних операційних залах банків торговий патент придбавати не потрібно (див. «Вісник податкової служби України», 2011, № 8, с. 28).

Таким чином

, торговий патент придбавається або за місцем реєстрації (при торгівлі через пересувну торговельну мережу), або за місцем фактичного провадження діяльності (за місцезнаходженням пунктів продажу, пунктів надання побутових послуг, послуг у сфері розваг тощо) — залежно від виду діяльності.

Якщо суб'єкт господарювання має відокремлені підрозділи (філії), які провадять торговельну діяльність, діяльність із надання платних послуг чи діяльність із торгівлі валютними цінностями, то

придбавати торговий патент (і надалі сплачувати збір) має або суб'єкт господарювання за місцем їх реєстрації, або ж самі відокремлені підрозділи — за умови, що вони діють на підставі затвердженого головним підприємством положення, є самостійними платниками податку на прибуток і внесені до Держреєстру (див. Єдину базу податкових знань, розділ 120.01).

 

Процедура отримання торгового патенту

Для придбання торгового патенту платник має:

1)

сплатити суму збору (див. про це в кінці цього розділу);

2)

подати до ДПІ за місцем сплати збору (місце сплати визначається згідно з п.п. 267.5.1 ПКУ) заявку за формою згідно з наказом № 109, що містить такі реквізити (п.п. 267.4.1 ПКУ):

— найменування суб'єкта господарювання, код ЄДРПОУ (для юрособи) та прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізосіб);

— юридичну адресу (місцезнаходження) суб'єкта господарювання, а якщо патент придбавався для відокремленого підрозділу, — місцезнаходження такого відокремленого підрозділу згідно з документом, що підтверджує право власності (оренди);

— вид підприємницької діяльності, для провадження якої придбавається торговий патент;

— вид торгового патенту;

— найменування документа про повну чи часткову сплату збору;

— назву та фактичну адресу (місцезнаходження) пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти, грального місця, позначення «виїзна торгівля»;

— назву, дату, номер документа, що підтверджує право власності (оренди);

— період, на який придбавається торговий патент.

Відомості, на підставі яких заповнено заявку, звіряються при її наданні з оригіналами документів чи їх нотаріально завіреними копіями (оригінали документів та їх нотаріально завірені копії в ДПІ не залишаються). За результатами такого звіряння можливі два варіанти:

1)

виявлено незбіг (відсутність) деяких відомостей — у такому разі ДПІ має право відмовити у видачі торгового патенту. У подібній ситуації слід заповнити та подати нову заявку;

2)

заявку заповнено правильно, відомості в ній правильні — у такому разі заявка приймається, і ДПІ у триденний строк видає торговий патент (особисто підприємцю чи уповноваженій особі юрособи під розпис).

Тепер

три моменти щодо сплати збору при отриманні патенту. По-перше, необхідно сплатити суму збору за останній місяць/квартал дії патенту. По-друге, якщо патент придбавається не на початку місяця/кварталу, то слід сплатити суму збору, пропорційну кількості днів місяця/кварталу, починаючи з дня придбання патенту (ця дата зазначається в самому патенті). По-третє, якщо торговий патент придбавається після 15 числа (15 числа останнього місяця кварталу), то слід одразу ж сплатити збір і за наступний місяць/квартал. При цьому щодо останніх двох пунктів, то чинне законодавство не встановлює подібних правил (їх було передбачено Положенням № 1077, що втратило чинність), однак податківці на місцях продовжують слідувати їм.

Наведемо умовний приклад

. ТОВ «Ромашка» (узяте на облік в ДПІ у Дзержинському районі, адреса: м. Харків, пр-т Леніна, 67) з 16.09.2011 р. планує відкрити філію (не є самостійним платником податку на прибуток) за адресою вул. Іванова, 36 (підпадає під компетенцію ДПІ в Київському районі). Ставка збору для цього виду товару становить 0,4 мінімальної зарплати на 1 січня календарного року (941 грн.). У такому разі для отримання торгового патенту необхідно:

1) сплатити суму збору за місцезнаходженням філії (вул. Іванова, 36)

за: (а) останній місяць дії патенту (376 грн.), (б) частину вересня, що залишилася (188 грн.); (в) жовтень (376 грн.).

2)

подати заявку до ДПІ в Київському районі такого змісту (за формою згідно з наказом № 109):

3)

надати інспектору оригінали документів (або їх нотаріально завірені копії), на підставі яких вносилися записи до заявки (зокрема, договір оренди, платіжне доручення, витяг із Держреєстру). Нагадуємо, що такі документи (їх нотаріально завірені копії) у ДПІ не залишаються;

4)

отримати торговий патент протягом трьох днів.

 

img 1

 

За який період сплачується збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності?

Це питання розглянемо в розрізі видів торгових патентів.

«

Звичайний» торговий патент (торговельна діяльність, надання платних послуг, торгівля інвалютою). Почнемо з того, що при його придбанні платник має сплатити збір за:

а)

останній період (місяць) дії патенту;

б)

залишок місяця — якщо патент придбавається не з першого числа місяця;

в)

наступний місяць — якщо патент придбавається після 15 числа.

Надалі збір сплачується

щомісячно, не пізніше 15 числа місяця, що передує звітному (див. табл. 1). При цьому платник може зробити передоплату збору, але не більше ніж до кінця календарного року (п.п. 267.5.4 ПКУ).

Торговий патент на провадження діяльності у сфері розваг

. Купівля такого патенту необхідна при проведенні лотерей, а також розважальних ігор, участь у яких не припускає отримання її учасниками грошових чи майнових призів (виграшів). При його придбанні сплата збору здійснюється в порядку, аналогічному зазначеному вище: (а) за останній період (квартал), (б) за залишок кварталу — якщо патент придбавався не з першого числа першого місяця кварталу, (в) наступний квартал — якщо патент придбавався після 15 числа останнього місяця кварталу. Надалі збір сплачується щокварталу, не пізніше 15 числа місяця, що передує звітному кварталу (див. табл. 1). У цьому випадку також можливо здійснити передоплату збору до кінця календарного року.

Короткостроковий торговий патент

. Згідно з п.п. 267.4.7 ПКУ короткострокові торгові патенти придбаваються в разі проведення ярмарок, виставок-продажів та інших короткострокових заходів, пов'язаних із демонстрацією та продажем товарів, — тобто тоді, коли торгівля (у контексті п.п. 14.1.246 ПКУ) не є профільним видом діяльності. Збір при купівлі такого патенту сплачується не пізніше, ніж за один календарний день до початку провадження діяльності (за весь строк дії патенту).

При цьому на увагу заслуговує питання про те, чи можна придбати короткостроковий патент на разовий продаж. Наприклад, якщо підприємство, що не займається торгівлею, реалізує основний засіб за готівку. Очевидно, у такому разі торговий патент потрібен, про що говорять і податківці (див. Єдину базу податкових знань, розділ 120.01). Водночас придбавати «звичайний» патент для разового продажу є не дуже логічним. На наш погляд, для подібних цілей можна обійтися

отриманням короткострокового торгового патенту — адже ПКУ не розкриває поняття короткострокових заходів. Однак не виключено, що податківці посядуть іншу позицію, оскільки в зазначеному вище роз'ясненні вони говорили про придбання торгового патенту в загальному порядку .

Пільговий торговий патент

. При отриманні пільгового патенту збір сплачується за рік — цей висновок випливає з того, що для таких патентів установлюється щорічна ставка (п.п. 267.3.7 ПКУ). Крім того, деякі питання його сплати може бути врегульовано місцевими радами. Наприклад, рішенням Харківської міськради* установлено, що податковим періодом при придбанні пільгового торгового патенту є рік. Також у ньому зазначено, що збір за пільговим патентом має сплачуватися до подання відповідної заявки. Найімовірніше, аналогічний порядок має діяти і в інших регіонах України, однак для більшої впевненості не завадить звернутися до відповідних рішень місцевих рад.

* Рішення Харківської міськради «Про регулювання питань справляння податків на території міста Харкова відповідно до норм Податкового кодексу України» від 12.01.2011 р. № 126/11.

 

Таблиця 1

Строки внесення плати за торгові патенти

№ з/п

Вид діяльності

Місце сплати

Строки сплати

1

Торговельна діяльність

«Звичайна» торгівля (крім пересувної торговельної мережі)

За місцезнаходженням пункту продажу товарів

Щомісячно не пізніше 15 числа місяця, що передує звітному місяцю

Торгівля за допомогою пересувної торговельної мережі

За місцем реєстрації платників

Торгівля на ярмарках, виставках-продажах та інших короткострокових заходах, пов'язаних із демонстрацією та продажем товарів

За місцем провадження такої діяльності

Не пізніше ніж за один день до початку провадження такої діяльності

Торговельна діяльність із придбанням пільгового торгового патенту

За місцем провадження діяльності чи за місцем реєстрації (при виїзній торгівлі)

До подання заяви

2

Торгівля валютними цінностями

За місцезнаходженням пункту обміну іноземної валюти

Щомісячно не пізніше 15 числа місяця, що передує звітному місяцю

3

Надання платних послуг

За місцезнаходженням пункту продажу товарів чи пункту надання платних послуг

Щомісячно не пізніше 15 числа місяця, що передує звітному місяцю

4

Діяльність у сфері розваг

За місцезнаходженням пункту надання послуг у сфері розваг

Щокварталу не пізніше 15 числа місяця, що передує звітному кварталу

 

Ставки збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності

Нагадаємо

, що Закон № 3609 уніс деякі зміни до ставок збору — зокрема, за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг на території інших населених пунктів (абз. «в» п.п. 267.3.2 ПКУ). Тепер про все по порядку.

Безпосередньо ставки збору встановлюють сільські, селищні та міські ради* — на календарний місяць, у розрахунку від мінімальної зарплати на 1 січня відповідного календарного року (

п.п. 267.3.1 ПКУ, у 2011 р. — 941 грн.). У свою чергу, у ПКУ наведено тільки межі, яким такі ставки мають відповідати (див. у таблиці 2). При цьому під час обчислення ставок суми необхідно округлювати до цілих за таким правилом (п.п. 267.3.9 ПКУ): менше 50 копійок відкидається, а 50 копійок і більше округлюються до 1 грн.

* Наприклад, див. рішення Харківської міськради «Про регулювання питань справляння податків на території міста Харкова відповідно до норм Податкового кодексу України» від 12.01.2011 р. № 126/11.

Необхідно зазначити, що протягом року місцеві ради не можуть змінювати ставки збору, що випливає з

п.п. 12.3.4 ПКУ (див. єдину базу податкових знань, розділ 120.,04).

 

Таблиця 2

Ставки збору в розрізі видів діяльності

№ з/п

Вид (особливості) діяльності/p>

Межі встановлення ставок збору

мінімальних заробітних плат

грн. (у 2011 р.)

1

2

3

4

1

Провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг (за місяць):

1.1

На території м. Києва та обласних центрів

0,08 — 0,4*

75 — 376

1.2

На території м. Севастополя, міст обласного значення (крім обласних центрів) та районних центрів

0,04 — 0,2*

38 — 188

1.3

На території інших населених пунктів

0,02 — 0,1*

19 — 94

*Крім того, якщо пункт продажу товарів (надання послуг) знаходиться в курортній місцевості чи на території, що прилягає до митниці, інших пунктів переміщення через митний кордон, органи місцевого самоврядування можуть прийняти рішення про збільшення ставки збору, але не більше 0,4 розміру мінімальної заробітної плати.

1.4

Торговельна діяльність нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах

0,08 — 0,4

75 — 376

2

Провадження торговельної діяльності валютними цінностями (за місяць)

1,2

1129

3

Провадження діяльності у сфері розваг (за квартал):

3.1

Для використання грального автомата (грального автомата «кран-машина»; грального автомата, на якому проводяться дитячі ігри іншого грального автомата, призначеного для проведення платних ігор)

1

941

3.2

Для використання гральних жолобів (доріжок) кегельбану, боулінгу, які водяться в дію за допомогою жетона, монети чи без них

2 (за кожен гральний жолоб чи доріжку)

1882

3.3

Для використання столів для більярда, які вводяться в дію за допомогою жетона, монети чи без них (крім столів для більярда, які використовуються для спортивних любительських змагань)

1 (за кожен стіл)

941

3.4

Для проведення інших платних розважальних ігор

1 (за кожне окреме гральне місце)

941

4

Провадження торговельної діяльності з придбанням пільгового торгового патенту (за рік)

0,05

47

5

Провадження торговельної діяльності з придбанням короткострокового торгового патенту (за 1 день)

0,02

19

 

Строки дії торгових патентів

Це питання врегульовано

п. 267.7 ПКУ. Відповідь на нього найзручніше показати в таблиці:

 

Таблиця 3

Строки дії торгових патентів

№ з/п

Вид діяльності

Строк дії торгового патенту

1

Торговий та пільговий патент (крім короткострокового та торгового патенту на провадження діяльності у сфері розваг)

60 календарних місяців

2

Короткостроковий патент

Від 1 до 15 календарних днів

3

Торговий патент на провадження діяльності у сфері розваг

8 календарних кварталів

 

Зверніть увагу, якщо платник податків не внесе плати за торговий патент у встановлений

п.п. 267.5.2 ПКУ строк, то формально дію останнього буде анульовано достроково — із першого числа наступного місяця (п.п. 267.7.4 ПКУ), а на платника буде накладено штраф згідно з п. 125.1 ПКУ. Однак тим, хто сплатив збір до 1 числа звітного місяця/кварталу, може допомогти консультація з єдиної бизи податкових знань (розділ 120.03), згідно з якою до них має застосовуватись лише штраф без анулювання патенту.

 

Реорганізація, зміна назви та/або адреси: чи потрібно замінювати торговий патент?1 2 3 44

Це питання найзручніше розглядати в розрізі двох ситуацій.

Зміна відомостей, не пов'язана з реорганізацією

. На сьогодні порядок дій платника податків при зміні назви та/або адреси торговельної точки (у межах однієї ДПІ) та інших відомостей практично не врегульовано*. Однак із цього не випливає, що при подібних змінах можна залишити все як є. Річ у тім, що зазначена інформація (найменування, адреса тощо) наводиться у бланку торгового патенту. Таким чином, після її зміни відомості в торговому патенті перестають відповідати дійсності, а отже, платника можуть притягнути до відповідальності відповідно до п. 125.1 ПКУ — за провадження діяльності без придбання торгового патенту (у подвійному розмірі збору за весь період діяльності без патенту, але не менше подвійного розміру за місяць). До відома, раніше про це прямо зазначалося в п. 15 Положень № 1077.

* Раніше при зміні юридичної адреси суб’єкта господарювання, місцезнаходження структурного підрозділу, пункту продажу (тощо) було передбачено

триденний строк для сповіщення податківців (п. 14 Положення № 1077).

Єдина вказівка на порядок дій платника податків у подібній ситуації міститься в

п. 9 Порядку № 109: у ньому зазначено, що до торгового патенту вноситься запис про зміну місцезнаходження платника на підставі його письмової заяви. При цьому податківці роз'яснили, що за такою заявою до торгового патенту вносяться й інші зміни: найменування, коди ЄДРПОУ, номери облікової картки тощо (див. «Вісник податкової служби України», 2011, № 17 — 18, с. 50, а також Єдину базу податкових знань, розділ 120.10). Водночас податківці не розповіли, у який строк таку заяву слід подати. На наш погляд, із цією метою можна орієнтуватися на триденний строк (п. 14 Положення № 1077), однак краще за все це питання погоджувати зі своєю ДПІ.

Якщо торговельна точка платника переміщується на територію іншої ДПІ, то в такому разі йому необхідно відмовитися від старого торгового патенту (крім патенту на пересувну торгову мережу) у порядку, розглянутому в одному з розділів статті (див. нижче), та

придбати новий. Це пов'язано з тим, що згідно з п.п. 267.4.1 та п. 267.5 ПКУ платник придбаває торговий патент (крім патенту на пересувну торгову мережу) за місцем провадження діяльності: за місцезнаходженням торговельної точки, пункту надання платних послуг, пункту обміну інвалюти тощо.

Реорганізація

. Особливість цієї ситуації полягає в тому, що в результаті реорганізації (злиття, приєднання, ділення, перетворення) юридична особа припиняє свою діяльність і передає своє майно правонаступникам, у тому числі новоствореним (ст. 33 Закону № 775). Виходячи із цього, при реорганізації найлогічніше слідувати такому порядку:

1) особа, яка реорганізується, має відмовитися від торгового патенту (порядок див. нижче);

2) правонаступник має придбати новий торговий патент (за необхідності).

Водночас у зазначених вище роз'ясненнях податківців ішлося і про можливість зміни відомостей у торговому патенті

при зміні ЄДРПОУ, що, як правило, відбувається при реорганізації. Ми вважаємо, що до цієї позиції необхідно підходити зважено та застосовувати її тільки при реорганізації у формі перетворення (коли, по суті, не утворюється нової юридичної особи). Водночас, коли реорганізація відбувається у формі злиття, ділення, приєднання юридичній особі слід відмовитися від торгового патенту, а правонаступнику придбати новий (за необхідності).

Якщо реорганізація здійснюється шляхом виділення, то для особи, яка реорганізується, цей факт не тягне необхідності зміни відомостей у торговому патенті чи придбання нового. Нова ж особа придбаває патент у звичайному порядку (за необхідності).

 

У який строк потрібно повідомити ДПІ про припинення діяльності, що патентується?

Відповідно до

п.п. 267.7.5 ПКУ суб'єкт господарювання, який припинив діяльність, що патентується, до 15 числа місяця (тобто останнім днем буде 14 число), що передує звітному, має подати до ДПІ, у якій він його придбавав, письмове повідомлення. При цьому зверніть увагу: якщо 14 число випаде на вихідний чи святковий день, то повідомлення слід подати в робочий день, що передує вихідному чи святковому. У зв'язку з цим у серпні повідомлення про припинення діяльності, що патентується, слід було подавати не пізніше 12 числа. Якщо платник пропустить зазначений строк, то дію торгового патенту буде анульовано з наступного місяця (також див. на с. 11), і до нього (за відсутності оплати за цей період*) можуть бути застосовані санкції згідно з п. 125.1 ПКУ ((50 % від ставки збору).

* Якщо торговий патент за наступний місяць було оплачено, то такі кошти при несвоєчасному повідомленні не повертаються.

Щодо

квартальних платників, то, на наш погляд, повідомлення має бути подано до ДПІ не пізніше 14 числа місяця, що передує звітному кварталу. Торговий патент має бути повернено до ДПІ після завершення кварталу, у якому було подано таке повідомлення.

Після завершення звітного місяця/кварталу

, в якому було подано повідомлення, суб'єкт господарювання має повернути до ДПІ оригінал торгового патенту, а йому, у свою чергу, буде повернено надмірно сплачену суму збору (п.п. 267.7.5 ПКУ, також див. Єдину базу податкових знань, розділ 120.03). При цьому платнику повертається тільки та сума збору, яку ще не було нараховано. Наприклад, місячний платник сплатив авансом вартість торгового патенту за період з вересня по грудень. При цьому 16 вересня він подав до ДПІ повідомлення про припинення діяльності, що патентується. У такому разі йому буде повернено суму збору за листопад — грудень, а також суму збору за останній період дії патенту, яку було сплачено при придбанні торгового патенту (див. «Вісник податкової служби України», 2006, № 14, с. 36).

 

Який порядок дії при втраті патенту?

Почнемо з того, що бланк торгового патенту є

документом суворого обліку (п.п. 267.4.4 ПКУ, п. 2 Порядку № 109). У разі його втрати/псування платнику видається дублікат у порядку, в якому видавався сам патент. Таким чином, платник, який втратив торговий патент, має подати до ДПІ заявку (за формою згідно з наказом ДПАУ від 28.02.2011 р. № 109), а ДПІ у триденний строк має видати його дублікат. Слід зазначити, що раніше до заяви слід було додавати довідку із МВС (п. 17 Положення № 1077) тоді як зараз її подання не передбачено. Про це може свідчити й роз'яснення податківців у Єдиній базі податкових знань (див. розділ 120.03).
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі