Щодо обкладення ЄСВ сум авторських винагород

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Вересень, 2011/№ 73
В обраному У обране
Друк
Лист від 11.07.2011 р. № 14179/03-30

Щодо обкладення ЄСВ сум авторських винагород

Лист Пенсійного фонду України від 11.07.2011 р. № 14179/03-30

 

Відповідно до абзацу другого пункту 1 частини першої статті 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», який набрав чинності з 01.01.2011 р. (далі — Закон), платниками єдиного внеску є підприємства, установи та організації, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги)) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами.

Базою для нарахування єдиного внеску

для зазначених платників відповідно до пункту 1 частини першої статті 7 Закону є сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці», та сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

За створення і використання службового твору автору належить авторська винагорода, розмір та порядок виплати якої встановлюються трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем (частина третя статті 16 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

Порядок нарахування та сплати єдиного внеску визначений Інструкцією про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, яка затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 р. № 21-5 та зареєстрована у Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2010 року за № 994/18289.

Згідно з підпунктом 4.3.5 Інструкції визначення видів виплат, що відносяться до основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, при нарахуванні єдиного внеску передбачене Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27.01.2004 р. за № 114/8713.

Відповідно до пункту 2.1.3 Інструкції зі статистики заробітної плати гонорар штатним працівникам редакцій газет, журналів, інших засобів масової інформації, видавництв, установ мистецтва й (або) оплата їх праці, що нараховується за ставками (розцінками) авторської (постановочної) винагороди, нарахованої на даному підприємстві, відноситься до фонду основної заробітної плати.

Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавця, на які не нараховується єдиний внесок, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 р. № 1170 (далі — Перелік).

Відповідно до пункту 9 розділу 1 Переліку єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування не нараховується на винагороду, що сплачується за авторським договором на створення та використання творів науки, літератури та мистецтва,

крім гонорару штатним працівникам редакцій газет, журналів, інших засобів масової інформації, видавництв, установ мистецтва та (або) оплата їх праці, що нараховується за ставками (розцінками) авторської (постановочної) винагороди, нарахованої на відповідному підприємстві.

Отже, якщо гонорар виплачується працівнику згідно з трудовим договором, він є базою для нарахування та утримання єдиного внеску.

Цивільно-правовий договір на створення твору має ознаки договорів про виконання робіт.

Отже, якщо винагорода згідно з цивільно-правовим договором за створення твору виплачується видавництвом автору, який є його працівником, то на таку винагороду єдиний внесок нараховується на загальних підставах.

Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) регулюється статтею 1113 Цивільного кодексу України, коли одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах, і за своїми ознаками належить до групи договорів у сфері інтелектуальної власності (глава 75 Цивільного кодексу України), що не є характерною ознакою договорів про виконання робіт, надання послуг (глава 61 та 63 Цивільного кодексу України відповідно).

За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону (стаття 1109 глави 75 Цивільного кодексу України).

Відносини, що виникають при укладенні ліцензійного договору, не мають ознак правовідносин, що регулюють виконання робіт або надання послуг.

Враховуючи вищезазначене, винагороди, отримані згідно з договорами про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності та ліцензійним договором, не є базою для нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

 

Заступник голови правління В. Короневськийкоментар редакції

Позиція Пенсійного фонду: авторська винагорода
за договором замовлення повинна обкладатися
єдиним соціальним внеском

У листі, що коментується, Пенсійний фонд надав свою точку зору щодо особливостей обкладення єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі — ЄСВ) сум авторських винагород, що виплачуються фізичним особам.

Нагадаємо: до

бази для нарахування ЄСВ уключається сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР, та сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами (п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI (далі — Закон № 2464), п.п. 4.3.5 Інструкції про порядок нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 р. № 21-5 (далі — Інструкція № 21-5)).

Для визначення видів виплат, що належать до основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат, слід керуватися Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5 (далі — Інструкція № 5). Крім того, на виконання ч. 7 ст. 7 Закону № 2464 КМУ розробив та затвердив Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170 (далі — Перелік № 1170).

Відповідно до ч. 3 ст. 16 Закону України «Про авторське право та суміжні права» від 23.12.93 р. № 3792-ХII

за створення та використання службового твору автору належить авторська винагорода, розмір та порядок виплати якої встановлюються трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором та роботодавцем

При цьому ст. 1107 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV (далі — ЦКУ) передбачено п'ять видів авторських договорів, а саме:

1) ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ст. 1108 ЦКУ);

2) ліцензійний договір (ст. 1109 ЦКУ);

3) договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності (ст. 1112 ЦКУ);

4) договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності (ст. 1113 ЦКУ);

5) інший договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Якщо з автором укладено

трудовий договір, у межах якого йому здійснюється нарахування (виплата) гонорару за ставками (розцінками) авторської (постановочної) винагороди, то така виплата є базою для справляння ЄСВ, оскільки вона включається до фонду оплати праці згідно з п.п. 2.1.3 Інструкції № 5 і не зазначена серед виплат, на які не нараховується ЄСВ, у Переліку № 1170. На це звертає увагу й Пенсійний фонд у листі, що коментується.

Що стосується випадків, коли виплата винагороди автору здійснюється за авторськими ЦПД, то питання відносно оподаткування такої винагороди виникає тільки щодо

договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності (ст. 1112 ЦКУ) (далі — договір замовлення). Пояснимо, чому.

Відповідно до роз'яснень, викладених Пенсійним фондом в листі, що коментується,

договір замовлення має ознаки цивільно-правового договору, за яким виконуються роботи, оскільки на момент укладення такого договору об'єкт права інтелектуальної власності ще не створено і він створюватиметься автором відповідно до вимог замовника в установлений ним строк. Тому, на думку пенсійників, такий договір, укладений із працівником, має обкладатися ЄСВ. Щодо виплат за іншими авторськими ЦПД (ст. 1108, 1109 і 1113 ЦКУ), то вони не є базою для справляння ЄСВ, оскільки такі договори не мають ознак правовідносин, що регулюють виконання робіт чи надання послуг.

Ми з такою позицією Пенсійного фонду не згодні, і ось чому. Згідно з п. 9 розд. I Переліку № 1170

ЄСВ не справляється з винагороди, що виплачується за авторським договором на створення і використання творів науки, літератури та мистецтва , крім гонорару штатним працівникам редакцій газет, журналів, інших засобів масової інформації, видавництв, установ мистецтва та (або) оплати їх праці, що нараховується за ставками (розцінками) авторської (постановочної) винагороди, нарахованої на відповідному підприємстві. Отже, якщо виплата автору винагороди здійснюється в межах ЦПД, у тому числі й договору замовлення, то вона не повинна обкладатися ЄСВ. При цьому не має значення, перебуває автор у трудових відносинах з підприємством, що виплачує таку винагороду, чи ні.

Зауважимо, що раніше працівники Пенсійного фонду також підтримували нашу точку зору, погоджуючись з необкладенням ЄСВ сум авторської винагороди за ЦПД (див. консультацію Людмили Польовик, заступника директора департаменту — начальника відділу методології забезпечення платежів департаменту надходження доходів Пенсійного фонду України // «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 45, с. 45).

 

Лілія Ушакова

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд