Пошта редакції. Особливості заповнення реєстраційної заяви платника ПДВ

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Вересень, 2011/№ 76
В обраному У обране
Друк
Відповідь на запитання

Особливості заповнення реєстраційної заяви платника ПДВ

 

Суб'єкт господарювання кілька разів подавав заяву на реєстрацію платником ПДВ і кожного разу йому відмовляли через ті чи інші недоліки, нібито виявлені податковим органом при її заповненні. У зв'язку з цим просимо роз'яснити, яким є порядок заповнення зазначеної заяви? На які її розділи та/або рядки варто звернути увагу в першу чергу?

(м. Малин, Житомирська обл.)

 

Відповідно до

п. 183.1 ПКУ , а також п. 5 розд. ІІІ Положення № 978 будь-яка особа, яка підлягає обов'язковій реєстрації або прийняла рішення про добровільну реєстрацію платником ПДВ, подає до органу держподатслужби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву за формою № 1-ПДВ (додаток 1 до зазначеного Положення). Судячи з форми цієї заяви, вона займає 9 листів, має 21 розділ (декілька з них досить об’ємні), і в цілому потребує значних трудовитрат при її заповненні. Водночас слід мати на увазі, що згідно з п.п. 7.2 розд. III Положення № 978 усі розділи реєстраційної заяви підлягають заповненню.

Загальні вимоги до реєстраційної заяви містяться в

п. 9 розд. ІІІ Положення № 978. Зокрема, відомості, наведені в заяві, мають бути достовірними та відповідати відомостям Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (ЄДР). Зрозуміло, що тут ідеться про такі розділи, як:

— «3. Найменування або прізвише, ім'я та по-батькові платника (відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію)»;

— «4. Місцезнаходження (місце проживання) платника»;

— «5. Відомості про відповідальних осіб платника» (зокрема, відомості про керівника);

— «7. Розмір статутного капіталу»;

— «9. Перелік видів діяльності»;

— «10. Дані про рахунки, відкриті у фінансових установах»;

— «11. Перелік приміщень платника податку, його філій представництв та інших відокремлених підрозділів» (у частині відомостей про філії, представництва та інші відокремлені підрозділи);

— «12. Відомості про фізичних осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, в тому числі підписувати договори (згідно з відомостями, що містяться в установчих або у розпорядчих документах)»;

— «14. Відомості про засновників».

Згідно з

ч. 2 ст. 17 Закону № 755 усі перелічені вище відомості містяться в ЄДР, а отже, легко можуть бути перевірені податковим органом шляхом звернення до держреєстратора за витягом із цього Реєстру. Це означає, що підходити до їх заповнення слід дуже відповідально.

Як зазначається в

листі № 4021, для підтвердження інших відомостей, наведених у заяві, у тому числі відомостей, що стосуються фінансово-господарської діяльності особи, податковий орган на підставі п.п. 20.1.6, а також п. 73.3 ПКУ може звернутися до такої особи з письмовим запитом про надання відповідної інформації та копій необхідних документів. Крім того, орган ДПС при розгляді заяви та прийнятті рішення про реєстрацію особи платником ПДВ з метою підтвердження відомостей, наведених у заяві, також звертає увагу на показники податкової звітності та розрахунків за іншими податками, що подавалися такою особою.

Якщо в заяві

наведено недостовірні або неповні дані (крім розд. 15 такої заяви) , то згідно з п. 10 розд. ІІІ Положення № 978 протягом 10 робочих днів із дня отримання такої заяви податковий орган звертається до особи з письмовою пропозицією подати нову заяву (із зазначенням підстав неприйняття попередньої).

Таким чином, як особі, яка підлягає обов'язковій реєстрації платником ПДВ, так і особі, яка претендує на добровільну реєстрацію (особливо їй!), не варто недооцінювати важливість правильного заповнення реєстраційної заяви за формою № 1-ПДВ. Тим більше, що за повідомленнями, що надходять з місць, останнім часом податківці роблять усе, щоб мінімізувати кількість платників ПДВ, відмовляючи для цього за будь-якими надуманими підставами в реєстрації (перереєстрації).

Оскільки офіційно затвердженого порядку заповнення реєстраційної заяви немає, подолаємо цю проблему деякими практичними рекомендаціями. Вибірково зупинимося при цьому на деяких із розділів 1 — 15; про нюанси заповнення решти розділів заяви можна прочитати у статтях на с. 4 і с. 11 сьогоднішнього номера.

Поле «Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку» розд. 5

. Роз'яснення щодо заповнення цього поля реєстраційної заяви за ф. № 1-ПДВ наведено в ЄБПЗ у консультації за кодом 130.02. У ній, зокрема, зазначено: якщо на підприємстві звітність ведеться безпосередньо керівником підприємства, то в цьому полі реєстраційної заяви за ф. № 1-ПДВ наводяться прізвище та ініціали керівника підприємства.

Якщо

бухгалтерський облік ведеться фахівцем із бухобліку, зареєстрованим як фізична особа — підприємець, або аудиторською фірмою на підставі договору, укладеного з підприємством в особі його керівника, то в цьому полі вказуються прізвище та ініціали керівника підприємства (як особи, яка несе відповідальність за ведення бухгалтерського обліку, контролює виконання умов договору, укладеного ним від імені підприємства тощо). При цьому поряд із даними керівника підприємства може бути зазначено дані особи, з якою укладено договір на ведення бухгалтерського обліку.

Якщо

бухгалтерський облік ведуть централізовані бухгалтерії, створені при міністерствах та республіканських комітетах Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування, в інших бюджетних установах, то відповідальним за ведення бухгалтерського обліку є керівник або головний бухгалтер уповноваженого органу, що здійснює управління бюджетною організацією. При цьому в реєстраційній заяві вказуються дані головного бухгалтера уповноваженого органу.

Розділ 15 «Додаткова інформація»

. Як уже зазначалося, розд. 15 заяви за ф. № 1-ПДВ має особливий статус, оскільки не всі відомості, що запитуються податківцями в цьому розділі, можуть бути достовірно відомі на момент заповнення (див., наприклад, ряд. «15.1. Коли розпочато чи планується розпочати фінансово-господарську діяльність», «15.2. Відомості про очікувану (на найближчий квартал, рік) господарську діяльність», «15.3. Чи очікується регулярне декларування сум податку на додану вартість до відшкодування» тощо). Незважаючи на це, заповнювати такі рядки необхідно, оскільки цього вимагає п.п. 7.2 розд. III Положення № 978 (див. вище).

З усіх рядків цього розділу слід зупинитися на

ряд. «15.6. Відомості про балансову вартість основних засобів (згідно із пунктом 145.1 статті 145 розділу III Кодексу)». Зокрема, варте уваги заповнення цього рядка особами, які реєструються платниками ПДВ у зв'язку з переходом на загальну систему оподаткування, якщо до цього ними сплачувався єдиний податок за ставкою 10 % . Вочевидь, що відомостей про належність власних основних засобів до тієї чи іншої групи, визначеної п. 145.1 ПКУ, до такого переходу у них не могло бути, оскільки обов'язок ведення податкового обліку з податку на прибуток на них не покладався.

Водночас, оскільки, як випливає з

абзацу третього п. 6 підрозд. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, норми зазначеного пункту поширюються також на платників податку в разі їх переходу зі спрощеної системи оподаткування на загальну , то для визначення переліку об'єктів основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів за групами відповідно до п. 145.1 цього Кодексу з метою нарахування амортизації їм слід провести інвентаризацію станом на 1 число кварталу, в якому здійснюється такий перехід.

Докладніше про порядок проведення такої інвентаризації та нюанси розподілу основних засобів за групами читайте у статтях «Основні засоби: перехідні моменти» («Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 20) та «Визначення та класифікація основних засобів: правила — нові, проблеми — старі» («Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 42).

Зауважимо, що перед «

спрощенцями», які змінюють ставку єдиного податку з 10 % на 6 %, у зв'язку з чим їх реєстрація платниками ПДВ стає неминучою, також виникає подібна проблема із заповненням ряд. 15.6. При цьому проводити інвентаризацію ОЗ на момент зміни ставки в порядку, визначеному абзацом третім п. 6 підрозд. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, їм, на перший погляд, ні до чого, оскільки вони, як і раніше, залишаються на спрощеній системі оподаткування та платниками податку на прибуток не будуть. Водночас отримати достовірні відомості, які податківці хочуть бачити в ряд. 15.6 реєстраційної заяви за ф. № 1-ПДВ, інакше ніяк не вийде. Тому таким єдиноподатникам ми рекомендували б усе-таки піти шляхом проведення зазначеної інвентаризації.

 

Ігор Хмелевський, економіст-аналітик

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд