Теми статей
Обрати теми

Про внесення змін до форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Березень, 2012/№ 19
Друк
Наказ від 10.02.2012 р. № 143

Міністерства та відомства України

 

Про внесення змін до форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість

Наказ від 10.02.2012 р. № 143

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 р. за № 274/20587

(витяг)

 

Відповідно до пункту 1 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 446,

НАКАЗУЮ:

1. Внести до форми податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 25 листопада 2011 року № 1492 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року за № 1490/20228 (далі — Наказ), такі зміни:

1.1. Назву рядка 16.3 розділу II викласти в такій редакції:

«коригування податкового кредиту із постачання сільськогосподарської продукції або продукції власного виробництва переробного підприємства у митному режимі експорту (переноситься з рядка 12.3 декларації (скороченої) або рядка 12.3 декларації (переробного підприємства)) (+)».

1.2. У назві службового поля колонки 8 таблиці 2 додатка 7 до податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженої Наказом, літеру «А» замінити літерою «Б».

2. Внести до форми податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства) та форми уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до пункту 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу) (далі — форми), затверджених Наказом, такі зміни:

2.1. Доповнити рядок 2.1 колонки А позначкою «х».

2.2. Доповнити форми новим рядком 12.3 такого змісту:

«12.3 коригування податкового кредиту в частині податку з товарів/послуг, вартість яких включена до вартості експортованої продукції (переноситься до рядка 16.3 декларації) (-)».

У зв'язку з цим рядок 12.3 вважати рядком 12.4 .

2.3. У рядках 16 та 18 слова «спрямовується до спеціального фонду державного бюджету» замінити словами «підлягає нарахуванню».

2.4. Рядок 17 «Сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню та спрямовується до спеціального фонду державного бюджету (пункт 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу) (рядок 14 - рядок 16, позитивне значення)» викласти в такій редакції:

«17. Сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню (рядок 14 - рядок 16, позитивне значення) (рядок 17.1 + рядок 17.2) та спрямовується:

17.1 до спеціального фонду державного бюджету

17.2 на спеціальний рахунок».

3. Внести до розділу VIII Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого Наказом, такі зміни*:

* Зміни не публікуються, оскільки зазначений Порядок наводимо нижче у кодифікованому вигляді з урахуванням унесених змін. Зміни в тексті виділено напівжирним курсивом. — Прим. ред.

<…>

 

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

<…>

Міністр В. Хорошковський

 

 

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2011 р. № 1492

Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 р. за № 1490/20228

(із змінами і доповненнями, внесеними наказом МФУ від 10.02.2012 р. № 143)

(витяг)

 

<…>

VIII. Особливості заповнення декларації (переробного підприємства)

<…>

2. Розділ II «Податковий кредит».

<…>

Указаний розподіл відбувається в тому періоді, в якому здійснювалось відповідне виготовлення та/або придбання, а розподілені суми включаються до значень рядків 8, 10, 11 та довідково відображаються у рядках 81, 101, 111 декларації (переробного підприємства).

У рядку 12.3 відображається сума податку на додану вартість згідно з бухгалтерською довідкою, розрахована виходячи із фактично сплаченої (нарахованої) та включеної до податкового кредиту суми податку постачальникам товарів/послуг, визначених відповідно до пункту 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу, вартість яких включена до вартості експортованої продукції власного виробництва.

Розрахунок коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (рядок 12.4) проводиться у порядку, аналогічному розрахунку рядка 16.4 декларації з податку на додану вартість.

3. Розділ III «Розрахунки за звітний період».

<…>

сума податку на додану вартість минулого звітного періоду, яка у поточному звітному (податковому) періоді зменшує суму податку, що підлягає нарахуванню, відображається у рядку 16;

у рядку 17 відображається сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню та спрямовується: до спеціального фонду державного бюджету (рядок 17.1) та на спеціальний рахунок (рядок 17.2);

у рядку 18 відображається сума податку на додану вартість, яка в наступному звітному (податковому) періоді зменшує суму податку, що підлягає нарахуванню.

<…>

 

Директор Департаменту податкової, митної політики
 та методології бухгалтерського обліку
 М. Чмеруккоментар редакції

Оновлені форми ПДВ-звітності: переробників та загальна

Безперечно, зміни, які вносяться наказом, що коментується, до форм ПДВ-звітності були очікувані. Ще на початку дії нового спецрежиму ПДВ, установленого для молоко-, м’ясопереробників Законом України від 22.12.2011 р. № 4268-VI (далі — Закон) (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 5, с. 5), у коментарі до цього Закону ми прогнозували появу змін у спецдекларації переробників, оскільки затверджена наказом МФУ від 25.11.2011 р. № 1492 (далі — наказ № 1492) форма декларації (переробного підприємства) не давала можливості (як того вимагає Закон) окремого відображення суми ПДВ, що підлягає перерахуванню на спецрахунок для виплати компенсації (по суті — дотації) та суми ПДВ, що підлягає перерахуванню до спецфонду держбюджету.

За відсутності від Мінфіну необхідної форми декларації на час складання та подання переробниками ПДВ-звітності в лютому 2012 року (за звітний період — січень) як вихід із ситуації ДПСУ листом від 02.02.2012 р. № 3213/7/15-3117 (далі — лист № 3213) (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 13, с. 12) зобов'язала переробні підприємства самостійно розподілити нараховану суму ПДВ (рядок 17 декларації з ПДВ (переробного підприємства) та 30 % перерахувати до спеціального фонду держбюджету, 70 % — на спецрахунок.

Нарешті дочекались: наказ, що коментується, практично в цілому (за винятком лише зміни у назві службового поля колонки 8 таблиці 2 додатка 7 загальної декларації) спрямований на приведення форм ПДВ-звітності переробників у відповідність до норм Закону, тобто установленого порядку, за яким і частково зберігаються платежі спецрежимних сум ПДВ до спецфонду бюджету, і частково здійснюються дотаційні платежі (з попереднім акумулюванням на спецрахунку переробного підприємства). Цим порядком якраз і продиктована заміна у рядках 16 і 18 форм спецдекларації та уточнюючого розрахунку переробників слів «спрямовується до спеціального фонду державного бюджету» на слова «підлягає нарахуванню» та викладення у новій редакції рядка 17 зі введенням рядків 17.1 та 17.2, передбачених для окремого відображення нарахованих спецрежимних сум ПДВ за двома напрямками їх спрямування (відповідно, до спецфонду та на спецрахунок).

Зміни щодо доповнення форм спецдекларації та уточнюючого розрахунку переробників новим рядком 12.3 та викладення у новій редакції рядка 16.3 загальної декларації є взаємопов’язаними. Це реакція на встановлення Законом норми, за якою операції з вивезення за межі митної території України продукції у митному режимі експорту відображаються у декларації з ПДВ (загальній) і переробне підприємство має право на відшкодування з бюджету ПДВ, сплаченого (нарахованого) постачальникам товарів/послуг, вартість яких включена до вартості експортованої продукції. Відшкодування здійснюється у загальному порядку.

Новації щодо експортних поставок реалізуються через механізм коригування: податковий кредит у частині податку з товарів/послуг, вартість яких включена до вартості експортованої продукції, з рядка 12.3 спецдекларації переноситься до рядка 16.3 загальної декларації, відповідно зменшуючи в першій та збільшуючи в другій декларації суму податкового кредиту.

Доповнення рядка 2.1 колонки А спецдекларації щодо експортних операцій позначкою «х» теж зрозуміле: як уже відзначено, такі операції переробника підлягають відображенню у загальній декларації, отже, цей рядок у спецдекларації не може застосовуватись.

На жаль, Мінфін не зовсім системно підійшов до коригування самого Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість (далі — Порядок). Так, у змінах розділу VIII «Особливості заповнення декларації (переробного підприємства)» Порядку знайшли адекватне відображення зміни щодо форми спецдекларації.

Проте без змін залишився абзац одинадцятий п. 4.5 розділу V «Порядок заповнення податкової декларації» Порядку: у рядку 16.3 відображаються суми податку на додану вартість, включені до податкового кредиту за операціями сільськогосподарських підприємств із вивезення сільськогосподарської продукції у митному режимі експорту. Значення цього рядка переноситься з рядка 12.3 декларації (скороченої).

Звертаємо увагу, що це уже не відповідає новій назві рядка 16.3 загальної декларації, за яким відображається коригування податкового кредиту пов’язаного з експортом не лише зазначеної сільгосппродукції, а також і продукції власного виробництва переробного підприємства.

Уперше оновлені форми ПДВ-звітності мають застосовуватись за звітний період — березень 2012 року при поданні їх у квітні. Як нам стало відомо, оприлюднення наказу, що коментується, має відбутись у березні. За цих умов переробникам при поданні спецдекларації за лютий нічого не залишається як знову самостійно розподілити нараховану суму ПДВ (рядок 17 декларації з ПДВ (переробного підприємства)) та перерахувати до спецфонду держбюджету та на спецрахунок відповідні суми за аналогією керуючись листом № 3213, незважаючи на те що ним урегульовано порядок подання спецдекларації за застарілою формою (згідно з наказом № 1492) лише за один конкретний звітний період, а саме за січень.

 

Анатолій Бобро

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі