Теми статей
Обрати теми

Довідник бухгалтера. Про затвердження Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету

Редакція ПБО
Наказ від 07.07.2012 р. № 817

Міністерство фінансів України

Про затвердження Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету

Наказ від 07.07.2012 р. № 817

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 липня 2012 р. за № 1287/21599

(витяг)

 

Відповідно до статті 8 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» та з метою вдосконалення оперативного обліку податків і зборів, що надходять до бюджетів та державних цільових фондів, контроль за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби згідно з чинними нормативно-правовими актами України,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, що додається .

<…>

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної податкової адміністрації України згідно з додатком*.

* Додаток не публікується. — Прим. ред.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

<…>

 

 

Міністр Ю. Колобов

 

 

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 07.07.2012 р. № 817

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 липня 2012 р. за № 1287/21599

Порядок заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету

 

1. При сплаті платежів до бюджету, здійсненні бюджетного відшкодування податку на додану вартість, поверненні коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, поле «Призначення платежу» розрахункового документа заповнюється таким чином:

поле № 1:

друкується службовий код (знак) «*» (ознака платежу до бюджету);

поле № 2:

друкується розділовий знак «;»;

друкується код виду сплати (формат ссс — тризначне число);

поле № 3:

друкується розділовий знак «;»;

у разі здійснення сплати за третіх осіб друкується податковий номер платника, за якого здійснюється така сплата, в іншому випадку проставляється знак пробілу:

а) код клієнта за ЄДРПОУ (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8);

б) реєстраційний номер облікової картки платника податків — фізичної особи (завжди має 10 цифр);

в) реєстраційний (обліковий) номер, який присвоюється органом державної податкової служби (завжди має 9 цифр);

поле № 4:

друкується розділовий знак «;»;

друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу в довільній формі. Кількість знаків, ураховуючи зазначені вище поля і розділові знаки, обмежена довжиною поля «Призначення платежу» електронного розрахункового документа Системи електронних платежів Національного банку України, при цьому використання символу «;» не допускається;

у разі сплати платежу до бюджету в іноземній валюті обов’язково вказується код класифікації доходів бюджету.

У разі здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість (далі — відшкодування ПДВ), повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету за висновками органів державної податкової служби (далі — ДПС), поля № 5 та № 6 заповнюються таким чином:

поле № 5:

друкується розділовий знак «;»;

друкується дата висновку, на підставі якого здійснюється відшкодування ПДВ або повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету (формат — ДД.ММ.РРРР). Платником податків поле № 5 не заповнюється;

поле № 6:

друкується розділовий знак «;»;

друкується номер висновку, на підставі якого здійснюється відшкодування ПДВ або повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету. Платником податків поле № 6 не заповнюється;

поле № 7:

друкується розділовий знак «;»;

резервне поле. Заповнюється платниками податків та/або органами Державної казначейської служби України (ДПС) у разі здійснення розрахунків згідно з окремими рішеннями Кабінету Міністрів України тощо. Зазвичай не заповнюється.

У разі погашення податкових векселів (податкових розписок) коштами при заповненні розрахункового документа в резервному полі необхідно проставляти номер векселя.

2. Приклад заповнення поля «Призначення платежу» в розрахунковому документі:

а) сплата суми грошового зобов’язання з податку на додану вартість (далі — ПДВ):

 

*

;101

;

; ПДВ за березень

;

;

;

1

2

3

4

5

6

7

 

1 — службовий код («*»);

2 — код виду сплати («101» — сплата суми грошового зобов’язання);

3 — код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків — фізичної особи) платника, за якого здійснюється сплата (не заповнюється — платник сплачує платіж особисто);

4 — друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 — не заповнюється;

6 — не заповнюється;

7 — не заповнюється;

б) сплата банком «Унікс» суми грошового зобов’язання з податку на прибуток за підприємство «Прилад», яке має код за ЄДРПОУ 30110239:

 

*

;101

; 301102239

; податок на прибуток за I кв. за «Прилад»

;

;

;

1

2

3

4

5

6

7

 

1 — службовий код («*»);

2 — код виду сплати («101» — сплата суми грошового зобов’язання);

3 — код за ЄДРПОУ платника, за якого здійснюється сплата («30110239» — підприємство «Прилад», яке має код за ЄДРПОУ 30110239);

4 — друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 — не заповнюється;

6 — не заповнюється;

7 — не заповнюється;

в) повернення коштів (помилково або надміру зарахованих до бюджету) платнику податків органами Державної казначейської служби України за платіжними дорученнями, сформованими на підставі висновків ДПС.

Приклад заповнення поля «Призначення платежу» у разі повернення платнику коштів, надміру сплачених за податком на прибуток. Платіжне доручення оформлено на підставі висновку № 255 від 15 березня 2012 року:

 

*

;107

;

; повернення надміру сплаченої суми податку на прибуток

; 15 березня 2012 року

; 255

;

1

2

3

4

5

6

7

 

1 — службовий код («*»);

2 — код виду сплати («107» — повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету);

3 — не заповнюється;

4 — друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 — дата реєстрації висновку («15 березня 2012 року»);

6 — реєстраційний номер висновку («255»);

7 — не заповнюється;

г) перерахування коштів (помилково або надміру зарахованих до бюджету) з одного бюджетного рахунку на інший органами Державної казначейської служби України за платіжними дорученнями, оформленими на підставі висновків ДПС.

Приклад заповнення поля «Призначення платежу» у разі перерахування коштів, сплачених за податком на прибуток, у рахунок сплати ПДВ. Платіжне доручення оформлене на підставі висновку № 625 від 15 березня 2012 року:

 

*

;108

;

; перерахування коштів з податку на прибуток у рахунок ПДВ

; 15 березня 2012 року

; 625

;

1

2

3

4

5

6

7

 

1 — службовий код («*»);

2 — код виду сплати («108» — перерахування коштів з одного бюджетного рахунку на інший);

3 — не заповнюється;

4 — друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 — дата реєстрації висновку («15 березня 2012 року»);

6 — реєстраційний номер висновку («625»);

7 — не заповнюється;

ґ) відшкодування ПДВ за висновками ДПС.

Приклад заповнення поля «Призначення платежу» у разі відшкодування ПДВ згідно з висновком № 125 від 19 квітня 2012 року:

 

*

;110

;

; відшкодування ПДВ за декларацією за березень

; 19 квітня 2012 року

; 125

;

1

2

3

4

5

6

7

 

1 — службовий код («*»);

2 — код виду сплати («110» — відшкодування ПДВ на рахунок платника);

3 — не заповнюється;

4 — друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 — дата реєстрації висновку («19 квітня 2012 року»);

6 — реєстраційний номер висновку («125»);

7 — не заповнюється;

д) погашення платниками податків податкових векселів коштами:

Приклад заповнення поля «Призначення платежу» в разі погашення платниками податків податкових векселів коштами:

 

*

; 109

;

; оплата податкового векселя

;

;

; ХХХХХХХХХХ

1

2

3

4

5

6

7

 

1 — службовий код («*»);

2 — код виду сплати («109» — оплата податкового векселя);

3 — не заповнюється;

4 — друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 — не заповнюється;

6 — не заповнюється;

7 — друкується номер векселя, у рахунок погашення якого здійснюється платіж;

е) погашення банком податкових векселів (податкових розписок) коштами:

Приклад заповнення поля «Призначення платежу» в разі погашення банком податкових векселів (податкових розписок) коштами за підприємство «Надія», яке має код за ЄДРПОУ 30611145:

 

*

; 109

; 30611145

; оплата податкового векселя (податкової розписки)

;

;

; ХХХХХХХХХХ

1

2

3

4

5

6

7

 

1 — службовий код («*»);

2 — код виду сплати («109» — оплата податкового векселя (податкової розписки));

3 — код за ЄДРПОУ платника, за якого здійснюється оплата (підприємство «Надія», яке має код за ЄДРПОУ 30611145);

4 — друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 — не заповнюється;

6 — не заповнюється;

7 — друкується номер податкового векселя (податкової розписки);

є) надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу:

Приклад заповнення поля «Призначення платежу» в розрахунковому документі:

 

*

;140

;

; надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу

;

;

;

1

2

3

4

5

6

7

 

1 — службовий код («*»);

2 — код виду сплати («140» — надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу);

3 — не заповнюється;

4 — друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 — не заповнюється;

6 — не заповнюється;

7 — не заповнюється;

ж) сплата грошового зобов’язання, визначеного ДПС за результатами документальної перевірки підрозділів податкового контролю:

Приклад заповнення поля «Призначення платежу» в разі сплати грошового зобов’язання, визначеного ДПС за результатами документальної перевірки підрозділів податкового контролю:

 

*

;131

;

сплата грошового зобов’язання, визначеного ДПС за результатами документальної перевірки підрозділів податкового контролю

;

;

;

1

2

3

4

5

6

7

 

1 — службовий код («*»);

2 — код виду сплати («131» — сплата грошового зобов’язання, визначеного ДПС за результатами документальної перевірки підрозділів податкового контролю);

3 — не заповнюється;

4 — друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 — не заповнюється;

6 — не заповнюється;

7 — не заповнюється.

3. У разі сплати платежу до бюджету готівкою за заявою на переказ готівки банк при оформленні розрахункового документа у реквізиті «Призначення платежу» повторює текст, наведений у реквізиті «Призначення платежу» заяви на переказ готівки. Поле «Призначення платежу» заповнюється таким чином:

Приклад заповнення поля «Призначення платежу» у разі сплати фізичною особою з реєстраційним номером облікової картки платника податків 1234567890 плати за землю готівкою за заявою на переказ готівки:

 

*

;101

; 1234567890

; плата за землю

;

;

;

1

2

3

4

5

6

7

 

1 — службовий код («*»);

2 — код виду сплати («101» — сплата грошового зобов’язання) — з графи «код виду платежу» заяви на переказ готівки;

3 — реєстраційний номер облікової картки платника податків, щодо платежу якого формується заява на переказ готівки, — з графи «реєстраційний номер» заяви на переказ готівки;

4 — друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу — з графи «призначення платежу» заяви на переказ готівки;

5 — не заповнюється;

6 — не заповнюється;

7 — не заповнюється.

4. Сплата за кожним видом платежу та за кожним видом сплати має оформлятися окремим документом на переказ.

5. У разі заповнення поля «Призначення платежу» з порушенням вимог, визначених у цьому Порядку, документ на переказ приймається до виконання. При цьому вважається, що платник податків сплачує грошове зобов’язання (код виду сплати 101).

6. У разі виникнення будь-яких питань за довідками слід звертатися до ДПС за місцем реєстрації платника.

7. Список кодів видів сплати, які вказуються в полі «Призначення платежу» розрахункового документа, наведено в додатку до цього Порядку.

 

Заступник директора Департаменту податкової, митної політики
 та методології бухгалтерського обліку — начальник
Управління податкової та митної політики
Ю. Романюк

 

 

Додаток

до Порядку заповнення документів на переказ

у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету,

здійснення бюджетного відшкодування податку

на додану вартість, повернення коштів, помилково

або надміру зарахованих до бюджету

Список кодів видів сплати

Код сплати

Вид сплати

1

2

101

Сплата суми грошового зобов’язання*

106

Сплата пені*

109

Оплата податкового векселя*

121

Сплата адміністративного штрафу*

125

Авансові внески, нараховані на суму дивідендів та прирівняних до них платежів*

130

Сплата грошового зобов’язання, визначеного органом державної податкової служби (далі — ДПС) за результатами камеральної перевірки*

131

Сплата грошового зобов’язання, визначеного органом ДПС за результатами документальної перевірки підрозділів податкового контролю*

132

Сплата грошового зобов’язання, визначеного органом ДПС за результатами документальної перевірки підрозділів оподаткування юридичних осіб*

133

Сплата грошового зобов’язання, визначеного органом ДПС за результатами документальної перевірки підрозділів оподаткування фізичних осіб*

134

Сплата грошового зобов’язання, визначеного органом ДПС за результатами документальної перевірки підрозділів боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом*

135

Сплата грошового зобов’язання, визначеного органом ДПС за результатами документальної перевірки підрозділів контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів*

136

Сплата грошового зобов’язання, визначеного органом ДПС за результатами документальної перевірки підрозділів погашення податкового боргу*

137

Сплата грошового зобов’язання, визначеного органом ДПС за результатами документальної перевірки інших підрозділів*

107

Повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету

108

Перерахування коштів з одного бюджетного рахунку на інший

110

Відшкодування ПДВ на рахунок платника

111

Відшкодування процентів за бюджетною заборгованістю

117

Надходження до бюджету коштів платника податків, щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство

140

Надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу

141

Стягнення податкового боргу за рішенням суду шляхом стягнення коштів з рахунків клієнтів банків

142

Стягнення податкового боргу за рішенням суду шляхом стягнення готівки, що належить платникові податків

143

Стягнення податкового боргу за рішенням суду за рахунок реалізації майна платника податків, що перебуває у податковій заставі

144

Стягнення податкового боргу за рішенням суду шляхом погашення за рахунок додаткових джерел (дебіторської заборгованості, боргу відокремлених підрозділів юридичних осіб тощо)

145

Надходження розстрочених (відстрочених) сум

146

Надходження в бюджет коштів від погашення інших видів заборгованостей перед бюджетами

147

Стягнення в межах виконавчого провадження

148

Надходження в бюджет коштів від погашення податкового боргу в міжнародних правовідносинах

149

Надходження в бюджет коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі, а також скарбів

* Використовуються при заповненні документів на переказ платниками податків.

<…>

 

Заступник директора Департаменту податкової,
 митної політики та методології бухгалтерського обліку
 — начальник Управління податкової
 та митної політики Ю. Романюк

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі