Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Розрахунки в іноземній валюті за експортними операціями

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Квітень, 2013/№ 27
Друк
Стаття

Розрахунки в іноземній валюті за експортними операціями

 

У цій статті розглянемо особливості обліку експортних операцій з постачання товарів та надання послуг нерезидентам, за які підприємство-постачальник отримує оплату в іноземній валюті.

Наталія ДЗЮБА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Експорт товарів

Момент відображення доходу

У бухгалтерському обліку згідно з п. 8 П(С)БО 15
дохід від продажу товарів визнається за наявності чотирьох ознак:

1) покупцю передані ризики та вигоди, пов’язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);

2) підприємство не здійснює подальше управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);

3) сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;

4) існує впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов’язані з цією операцією, може бути достовірно визначено.

У податковому обліку при визначенні дати виникнення доходів слід керуватися п. 137.1 ПКУ. Відповідно до нього дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу права власності на такий товар.

У загальному випадку право власності у набувача майна за договором виникає з моменту передачі товару, якщо інше не встановлено договором або законом (ч. 1 ст. 334 ЦКУ).

Чи мають значення умови постачання за правилами ІНКОТЕРМС? Правила ІНКОТЕРМС визначають переважно обов’язки сторін при доставці товару від продавця до покупця — вони регулюють питання перевезення, страхування, моменту передачі товару від продавця до покупця та розподілу витрат. Правила ІНКОТЕРМС не регламентують перехід права власності на товар або можливі наслідки порушення всього договору постачання. Отже, умови постачання згідно з ІНКОТЕРМС (дати тих чи інших подій, що настають у процесі експорту) для податкового обліку доходів від експорту товарів значення не мають.

Приклад 1. Договором установлено, що право власності на товар переходить лише після оплати повної його вартості. Умови постачання згідно з ІНКОТЕРМС-CFR «Вартість та фрахт» (означає, що продавець виконав постачання, коли товар перейшов через поручні судна в порту відвантаження). У такому разі дохід необхідно відобразити згідно з п. 137.1 ПКУ — тобто за датою переходу права власності — на дату надходження від нерезидента оплати повної вартості товару, навіть якщо підприємство виконає постачання за правилами ІНКОТЕРМС раніше (у момент перетинання товаром поручнів судна в порту відвантаження).

 

Визначаємо суму доходу

При обчисленні доходу від експорту товару важливим є правильне визначення курсу, за яким слід перераховувати дохід.

У бухгалтерському обліку залежно від того, яка подія відбулася першою (відвантаження товару чи отримання передоплати), мають місце такі облікові наслідки:

1) якщо перша подія — поставка товару, то згідно з п. 5 П(С)БО 21 дохід має бути перераховано за курсом НБУ на дату його визнання (за наявності умов, наведених у п. 8 П(С)БО 15). У подальшому дебіторська заборгованість, що виникла у зв’язку з таким відвантаженням, буде погашена грошовими коштами, а отже, має місце монетарна стаття. Через це підприємство на кожну дату балансу (тобто на кінець кварталу), а також на дату надходження коштів повинно розраховувати курсові різниці (п. 8 П(С)БО 21). Детальніше про курсові різниці див. на с. 12 цього номера;

2) якщо перша подія — надходження передоплати, то відповідно до п. 6 П(С)БО 21 сума авансу перераховується в національну валюту за курсом НБУ на дату його надходження та фіксується. При цьому в умовах запровадження постановами № 475 і № 479 з 19.11.2012 р. по 20.05.2013 р. (включно) обов’язкового продажу 50 % експортної валютної виручки, що надходить, на наш погляд, слід орієнтуватися на дату надходження коштів на розподільчий рахунок, який використовується банками при перерахуванні певних видів доходів в іноземній валюті на поточні рахунки клієнтів як транзитний (детальніше див. статтю «Надходження і продаж 50 % валютної виручки: відображаємо в обліку» // «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 14, с. 16, а також статтю на с. 4 цього номера).

У майбутньому, коли буде виконано умови для визнання доходу, його доведеться відобразити саме за цим курсом. Кредиторська заборгованість перед покупцем, що виникла після надходження передоплати, буде погашена не грошима, а товаром — тобто має місце немонетарна стаття. Через це курсові різниці за такою заборгованістю розраховувати не потрібно;

3) надходження інвалютного авансу частинами та відвантаження частинами немонетарних активів. У такому разі дохід від реалізації активів має визначатися в сумі авансових платежів, перерахованих за курсом НБУ виходячи з послідовності отримання платежів (п. 6 П(С)БО 21).

У податковому обліку з метою визначення курсу, за яким слід перераховувати дохід, потрібно керуватися п.п. 153.1.1 ПКУ, яким установлено, що доходи в іноземній валюті, отримані у зв’язку з продажем товарів (робіт, послуг), перераховуються в національну валюту за курсом НБУ на дату першої з таких подій:

1) на дату визнання доходів* — у частині вартості товарів (робіт, послуг), не оплаченої в попередніх звітних періодах. При цьому вказівка на «попередні звітні періоди», на наш погляд, є наслідком некоректного формулювання п.п. 153.1.1 ПКУ, тобто тут не слід орієнтуватися тільки на оплату минулих періодів. Тут потрібно орієнтуватися на курс НБУ на дату оплати, аналогічно тому, як це передбачено пп. 5, 6 П(С)БО 21. Адже в іншому разі (при формальному прочитанні п.п. 153.1.1 ПКУ) вийде, що в ситуації, коли передоплата та передача товару (з передачею права власності) відбулися в одному звітному періоді, перерахунок доходу доведеться здійснювати за курсом НБУ на дату передачі товару, що суперечить п. 6 П(С)БО 21 (а отже, і принципу зближення податкового та бухгалтерського обліку);

2) на дату оплати — у частині раніше отриманої оплати (на наш погляд, у тому числі й у межах одного звітного періоду з передачею права власності). Якщо ж передоплата здійснювалася частинами, то курс НБУ необхідно визначати на дату кожної такої передоплати. При цьому в податковому обліку, так само як і в бухгалтерському обліку, у цьому випадку слід орієнтуватися на дату надходження коштів на розподільчий рахунок. Податківці ж (див. консультацію, розміщену в ЄБПЗ у розділі 110.13) зазначають, що для визначення доходу під час надходження передоплати за товар, що експортується, курс НБУ для перерахунку слід брати на дату надходження коштів на поточний рахунок підприємства-експортера. Проте виконати вимоги бухгалтерських стандартів при такому підході неможливо.

* Необхідність визначення доходів/витрат від курсових різниць установлена п.п. 153.1.3 ПКУ. При цьому в ньому зазначено, що курсові різниці слід визначати згідно з положеннями бухгалтерського обліку, а саме П(С)БО 21. Детальніше про курсові різниці див. на с. 12 цього номера.

У ситуації, коли спершу від нерезидента при експорті товару надходить часткова передоплата, а вже потім відбувається його відвантаження (з передачею права власності), дохід повинен виглядати як арифметична сума двох доданків:

— суми коштів, що надійшли як передоплата, перерахованих за курсом НБУ на дату такої передоплати (при цьому нагадаємо, що на дату передоплати дохід не виникає — п.п. 136.1.1 ПКУ);

— суми доходу в неоплаченій частині товару, перерахованій за курсом НБУ на дату передачі права власності.

І ще важливий момент, пов’язаний з визначенням експортного доходу. Оскільки при експорті покупцями товару найчастіше виступають неплатники податку на прибуток, то, якщо договірна ціна відрізнятиметься від звичайної більше ніж на 20 %, доходи від експорту, необхідно обчислювати виходячи зі звичайних цін (пп. 153.2.1 і 153.2.3 ПКУ). Докладніше про звичайні ціни див. тематичний номер газети «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 5.

 

ПДВ

При здійсненні експорту товару слід мати на увазі особливі правила, установлені в розд. V ПКУ для цих операцій.

По-перше, отримання попередньої (авансової) оплати вартості товарів, що експортуються, на ПДВ-облік не впливає і не спричинює необхідності нарахування податкових зобов’язань (п. 187.11 ПКУ). Тобто правило першої події при експорті товарів не працює.

По-друге, згідно з п.п. 195.1.1 ПКУ вивезення товару в митному режимі експорту обкладається ПДВ за ставкою 0 % за умови, що воно підтверджене належно оформленою митною декларацією (з відміткою «Задекларовані в цій митній декларації товари вивезено за межі митної території України в повному обсязі»). При цьому згідно з п. 195.2 ПКУ за ставкою 0 % оподатковується експорт не лише оподатковуваних, а і звільнених від обкладення ПДВ товарів, але за умови, що звільнення таких товарів передбачене розд. V ПКУ.

По-третє, податкові зобов’язання з ПДВ у експортера виникають на дату фактичного вивезення товарів за межі митної території України, підтвердженого належно оформленою експортною митною декларацією (п.п. «б» п. 187.1 ПКУ). Тобто для нарахування податкових зобов’язань за операцією експорту важливе виключно вивезення товарів, підкріплене експортною митною декларацією (див. лист ДПСУ від 26.10.2012 р. № 4322/0/61-12/15-3115).

По-четверте, база оподаткування при експорті визначається з урахуванням загальних правил п. 188.1 ПКУ, тобто виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів, але не нижче звичайних цін (консультація в розділі 130.09 ЄБПЗ). При цьому при перерахунку бази оподаткування у гривні (зважаючи на валютну складову) потрібно виходити з курсу НБУ, що діяв на дату виникнення податкових зобов’язань з ПДВ, тобто на дату оформлення експортної митної декларації з відміткою митного органу про фактичне вивезення.

 

Відображення експорту товарів у ПН,
 Реєстрі та декларації з ПДВ

Вид документа

Особливості заповнення

1

2

ПН
(податкова накладна)

При постачанні товарів на експорт згідно з правилами п. 8 Порядку № 1379 обов’язково має виписуватися ПН у двох примірниках, обидва з яких залишаються в експортера. Особливості заповнення «експортної» ПН:
1. У шапці оригіналу ПН відмітка «Х» ставиться напроти поля «Залишається у продавця». У цьому ж полі вказується тип причини «07» (експортні постачання).
2. У полі «Дата виписки податкової накладної» проставляється дата оформлення МД, що засвідчує факт перетину митного кордону України.
3. У полі «Особа (платник податку) — покупець» — указується найменування (прізвище, ім’я, по батькові /за наявності/ — для фізичної особи) покупця-нерезидента.
4. У полі «Місцезнаходження (податкова адреса) покупця» зазначається країна нерезидента (роз’яснення в розділі 130.21 ЄБПЗ).
5. У полях «Індивідуальний податковий номер покупця» і «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)» — в останній клітинці проставляється відмітка «0» (нуль) (п.п. 8.1 Порядку № 1379).
Якщо експортна операція оподатковується за ставкою 0 %, то обсяги постачання вказуються у графі 10 ПН, при цьому в розділі III у графі 10 замість суми ПДВ проставляється «0» (п. 11 Порядку № 1379). Якщо експортна операція звільняється від ПДВ (наприклад, за операціями, обумовленими в пп. 15, 16, 23 підрозд. 2 розд. XX ПКУ і п. 210.7 ПКУ), то обсяги постачання вказуються у графі 11 ПН.
Реєструвати такі ПН у Єдиному реєстрі податкових накладних не потрібно, оскільки обидва примірники залишаються у продавця (п. 4 Порядку № 1246)

Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Операції з експорту товару нерезиденту відображаються в розділі I Реєстру (з урахуванням вимог п. 2 розд. III Порядку № 1340).
Заповнювати Реєстр у разі здійснення експортних операцій необхідно так:
— у графі 1 зазначається порядковий номер запису в Реєстрі;
— у графі 2 — дата складання податкової накладної, що відповідає даті вивезення товару, фактично підтвердженій оригіналом митної декларації;
— у графі 3 — номер «експортної» митної декларації. Це випливає з п. 2.3 розд. III Порядку № 1340, де зазначено, що в разі здійснення платником експортних операцій у графі 3 Реєстру потрібно проставляти номер митної декларації. Тобто у графі 3 Реєстру має зазначатися не номер податкової накладної з відміткою «ПНП07», а номер митної декларації (останні 6 знаків номера, див. лист ДПАУ від 26.01.2011 р. № 2049/7/16-1117);
— у графі 4 — позначення «МДП» (якщо митну декларацію складено в «паперовому» вигляді) або «МДЕ» (електронна митна декларація);
— у графі 5 — найменування та країна покупця-нерезидента;
— у графі 6 — відмітка «0»;
— у графах 7, 12 відображається митна вартість експортованих товарів у гривнях, обчислена за курсом НБУ, установленим на дату оформлення митної декларації з відміткою митного органу про фактичне вивезення. Решта граф не заповнюється

Декларація з ПДВ

Експорт товарів (що обкладається ПДВ за ставкою 0 %) відображають у рядку 2.1 декларації з ПДВ, а пільговані експортні операції, щодо яких нульова ставка не застосовується (зазначені в розд. ХХ ПКУ), слід вносити до рядка 5.
Оригінали МД (примірники декларанта) повинні подаватися експортером разом із декларацією з ПДВ. Платники, які подають податкову звітність в електронному вигляді, оригінали МД подають окремо в порядку, установленому для подання податкової звітності в паперовому вигляді (п. 18 розд. III Порядку № 1492). Не повинні подавати оригінали митної декларації ті платники, які її оформляли в електронному вигляді, — у цьому випадку митники самі нададуть відповідну інформацію (п. 32 Положення № 450, розділ 130.25 ЄБПЗ). Детальніше про електронне митне декларування див. статтю «Окремі нюанси використання електронної митної декларації» // «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 18, с. 28

 

Приклад 2. Підприємство 04.03.2013 р. отримало від покупця-нерезидента на розподільчий рахунок передоплату за товар у сумі 12000 (курс НБУ на цю дату — 10,390900 грн./). Товар відвантажено 18.03.2013 р. (курс НБУ на цю дату — 10,459640 грн./). Вивезення товару в митному режимі експорту 18.03.2013 р. засвідчено належно оформленою митною декларацією. Плата за митне оформлення склала 250 грн. (умовно). Вартість послуг митного брокера — 800 грн. (брокер не є платником ПДВ). Собівартість відвантаженого товару — 95000 грн.

 

Експорт товарів
(перша подія — отримання оплати за товар від нерезидента)

Дата

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
/грн.

Податковий облік

Дт

Кт

доходи

витрати

1

2

3

4

5

6

7

Отримання передоплати за товар

04.03.2013

Надійшла від нерезидента передоплата за експортним контрактом на поточний рахунок (курс НБУ — 10,390900 грн./€)

314*

681

€12000

124690,80**

—***

* Операції з продажу 50 % валюти в прикладі не наводяться. Про продаж 50 % валюти детальніше див. статтю «Надходження та продаж 50 % валютної виручки: відображаємо в обліку» // «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 14, с. 16, а також статтю на с. 4 цього номера.
** Заборгованість, що виникла, — немонетарна стаття, тому за нею не визначатимуться курсові різниці ані на дату балансу, ані на дату здійснення господарської операції (у цьому випадку — реалізації товару).
*** При отриманні передоплати від нерезидента доходи ані в податковому, ані в бухгалтерському обліку не відображаються.

Відвантаження товару на експорт

18.03.2013

Надано митним брокером послуги з декларування

93

685

800

800

18.03.2013

Оплачено послуги митного брокера

685

311

800

18.03.2013

Сплачено митні платежі

377

311

250

18.03.2013

Нараховано митні платежі

93

377

250

250

18.03.2013

Відвантажено товар на експорт

362

702

€12000

124690,80

124690,80*

* У бухгалтерському та податковому обліку дохід визначається за курсом НБУ, що діяв на дату надходження передоплати (абзац другий п. 6 П(С)БО 21 і п.п. 153.1.1 ПКУ) у момент переходу ризиків (права власності). Причому в умовах запровадження обов’язкового продажу 50 % експортної валютної виручки, що надходить, на наш погляд, слід орієнтуватися на курс НБУ на дату надходження коштів на розподільчий рахунок, а отже, сума доходу становитиме 124690,80 грн.
У декларації з податку на прибуток доходи від експорту товару відображаються в періоді переходу права власності в рядку 02.

18.03.2013

Списано собівартість реалізованого товару

902

281

95000

95000*

* При визнанні доходів від реалізації товарів платник податків відображає витрати у розмірі собівартості експортованих товарів (п. 138.4 ПКУ). У декларації з податку на прибуток собівартість експортованого товару відображається в рядку 05.1.

18.03.2013

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

702

641/ПДВ

0*

* При експорті податкові зобов’язання з ПДВ виникають за ставкою 0 % (п.п. 195.1.1 ПКУ) на дату оформлення митної декларації (абз. «б» п. 187.1 ПКУ). Проводка наводиться для наглядності.

18.03.2013

Відображено залік заборгованостей

681

362

124690,80

 

Послуги для нерезидента (експорт послуг)

 

Момент виникнення доходу

Дохід від надання послуг та виконання робіт визнається за датою складання акта чи іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг (абз. 2 п. 137.1 ПКУ).

Причому, на думку податківців, для визнання доходу можна орієнтуватися і на спеціальний рахунок-фактуру (акт передачі наданих послуг): такий документ може розглядатися як інший документ, що підтверджує факт надання послуг українським підприємством нерезиденту, тільки в разі фактичного здійснення операції (див. лист ДПСУ від 06.02.2012 р. № 2282/6/15-1415).

При цьому сума попередньої оплати, отриманої в іноземній валюті в рахунок оплати послуг, доходи платника податків не збільшує (п.п. 136.1.1 ст. 136 ПКУ).

 

Визначаємо суму доходу

Як і при експорті товарів, доходи від надання послуг нерезиденту формуються з урахуванням вимог пп. 5 — 6 П(С)БО 21 та п.п. 153.1.1 ПКУ. Тобто при перерахунку за ними у гривні валютної складової важливе значення має, яка з подій була першою — надання послуг нерезиденту чи отримання від нерезидента за них передоплати. Залежно від цього при перерахунку використовується курс НБУ на дату події, що відбулася першою (відображення доходу чи надходження попередньої оплати).

 

ПДВ

Що стосується ПДВ, то послуги, які надаються нерезидентам, залежно від характеру та місця їх постачання обкладаються ПДВ по-різному. Так, за нульовою ставкою оподатковуються операції з постачання послуг, перелічених у п.п. 195.1.3 ПКУ (причому міжнародні транспортні послуги без прив’язки до місця постачання).

Щодо інших послуг, які надаються нерезидентам та не підпадають під дію п.п. 195.1.3 ПКУ, то вони оподатковуються залежно від місця постачання згідно зі ст. 186 ПКУ:

— якщо місце постачання — митна територія України, такі послуги обкладаються ПДВ за ставкою 20 %;

— якщо місце постачання — за межами митної території України, такі послуги не є об’єктом обкладення ПДВ.

База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається в загальному порядку згідно з п. 188.1 ПКУ.

На що слід звернути особливу увагу при нарахуванні податкових зобов’язань з ПДВ при постачанні послуг нерезиденту, місце постачання яких — митна територія України.

По-перше, ураховуючи, що договори з нерезидентами укладаються в іноземній валюті, визначати базу оподаткування при наданні послуг нерезидентам на митній території України слід за курсом НБУ на дату виникнення податкових зобов’язань. На це звертають увагу і податківці в консультації, розміщеній у розділі 130.09 ЄБПЗ.

При цьому згідно з п. 187.1 ПКУ датою виникнення податкових зобов’язань з постачання послуг буде дата, що припадає на податковий період, протягом якого відбувається перша з подій:

— або зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплати послуг, що підлягають постачанню;

— або дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

По-друге, при наданні послуг нерезиденту з місцем постачання на території України, тобто що обкладаються ПДВ за ставкою 20 %, платник повинен урахувати таке. База обкладення ПДВ при постачанні як товарів, так і послуг, визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості без урахування ПДВ. Водночас у п.п. 194.1.1 ПКУ зазначено, що податок, який становить 20 %, додається до ціни товарів/послуг. Тобто за задумом п.п. 194.1.1 ПКУ контрагент, який отримує послуги, повинен сплатити постачальнику — платнику ПДВ вартість послуги вже з урахуванням ПДВ, адже формула цього пункту — ціна товару/послуги плюс 20 % ПДВ. Це, по суті, передбачає, що платник ПДВ, який поставляє послуги нерезиденту, повинен нарахувати податкові зобов’язання без шкоди для себе, тобто «зсередини». Водночас не зайвим буде в договорі прописати ціну з урахуванням суми ПДВ, а також у тексті договору вказати, що ціну сформовано з урахуванням податків і зборів відповідно до українського законодавства.

 

Відображення надання послуг нерезиденту в ПН,
 Реєстрі та декларації з ПДВ

Вид документа

Особливості заповнення

1

2

ПН
(податкова накладна)

У день виникнення податкових зобов’язань при наданні послуг нерезиденту з місцем постачання на території України платник повинен виписати ПН у двох примірниках та обидва їх залишити в себе. У шапці ПН у полі «Залишається у продавця (тип причини)» проставляється відмітка «Х». Крім того, у цьому полі вказується тип причини «02» — Постачання неплатнику податку. У рядках «Індивідуальний податковий номер покупця» і «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)» такої ПН проставляється «0» (п. 8.1 Порядку № 1379). Решта полів та граф ПН заповнюється у звичайному порядку.
Якщо підприємство надає нерезиденту послуги, указані в п.п. 195.1.3 ПКУ (оподатковувані за нульовою ставкою), то в розділі III і графі 9 ПН проставляється «0».
Якщо підприємство надає нерезиденту послуги, зазначені у ст. 197 ПКУ, то в розділі III і графі 11 ПН проставляється «Без ПДВ» та наводиться посилання на «звільняючий» підпункт, статтю ПКУ.

Реєструвати такі ПН в Єдиному реєстрі податкових накладних не потрібно, оскільки обидва примірники залишаються у продавця (п. 4 Порядку № 1246).
Операції з надання нерезиденту послуг з місцем їх постачання за межами митної території України не є об’єктом обкладення ПДВ, тому ПН у цьому випадку не виписується, розділ 130.21 ЄБПЗ

Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

Надання послуг з місцем їх постачання на митній території України:
— у графі 1 відображається порядковий номер ПН (що відповідає порядковому номеру запису в Реєстрі);
— у графі 2 відображається дата виписки ПН;
— у графі 3 наводиться порядковий номер ПН, що відповідає номеру з графи 1;
— у графі 4 зазначається вид документа — «ПНП02» (ПН, виписана у зв’язку з постачанням неплатнику податку);
— у графі 5 указується найменування/країна отримувача послуг — нерезидента;
— у графі 6 проставляється відмітка «0» (див. ЄБПЗ, розділ 130.23);
— у графах 7 — 9 наводиться інформація про постачання послуг (загальна сума, уключаючи ПДВ; база оподаткування; сума ПДВ).
Якщо підприємство надає нерезиденту послуги, указані в п.п. 195.1.3 ПКУ (оподатковувані за нульовою ставкою), то відповідно заповнюються графи 7, 8 і 10. Решта граф не заповнюється.

Необ’єктні постачання послуг нерезиденту з місцем їх постачання на митній території України (передбачені ст. 196 ПКУ). Оскільки за необ’єктними постачаннями ПН не виписується, то в розділі I Реєстру такі операції відображаються на підставі документів бухгалтерського обліку (п. 1.4 розд. III Порядку № 1340):
у графі 1 наводиться порядковий номер запису в Реєстрі;
у графах 2, 3 — відповідні реквізити бухоблікового документа;
у графі 4 зазначається вид документа «БО» (п.п. 2.4 розд. III Порядку № 1340);
у графі 5 — найменування нерезидента (П. І. Б. фізособи-нерезидента)
та країна нерезидента — покупця послуг;
у графі 6 проставляється відмітка «0»;
у графах 7, 11 — загальна сума постачання товарів (послуг), які не є об’єктом оподаткування.
Надання послуг з місцем постачання за межами митної території України. При наданні нерезиденту послуг з місцем їх постачання згідно з пп. 186.2 — 186.3 ПКУ, розташованим за межами митної території України, ПН не виписується. Водночас у Реєстрі такі операції має бути відображено (п. 5 розд. I Порядку № 1340). Відображаються такі операції на підставі документів бухгалтерського обліку, тобто у графі 4 розділу I Реєстру при цьому проставляється скорочене позначення «БО» (тобто графи 1 — 6 Реєстру заповнюються, як і в разі постачання нерезиденту необ’єктних послуг). А обсяги постачання вказуються у графах 7 і 13 (нагадаємо, що до 01.03.2013 р. обсяги постачань доводилося включати до загальної графи 11 Реєстру, призначеної для необ’єктних постачань, див. «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 91, с. 13)

Декларація з ПДВ

У декларації з ПДВ операції за надання послуг, що надаються нерезиденту, відображаються:
— з місцем їх постачання на митній території України (оподатковувані за ставкою 20 %) — у рядку 1 (заповнюється колонки А і Б);
— послуги, зазначені в п.п. 195.1.3 ПКУ (оподатковувані за нульовою ставкою) — у рядку 2.2 (заповнюється колонка А);
— необ’єктні (пільгові) постачання послуг нерезиденту з місцем їх постачання на митній території України (передбачені ст. 196 ПКУ) — у рядку 3 або рядку 5 (заповнюється колонка А);
— з місцем постачання за межами митної території України — у рядку 4 (заповнюється колонка А)

 

Приклад 3. Підприємство на підставі договору надало нерезиденту, послуги з організації виставки на території України, на суму 10000. Місце постачання послуг — митна територія України. Акт приймання-передачі наданих послуг підписано 11.03.2013 р.

Собівартість наданих послуг — 60000 грн.

 

Кошти в оплату наданих послуг надійшли від нерезидента 22.03.2013 р.

Курс НБУ становив:

— на 11.03.2013 р. — 10,398893 грн./;

— на 21.03.2013 р. — 10,346939 грн./.

Оскільки місце постачання наданих нерезиденту послуг — митна територія України, їх вартість обкладається ПДВ за ставкою 20 %.

 

Експорт послуг
(перша подія — отримання послуг від нерезидента)

Дата

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
/грн.

Податковий облік

Дт

Кт

доходи

витрати

Постачання послуг нерезиденту

11.03.2013

Надано послуги нерезиденту — підписано акт приймання-передачі наданих послуг
(курс НБУ — 10,398893 грн./ €)

362

703

€10000

103988,93

86657,44*

60000

* Дохід від надання послуг визнається за датою складання акта приймання-передачі наданих послуг. А оскільки в цьому випадку першою подією є постачання послуг, то дохід визначається за курсом на дату такої події. У декларації з податку на прибуток доходи від постачання послуг нерезиденту відображаються в рядку 02.

11.03.2013

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ у складі вартості наданих послуг (€10000 х 10,398893 грн./ € : 6)

703

641/ПДВ

17331,49

Отримання від нерезидента оплати за надані послуги

21.03.2013

Надійшли від нерезидента кошти в іноземній валюті на розподільчий рахунок в оплату наданих послуг
(курс НБУ — 10,346939 грн./ €)

314*

362

€10000

103469,39

* Операції з продажу 50 % валюти в прикладі не наводяться. Про продаж 50 % валюти детальніше див. статтю «Надходження та продаж 50 % валютної виручки: відображаємо в обліку» // «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 14, с. 16, а також статтю на с. 4 цього номера.

21.03.2013

Відображено курсову різницю при отриманні оплати від нерезидента [(10,346939 грн./ € - 10,398893 грн./ €) х €10000]

945

362

519,54

519,54*

* Згідно з п.п. 153.1.3 ПКУ включається до складу «податкових» витрат (рядок 06.4.12 Додатка ІВ до декларації з податку на прибуток).

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі