Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про бюджетне відшкодування переробним підприємствам сум ПДВ за експортними операціями

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Квітень, 2013/№ 28
Друк
Лист від 15.02.2013 р. № 1849/5/15-3111

Про бюджетне відшкодування переробним підприємствам сум ПДВ за експортними операціями

Лист Державної податкової служби України від 15.02.2013 р. № 1849/5/15-3111

(витяг)

 

<…>

Законом України від 22.12.2011 р. № 4268-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки сільськогосподарських товаровиробників» (далі — Закон № 4268-VI) унесено зміни до п. 1 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі — Кодекс), якими передбачено, що починаючи з 1 січня 2012 року при здійсненні операцій з вивезення за межі митної території України продукції в митному режимі експорту переробне підприємство відображає їх у податковій декларації з податку на додану вартість та має право на відшкодування з бюджету суми податку на додану вартість, сплаченої (нарахованої) постачальникам товарів/послуг, вартість яких уключено до вартості продукції, що експортується. Таке відшкодування здійснюється в загальному порядку.

До 1 січня 2012 року законодавчої норми про бюджетне відшкодування переробним підприємствам сум податку за операціями з вивезення за межі митної території України продукції в митному режимі експорту не було, відповідно не виникало право на декларування таких сум бюджетного відшкодування.

Вимоги п. 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу враховано в наказі Міністерства фінансів України від 25.11.2011 р. № 1492 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20.12.2011 р. за № 1490/20228 (далі — наказ № 1492).

Водночас повідомляємо, що наказом Міністерства фінансів України від 17.12.2012 р. № 1342 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 25 листопада 2011 року № 1492», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.01.2013 р. за № 79/22611 (далі — наказ № 1342):

1) унесено зміни до:

форми податкової звітності з податку на додану вартість, а саме: податкової декларації з податку на додану вартість, уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок;

Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість;

2) скасовано такі форми податкової звітності з податку на додану вартість:

податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої);

податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної);

податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства);

уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до статті 209 розділу V Кодексу);

уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до п. 209.18 статті 209 розділу V Кодексу);

уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (щодо діяльності відповідно до п. 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу).

Наказом № 1342 передбачено скорочення кількості податкової звітності шляхом переходу від чотирьох наявних сьогодні форм податкових декларацій з податку на додану вартість до однієї.

Зазначена форма декларації застосовуватиметься платниками податку на додану вартість як для відображення результатів діяльності та проведення розрахунків з державним бюджетом, так і для відображення діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства відповідно до статті 209 Кодексу, діяльності переробних підприємств (п. 1 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення»), діяльності сільськогосподарських підприємств відповідно до п. 209.18 статті 209 Кодексу.

При цьому всі платники податку на додану вартість подають податкову декларацію з податку на додану вартість з відміткою «загальна».

Переробні підприємства, підприємства, зареєстровані як суб’єкти спеціального режиму оподаткування, та сільськогосподарські підприємства, що провадять діяльність відповідно до п. 209.18 статті 209 Кодексу, подають, крім декларації з податку на додану вартість з відміткою «загальна», для розрахунків з державним бюджетом ще і декларацію з податку на додану вартість з відміткою про спеціальний режим оподаткування для відображення відповідного виду діяльності платника.

Таким чином, переробні підприємства за звітний період подаватимуть дві декларації: одну — для розрахунків з державним бюджетом, в якій, зокрема, відображатимуться операції з вивезення за межі митної території України продукції в митному режимі експорту та, відповідно, суми бюджетного відшкодування за звітний період, другу — для відображення діяльності платника, пов’язаної з переробкою молока та тварин, куплених у живій вазі.

Нова форма декларації з податку на додану вартість уводиться в дію для звітності, поданої починаючи з 1 квітня 2013 року.

 

Заступник Голови А. Ігнатовкоментар редакції

Коригування податкового кредиту
при експортних операціях переробників

Перші три абзаци листа присвячено питанню можливості бюджетного відшкодування переробним підприємствам сум податкового кредиту з ПДВ, пов’язаного з виробництвом продукції, поставленої на експорт.

Водночас цей лист становить інтерес і для інших платників ПДВ, оскільки роз’яснює порядок застосування нових форм ПДВ-звітності й іншими категоріями підприємств, зокрема сільськогосподарськими, що застосовують спеціальний режим обкладення ПДВ.

Перейдемо до деталей. Щодо правомірності бюджетного відшкодування переробним підприємствам суми ПДВ зазначимо таке. ДПСУ справедливо вказує, що до 01.01.2012 р., тобто до викладу п. 1 підрозд. 2 розд. XX ПКУ в новій редакції (згідно із Законом України від 22.12.2011 р. № 4268-VI (далі — Закон № 4268), що набрав чинності зі згаданої дати), не було законодавчої норми, отже, не було права на декларування таких сум бюджетного відшкодування.

Разом із тим дещо лукаво звучить сказане податківцями про те, що:

— починаючи з 01.01.2012 р. операції з вивезення продукції в митному режимі експорту переробне підприємство відображає в податковій декларації з ПДВ і має право на відшкодування з бюджету суми ПДВ, сплаченої (нарахованої) постачальникам товарів/послуг, вартість яких включена до вартості продукції, що експортується;

— вимоги п. 1 підрозд. 2 розд. XX ПКУ враховано в наказі МФУ від 25.11.2011 р. № 1492 «Про затвердження форм і Порядку заповнення та подання податкової звітності з податку на додану вартість» (далі — наказ № 1492, Порядок № 1492).

По-перше, ураховуючи дату видання наказу № 1492 (ще до дати появи Закону № 4268, а саме — 25.11.2011 р.), такі вимоги не могли бути враховані, оскільки вони були просто відсутні. Тому говорити про їх урахування в наказі № 1492 можна тільки зі згадуванням про його зміни згідно з наказом МФУ від 10.02.2012 р. № 143 (далі — наказ № 143).

По-друге, навіть з появою з 01.01.2012 р. законодавчої норми реальна можливість відображення експортних операцій у загальній (бюджетній) декларації з’явилася не із самого початку 2012 року (як зазначають податківці), а лише через два місяці (точніше, з 02.03.2012 р.), тобто з дати набуття чинності наказом № 143, завдяки якому рядок 16.3 загальної (бюджетної) декларації та рядок 12.3 спецдекларації переробного підприємства стали призначатися для відображення коригувань (з відповідними знаками «+» і «-») податкового кредиту в частині податку з товарів/послуг, вартість яких уключено до вартості продукції, що експортується.

До того ж у питанні перенесення податкового кредиту зі спецдекларації до загальної декларації теж не все було гладко: форма-то передбачала, а от Порядком № 1492 це так і не було регламентовано (навіть після внесення до нього змін згідно з наказом № 143).

Утім, залишимо без подальших коментарів факт несистемного підходу Мінфіну при внесенні змін. На сьогодні зазначений порядок відображення вже в минулому. Наказом МФУ від 17.12.2012 р. № 1342 встановлено новий порядок ПДВ-звітності із застосуванням єдиної (уніфікованої) форми податкової декларації з ПДВ (докладніше про це див. у статті «Нова ПДВ-звітність за уніфікованою формою: знайомимося зі змінами» // «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 12, с. 34). До речі, приємно відзначити: лист, що коментується, підтвердив наше припущення, що звітність за новою формою ПДВ-декларації починається з 1 квітня 2013 року, тобто місячні платники таку форму вперше застосовують при звітуванні за березень поточного року.

У новій, уніфікованій формі ПДВ-декларації коригування податкового кредиту, пов’язаного з експортом продукції, відображається в аналогічному порядку з тією лише різницею, що при цьому задіюються рядки 16.3 декларації 0110 (тобто загальної (бюджетної) декларації) та 16.3 декларації 0140 (тепер таке позначення має нова спецдекларація переробного підприємства).

Пунктом 4.5.3 Порядку № 1492 (у редакції наказу № 1342), зокрема, установлено, що:

— у рядку 16.3 відображаються суми ПДВ, уключені до складу податкового кредиту за операціями вивезення продукції власного виробництва переробними підприємствами в митному режимі експорту. Значення цього рядка переноситься з рядка 16.3 декларації 0140 до рядка 16.3 декларації 0110;

сума ПДВ за рядком 16.3 декларації 0140 відображається згідно з бухгалтерською довідкою. Сума розраховується виходячи з фактично сплаченої (нарахованої) та віднесеної до податкового кредиту суми податку постачальникам товарів/послуг, визначеним відповідно до п. 1 підрозд. 2 розд. XX ПКУ, вартість яких включена до вартості експортованої продукції власного виробництва;

— бухгалтерська довідка має бути складена згідно з податковими накладними, митними деклараціями, іншими документами, передбаченими п. 201.11 ПКУ, які є підставою для нарахування сум податку, що відноситься до податкового кредиту, з урахуванням норм п. 198.6 ПКУ, та містити вичерпний їх перелік.

 

Анатолій Бобро

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі