Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Подання фінансової звітності

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Квітень, 2013/№ 28
Друк
Стаття

Подання фінансової звітності

 

 

Відтоді, як ми востаннє комплексно розглядали питання подання фінзвітності (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 6, с. 24), у законодавстві сталося чимало змін — загальноправових (нова класифікація підприємств), бухгалтерських (облік податкових різниць тощо) та податкових (сплата авансових внесків з поданням річної декларації). У зв’язку з цим виникла об’єктивна необхідність знову повернутися до нього та актуалізувати відповідні дані.

Віталій СМЕРДОВ, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

ГКУ — Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Закон про бухоблік — Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV.

Порядок № 419 — Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабміну від 28.02.2000 р. № 419.

НП(С)БО 1 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Мінфіну від 07.02.2013 р. № 73.

П(С)БО 25 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затверджене наказом Мінфіну від 25.02.2000 р. № 39.

ПБО 27 — Положення бухгалтерського обліку «Податкові різниці», затверджене наказом Мінфіну від 25.01.2011 р. № 27.

 

Як відомо, будь-яке підприємство зобов’язане складати та подавати відповідним державним органам, у тому числі органам ДПС (п. 46.2 ПКУ), та користувачам фінансову звітність. При цьому з минулого року деякі з них зобов’язані складати/подавати фінзвітність згідно з МСФЗ (решта має право перейти на МСФЗ на свій розсуд).

Залежно від категорії підприємства зміст цього обов’язку (форми фінансової звітності, період складання та строки подання, перелік органів) може істотно відрізнятися. У зв’язку з цим основне значення має належність підприємства до:

1) суб’єктів великого/середнього, малого (у тому числі мікро) підприємництва згідно з ч. 3 ст. 55 ГКУ;

2) єдиноподатників 4 або 6 групи (про останніх докладно див. у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 4; № 71, с. 16; 2013, № 4, с. 35);

3) «нульовиків» згідно з п. 154.6 ПКУ (докладно про порядок застосування нульової ставки з податку на прибуток див. у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 20, с. 29).

Далі ми нагадаємо критерії для віднесення підприємств до тієї чи іншої категорії (див. табл. 1 на с. 14), потім перейдемо до розгляду порядку та строків подання фінансової звітності державним органам, уключаючи органи ДПС (див. табл. 2 на с. 15).

 

Таблиця 1

Класифікація підприємств для цілей
складання/подання фінансової звітності

Суб’єкт

 

 

 

Критерій

Суб’єкт великого підприємництва
(ч. 3 ст. 55 ГКУ)

Суб’єкт середнього підприєм-ництва
(ч. 3 ст. 55 ГКУ)

Суб’єкт малого підприємництва
(ч. 3 ст. 55 ГКУ)

Єдиноподатник-підприємство
(пп. 4 і 6 п. 291.4 ПКУ)

«Нульовик» з податку на прибуток
(п. 154.6 ПКУ)

суб’єкт малого підприємництва

суб’єкт мікропідприємництва

єдиноподатник
4 групи

єдиноподатник
6 групи

1

2

3

4

5

6

7

8

Дохід

Річний дохід від будь-якої діяльності перевищує 50 млн євро (у гривенному еквіваленті за середньорічним курсом НБУ*)

Усі інші суб’єкти господарювання, які не належать до суб’єктів великого або малого підприємництва

Річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує 10 млн євро (у гривенному еквіваленті за середньорічним курсом НБУ*)

Річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує
2 млн євро
(у гривенному еквіваленті за середньорічним курсом НБУ*)

Обсяг доходу
(у розумінні ст. 292 ПКУ) протягом календарного року не перевищує 5 млн грн.

Обсяг доходу (у розумінні ст. 292 ПКУ) протягом календарного року не перевищує 20 млн грн.

Обсяг доходу в кожному звітному періоді наростаючим підсумком з початку року не перевищує
3 млн грн.

Число найманих працівників

Середня чисельність працівників* за календарний рік перевищує 250 осіб

Середня чисельність працівників* за календарний рік не перевищує 50 осіб

Середня чисельність працівників* за календарний рік не перевищує 10 осіб

Середньооблікова чисельність працівників не перевищує 50 осіб

Без обмежень

Обмеження щодо середньооблікової чисельності працівників установлено п. 154.6 ПКУ для підприємств, створених до 01.04.2011 р.

Інші обмеження

Загальні обмеження для єдиноподатників, передбачені п. 291.5 ПКУ

1) сума нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати працівникам, які перебувають у трудових відносинах, не менше двох мінімальних заробітних плат (нагадуємо, що на сьогодні розмір мінімальної заробітної плати становить 1147 грн.);
2) інші обмеження, установлені п. 154.6 ПКУ

* На сьогодні чиновники все ще не роз’яснили порядок визначення цих критеріїв (середня чисельність працівників та середньорічний курс НБУ). У свою чергу, наші рекомендації щодо їх розрахунку див. у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 36 — 37, с. 38.

 

Таблиця 2

Порядок та строки подання фінансової звітності

Суб’єкти

Фінансова звітність
(п. 1 розд. II НП(С)БО 1, п. 2 розд. I П(С)БО 25)

Строки подання

період складання

форма

облік податкових різниць
(ПБО 27)

до органів ДПС
(п. 46.2 ПКУ, п. 2 Порядку № 419)

до органів статистики
(пп. 2 і 5 Порядку № 419)

подається виключно разом із декларацією з податку на прибуток**

1

2

3

4

5

6

1. Суб’єкти, які ведуть бухгалтерський облік згідно з П(С)БО

1.1. Загальносистемники

1) суб’єкти великого та середнього підприємництва* (ч. 3 ст. 55 ГКУ);
2) суб’єкти малого підприємництва*, які не мають права на застосування
П(С)БО 25

 

Квартал

1) ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»;
2) ф. № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»

+

 

протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу

не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом

Рік

1) ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»;
2) ф. № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»;
3) ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)» або ф. № 3-н «Звіт про рух грошових коштів
(за непрямим методом)»;
4) ф. № 4 «Звіт про власний капітал»;
5) ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»;
6) ф. № 6 «Додаток до приміток до річної фінансової звітності»

1) «звичайні» платники податків — протягом 40 (60) календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного року;
2) сільгоспвиробники згідно зі ст. 155 ПКУ — протягом 60 календарних днів, наступних за останнім календарним днем червня

не пізніше 9 лютого року, наступного за звітним

Суб’єкти малого підприємництва* (ч. 3 ст. 55 ГКУ), що мають право на застосування П(С)БО 25

Квартал

1) ф. № 1-м «Баланс»;
2) ф. № 2-м «Звіт про фінансові результати»

+

не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом

Рік

1) «звичайні» платники податків — протягом 40 (60) календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного року;
2) сільгоспвиробники згідно зі ст. 155 ПКУ — протягом 60 календарних днів, наступних за останнім календарним днем червня

не пізніше за 9 лютого року, наступного за звітним

Суб’єкти мікропідприємництва*
(ч. 3 ст. 55 ГКУ), що мають право на застосування П(С)БО 25

Рік

1) ф. № 1-м «Баланс»;
2) ф. № 2-м «Звіт про фінансові результати»

+

1) «звичайні» платники податків — протягом 40 (60) календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного року;
2) сільгоспвиробники згідно зі ст. 155 ПКУ — протягом 60 календарних днів, наступних за останнім календарним днем червня

не пізніше 9 лютого року, наступного за звітним

«Нульовики»* з податку на прибуток згідно з п. 154.6 ПКУ

Рік

1) ф. № 1-мс «Баланс»;
2) ф. № 2-мс «Звіт про фінансові результати»

1) «звичайні» платники податків — протягом 60 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного року;
2) сільгоспвиробники згідно зі ст. 155 ПКУ — протягом 60 календарних днів, наступних за останнім календарним днем червня

не пізніше 9 лютого року, наступного за звітним

* Податківці наполягають на тому, що філії, які є самостійними платниками податку на прибуток, якщо згідно з обліковою політикою вони складають окремий баланс та відповідні форми фінансової звітності до нього, повинні подавати фінансову звітність до органів ДПС у тому ж порядку (див. Єдину базу податкових знань, розділ 110.30.01).
** На сьогодні майже всі платники податку на прибуток подають декларацію за підсумками року (щоквартальне подання декларації матиме місце лише в окремих випадках — наприклад, при збитковій діяльності). У зв’язку з цим слід зауважити, що в разі подання декларації виключно за підсумками року фінансову звітність до органів ДПС доведеться подавати також лише за підсумками року разом із такою декларацією (нагадаємо, що в такому разі декларація подається протягом 60 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного року). Водночас на подання фінансової звітності іншим державним органам та користувачам періодичність подання декларації з податку на прибуток не впливає.

1.2. Єдиноподатники

Єдиноподатники 4 групи, які не відповідають критеріям суб’єкта мікропідприємництва (у частині максимальної чисельності працівників)

Квартал

1) ф. № 1-мс «Баланс»;
2) ф. № 2-мс «Звіт про фінансові результати»

не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом*

Рік

не пізніше 9 лютого року, наступного за звітним*

Єдиноподатники 4 групи, які відповідають критеріям суб’єкта мікропідприємництва

Рік

1) ф. № 1-мс «Баланс»;
2) ф. № 2-мс «Звіт про фінансові результати»

не пізніше 9 лютого року, наступного за звітним

Єдиноподатники 6 групи, які відповідають критеріям суб’єкта малого підприємництва (крім суб’єктів мікропідприємництва)

Квартал

1) ф. № 1-м «Баланс»;
2) ф. № 2-м «Звіт про фінансові результати»

не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом

Рік

не пізніше 9 лютого року, наступного за звітним

Єдиноподатники 6 групи, які не відповідають критеріям суб’єкта малого підприємництва (у частині максимальної чисельності працівників)

Квартал

1) ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»;
2) ф. № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»

не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом

Рік

1) ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»;
2) ф. № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»;
3) ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)» або ф. № 3-н «Звіт про рух грошових коштів
(за непрямим методом)»;
4) ф. № 4 «Звіт про власний капітал»;
5) ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»;
6) ф. № 6 «Додаток до приміток до річної фінансової звітності»

не пізніше 9 лютого року, наступного за звітним

Єдиноподатники 6 групи, які відповідають критеріям суб’єкта мікропідприємництва

Рік

1) ф. № 1-м «Баланс»;
2) ф. № 2-м «Звіт про фінансові результати»

не пізніше 9 лютого року, наступного за звітним

* Виходячи із самої ідеї спрощеної фінансової звітності (ф. № 1-мс і ф. № 2-мс), вона повинна складатися та подаватися один раз на рік (як мінімум тому, що вона розроблялася лише під «нульовиків», які повинні подавати виключно річну фінзвітність), водночас прямо про це ніде не зазначено. Натомість застосування річного звітного періоду встановлюється не для спрощеної фінансової звітності, а окремо для «нульовиків» (п. 7 ст. 11 Закону про бухоблік). При цьому, на відміну від «нульовиків», для єдиноподатників такої вказівки в Законі чи Порядку № 419 немає, а отже, формально складати та подавати фінзвітність вони повинні щокварталу, принаймні до внесення відповідних змін до законодавства. Виняток становлять єдиноподатники, які підпадають під критерії суб’єктів мікропідприємництва, що подають фінансову звітність до органів статистики один раз на рік.

2. Суб’єкти, які ведуть бухгалтерський облік згідно з МСФЗ*
(при цьому фінансову звітність вони повинні складати з використанням форм звітності відповідно до НП(С)БО 1)

1) з 01.01.2012 р.:
1.1) публічні акціонерні товариства;
1.2) банки;
1.3) страховики;
2) з 01.01.2013 р. підприємства, що здійснюють діяльність у сфері:
2.1) надання фінпослуг
(розділ 64 КВЕД-2010), крім діяльності з управління активами (група 64.3 КВЕД-2010);
2.2) недержавного пенсійного забезпечення (група 65.3 КВЕД-2010);
3) з 01.01.2014 р.:
3.1)
підприємства, що займаються управлінням активами;
3.2) кредитні спілки;
3.3) допоміжна діяльність у сферах фінпослуг та страхування (розділ 66 КВЕД-2010);
4) інші підприємства, що добровільно перейшли на МСФЗ (детальніше про це див. у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 101, с. 7).

 

Квартал

1) ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»;
2) ф. № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»

+
(крім банків, єдиноподатників та «нульовиків»)

 

Платники податку на прибуток з числа названих у графі 1 суб’єктів зобов’язані подавати разом із декларацією з податку на прибуток квартальну або річну фінансову звітність з урахуванням особливостей, наведених вище.
Що стосується єдиноподатників, то вони фінансову звітність до органів ДПС подавати не повинні

 

не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом

Рік

1) ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»;
2) ф. № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»;
3) ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)» або ф. № 3-н «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)»;
4) ф. № 4 «Звіт про власний капітал»;
5) примітки, що складаються зі стислого огляду основних принципів облікової політики та іншої пояснювальної інформації;
6) звіт про фінансовий стан на початок найбільш раннього порівняльного періоду, у якому суб’єкт господарювання застосовує облікову політику ретроспективно або здійснює ретроспективний перерахунок статей своєї фінансової звітності, або в якому він перекваліфіковує статті своєї фінансової звітності

не пізніше 9 лютого року, наступного за звітним

* Про порядок переходу на МСФЗ див. у листі НБУ, МФУ та Державної служби статистики України від 07.12.2011 р. № 12-208/1757-14830, 31-08410-06-5/30523, 04/4-07/702 // «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 101, с. 20.

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі