Теми статей
Обрати теми

Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

Редакція ПБО
Постанова від 27.03.2013 р. № 197

Кабінет Міністрів України

 

Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

Постанова від 27 березня 2013 р. № 197

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що з 1 січня 2013 р. у штатному розписі встановлюються посадові оклади (тарифні ставки) працівників відповідно у таких розмірах:

1 тарифного розряду — 1147 гривень;

2 тарифного розряду — 1152 гривні;

3 тарифного розряду — 1162 гривні;

4 тарифного розряду — 1172 гривні;

5 тарифного розряду — 1182 гривні.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» і від 25 жовтня 2008 р. № 939 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери» зміни, що додаються.

3. Міністерству соціальної політики, Міністерству фінансів, Міністерству охорони здоров’я, Міністерству освіти і науки, Міністерству культури за участю професійних спілок бюджетної сфери щокварталу розглядати результати виконання зведеного бюджету України за попередній квартал та вносити пропозиції щодо підвищення заробітної плати працівників бюджетної сфери, у тому числі державних службовців, зменшення грошового розриву між посадовим окладом (тарифною ставкою) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та мінімальною заробітною платою за наявності можливостей зведеного бюджету України.

4. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій, що належать до сфери їх управління, у відповідність з цією постановою.

 

Прем’єр-міністр України М. Азаров

 

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2013 р. № 197

Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 і від 25 жовтня 2008 р. № 939

 

1. Абзац другий примітки 1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 викласти в такій редакції:

«У 2013 році посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду з 1 січня — 852 гривні.».

2. В абзаці першому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2008 р. № 939:

після слів і цифр «Про умови оплати праці працівників Допоміжної служби Ради міністрів Автономної Республіки Крим» доповнити абзац словами і цифрами «, від 3 жовтня 2012 р. № 903 «Деякі питання Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами»;

слова і цифри «у 2012 році» виключити.

 коментар редакції

Дочекалися: посадові оклади за ЄТС підвищено з 1 січня 2013 року

Постановою, що коментується, Кабмін визначив порядок установлення у 2013 році посадових окладів працівників, оплата праці яких визначається на основі Єдиної тарифної сітки (далі — ЄТС).

Як випливає з цього документа, з 1 січня 2013 року посадові оклади працівників установлюються так:

— посадові оклади працівників з 1-го по 5-й тарифні розряди встановлюються у фіксованих розмірах, визначених п. 1 постанови, що коментується;

— посадові оклади працівників з 6-го по 25-й тарифні розряди розраховуються виходячи з посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду, розмір якого з 1 січня 2013 року дорівнює 852 грн.

Відповідні зміни вносяться до постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів і організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298 (далі — постанова № 1298). Розміри посадових окладів працівників, оплата праці яких визначається на основі ЄТС, наведемо в таблиці.

 

Розміри посадових окладів з 1 січня 2013 року

Тарифний розряд

Тарифний коефіцієнт

Посадовий оклад з 01.01.2013 р., грн.

1

1,0

1147,00

2

1,09

1152,00

3

1,18

1162,00

4

1,27

1172,00

5

1,36

1182,00

6

1,45

1235,00

7

1,54

1312,00

8

1,64

1397,00

9

1,73

1474,00

10

1,82

1551,00

11

1,97

1678,00

12

2,12

1806,00

13

2,27

1934,00

14

2,42

2062,00

15

2,58

2198,00

16

2,79

2377,00

17

3,0

2556,00

18

3,21

2735,00

19

3,42

2914,00

20

3,64

3101,00

21

3,85

3280,00

22

4,06

3459,00

23

4,27

3638,00

24

4,36

3715,00

25

4,51

3843,00

 

Таким чином, якщо посадові оклади працівників у січні — березні 2013 року були зафіксовані на рівні грудня 2012 року, то у квітні 2013 року необхідно провести перерахунок:

1) зарплати працівників за січень — березень 2013 року виходячи з нових розмірів посадових окладів.

Нагадаємо: підвищення розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду вплине також на виплати, що розраховуються виходячи з його розміру. Ідеться про погодинну оплату праці працівників:

— усіх галузей економіки за проведення навчальних занять, визначену додатком 5 до постанови № 1298;

— які залучаються закладами, установами та організаціями для проведення консультацій, визначену п. 2.3 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених спільним наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 р. № 308/519;

2) виплат, нарахованих у січні — березні 2013 року, виходячи із середньої зарплати, розрахованої згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100 (далі — Порядок № 100). У зв’язку з підвищенням посадових окладів з 1 січня 2013 року для дотримання вимог п. 10 Порядку № 100 слід застосовувати нові коефіцієнти коригування сум виплат, що обчислюються виходячи із середньої заробітної плати.

Додамо, що надалі при розрахунку виплат виходячи із середньої зарплати всі донарахування слід відносити до відповідних місяців, щоб правильно розрахувати середню заробітну плату (див. лист Мінсоцполітики від 09.12.2011 р. № 1105/13/81-11).

Лікарняні . Що стосується лікарняних та декретних, які було нараховано за січень — березень 2013 року, то їх перераховувати не потрібно. Згідно з п.п. 1.6.2 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5, якщо нарахування фонду оплати праці здійснюється за попередній період, зокрема, у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, то такі суми відображаються у фонді оплати праці того місяця, у якому вони були нараховані. Із цього випливає: якщо в одному з місяців розрахункового періоду було здійснено коригування суми заробітної плати (у бік збільшення або зменшення), то до розрахунку середньої зарплати цього місяця необхідно включити зарплату з урахуванням такого коригування. Це пояснюється тим, що згідно з п. 9 Порядку розрахунку середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266, при обчисленні середньої зарплати для виплати лікарняних до розрахунку включається сума оплати праці, із якої в розрахунковому періоді сплачено ЄСВ.

ПСП. У зв’язку зі зміною розміру посадових окладів необхідно перевірити право працівників на податкову соціальну пільгу в період із січня по березень 2013 року.

Звіт з ЄСВ . Суму донарахованих у квітні виплат слід відобразити у Звіті про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України (додаток 4) за квітень 2013 року.

Індексація зарплати . Оскільки посадові оклади підвищено в січні 2013 року, то цей місяць стає базовим для всіх працівників, оплата праці яких визначається за ЄТС. При цьому підвищення посадових окладів заднім числом не вплине на проведення індексації. Так, якщо у грудні 2012 року працівнику виплачувалася фіксована сума індексації, розрахована в липні 2012 року, то в такому розмірі вона продовжує виплачуватися до наступного підвищення зарплати, що перекриє таку фіксовану суму.

Посадові оклади робітників, які обслуговують органи виконавчої влади. Нагадаємо: наказом Мінпраці від 31.05.2010 р. № 117 змінено підхід до встановлення посадових окладів робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів, оплата праці яких здійснюється згідно з наказом Мінпраці «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» від 02.10.96 р. № 77.

Так, розміри місячних окладів (тарифних ставок), зазначені в додатках 1 — 3 до цього наказу, змінюються пропорційно підвищенню посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду. При цьому ті посадові оклади, які менше розміру мінімальної заробітної плати, у штатному розписі встановлюються на рівні мінімальної заробітної плати.

Такий порядок установлення посадових окладів зберігається й у 2013 році.

 

Ольга Вітковська

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі