Теми статей
Обрати теми

Спецводозбір-2013: особливості обчислення та подання звітності

Редакція ПБО
Стаття

Спецводозбір-2013: особливості обчислення та подання звітності

 

Мета цієї статті — нагадати нашим читачам про сутність та порядок звітування зі спецводозбору, а також розглянути деякі особливості обчислення та подання звітності з цього збору у 2013 році.

Максим НЕСТЕРЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

ВКУ — Водний кодекс України від 06.06.95 р. № 213/95-ВР.

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Закон № 4834 Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм» від 24.05.2012 р. № 4834-VI.

Закон № 5503 — Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів» від 20.11.2012 р. № 5503-VI.

Наказ № 1009 — наказ ДПАУ «Про затвердження форм податкових декларацій збору за спеціальне використання води» від 24.12.2010 р. № 1009 (втратив чинність).

Наказ № 1403 — наказ Мінфіну «Про затвердження форм податкових декларацій збору за спеціальне використання води» від 21.12.2012 р. № 1403.

УПК № 1180 — Узагальнююча податкова консультація про застосування положень Податкового кодексу України в частині використання води юридичними особами, фізичними особами — підприємцями та платниками єдиного податку для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, затверджена наказом ДПСУ від 21.12.2012 р. № 1180.

Лист № 1947 — лист ДПСУ «Щодо особливостей адміністрування збору за спеціальне використання води у 2013 році» від 28.01.2013 р. № 1947/7/15-2117 (див. на с. 26 сьогоднішнього номера).

 

Що таке спецводозбір і хто повинен його сплачувати?

Згідно зі ст. 1 ВКУ водокористування — це використання вод (водних об’єктів) для задоволення потреб населення, промисловості, сільського господарства, транспорту та інших галузей господарства, уключаючи право на забір води, скидання стічних вод та інші види використання вод (водних об’єктів). Відповідно до ст. 42 ВКУ водокористувачами в Україні можуть бути підприємства, установи, організації та громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи. Водокористувачі можуть бути первинними (ті, які здійснюють самостійний водозабір) та вторинними (ті, які отримують воду від первинних водокористувачів).

Відповідно до ст. 48 ВКУ спеціальне водокористування — це забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, уключаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів. Обов’язком кожного водокористувача*, який здійснює спеціальне використання води, є своєчасна сплата спецводозбору (п.п. 11 ст. 44 ВКУ), а його систематична несплата є однією з підстав для припинення права на спеціальне водокористування (п.п. 8 ч. 1 ст. 55 ВКУ).

* За винятком тих, які звільнені від такого обов’язку згідно з ПКУ.

Статтею 30 ВКУ передбачено, що збір за спеціальне використання води справляється в порядку, установленому ПКУ з метою стимулювання раціонального використання та охорони вод, а також відновлення водних ресурсів. Цей збір є загальнодержавним (п.п. 9.1.12 ПКУ), і загальне уявлення про його структуру можна отримати з п.п. 14.1.67 ПКУ, відповідно до якого збір справляється за спеціальне використання води:

а) водних об’єктів;

б) отриманої від інших водокористувачів;

в) без її вилучення з водних об’єктів для потреб гідроенергетики і водного транспорту;

г) для потреб рибництва.

Згідно з п. 323.1 ПКУ платниками спецводозбору є водокористувачі* — суб’єкти господарювання незалежно від форми власності, які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних чи інших водокористувачів (вторинні водокористувачі), та використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва:

юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи (крім бюджетних установ);

постійні представництва нерезидентів;

фізичні особи — підприємці**.

* Вочевидь, поняття «водокористувачі» для цілей оподаткування відрізняється від наданого ст. 42 ВКУ та не включає скидання промислових та інших стічних вод у системи первинних водокористувачів. У всякому разі спецводозбір за такі скиди згідно з роз’ясненням податківців не сплачується (див. ЄБПЗ, розд. 270.01). Водночас слід пам’ятати, що скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти також не є «безоплатними» — за них сплачується екоподаток (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 26, с. 15).

** Зверніть увагу: спецводозбір фізособа сплачує тільки як підприємець, а як громадянин — ні. Утім, на думку податківців, за «підприємницьким» принципом спецводозбір сплачується навіть у випадку, якщо договір на постачання води та дозвіл на її спецвикористання оформлені на фізособу як на громадянина, якщо вона зареєстрована підприємцем та використовує воду, наприклад, для вирощування сільгосппродукції (див. ЄБПЗ, розд. 270.01).

Після змін, унесених Законом № 4834, з 01.07.2012 р. не є платниками збору водокористувачі, які використовують воду виключно для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення, у тому числі для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та платників єдиного податку. Докладно про зміни, унесені Законом № 4834 див. статтю «Спецводозбір-2012. Частина 2» // «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 87, с. 19). Крім того, згідно з роз’ясненнями податківців не сплачує спецводозбір фізична особа, яка не є підприємцем та використовує воду для задоволення власних питних і санітарно-гігієнічних потреб у межах власного житлового фонду та присадибної ділянки (див. листи ДПСУ від 20.08.2012 р. № 560/0/141-12/Г/15-2114 та від 20.08.2012 р. № 1083/0/71-12/15-2117). Згідно з роз’ясненнями податківців напрям використання води (для виробничих чи санітарно-гігієнічних потреб) визначається за даними первинного обліку, а також за видом господарської діяльності (див. ЄБПЗ, розд. 270.07).

Нарешті, в УПК № 1180 податківці заявили, що повинні сплачувати спецводозбір за весь обсяг фактично використаної води:

— водокористувачі, які використовують воду не тільки для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, а й задоволення будь-яких інших потреб*** (з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання);

— водокористувачі — орендодавці приміщення, якщо орендодавець та/або орендар використовує воду на інші цілі, ніж власні питні та санітарно-гігієнічні (з урахуванням фактичного обсягу води, використаного орендарем)*. Причому цей принцип податківці поширюють і на орендодавців, які є бюджетними установами (див. ЄБПЗ, розд. 270.01), що, на нашу думку, необґрунтовано, адже в п. 323.1 ПКУ прямо встановлено, що бюджетні установи не є платниками спецводозбору. Виняток з цього правила становлять тільки ті випадки, коли бюджетні установи самі використовують воду для провадження госпдіяльності, спрямованої на отримання доходу у грошовій, матеріальній чи нематеріальній формі (п. 326.13 ПКУ).

*** Свою позицію податківці аргументують тим, що ПКУ не передбачає механізму розподілу обсягів фактично використаної у звітному періоді води на обсяги використаної окремо для власних санітарно-гігієнічних потреб та використаної для інших потреб юридичних осіб води (див. ЄБПЗ, розд. 270.07).

* За умови, що орендар не має окремого договору на спецвикористання води з постачальником води (водоканалом), тобто не є окремим водокористувачем. В іншому разі (тобто за наявності в орендаря окремого договору з водопостачальником) платником спецводозбору є орендар (наприклад, у разі використання води для надання в орендованому приміщенні перукарських чи стоматологічних послуг) (див. консультації в ЄБПЗ, розд. 270.01; 270.07).

З обома зазначеними висновками УПК № 1180 ми не погоджувалися (детальний розгляд указаних проблемних питань див. «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 1, с. 20; 2012, № 42, с. 34).

Згідно з п. 326.2 ПКУ постачальник є платником спецводозбору при постачанні води іншим суб’єктам господарювання, з якими не укладено договір на постачання води. У разі укладення постачальником води із суб’єктами господарювання договорів на постачання води платниками спецводозбору є такі суб’єкти господарювання (див. також ЄБПЗ, розд. 270.01).

У разі забору води з природного джерела (струмок, джерело) або забору води з криниці суб’єкти господарювання (у тому числі неприбуткові, наприклад, релігійні організації) є платниками спецводозбору (див. консультації в ЄБПЗ, розд. 270.01, на сьогодні втратили чинність, що, проте, не пов’язано, як нам здається, зі зміною позиції ДПСУ). Водночас, якщо суб’єкт господарювання утримує на балансі об’єкт благоустрою міста або населеного пункту (площі, вулиці, проїзди, парки, сквери, бульвари, кладовища) та використовує воду для потреб зовнішнього благоустрою території міста чи іншого населеного пункту, то відповідно до п.п. 324.4.3 ПКУ з нього спецводозбір за обсяги використаної на це води не справляється (див. консультацію в ЄБПЗ, розд. 270.01, наразі втратила чинність).

 

Види спецводозбору, ставки та особливості обчислення

№ з/п

Норма ПКУ

Вид спецводозбору

Ставка та особливості обчислення

1

2

3

4

1

п. 324.1

за спеціальне використання поверхневих та підземних вод*, «загальний» спецводозбір

Об’єктом обкладення спецводозбором є фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі, з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання (п. 324.1 ПКУ).
Законом № 5503 з 04.01.2013 р. ставка встановлюється у фіксованій сумі з розрахунку на 100 куб. метрів використаної води залежно від джерела** (басейну річки, уключаючи притоки всіх порядків) для поверхневих вод (п. 325.1 ПКУ) та з розрахунку на 100 куб. метрів використаної води залежно від регіону для підземних вод (п. 325.2 ПКУ)

* При використанні води зі змішаних джерел (тобто коли водопостачання здійснюється не з одного, а з декількох джерел, як поверхневих, так і підземних) застосовуються ставки збору, установлені для джерел, з яких формуються (наповнюються) змішані джерела (п. 325.12 ПКУ). При цьому водокористувачі, які використовують воду зі змішаного джерела, обчислюють збір, ураховуючи обсяги води у співвідношенні, в якому формується таке змішане джерело, що вказується в дозволах та договорах на постачання води, з урахуванням втрат води в їх системах водопостачання, ставок збору та коефіцієнтів (п. 326.3 ПКУ).
Буквальне трактування зазначених норм ПКУ наводить на думку про необхідність розраховувати суму спецводозбору окремо за кожним джерелом із застосуванням ставки збору, установленої для кожного джерела, з яких формуються (наповнюються) змішані джерела. Проте не буде помилкою до загального обсягу води, отриманої зі змішаного джерела, застосувати середньозважену ставку збору (детальніше див. «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 42, с. 32).
** При використанні води з каналів платниками збору застосовуються ставки збору, установлені за спеціальне використання води водного об’єкта, з якого забирається вода в канал (п. 325.11 ПКУ). При цьому водокористувачі, які використовують воду з каналів, обчислюють збір виходячи з фактичних обсягів використаної води з урахуванням втрат води в їх системах водопостачання, установлених лімітів використання води, ставок збору, установлених для водного об’єкта, з якого забирається вода в канал, та коефіцієнтів (п. 326.4 ПКУ).

2

п.п. 324.2.1

за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики***

Об’єктом обкладення спецводозбором є фактичний обсяг води, що пропускається через турбіни гідроелектростанцій для вироблення електроенергії (п.п. 324.2.1 і п. 326.5 ПКУ).
Законом № 5503 з 04.01.2013 р. ставка встановлена в розмірі 6,38 грн. за 10 тис. куб. метрів води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій (п. 325.3 ПКУ).
Цей вид спецводозбору не сплачується з гідроакумулюючих електростанцій, що функціонують у комплексі з гідроелектростанціями (п. 324.5 ПКУ)

3

п.п. 324.2.2

за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту з усіх річок, крім Дунаю***

Об’єктом обкладення спецводозбором є час використання поверхневих вод вантажним самохідним і несамохідним флотом, що експлуатується (залежно від тоннажності), та пасажирським флотом, що експлуатується (залежно від кількості місць) (п.п. 324.2.2 і п. 326.6 ПКУ).
Законом № 5503 з 04.01.2013 р. ставку збору встановлено:
— для вантажного самохідного і несамохідного флоту, що експлуатується, — 0,1094 грн. за 1 тоннаж-добу експлуатації;
— для пасажирського флоту, що експлуатується, — 0,0122 грн. за 1 місце-добу експлуатації****.
Цей вид спецводозбору не сплачується:
— з морського водного транспорту, що використовує річковий водний шлях виключно для заходу з моря в морський порт, розташований у пониззі річки, без використання спеціальних заходів забезпечення судноплавства (попуски води з водосховищ та шлюзування) (п.п. 324.6.1 ПКУ);
— під час експлуатації водних шляхів стоянковими (нафтоперекачувальні станції, плавнафтобази, дебаркадери, доки плавучі, судна з механічним обладнанням та інші стоянкові судна) і службово-допоміжними суднами та експлуатації водних шляхів Дунаю (п.п. 324.6.2 ПКУ)

4

п. 324.3

за спеціальне використання води для потреб рибництва***

Об’єктом обкладення спецводозбором є фактичний обсяг води, необхідної для поповнення водних об’єктів під час розведення риби та інших водних живих ресурсів (у тому числі для поповнення, яке пов’язане із втратами води на фільтрацію та випаровування) (пп. 324.3, 326.8 ПКУ).
Законом № 5503 з 04.01.2013 р. ставку збору встановлено в розмірі:
— 33,51 грн. за 10 тис. куб. метрів поверхневих вод;
— 40,29 грн. за 10 тис. куб. метрів підземної води (див. п. 325.5 ПКУ)

*** Сплата цих видів спецводозбору не звільняє водокористувачів від сплати «загального» спецводозбору за використання поверхневих вод (п. 326.7 ПКУ).

**** Згідно з роз’ясненнями податківців при обчисленні цього виду спецводозбору показники «місце-доба» або «тоннаж-доба» експлуатації визначаються виходячи з вантажопідйомності судна за добу його експлуатації (для вантажного самохідного і несамохідного флоту) або пасажиромісткості судна за добу його експлуатації (для пасажирського флоту) (див. ЄБПЗ, розд. 270.04).

5

п. 325.6

за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв*****

Об’єктом обкладення спецводозбором є фактичні обсяги води, використаної у звітному періоді для виготовлення напоїв (див. ЄБПЗ, розд. 270.01).
Законом № 5503 з 04.01.2013 р. ставку встановлено в розмірі:
— 31,17 грн. за 1 куб. метр поверхневої води;
— 36,35 грн. за 1 куб. метр підземної води

***** Свого часу для цілей обкладення спецводозбором до напоїв податківці відносили групу 15.9 «Напої» ДК 016-97, затвердженого та введеного в дію наказом Держстандарту України від 20.12.97 р. № 822, який з 31.12.2012 р. втратив чинність. Згідно з колишніми роз’ясненнями податківців основами для приготування напоїв можуть бути безалкогольні або алкогольні продукти (крім продуктів, заснованих на ароматичних речовинах), що використовуються для виробництва різних безалкогольних чи алкогольних напоїв. До складу цих продуктів можуть входити повністю або частково ароматизуючі інгредієнти, рослинні екстракти, соки, консерванти, замінники цукру чи інші хімічні речовини, що визначають цей напій. Напій отримують з такого продукту шляхом простого розведення його водою, вином або спиртом з додаванням або без додавання цукру чи газоподібного діоксиду вуглецю. Тобто спецводозбором обкладається вода, що використовується для виготовлення як алкогольних, так і безалкогольних напоїв (див. консультації в ЄБПЗ, розд. 270.03, наразі втратили чинність, проте суті це не змінює).
При цьому обсяг використаної води визначається на підставі вимірювальних приладів, а в разі їх відсутності — на підставі технологічних регламентів та рецептур на конкретні види напоїв (див. консультацію ЄБПЗ, розд. 270.04, наразі втратила чинність).

6

п. 325.7

за спеціальне використання шахтної, кар’єрної та дренажної води

Законом № 5503 з 04.01.2013 р. ставку встановлено в розмірі 7,22 грн. за 100 куб. метрів води

Водокористувачі, які застосовують для потреб охолодження обладнання оборотну систему водопостачання, обчислюють збір виходячи з фактичних обсягів води, використаної на підживлення оборотної системи (п. 326.9 ПКУ).
До ставок збору житлово-комунальні підприємства застосовують знижуючий коефіцієнт 0,3 (п. 325.9 ПКУ). Щоправда, за відповіддю на запитання, на підставі яких саме документів суб’єкт господарювання може вважатися підприємством ЖКГ з метою застосування вказаного коефіцієнта, податківці в консультації з ЄБПЗ, розд. 270.07, радять звертатися до профільного міністерства.

 

«Спецводозбірні» ліміти

Згідно зі ст. 1 ВКУ ліміт використання води — це граничний обсяг спеціального використання води водокористувачем. Цей ліміт указується в дозволі на спеціальне водовикористання (ст. 49 ВКУ), і в межах зазначеного ліміту сума спецводозбору може бути відображена платником у складі витрат* відповідно до розд. ІІІ ПКУ (п. 328.8 ПКУ).

Як роз’яснюють податківці, це правило поширюється на «загальний» спецводозбір. Збір за використання води для потреб гідроенергетики та водного транспорту включається до складу витрат згідно з розд. III ПКУ повністю (див. ЄБПЗ, розд. 270.07).

Відповідно до п. 327.1 ПКУ в разі перевищення водокористувачами встановленого річного ліміту використання води збір обчислюється та сплачується в п’ятикратному розмірі виходячи з фактичних обсягів використаної води понад установлений ліміт використання води, ставки збору та коефіцієнтів. За відсутності у водокористувача дозволу на спеціальне водокористування з установленими в ньому лімітами спецводозбір справляється за весь обсяг використаної води та підлягає оплаті як за понадлімітне використання (п. 327.3 ПКУ). Інакше кажучи, ліміт у цьому випадку вважається таким, що дорівнює нулю, а будь-яке спецвикористання води вважається перевищенням ліміту.

Дещо проблемним є зазначення ліміту на спецводовикористання вторинним водокористувачем. Як роз’яснюють податківці, для вторинного водокористувача, який уклав договір на постачання води з первинним водокористувачем, річним лімітом використання води буде ліміт, який установлено в дозволі первинного водокористувача для такого вторинного водокористувача та який має бути вказано в договорі на постачання води. У разі відсутності в договорі на постачання води вказаного первинним водокористувачем річного ліміту використання спецводозбір справляється з вторинного користувача за весь обсяг використаної води та підлягає оплаті як за понадлімітне використання (див. ЄБПЗ, розд. 270.05).

У випадку використання води зі змішаних джерел установлюється загальний ліміт на спецвикористання води, а в разі перевищення цього ліміту п’ятикратний розмір за перевищення доведених лімітів фактичного використання обсягів води застосовується за кожним джерелом окремо. При цьому для вторинного водокористувача, якому первинним водокористувачем повідомляється ліміт використання води зі змішаного джерела однією загальною цифрою, перевищення лімітів розраховується з урахуванням співвідношення формування такого джерела, що було доведено до відома такого водокористувача в договорі на постачання води (див. консультацію ЄБПЗ, розд. 270.05, наразі втратила чинність).

Нарешті, при обчисленні спецводозбору в п’ятикратному обсязі підприємствами ЖКГ знижуючий коефіцієнт 0,3 усе одно використовується (див. консультацію ЄБПЗ, розд. 270.03, наразі втратила чинність).

 

Звітність зі спецводозбору

Платники збору обчислюють суму збору наростаючим підсумком з початку року та складають податкові декларації за формою, установленою в порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ (п. 328.2 ПКУ). Звертаємо увагу: форма декларації, затверджена наказом № 1009, на сьогодні втратила чинність (як, власне, і сам наказ). Проте, дотримуючись букви закону, саме за цією формою необхідно, за ідеєю, подавати звітність не лише за ІV квартал 2012 року, а й за I квартал 2013 року. Річ у тім, що згідно з нормами п. 46.6 ПКУ до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, наступний за податковим періодом, в якому відбулася їх публікація, застосовуються форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення. Отже, оскільки форму декларації, затверджену наказом № 1403, було опубліковано в I кварталі 2013 року (див. «Офіційній вісник України», 2013, № 6, с. 210), вона повинна застосовуватися лише з II кварталу 2013 року*. Аналогічний висновок можна зробити з листа № 1947, в якому податківці взагалі не згадували про нову форму декларації, а говорили виключно про декларацію, затверджену наказом № 1009**.

* Оскільки нашу статтю присвячено звітності саме за I квартал, то нову форму декларації ми докладно не розглядатимемо. Зауважимо тільки, що нова і стара форми декларації збігаються не повністю: у новій формі порівняно зі старою змінилися назви деяких колонок. Докладніше про нову форму декларації ми розповімо нашим читачам, коли настане час її застосування.

** Щоправда, згодом податківці все-таки озвучили помилкову, на наш погляд, думку, згідно з якою і декларацію за I квартал 2013 року слід подавати за формою, затвердженою наказом № 1403 (див. «Вісник податкової служби України», 2013, № 11, с. 31). Вочевидь, така вимога була викликана бажанням зберегти єдиний підхід при складанні декларації наростаючим підсумком за 2013 рік. На сьогодні маємо більш зважений підхід до вирішення цього питання, згідно з яким декларація за формою, затвердженою наказом № 1403, подається за обсяги води, використаної починаючи з 01.04.2013 р. (див. ЄБПЗ, розд. 270.04).

У цілому, як зазначають податківці, порядок обчислення, подання декларацій та сплати податкових зобов’язань зі спецводозбору у 2013 році не змінився (див. лист № 1947). Базовий податковий (звітний) період для спецводозбору дорівнює календарному кварталу, отже, декларація подається платниками у строки, визначені для квартального податкового (звітного) періоду (п.п. 49.18.2 ПКУ), за місцем податкової реєстрації (пп. 328.1, 328.3 ПКУ).

Таким чином, граничним строком подання декларації зі спецводозбору за 2013 рік є:

— за I квартал 2013 року — 10 травня 2013 року***;

— за II квартал 2013 року — 9 серпня 2013 року;

— за III квартал 2013 року — 11 листопада 2013 року;

— за IV квартал 2013 року — 10 лютого 2014 року.

*** У листі № 1947 зазначається, що останнім днем подання декларації за I квартал 2013 року є 10 травня 2013 року, однак цей день у 2013 році вважається вихідним (див. розпорядження КМУ «Про перенесення робочих днів у 2013 році» від 19.12.2012 р. № 1043-р). Крім того, на підставі вказаного розпорядження Кабміну Нацбанк визнав 10 травня 2013 року неопераційним днем (див. лист НБУ від 12.03.2013 р. № 25-205/2962). Ураховуючи ці обставини, а також положення п. 49.20 ПКУ, вважаємо, що так само, як і у випадку з екоподатком, останнім днем подання декларації за I квартал 2013 року буде 13 травня.

Спецводозбір сплачується платниками збору у строки, визначені для квартального податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації (328.4 ПКУ).

Отже, строки сплати спецводозбору за 2013 рік:

— за I квартал 2013 року — 20 травня 2013 року;

— за II квартал 2013 року — 19 серпня 2013 року;

— за III квартал 2013 року — 19 листопада 2013 року;

— за IV квартал 2013 року — 19 лютого 2014 року.

Одночасно з деклараціями платники спецводозбору подають копії дозволів на спеціальне водокористування, договору на постачання води та статистичної звітності про використання води (п. 328.7 ПКУ). За I квартал не подається декларація та не сплачується спецводозбір за використання води для потреб водного транспорту (пп. 328.3, 328.4 ПКУ).

Нарешті, особливістю подання декларації за I квартал 2013 року є те, що 04.01.2013 р. набрав чинності Закон № 5503, яким змінено (збільшено в середньому на 9,4 відсотка) ставки спецводозбору. Як роз’яснюють податківці, у зв’язку зі зміною ставок протягом звітного періоду в декларації спецводозбору за I квартал 2013 року рекомендується відображати дані двома окремими рядками, з відповідною позначкою в цих рядках: «з 01.01.2013 по 03.01.2013 включно» та «з 04.01.2013 по 31.03.2013 включно». Такий принцип заповнення податківці вже рекомендували застосовувати при заповненні декларації за I квартал 2012 року (див. лист ДПСУ від 28.02.2012 р. № 5847/7/15-2117 // «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 22, с. 6, а також ЄБПЗ, розд. 270.04), тому платникам він має бути знайомий.

Цей принцип поширюється на декларації, що подаються в разі сплати спецводозбору:

— за використання поверхневих і підземних вод;

— за використання поверхневої води теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання;

— за використання поверхневих і підземних вод підприємствами ЖКГ;

— за використання води, що входить виключно до складу напоїв;

— за використання поверхневих і підземних вод для потреб рибництва;

— за використання кар’єрної, шахтної, дренажної води.

Що стосується декларації, яка подається в разі сплати спецводозбору за використання води для потреб гідроенергетики за I квартал 2013 року, то тут податківці рекомендують подавати дві звітні декларації, тобто окремо відображати дані з цього виду спецводозбору:

— за період з 01.01.2013 р. по 03.01.2013 р. включно та

— за період з 04.01.2013 р. по 31.03.2013 р. включно.

При цьому в заголовку декларації спецводозбору за використання води для потреб гідроенергетики, за якою здійснюється розрахунок за новою ставкою, слід зазначити «з 04.01.2013» (див. лист № 1947).

Оскільки окремого порядку заповнення ані у старому наказі ДПСУ № 1009, ані в новому наказі Мінфіну № 1403 немає, при заповненні декларації платникам слід керуватися вказівками шапки з табличної частини декларації, а також відповідними примітками.

Згідно з роз’ясненнями податківців у декларації зі спецводозбору заповненню підлягають усі рядки всіх розділів з урахуванням приміток до цих декларацій. У разі відсутності значення того чи іншого рядка цей рядок заповнюється з прокресленням (див. ЄБПЗ, розд. 270.06).

Наведемо для зручності порядок заповнення деяких полів і колонок декларації зі спецводозбору в табличній формі згідно з роз’ясненнями податківців*.

* Якщо не вказано інше, ідеться про консультації з ЄБПЗ, розд. 270.04, які хоча й значаться наразі серед тих, що втратили чинність, усе ж, на нашу думку, можуть застосовуватися при складанні «водної» звітності.

 

№ з/п

Поле або колонка декларації

Порядок заповнення

1

2

3

1

«Код органу місцевого самоврядування…»

Код органу місцевого самоврядування визначається за класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ).

2

«Порядковий № за рік»

За кожною формою декларації збору ведеться окрема нумерація за кожним податковим органом, до якого подаються декларації.
У рядку 1.1.Т поля 1 загальної частини декларації «Порядковий № за рік» платник у період календарного року, подаючи кожну наступну відповідну форму податкової декларації як звітну, звітну нову, уточнюючу до відповідного органу ДПС, збільшує її порядковий номер, а нумерацію додатків (перерахунку) окремо до кожної податкової декларації починає з «1».
Порядковий номер декларації за рік із загальної частини декларації переноситься до додатків, які подаються разом із такою декларацією

3

«Назви водних об’єктів…»

При заповненні колонки 2 «Назви водних об’єктів…» слід керуватися переліком водних об’єктів, зазначеним у ст. 325 ПКУ

4

«Фактичний обсяг використаної води»

У колонці 3 «Фактичний обсяг використаної води» зазначається в кубічних метрах фактичний обсяг використаної води з урахуванням втрат у системах водопостачання; фактичний обсяг води, пропущеної через конденсатори турбін для охолодження конденсату; фактичний обсяг води, необхідної для поповнення водних об’єктів (у тому числі фільтрації, випаровування).
Показник колонки 3 декларації повинен містити цифрове значення, яке має не більше двох знаків після коми

5

«Ставки збору…»

При заповненні колонки 4 «Ставки збору…» податкової декларації збору за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкового та службово-допоміжних суден) показники «місце-час» або «тоннаж-доба» визначаються самостійно платниками збору виходячи з фактичних даних обліку тоннаж-доби для вантажних самохідних і несамохідних суден, а для пасажирських суден — виходячи з фактичних даних обліку місце-доби

6

«Коефіцієнти, що застосовуються до ставок збору»

У колонці 5 «Коефіцієнти, що застосовуються до ставок збору» проставляються відповідні коефіцієнти платниками, які мають право на їх застосування, а саме:
— житлово-комунальними підприємствами проставляється коефіцієнт 0,3 (див. п. 325.9 ПКУ);
— теплоелектростанціями за використання поверхневої води, пропущеної через конденсатори турбін для охолодження конденсату, — коефіцієнт 0,005 (див. п. 325.8 ПКУ)

7

«Установлений річний ліміт використання води»

У разі відсутності у первинного водокористувача дозволу на спеціальне водокористування або в разі відсутності у вторинного водокористувача зазначеного в договорі на постачання води річного ліміту в колонці 6 «Установлений річний ліміт використання води» декларації платник спецводозбору проставляє прокреслення (див. ЄБПЗ, розд. 270.05).
У разі використання води зі змішаних джерел у зазначеній колонці вказується загальний річний ліміт використання води, що складається з доведених лімітів за кожним використаним джерелом, передбачених у дозволах на спеціальне водокористування (договорах на постачання води) (див. консультацію в ЄБПЗ, розд. 270.05, наразі втратила чинність). Якщо ж протягом року встановлений річний ліміт було змінено, то в декларації за звітний період указується чинний (установлений у звітному періоді) новий ліміт (див. ЄБПЗ, розд. 270.05).

8

«Усього нараховано збору»

При заповненні колонки 9 податкової декларації «Усього нараховано збору» значення проставляється у гривнях з копійками (у тому числі, якщо фактичний обсяг води за звітний період менше 100 куб. м) та обчислюється за формулою, наведеною в колонці 9 податкової декларації та примітках до неї

9

«У тому числі:
— до державного бюджету
— до місцевих бюджетів»

Показники колонок 10 і 11 декларації вказуються у гривнях з копійками та повинні містити не більше двох знаків після коми, з урахуванням того, що сума цифрових значень у відповідному рядку колонок 10 і 11 має дорівнювати показнику колонки 9 «Усього нараховано збору».
Тобто спочатку визначається цифрове значення колонки 10, а потім значення колонки 11 шляхом віднімання з цифрового значення показника колонки 9 відповідного рядка цифрового значення показника колонки 10.
Згідно з установленою формою декларації сума нарахованого спецводозбору залежно від виду водних об’єктів (загальнодержавного чи місцевого значення) розподіляється за напрямами сплати (до державного бюджету та до місцевих бюджетів), зокрема:
у колонці 10 зазначається 50 % від нарахованої суми збору в частині використання води водних об’єктів загальнодержавного значення;

у колонці 11 50 % від нарахованої суми збору в частині використання води водних об’єктів загальнодержавного значення та вся нарахована сума збору в частині використання води водних об’єктів місцевого значення.

За звітний квартал збір сплачується не за напрямами нарахування у відповідних колонках «до державного бюджету» та «до місцевих бюджетів», а залежно від використання водного об’єкта (державного чи місцевого значення) на коди бюджетної класифікації:
13020100 — збір за спеціальне використання води водних об’єктів загальнодержавного значення;
13020200 — збір за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення;
13020300 — збір за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики;
13020400 — збір за спеціальне використання води від підприємств ЖКГ;
13020500 — надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати збору за спеціальне використання води;
13020600 — збір за спеціальне використання води в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту.
Якщо декларація, в якій сума нарахованого збору за спеціальне використання води не розподілена за напрямами сплати (до державного бюджету та до місцевих бюджетів), була подана платником до органу ДПС і при цьому органом ДПС не надсилалось письмове повідомлення про відмову у прийнятті його декларації із зазначенням причин такої відмови, то декларація вважається прийнятою і штрафи не застосовуються.
При цьому ПКУ не передбачено подання уточнюючої декларації, якщо невідображення у відповідних колонках розподілу нарахованої суми збору до місцевого та державного бюджетів за звітний період не вплинуло на визначення суми податкового зобов’язання.

Додатково зауважимо, що в новій формі декларації, затвердженій наказом № 1403, порядок заповнення колонок 10 і 11 дещо змінився: тепер у колонці 10 зазначається сума збору, нарахована за спецвикористання води з водних об’єктів загальнодержавного значення, а в колонці 11 — сума збору за спецвикористання води з водних об’єктів місцевого значення.

 

На завершення статті розглянемо умовний числовий приклад заповнення декларації зі спецводозбору.

Приклад. Підприємство, що розташоване в Харківській області та споживає воду з підземної свердловини (підземні води, що є джерелом централізованого водопостачання, згідно зі ст. 5 ВКУ мають загальнодержавне значення — приймемо умовно, що йдеться саме про таку воду). У дозволі на спецводокористування річний ліміт установлено на рівні 600 м3. За показаннями приладу обліку в I кварталі підприємство використало 290 м3, причому за січень 2013 року — 93 м3. Ставка збору за спеціальне використання води до 04.01.2013 р. включно становила 45,01 грн./100 м3, після зазначеної дати — 49,24 грн./100 м3 (див. п. 325.2 ПКУ).

Визначимо фактичний обсяг споживання води за той період січня, коли ставки спецводозбору були на торішньому рівні (01.01.2013 р. — 03.01.2013 р.), для чого складемо відповідну пропорцію (93 м3 : 31 дн.) х 3 дн. = 9 м3. Ліміт водоспоживання в цьому періоді теж приймемо таким, що дорівнює 9 м3. Тоді за другий період (04.01.2013 р. — 31.03.2013 р.) фактичний обсяг споживання води дорівнюватиме 281 м3 (290 - 9), ліміт з 04.01.2013 р. до кінця року становитиме 591 м3 (600 - 9).

У такому разі декларація за I квартал повинна виглядати так:

 

Фрагмент заповнення декларації зі спецводозбору за I квартал 2013 року


з/п

Назви водних об’єктів та показники

Фактичний обсяг використаної води з урахуванням обсягу втрат води у системах водопостачання; фактичний обсяг води, пропущеної через конденсатори турбін для охолодження конденсату; фактичний обсяг води, необхідної для поповнення водних об’єктів
(у т. ч. фільтрації, випаровування), куб. м

Ставки збору, грн. коп. / 1 (100; 10000) куб. м

Коефіцієнти, що застосовуються до ставок збору

Установлений річний ліміт використання води, куб. м

Суми збору, обчисленого в межах ліміту, грн. коп., к. 3
або к. 6
(якщо к. 3 > к. 6) х к. 4 х к. 5

Суми збору, обчисленого понад лімітні обсяги,
грн. коп., заповнюється, якщо к. 3 > к. 6 (к. 3 - к. 6) х к. 4 х к. 5 х 5

Усього нараховано збору,
грн. коп.
к. 7 або к. 8 + к. 7 або к. 3 х (к. 4/1
(100; 10000)) х к. 5 або
(к. 3 х (к. 4/1 (100;10000)) х к. 5) х 2

У тому числі:

до державного бюджету,
грн. коп.

до місцевих бюджетів,
грн. коп.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I

Нарахована сума збору з початку року, усього (р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4 + р. 5 + р. 6) (крім вод для потреб гідроенергетики та водного транспорту):

142,42

71,21

71,21

1

спеціальне використання поверхневих та підземних вод, усього (р. 1.1 + р. 1.2) (крім р. 2, р. 3, р. 4, р. 5, р. 6):

142,42

71,21

71,21

1.1

водні об’єкти загальнодержавного значення, усього (р. 1.1.1 + р. 1.1.2), у тому числі:

142,42

71,21

71,21

1.1.2

підземні води та джерела:

142,42

71,21

71,21

1.1.2.1

Харківська обл. (з 01.01.2013 по 03.01.2013 включно)

9

45,01/100 куб. м

9

4,06

4,06

2,03

2,03

1.1.2.2

Харківська обл. (з 04.01.2013 по 31.03.2013 включно)

281

49,24/100 куб. м

591

138,36

138,36

69,18

69,18

III

Нарахована сума збору за звітний квартал, усього (р. 3.1 + р. 3.2 + р. 3.3 + р. 3.4 + р. 3.5 + р. 3.6):

142,42

71,21

71,21

3.1

спеціальне використання поверхневих та підземних вод
(р. 1 р. І - р. 2.1 р. ІІ)

142,42

71,21

71,21

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі