Теми статей
Обрати теми

Щодо терміна «видання (книга) вітчизняного виробництва» стосовно порядку пільгового обкладення ПДВ

Редакція ПБО
Лист від 01.03.2013 р. № 1232/

Щодо терміна «видання (книга) вітчизняного виробництва» стосовно порядку пільгового обкладення ПДВ

Лист від 01.03.2013 р. № 1232/А/15-3114

 

Державна податкова служба України розглянула звернення <…>, направлене Комітетом з питань податкової та митної політики Верховної Ради України листом від 18.02.2013 р. № 04-30/10-185, щодо терміна «видання (книга) вітчизняного виробництва» в частині застосування підпункту 197.1.25 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України (далі — Кодекс) та в межах своєї компетенції повідомляє.

Згідно з підпунктом 197.1.25 пункту 197.1 статті 197 Кодексу звільняються від обкладення податком на додану вартість операції з постачання (передплати) періодичних видань друкованих засобів масової інформації та книжок (крім видань еротичного характеру), учнівських зошитів, підручників і навчальних посібників вітчизняного виробництва, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови, доставки таких періодичних видань друкованих засобів масової інформації на митній території України.

Звільнення від оподаткування товарів, передбачене пунктом 197.1 цієї статті, поширюється на операції з увезення на митну територію України (пункт 197.4 статті 197 Кодексу).

Тобто операції з постачання періодичних видань друкованих засобів масової інформації та книжок (крім видань еротичного характеру), учнівських зошитів, підручників і навчальних посібників звільняються від обкладення податком на додану вартість, якщо ці товари вітчизняного виробництва.

Під друкованими засобами масової інформації (пресою) в Україні відповідно до Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» від 16.11.92 р. № 2782-XII розуміються періодичні і такі, що продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію.

При цьому згідно з підпунктом 2.2 пункту 2 наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації в Україні та Положення про державну реєстрацію інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності» від 21.02.2006 р. № 12/5 визначено статус вітчизняного та спільного видання:

вітчизняне — друкований засіб масової інформації, в якого засновником виступають українська(-і) юридична(-і) та/або фізична(-і) особа(-и);

спільне — друкований засіб масової інформації, створений за участі іноземної(-их) юридичної(-их) та/або фізичної(-их) особи (осіб).

Відповідно до статті 1 Закону України «Про видавничу справу» від 05.06.97 р. № 318/97-ВР (далі — Закон № 318) видання твір (документ), який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, виготовлений друкуванням, тисненням або іншим способом, містить інформацію, призначену для поширення, і відповідає вимогам державних стандартів, інших нормативно-правових актів щодо видавничого оформлення, поліграфічного і технічного виконання.

При цьому відповідно до статті 27 Закону № 318 усі без винятку видання, випущені в Україні, має бути внесено до державного бібліографічного реєстру, який веде книжкова палата України.

Таким чином, з урахуванням зазначених термінів під терміном «видання (книга) вітчизняного виробництва» слід розуміти періодичні видання друкованих засобів масової інформації, книжки, учнівські зошити, підручники та навчальні посібники (указані в підпункті 197.1.25 пункту 197.1 статті 197 Кодексу), що виготовлені в Україні підприємствами, засновниками яких виступають українська(-і) юридична(-і) та/або фізична(-і) особа(-и).

 

Заступник Голови А. Ігнатовкоментар редакції

Друкована продукція вітчизняного виробництва
для цілей застосування «видавничої» ПДВ-пільги:
 роз’яснення ДПСУ

У листі, що коментується, податківці навели свою версію того, як слід розмежовувати видання вітчизняного та іноземного виробництва для цілей застосування пільги а п.п. 197.1.25 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ).

Нагадаємо, що згаданим підпунктом від обкладення ПДВ звільняються операції постачання (передплати) періодичних видань друкованих засобів масової інформації (далі — ЗМІ) та книжок (крім видань еротичного характеру), учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови, доставки таких періодичних видань друкованих ЗМІ на митній території України.

Як бачимо, ключове значення для застосування видавничої ПДВ-пільги має наявність у друкованої продукції (за винятком словників) статусу «товарів вітчизняного виробництва». При цьому під ПДВ-пільгу потрапляють операції постачання (передплати) на митній території України вітчизняних періодичних видань друкованих ЗМІ, книжок, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників. А от операції з постачання аналогічних товарів, що, проте, не мають статусу «товари вітчизняного виробництва», під пільгу не підпадають, а тому від обкладення ПДВ не звільняються. Неодноразово на це звертали увагу і самі податківці* (див. листи ДПАУ від 15.07.2011 р. № 19192/7/16-1517-05, від 29.08.2011 р. № 23177/7/15-3417-26 // «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 75, Узагальнюючу податкову консультацію щодо порядку оподаткування операцій, перелічених у підпункті 197.1.25 пункту 197.1 статті 197 розділу V Податкового кодексу України, затверджену наказом ДПСУ від 06.07.2012 р. № 589 // «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 59).

* Щоправда, до прийняття ПКУ та сама пільга з п.п. 5.1.2 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР трактувалася ними зовсім інакше, про що ми розповідали у статті «Видавнича» пільга з ПДВ: з ніг на голову» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 75), і якби все так і залишилося, то, найімовірніше, питання про «вітчизняність» друкованої продукції стосувалося б зараз тільки учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників.

Водночас чинне законодавство не містить чіткого визначення терміна «товари вітчизняного виробництва». Дещо раніше прогалину в цьому питанні своїми роз’ясненнями спробували заповнити Державна митна служба України, Міністерство юстиції України, а також Державний комітет телебачення і радіомовлення України.

Так, на думку Мін’юсту, викладену в листі від 24.11.2011 р. № 711-0-2-11/8.2, у цілях тлумачення терміна «товари вітчизняного виробництва» слід орієнтуватися на норми Митного кодексу України, що регулює питання визначення країни походження товару. Нагадаємо: відповідно до ч. 2 ст. 36 нині чинного Митного кодексу України від 13.03.2012 р. № 4495-VI (далі — МКУ) країною походження товару вважається країна, де товар було повністю виготовлено або піддано достатній переробці відповідно до критеріїв, установлених цим Кодексом. При цьому перелік товарів, які вважаються повністю виготовленими в конкретній країні, наведено у ст. 38 МКУ, а критерії достатньої переробки перелічено у ст. 40 МКУ (докладніше про це читайте у статті «Як постачальнику визначити місце походження товару?» // «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 40, с. 25).

Схожа точка зору на порядок визначення терміна «вітчизняне виробництво» для цілей застосування видавничої ПДВ-пільги й у Держмитслужби. У листі від 03.02.2012 р. № 11.1/1.2-15.1/986 фахівці цього відомства пояснюють: під терміном «вітчизняне виробництво» слід розуміти, що періодичні видання друкованих засобів масової інформації, книжки, учнівські зошити, підручники та навчальні посібники, зазначені в п.п. 197.1.25 ПКУ, вироблені в Україні. Хоча на які критерії необхідно при цьому орієнтуватися, залишається незрозумілим.

І нарешті, Держтелерадіо в листі від 07.11.2012 р. № 5860/35/4 пропонує відразу два варіанти визначення «вітчизняного статусу» періодичних видань друкованих ЗМІ та книжок, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників. По-перше, «видання (книга) вітчизняного виробництва» може вважатися продукцією вітчизняного виробництва за умови здійснення підготовки та випуску видавничої продукції на території України. По-друге, країну походження видання можна визначити за міжнародним стандартним номером книги (ISBN) — номером, який на міжнародному рівні ідентифікує будь-яку книгу або брошуру певного видавця.

Вочевидь, настав час і податківцям висловитися з цього приводу. У листі, що коментується, вони доходять висновку, що під терміном «видання (книга) вітчизняного виробництва» слід розуміти періодичні видання друкованих ЗМІ, книжки, учнівські зошити, підручники та навчальні посібники (зазначені в п.п. 197.1.25 ПКУ), що виготовлені в Україні підприємствами, засновниками яких є українська(-і) юридична(-і) та/або фізична(-і) особа(-и). А отже, якщо серед засновників підприємства-виробника є іноземний суб’єкт, то право на ПДВ-пільгу за п.п. 197.1.25 ПКУ при постачанні таких ЗМІ в такого підприємства відсутнє.

На наш погляд, таке трактування терміна, що розглядається, абсолютно безпідставне, оскільки податківці у своєму роз’ясненні допускають пряму підміну понять, унаслідок чого значно скорочують сферу застосування видавничої пільги з ПДВ.

Дійсно, як правильно зазначили у своєму листі фахівці ДПСУ, згідно з п. 2.2 Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, затвердженого наказом Мін’юсту від 21.02.2006 р. № 12/5 (далі — Положення № 12/5), вітчизняне ЗМІ — це друковане ЗМІ, в якого засновником є українська(-і) юридична(-і) та/або фізична(-і) особа(-и). Водночас статус видання (вітчизняне чи спільне) має значення лише в цілях держреєстрації того чи іншого ЗМІ і жодним чином не корелює з поняттям «періодичне видання друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва», постачання (передплата) яких пільгується згідно з п.п. 197.1.25 ПКУ*.

* В іншому разі можна дійти доволі парадоксального висновку, що пільга з ПДВ, наприклад, не застосовується до україномовних друкованих ЗМІ, віддрукованих українською друкарнею на території України, але підготовлених видавництвом, до складу засновників якого входять іноземні суб’єкти.

І вже тим більше не можна його ототожнювати з поняттям «видання (книга) вітчизняного виробництва», до складу якого входять також учнівські зошити, підручники та навчальні посібники, що не мають нічого спільного з друкованими ЗМІ. Адже Положення № 12/5, на яке посилаються податківці при обґрунтуванні своєї точки зору, поширюється виключно на друковані ЗМІ, під якими розуміються періодичні і такі, що продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про реєстрацію (ст. 1 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресі) в Україні» від 16.11.92 р. № 2782-XII). Зрозуміло, що книги, учнівські зошити, підручники та навчальні посібники до періодичних і таких, що продовжуються, видань жодного відношення не мають. Тому, на наш погляд, спиратися на норми Положення № 12/5 у пошуку визначення поняття «вітчизняні книги (зошити, підручники та навчальні посібники)» абсолютно нелогічно. Для цих цілей усе-таки більше підходять норми МКУ, що визначають критерії, при дотриманні яких товари вважаються повністю виготовленими або підданими достатній переробці в конкретній країні.

Сподіватимемося, що невдовзі податківці переглянуть свою позицію та в питанні визначення країни походження друкованої продукції візьмуть на озброєння правила, запропоновані Держмитслужбою та Мін’юстом. А доти видавцям, які мають у складі засновників іноземних інвесторів, право на застосування ПДВ-пільги доведеться, ймовірно, відстоювати в судовому порядку.

 

Алла Свіріденко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі