Теми статей
Обрати теми

Як здійснюється податковий контроль у сфері трансфертного ціноутворення

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Серпень, 2013/№ 69
Друк
Стаття

Як здійснюється податковий контроль у сфері трансфертного ціноутворення

 

Відхилення цін контрольованої операції від рівня звичайних (ринкових) цін є підставою для проведення перевірки платника податків органами Міндоходів. А якщо таке відхилення спричинило заниження податкових зобов’язань, то не уникнути їх сплати на підставі податкового повідомлення-рішення. З основними характеристиками податкового контролю у сфері трансфертного ціноутворення ми зараз з вами й ознайомимося.

Ніна КОСТЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

У чому полягає податковий контроль у сфері трансфертного ціноутворення

Податковий контроль за трансфертним ціноутворенням передбачає коригування податкових зобов’язань платника податків до рівня, нібито вони розраховувалися за операціями з непов’язаними особами. Цей принцип закладено в п.п. 39.1.1 ПКУ.

Такий контроль відповідно до п. 39.5 ПКУ полягає у проведенні:

моніторингу цін у контрольованих операціях;

перевірок контрольованих операцій.

Моніторинг цін у контрольованих операціях. Моніторинг цін у контрольованих операціях є спостереженням центральним органом Міндоходів за цінами, які застосовують сторони контрольованих операцій, та аналіз документації про контрольовані операції, що подається платником податків до такого органу за його запитом, для підтвердження відповідності договірних цін контрольованої операції рівню звичайних цін (п.п. 39.5.1 ПКУ). Порядок здійснення моніторингу має встановити центральний орган Міндоходів.

Перевірки контрольованих операцій. Перевірки контрольованих операцій можуть проводитися лише за наявності відповідних підстав (п.п. 39.5.2.1 ПКУ):

а) надсилання платнику податків повідомлення про виявлені контрольовані операції;

б) виявлення за результатами моніторингу відхилення цін контрольованої операції від рівня звичайних (ринкових) цін;

в) неподання платником податків звіту про контрольовані операції;

г) неподання платником податків або подання з порушенням документації про контрольовані операції.

Одразу звернемо увагу, що перевірки можуть здійснюватися лише щодо контрольованих операцій. Перевіряти дотримання інших вимог законодавства під час перевірки контрольованих операцій співробітники Міндоходів не мають права (п.п. 39.5.2.7 ПКУ).

Щодо прийнятого рішення про проведення перевірки територіальний орган Міндоходів повідомляє платника податків протягом 10 днів із дня такого прийняття і не пізніше ніж за 10 днів до початку перевірки. Одночасно з повідомленням платнику податків направляється запит про надання документів, які підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій (п.п. 39.5.2.3 ПКУ). Судячи з усього, це буде документальна позапланова невиїзна перевірка. У будь-якому разі норми ст. 39 ПКУ свідчать на користь саме такого висновку. Та і ст. 75 ПКУ прямо вказує, що не є предметом документальної планової перевірки питання трансфертного ціноутворення, визначені ст. 39 ПКУ.

Строк проведення перевірки контрольованих операцій обчислюється з дня прийняття рішення про її проведення до дня складання відповідного акта (довідки). Її тривалість не повинна перевищувати шести місяців (пп. 39.5.2.8, 39.5.2.9 ПКУ). Хоча в разі потреби (коли необхідно отримати інформацію від іноземних держорганів, провести експертизу та/або переклад документів українською мовою тощо) цей строк може бути продовжено ще до шести місяців.

Під час перевірки контрольованих операцій співробітники Міндоходів можуть надіслати сторонам, що також беруть участь у них, запит про надання документів (інформації) щодо цих операцій та/або провести зустрічну звірку в порядку, передбаченому ст. 73 ПКУ (п.п. 39.5.2.14 ПКУ).

Якщо у платника податків, який перевіряється, з відповідністю цін контрольованої операції звичайним цінам все гаразд, то інші сторони такої операції не перевіряються (п.п. 39.5.2.5 ПКУ).

Протягом одного календарного року співробітники Міндоходів не мають права проводити дві та більше перевірки контрольованої операції.

Майте на увазі: одночасно з проведенням перевірки контрольованих операцій можуть проводитися інші перевірки, визначені ст. 75 ПКУ (п.п. 39.5.2.6 ПКУ).

Результати перевірки контрольованих операцій оформлюються (п.п. 39.5.2.16 ПКУ):

актом — якщо виявлено факти невідповідності ціни контрольованої операції звичайній ціні, що призвело до заниження суми податку;

довідкою — за відсутності порушень.

В акті про результати перевірки мають бути наведені документально підтверджені факти відхилення ціни, що застосовувалася при здійсненні операції, від звичайної (ринкової) ціни, визначеної відповідно до ст. 39 ПКУ; обґрунтування того, що таке відхилення спричинило заниження суми податку; розрахунок суми такого заниження. Причому при здійсненні такого розрахунку вже не братиметься до уваги 20 % звичайноціновий «коридор». Адже тепер методи визначення звичайної ціни орієнтовано на використання ринкового діапазону цін і ринкового діапазону рентабельності (від мінімального допустимого рівня до максимального).

 

Якщо податкові зобов’язання було донараховано під час перевірок, не пов’язаних з трансфертним ціноутворенням

Може статися, що під час інших перевірок (не пов’язаних із трансфертним ціноутворенням) уже було донараховано податкові зобов’язання на підставі коригування цін та обмежень рівня витрат і доходів за такими операціями. Тоді суми таких донарахованих податкових зобов’язань зараховуються в погашення нарахованих податків за результатами перевірки контрольованих операцій (п.п. 39.5.2.17 ПКУ).

 

Якщо платник податків не погоджується з результатами перевірки контрольованої операції

Якщо платник податків або його представник не погоджуються з висновками перевірки або з викладеними в акті перевірки фактами й даними, вони мають право подати свої заперечення протягом 30 календарних днів із дня отримання акта. Разом із запереченнями або у визначений строк можуть бути подані також документи (їх завірені копії), що підтверджують обґрунтованість заперечень.

Ці заперечення розглядаються протягом 10 робочих днів, які настають за днем їх отримання, а платнику податків надсилається відповідь у порядку, передбаченому для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень (п.п. 39.5.2.21 ПКУ).

Як і раніше, у платника податків є право оскаржити прийняте за результатами перевірки контрольованої операції податкове повідомлення-рішення в адміністративному або судовому порядку, як це передбачено ст. 56 ПКУ (п.п. 39.5.2.23 ПКУ). Докладніше з процедурою оскарження ви можете ознайомитися в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 56, с. 45.

До 01.09.2013 р. у ст. 39 ПКУ була присутньою норма, яка вказувала на таке. Якщо платник податків починає процедуру адміністративного або судового оскарження і не сплачує донараховану суму податкових зобов’язань, передбачену повідомленням-рішенням, то керівник контролюючого органу зобов’язаний звернутися до суду з позовом про нарахування та сплату податкових зобов’язань, коригування від’ємного значення/інших показників податкової звітності. В оновленій ст. 39 ПКУ такої судової вимоги немає. Тобто тепер у «звичайноціновому» випадку діє загальний порядок відкликання податкових повідомлень-рішень, установлений ст. 60 ПКУ. Разом з тим, доводити правильність свого рішення органу Міндоходів все одно доведеться в суді (ч. 2 ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. № 2747-IV).

 

Податковий контроль операцій з окремими категоріями товарів

Для окремих категорій товарів до 01.01.2018 р. п. 21 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ встановлює можливість альтернативної процедури розрахунку звичайної ціни при здійсненні операцій з їх імпорту/експорту.

Про які товарні позиції йдеться? За кодами УКТ ЗЕД: зернові культури (1001 — 1008), жири та масла тваринного і рослинного походження (1501 — 1522), руда і концентрати (2601 — 2621), вугілля, нафта, газ та електроенергія (2701 — 2716), продукти хімпрому (2801 — 2853, 2901 — 2942), чавун, феросплави, сталь і прокат (7201 — 7229), а також труби та вироби з металу (7301 — 7326).

Звичайна ціна для кожної з цих товарних категорій може встановлюватися, наприклад, із застосуванням таких альтернативних методів:

5 % звичайноцінового «коридору» при реалізації або придбанні товарів у межах експорту/імпорту — щодо операцій із нерезидентами, які застосовують у своїй державі ставку податку на прибуток на 5 і більше відсотків нижчу, ніж в Україні;

— або відповідно до біржових котирувань чи довідкових цін.

Якщо ціна товарних позицій у контрольованій операції менша від звичайної (при реалізації товарів) та/або більша від звичайної (при придбанні товарів), то платник податків має право:

— або обґрунтувати звичайність ціни, керуючись будь-яким методом зі ст. 39 ПКУ. При цьому додатково потрібно подати до центрального органу Міндоходів копії контрактів (договорів) між контрагентом і подальшим отримувачем товарів (якщо такий отримувач не є пов’язаною особою контрагента контрольованої операції та/або платника податків);

— або самостійно донарахувати і сплатити не пізніше 1 травня наступного року податкові зобов’язання виходячи зі звичайної ціни. У цьому випадку також потрібно подати до центрального органу Міндоходів копії первинних документів, які підтверджують здійснення контрольованої операції. При цьому штрафні (фінансові) санкції та/або пеня до платника податків не застосовуються.

Візьміть до відома: якщо платник податків самостійно не донарахує податкові зобов’язання, це за нього зроблять співробітники Міндоходів.

Бажаємо, щоб запитань з боку контролюючих органів до вас було якомога менше, а якщо все-таки вони виникнуть, то нехай вирішуються легко й безболісно! Ми, зі свого боку, вам у цьому завжди прагнемо допомогти.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі