Роботодавець, даєш тринадцяту зарплату?!

Редакція ПБО
Стаття

Роботодавець, даєш тринадцяту зарплату?!

Про тих роботодавців, які готові винагородити працівників за підсумками роботи за рік, можна з упевненістю сказати, що вони цінують своїх співробітників. Премія за підсумками роботи за рік або тринадцята зарплата, як її називають в народі, — особлива виплата. Бухгалтеру потрібно знати, як її оподаткувати та врахувати згодом при розрахунку відпускних, лікарняних, декретних. Про це, шановні читачі, ви дізнаєтеся, ознайомившись із цією статтею.

Катерина Скрипкіна, експерт з питань оплати праці

 

Підприємство, що має фінансові можливості, частину грошових коштів може спрямувати на виплату винагороди працівникам за підсумками роботи за рік. А щоб у перевіряючих органів згодом не виникли сумніви щодо правильності ідентифікації такого доходу, його надання потрібно документально оформити належним чином. Із цього і почнемо.

Як оформити виплату премії за підсумками роботи за рік?

Підприємства вирішують питання, що стосуються оплати праці працівників, у тому числі преміювання, самостійно з дотриманням норм та гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами (ст. 97 КЗпП і ст. 15 Закону про оплату праці). Розміри премій та винагород, а також умови їх надання встановлюються в колективному договорі.

Якщо колективний договір на підприємстві не укладено, роботодавець зобов’язаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), а в разі його відсутності — з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.

Порядок преміювання працівників, як правило, встановлюється в Положенні про преміювання, яке є додатком до колективного договору. Якщо колективний договір не укладався, то правила преміювання можуть бути встановлені в одному з таких документів:

— Положенні про преміювання, затвердженому наказом (розпорядженням) керівника;

— Положенні про оплату праці;

— трудовому договорі з працівником, якщо його укладено в письмовій формі, контракті;

— іншому локальному акті роботодавця.

Незалежно від того, яким саме документом на вашому підприємстві буде передбачена виплата річної премії, у ньому необхідно зазначити:

— категорії працівників, яким вона надається (у трудовому договорі це не вказуємо);

— розміри премії;

— умови та строки виплати.

Про виплату премії за підсумками роботи в конкретному році керівник підприємства видає наказ (розпорядження). Він є підставою для нарахування такої премії. Забігаючи наперед, зауважимо, що краще премію за підсумками роботи в поточному році нарахувати в січні наступного року (про причину читайте далі).

Тепер перейдемо до питання, що хвилює бухгалтера, — до порядку оподаткування «тринадцятої зарплати».

Як оподатковувати премію за підсумками роботи за рік?

Премія за підсумками роботи за рік — зарплатна виплата. Вона включається до фонду оплати праці у складі інших заохочувальних та компенсаційних виплат (п.п. 2.3.2 Інструкції № 5). Тому така премія оподатковується у складі заробітної плати єдиним соціальним внеском (далі — ЄСВ) і податком на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО) у загальному порядку. У зв’язку з цим звернемо увагу тільки на окремі моменти, виникнення яких може бути пов’язане з великим розміром премії.

ЄСВ. Премія за підсумками роботи за рік уключається до бази справляння ЄСВ того місяця, в якому вона нарахована. Із метою порівняння з максимальною величиною бази нарахування ЄСВ (далі — максимальна величина) розподіляти її за місяцями року, за який вона нарахована, не потрібно. При порівнянні з максимальною величиною премія, будучи частиною заробітної плати, ураховується в першу чергу (перед винагородою за цивільно-правовими договорами, лікарняними та декретними). Нагадаємо, що розмір максимальної величини дорівнює 17 розмірам прожиткового мінімуму, установленого для працездатної особи (у грудні 2013 року — 20706 грн.*).

* На момент підготовки статті розмір прожиткового мінімуму на січень 2014 року не встановлено.

ПДФО. Премія за підсумками роботи за рік обкладається ПДФО у складі заробітної плати за ставками, установленими п. 167.1 ПКУ.

Важливо! У зв’язку з нарахуванням премії за підсумками роботи за рік може виникнути необхідність застосування ставки 17 %. Так, якщо база оподаткування перевищила 10-кратний розмір мінзарплати, установлений на 1 січня звітного року, то сума перевищення оподатковується за ставкою 17 %. База оподаткування в межах зазначеної величини оподатковується за ставкою 15 %. При цьому базою оподаткування буде зарплата (у тому числі річна премія**) за мінусом ЄСВ у частині утримань.

** Припустимо, що винагороду за цивільно-правовим договором фізособі не нараховували.

Не забудьте! Річна премія враховується при визначенні права працівника на податкову соціальну пільгу

Податок на прибуток. Суму премії за підсумками роботи за рік включаємо до витрат на підставі пп. 138.8.2, 138.8.5, 138.10.2 — 138.10.4 і п. 142.1 ПКУ. З абсолютною впевненістю робити це ви можете тоді, коли можливість виплати такої премії передбачена колективним договором або іншим документом, зазначеним у розділі «Як оформити виплату премії за підсумками роботи за рік?». Суму ЄСВ у частині нарахувань на таку премію можна врахувати у складі витрат на підставі п.п. 138.10.4, п. 143.1 ПКУ.

Зверніть увагу, що в бухгалтерському обліку нарахування премії за підсумками роботи за рік відображають так само, як і нарахування зарплати. Детальніше про це читайте в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2013, спецвипуск № 9, с. 106.

Як урахувати річну премію при розрахунку відпускних?

Перелік виплат, що беруть участь у розрахунку відпускних, наведено в п. 3 Порядку № 100. У їх числі зазначено винагороду (премію) за підсумками роботи за рік. Водночас одразу попередимо: уключити річну премію до розрахунку відпускних можна тільки у випадку, якщо вона нарахована в поточному році (у якому надається відпустка) за попередній календарний рік. Це випливає з положень абзацу другого п. 3 Порядку № 100. Тобто при наданні відпустки у 2014 році у розрахунку може брати участь винагорода за підсумками роботи за 2013 рік, нарахована у 2014 році в одному з місяців розрахункового періоду.

img 1Якщо премія за підсумками роботи за поточний рік нарахована в цьому ж році (наприклад, премію за 2013 рік нарахували у грудні 2013 року), то при розрахунку відпускних її не враховують. Такою є думка головного відомства, яке має право давати роз’яснення з питань обчислення середньої заробітної плати (див. листи Мінпраці від 02.03.2007 р. № 696/0/10-07/13 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 28, с. 11, та від 24.06.2008 р. № 411/13/84-08 // «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 34, с. 45, а також консультацію фахівця Мінсоцполітики в газеті «Праця і зарплата», 2012, № 12, с. 11).

Припустимо, ви все зробили правильно та на­рахували річну премію в січні 2014 року. При наданні відпусток починаючи з лютого січень 2014 року потрапляє до розрахункового періоду. Нагадаємо, що розрахунковим періодом є 12 місяців, що передують місяцю надання відпустки, або менший відпрацьований період (з 1-го до 1-го числа), якщо співробітник працює менше року.

Для кожного місяця розрахункового періоду премія за підсумками роботи враховується як 1/12 нарахованої суми, що додається до зарплати такого місяця (абзац другий п. 3 Порядку № 100). Отже, одноразова винагорода розподіляється не між місяцями того року, за роботу в яких її було нараховано, а між місяцями розрахункового періоду, за який здійснюється розрахунок середньої заробітної плати.

Якщо кількість місяців розрахункового періоду дорівнює 12, до розрахунку середньої зарплати для розрахунку відпускних потрапить уся сума премії. Якщо працівник відпрацював на вашому підприємстві менше року, при розрахунку середньої заробітної плати враховується тільки частина річної премії, пропорційна кількості місяців розрахункового періоду.

Приклад 1. Працівник відпрацював на підприємстві більше року. У лютому 2014 року йому надано щорічну відпустку тривалістю 14 календарних днів. Розрахунковий період: лютий 2013 року — січень 2014 року. У розрахунковому періоді працівнику нараховано:

— зарплату в сумі 42000,00 грн.;

— премію за підсумками роботи за рік у сумі 2800,00 грн. (нарахована в січні 2014 року).

У зв’язку з тим, що премія за підсумками роботи за рік нарахована у 2014 році за 2013 рік, суму премії включаємо до розрахунку відпускних. У роз­рахунковому періоді 12 місяців, тому до розрахунку включається премія в повній сумі.

Розрахуємо середньоденну заробітну плату:

(42000,00 + 2800,00) : 355 = 126,20 (грн.),

де 355 — кількість календарних днів у роз­рахунковому періоді за вирахуванням святкових та неробочих днів (365 - 10).

Визначимо суму відпускних:

126,20 х 14 = 1766,80 (грн.).

Приклад 2. Працівника прийнято на роботу 17.06.2013 р. У лютому 2014 року йому надано щорічну відпустку тривалістю 18 календарних днів. Розрахунковий період: липень 2013 року — січень 2014 року. У розрахунковому періоді працівнику нараховано:

— зарплату в сумі 28000,00 грн.;

— премію за підсумками роботи за рік у сумі 2000,00 грн. (нарахована в січні 2014 року).

Премію за підсумками роботи за рік нараховано у 2014 році за 2013 рік, тому суму премії включаємо до розрахунку відпускних. Оскільки кількість місяців у розрахунковому періоді дорівнює 7, до розрахунку відпускних уключаємо тільки частину премії.

Визначимо частину премії за підсумками роботи за рік, яка бере участь у розрахунку відпускних:

2000,00 грн. : 12 міс. х 7 міс. = 1166,67 грн.

Розрахуємо середньоденну заробітну плату:

(28000,00 грн. + 1166,67 грн.) : 212 к. дн. = 137,58 грн.,

де 212 — кількість календарних днів у розрахун­ковому періоді за вирахуванням святкових та неробочих днів (215 - 3).

Визначимо суму відпускних:

137,58 грн. х 18 к. дн. = 2476,44 грн.

Детально про порядок розрахунку відпускних читайте в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2013, спецвипуск № 4, с. 75.

Як враховувати річну премію при розрахунку лікарняних та декретних?

До розрахунку середньої зарплати для обчислення сум лікарняних та декретних уключаються виплати, що входять до фонду оплати праці та до бази справляння ЄСВ. Крім того, при розрахунку лікарняних має виконуватися ще одна умова — виплата не належить до виплат, нарахованих за невідпрацьований час. Премія за підсумками роботи за рік відповідає всім зазначеним вище критеріям. Отже, вона включається до розрахунку середньої зарплати для оплати періоду тимчасової непрацездатності та відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (п. 7 Порядку № 1266). Зверніть увагу: при розрахунку лікарняних та декретних не має значення, коли нараховано річну премію — у поточному році за попередній календарний рік чи в тому ж році, за який вона надається.

Водночас майте на увазі, що річна премія належить до заохочувальних і компенсаційних виплат, що мають разовий характер (п.п. 2.3.2 Інструкції № 5). А для них установлено особливий порядок включення до розрахунку середньої зарплати (абзац другий п. 9 Порядку № 1266).

Так, якщо зазначені виплати були нараховані в місяці розрахункового періоду, який не відпрацьовано повністю з поважних причин, то їх суми включаються до розрахунку лікарняних та декретних пропорційно відпрацьованому часу. До поважних причин згідно з п. 4 Порядку № 1266 належать:

— тимчасова непрацездатність;

— відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;

— відпустка для догляду за дитиною до 3 років, а також до 6 років (за медичним висновком).

Якщо ж працівник у розрахунковому періоді не працював з інших причин, приміром, перебував у відпустці (щорічній, без збереження заробітної плати та в інших видах відпусток), то заохочувальні та компенсаційні виплати, що мають разовий характер, ураховуються повністю.

Таким чином, якщо премія за підсумками роботи за рік нарахована в місяці розрахункового періоду, який відпрацьовано не повністю з поважних причин, до розрахунку лікарняних потрапить тільки її частина, пропорційна відпрацьованим дням. Зверніть увагу, аналогічний підхід використовуємо і при розрахунку декретних, незважаючи на те що вони визначаються виходячи з календарних днів.

Премія за підсумками роботи за рік уключається до розрахунку середньої зарплати у складі виплат того місяця, у якому вона нарахована

Приклад 3. Працівник хворів з 3 по 12 лютого 2014 року, про що свідчить наданий ним листок непрацездатності. Розрахунковий період: серпень 2013 року — січень 2014 року. У розрахунковому періоді працівнику було нараховано:

— зарплату в сумі 23200,00 грн.;

— винагороду за підсумками роботи за рік у сумі 3360,00 грн. (нараховано в січні 2014 року);

— лікарняні в сумі 1923,70 грн. Згідно з листком непрацездатності працівник хворів з 20 по 31 січня 2014 року. Кількість фактично відпрацьованих днів у січні 2014 року — 11.

Страховий стаж роботи — 15 років 6 місяців.

У зв’язку з тим, що січень 2014 року відпрацьовано не повністю за однією з поважних причин (хвороба), винагорода за підсумками роботи за рік включається до розрахунку середньої зарплати пропорційно відпрацьованим дням.

Визначимо частину суми винагороди за підсумками роботи за рік, яка бере участь у розрахунку середньої зарплати:

3360,00 грн. : 21 роб. дн. х 11 роб. дн. = 1760,00 грн.,

де 21 — кількість робочих днів за графіком роботи підприємства;

11 — кількість фактично відпрацьованих днів (роботодавець не переносив робочі дні 2, 3 і 6 січня 2014 року).

Обчислимо середньоденну зарплату:

(23200,00 грн. + 1760,00 грн.) : 119 роб. дн. = 209,75 (грн.),

де 119 — кількість фактично відпрацьованих днів у розрахунковому періоді.

Визначимо суму оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності (оплачує роботодавець):

209,75 грн. х 5 роб. дн. = 1048,75 грн.

Визначимо суму допомоги по тимчасовій непрацез­датності (оплачує Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності):

209,75 грн. х 3 роб. дн. = 629,25 грн.

Детально про порядок розрахунку лікарняних і декретних читайте в тематичному номері «Лікарняні та декретні» // «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 73.

На завершення зауважимо, що премія за підсумками роботи за рік не підлягає індексації (п. 3 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078).

Бажаємо всім роботодавцям добрих фінансових результатів, а працівникам — великих зарплат, у тому числі тринадцятих!

 

висновки


img 2
 
 
  • Можливість виплати премії за підсумками роботи за рік необхідно передбачити в колективному трудовому договорі чи іншому локальному акті роботодавця.

  • Премія за підсумками роботи за 2013 рік уключається до розрахунку відпускних за умови, що вона нарахована у 2014 році.

  • У розрахунку лікарняних та декретних премія за підсумками роботи за рік бере участь у повній сумі за винятком місяців, відпрацьованих не повністю з поважних причин.

 

Документи статті

  1. ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

  2. КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

  3. Закон про оплату праці — Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР

  4. Порядок № 100 — Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

  5. Порядок № 1266 — Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.

  6. Інструкція № 5 — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі