Теми статей
Обрати теми

Зняття з ПДВ-реєстрації: що перераховуємо у ПДВ-обліку?

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Грудень, 2013/№ 101
Друк
Стаття

Зняття з ПДВ-реєстрації: що перераховуємо у ПДВ-обліку?

У цій статті з’ясуємо, які перерахунки потрібно зробити платнику ПДВ у його останньому звітному періоді при анулюванні ПДВ-реєстрації. Не залишимо поза увагою і нюанси відображення таких перерахунків у звітності з ПДВ.

Наталія Дзюба, податковий експерт

Чи потрібний «необоротний» перерахунок?

При знятті з ПДВ-реєстрації перерахунок слід здійснити як щодо товарів, послуг та необоротних активів, придбаних для «подвійного» використання в поточному році, так і щодо «подвійних» необоротних активів, придбаних раніше, якщо після року, в якому вони були введені в експлуатацію, не минуло ще три повні календарні роки.

За необоротними активами, придбаними до набуття чинності ПКУ, перерахунок «вхідного» ПДВ взагалі не проводиться (див. відповідь на запитання 5 з УПК № 129 // «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 23).

На перший погляд, із норм п. 199.4 ПКУ прямо не витікає, що при анулюванні ПДВ-реєстрації платник повинен проводити й «необоротний» перерахунок.

При знятті з обліку платника ПДВ (у тому числі за рішенням суду) перерахунок ЧВ виконується виходячи з фактичних обсягів оподатковуваних і неоподатковуваних операцій, здійснених з початку поточного року до дати зняття з обліку (абзац перший п. 199.4 ПКУ)

Вимогу про проведення необоротного пере­рахунку виділено окремо в абзаці другому п. 199.4 ПКУ: перерахунок ЧВ необоротних активів здійснюється за результатами одного, двох і трьох календарних років, наступних за роком, у якому вони почали використовуватися (введені в експлуатацію).

Однак, якщо дотримуватись механізму, закладеного в додатку Д7 до декларації з ПДВ за формою, затвердженою наказом № 1492 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17.12.2012 р. № 1342), то виходить, що при знятті з ПДВ-реєстрації платник повинен здійснювати обидва перерахунки вхідного ПДВ:

1) «загальний» — що охоплює товари, послуги та необоротні активи, придбані в поточному році, і

2) «необоротний» перерахунок за результатами одного, двох і трьох календарних років після введення необоротних активів в експлуатацію.

Отже, прощаючись із ПДВ, проводимо не лише «загальний» перерахунок.

При знятті з ПДВ-реєстрації доведеться провести і «необоротний» перерахунок: за результатами одного, двох і трьох років після введення необоротних активів в експлуатацію

Розраховуємо ЧВ

При знятті з обліку платника ПДВ (у тому числі за рішенням суду), коригування податкового кредиту відображається в податковій декларації за останній період, коли відбулося зняття з обліку (п. 199.5 ПКУ).

Останнім (звітним) податковим періодом у разі анулювання ПДВ-реєстрації є період, який починається з дня, наступного за останнім днем попереднього податкового періоду, і закінчується днем анулювання реєстрації (п. 184.6, п.п. «б» п. 202.1 ПКУ).

Припустимо, ПДВ-реєстрація платника анулюється 20 листопада 2013 року. У такому разі останній звітний період у нього охоплюватиме проміжок часу з 1 по 20 листопада 2013 року. Детальніше про останній період та звітність за останній період див. «Наслідки анулювання ПДВ-реєстрації» // «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 17, с. 21.

У підприємства в цьому випадку при знятті з ПДВ-обліку після закінчення останнього звітного періоду перерахунок ЧВ має здійснюватися виходячи з фактичних обсягів оподатковуваних та неоподатковуваних операцій, проведених:

із початку поточного року до дати зняття з обліку (за частину поточного року) — для загального перерахунку (у якому беруть участь «подвійні» товари, послуги* та необоротні активи, куплені в поточному 2013 році) та для «подвійних» необоротних активів, уведених в експлуатацію у 2012 році. Такий перерахунок ЧВ здійснюється в рядку 3.1 таблиці 1 додатка Д7 до декларації за останній період;

із початку попереднього року і до дати зняття з обліку (за частину поточного та повний попередній календарний рік) — для «подвійних» необоротних активів, уведених в експлуатацію у 2011 році. Такий розрахунок здійснюється в рядку 3.2 таблиці 1 додатка Д7 до декларації за останній період.

* МНМА (група 11 класифікації основних засобів та інших необоротних активів) перераховуються в порядку, визначеному для товарів/послуг, а не основних засобів (див. відповідь на запитання 6 УПК № 129).

І тут виникає запитання: наскільки правомірно тут «підміняти» один, два і три «повні» календарні роки «частиною» поточного року до ПДВ-розреєстрації? На наш погляд, така «підміна» цілком правомірна, оскільки саме такий механізм розрахунку ЧВ для проведення перерахунку вхідного ПДВ при ПДВ-розреєстрації і закладено в таблиці 1 додатка Д7, незважаючи на те що кол. 3 цієї таблиці містить «цілу» кількість календарних років.

Зверніть увагу! Якщо врахувати, що анулювання відбувається в поточному 2013 році, то рядок 3.3 таблиці 1 додатка Д7 декларації за останній період (ЧВ за три календарні роки) не заповнюється — старі основні засоби, придбані та введені в експлуатацію до 01.01.2011 р., як ми зазначили на початку, у перерахунку не беруть участі.

Відображаємо перерахунок у звітності

Додаток Д7. «Загальний» перерахунок (з ураху­ванням показника ЧВ, визначеного в рядку 3.1 таблиці 1) проводиться в таблиці 2 додатка Д7 до останньої декларації, де результат з коригувальною сумою (+ або -) відображається в кол. 7.

«Необоротний» перерахунок (за «подвійними» необоротними активами, придбаними підприємством у 2011— 2012 роках, з урахуванням показників ЧВ, визначених у рядках 3.1 — 3.2 таблиці 1) проводиться в таблиці 3 додатка Д7 до останньої декларації, де результат з коригувальною сумою (+ або -) відображається в кол. 7.

Реєстр. Перерахунок податкового кредиту за підсумками періоду анулювання реєстрації ПДВ повинен здійснюватися на підставі бухгалтерської довідки. Такий перерахунок відображаємо в розділі II Реєстру отриманих та виданих накладних (далі — Реєстр) передостаннім рядком (операцією). У п. 2.10 розд. IV Порядку № 1340 зазначено, як показати коригування, що проводиться в останній податковий період календарного року (тобто при річному перерахунку см. с. 9). Ним користуємося і при відображенні коригування у зв’язку з перерахунком, що проводиться при анулюванні ПДВ-реєстрації.

Декларація з ПДВ. Сума коригування з графи 10 Реєстру зі знаком (+ або -) переноситься до колонки Б рядка 16.4 декларації з ПДВ за останній звітний період. І ще не забудьте відобразити проведений перерахунок у бухгалтерському обліку та в обліку з податку на прибуток. Як це зробити, див. с. 12 цього номера.

ПЗ при анулюванні: обліковуємо результати перерахунку

Останнім рядком у Реєстрі при анулюванні ПДВ-реєстрації платник повинен показати податкові зобов’язання (колишнє умовне постачання), нараховані відповідно до п. 184.7 ПКУ на товари, послуги та необоротні активи, суми ПДВ за якими були включені до складу податкового кредиту, але які не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податків. Операцію з нарахування податкових зобов’язань на залишки товарів при анулюванні ПДВ-реєстрації (колишнє умовне постачання) Законом № 4834 виключено з визначення терміна «постачання товарів», наведеного в п.п. 14.1.191 ПКУ.

Зверніть увагу! Обсяги, нараховані разом з податковими зобов’язаннями на залишки товарів, при анулюванні ПДВ-реєстрації на розрахунок ЧВ не впливають

Водночас майте на увазі, що інші умовні постачання — наприклад, при використанні товарів/послуг у неоподатковуваних операціях та негосподарській діяльності, як і раніше, вважаються постачанням. А отже, нараховані у такому разі обсяги беруть участь при розрахунку ЧВ.

При цьому щодо об’єктів, «вхідний» ПДВ за якими розподілено згідно зі ст. 199 ПКУ, але на момент ПДВ-розреєстрації такі товари, послуги не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, вважаємо справедливим податкові зобов’язання нараховувати лише в тій частині товарів та основних засобів, у якій «вхідний» ПДВ було віднесено до складу податкового кредиту з урахуванням проведеного перерахунку.

Аналогічно слід учиняти на момент анулювання ПДВ-реєстрації і з «подвійними» необоротними активами. Податкові зобов’язання за ними нараховуємо виходячи з їх балансової вартості на початок періоду, як того вимагає п. 189.1 ПКУ, але з урахуванням останньої ЧВ.

Наприклад, у підприємства на момент анулювання ПДВ-реєстрації залишився невикористаним «подвійний» товар вартістю 6000 грн. (у тому числі ПДВ — 1000 грн.). Тоді нараховувати податкові зобов’язань потрібно буде так:

ПЗ при анулюванні та перерахунок ЧВ

Випадки

Придбання товару (розподіл ПК)

Перерахунок ПК

Зняття з ПДВ-обліку

сума ПДВ

ЧВ, %

ПК

ЧВ, %

ПК

нарахування ПЗ

1 випадок

1000

30

300

60

600

600

2 випадок

1000

60

600

30

300

300

 

 

висновки


img 1
 
 
  • При знятті з ПДВ-реєстрації перерахунок слід провести як щодо товарів, послуг та необоротних активів, придбаних для «подвійного» використання в поточному році, так і щодо «подвійних» необоротних активів, придбаних раніше, якщо після року, в якому вони були введені в експлуатацію, не минуло ще три повні календарні роки.

  • Якщо ПДВ-реєстрація анулюється у 2013 році, то до «необоротного» перерахунку потрап­лять «подвійні» основні засоби, введені в експлуатацію у 2011 та 2012 роках. Перерахунок ЧВ за ними має здійснюватися виходячи з фактичних обсягів оподатковуваних і неоподатковуваних операцій, проведених із початку попереднього року і до дати зняття з обліку/ за частину поточного року.

  • Умовне постачання при анулюванні ПДВ-реєстрації в розрахунку ЧВ не бере участі.
 
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі