Теми статей
Обрати теми

Повернення товару та перерахунок ЧВ

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Грудень, 2013/№ 101
Друк
Стаття

Повернення товару та перерахунок ЧВ

Доволі буденна ситуація — ви змушені повернути товар. Але родзинка в тому, що цей товар не простий. Товар призначався для подвійного використання, тобто як в оподатковуваних, так і в неоподатковуваних операціях. Обсяги постачання товарів унаслідок їх повернення доводиться коригувати. І наше завдання — розібратися з тим, як правильно врахувати такі коригування при перерахунку податкового кредиту за підсумками року.

Наталія Адамович, податковий експерт

 

Повернення товару в межах календарного року

Ви повертаєте товар, придбаний раніше для одно­часного використання в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях. Що у вас відбудеться?

Згідно з нормами п. 192.1 ПКУ, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, вам доведеться відкоригувати податковий кредит.

При цьому майте на увазі: отримавши від продавця розрахунок коригування до податкової накладної, за якою було проведено розподіл податкового кредиту згідно з вимогами ст. 199 ПКУ, ви зможете відкоригувати суму ПДВ тільки в межах тієї суми, яка раніше згідно з розподілом була віднесена до податкового кредиту. Інакше кажучи, була відображена в рядку 15.1 декларації з ПДВ.

Але так само доведеться відкоригувати обсяг придбання, ПДВ за яким до податкового кредиту не потрапив.

Для коригувань за товарами (роботами, послугами), за якими проведено розподіл «вхідного» ПДВ згідно зі ст. 199 ПКУ (тобто ПДВ, який раніше потрапив до ряд. 15 декларації) призначено таблицю 3 додатка Д1.

Коригується ПДВ з урахуванням раніше виконаного розподілу за рядком 15 декларації.

При коригуванні враховується ЧВ, яку визначено на поточний рік і було застосовано при заповненні рядка 15.1 д????????? ?????екларації з ПДВ

На це побічно вказує виноска в назві гр. 10 таб­лиці 3 додатка Д1.

Розрахунок коригування до податкової накладної, отриманої від постачальника, вам як покупцю, що не відбувся, поверненого товару потрібно показати в таблиці 3 додатка Д1 у двох рядках:

— у першому — для коригування обсягів та части­ни вхідного ПДВ, який раніше потрапив до ПК (тобто включених до ряд. 15.1 декларації);

— у другому — для коригування обсягів, частина вхідного ПДВ за якими до ПК не потрапила (тобто була відображена в ряд. 15.2 декларації).

Інформація з таблиці 3 додатка Д1 використовується для заповнення таких рядків декларації (пп. 4.5.1.2 і 4.5.1.3 розд. V Порядку № 1492):

ряд. 16.1.2 — до цього рядка заносяться коригування частини розподіленого вхідного ПДВ, який первісно було включено до податкового кредиту (тобто було відображено в ряд. 15.1 декларації);

ряд. 16.1.3 — цей рядок для коригування обсягів, за якими розподілений ПДВ до ПК не включався (тобто були відображені первісно в ряд. 15.2).

Надалі ці рядки (16.1.2 і 16.1.3) враховуються при перерахунку податкового кредиту за результатами року (впливають на показники таблиці 2 додатка Д7).

Якщо повернення відбувається в межах поточного року, то жодних проблем із коригуванням та подальшим його врахуванням при річному перерахунку не виникає

А як бути, якщо ви повернули товар подвійного призначення, придбаний торік?

Повернення товару, отриманого торік

При поверненні товару, призначеного для подвійного використання (в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях), що надійшов торік, є свої особ­ливості, які і розглянемо детальніше на прикладі.

Приклад 1. Покупець у листопаді 2013 року повертає постачальнику — ТОВ «БЛІК» (ІПН — 111222333444) всю партію товару вартістю 7200 грн. (у тому числі ПДВ — 1200 грн.), придбаного в січні 2012 року (отримано ПН від 21.01.2012 р. № 49 на суму 7200 грн. (у тому числі ПДВ — 1200 грн.)). Вхідний ПДВ розподілено в січні 2012 року виходячи з частки використання товарів в оподатковуваних операціях 85 %. Інших «подвійних» придбань підприємство у 2012 році не здійснювало.

Отримавши від постачальника податкову накладну, покупець у декларації за січень 2012 року виходячи з частки використання товарів в оподатковуваних операціях 85 % відобразив розподіл податкового кредиту з ПДВ:

 

<…>

15.1

 

частина*, що включається до складу податкового кредиту

ЧВ — значення колонки 6 (ряд. 1 або ряд. 2)

таблиці 1 Д7

85

5100

1020

15.2

 

частина*, що не включається до складу податкового кредиту

900

Х

* Визначається виходячи з частки, розрахованої у таблиці 1 додатка 7 до декларації, і застосовується протягом поточного року.

<…>

 

За результатами 2012 року фактична частка використання товарів в оподатковуваних операціях становила 50 %. У зв’язку з цим у декларації за грудень 2012 року коригування податкового кредиту відобразиться так:

 

<…>

16.4

Д7

коригування податкового кредиту у зв’язку з перерахунком частки використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях

*

-420

* Зверніть увагу: обсяги постачання (колонка А) у коригувальному рядку 16.4 декларації не вказуються, незважаючи на те, що в цій колонці не стоїть «Х». Це пов’язано з тим, що декларація з ПДВ заповнюється на підставі даних з Реєстру. А в Реєстрі обсяги за коригувально-перерахунковим записом не відображаються (детальніше див. на с. 11 цього номера).

<…>

 

При поверненні товару від постачальника 15.11.2013 р. отримано розрахунок коригування від 15.03.2013 р. № 16, тоді таблиця 3 додатка Д1 до декларації за листопад 2013 року має бути заповнена так:

 

№ з/п

Постачальник (продавець)

Податкова накладна, за якою проводиться коригування

Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної

Підстава для коригування податкового кредиту з податку на додану вартість

Обсяг постачання (без податку на додану вартість) (+ чи -)

Сума податку на додану вартість* (+ чи -)

найменування (прізвище, ім’я, по батькові — для фізичних осіб)

індивідуальний податковий номер

дата

номер

номер

дата отримання отримувачем (покупцем) розрахунку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ТОВ «БЛІК»

111222333444

21.01.12

№ 49

№ 16

15.11.13

Повернення товару постачальнику

-3000

-600

2

ТОВ «БЛІК»

111222333444

21.01.12

№ 49

№ 16

15.11.13

Повернення товару постачальнику

-3000

0

Усього: рядки 16.1.2 та 16.1.3 (+ чи -)

-6000

-600

* З урахуванням частки використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами/послугами та необоротними активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями.

 

Інформація з таблиці 3 додатка Д1 використовується для заповнення таких рядків декларації за листопад 2013 року (пп. 4.5.2.1 і 4.5.1.3 розд. V Порядку № 1492):

— ряд. 16.1.2 — до цього рядка заносяться коригування частини розподіленого вхідного ПДВ, який первісно було включено до податкового кредиту (тобто було відображено у ряд. 15.1 декларації). За даними прикладу, це суми, зазначені в рядку 1 таблиці 3 додатка Д1;

— ряд. 16.1.3 — цей рядок для коригувань обсягів, по яких розподілений ПДВ до ПК не включався (тобто були відображені первісно в ряд. 15.2). За даними прикладу, це суми, зазначені в рядку 2 таблиці 3 додатка Д1:

 

<…>

16.1.2

Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання та податкового кредиту, який було включено у рядок 15.1

-3000

-600

16.1.3

Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання, які було включено у рядок 15.2

-3000

Х

<…>

 

Водночас, якщо буквально дотримуватися вимог другого речення п.п. 4.5.1.2 розд. V Порядку № 1492, значення рядка 16.1.2 враховується при коригуванні податкового кредиту після перерахунку частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року операцій та перерахунку частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях за результатами одного, двох і трьох календарних років, наступних за роком, у якому вони почали використовуватися (введені в експлуатацію). Це стосується і значення рядка 16.1.3 — його також враховано в «шапці» кол. 3 таблиці 2 додатка Д7.

Подивимося, чим це може загрожувати при перерахунку в цьому випадку.

За результатами 2013 року, припустимо, фактична частка використання товарів в оподатковуваних операціях становила 10 %. Тоді при перерахунку податкового кредиту за результатами 2013 року таблицю 2 додатка Д7 до декларації за грудень 2013 року буде заповнено таким чином:

 

№ з/п

Товари/послуги та необоротні активи

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів та/або початок використання товарів/послуг та необоротних активів, суми податку, сплачені при придбанні та/або виготовленні яких не були включені до складу податкового кредиту, та/або з яких були визначені податкові зобов’язання, які частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково в операціях, які не є об’єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу (крім пункту 15), міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (пункти 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу)

Фактично включено до податкового кредиту (сума значень рядків 15.1, 16.1.2 та 16.6.1 колонки Б декларацій та всіх уточнюючих розрахунків за поточний календарний рік)

Сума податку на додану вартість, що підлягає включенню до податкового кредиту з урахуванням перерахованої частки використання товарів/послуг в оподатковуваних операціях (колонка 4 х колонка 6 рядка 3.1 Табл. 1)

Коригування податкового кредиту у зв’язку з перерахунком частки використання товарів/послуг в оподатковуваних операціях (колонка 6 - колонка 5) — значення цього рядка із знаком + чи - переноситься до рядка 16.4 декларації за останній податковий період календарного року

обсяг (сума значень рядків 15, 16.1.2, 16.1.3, 16.6.1 та 16.6.2 колонки А декларацій та всіх уточнюючих розрахунків за поточний календарний рік)

сума податку на додану вартість (колонка 6 х основну ставку, %)

1

2

3

4

5

6

7

1

товари/послуги

-6000

-1200

-600

-120

+480

2

необоротні активи

-

-

-

-

-

ВСЬОГО

+480

 

Якщо в цьому випадку при заповненні таблиці 2 додатка Д7 ураховувати:

— показники рядків 16.1.2, 16.1.3 колонки А при заповненні кол. 3;

— показник рядка 16.1.2 колонки Б при запов­ненні кол. 5,

то в підприємства відбудеться задвоєння податкового кредиту. Згідно з прикладом — безпричинне його збільшення на суму 480 грн.

Механізм, закладений до таблиці 2 додатка Д7, не працює при поверненнях товарів, придбаних торік

Тому тут напрошується такий висновок: показники коригувальних рядків 16.1.2, 16.1.3 при повному поверненні товару, поставленого торік, не потрібно враховувати при перерахунку за підсумками року.

Із поверненням торішнього товару розібралися. Тепер подивимось, як діяти при поверненнях ще більш залежалого товару.

Повернення товару, отриманого в позаминулому році

І тут знову будемо, як кажуть, розбиратися на пальцях.

Приклад 2. Покупець у листопаді 2013 року повертає постачальнику — ТОВ «БЛІК» (ІПН — 111222333444) всю партію товару вартістю 7200 грн. (у тому числі ПДВ — 1200 грн.), придбаного у квітні 2011 року (отримано ПН від 21.04.2011 р. № 49 на суму 7200 грн. (у тому числі ПДВ — 1200 грн.)).

Вхідний ПДВ розподілено у квітні 2011 року виходячи з частки використання товарів в оподатковуваних операціях 65 % і в декларації за квітень 2011 року відображено таким чином:

 

<…>

15.1

 

частина*, що включається до складу податкового кредиту

ЧВ — значення колонки 6 (ряд. 1 або ряд. 2) таблиці 1 Д7

65

3900

780

15.2

 

частина*, що не включається до складу податкового кредиту

2100

Х

* Визначається виходячи з частки, розрахованої у таблиці 1 додатка 7 до декларації, і застосовується протягом поточного року.

<…>

 

Припустимо, інших «подвійних» придбань підприємство у 2011 — 2012 роках не здійснювало. За результатами 2011 року фактична частка використання товарів в оподатковуваних операціях становила 85 %. Тому в декларації за грудень 2012 року коригування податкового кредиту відобразилося таким чином:

 

<…>

16.4

Д7

коригування податкового кредиту у зв’язку з перерахунком частки використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях

*

+240

<…>

 

* Детальніше див. виноску на с. 32.

 

За результатами 2012 року фактична частка використання товарів в оподатковуваних операціях становила 50 %. Майте на увазі, придбані у 2011 році товари для «подвійного» використання і перераховані за результатами 2011 року не беруть участі в перерахунку податкового кредиту за результатами 2012 року.

Правильним тут буде при проведенні в листопаді 2013 року коригування податкового кредиту щодо повернення товару застосовувати при заповненні таблиці 3 додатка Д1 ЧВ, по яких такий товар перераховувався останній раз, — а саме ЧВ, визначену за результатами 2011 року, — 85 %.

До того ж зверніть увагу! У виносці до графи 10 таблиці 3 додатка Д1 застосування ЧВ поточним періодом не обмежене.

 

<…>

1

ТОВ «БЛІК»

111222333444

21.04.11

№ 49

№ 16

15.11.13

Повернення товару постачальнику

-5100

-1020

2

ТОВ «БЛІК»

111222333444

21.04.11

№ 49

№ 16

15.11.13

Повернення товару постачальнику

-900

0

 

Усього: рядки 16.1.2 та 16.1.3 (+ чи -)

-6000

-1020

 

Тоді при заповненні таблиці 3 додатка Д1 до декларації за листопад 2013 року в разі використання ЧВ — 85 % у колонках 9 і 10 будуть зазначені такі показники:

 

<…>

16.1.2

Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання та податкового кредиту, який було включено у рядок 15.1

-5100

-1020

16.1.3

Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання, які було включено у рядок 15.2

-900

Х

<…>

 

А інформація з таблиці 3 додатка Д1 використовується для заповнення таких рядків декларації за листопад 2013 року.

Підприємство, по суті, за цей товар уключило до податкового кредиту 1020 грн. і, коригуючи в березні 2013 року податковий кредит з використанням ЧВ 2011 року (згідно з яким «вихідний» ПДВ за такий товар перераховувався востаннє), прибирає 1020 грн., тобто відбувається обнулення податкового кредиту.

Надалі показники коригувальних рядків 16.1.2, 16.1.3, заповнених у зв’язку з повним поверненням товару, поставленого в позаминулому році, враховувати в перерахунку податкового кредиту за підсумками року не потрібно (детальніше див. приклад 1). Що, знову-таки, і потрібно було довести.

І не біда, що деякі норми можна зрозуміти тільки після реалізації їх на практиці. У цьому ми завжди раді вам допомогти. Візьміть на озброєння наші рекомендації — і з ПДВ-звітністю у вас буде все гаразд!

 

висновки


img 1
 
 
  • Якщо повернення «подвійного» товару відбувається в межах поточного календарного року, то жодних проблем із коригуванням податкового кредиту та подальшим його врахуванням при річному перерахунку не виникає. Рядки 16.1.2 і 16.1.3 враховуються при перерахунку податкового кредиту за результатами року (у таблиці 2 додатка Д7).

  • Якщо повертаєте весь товар, отриманий торік (і раніше), то показникам коригувальних рядків 16.1.2, 16.1.3, не місце в перерахунку податкового кредиту за підсумками року (вони не повинні враховуватися в таблиці 2 додатка Д7).
 
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі