Теми статей
Обрати теми

Офіційна думка. Сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (витяг)

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Грудень, 2013/№ 102
Друк
Стаття

Сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

(витяг)

 

<…>

1. Чи потрібно деталізувати в призначенні платежу платіжного доручення, сплачуючи ЄСВ, з яких платежів складається єдиний соціальний внесок? Наприклад: «*;101; код за ЄДРПОУ платника, який здійснює сплату; єдиний соцвнесок за жовтень 2013 р.: 3,6 % — 100,00 грн, 37,2 % — 2000,00 грн, 8,41 % — 20,00 грн» тощо.

Обов’язкова деталізація сум єдиного внеску у платіжному дорученні в розрізі ставок не передбачена. Але якщо страхувальник буде так деталізувати виплати, то банку буде легше контролювати суму, що надходить до сплати.

 

2. Клієнти банку сплачують єдиний внесок двома частинами: під час отримання авансу та під час отримання зарплати за другу половину місяця. Під час отримання авансу клієнт може сплачувати єдиний внесок у більшій сумі, а під час отримання зарплати за другу половину місяця — у меншій. У підсумку єдиний внесок сплачено у повній сумі. Чи може банк підсумовувати виплати заробітної плати та єдиний соціальний внесок за весь період?

Пунктом 2 Порядку прийняття банками на виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати, затвердженого наказом Міндоходів від 09.09.2013 р. № 453, встановлено, що банки приймають від платників єдиного внеску розрахункові документи на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати, на які відповідно до Закону про ЄСВ нараховується єдиний внесок, та видають (перераховують) їх лише за умови одночасного подання платником єдиного внеску платіжних документів про перерахування коштів для сплати сум єдиного внеску. Суми, сплачені за цими документами, мають становити не менше 1/3 суми коштів для виплати заробітної плати, зазначеної в розрахункових документах. Якщо сума єдиного внеску менша, ніж 1/3 суми коштів для виплати заробітної плати, банки приймають від платників єдиного внеску розрахункові документи на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати разом з оригіналом довідки-розрахунку, погодженим з органом доходів і зборів за місцем взяття на облік платника єдиного внеску.

 

3. Чи враховується єдиний внесок, утриманий із заробітної плати працівників, до 1/3 суми єдиного внеску, який має бути сплачений під час отримання коштів на виплату заробітної плати?

Під час видачі коштів на виплату заробітної плати банк контролює та несе відповідальність за те, щоб сума єдиного внеску, яка одночасно сплачується страхувальником, становила не менше 1/3 суми коштів для виплати заробітної плати, зазначеної в розрахункових документах. Відповідальність за повноту сплати єдиного внеску як утриманого з працівників, так і нарахованого на їхню заробітну плату за кожної виплати доходу, з якого справляється єдиний внесок, несе страхувальник.

 

4. Під час сплати єдиного внеску в платіжному документі підприємство зазначає декілька видів виплат (заробітна плата, лікарняні), не вказуючи їх сум. Наприклад, «Єдиний внесок із заробітної плати та лікарняних за вересень 2013 р.». А в розрахунковому документі на виплату заробітної плати, який одночасно подається, вказує тільки суму заробітної плати. Наприклад, «Заробітна плата за січень 2013 р.». Може банк взяти листа від клієнта на уточнення сум єдиного внеску з лікарняних та заробітної плати, чи підприємству потрібно надавати погоджену довідку-розрахунок?

Відповідно до ст. 9 Закону про ЄСВ роботодавці під час кожної виплати заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на суми якої (якого) нараховується єдиний внесок, одночасно з видачею зазначених сум зобов’язані сплачувати нарахований на ці виплати єдиний внесок у розмірі, встановленому для таких платників (авансові платежі). Якщо внесок, нарахований на ці виплати, вже сплачений у встановлені строки, або за результатами звірення платника з органом доходів і зборів за платником визнана переплата єдиного внеску, сума якої перевищує суму внеску, що підлягає сплаті, або дорівнює їй, сплачувати єдиний соціальний внесок не треба. Із сум нарахованого, але не виплаченого доходу (заробітної плати), платники зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 20 числа наступного місяця.

Таким чином у платників можуть виникати розбіжності у строках виплати доходу та строках сплати єдиного внеску, зокрема, в частині виплати лікарняних, за яких строки нарахування та виплати не збігаються із-за фінансування цих виплат ФСС з ТВП через окремі рахунки. Тому у подальшому, отримуючи суми коштів на виплату доходів, з яких уже сплачено єдиний внесок у граничні строки, платник повинен надати банку узгоджену довідку-розрахунок.

 

5. Підприємець перебуває на загальній системі оподаткування і в нього протягом кварталу (року) немає доходу. Чи слід йому в такій ситуації сплачувати єдиний внесок? Якщо так, то в якій сумі?

На підставі ст. 4 Закону про ЄСВ об’єктом для нарахування єдиного внеску для платників — підприємців на загальній системі оподаткування є сума доходу (прибутку), отриманого від їхньої діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб.

 

6. Чи нараховується єдиний внесок на суми грошових компенсацій у разі невикористання щорічних (основної та додаткових) відпусток? Чи можна керуватися листом ПФУ від 06.08.2013 р. № 20685/03-30?

Так, нараховується. Згідно з п.п. 2.2.12 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5, оплата, а також суми грошових компенсацій у разі невикористання щорічних (основної та додаткових) відпусток і додаткових відпусток працівникам, які мають дітей, у розмірах, передбачених законодавством, входять до складу фонду додаткової заробітної плати. Відповідно до абзацу першого п. 1 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ єдиний внесок справляється із сум нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у т. ч. у натуральній формі, що визначаються Законом України «Про оплату праці», та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Щодо листа ПФУ. Податкова консультація — це допомога контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган (п.п. 14.1.172 ПКУ). У листі ПФУ від 06.08.2013 р. № 20685/03-30 йшлося про справляння єдиного внеску у випадку звільнення працівника за прогул і консультацію надано стосовно цієї конкретної ситуації.

7. У перших числах жовтня помилково сплатили єдиний внесок на рахунки Пенсійного фонду Деснянського району м. Києва замість Дарницького. У пресі прочитала, що всі помилково сплачені кошти будуть передані від органів Пенсійного фонду органам Міндоходів. І наша помилкова сплата також?

У цьому випадку помилилися з рахунками між районами, тому підприємству варто було застосувати механізм повернення помилково сплачених коштів, викладений у Порядку зарахування в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів, затвердженому наказом Міндоходів від 09.09.2013 р. № 450. Зважаючи на граничні терміни сплати єдиного внеску та строки повернення коштів, у таких випадках варто внести кошти в рахунок сплати чергового платежу повторно, а потім, не поспішаючи, зайнятися поверненням помилково сплачених коштів або їх зарахуванням у рахунок майбутніх платежів.

 

8. Чи потрібно підприємцю — платнику єдиного податку подавати звіт про нарахування єдиного внеску в разі відсутності найманих працівників? У підприємця — платника єдиного податку був один найманий працівник — жінка, яка в серпні пішла у відпустку. На суму допомоги по вагітності та пологах було нараховано єдиний внесок і включено його до звіту за серпень. Більше найманих працівників немає. Чи потрібно подавати звітність з єдиного внеску в разі відсутності найманих працівників?

Подавати звітність до органу доходів і зборів за основним місцем обліку зобов’язані платники єдиного внеску, в тому числі приватні підприємці (частина друга ст. 6 Закону про ЄСВ). А платниками єдиного внеску є фізичні особи — підприємці, зокрема ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором, крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (частина перша ст. 4 Закону про ЄСВ).

Якщо підприємець — платник єдиного внеску не використовує працю найманих працівників, то звітність з єдиного внеску щодо найманих працівників він подавати не повинен, але має звітувати у встановлені строки стосовно самого себе.

 

9. Жінка-підприємець, яка є платником єдиного податку групи 2 і має найманих працівників, перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами. Чи має такий підприємець сплачувати єдиний податок за себе у період відпустки?

Платниками єдиного внеску є, зокрема, фізичні особи — підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та члени сімей цих осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності (частина перша ст. 4 Закону про ЄСВ).

Згідно з частиною четвертою ст. 5 Закону про ЄСВ обов’язки платників єдиного внеску в осіб, зазначених у п. 5 частини першої ст. 4 цього Закону, виникають з початку провадження відповідної діяльності. Оскільки в період перебування жінки-підприємця у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами провадження нею підприємницької діяльності не припиняється, то немає підстав для несплати єдиного внеску.

 

За матеріалами на офіційному сайті Міндоходів: minrd.gov.ua

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі