Теми статей
Обрати теми

Подарунки дітям до Нового року

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Грудень, 2013/№ 99
Друк
Стаття
img 1

від соцстраху\
профсоюзe\
роботодавця

img 2

Подарунки дітям до Нового року

Новий рік — свято, улюблене з дитинства. А для діточок Новий рік — це ще й день (точніше ніч), коли Дідусь Мороз підіб’є підсумок їх річній «добреповедінці». І якщо «добреповедінка» переважатиме над «мамаябільшенебуду», то під ялинкою обов’язково з’явиться такий бажаний подарунок. Іноді Дід Мороз приходить не один, а в компанії Дідів Морозів — ФТВП*, профспілки та роботодавця мами й тата. І якщо для діточок це означає збільшення кількості подарунків, то для бухгалтерів цих Дідів Морозів — збільшення роботи, пов’язане з обліком дитячих подарунків. Щоб полегшити копітку працю бухгалтерів, у цій статті розглянемо варіанти надання дитячих подарунків, а також особливості податкового та бухгалтерського обліку пов’язаних із цим операцій.

Лілія Ушакова, експерт з питань оплати праці

 

* Тут і далі — Фонд соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

 

Дідусь Мороз — ФТВП

Обов’язок ФТВП виступати в ролі Діда Мороза для дітей застрахованих осіб визначено на законодавчому рівні (див. п. 6 ч. 1 ст. 34 Закону № 2240). Дитячі новорічні подарунки купуються ФТВП повністю за рахунок власних коштів. Ані роботодавець-страхувальник, ані працівники — застраховані особи жодних додаткових витрат, пов’язаних із закупівлею таких подарунків, не несуть. Більше того, новорічні подарунки, придбані працівниками або роботодавцями самостійно, за раху­нок коштів ФТВП не оплачуються.

Механізм закупівлі ФПВТ, отримання та розподілу дитячих новорічних подарунків установлено Порядком № 48. Наведемо його у вигляді схеми (див. рис. 1).

img 3

Рис. 1. Порядок видачі дитячих новорічних подарунків від ФТВП

 

На схемі все виглядає досить просто і зрозуміло. Та чи є особливості, які слід мати на увазі роботодавцю-страхувальнику, який одержує подарунки від ФТВП для дітей працівників? Так, є. Розглянемо їх у прив’язці до наведеної схеми.

На підставі наказу (розпорядження) керівника підприємства відповідальний працівник складає список дітей працівників, для яких будуть отримані з ФТВП новорічні подарунки. При його складанні рекомендуємо скористатися алгоритмом, наведеним на рис. 2.

img 4

Рис. 2. Право на дитячі новорічні подарунки

 

Пояснимо наведений алгоритм. Право на отримання соціальних послуг від ФТВП, у тому числі й на отримання дитячих новорічних подарунків, мають особи, застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (ч. 1 ст. 4 Закону № 2240). Тому сезонні й тимчасові працівники матимуть право на новорічні подарунки від ФТВП для своїх дітей тільки за умови, що на момент їх надання ці працівники перебувають у трудових відносинах із роботодавцем та є застрахованими особами.

Окремо зупинимося на працівниках, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною, а саме:

— у соціальній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3 років (далі — відпустка для догляду до 3 років),

або

— у відпустці для догляду за дитиною до досягнення ним 6 років (16 років, якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний)) (далі — відпустка для догляду від 3 до 6 (16) років). Нагадаємо, що така відпустка надається без збереження заробітної плати. Конкретна тривалість відпустки зазначається в медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку (у зазначених раніше випадках — до шістнадцятирічного віку).

Перша з названих категорій відпускників (тобто ті, хто перебуває у відпустці для догляду до 3 років) має право на отримання дитячих новорічних подарунків від ФТВП. Це їх право закріплене в постанові ФТВП «Про надання соціальних послуг особам, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку» від 16.06.2011 р. № 41. Крім того, на момент написання цієї статті на підписі у Президента перебував Закон «Про внесення зміни до статті 7 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» щодо зарахування до страхового стажу періоду відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку» (прийнятий на основі законопроекту від 22.08.2013 р. № 3116). У разі його підписання Президентом особи, які перебувають у відпустці для догляду до 3 років, матимуть право на дитячі новорічні подарунки вже згідно із законом, оскільки період такої відпустки включатиметься до страхового стажу.

А от діти тих працівників, які на момент надання подарунків від ФТВП перебувають у відпустці для догляду від 3 до 6 (16) років, такі подарунки не отримають. Річ у тім, що в період такої відпустки працівник не сплачує внески на соціальне страхування, а отже, не є застрахованою особою (див. щодо цього роз’яснення ФТВП від 09.07.2013 р.).

Друга умова, що повинна виконуватися стосовно працівників, які претендують на отримання дитячих новорічних подарунків від ФТВП, — ці працівники мають бути працевлаштовані у роботодавця-страху­вальника за основним місцем роботи (абзац перший ч. 1 ст. 50 Закону № 2240, п. 3.4 Порядку № 48). Діти працівників-сумісників до списку дітей, на яких будуть отримані подарунки від ФТВП, потрапити не повинні.

До списку на отримання подарунків включається працівник (мама, тато, всиновлювач, опікун дитини) за умови, що його дитині станом на 1 січня 2014 року не виповнилося 14 років (п. 1.5 Порядку № 48). Підтвердить вік дитини копія свідоцтва про її народження. Її слід зберігати на підприємстві на випадок перевірки ФТВП правильності видачі подарунків. Зверніть увагу: бабусі й дідусі права на отримання подарунків від ФТВП для малолітніх онуків не мають.

Важливо! Новорічний подарунок від ФТВП надається застрахованій особі на кожну дитину. А отже, якщо на одному підприємстві працюють мати й батько трьох дітей віком до 14 років, то кожен із батьків (і мати, і батько) має право отримати подарунок на кожну дитину (тобто всього сім’я отримає 6 подарунків).

Після того, як список складено, підраховуємо загальну кількість дітей, на яких будуть отримані новорічні подарунки у ФТВП, та формуємо заявку у ФТВП на дитячі новорічні подарунки. Пам’ятайте, у заявці зазначається планова кількість подарунків. Перш ніж їх отримати від ФТВП, необхідно ще раз звірити списки. Адже через «текучку» кадрів кількість працівників, які мають право на дитячі новорічні подарунки, може змінитися. У цьому випадку, перш ніж отримати подарунки, необхідно надіслати до ФТВП лист, у якому вказати необхідну кількість подарунків.

Отримуємо дитячі новорічні подарунки у ФТВП за накладною та на підставі довіреності, виписаної підприємством на ім’я довіреної особи (п. 3.2 Порядку № 48).

Для видачі новорічних подарунків складаємо в довільній формі відомість. Єдину вимогу до її оформлення висуває п. 3.1 Порядку № 48: у ній мають бути зазначені прізвища та ініціали застрахованих осіб (батьків) та їх дітей, а також число, місяць і рік народження дітей.

Далі комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства на підставі відомості на видачу новорічних подарунків приймає рішення про надання новорічних подарунків дітям працівників. Прийняте рішення фіксується у протоколі комісії (рішенні уповноваженого), типову форму якого затверджено постановою правління ФТВП від 23.06.2008 р. № 25.

Дитячі новорічні подарунки видаємо працівникам під підпис у відомості на видачу новорічних подарунків

Важливо! Сума витрат на новорічні дитячі подарунки, видані працівникам із порушеннями, не буде прийнята ФТВП до заліку. Отже, таку суму страхувальнику доведеться повернути ФТВП із власних коштів (п. 4.2 Порядку № 48). Крім того, за порушення порядку використання отриманих новорічних подарунків роботодавцю-страхувальнику загрожує штраф у розмірі 50 % від вартості виданих із порушенням подарунків (ч. 1 ст. 30 Закону № 2240).

Не оминуть неприємності й посадових осіб страхувальника, якщо вони винні в порушенні використання коштів ФТВП. Ці особи можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 136 до 255 грн.). Це передбачено ст. 1655 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

А тепер перейдемо до обліку дитячих новорічних подарунків від ФТВП у роботодавця-страхувальника. Оскільки такі подарунки не передаються у власність підприємства, то їх вартість обліковуємо в бухгалтерському обліку на позабалансовому рахун­ку 02 «Активи на відповідальному зберіганні». Надходження подарунків відображаємо за дебетом цього рахунка, а їх видачу — за кредитом.

У податковому обліку вартість дитячих новорічних подарунків від ФТВП не включаємо ані до складу доходів, ані до складу витрат

Підстава — подарунки проходять через страхувальника транзитом, не переходячи у власність підприємства.

Податкових наслідків із ПДВ у цій ситуації також не буде. Адже операція з видачі працівникам підприємства дитячих новорічних подарунків, придбаних за рахунок ФТВП, не відповідає визначенню постачання товарів, наведеному в п.п. 14.1.191 ПКУ.

Що стосується працівників — одержувачів дитячих новорічних подарунків від ФТВП, то вартість таких подарунків:

— по-перше, не увійде до складу їх оподатковуваного доходу на підставі п.п. 165.1.1 ПКУ;

— по-друге, не потрапить до бази справляння ЄСВ. Річ у тім, що вартість дитячих новорічних подарунків, придбаних за рахунок коштів ФТВП, не зазначена серед виплат, які відповідно до Інструкції № 5 віднесені до фонду оплати праці.

Тобто дитячі новорічні подарунки від ФТВП не обкладаються ані ПДФО*, ані ЄСВ**.

* Тут і далі — податок на доходи фізичних осіб.

** Тут і далі — єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Однак, шановні роботодавці, будьте уважні! У цьому випадку звільнення від сплати ПДФО з вартості подарунків від ФТВП ще не означає, що вартість таких подарунків не потрібно відображати в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ із податковим номером працівника-одержувача. Потрібно! Ознака доходу працівника у вигляді вартості дитячих новорічних подарунків від ФТВП — «128».

А от у звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП вартість отриманих від ФТВП новорічних подарунків не відо­б­­ражається (див. лист виконавчої дирекції ФТВП від 01.04.2004 р. № 01-16-442).

Дідусь Мороз — профспілка

Досить часто роль доброго Дідуся Мороза, що дарує новорічні подарунки діткам, які чемно поводилися весь рік, виконує профспілка, що діє на підприємстві. Таке щастя вона може собі до­зволити в межах своєї статутної діяльності та згідно з кошторисом доходів і витрат.

Організацію новорічних привітань дітей членів профспілки слід належним чином оформити документально. Тобто профкому необхідно мати на випадок перевірки контролюючими органами:

рішення профспілки про видачу дитячих новорічних подарунків та/або квитків на дитячі новорічно-різдвяні свята;

кошторис доходів та витрат на проведення заходів;

img 5список дітей членів профспілки, яким надаються новорічні подарунки та/або квитки на новорічні заходи. До речі, вік обдаровуваних дітей профспілка визначає самостійно, оскільки чинним законодавством його не визначено (див. лист Федерації профспілок України від 12.04.2005 р. № 05-30-513). На практиці новорічними подарунками профспілки забезпечують малолітніх дітей, до яких згідно з ч. 2 ст. 6 Сімейного кодексу України від 10.01.2002 р. № 2947-III належать діти, що не досягли 14-річного віку;

— накладні на отримання дитячих новорічних подарунків від постачальників;

відомість на видачу подарунків (квитків). У ній необхідно зазначити прізвища членів профспілки — одержувачів подарунків (квитків), їх дітей, а також підписи членів профспілки про отримання подарунків та (або) квитків;

акт про списання подарунків (квитків), придбаних за рахунок профспілкових коштів, складений у довільній формі.

А які ж податкові наслідки очікують доброго Дідуся Мороза — профспілку? Давайте розбиратися.

Почнемо з того, що щороку в період з 15 листопада поточного року до 15 січня наступного року (для новорічно-різдвяних заходів 2013 року — з 15.11.2013 р. до 15.01.2014 р.) діє Закон № 2117, який регулює окремі питання фінансування заходів, пов’язаних з організацією новорічних і різдвяних свят для дітей та підлітків. Цей Закон є спеціальним нормативним актом з питань оподаткування дитячих новорічних подарунків і має застосовуватися як виняток із загальних положень, установлених ПКУ (див. преамбулу до Закону № 2117).

Профспілки купують дитячі святкові подарунки, а також квитки на новорічно-різдвяні заходи для дітей у виробничих та торговельних підприємств без ПДВ (ст. 2 Закону № 2117). Однак якщо профспілка — платник ПДВ, то при видачі подарунка члену профспілки вона повинна нарахувати податкові зобов’язання.

Не можемо залишити поза увагою й одержувачів подарунків — членів профспілки. Для необкладення ПДФО вартості таких подарунків є аж три норми! Якою з них скористатися профспілці — вирішуйте самі.

По-перше, керуючись ст. 3 Закону № 2117, профспілка як податковий агент має право не включати до оподатковуваного доходу членів профспілки вартість виданих їм:

1) дитячих святкових подарунків, якщо ці подарунки задовольняють певним вимогам. Що це за вимоги? Подарунки можуть включати набори товарів, які містять лише кондитерські вироби та іграшки вітчизняного виробництва, а також фрукти. Вартість кожного подарунка не повинна перевищувати 8 % прожиткового мінімуму для працездатної особи, установленого законом на 1 січня звітного податкового року (у 2013 році — 91,76 грн.) (ст. 4 Закону № 2117).

Якщо ці вимоги не виконуються, то вартість подарунка (його частини) з урахуванням «натурального» коефіцієнта буде для одержувача подарунка — члена профспілки доходом у вигляді додаткового блага. Уся вартість подарунка потрапить до доходу, якщо до подарункового набору ввійшли цукерки та/або іграшки іноземного виробника, книги тощо. Частина вартості подарунка стане оподатковуваним доходом, якщо за складом подарунок задовольняє зазначеним вище вимогам, але його вартість перевищує 91,76 грн. Із суми доходу у вигляді додаткового блага профспілці необхідно утримати ПДФО за ставками, установленими п. 167.1 ПКУ (15 і 17 %);

2) квитків на новорічно-різдвяні заходи для дітей (незалежно від вартості).

По-друге, для необкладення ПДФО вартості новорічних подарунків (квитків) для дітей профспілка може скористатися положеннями п.п. 165.1.39 ПКУ. Цим підпунктом звільнені від оподаткування негрошові подарунки, якщо їх вартість не перевищує 50 % однієї мінімальної заробітної плати (у роз­рахунку на місяць), установленої на 1 січня звітного податкового року (у 2013 році — 573,50 грн. на місяць). А от сума перевищення над зазначеною межею увійде до оподатковуваного доходу платника податків з урахуванням «натурального» коефіцієнта як дохід у вигляді додаткового блага.

І, нарешті, по-третє, уникнути ПДФО можна за допомогою п.п. 165.1.47 ПКУ. На його підставі не включається до оподатковуваного доходу члена профспілки сума виплат або відшкодувань (окрім заробітної плати чи інших виплат та відшкодувань за цивільно-правовими договорами), що здійснюються на його користь:

1) за рішенням профспілки, прийнятим у встановленому порядку;

2) у розмірі, який сукупно за рік не перевищує суму граничного розміру доходу, визначеного згідно з абз. 1 п.п. 169.4.1 ПКУ (у 2013 році — 1610 грн.).

Якщо перелічені умови не виконуються, сума профспілкової виплати (її частина) включається до загального місячного оподатковуваного доходу члена профспілки як дохід у вигляді додаткового блага та обкладається ПДФО за ставками, установленими п. 167.1 ПКУ (15 і 17 %). Оскільки в нашому випадку подарунок надається в негрошовій формі, то базою обкладення ПДФО буде вартість такого подарунка (його частини), розрахована за звичайними цінами, помножена на «натуральний» коефіцієнт.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ вартість дитячих новорічних подарунків, що не обкладається ПДФО на підставі:

ст. 3 Закону № 2117, відображається з ознакою доходу «127»;

п.п. 165.1.39 ПКУз ознакою доходу «160»;

п.п. 167.1.47 ПКУ з ознакою доходу «167».

Дохід члена профспілки у вигляді додаткового блага в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ відображається з ознакою доходу «126».

ЄСВ не справляється з вартості дитячих подарунків (квитків на новорічно-різдвяні заходи для дітей), виданих членам профспілки

Підстава — члени профспілки — одержувачі профспілкових виплат не є найманими працівниками профспілок.

Але як бути, якщо у профспілки недостатньо власних коштів для придбання дитячих новорічних подарунків? У цьому випадку такі витрати може профінансувати роботодавець. Причому перераховані ним суми на подарункові цілі він зможе включити в податковому обліку до складу інших витрат з урахуванням установлених обмежень. Озвучимо ці обмеження.

На підставі п.п. «б» п.п. 138.10.6 ПКУ підприємство має право відобразити суми, перераховані первинним профспілковим організаціям у розмірах, передбачених колективним договором (угодою), у межах 4 % оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік. Якщо ж за результатами попереднього звітного року підприємство зазнало збитків, то сума коштів, що перераховується, визначається з урахуванням оподатковуваного прибутку, отриманого в році, який передує року декларування такого річного збитку, але не раніше, ніж за чотири попередні звітні роки.

Крім того, разом із наведеною нормою роботодавець може скористатися положеннями ст. 1 Закону № 2117. Ця стаття дозволяє включати суми коштів, перераховані профкому в період з 15 листопада 2013 року до 15 січня 2014 року на придбання дитячих подарунків (квитків на новорічні заходи), до складу витрат у розмірі, що не перевищує 4 % оподатковуваного прибутку попереднього (звітного) періоду.

Причому, на нашу думку, ст. 1 Закону № 2117 працює незалежно від благодійної норми, передбаченої п.п. «б» п.п. 138.10.6 ПКУ.

Дідусь Мороз — мамин (татів) роботодавець

Якщо в ролі доброго Дідуся Мороза для дітей працівників виступає роботодавець, то в нього мають бути:

1. Наказ (розпорядження) керівника підприємства про видачу подарунків.

2. Документи на придбання подарунків (договір, накладна тощо).

3. Відомість видачі подарунків з підписами одержувачів.

У частині обкладення податком на прибуток, ПДВ і ПДФО операцій із придбання та видачі працівникам дитячих новорічних подарунків (квитків на новорічно-різдвяні заходи) за рахунок власних коштів підприємства діють загальні правила оподаткування, установлені ПКУ.

На нашу думку, при безоплатному переданні подарунків підприємство — платник податку на прибуток не повинно відображати ані доходи, ані витрати. Доходи не відображаються, оскільки більше не діє вимога про застосування звичайних цін (тобто формально доходи є, але вони дорівнюють нулю), а витрати — позаяк немає зв’язку операції з господарською діяльністю. Наше обґрунтування такого висновку ви могли прочитати у статті «Безвозмездно, то есть даром…»: облік без­оплатної передачі товарів і послуг» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2013,. № 91). Водночас не виключено, що податківці все одно вимагатимуть застосовувати при безоплатному переданні механізм звичайних цін. Хоча, на наш погляд, це буде незаконно.

Негосподарська спрямованість використання новорічних подарунків (квитків на новорічні заходи) спричинює те, що підприємство не має права включати до податкового кредиту суму ПДВ, сплаченого у зв’язку з їх придбанням (п. 198.3 ПКУ).

Операція з безоплатного передання товарів вважається постачанням товарів (п.п. 14.1.191 ПКУ). При безоплатному переданні дитячих подарунків (квитків) у підприємства виникають податкові зобов’язання з ПДВ, але вони дорівнюють нулю, оскільки договірна вартість є нульовою. Проте податкову накладну на нульову вартість товарів, які передаються безоплатно, все одно слід складати.

Для необкладення дитячих подарунків ПДФО підприємство може скористатися вже описаною вище пільгою, передбаченою п.п. 165.1.39 ПКУ

Відповідно до зазначеної норми у 2013 році не оподатковується вартість негрошового подарунка, що не перевищує 573,50 грн.

ЄСВ із вартості дитячих новорічних подарунків (квитків на видовищні заходи для дітей працівників) не справляється, оскільки така виплата не включається до фонду оплати праці на підставі п. 3.23 Інструкції № 5.

Завершуючи цю статтю, хочемо побажати вам, шановні читачі, та вашим діточкам щасливого Нового року та Різдва Христового.

 

висновки


img 6
 
 
  • Вартість дитячих новорічних подарунків від ФТВП не є для їх одержувачів оподатковуваним доходом.

  • Профспілка зможе уникнути ПДФО з вартості подарунків до Нового року для дітей членів цієї профспілки, скориставшись положеннями ст. 3 Закону № 2117 або п.п. 165.1.39 або п.п. 167.1.47 ПКУ.

  • З вартості дитячих новорічних подарунків ЄСВ не справляється.
 
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі