Теми статей
Обрати теми

Придбання/вибуття сільгоспплощ протягом року (особливості декларування та сплати ФСП)

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Лютий, 2013/№ 11
Друк
Стаття

Придбання/вибуття сільгоспплощ протягом року
(особливості декларування та сплати ФСП)

 

Протягом року об’єкт обкладення ФСП може змінюватися. Причиною тому може бути зміна обсягів сільгоспплощ, що використовуються. Як у такому разі здійснити уточнення раніше задекларованої на поточний рік суми ФСП, розглянемо в цій статті.

Людмила СОЛОШЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Як зазначалося, об’єктом обкладення ФСП є площа земельних ділянок — сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду (п. 302.1 ПКУ). Відповідно з урахуванням наявних площ сільськогосподарські товаровиробники самостійно обчислюють суму ФСП щорічно станом на 1 січня (тобто орієнтуючись на відомості про наявність земельних ділянок, що перебувають у власності або отримані в користування, у тому числі на умовах оренди, саме на цю дату — на початок звітного року).

Водночас протягом року внаслідок різних причин «земельна» ситуація у сільгосптоваровиробників може змінюватися: протягом року можуть укладатися нові (закінчуватися старі) договори оренди, земельні ділянки можуть продаватися або, навпаки, придбаватися у власність тощо. У такому разі виникає запитання: як бути з уже задекларованою на весь поточний рік величиною податкових зобов’язань з ФСП? Чи потрібно її у зв’язку з цим, скажімо, якимсь чином коригувати у більший чи менший бік?

Ситуація, коли у платника податків протягом року відбувається зміна обсягів земельних та/або водних площ, регулюється окремим п. 306.5 ПКУ. Так, згідно з цим пунктом, якщо протягом податкового (звітного) періоду у платника податків змінилася площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у зв’язку з набуттям (втратою) на неї права власності або користування, такий платник податків зобов’язаний:

уточнити суму податкових зобов’язань з податку на період починаючи з дня набуття (втрати) такого права до останнього дня податкового (звітного) року;

подати протягом 20 календарних днів місяця, наступного за звітним періодом, органам державної податкової служби за місцезнаходженням платника податків та місцем розташування земельної ділянки декларацію з уточненою інформацією щодо площі земельної ділянки, а також відомості про наявність земельних ділянок та їх нормативну грошову оцінку. Як роз’яснювалося при цьому в консультації з журналу «Вісник податкової служби України», 2012, № 20, с. 52, подати декларацію платнику ФСП у такому разі потрібно протягом 20 календарних днів місяця, наступного за місяцем, в якому відбулися такі «земельні» зміни.

Отже, як бачимо, ПКУ в цьому випадку вимагає від платника ФСП уточнення показників. Як саме його здійснити, докладно на прикладі буде розглянуто далі. А зараз, мабуть, відзначимо ще низку моментів.

Як роз’яснювалося в консультаціях із розділів 360.03, 360.06 ЄБПЗ, а також у журналі «Вісник податкової служби України», 2012, № 20:

для уточнення сум ФСП у разі зміни площ земельних ділянок платник ФСП повинен подати податковим органам «нові» податкові декларації разом із «новими» додатками — відомостями про наявність земельних ділянок (у полі «Тип декларації» вступної частини таких декларацій і додатків проставляється відповідна відмітка — «Нова звітна»/«Нова загальна»). Тобто в цьому випадку платнику податків відповідно потрібно подати:

— або декларацію «Нова звітна» (що є одночасно і звітною, і загальною) — якщо земельні ділянки розташовані в межах території одного органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням платника ФСП;

— або декларацію «Нова загальна» (за місцезнаходженням платника ФСП) і декларацію «Нова звітна» (за місцем розташування земельних ділянок) — якщо земельні ділянки розташовані в межах території декількох органів місцевого самоврядування.

Таким чином, хоча в п. 306.5 ПКУ йдеться про «уточнення» показників, проте, для проведення такого уточнення платнику податків у цьому випадку слід подавати саме «нові» декларації (а не, скажімо, «уточнюючі», призначені для випадку виправлення помилок, під який ситуація, що розглядається, не підпадає). До речі зауважимо, що у минулому цей момент було прямо врегульовано і прописано в п.п. «в» п. 3.4 «старого» Порядку розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку та складання податкового розрахунку, затвердженого наказом ДПАУ від 27.04.99 р. № 230 (у редакції наказу ДПАУ від 10.11.2009 р. № 624). І хоча наказ № 1016, який прийшов йому на зміну та яким перезатверджено у зв’язку з переходом на ПКУ форму ФСП-звітности, жодного супутнього порядку її заповнення тепер не містить, колишня практика уточнення сум ФСП у разі зміни сільгоспплощ (з поданням «нових» декларацій) збереглася та залишилася незмінною, що, зокрема, підтверджується і роз’ясненнями податківців;

— при збільшенні обсягів сільгоспплощ у зв’язку з набуттям права власності або права користування протягом одного календарного місяця відразу на декілька земельних ділянок, при заповненні поля 1 вступної частини нових декларацій з ФСП у графі «починаючи з» зазначається число і місяць першого набуття права власності або права користування на земельну ділянку за звітний місяць (тобто в цьому випадку при заповненні цього поля орієнтуються на дату земельних змін, що відбулися першими);

— уточнюючи показники у зв’язку зі зміною площ протягом року, при заповненні нових декларацій з ФСП та нових додатків «Відомості про наявність земельних ділянок», що складаються до них, наводиться загальна площа земельних ділянок з урахуванням площі нових земельних ділянок (а не, скажімо, площа тільки доданих ділянок, як це може здатися на перший погляд при прочитанні абзацу третього п. 306.5 ПКУ).

А тепер з урахуванням викладеного вище розглянемо приклад.

Приклад. Станом на 01.01.2013 р. платник ФСП у межах території одного органу місцевого самоврядування за своїм місцезнаходженням мав такі земельні ділянки:

— рілля площею 200,0000 га (нормативна грошова оцінка 1 га — 8000,00 грн.);

— сіножаті площею 400,0000 га (нормативна грошова оцінка 1 га — 3000,00 грн.);

— землі водного фонду площею 20,0000 га (нормативна грошова оцінка 1 га — 8000,00 грн.).

У зв’язку з цим ФСП на 2013 рік було розраховано в сумі 4920 грн. так (див. с. 26).

Припустимо, що у квітні 2013 року у платника ФСП «земельна» ситуація зміниться:

— 16 квітня 2013 року буде укладено новий договір на оренду багаторічних насаджень площею 100,0000 га (нормативна грошова оцінка землі 5000,00 грн.); земельна ділянка розташована також у межах території одного органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням платника ФСП;

— 18 квітня 2013 року закінчиться строк дії старого договору на оренду сіножатей площею 400,0000 га.

У такому разі, зважаючи на квітневі зміни, платнику ФСП потрібно уточнити суму раніше задекларованих на 2013 рік податкових зобов’язань з ФСП, подавши «Нову звітну» декларацію з ФСП, заповнену таким чином (у графі «починаючи з» поля 1 вступної частини такої нової декларації слід указати дату «земельної» події, що відбулася першою, тобто в цьому випадку «починаючи з 16.04») (див. с. 27).

Отже, після уточнення податкових зобов’язань платнику ФСП протягом 2013 року (рядок 3 нової декларації) доведеться сплатити меншу суму ФСП — 3733,50 грн. (а не 4920,00 грн., як це було задекларовано раніше). Відповідне зменшення податкових зобов’язань (з квітня по грудень 2013 року на загальну суму 1186,50 грн. = 4920,00 грн. - 3733,50 грн.) у новій декларації відображено за рядком 7.

З урахуванням вимог п. 306.5 ПКУ заповнену в такий спосіб нову декларацію, що коригує починаючи з квітня 2013 року податкові зобов’язання, платнику ФСП потрібно подати протягом 20 календарних днів, наступних за квітнем (місяцем змін), тобто не пізніше 20 травня 2013 року.

Відповідно, скоригувавши таким чином податкові ФСП-зобов’язання, починаючи з квітня 2013 року підприємству слід сплачувати ФСП уже в новому розмірі (тобто за даними рядка 3 нової декларації) протягом 30 календарних днів місяця, наступного за звітним (п. 306.2 ПКУ).

 

Фрагмент податкової декларації з ФСП на 2013 рік (тип декларації «Звітна»):

з/п

Категорія земель

Площа земельної ділянки

Нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки

Ставка податку (% до нормативної грошової оцінки земельної ділянки)

Річна сума податку
(к. 3 х
х к. 4 х
х к. 5 /
/ 100)

Січень
(к. 6 х 10/
/100/3)

Лютий
(к. 6 х 10/
/100/3)

Березень
(к. 6 х 10/
/100/3)

Квітень
(к. 6 х 10/
/100/3)

Травень
(к. 6 х 10/
/100/3)

Червень
(к. 6 х 10/
/100/3)

Липень
(к. 6 х 50/
/100/3)

Серпень
(к. 6 х 50/
/100/3)

Вересень
(к. 6 х 50/
/100/3)

Жовтень
(к. 6 х 30/
/100/3)

Листопад
(к. 6 х 30/
/100/3)

Грудень
(к. 6 х 30/
/100/3)

к. 6 х 10/100/3 / (кількість календарних днів у місяці) х
х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)6

к. 6 х 50/100/3 / (кількість календарних днів у місяці) х
х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)6

к. 6 х 30/100/3 / (кількість календарних днів у місяці) х
х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Землі сільськогосподарського призначення (сільськогосподарські угіддя, у т. ч. для сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті)

1.17

рілля

200,0000

8000,00

0,15

2400,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

400,00

400,00

400,00

240,00

240,00

240,00

1.27

сіножаті

400,0000

3000,00

0,15

1800,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

300,00

300,00

300,00

180,00

180,00

180,00

27

Землі водного фонду

20,0000

8000,00

0,45

720,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

120,00

120,00

120,00

72,00

72,00

72,00

3

Нараховано на 2013 рік, усього
(сума р. 1 — 2 к. 7 — 18)

4920,00

164,00

164,00

164,00

164,00

164,00

164,00

820,00

820,00

820,00

492,00

492,00

492,00

 

Фрагмент нової податкової декларації з ФСП, що коригує раніше задекларовану суму податкових зобов’язань з ФСП на 2013 рік через «квітневі» зміни обсягів сільгоспплощ (тип декларації «Нова звітна»):

№ з/п

Категорія земель

Площа земельної
ділянки

Нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної
ділянки

Ставка податку (% до нормативної грошової оцінки земельної ділянки)

Річна сума
податку

(к. 3 х
х к. 4 х
х к. 5 /
/ 100)

Січень
(к. 6 х
х 10/
/100/3)

Лютий
(к. 6 х
х 10/
/100/3)

Березень
(к. 6 х
х 10/
/100/3)

Квітень
(к. 6 х
х 10/
/100/3)

Травень
(к. 6 х
х 10/
/100/3)

Червень
(к. 6 х
х 10/
/100/3)

Липень
(к. 6 х
х 50/
/100/3)

Серпень
(к. 6 х
х 50/
/100/3)

Вересень
(к. 6 х
х 50/
/100/3)

Жовтень
(к. 6 х
х 30/
/100/3)

Листопад
(к. 6 х
х 30/
/100/3)

Грудень
(к. 6 х
х 30/
/100/3)

к. 6 х 10/100/3 / (кількість календарних днів у місяці) х
х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)6

к. 6 х 50/100/3 / (кількість календарних днів у місяці) х
х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)6

к. 6 х 30/100/3 / (кількість календарних днів у місяці) х
х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Землі сільськогосподарського призначення (сільськогосподарські угіддя, у т. ч. для сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті)

1.17

рілля

200,0000

8000,00

0,15

2400,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

400,00

400,00

400,00

240,00

240,00

240,00

1.27

сіножаті

400,0000

3000,00

0,15

1800,00

60,00

60,00

60,00

36,00*

1.47

багаторічні насадження

100,0000

5000,00

0,09

450,00

7,50**

15,00

15,00

75,00

75,00

75,00

45,00

45,00

45,00

27

Землі водного фонду

20,0000

8000,00

0,45

720,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

120,00

120,00

120,00

72,00

72,00

72,00

3

Нараховано на 2013 рік, усього
(сума р. 1 — 2 к. 7 — 18)

3733,50***

164,00

164,00

164,00

147,50

119,00

119,00

595,00

595,00

595,00

357,00

357,00

357,00

48

Нараховано на 2013 рік за даними раніше поданої декларації
(р. 3 декларації, що уточнюється)

164,00

164,00

164,00

164,00

164,00

164,00

820,00

820,00

820,00

492,00

492,00

492,00

58

Нараховано до збільшення податкового зобов’язання на 20__ рік (позитивне значення
(р. 3 - р. 4))

68

Розмір заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів

78

Нараховано до зменшення податкового зобов’язання на 2013 рік (позитивне значення
(р. 4 - р. 3))

16,50

45,00

45,00

225,00

225,00

225,00

135,00

135,00

135,00

 

* За сіножатями зважаючи на закінчення 18 квітня 2013 року (останній день) договору оренди сума ФСП розрахована виходячи з 18 днів квітня, тобто 60,00 грн. х 18 днів : 30 днів =36,00 грн.

** За багаторічними насадженнями зважаючи на укладення з 16 квітня 2013 року нового договору оренди суму ФСП розраховано виходячи з 15 днів квітня,
тобто як 15,00 грн. (сума ФСП за квітень) х 15 днів : 30 днів = 7,50 грн.

*** Річна сума ФСП у графі 6 нової декларації (3733,50 грн.) розрахована як сума колонок 7 — 18.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі