Теми статей
Обрати теми

«Перехідні» ЦП та податок на прибуток

Редакція ПБО
Стаття

«Перехідні» ЦП та податок на прибуток

 

На окрему увагу заслуговують перехідні «ціннопаперові» операції, облік яких розпочався за старими, а завершуватиметься вже за новими правилами. Які нюанси слід урахувати в такому разі, розглянемо в цій статті.

Людмила СОЛОШЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Розмову про «перехідні» операції почнемо, мабуть, з ЦП-збитків, щодо перенесення яких, як відомо, склалася особлива ситуація.

 

«Старі» ЦП-збитки

Насамперед нагадаємо, що з переходом на ПКУ підхід до обліку ЦП-збитків залишався тим самим. Тобто, як і в «докодексний» період, ЦП-збитки, що виникають за підсумками року, платники податків продовжували переносити на наступні звітні періоди усередині окремого «ціннопаперового» обліку — шляхом їх відображення у спеціально відведених для цього відповідних «збиткових» рядках 1.3, 2.3, 3.3 і так далі додатка ЦП до декларації з податку на прибуток, у розрізі видів ЦП. При цьому в загальному «прибутковому» обліку відповідно такі ЦП-збитки не відображалися і на загальний об’єкт оподаткування жодним чином не впливали (безпосередньо його не зменшували).

Ситуація ускладнилася з 01.07.2012 р., коли зміни щодо перенесення «старих» (які утворилися станом на 01.01.2012 р.) «звичайних» збитків (!) для платників податку на прибуток установив Закон № 4834 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 54 і 55), з подальшими уточненнями, унесеними Законом № 5083 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 67). Нагадаємо: починаючи з I півріччя 2012 року протягом 2012 — 2015 рр. платникам податків з доходом за 2011 рік 1 млн грн. і більше дозволялося щорічно в «загальноприбутковому» обліку переносити (із відображенням у рядку 06.5 декларації з податку на прибуток) лише по 25 % суми таких «старих» збитків, що виникли на 01.01.2012 р. (п. 3 підрозд. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ).

У зв’язку з цим аналогічний підхід податківці стали також поширювати і на окремий «ціннопаперовий» облік та на перенесення ЦП-збитків, спершу повідомивши про нього в листі від 09.08.2012 р. № 320/0/71-12/15-1217 // «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 71, а згодом закріпивши його, і навіть дещо посиливши, в Узагальнюючій податковій консультації, затвердженій наказом ДПСУ від 21.12.2012 р. № 1160 // «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 8. Як роз’яснювалося в консультації, платники податків із доходом за 2011 рік 1 млн грн. і більше в декларації з податку на прибуток за 2012 — 2015 рр. (починаючи зі звітного періоду — I півріччя 2012 року) можуть ураховувати лише по 25 % суми «ціннопаперових» збитків, що значаться станом на 01.01.2012 р., у порядку, передбаченому п. 3 підрозд. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, за умови, що в такому від’ємному фінансовому результаті не містяться витрати на купівлю цінних паперів, не проданих станом на 01.01.2012 р.

Можливо, платники податків, які не мають наміру вступати у спори з контролюючими органами, дотримуючись такої «обмежувальної» позиції ДПСУ, показали в декларації за півріччя 2012 року лише 25 % «старих» ЦП-збитків, що виникли на 01.01.2012 р. (попередньо прибравши з них витрати на придбання ще не реалізованих до цієї дати цінних паперів). Ми ж, зі свого боку, укотре зазначимо, що таку позицію контролюючих органів не поділяємо. Вимоги податківців у цьому випадку не підкріплено законодавчо, тому з ними є підстави, як і раніше, не погоджуватися.

По-перше, «обмежувальні» норми п. 3 підрозд. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ насправді стосуються «загального» від’ємного значення об’єкта оподаткування платників податку на прибуток, яким ЦП-збитки (що обліковуються в межах свого «окремого» ЦП-обліку та сформовані за своїми «особливими» правилами) не є. По-друге, ще більш надуманою в цьому випадку є вимога про перенесення ЦП-збитків, уже зменшених на суму «ціннопаперових» витрат за ще не проданими ЦП. Мабуть, у такий спосіб податківці вирішили заздалегідь «достроково» урахувати положення Закону № 5519 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 6), що допускає можливість подальшого відображення «ціннопаперових» витрат за «перехідними» не проданими ЦП, проте запроваджує подібні нові правила до ЦП-обліку тільки (!) з 2013 року. Тому до ситуації з перенесенням збитків, що виникли на 01.01.2012 р., вони насправді не мають жодного відношення і перенесення таких збитків не стосуються. У зв’язку з цим повторимо: на наш погляд, старі «ціннопаперові» збитки, що виникли на 01.01.2012 р., повинні переноситися на майбутні періоди без будь-яких обмежень. Особливо, якщо враховувати, що таке перенесення для платників податків насправді є останнім шансом. Адже з 01.01.2013 р. перенесення «старих» ЦП-збитків назавжди припиняє Закон № 5519 (і про що в Узагальнюючій податковій консультації № 1160 чомусь нічого не зазначається).

 

Заборона на перенесення «старих» ЦП-збитків з 2013 року

Ґрунтовно змінивши ЦП-облік (виклавши «ціннопаперові» пп. 153.8 — 153.9 ПКУ в новій редакції), Закон № 5519 водночас установив особливе обмеження щодо перехідних «старих» ЦП-збитків. Так, доданим до підрозд. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ пунктом 31 передбачено, що старі «ціннопаперові» збитки (що утворилися станом на 01.01.2013 р. від операцій з цінними паперами, деривативами, а також корпоративними правами, випущеними в інший, ніж цінні папери, формі) на наступні звітні періоди не переносяться, тобто при визначенні фінансового результату за «ціннопаперовими» операціями в наступних звітних періодах не враховуються. Отже, Закон № 5519 фактично припиняє з 2013 року перенесення «старих» ЦП-збитків на подальші періоди та ані в «ціннопаперовому», ані в «загальноприбутковому» обліку їх більше враховувати не дозволяє — фактично такі збитки для платників податків просто пропадають.

Хоча водночас, якщо в цих «старих» збитках «сидітимуть» витрати на придбання ЦП, ще не проданих до 01.01.2013 р., то в подальшому при продажу таких ЦП платники податків зможуть урахувати витрати на їх придбання (!) у складі ЦП-витрат, за наявності первинних документів, що підтверджують такі витрати (абзац другий п. 31 підрозд. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ). У зв’язку з цим принагідно зауважимо, що п. 153.9 ПКУ первинними документами, що підтверджують «ціннопаперові» доходи та витрати, як і раніше, називає:

— для торговців ЦП — учасників фондової біржі — оригінал біржового звіту за звітний період;

— для платників податку — клієнтів торговців ЦП — учасників фондової біржі — оригінал звіту торговця ЦП, який формується на підставі біржового звіту та договору з таким торговцем.

Можливість відображення ЦП-витрат (при продажу ЦП після 01.01.2013 р.). Отже, поряд із забороною на перенесення «старих» ЦП-збитків платники податків водночас можуть урахувати ЦП-витрати в разі продажу цінних паперів та деривативів після 01.01.2013 р. Разом із тим, хоча абзац другий п. 31 підрозд. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, на перший погляд, однозначно допускає відображення ЦП-витрат в цьому випадку «у повному обсязі», насправді в кожній конкретній ситуації платнику податків самостійно доведеться перевірити операції на предмет того, щоб такі суми надалі при продажу ЦП не потрапили до складу ЦП-витрат повторно (якщо до 01.01.2013 р. ЦП-витрати, припустимо, уже були відображені за першою подією та встигли зменшити в окремому «повидовому» ЦП-обліку доходи/прибуток від продажу інших цінних паперів і при цьому жодним чином не вплинули на «обрізання» збитків — до складу ЦП-збитків не потрапили).

У зв’язку з цим за ЦП-збитками, що виникли станом на 01.01.2013 р., платникам податків з метою подальшого відновлення ЦП-витрат потрібно провести своєрідну «повидову» (тобто в розрізі видів ЦП) інвентаризацію на предмет джерел виникнення таких збитків, щоб з’ясувати, яка їх сума назавжди пропадає (зникає внаслідок заборони з п. 31 підрозд. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ з ЦП-обліку), а яку ще можна врахувати при продажу ЦП у складі «ціннопаперових» витрат у майбутньому. При цьому відразу зауважимо, що насправді у платників податків «пропадатимуть» лише «реальні» ЦП-збитки (тобто збитки — від’ємний фінрезультат — за вже проданими цінними паперами), тоді як за ЦП, що не продані до 01.01.2013 р., збитки фактично буде сформовано з витрат на їх придбання (урахувати які, як зазначалося, платникам податків у разі подальшого продажу таких ЦП дозволяє у майбутньому пункт 31).

Для наочності розглянемо можливі ситуації з ЦП-збитками станом на 01.01.2013 р. на прикладі декількох варіантів.

 

ЦП-збитки станом на 01.01.2013 р.:
варіанти формування та можливі наслідки

Ситуації

ЦП-збитки на 01.01.2013 р.
(варіанти формування)

ЦП-доходи

ЦП-витрати

фінрезультат:
ЦП-збиток (-)/
ЦП-прибуток (+)

1

2

3

4

Ситуація 1: ЦП-збитки у всій сумі сформовано за рахунок:
 — збиткових продажів

Припустимо, ЦП-доходи від продажу акцій та ЦП-витрати на їх придбання склали:

— акції А

5000

6000

-1000

— акції Б

4000

4800

-800

Разом ЦП-збитки:

-1800

Примітка. У цьому випадку ЦП-збитки повністю утворилися внаслідок продажів акцій «зі збитком» — за ціною нижче вартості придбання (за кожним видом акцій ЦП-витрати перевищили ЦП-доходи, обидва продажі акцій А і Б виявилися збитковими). У такому разі вся сума ЦП-збитків, сформованих за рахунок збиткових продажів, що утворилися станом на 01.01.2013 р. (1800 грн.), пропадає та на наступні звітні періоди в ЦП-обліку не переноситься .

Ситуація 2: ЦП-збитки в усій сумі сформовано за рахунок:
 — витрат на придбання ЦП, які станом на 01.01.2013 р. ще не продано

— акції А

6000

-6000

— акції Б

4800

-4800

Разом ЦП-збитки:

-10800

Примітка. У цьому випадку ЦП-збитки (у всій сумі) виникли внаслідок відображення в окремому «ціннопаперовому» обліку при придбанні за першою подією ЦП-витрат. У такому разі вся сума ЦП-збитків, що утворилися станом на 01.01.2013 р. (10800 грн.) та сформовані за рахунок ЦП-витрат, на наступні звітні періоди в ЦП-обліку не переноситься. Проте при продажу акцій А і Б у майбутньому підприємство зможе в окремому ЦП-обліку одночасно з ЦП-доходами відобразити витрати на їх придбання (відповідно у розмірі 6000 грн. і 4800 грн.). А отже, усю суму ЦП-витрат у розмірі «10800 грн.» («6000 грн.» і «4800 грн.») потрібно запам’ятати «на майбутнє».

Ситуація 3: ЦП-збитки частково сформовано за рахунок:
 — збиткового продажу (акцій А);
 — витрат на придбання ЦП (акцій Б), які станом на 01.01.2013 р. ще не продано

— акції А

5000

6000

-1000

— акції Б

4800

-4800

Разом ЦП-збитки:

-5800

Примітка. У цьому випадку ЦП-збитки виникли від того, що (1) акції А було продано за ціною нижче вартості їх придбання (збитковий продаж), а також (2) було придбано акції Б (в окремому ЦП-обліку відображено витрати на їх придбання; продавати куплені акції Б підприємство поки не планує). У такому разі вся сума ЦП-збитків, що утворилися на 01.01.2013 р. (5800 грн.), на наступні звітні періоди в ЦП-обліку не переноситься. Проте при продажу акцій Б у майбутньому підприємство зможе в окремому ЦП-обліку одночасно з ЦП-доходами відобразити витрати на їх придбання (4800 грн.). Тому суму витрат «4800 грн.» потрібно запам’ятати «на майбутнє».

Ситуація 4: ЦП-збитки сформовано за рахунок:
 — витрат на придбання ЦП, які станом на 01.01.2013 р. ще не продані, однак які при цьому частково компенсувалися прибутком від продажу інших ЦП

— акції А

5000

4500

+500

— акції Б

4800

-4800

Разом ЦП-збитки:

-4300

Примітка. У цьому випадку ЦП-збитки виникли від того, що було придбано акції Б (в окремому ЦП-обліку за першою подією відображено витрати на їх придбання). Проте при розрахунку загального «повидового» фінрезультату від операцій з акціями їх частково (на 500 грн.) скомпенсував прибуток від продажу інших акцій А. У такому разі вся сума ЦП-збитків, що утворилися на 01.01.2013 р. (4300 грн.), на наступні звітні періоди у ЦП-обліку не переноситься. Проте при продажу акцій Б у майбутньому підприємство зможе в окремому ЦП-обліку одночасно з ЦП-доходами відобразити витрати на їх придбання (у розмірі решти 4300 грн.). А отже, суму залишку витрат «4300 грн.» потрібно запам’ятати «на майбутнє».

Ситуація 5: ЦП-збитків на 01.01.2013 р. не було
(доходи від продажу одних ЦП у межах виду перекрили витрати на придбання інших ЦП)

— акції А

5000

—*

+5000

— акції Б

4800

-4800

Разом ЦП-прибуток:

+200

* Припустимо, ЦП-витрати за акціями А вже було відображено в окремому ЦП-обліку в минулому за першою подією.
Примітка. У цьому випадку загальний фінрезультат від операцій з акціями на 01.01.2013 р. виявився додатним (доходи від продажу акцій А перекрили витрати на придбання акцій Б). У такому разі, оскільки витрати на придбання акцій Б уже встигли взяти участь в окремому ЦП-обліку у формуванні фінрезультату, то в подальшому, скажімо, при продажу після 01.01.2013 р. таких акцій Б підприємство скористатися положеннями абзацу другого п. 31 підрозд. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ та відобразити ЦП-витрати не зможе. Інакше ЦП-витрати буде відображено двічі. Щоб задвоєння ЦП-витрат за одними і тими самими акціями згодом не відбулося, підприємству при продажу таких ЦП слід пам’ятати про це, щоб одночасно з ЦП-доходами при їх продажу не відобразити за ними суму ЦП-витрат повторно.

 

Отже, до відображення ЦП-витрат за «перехідними» цінними паперами після 01.01.2013 р. потрібно підходити уважно. Для порівняння зазначимо, що в дещо іншій ситуації, коли ЦП-витрат до 01.01.2013 р. не було (тобто ЦП-витрати не відображалися, оскільки момент їх відображення, припустимо, ще не настав — наприклад, платник податків виступав інвестором та згідно зі абзацами четвертим і сьомим «старого» п. 153.8 ПКУ міг відобразити ЦП-витрати лише в періоді відчуження таких ЦП, одночасно з ЦП-доходами), після 01.01.2013 р. право на ЦП-витрати за платником податків зберігається. Тобто відобразити ЦП-витрати в цьому випадку платник податків зможе при продажу ЦП, одночасно з визнанням ЦП-доходів. Адже в такому разі згідно з останнім абзацом п.п. 153.8.1 ПКУ витрати платника податків на користь продавця або емітента цінних паперів визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від відчуження таких ЦП.

 

«Перехідні» КП

І ще один момент, що стосується корпоративних прав (далі — КП). Перенесення «старих» збитків за ними з 01.01.2013 р. також припиняється (абзац перший п. 31 підрозд. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ). Проте, на відміну від операцій з цінними паперами та деривативами, в абзаці другому п. 31 підрозд. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ водночас нічого не зазначено про можливість відновлення з «перехідних» корпоративних прав витрат, наприклад, при подальшому продажу/відчуженні після 01.01.2013 р. таких КП. Утім, вважаємо, що права платників податків у цьому випадку не повинні уражатися (тобто витрати за КП «пропадати» не повинні) та аналогічно до ситуації з цінними паперами і деривативами, витрати на придбання КП, що не реалізовані до 01.01.2013 р., також повинні враховуватися в разі їх подальшого продажу/відчуження. До того ж, не виключено, що відсутність застереження щодо КП в абзаці другому п. 31 пояснюється лише тим, що можливість відображення витрат за КП прямо допускає абзац третій п. 153.9 ПКУ (посилання на який, до речі, у п. 31 наявне), який, у свою чергу, передбачає, що фінрезультат від операцій з продажу та інших способів відчуження корпоративних прав визначається як різниця між доходом від такого відчуження та сумою витрат, пов’язаних з придбанням КП (у зв’язку з чим повторне дублювання аналогічної норми додатково щодо «перехідних» КП законодавці, можливо, визнали зайвим). Додамо також, що з 2013 року відображати операції з КП (у тому числі «перехідними» корпоративними правами) потрібно з оглядкою на положення оновленого п. 153.9 ПКУ.

 

«Перехідні» правочини

«Перехідні» ЦП: поділ на «біржові» та «небіржові». Нові правила ЦП-обліку, яким у подальшому повинні також підпорядковуватися й операції з «перехідними» цінними паперами, що запрацювали з 2013 року, вимагають, у свою чергу, їх відповідної класифікації на «біржові» та «небіржові». Із цією метою для такого їх розмежування, як передбачено абзацом третім п. 31 підрозд. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, потрібно орієнтуватися на момент подальшого продажу таких «перехідних» ЦП, зарахувавши їх відповідно до складу «біржових» або «небіржових» залежно від того, визнаються ці цінні папери в момент їх подальшого відчуження такими, що перебувають в обігу на фондовій біржі, згідно з п.п. 153.8.2 ПКУ чи ні. Відповідно визначившись таким чином із видом, до якого належать «перехідні» ЦП, подальший їх ЦП-облік ведуть у порядку, установленому для «біржових» або «небіржових» ЦП.

Перехід від першої події до «методу нарахувань». Крім того, слід мати на увазі, що в минулому, як відомо, для ЦП-доходів та ЦП-витрат діяло правило першої події (згідно зі старим п. 153.8 ПКУ ЦП-доходи та ЦП-витрати визнавалися залежно від того, яка з подій — нарахування доходів/витрат за ЦП або КП чи перерахування за них передоплати — була першою). Винятком був хіба що випадок з інвестором (абзаци четвертий та сьомий «старого» п. 153.8 ПКУ), для якого встановлювалося правило «відкладеного» відображення ЦП-витрат, — одночасно з відображенням ЦП-доходів у періоді продажу інвестором ЦП або КП.

З 2013 року підхід до відображення ЦП-доходів та ЦП-витрат змінився, він орієнтований на бухоблік (абзац третій п.п. 153.8.1 ПКУ) і тепер передбачає, що:

дохід платника податків від продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів визначається за датою переходу до покупця права власності на такі цінні папери (абзац п’ятий п.п. 153.8.1 ПКУ), а

витрати платника податків на користь продавця або емітента ЦП визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від відчуження таких ЦП (абзац шостий п.п. 153.8.1 ПКУ).

Цей момент слід урахувати при переході з 2013 року на нові правила ЦП-обліку, щоб за «перехідними» ЦП уникнути повторного помилкового задвоєння ЦП-доходів і ЦП-витрат. Тому, якщо, припустимо, ЦП-доходи вже були відображені платником податків в окремому ЦП-обліку «до» 01.01.2013 р. (скажімо, за першою подією — отриманням передоплати за ЦП від покупця), тоді як самі ЦП було передано покупцю «після» цієї дати (тобто вже у 2013 році), то повторно визнавати за ними ЦП-доходи (за датою передачі права власності у 2013 році) платнику податків не потрібно. Інакше в окремому ЦП-обліку така сума потрапить до складу ЦП-доходів двічі.

Схоже до «перехідних» ЦП складається ситуація і з ЦП-витратами. Якщо при їх придбанні ЦП-витрати вже було показано в окремому ЦП-обліку до 01.01.2013 р. за першою подією і вже встигли якимось чином погаситися доходами/прибутками від продажу інших ЦП (див., наприклад, у таблиці ситуацію 5), то в подальшому, скажімо, при продажу таких «перехідних» ЦП у 2013 році платник податків повторно відображати за ними ЦП-витрати не повинен. Інакше така сума потрапить до складу ЦП-витрат удруге.

Інша річ, якщо відображені за першою подією ЦП-витрати (нічим не перекриті) станом на 01.01.2013 р. продовжували значитися у складі ЦП-збитків (див. у таблиці ситуації 2, 3). Тоді, незважаючи на урізання таких ЦП-збитків, у разі подальшого продажу таких «перехідних» ЦП платник податків має право відобразити за ними ЦП-витрати, як це прямо передбачено абзацом другим п. 31 підрозд. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ. Або, як варіант, зможе відобразити ЦП-витрати за ними лише частково (див. у таблиці ситуацію 4), якщо, припустимо, певну частину таких ЦП-витрат до 01.01.2013 р. уже було в якийсь спосіб в окремому ЦП-обліку компенсовано (погашено).

Або візьмемо ще один випадок — коли ЦП-витрати до 01.01.2013 р. в окремому ЦП-обліку платником податків (наприклад, інвестором) узагалі не показувалися. Тоді право на їх відображення в подальшому має також зберігатися за платником податків.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі