Теми статей
Обрати теми

Надходження та продаж 50 % валютної виручки: відображаємо в обліку

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Лютий, 2013/№ 14
Друк
Стаття

Надходження та продаж 50 % валютної виручки: відображаємо в обліку

 

Як відомо, з листопада минулого року до експортерів почали застосовуватися вимоги щодо обов’язкового продажу 50 % валютної виручки, що надходить. Як саме валютні зміни законодавства вплинули на облік операцій у валюті, розглянемо в цій статті.

Людмила СОЛОШЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Інструкція № 492 — Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492.

Класифікатор іноземних валют — Класифікатор іноземних валют та банківських металів, затверджений постановою Правління НБУ від 04.02.98 р. № 34.

Узагальнююче податкове роз’яснення № 224 — Узагальнююче податкове роз’яснення щодо окремих питань застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності зі сплатою єдиного податку суб’єктами малого підприємництва — юридичними особами, затверджене наказом ДПАУ від 07.04.2010 р. № 224.

План рахунків банку — План рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджений постановою Правління НБУ від 17.06.2004 р. № 280.

Постанова № 475 — постанова Правління НБУ «Про зміну строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і запровадження обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті» від 16.11.2012 р. № 475.

Постанова № 479 — постанова Правління НБУ «Про встановлення розміру обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті» від 16.11.2012 р. № 479.

 

Обов’язковий продаж 50 % валютної виручки (з 19.11.2012 р.)

Насамперед нагадаємо, що Закон України від 06.11.2012 р. № 5480-VI, яким унесено зміни до Закону України «Про Національний банк України» від 20.05.99 р. № 679-ХIV, надав право НБУ строком до 6 місяців запроваджувати обов’язковий продаж частини надходжень в іноземній валюті. У свою чергу, скориставшись набутими повноваженнями, НБУ невдовзі затвердив низку «валютних» постанов (див. постанови № 475, № 479 у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 95 — діють з 19.11.2012 р.), які в операції з інвалютою привнесли нові правила.

Так, зокрема, з 19.11.2012 р.:

— (1) тимчасово (строком на 6 місяців, тобто до 20 травня 2013 року включно) запроваджено вимоги щодо обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України валютної виручки резидентів (у розмірі 50 %) від продажу товарів за ЗЕД-договорами (п. 4 постанови № 475, п. 1 постанови № 479).

Зауважимо: згідно з пп. 4, 7 постанови № 475 розмір надходжень в іноземній валюті, що підлягають обов’язковому продажу, НБУ затверджує окремим документом; наразі таким є постанова № 479, пунктом 1 якої і передбачено продаж 50 % валютної виручки, що надходить.

І ще один момент: тоді як у п. 4 постанови № 475 ідеться про валютну виручку від продажу товарів, НБУ в листі від 05.12.2012 р. № 29-209/12263 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 101) підтримав більш «широкий» підхід, висловившись також за продаж 50 % валютної виручки за ЗЕД-договорами від продажу робіт та послуг (детальніше про це див. у редакційному коментарі до документа);

— (2) обов’язковий продаж стосується валютної виручки резидентів — надходжень 1 групи Класифікатора іноземних валют (до яких, зокрема, належать: долари США, євро, англійські фунти стерлінгів, швейцарські франки, японські ієни, датські крони, ісландські крони, норвезькі крони, шведські крони, канадські долари, австралійські долари), а також надходжень у російських рублях (п. 1 постанови № 479).

Решта 50 % «валютних» надходжень залишаються в розпорядженні резидентів та використовуються ними згідно з правилами валютного регулювання;

— (3) продаж 50 % валютної виручки уповноважені банки здійснюють самостійно — без доручення клієнта, не пізніше наступного робочого дня після зарахування таких надходжень на розподільчий рахунок (п. 7 постанови № 475).

Як уточнюється при цьому в п. 6 постанови № 475, валютну виручку, що надходить, на яку поширюються вимоги про обов’язковий продаж, банк попередньо зараховує на окремий розподільчий рахунок (балансовий рахунок банку 2603). У свою чергу зауважимо, що у Плані рахунків банку такий розподільчий рахунок, що іменується як 2603 «Розподільчі рахунки суб’єктів господарювання», нарівні з поточним рахунком 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання» є складовою рахунка 26 «Кошти клієнтів банку». При цьому, як пояснюється в Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженій постановою Правління НБУ від 17.06.2004 р. № 280, на розподільчому рахунку 2603 обліковуються кошти, що підлягають розподілу або додатковому попередньому контролю, у тому числі суми коштів в іноземній валюті, що підлягають обов’язковому продажу.

Принагідно зауважимо: про розподільчі рахунки йдеться також і в п. 5.3 Інструкції № 492, де встановлено, що інвалютна виручка, перерахована з-за кордону нерезидентами за ЗЕД-контрактами, договорами, угодами, зараховується на поточні рахунки в іноземній валюті юридичних осіб — резидентів через рахунки розподільчі.

 

Зарахування та продаж валюти з розподільчого рахунка

Бухгалтерський облік. Зважаючи на зміни, що відбулися у сфері ЗЕД, багатьох бухгалтерів хвилює питання: як нові «валютні» правила вплинуть на облік та яким чином віднині слід обліковувати надходження експортної валютної виручки? Чи потрібно тепер, скажімо, відображати її рух також і за розподільчим рахунком з подальшим зарахуванням на рахунки поточні?

Ситуація примітна ще й тим, що раніше (до обговорюваних змін «валютного» законодавства) контролюючі органи, як відомо, послідовно роз’яснювали, що в «експортному» випадку важливим є зарахування виручки саме на поточні рахунки суб’єктів господарювання, а не розподільчі (див. наприклад, консультацію в розділі 110.13 ЄБПЗ, п. 2 Узагальнюючого податкового роз’яснення № 224, консультацію в рубриці «Думка фахівців офіційних органів» у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 7, с. 43; детальніше на цьому моменті ми ще зупинимося далі). На користь цього наводилися аргументи, що розподільчі рахунки не можна вважати банківськими рахунками платників податків, вони використовуються банками для перерахування окремих видів доходів в іноземній валюті на поточні рахунки клієнтів як транзитні та виконують суто технічні функції.

У зв’язку з цим не дивно, що на тлі таких роз’яснень перевіряючих суб’єкти господарювання часто вважали за краще відображати валютні операції власне на поточному валютному рахунку підприємства, не показуючи рух валюти за рахунком розподільчим (тобто розподільчий рахунок в обліку не використовували).

Тепер же, коли в умовах зміненого «валютного» законодавства зарахована на розподільчий рахунок валюта надалі також підлягає і продажу (у розмірі 50 %) «з розподільчого рахунка», підприємствам, найімовірніше, рух валюти за розподільчим рахунком показувати доведеться. Інакше дотримати вимоги «валютного» П(С)БО 21 просто неможливо. Адже згідно з п. 5 П(С)БО 21 операції в іноземній валюті при первісному визнанні відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операції (дату визнання активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів та витрат). А в ситуації з валютою, що надходить, яка розглядається, такою датою (тобто датою здійснення валютної операції) може бути визнана виключно дата надходження валютної виручки на розподільчий рахунок (адже в подальшому 50 % цієї суми підлягає вже продажу за гривні із зарахуванням на поточний гривенний рахунок підприємства).

Таким чином, у ситуації, що склалася, для дотримання правил «валютного» П(С)БО 21 підприємствам доведеться показувати рух валютної виручки також і за розподільчим рахунком (тобто надходження на розподільчий рахунок валютної виручки, її списання з розподільчого рахунка — продаж у розмірі 50 %, а також зарахування решти 50 % на поточний валютний рахунок підприємства) з відповідним відображенням курсових різниць, якщо такі, звісно, виникнуть. Із цією метою в бухгалтерському обліку може, наприклад, використовуватися суб­рахунок 314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті».

Податковий облік. Як відомо, у податковому обліку операції з валютою відображають за правилами «валютного» п. 153.1 ПКУ, який, у свою чергу, установлює порядок перерахунку доходів в інвалюті за правилами, аналогічними бухобліковим. Також за бухобліковими правилами «валютного» П(С)БО 21 у податковому обліку за операціями з валютою розраховуються і курсові різниці (п.п. 153.1.3 ПКУ).

Так, згідно з п.п. 153.1.1 ПКУ доходи, отримані/нараховані платником податків в іноземній валюті у зв’язку з продажем товарів, виконанням робіт, наданням послуг, у частині їх вартості, що не була оплачена в попередніх звітних податкових періодах, перераховуються в національну валюту за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, що діяв на дату визнання таких доходів, а в частині раніше отриманої оплати — за курсом, що діяв на дату її отримання.

Отже, якщо першою подією було відвантаження товару на експорт, то в податковому обліку «податкові» доходи розраховуються за курсом НБУ, що діяв на дату такого відвантаження, після чого заборгованість за товар, що утворилася, вважається монетарною (грошовою) і за нею розраховуються курсові різниці (детальніше про експорт див. також статтю «Експорт товарів: податковий та бухгалтерський облік» // «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 84).

Розглянемо приклад.

Приклад. За експортним ЗЕД-договором підприємство 03.12.2012 р. відвантажило товар (вартістю RUB100000) на експорт. Згідно з випискою банку за розподільчим рахунком оплату від покупця (валютну виручку) зараховано на розподільчий рахунок 13.12.2012 р., з якого списано наступного дня 14.12.2012 р.(продано в розмірі 50 %, решту 50 % зараховано на поточний валютний рахунок підприємства).

Курси валют на вказані дати склали:

 

Дата

Курс НБУ

Операції

03.12.2012 р.

0,25942 грн./RUB

Відвантажено товар (вартістю RUB100000) на експорт

13.12.2012 р.

0,26009 грн./RUB

Зараховано валютну виручку на розподільчий рахунок

14.12.2012 р.

0,26118 грн./RUB

Із розподільчого рахунка:
 — продано 50 % валютної виручки (RUB50000) за курсом МВРУ 0,26500, комісія банку 0,2 % (26,50 грн.) — зараховано кошти (13198,55 грн.) на поточний гривенний рахунок підприємства;
 — решту 50 % валютної виручки зараховано на поточний валютний рахунок підприємства

 

В обліку підприємства експортні операції відобразяться так:

 

Отримання та продаж 50 % валютної виручки

(якщо перша подія — відвантаження товару на експорт)

Дата

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий облік

Дт

Кт

доходи

витрати

1

2

3

4

5

6

7

Відвантаження товару на експорт
(курс НБУ — 0,25942 грн./RUB)

03.12.2012 р.

Відвантажено товар на експорт

362

702

RUB100000
25942

25942*

* У податковому обліку згідно з п.п. 153.1.1, п. 137.1 ПКУ визнаються доходи від експорту.

Надходження валюти на розподільчий рахунок
(курс НБУ — 0,26009 грн./RUB)

13.12.2012 р.

Зараховано валютну виручку на розподільчий рахунок

314

362

RUB100000
26009

Відображено курсову різницю
[RUB100000 х (0,26009грн./RUB - 0,25942 грн./RUB)]

362

714

67

67*

* У податковому обліку згідно з п.п. 153.1.3 ПКУ включається до доходів (рядок 03.19 додатка ІД до рядка 03 декларації з податку на прибуток).

Списання валюти з розподільчого рахунка:

14.12.2012 р.

На дату списання валюти з розподільчого рахунка відображено курсову різницю, що виникла
[RUB100000 х (0,26118грн./RUB - 0,26009 грн./RUB)]

314

714

109

109*

* У податковому обліку згідно з п.п. 153.1.3 ПКУ включається до доходів (рядок 03.19 додатка ІД до рядка 03 декларації з податку на прибуток).

— (1) продаж 50 % валюти із зарахуванням на поточний гривенний рахунок підприємства
(курс НБУ — 0,26118 грн./RUB; курс МВРУ — 0,26500 грн./RUB)

14.12.2012 р.

Перераховано з розподільчого рахунка 50 % валюти для продажу
(RUB50000 х 0,26118 грн./RUB)

334

314

RUB50000
13059

Зараховано на поточний рахунок у національній валюті гривні, отримані від продажу 50 % іноземної валюти (за вирахуванням комісійної винагороди банку)
[RUB50000 х 0,26500 грн./RUB - RUB50000 х
х 0,26500 грн./RUB х 0,2 %)]

311

377

13223,50

Відображено суму комісійної винагороди банку
(RUB50000 х 0,26500 грн./RUB х 0,2 %)

92

377

26,50

26,50*

* У податковому обліку згідно з п.п. «є» п.п. 138.10.2 ПКУ включається до витрат (рядок 06.1 декларації з податку на прибуток).

Відображено дохід від продажу валюти (додатна різниця між сумою, вирученою від продажу валюти за комерційним курсом МВРУ, та вартістю валюти за офіційним курсом НБУ)
[RUB50000 х (0,26500 грн./RUB - 0,26118 грн./RUB)]

377

711

191

191*

* У податковому обліку згідно з п.п. 153.1.4 ПКУ включається до доходів (рядок 03.28 додатка ІД до рядка 03 декларації з податку на прибуток).

Відображено залік зобов’язань з продажу валюти

377

334

13059

— (2) зарахування решти 50 % валюти на поточний валютний рахунок підприємства

14.12.2012 р.

Із розподільчого рахунка перераховано на поточний валютний рахунок решту 50 % валюти
(RUB50000 х 0,26118 грн./RUB)

312

314

RUB50000
13059

 

А от якщо першою подією було отримання передоплати (надходження експортної валютної виручки), з’являються свої особливості. Адже за бухгалтерськими та податковими правилами доходи в такому разі потрібно відображати за курсом НБУ, що діяв на дату отримання валютної виручки. Причому донедавна контролюючі органи настійно роз’яснювали, що в такому разі потрібно орієнтуватися саме на дату надходження коштів на поточний валютний рахунок підприємства, а не на розподільчий (консультація в розділі 110.13 ЄБПЗ, п. 2 Узагальнюючого податкового роз’яснення № 224, консультація в рубриці «Думка фахівців офіційних органів» у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 7, с. 43).

Проте дотримання такого підходу тепер викликає запитання: як бути в такому разі, адже із запровадженням обов’язкового продажу 50 % валюти, що надійшла, на поточний валютний раху­нок зараховуватиметься лише 50 % експортної валютної виручки. Як же тоді правильно відобразити доходи від експорту?

Вважаємо, що тепер, в умовах, що змінилися, із запровадженням обов’язкового продажу 50 % валютної виручки, що надходить, відштовхуватися потрібно від дати зарахування валюти на розподільчий рахунок. Адже саме на нього потрапляє вся сума валюти. Тому, перерахувавши її за курсом НБУ на дату надходження на розподільчий рахунок, у такій сумі надалі в обліку і слід відобразити доходи від експорту.

Приклад. За умовами прикладу, розглянутого вище, припустимо, що першою подією було отримання передоплати. Тобто 13.12.2012 р. було отримано від покупця передоплату, яку згідно з випискою банку за розподільчим рахунком зараховано на розподільчий рахунок, звідки списано наступного дня 14.12.2012 р. (продано 50 % валютної виручки, решту 50 % зараховано на поточний валютний рахунок підприємства), після чого (17.12.2012 р. — курс НБУ 0,26045 грн./RUB) було здійснено відвантаження товару на експорт.

 

Дата

Курс НБУ

Операції

13.12.2012 р.

0,26009 грн./RUB

Зараховано валютну виручку (передоплата — RUB100000) на розподільчий рахунок

14.12.2012 р.

0,26118 грн./RUB

Із розподільчого рахунка:
 — продано 50 % валютної виручки (RUB50000) за курсом МВРУ 0,26500, комісія банку 0,2 % (26,50 грн.) —
зараховано кошти (13198,55) на поточний гривенний рахунок підприємства;
 — решту 50 % валютної виручки зараховано на поточний валютний рахунок підприємства

17.12.2012 р.

0,26045 грн./RUB

Відвантажено товар (вартістю RUB100000) на експорт

 

У такому разі в обліку підприємства експортні операції відобразяться так:

 

Отримання та продаж 50 % валютної виручки

(якщо перша подія — отримання валюти/передоплати)

Дата

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий облік

Дт

Кт

доходи

витрати

1

2

3

4

5

6

7

Надходження валюти (передоплати) на розподільчий рахунок
(курс НБУ — 0,26009 грн./RUB)

13.12.2012 р.

Зараховано валютну виручку (передоплату) на розподільчий рахунок

314

681

RUB100000
26009

—*

* У податковому обліку запам’ятовується курс НБУ на дату надходження на розподільчий рахунок передоплати; у подальшому при відвантаженні товару на експорт виходячи з нього відображатимуться «податкові» доходи (п.п. 153.1.1 ПКУ).

Списання валюти з розподільчого рахунка:

14.12.2012 р.

На дату списання валюти з розподільчого рахунка відображено курсову різницю, що виникла
[RUB100000 х (0,26118 грн./RUB - 0,26009 грн./RUB)]

314

714

109

109*

* У податковому обліку згідно з п.п. 153.1.3 ПКУ включається до доходів (рядок 03.19 додатка ІД до рядка 03 декларації з податку на прибуток).

— (1) продаж 50 % валюти із зарахуванням на поточний гривенний рахунок підприємства
(курс НБУ — 0,26118 грн./RUB; курс МВРУ — 0,26500 грн./RUB)

14.12.2012 р.

Перераховано з розподільчого рахунка 50 % валюти для продажу
(RUB50000 х 0,26118 грн./RUB)

334

314

RUB50000
13059

Зараховано на поточний рахунок у національній валюті гривні, отримані від продажу 50 % іноземної валюти (за вирахуванням комісійної винагороди банку)
[RUB50000 х 0,26500 грн./RUB - RUB50000 х
х 0,26500 грн./RUB х 0,2 %)]

311

377

13223,50

Відображено суму комісійної винагороди банку
(RUB50000 х 0,26500 грн./RUB х 0,2 %)

92

377

26,50

26,50*

* У податковому обліку згідно з п.п. «є» п.п. 138.10.2 ПКУ включається до витрат (рядок 06.1 декларації з податку на прибуток).

Відображено дохід від продажу валюти (додатна різниця між сумою, вирученою від продажу валюти за комерційним курсом МВРУ, та вартістю валюти за офіційним курсом НБУ)
[RUB50000 х (0,26500 грн./RUB - 0,26118 грн./RUB)]

377

711

191

191*

*У податковому обліку згідно з п.п. 153.1.4 ПКУ включається до складу доходів (рядок 03.28 додатка ІД до рядка 03 декларації з податку на прибуток).

 

Відображено залік зобов’язань із продажу валюти

377

334

13059

— (2) зарахування решти 50 % валюти на поточний валютний рахунок підприємства

14.12.2012 р.

Із розподільчого рахунка перераховано на поточний валютний рахунок решту 50 % валюти
(RUB50000 х 0,26118 грн./RUB)

312

314

RUB50000
13059

Відвантаження товару на експорт
(курс НБУ — 0,26045 грн./RUB)

17.12.2012 р.

Відвантажено товар на експорт

362

702

RUB100000
26009

26009*

* У податковому обліку згідно з п.п. 153.1.1 ПКУ визнаються доходи від експорту (за курсом НБУ на дату зарахування передоплати на розподільчий рахунок).

Відображено залік заборгованості

681

362

RUB100000
26009

 

Для порівняння в цьому випадку слід зауважити, що відображена в такий спосіб сума доходів від експорту (за курсом НБУ на дату зарахування валюти на розподільчий рахунок — 26009 грн.) разом з розрахованою курсовою різницею (109 грн.) насправді у підсумку виявиться такою самою, начебто доходи розраховувалися виходячи з курсу НБУ на дату зарахування коштів на поточний валютний рахунок підприємства, тобто 26009 грн. + 109 грн. = 26118 грн. = RUB100000 х 0,26118 грн./RUB. Отже, величина доходів у результаті виявиться однаковою — різниця виникне лише в їх відображенні в рядках декларації.

І на завершення ще один момент. Він стосується валютної виручки єдиноподатників. Як передбачено п. 292.5 ПКУ, дохід в інвалюті перераховується єдиноподатниками у гривні за офіційним курсом НБУ на дату його отримання. При цьому, як відомо, донедавна контролюючі органи роз’яснювали: розрахунок єдиного податку потрібно здійснювати виходячи з валютної виручки, що зараховується на поточний рахунок суб’єкта господарювання. Тобто валютна виручка обкладається єдиним податком у момент її надходження з розподільчого на поточний інвалютний рахунок, у зв’язку з чим має перераховуватися у гривні за курсом НБУ на дату такого надходження
(п. 2 Узагальнюючого податкового роз’яснення № 224 // «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 52).

Водночас ураховуючи, що в сьогоднішніх умовах, які змінилися (із запровадженням обов’язкового продажу 50 % валютної виручки), під «отримання доходу у валюті» стало підпадати зарахування виручки на рахунок розподільчий, вважаємо, що доходи єдиноподатники змушені визначати за курсом НБУ на дату надходження валюти на розподільчий рахунок, з подальшим включенням до доходів додатних різниць (зокрема, додатної курсової різниці при зарахуванні 50 % валюти, що залишилися, на поточний валютний рахунок, а також додатної курсової різниці та різниці, що виникає внаслідок перевищення комерційного курсу МВРУ над курсом НБУ при продажу 50 % валюти), якщо, звісно, такі виникнуть.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі