Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Наслідки нереєстрації (несвоєчасної реєстрації) платником ПДВ

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Лютий, 2013/№ 15
Друк
Стаття

Наслідки нереєстрації (несвоєчасної реєстрації) платником ПДВ

 

 

Як відомо, окремі норми ПКУ містять дивну вказівку на те, що нарахування ПДВ є нібито не обов’язком, а правом. З точки зору теорії — це абсурд, проте якщо брати до уваги перешкоди, які доводиться долати будь-кому, хто бажає отримати ПДВшний статус, то зазначене твердження виглядає цілком реальним. І все б нічого, якби труднощі виникали лише у «добровольців», проте з ними стикаються і ті, хто реєструватися зобов’язаний. При цьому для таких осіб зволікання в отриманні ПДВшного статусу має досить серйозні наслідки. Про них ми і поговоримо в цій статті.

Віталій СМЕРДОВ, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

З якого числа особа зобов’язана нараховувати ПДВ?

Будь-кому, хто зобов’язаний зареєструватися платником ПДВ, але ще не зареєстрований, необхідно враховувати норму п. 183.10 ПКУ, згідно з якою в разі неподання ПДВ-реєстраційної заяви (або, додамо від себе, при несвоєчасному її поданні) така особа:

1) несе відповідальність за ненарахування або несплату ПДВ на рівні зареєстрованого платника ПДВ;

2) не має права на нарахування податкового кредиту та бюджетного відшкодування.

У зв’язку з цим, ураховуючи приписи пп. 183.2 і 183.4 ПКУ, для переважної більшості осіб, які повинні зареєструватися платниками ПДВ, але не подали в належний строк заяву, обов’язок з нарахування та сплати цього податку виникає з 11 числа календарного місяця, наступного за місяцем перевищення 300-тисячного обсягу постачань товарів/послуг. Цей висновок неодноразово підтверджувався податківцями (див. Узагальнюючу податкову консультацію № 588 // «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 59, с. 4). Аналогічний порядок стосується і осіб, які переходять зі спрощеної системи оподаткування на загальну (у разі перевищення 300-тисячного критерію). Винятків із зазначеного правила всього два.

По-перше, для названих вище осіб: якщо граничний строк подання реєстраційної заяви припадає на вихідний, святковий або неробочий день, то в такому разі обов’язок з нарахування та сплати ПДВ виникає з другого робочого дня, наступного за неробочим (причому, якщо мають місце декілька неробочих днів підряд, то відлік потрібно вести від останнього). Цей висновок ґрунтується на п. 183.6 ПКУ та підтверджується податківцями в Узагальнюючій податковій консультації № 588. Отже, якщо особа перевищить 300-тисячний реєстраційний критерій у лютому 2013 року, то в разі неподання заяви вона вважатиметься платником ПДВ з 12 березня (з вівторка), оскільки 10 березня припадає на неділю.

По-друге, для продавців конфіскованого майна, знахідок тощо (п.п. 6 п. 180.1 ПКУ). Таким особам реєстраційну заяву потрібно подати не пізніше, ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду (календарного місяця), з якого вони вважатимуться платниками ПДВ (п. 183.3 ПКУ). У зв’язку з цим для них обов’язок з нарахування та сплати ПДВ виникає з 1 числа відповідного місяця.

Викладені вище висновки справедливі лише для тих випадків, коли особою пропущено граничний строк подання ПДВ-реєстраційної заяви. Для тих же, хто подав її вчасно, обов’язок з нарахування та сплати ПДВ виникне лише з дати ре­єстрації, що вказується у Свідоцтві.

Водночас реєстраційні заяви здебільшого подаються вчасно. Інша річ, що часто податківці з тих чи інших причин, у тому числі незаконних, відмовляються їх приймати (див. про це на с. 14). Виникає запитання: чи повинен суб’єкт, який зобов’язаний зареєструватися, нести відповідальність у такому разі? Буквальне прочитання п. 183.10 ПКУ підводить деяких фахівців до висновку, що сам факт подання реєстраційної заяви вже знімає з особи будь-яку відповідальність — причому навіть у випадку, якщо податківці відмовили в її прийнятті (п. 3.9 розд. III Положення № 1394) або ПДВ-реєстрації (п. 3.10 розд. III Положення № 1394). Утім, ми не настільки оптимістичні. Як відомо, реєстраційна заява повинна:

1) містити обов’язкові реквізити (нагадуємо, що заповненню підлягають усі розділи заяви), достовірні та повні дані;

2) бути скріплена печаткою та підписана належною особою.

Якщо ці вимоги не дотримуються, то, на наш погляд, обов’язок платника з подання заяви не може вважатися виконаним*. Як результат, з відповідної дати (див. вище) особа повинна вважатися платником ПДВ. Причому ця дата не змінюється навіть незважаючи на те, що в разі неприйняття заяви податківці зобов’язані запропонувати подати нову** (п. 3.9 розд. III Положення № 1394), що зумовлено відсутністю винятків для таких ситуацій у пп. 183.2 і 183.4 ПКУ. На жаль, такі самі наслідки виникають і в разі, якщо дії податківців мають неправомірний характер, але при цьому вони не оскаржуються.

* Водночас в окремих судових рішеннях зустрічається й інша думка (див. постанову Харківського окружного адміністративного суду від 13.11.2012 р. у справі № 2а-10364/12/2070).

** На цей обов’язок податківців зверніть увагу. Річ у тім, що інколи вони його ігнорують, що, у свою чергу, при оскарженні може стати однією з підстав для прийняття рішення на користь платника.

Разом із тим, якщо платник оскаржить таку відмову (при цьому очевидно, що робити це доцільно в судовому порядку) і рішення буде прийнято на його користь, то, звісно, про жодну відповідальність не може бути й мови. Хоча, зауважимо, до отримання Свідоцтва нарахувати зобов’язання з ПДВ та відобразити податковий кредит йому все одно не вдасться (для цього, як мінімум, необхідно знати свій індивідуальний податковий номер та номер Свідоцтва).

 

Порядок нарахування та сплати ПДВ за період, в якому особа зобов’язана нараховувати та сплачувати цей податок

Як уже зазначалося, якщо суб’єкт пропустив граничний строк ПДВ-реєстрації, то він несе відповідальність за нарахування та сплату ПДВ на рівні зареєстрованого платника (п. 183.10 ПКУ). У зв’язку з цим виникає запитання: чи може такий суб’єкт самостійно нараховувати та сплачувати ПДВ починаючи з дати, з якої на нього покладено відповідну відповідальність, та до моменту його реєстрації?

Нарахування ПДВ. Якщо суб’єкта не зареєстровано до закінчення граничних строків подання звітності, то відповідь очевидна: подати декларацію, а отже, і нарахувати ПДВ така особа не зможе, про що свідчать приписи п. 11 розд. I Порядку № 1492 (про те, що декларацію може подати лише зареєстрований платник ПДВ) та висновки Узагальнюючої податкової консультації № 588.

Водночас інколи суб’єкти хоча і спізнюються з ПДВ-реєстрацією, але встигають зробити це до закінчення граничних строків подання звітності. Чи можна в такому разі самостійно нарахувати зобов’язання з ПДВ за період до реєстрації? На практиці зустрічається думка, що перешкод для таких дій немає: зумовлено це тим, що самостійне нарахування податкових зобов’язань відбувається в момент подання декларації. При цьому, оскільки платник встигає зареєструватися до закінчення граничних строків для її подання, то і нарахувати їх він нібито також встигає. Водночас ми в цьому питанні дотримуємося іншої думки. Як відомо, перший звітний період для цілей ПДВ починається з моменту реєстрації платника (п. 202.1 ПКУ). У зв’язку з цим у нього немає підстав для включення до декларації з ПДВ за перший звітний період постачань, що здійснювалися до початку такого періоду. Як же бути в такому разі?

На наше переконання, нарахувати ПДВ за вказаний період можуть лише податківці: на підставі податкового повідомлення, що складається за результатами документальної перевірки. Такої ж позиції дотримується і ДПСУ (див. Узагальнюючу податкову консультацію № 588). При цьому вважаємо, що таке нарахування має здійснюватися «зсередини». Зумовлено це тим, що з моменту, з якого особа зобов’язана сплачувати ПДВ, на неї поширюються всі норми розд. V ПКУ (за деякими винятками). Відповідно до п. 188.1 ПКУ база оподаткування формується виходячи з договірної (контрактної) ціни за вирахуванням ПДВ та деяких інших податків і зборів. У свою чергу, визначена на її підставі сума податку додається до продажної ціни товарів/послуг (п.п. 194.1.1 ПКУ). У зв’язку з цим доходимо висновку, що вартість товарів/послуг, поставлених платником за цей період, уже мала включати ПДВ, а тому, як уже зазначалося, суму податку контролери повинні нарахувати «зсередини».

Сплата ПДВ. Зрозуміло, що сплачувати ПДВ особа зможе лише після того, як буде зареєстрована платником цього податку*. До цього моменту перераховані до бюджету суми такого статусу не мають. Водночас здійснювати такі платежі не заборонено, що підтверджується і Узагальнюючою податковою консультацією № 588. Причому, на нашу думку, у подальшому таку самостійно перераховану суму може бути зараховано в рахунок сплати ПДВ, нарахованого податківцями (п. 87.1 ПКУ). Хоча, зауважимо, від санкцій це платника не врятує.

* Виняток становить сплата ПДВ при імпорті товару, а також при отриманні послуг від нерезидента з місцем постачання на митній території України, що обкладаються ПДВ.

 

Фінансові санкції, що накладаються у зв’язку з несвоєчасною ПДВ-реєстрацією

Відповідь на це запитання податківці свого часу надали в Узагальнюючій податковій консультації № 588, причому на сьогодні їх підхід щодо цього не змінився. Так, у разі несвоєчасної ПДВ-реєстрації платнику загрожує лише штраф згідно з п. 123.1 ПКУ. Нагадаємо, що він накладається при самостійному визначенні податкових зобов’язань контролюючим органом: у розмірі 25 % від суми визначеного податкового зобов’язання. Слід зауважити: у цілому, застосування цього штрафу логічне, хоча за формальними ознаками на ситуацію, що розглядається, він не повинен поширюватися. Річ у тім, що підстави для його нарахування містяться в п. 54.3 ПКУ, проте в їх переліку ситуації, що аналізується, немає. При цьому податківці не вимагають сплати:

1) штрафу згідно з п. 120.1 ПКУ за неподання декларації з ПДВ;

2) штрафу згідно з п. 117.1 ПКУ за неподання заяви на взяття на облік в органах ДПС;

3) пені згідно з п.п. 129.1.2 ПКУ — хоча, на нашу думку, її сплата в цьому випадку логічна.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі