Теми статей
Обрати теми

Про затвердження форми Реєстру виданих та отриманих податкових накладних та порядку його ведення

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Лютий, 2013/№ 16
Друк
Наказ від 17.12.2012 р. № 1340

Міністерства та відомства України

 

Про затвердження форми Реєстру виданих та отриманих податкових накладних та порядку його ведення

Наказ від 17.12.2012 р. № 1340

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 лютого 2013 р. за № 201/22733

(витяг)

 

Відповідно до пункту 201.15 статті 201 розділу V Податкового кодексу України, пункту 66 розділу I Закону України від 24 травня 2012 року № 4834-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм», підпункту 19 пункту 1 розділу I Закону України від 07 червня 2012 року № 4915-VI «Про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо узгодження їх окремих норм», абзацу третього пункту 4 розділу II Закону України від 05 липня 2012 року № 5083-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв’язку з проведенням адміністративної реформи в Україні», пункту 10 розділу I Закону України від 02 жовтня 2012 року № 5412-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врегулювання окремих питань оподаткування» та відповідно до підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 24 грудня 2010 року № 1002 «Про затвердження форми Реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Порядку його ведення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 року за № 1402/18697.

<…>

4. Цей наказ набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем з дня його офіційного опублікування.

<…>

 

Міністр Ю. Колобов

 

img 1

img 2

img 3

 

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 17.12.2012 р. № 1340

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 лютого 2013 р. за № 201/22733

Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних

 

I. Загальні положення

1. Упровадження реєстру виданих та отриманих податкових накладних (далі — Реєстр) обумовлене вимогами пункту 201.15 статті 201 розділу V Податкового кодексу України (далі — Кодекс).

Реєстр є формою для запису (реєстрації) виданих та отриманих податкових накладних.

Виправлення помилки в Реєстрі здійснюється методом «сторно» за правилами, передбаченими для бухгалтерського обліку, у момент виявлення такої помилки.

Коригування помилкових записів у Реєстрі не призводить до потреби формування нових (уточнюючих) реєстрів.

2. Реєстр ведеться особами, зареєстрованими як платники податку на додану вартість.

Якщо не зареєстровані платниками податку на додану вартість філії та інші структурні підрозділи платника податку самостійно здійснюють придбання/постачання товарів/послуг та проводять розрахунки з постачальниками/споживачами, то зареєстрований платник податку, до складу якого входять такі структурні підрозділи, може делегувати філії або структурному підрозділу право ведення частини Реєстру в межах діяльності такої філії (структурного підрозділу). Для цього платник податку повинен кожній філії та структурному підрозділу присвоїти окремий числовий код (номер, шифр), про що письмово проінформувати орган державної податкової служби за місцем його реєстрації як платника податку на додану вартість. У разі якщо платником податку делеговано філіям або структурним підрозділам право ведення частин Реєстрів, дані таких частин Реєстрів є складовими частинами Реєстру платника податку.

Під час виконання договорів про спільну діяльність або договорів управління майном Реєстр ведеться особою, яка веде облік результатів такої діяльності.

Реєстр ведеться інвестором (оператором), який веде окремий облік, пов’язаний з виконанням угоди про розподіл продукції.

Платники податку на додану вартість складають окремі Реєстри за такими видами діяльності:

сільськогосподарські підприємства, які застосовують спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства відповідно до статті 209 розділу V Кодексу, — з позначкою 022;

сільськогосподарські підприємства усіх форм власності, які відповідають критеріям, визначеним статтею 209 Кодексу, але які не обрали спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства та рибальства та реалізують молоко, худобу, птицю, вовну власного виробництва, а також молочні продукти, молочну сировину та м’ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, — з позначкою 023;

переробні підприємства усіх форм власності, які згідно з пунктом 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м’ясо та м’ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м’ясо-кісткове борошно), спрямовують суми податку на додану вартість до спеціального фонду державного бюджету та на спеціальний рахунок, — з позначкою 024.

Особа, яка веде облік результатів під час виконання договорів про спільну діяльність або договорів управління майном, інвестор (оператор), який веде окремий податковий облік, пов’язаний з виконанням угоди про розподіл продукції, веде окремі Реєстри із зазначеної діяльності.

3. Реєстр ведеться в електронному вигляді у затвердженому форматі та за власним бажанням платника у паперовому вигляді.

Усі графи Реєстру, що мають вартісні показники, заповнюються в гривнях з копійками.

Платники податку щомісяця в строки, що передбачені для подання податкової звітності (календарний місяць), у тому числі для яких встановлено звітний податковий період — квартал, подають органу державної податкової служби копії записів у Реєстрах за такий період в електронному вигляді. Копії записів у Реєстрах подаються за допомогою телекомунікаційних мереж загального користування з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису (за умови отримання їх у визначеному законодавством України порядку) у затвердженому форматі.

Особа, яка реєструється як платник податку з іншого дня ніж перший день календарного місяця і першим звітним (податковим) періодом якого є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця, має надати до органу державної податкової служби окремо копії записів у Реєстрах за місяць, в якому відбулась реєстрація платником податку, та окремо за місяць, що настає за місяцем реєстрації.

4. При проведенні планової або позапланової виїзної документальної перевірки платник податку зобов’язаний забезпечити доступ посадових осіб органів державної податкової служби до Реєстру.

5. У Реєстрі окремо обліковуються операції:

з постачання товарів/послуг, які оподатковуються податком на додану вартість за основною чи нульовою ставкою, звільнених від оподаткування, тих, що не є об’єктом оподаткування, послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено за межами митної території України;

з придбання товарів/послуг з метою використання у господарській діяльності платника для здійснення операцій, які оподатковуються податком на додану вартість за основною чи нульовою ставкою, звільнених від оподаткування, та тих, що не є об’єктом оподаткування, а також тих, які не призначаються для використання у господарській діяльності цього платника податку.

6. Реєстр є основою для відображення зведених результатів такого обліку в податкових деклараціях з податку на додану вартість.

 

II. Особливості заповнення службових полів Реєстру

1. У службовому полі для відмітки про тип декларації (рядки 011 — 012) та службовому полі для відмітки про подання податкової декларації з позначкою (рядки 021 — 024) проставляється позначка «Х» у рядку службового поля, яке відповідає типу декларації, до якої складено Реєстр.

При поданні платником податку на додану вартість нової звітної податкової декларації з податку на додану вартість до такої декларації додаються копії записів у Реєстрах, де у рядку 012 «Звітної нової» проставляється позначка «Х».

При поданні платником окремих Реєстрів у службовому полі для відмітки про форму податкової декларації (рядки 021 — 024) проставляється позначка «Х» у рядку службового поля, яке відповідає декларації з позначкою, а саме: 021 — декларації з позначкою 0110 (загальній); 022 — декларації з позначкою 0121/0122/0123 (стаття 209 розділу V Кодексу); 023 — декларації з позначкою 0130 (пункт 209.18 статті 209 розділу V Кодексу); 024 — декларації з позначкою 0140 (пункт 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу).

2. У службовому полі «номер порції реєстру» (рядок 013) вказується номер порції Реєстру від 01 до 99. При цьому стандарт порції становить не більше 20 тисяч записів.

3. У службовому полі 03 «Звітний (податковий) період» зазначається звітний (податковий) період (місяць), за який подається Реєстр.

У разі подання Реєстру платником, у якого звітним (податковим) періодом є квартал, заповнюється службове поле «ознака квартального звітування».

4. У разі ведення частини Реєстру філіями та структурними підрозділами платника (відповідно до пункту 2 розділу I цього Порядку) у службовому полі 04 «Платник» зазначається найменування платника і через дріб найменування та номер, установлений для цих філій та інших структурних підрозділів.

 

III. Порядок заповнення розділу I Реєстру

1. У розділі I Реєстру відображаються видані податкові накладні, в тому числі складені у випадках, визначених пунктом 8 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 01 листопада 2011 року № 1379, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 1333/20071, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної, затвердженої зазначеним наказом (далі — додаток 2 до податкової накладної)), митні декларації (далі — МД), документи бухгалтерського обліку.

1.1. Облік виданих податкових накладних проводиться у день виникнення податкових зобов’язань, дата виникнення яких визначається відповідно до вимог статті 187 розділу V Кодексу.

1.2. Облік операцій з постачання товарів/послуг ведеться на підставі податкової накладної та розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної).

1.3. Записи на підставі розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної) здійснюються у разі здійснення коригування сум податкових зобов’язань відповідно до статті 192 розділу V Кодексу.

1.4. Облік операцій з постачання товарів/послуг, які не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість відповідно до вимог статті 196 розділу V Кодексу, ведеться на підставі документів бухгалтерського обліку.

2. Особливості заповнення деяких граф розділу I Реєстру.

2.1. У графі 1 записується порядковий номер податкової накладної (порядковий номер податкової накладної відповідає порядковому номеру запису в Реєстрі), розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної).

При цьому нумерація записів здійснюється зручним для платника податку способом або з першого номера кожного звітного податкового періоду (щомісяця, щокварталу) або наростаючим підсумком з початку року.

2.2. У графі 2 вказується дата складання податкової накладної (дата складання податкової накладної відповідає даті запису в Реєстрі), розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної).

2.3. У графі 3 вказується порядковий номер податкової накладної, що відповідає номеру з графи 1, номер розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної).

У разі якщо платником здійснюються операції з вивезення товарів за межі митної території України, у графі 3 проставляється номер МД.

2.4. У графі 4 зазначається вид документа згідно з такими позначеннями:

ПНП — податкова накладна, складена на паперових носіях;

ПНЕ — електронна податкова накладна.

У разі складання податкової накладної за окремими операціями, визначеними у пункті 8 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 01 листопада 2011 року № 1379, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 1333/20071, до виду документа додається тип причини (наприклад, ПНП01 — паперова податкова накладна, виписана на суму перевищення звичайної ціни над фактичною);

РКП — розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної), складений на паперових носіях;

РКЕ — електронний розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної);

МДП — митна декларація, складена на паперових носіях;

МДЕ — електронна митна декларація;

БО — документ бухгалтерського обліку.

У разі якщо дані документа включаються до уточнюючих розрахунків за звітний (податковий) період, до виду документа додається літера «У» (наприклад, ПНЕ — електронна податкова накладна, ПНЕУ — електронна податкова накладна, яку включено до уточнюючих розрахунків).

2.5. У графі 5 вказується найменування (прізвище, ім’я, по батькові — для фізичної особи — підприємця) покупця.

2.6. У графі 6 вказується індивідуальний податковий номер покупця — платника податку на додану вартість.

У разі якщо платник податку виписує податкову накладну, де у рядках «Індивідуальний податковий номер покупця» та «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)» проставляється нуль, то при заповненні графи 6 також проставляється нуль.

2.7. У графах 7 — 12 відображається інформація щодо постачання товарів/послуг.

2.8. У разі здійснення записів на підставі розрахунку коригування кількісних і вартісних показників (додаток 2 до податкової накладної) такі записи здійснюються з відповідним знаком (+ чи -).

 

IV. Порядок заповнення розділу II Реєстру

1. У розділі II Реєстру відображаються отримані податкові накладні, розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної), МД на ввезення товарів, а також інші документи, на підставі яких здійснюється облік операцій з придбання товарів/послуг.

1.1. Придбання або виготовлення товарів/послуг та придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому числі у зв’язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності), на митній території України відображається на підставі податкових накладних, розрахунків коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної), МД, а також:

товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг, або первинних документів, складених відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг, копії яких додаються до заяви зі скаргою на постачальника цих товарів/послуг, що додається покупцем товарів/послуг до податкової декларації за звітний (податковий) період, — у разі відмови з боку продавця цих товарів/послуг надати податкову накладну або у разі порушення ним порядку її заповнення та порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних;

транспортних квитків, готельних рахунків або рахунків, які виставляються платнику податку за послуги зв’язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця, крім тих, форма яких встановлена міжнародними стандартами;

касових чеків, які містять суму отриманих товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального номера та податкового номера постачальника), на загальну суму отриманих товарів/послуг не більше 200 гривень за день (без урахування податку).

1.2. Операції з ввезення товарів на митну територію України відображаються на підставі митної декларації, оформленої відповідно до вимог законодавства.

1.3. Операції з отримання послуг від нерезидента на митній території України відображаються на підставі податкової накладної, податкові зобов’язання за якою включені до податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 25 листопада 2011 року № 1492 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2011 року за № 1490/20228 (далі — податкова декларація з податку на додану вартість), попереднього періоду.

1.4. Облік придбаних товарів/послуг на митній території України в осіб, які не зареєстровані як платники податку на додану вартість, ведеться на підставі документів, що засвідчують постачання таких товарів/послуг.

2. Особливості заповнення деяких граф розділу II Реєстру.

2.1. У графі 1 проставляється номер запису податкової накладної, розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної), інших подібних документів, указаних у пунктах 201.10 та 201.11 статті 201 розділу V Кодексу, та документа, який засвідчує факт придбання товарів, МД на ввезення товарів на митну територію України. Указаний номер запису переноситься на зазначений документ.

2.2. У графі 2 вказується дата отримання податкової накладної чи іншого документа, указаного в підпункті 2.1 цього пункту.

При занесенні до Реєстру податкової накладної та/або розрахунку коригування до податкової накладної, які зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних та видані покупцю у місяці, що настає за місяцем їх складання, вказується фактична дата їх отримання незалежно від того, в якому звітному періоді вони будуть відображені у складі податкового кредиту (у звітному періоді їх складання або у звітному періоді їх отримання).

2.3. До граф 3, 4 переносяться відповідні реквізити податкової накладної чи іншого документа, указаного в підпункті 2.1 цього пункту.

2.4. У графі 5 зазначається вид документа згідно з такими позначеннями:

ПНП — податкова накладна, складена на паперових носіях;

ПНЕ — електронна податкова накладна;

РКП — розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної), складений на паперових носіях;

РКЕ — електронний розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної);

МДП — митна декларація, складена на паперових носіях;

МДЕ — електронна митна декларація;

ЧК — касовий чек.

У разі якщо загальна сума отриманих товарів/послуг за касовим чеком перевищує 200 гривень, платник податку не має права віднести до складу податкового кредиту ні всю суму податку на додану вартість, сплачену при придбанні таких товарів/послуг, ні її частину, платник податку у графі 5 проставляє позначення «ЧК» — касовий чек та заповнює графи 13 та 14 Реєстру;

ТК — транспортний квиток;

ГР — готельний рахунок;

ПЗ — рахунок за послуги зв’язку;

ПО — послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку;

ЗП — заява платника та копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг відповідно до пункту 201.10 статті 201 розділу V Кодексу;

НП — документ, що засвідчує придбання товарів/послуг на митній території України в осіб, які не зареєстровані як платники податку на додану вартість;

БО — документ бухгалтерського обліку, в тому числі бухгалтерська довідка, яка складається у випадку:

коригування внаслідок часткового використання товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського та переробного виробництва (рядок 16.2 податкової декларації з податку на додану вартість);

коригування із постачання сільськогосподарської продукції або продукції власного виробництва переробного підприємства у митному режимі експорту (переноситься з декларації з позначкою 0121/0122/0123 або декларації з позначкою 0140);

коригування, що проводиться у зв’язку з перерахунком частки використання товарів/послуг в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях за останній податковий період календарного року (рядок 16.4 податкової декларації з податку на додану вартість);

якщо до податкового кредиту включаються суми податку на додану вартість, сплачені (нараховані) у вартості товарів/послуг, необоротних активів, що не були включені до складу податкового кредиту при придбанні або виготовленні таких товарів/послуг, необоротних активів, та/або з яких були визначені податкові зобов’язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 розділу V Кодексу, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів.

Бухгалтерська довідка має бути складена згідно із податковими накладними, митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 Кодексу, які є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту, з урахуванням норм пункту 198.6 статті 198 Кодексу, та містити вичерпний їх перелік.

У Реєстрі бухгалтерська довідка записується таким чином: у графі 2 — дата складання бухгалтерської довідки, у графах 3, 4, 6, 7 — відповідно дата складання, порядковий номер податкової накладної (розрахунку коригування до податкової накладної), найменування та індивідуальний податковий номер постачальника, який її склав, у графі 5 — зазначається вид документа БО, до якого додаються позначення виду документа, яким підтверджується операція з постачання (БОПНП — у разі віднесення до податкового кредиту сум податку на підставі паперової податкової накладної, БОПНЕ — на підставі електронної податкової накладної тощо). При цьому суми у графах 9, 10 зазначаються із знаком «+», а в графах 11, 12, 13, 14, 15, 16 — із знаком «-».

У разі якщо дані документа включаються до уточнюючих розрахунків за звітний період, до виду документа додається літера «У» (наприклад, ПНП — паперова податкова накладна, ПНПУ — паперова податкова накладна, яку включено до уточнюючих розрахунків; ПНЕ — електронна податкова накладна, ПНЕУ — електронна податкова накладна, яку включено до уточнюючих розрахунків).

2.5. У графі 6 вказується найменування (прізвище, ім’я, по батькові — для фізичної особи — підприємця) постачальника.

У разі придбання товарів за межами митної території України та отримання послуг від нерезидента на митній території України у графі 6 проставляються країна нерезидента та найменування (прізвище, ім’я, по батькові /за наявності/ — для фізичної особи) нерезидента.

2.6. У графі 7 вказується індивідуальний податковий номер постачальника — платника податку на додану вартість.

У разі якщо товари/послуги, придбані в нерезидента, не призначаються для використання у господарській діяльності або придбані з метою їх використання для постачання послуг за межами митної території України або послуг, місце постачання яких визначається відповідно до пункту 186.3 статті 186 розділу V Кодексу, у графі 7 відображається умовний ІПН «200000000000».

Якщо товари/послуги придбані в нерезидента, у графі 7 відображається умовний ІПН «300000000000».

У разі якщо товари/послуги придбані в особи, яка не зареєстрована як платник податку, у графі 7 відображається умовний ІПН «400000000000».

2.7. У графі 8 вказується загальна сума, включаючи податок на додану вартість.

2.8. У графах 9, 11, 13 та 15 вказується вартість товарів/послуг та необоротних активів без податку на додану вартість.

У разі здійснення записів на підставі розрахунку коригування до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної) такі записи здійснюються з відповідним знаком (+ чи -).

2.9. У графах 10, 12, 14 та 16 вказується сплачена (нарахована) сума податку на додану вартість за товарами/послугами та необоротними активами, визначена, виходячи з їх вартості, зазначеної у графах 9, 11, 13 та 15 (відповідно).

Сума податку на додану вартість, указана в графах 12, 14 та 16, до податкового кредиту не включається.

У разі придбання у платника податку на додану вартість товарів/послуг та необоротних активів, звільнених від оподаткування, та тих, що не є об’єктом оподаткування, а також придбання в особи, не зареєстрованої платником податку на додану вартість, у графах 10, 12, 14 та 16 проставляється нуль.

У разі здійснення записів на підставі розрахунку коригування кількісних і вартісних показників (додаток 2 до податкової накладної) такі записи здійснюються з відповідним знаком (+ чи -).

2.10. У разі якщо платником проводиться розподіл сум податкового кредиту відповідно до пункту 199.1 статті 199 розділу V Кодексу, в день отримання податкової накладної сума, що відповідає частці використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях, записується у графах 9, 10 Реєстру, а сума, що відповідає частці використання в операціях, звільнених від оподаткування, та тих, що не є об’єктом оподаткування, — у графах 11, 12.

Коригування податкового кредиту, що проводиться у зв’язку з перерахунком частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях за підсумками календарного року, проводиться на підставі бухгалтерської довідки. При реєстрації такої бухгалтерської довідки у розділі II Реєстру за останній податковий період календарного року робиться такий запис: у графі 2 — дата останнього дня звітного періоду календарного року, у графі 3 — дата складання бухгалтерської довідки, у графі 5 — вид документа (БО), у графі 10 — сума коригування податку на додану вартість, визначена у додатку 7 до декларації (рядок 16.4 декларації з податку на додану вартість) з відповідним знаком (+ чи -).

Платники податку, у яких протягом попереднього календарного року були відсутні неоподатковувані операції, а такі неоподатковувані операції почали здійснюватися у звітному періоді, а також новостворені платники податку проводять такий розподіл сум податкового кредиту в останній день звітного (податкового) періоду та здійснюють запис щодо коригування записів податкових накладних, відповідно до яких придбавались такі товари/послуги.

При цьому у графі 5 до виду документа додається літера «Р» (наприклад, ПНПР — паперова податкова накладна, за якою проведено розподіл суми податкового кредиту, ПНЕР — електронна податкова накладна, за якою проведено розподіл суми податкового кредиту).

На суму коригування, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в операціях, звільнених від оподаткування, та тих, що не є об’єктом оподаткування, проводяться такі записи: із знаком «-» у графах 9, 10 та одночасно зі знаком «+» у графах 11, 12.

 

V. Порядок здійснення уточнення показників

1. Платники податку за звітний (податковий) період визначають підсумки щоденно зареєстрованих операцій та окремо визначають підсумки для уточнюючих розрахунків за кожним розділом.

2. При виправленні помилки методом «сторно» до Реєстру одночасно вносяться два записи: помилковий запис із знаком «-» та правильний запис із знаком «+».

Метод «сторно» здійснюється шляхом зворотного запису на величину помилки в тому звітному періоді, у якому вона виявлена. При здійсненні такого зворотного запису платником податку: в колонці 1 розділів I та/або II Реєстру зазначається порядковий номер запису; в колонках 2 — 6 розділу I та/або колонках 2 — 7 розділу II Реєстру дублюються реквізити документа, кількісні показники якого сторнуються; у відповідних колонках 7 — 12 розділу I та/або колонках 8 — 16 розділу II Реєстру кількісні показники зазначаються з відповідним знаком «+» чи «-». При цьому, якщо виправлення помилки потребує подання платником податку уточнюючого розрахунку, то до виду документа додається літера «У» (наприклад: ПНПУ). Крім того, запис щодо включення показників такого документа до уточнюючого розрахунку зазначається окремим рядком у рядку «З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний період» Реєстру.

 

Директор Департаменту податкової,
 митної політики та методології бухгалтерського обліку
 М. Чмеруккоментар редакції

Новий Реєстр виданих та отриманих податкових накладних:
основні новації

В одному із недавніх номерів ми повідомляли читачів про затвердження та реєстрацію в Мін’юсті нової форми та Порядку ведення Реєстру виданих та отриманих податкових накладних ((див. «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 13, с. 2).

Сьогодні ми розглянемо основні новації, що вносяться цим документом (у розрізі форми Реєстру та Порядку його ведення), але перед цим розберемося з моментом набуття ним чинності. У п. 4 цього наказу встановлено, що він набирає чинності з 1 числа місяця, наступного за днем його офіційного опублікування. При цьому, оскільки опублікування цього документа відбулося вже в лютому*, датою набуття ним чинності в такому разі буде 1 березня. У зв’язку з цим зверніть увагу: із зазначеної дати його слід заповнювати, тоді як уперше за новою формою Реєстр доведеться подати лише у квітні**.

* Див. «Офіційний вісник України» № 11 (19.02.2013 р.).

** Це логічно, ураховуючи те, що нова форма Реєстру перекликається з оновленою формою декларації з ПДВ, яку, як відомо, теж доведеться подавати починаючи зі звітності за березень.

 

Новації у формі Реєстру

Розглянемо основні зміни у формі Реєстру.

1. Розділ I Реєстру доповнено новою графою 13 «Постачання послуг за межами митної території Україні та послуг, місце постачання яких визначено за межами митної території України». Отже, з березня до Реєстру доведеться включати у тому числі постачання послуг, місце постачання яких згідно з пп. 186.2 — 186.3 ПКУ розташоване за межами митної території України. Нагадаємо: до цього моменту їх доводилося включати до загальної графи 11, призначеної для необ’єктних постачань (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 91, с. 13). Таким чином, у новій формі Реєстру спрощено заповнення рядка 4 декларації з ПДВ, який спеціально призначено для відображення подібних послуг.

Разом із тим повинні зауважити, що, на жаль, до Порядку ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних (далі — Порядок ведення реєстру) цю графу додати забули: так, у п. 2.7 розд. ІІІ Порядку зазначено, що інформація про постачання товарів/послуг відображається лише у графах 7 — 12 (хоча будь-яких наслідків це упущення не спричинить).

2. У розділах I і II Реєстру посилання на експорт/імпорт товарів було замінено відповідно на вивезення та ввезення, що, найімовірніше, зумовлено змінами, унесеними до ПКУ Законом України «Про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо узгодження їх окремих норм» від 07.06.2012 р. № 4915-VI (див. коментар до нього в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 61, с. 27).

3. У заголовній частині Реєстру підкориговано поле для зазначення типу декларації з ПДВ, що відповідає останнім змінам у формі декларації з ПДВ (див. про них у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 12, с. 34).

4. Унесено зміни до найменування деяких полів та граф (у частині найменування платника, поля для зазначення квартального звітного періоду, порядкового номера, дати виписки податкової накладної чи іншого документа, ставки податку тощо).

 

Новації в Порядку ведення реєстру

Основні зміни в Порядку ведення реєстру можна згрупувати таким чином:

1. Новий Порядок ведення реєстру передбачає дещо змінені правила для відображення податкових накладних, за якими здійснюється розподіл податкового кредиту. У загальному випадку подібні податкові накладні мають уноситися до розділу II Реєстру вже з урахуванням розподілу: при цьому у графах 9 і 10 (придбання з метою здійснення постачань, що обкладаються ПДВ, у межах господарської діяльності) указується частка операції, що включається до податкового кредиту, а в графах 11 і 12 (придбання з метою здійснення пільгованих та/або неоподатковуваних постачань) — частка, що до нього не потрапляє.

У свою чергу, як установлено п. 2.10 розд. ІV Порядку ведення реєстру, платники, в яких неоподатковувані постачання в попередньому році були відсутні, а також новостворені платники повинні здійснювати такий розподіл в останній день звітного (податкового) періоду — за допомогою підсумкового запису із заповненням граф 9, 10 зі знаком «-» та одночасним заповненням граф 11, 12 зі знаком «+» (при цьому до виду документів, щодо яких здійснюється розподіл, слід додавати літеру «Р» — наприклад «ПНПР» або «ПНЕР»). Отже, у такому разі розподіл ПДВ здійснюється за правилами, що діяли до останнього часу.

Що стосується перерахунку податкового кредиту за підсумками року, то в п. 2.10 розд. ІV Порядку ведення реєстру встановлено, що він має здійснюватися на підставі бухгалтерської довідки. Причому при її включенні до розділу II Реєстру в його графах слід зазначати:

1) у графі 2 — дату останнього звітного періоду календарного року (вочевидь, що такою є грудень або IV квартал року);

2) у графі 3 — дату складання бухгалтерської довідки;

3) у графі 5 — «БО»;

4) у графі 10 — суму коригування ПДВ згідно з додатком 7 до декларації з ПДВ зі знаком «+» або «-».

У цілому, схожий порядок річного перерахунку слід було застосовувати і раніше (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 102, с. 21), навіть незважаючи на те, що законодавством він не передбачався, а ґрунтувався на роз’ясненнях з Єдиної бази податкових знань.

2. Новий Порядок ведення реєстру передбачає єдину можливість його подання до органів ДПС — за допомогою телекомунікаційних мереж загального користування. У свою чергу, про подання Реєстру на дискетах та флешках, мабуть, доведеться забути. Звісно, можна заперечити, що оновлене правило суперечить п. 201.10 ПКУ, в якому в цій частині нічого не змінилося, проте сумніваємося, що цей аргумент вплине на підхід податківців.

3. Вид деяких документів у графі 4 розділу I та графі 5 розділу II Реєстру доведеться вказувати з урахуванням їх форми: паперової або електронної. При цьому зазначена вимога стосується лише:

1) податкових накладних: «ПНП» (паперова форма), «ПНЕ» (електронна форма);

2) розрахунків коригування: «РКП» (паперова форма), «РКЕ» (електронна форма);

3) митних декларацій: «МДП» (паперова форма), «МДЕ» (електронна форма).

4. Установлено, що підставою для заповнення розділу II Реєстру може бути і бухгалтерська довідка, але тільки в разі:

1) коригування у зв’язку з перерахунком частки використання товарів/послуг (а також, вочевидь, необоротних активів, хоча в цій частині Порядку про них чомусь не згадали) в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях за останній податковий період календарного року (див. вище);

2) якщо до податкового кредиту включено суми ПДВ, сплачені (нараховані) у вартості товарів/послуг, необоротних активів, які не були включені до складу податкового кредиту при їх придбанні чи виготовленні та/або за якими здійснювалося умовне постачання згідно з п. 198.5 ПКУ (якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися в операціях, що обкладаються ПДВ, у межах господарської діяльності, у тому числі при переведенні невиробничих необоротних активів до складу виробничих);

3) коригування в результаті часткового використання товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського та переробного виробництва;

4) коригування щодо постачання сільськогосподарської продукції або продукції власного виробництва переробного підприємства в митному режимі експорту.

5. Новий Порядок ведення реєстру став більш конкретизованим. У тому числі в ньому розкрито ситуації, про які до цього йшлося лише в роз’ясненнях ДПСУ. Наприклад, новим Порядком установлено, що:

1) у разі ПДВ-реєстрації із середини місяця платник повинен подати Реєстр у тому числі і за неповний перший місяць (докладно про ПДВ-реєстрацію див. «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 15);

2) нумерація записів у Реєстрі може починатися заново з кожного місяця або здійснюватися наростаючим підсумком з початку року;

3) при включенні до розділу II Реєстру податкової накладної, зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних та виданої покупцю в місяці, наступному за місяцем її складання, указувати слід дату її фактичного отримання;

4) при отриманні чека на загальну суму понад 200 грн. (без урахування ПДВ) «вхідний» ПДВ не включається до податкового кредиту в повному обсязі (причому в такому разі заповнюються графи 13 і 14 розділу II Реєстру). У зв’язку з цим нагадуємо: щоб не втратити податковий кредит, у подібній ситуації необхідно вимагати від продавця складання податкової накладної (див. щодо цього питання «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 80, с. 29; № 53, с. 26).

6. При купівлі у платників ПДВ товарів/послуг та необоротних активів, звільнених від обкладення ПДВ або необ’єктних, а також при придбанні у неплатників ПДВ у графах 10, 12, 14 і 16 розділу II Реєстру слід проставляти нулі.

Підсумуємо. Жодних кардинальних змін нова форма Реєстру та Порядок його ведення не несуть: перед нами знайомий документ, але з новою графою в розділі I, перейменованими реквізитами, а також кількома змінами в порядку його ведення, розібратися з якими буде легко.

 

Віталій Смердов

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі