Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

ПСП у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Січень, 2013/№ 3
Друк
Стаття

ПСП у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ

 

При виконанні певних умов, установлених ст. 169 ПКУ, оподатковуваний дохід працівника у вигляді заробітної плати може бути зменшено на суму податкової соціальної пільги. Про те, як у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ відображається заробітна плата та податкова соціальна пільга, що застосовується до неї, ітиметься в цій статті.

Лілія КАЛАШНИКОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Перш ніж перейти до порядку відображення в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ наданих податкових соціальних пільг (далі — ПСП), нагадаємо нашим читачам, що цей Податковий розрахунок подається особами, які мають статус податкових агентів. Форму Податкового розрахунку та порядок його заповнення затверджено наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1020. Зауважимо, що зараз на офіційному сайті ДПСУ www.sts.gov.ua розміщено проект наказу Мінфіну «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку». У разі його затвердження, наказ ДПСУ від 24.12.2010 р. № 1020, яким затверджено форму Податкового розрахунку, що діє зараз, втратить чинність. Проте в будь-якому разі за 4 квартал 2012 року Податковий розрахунок потрібно буде подавати за чинною сьогодні формою (тобто за формою, затвердженою наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1020). Ураховуючи викладене, у цій статті розглянемо на числових прикладах порядок відображення в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ ПСП, право на які мали платники податків у 4 кварталі 2012 року.

Податкові агенти подають Податковий розрахунок за формою № 1ДФ окремо за кожен квартал (податковий період) протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу (п.п. «б» п. 176.2 ПКУ, п. 2.1 Порядку № 1020). За 4 квартал 2012 року Податковий розрахунок за формою № 1ДФ слід подати не пізніше 11 лютого 2013 року, за 1 квартал 2013 року — не пізніше 10 травня 2013 року.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ податковий агент відображає всю інформацію про:

— нараховані та виплачені фізичним особам у звітному кварталі доходи (як оподатковувані, так і неоподатковувані);

— суми утриманого з них податку на доходи фізичних осіб;

надані працівникам ПСП.

Усі доходи, виплачені (нараховані) податковим агентом у звітному кварталі фізичним особам, відображаються в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з відповідними ознаками доходу. Доходи у вигляді заробітної плати в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ відображаються з ознакою доходу «101». Якщо у звітному кварталі податковий агент застосовував до заробітної плати працівників ПСП, то він при заповненні Податкового розрахунку за формою № 1ДФ щодо таких працівників у графі 8 «Ознака податкової соціальної пільги» проставляє відповідну ознаку ПСП згідно з довідником ознак соціальних пільг, наведеним у Порядку № 1020.

Перелік ознак ПСП, що надаються платникам податків, необхідних для заповнення Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 4 квартал 2012 року та звітні квартали 2013 року, наведемо в таблиці.

 

Вид ПСП

Розмір ПСП, грн.

Ознака ПСП

у 2012 році

у 2013 році

Звичайна ПСП (п.п. 169.1.1 ПКУ)

536,50

573,50

«01»

Підвищена ПСП (пп. «а» — «б» п.п. 169.1.3 ПКУ)

804,75 х кількість дітей віком до 18 років

860,25 грн. х кількість дітей віком до 18 років

«02»

Підвищена ПСП (пп. «в» — «е» п.п. 169.1.3 ПКУ)

804,75

860,25

«02»

Максимальна ПСП (пп. «а» — «ґ» п.п. 169.1.4 ПКУ)

1073,00

1147,00

«03»

ПСП для батьків, які утримують двох і більше дітей віком до 18 років (п.п. 169.1.2 ПКУ)

536,50 грн. х кількість дітей віком до 18 років

573,50 грн. х кількість дітей віком до 18 років

«04»

 

Приклад 1. У 4 кварталі 2012 року до заробітної плати працівниці Краско О. О. (реєстраційний номер облікової картки платника податків — 2515364785) застосовувалася ПСП у розмірі, визначеному п.п. 169.1.1 ПКУ (звичайна ПСП). Заяву про застосування ПСП подано працівницею в січні 2011 року. Зарплата на підприємстві виплачується своєчасно.

Дані, необхідні для заповнення Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 4 квартал 2012 року, наведемо в таблиці.

 

Місяць 2012 року

Зарплата, грн.

ЄСВ, грн.

ПСП, грн.

ПДФО, грн.

Жовтень

1400,00

50,40

536,50

121,97

Листопад

1400,00

50,40

536,50

121,97

Грудень

1400,00

50,40

536,50

121,97

Разом

4200,00

151,20

365,91

 

Оскільки нарахована заробітна плата працівниці в кожному з місяців звітного 4 кварталу не перевищила граничного розміру доходу, що дає право на застосування ПСП (у 2012 році — 1500 грн.), у кожному місяці застосовувалася ПСП.

 

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 4 квартал 2012 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<…>

16

2812312311

4200

00

4200

00

365

91

365

91

101

01

<…>

 

Якщо протягом звітного кварталу до заробітної плати працівника застосовувалося декілька видів пільг, то на такого працівника в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ заповнюється відповідна кількість рядків, у кожному з яких у графі 8 указується ознака пільги, що відповідає нарахованому доходу.

Приклад 2. Працівниця Сокур Л. В. (реєстраційний номер облікової картки платника податків — 3012564712) у жовтні 2012 року мала право на ПСП, передбачену п.п. «а» п.п. 169.1.3 ПКУ, як одинока мати, що має дитину віком до 18 років (підвищена ПСП). У листопаді 2012 року вона втратила право на пільгу за цією підставою у зв’язку з узяттям шлюбу. У цьому ж місяці (у листопаді 2012 року) ця працівниця подала заяву про застосування ПСП у розмірі, установленому п.п. 169.1.1 ПКУ (звичайної ПСП). Зарплата на цьому підприємстві виплачується регулярно.

Дані, необхідні для заповнення Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 4 квартал 2012 року, наведемо в таблиці.

 

Місяць 2012 року

Зарплата, грн.

ЄСВ, грн.

ПСП, грн.

ПДФО, грн.

Жовтень

1450,00

52,20

804,75

88,96

Листопад

1450,00

52,20

536,50

129,20

Грудень

1450,00

52,20

536,50

129,20

Разом

4350,00

156,60

347,36

 

Наведемо фрагмент заповнення Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 4 квартал 2012 року щодо цієї працівниці.

 

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 4 квартал 2012 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<…>

45

3012564712

1450

00

1450

00

88

96

88

96

101

02

46

3012564712

2900

00

2900

00

258

40

258

40

101

01

<…>

 

У разі коли ПСП до заробітної плати працівника застосовувалася не в усіх місяцях звітного кварталу, наприклад у зв’язку з тим, що в якомусь місяці звітного кварталу заробітна плата, нарахована працівнику, перевищила граничний розмір доходу, що дає право на застосування ПСП, або працівник відмовився від застосування ПСП, подавши роботодавцю відповідну заяву, у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ на цього працівника заповнюється один рядок, із зазначенням у графі 8 інформації про ознаку ПСП, що застосовувалася в якомусь із місяців звітного кварталу.

Приклад 3. Працівник підприємства Буркун О. С. (реєстраційний номер облікової картки платника податків — 3125647891) подав у листопаді 2012 року заяву про застосування ПСП та підтвердні документи на право застосування до його зарплати ПСП у розмірі 100 % звичайної ПСП у розрахунку на кожну дитину (як особа, яка утримує двох дітей віком до 18 років (п.п. 169.1.2 ПКУ)). У заяві працівник указав, що дружина правом на збільшення граничного розміру доходу, який дає право на застосування ПСП кратно кількості дітей, не користується. Нагадаємо: граничний розмір доходу, що дає право особі, яка утримує двох дітей віком до 18 років, скористатися ПСП у розмірі, зазначеному в п.п. 169.1.2 ПКУ, у 2012 році становив 3000 грн. (1500 грн. на кожну дитину віком до 18 років).

Дані, необхідні для заповнення Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 4 квартал 2012 року, наведемо в таблиці.

 

Місяць 2012 року

Зарплата, грн.

ЄСВ, грн.

ПСП, грн.

ПДФО, грн.

Жовтень

2800,00

100,80

404,88

Листопад

2800,00

100,80

1073,00
(536,50 х 2)

243,93

Грудень

2800,00

100,80

1073,00

243,93

Разом

8400,00

302,40

892,74

 

Наведемо фрагмент заповнення Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 4 квартал 2012 року щодо цього працівника.

 

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 4 квартал 2012 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<…>

10

3125647891

8400

00

8400

00

892

74

892

74

101

04

<…>

 

Далі розглянемо порядок відображення в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ зарплати працівника, який має право на ПСП за двома підставами як особа, яка утримує двох і більше дітей віком до 18 років (п.п. 169.1.2 ПКУ), у тому числі дитину-інваліда (дітей-інвалідів) (п.п. «б» п.п. 169.1.3 ПКУ). Згідно з роз’ясненнями податківців, наданими в листі від 25.02.2011 р. № 4062/6/17-0215 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 27), у цьому випадку на кожну дитину-неінваліда надається звичайна ПСП, на кожну дитину-інваліда — підвищена ПСП.

Приклад 4. Працівниця підприємства Мащук В. В. ( реєстраційний номер облікової картки платника податків — 2825263465) у січні 2011 року подала заяву про застосування ПСП та підтвердні документи на право застосування до її зарплати ПСП у розмірі, установленому п.п. 169.1.2 ПКУ, як особа, яка утримує трьох дітей віком до 18 років, та ПСП у розмірі, визначеному п.п. «б» п.п. 169.1.3 ПКУ, як особа, яка утримує дитину-інваліда. У заяві працівниця вказала, що її чоловік при отриманні ПСП за місцем своєї роботи не користується правом на збільшення розміру доходу кратно кількості дітей. Право на ПСП у вказаному розмірі збереглося за працівницею й у 2012 році.

Згідно з роз’ясненнями податківців у 2012 році до заробітної плати працівниці, яка має право на ПСП за вказаними підставами, мала застосовуватися ПСП у розмірі, який визначається так:

536,50 х 2 + 804,75 х 1 = 1877,75 (грн.),

де 2 — кількість дітей, що не є інвалідами;

1 — кількість дітей інвалідів.

Граничний розмір доходу, що дає право на ПСП за зазначеними підставами у 2012 році, дорівнює для працівниці 4500 грн. (1500 грн. х 3 дітей віком до 18 років).

Дані, необхідні для заповнення Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 4 квартал 2012 року, наведемо в таблиці.

 

Місяць 2012 року

Зарплата, грн.

ЄСВ, грн.

ПСП, грн.

ПДФО, грн.

Жовтень

4400,00

158,40

1877,75

354,58

Листопад

4400,00

158,40

1877,75

354,58

Грудень

4400,00

158,40

1877,75

354,58

Разом

13200,00

475,20

1063,74

 

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 4 квартал 2012 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<…>

20

2825263465

13200

00

13200

00

1063

74

1063

74

101

02

21

2825263465

101

04

<…>

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі