Теми статей
Обрати теми

Щодо внесення змін до форми податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Січень, 2013/№ 6
Друк
Лист від 10.01.2013 р. № 246/7/17-1217

Щодо внесення змін до форми податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця

Лист від 10.01.2013 р. № 246/7/17-1217

 

З метою створення максимально сприятливих умов щодо безперебійного та якісного обслуговування платників Департамент оподаткування фізичних осіб направляє для подальшого застосування в роботі структурними підрозділами копію наказу Мінфіну України від 07.11.2012 р. № 1159, зареєстрованого в Мін’юсті України 28.11.2012 р. за № 1998/22310, який офіційно опублікований в «Офіційному Віснику України» № 100 від 08.01.2013 р. «Про внесення змін до форм податкових декларацій платника єдиного податку, затверджених наказом Мінфіну України від 21.12.2011 р. № 1688» (далі — Наказ № 1159), стосовно внесення змін до форми податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи у зв’язку з введенням п’ятої групи платника єдиного податку.

З огляду на те, що згідно із абзацом 2 п. 46.6 ст. 46 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі — ПКУ) до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення. Тобто, платники єдиного податку — фізичні особи звітують до податкових органів за звітний період — 4 квартал 2012 року за формою декларації, затвердженої наказом Мінфіну України від 21.12.2011 р. № 1688 (далі — Наказ № 1688).

Відносно подання звітності платниками єдиного податку п’ятої групи, то для даної категорії платників (які становлять лише 0,002 відсотки від загальної кількості платників спрощеної системи оподаткування) рекомендуємо декларації подавати за формою згідно із Наказом № 1688, зокрема платнику необхідно, враховуючи норми абзацу 2 пп. 46.4 ст. 46 ПКУ, разом з декларацією подавати доповнення до такої декларації, які складаються за довільною формою, що вважатиметься невід’ємною частиною податкової декларації.

Таке доповнення подається з поясненням мотивів його подання та повинно містити інформацію про:

суму доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 7 або 10 %;

суму доходу, що перевищує обсяги, встановлені пп. 5 п. 291.4 ст. 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді;

суму доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж передбачено п. 291.6 ст. 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді;

суму доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, у звітному (податковому) періоді.

Разом з тим, звертаємо увагу, що з 04.01.2013 р. набрав чинності Закон України від 20.11.2012 р. № 5503-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків та зборів», яким запроваджено для платників єдиного податку другої групи податковий (звітний) період — календарний рік. Також передбачено зниження ставок для платників єдиного податку п’ятої групи з 7 % та 10 % на 5 % та 7 % відповідно.

Також слід зазначити, що з метою уникнення проблемних питань, які можуть виникати під час подання звітності суб’єктами господарювання, необхідно при заповненні податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця зазначати ті види економічної діяльності (номер та назву згідно з КВЕД), які відповідають видам діяльності в облікових даних на момент подання податкової декларації.

Враховуючи викладене, наголошуємо на необхідності здійснення комплексу заходів щодо організації роботи підпорядкованих структурних підрозділів на виконання вимог Наказу № 1159, а також удосконалення оптимізації процесів адміністрування спрощеної системи оподаткування.

 

Директор Департаменту оподаткування
фізичних осіб В. Бусарєв

 коментар редакції

2012 рік єдиноподатники завершують за старими формами декларацій

Як бачимо, нові форми декларації платників єдиного податку в редакції наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до форм податкових декларацій платника єдиного податку» від 07.11.2012 р. № 1159 (далі — наказ № 1159) при поданні звітності з єдиного податку за 2012 рік застосовуватися не повинні.

Податківці в листі повідомляють, що фізособи-єдиноподатники за IV квартал 2012 року звітують за формою декларації старого зразка (затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2011 р. № 1688).

З принципом та порядком заповнення декларації за 2012 рік з використанням форми старого зразка запитань у фізосіб-єдиноподатників груп 1 — 3 виникнути не повинно. Заповнювати її слід у тому самому порядку, що і за попередні періоди. Для її заповнення платники єдиного податку можуть скористатися нашою консультацією «Порядок заповнення декларації платника єдиного податку — фізособи» // «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 31, с. 26, та матеріалом з газети «Податки та бухгалтерський облік», 2012, спецвипуск «Єдиний податок», № 11.

А от фізособи-єдиноподатники групи 5 разом із декларацією за 2012 рік повинні подати доповнення до неї, складене в довільній формі. Таке доповнення до декларації має містити пояснення мотивів його подання, а також показники роботи у групі 5.

 

Доповнення 1

Показники господарської діяльності при роботі платника єдиного податку в групі V

Назва показника

Код рядка

Обсяг (грн.)

Сума доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 7 % (10 %)

1

 

Сума доходу, що перевищує обсяги, встановлені підпунктом 5 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді

2

 

Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж передбачено пунктом 291.6 статті 291 глави 1
розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді

3

 

Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, у звітному (податковому) періоді

4

 

 

Доповнення 2

Визначення податкових зобов’язань по єдиному податку при роботі в V групі

Назва показника

Код рядка

Обсяг (грн.)

Загальна сума доходу за звітний (податковий) період
(сума значень рядків 1 + 2 + 3 + 4 доповнення 1)

1

 

Сума податку за ставкою 15 %

((рядок 2 + рядок 3 + рядок 4 доповнення 1) х 15 %)

2

 

Сума податку за ставкою 7 % (10 %)

(рядок 1 доповнення 1 х 7 % (10 %))

3

 

Сума єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду
(рядок 2 + рядок 3 доповнення 2)

4

 

 

При цьому, зверніть увагу: якщо єдиноподатник-фізособа в I — III кварталах 2012 року працював у групі 3, а з IV кварталу 2012 року перейшов до групи 5, то:

— у декларації платника ЄП — фізособи за 2012 рік потрібно навести показники роботи у групі 3 (переписавши їх із декларації за три квартали 2012 року);

— у доповненні до декларації потрібно навести показники роботи у групі 5 за IV квартал 2012 року.

Це пов’язане з тим, що декларація платника ЄП — фізособи заповнюється наростаючим підсумком та відповідно в ній має бути враховано показники роботи протягом календарного року як у групі 3, так і в групі 5.

Якщо ж підприємець-фізособа обрав спрощену систему оподаткування тільки з IV кварталу 2012 року, ставши єдиноподатником групи 5 зі сплатою податку за ставкою 7 або 10 %, то в цьому випадку:

— у декларації платника ЄП — фізособи за 2012 рік потрібно поставити прокреслення;

— у доповненні до декларації потрібно навести показники роботи у групі 5 у IV кварталі 2012 року.

Спираючись на рекомендації податківців, надані в цьому листі, наведемо примірну форму такого доповнення до декларації для платників єдиного податку групи 5.

Пояснення та доповнення до податкової декларації платника єдиного податку —
фізичної особи — підприємця за 2012 рік

У зв’язку з переходом до групи V (переходом із загальної системи оподаткування на спрощену систему оподаткування до групи V) я, Кліпіков Олег Павлович, з 01.10.2012 р. є платником єдиного податку за ставкою 7 % (10 %) (указати обрану ставку). Оскільки чинна на сьогодні форма декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця не дозволяє мені при перебуванні у групі V правильно визначити податкові зобов’язання з єдиного податку за результатами 2012 року, то, ураховуючи норми абзацу другого п. 46.4 ПКУ, прошу прийняти такі пояснення та доповнення (доповнення 1 і доповнення 2) до податкової декларації за 2012 рік, необхідні для правильного розрахунку податкових зобов’язань з єдиного податку за період роботи у групі V за ставкою 7 % (10 %) (указати обрану ставку):

 

Доповнення

Розрахунок податкового зобов’язання платника єдиного податку при роботі в VI групі

Назва показника

Код рядка

Обсяг
(грн. коп.)

Загальна сума доходу за податковий (звітний) період
(р. 2 + р. 3 + р. 4 + р. 5)

1

 

Сума доходу за податковий (звітний) період, що оподатковується за ставкою 7 % (10 %)

2

 

Сума доходу, що перевищує обсяг доходу, визначений підпунктом 6 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України

3

 

Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначені у главі 1 розділу XIV Податкового кодексу України

4

 

Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування

5

 

Сума єдиного податку за ставкою 7 % (10 %) (р. 2 х 7 % (10 %))

6

 

Сума єдиного податку, що обчислюється у подвійному розмірі ставки (р. 3 + р. 4 + р. 5) х (__14 (20)_) %)

7

 

Сума єдиного податку за податковий (звітний) період (р. 6 + р. 7)

8

 

 

При цьому у спеціальному полі в кінці декларації «Доповнення до податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України) на ____ арк.» не забудьте зазначити дані (кількість аркушів) доповнення (пояснення), що подається до декларації.

І хоча цей лист стосується фізосіб-єдиноподатників, водночас очевидно, що аналогічно слід звітувати за 2012 рік і юридичним особам —єдиноподатникам. Тобто їм також доведеться звітувати за формою декларації старого зразка (затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2011 р. № 1688). При цьому, юрособи-єдиноподатники, які працюють у IV кварталі 2012 року у групі 6, разом із такою декларацією повинні також подати доповнення до такої декларації, складене в довільній формі.

Спираючись на рекомендації податківців, наведемо примірну форму такого доповнення до декларації платника єдиного податку — юридичної особи для платників єдиного податку групи 6.

Пояснення і доповнення до податкової декларації платника єдиного податку —
юридичної особи за 2012 рік

У зв’язку з переходом до групи VI (переходом із загальної системи оподаткування на спрощену систему оподаткування до групи VI) ТОВ «Сервіс плюс» з 01.10.2012 р. є платником єдиного податку за ставкою 7 % (10 %) (указати обрану ставку). Оскільки чинна на сьогодні форма декларації платника єдиного податку — юридичної особи не дозволяє, перебуваючи у групі VI, правильно визначити податкові зобов’язання з єдиного податку за результатами 2012 року, то, ураховуючи норми абзацу другого п.п. 46.4 ПКУ, прошу прийняти таке пояснення та доповнення до податкової декларації платника єдиного податку — юридичної особи за 2012 рік, необхідні для правильного розрахунку податкових зобов’язань з єдиного податку за період роботи у групі VI за ставкою 7 % (10 %) (указати обрану ставку).

При цьому також не забудьте у спеціальному полі в кінці декларації платника ЄП — юрособи «Доповнення до податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу Україні) на ____ арк.» вказати дані (кількість аркушів) доповнення (пояснення), що подається до декларації.

 

Наталія Дзюба

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі