Теми статей
Обрати теми

Виплата зарплати та компенсація за її несвоєчасну виплату

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Січень, 2013/№ 6
Друк
Стаття

Виплата зарплати та компенсація за її несвоєчасну виплату

 

 

Своєчасна виплата зарплати свідчить про надійність та престижність підприємства. Водночас, якщо з якихось причин на підприємстві затримали виплату зарплати, роботодавець зобов’язаний потурбуватися про нарахування та виплату працівникам компенсації втрати частини зарплати. У цій статті надано відповіді на запитання наших читачів, що стосуються строків виплати зарплати, порядку розрахунку та нарахування компенсації за несвоєчасну виплату зарплати, особливостей оподаткування такої компенсації.

Лілія УШАКОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

КпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

КК — Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III.

Закон про оплату праці — Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

Закон про компенсацію — Закон України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати» від 19.10.2000 р. № 2050-III.

Положення № 1427 — Положення про порядок компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням строків її виплати, затверджене постановою КМУ від 20.12.97 р. № 1427.

Порядок № 159 — Порядок проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати, затверджений постановою КМУ від 21.02.2001 р. № 159.

Інструкція № 5 — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5.

 

У які строки має виплачуватися зарплата працівникам? Чи може підприємство виплачувати зарплату один раз на місяць, якщо працівники не заперечують проти такого порядку виплати?

Вимоги до порядку та строків виплати заробітної плати працівникам установлено чинним трудовим законодавством. Так, положення ст. 115 КЗпП і ст. 24 Закону про оплату праці зобов’язують роботодавця здійснювати виплату заробітної плати працівникам регулярно в робочі дні у строки, установлені колективним договором чи іншим нормативним актом роботодавця, але:

1) не рідше 2 разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів;

2) не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Отже, заробітна плата за першу половину місяця, тобто за перші 15 днів, повинна виплачуватися не пізніше 22 числа поточного місяця (15 + 7), заробітну плату за другу частину місяця має бути виплачено не пізніше 7 числа місяця, наступного за місяцем нарахування зарплати. При цьому повинна дотримуватися вимога про 16 календарних днів між виплатами зарплати (див. лист Мінпраці від 09.12.2010 р. № 912/13/155-10).

Звертаємо увагу: виплата зарплати мінімум двічі на місяць є обов’язком роботодавця, який він повинен виконувати незалежно від згоди працівника отримувати заробітну плату один раз на місяць. Навіть якщо працівник подасть роботодавцю заяву з проханням не виплачувати йому аванс, роботодавець усе одно зобов’язаний буде розрахувати йому суму авансу, зняти її в банку, оприбутковувати в касі підприємства, а якщо працівник не отримає належну йому суму після закінчення трьох робочих днів — скласти відомість депонованих сум та здати не отриману працівником суму авансу до банку. Якщо виплата заробітної плати на підприємстві здійснюється шляхом перерахування на зарплатні картки працівників, роботодавець зобов’язаний перераховувати її працівнику як мінімум двічі на місяць у дні, установлені для виплати авансу та заробітної плати, незалежно від бажання працівника.

Порушенням буде і виплата в аванс усієї суми заробітної плати, що належить працівнику за поточний місяць, оскільки в цьому випадку буде порушено вимогу про виплату зарплати не рідше 2 разів на місяць через проміжок, що не перевищує 16 календарних днів.

Неправомірним буде також установлення роботодавцем у документах, що регламентують періодичність та строки виплати заробітної плати, умови про виплату зарплати один раз на місяць. Річ у тім, що згідно зі ст. 16 КЗпП умови колективного договору, які погіршують порівняно з чинним законодавством становище працівників, є недійсними.

Невиплата заробітної плати двічі на місяць у зв’язку з відсутністю коштів на банківському рахунку роботодавця також не звільняє посадових осіб підприємства або підприємця від відповідальності за порушення вимог ст. 115 КЗпП та ст. 24 Закону про оплату праці (див. п. 20 постанови Пленуму ВСУ «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» від 24.12.99 р. № 13).

 

У зв’язку з фінансовими труднощами роботодавець затримав виплату зарплати за місяць на три тижні. Чи потрібно йому розраховувати та нараховувати працівникам компенсацію за несвоєчасну виплату зарплати? В яких випадках вона нараховується і коли виплачується?

Компенсація втрати частини заробітної плати (далі — компенсація) нараховується та виплачується працівникам у разі затримки виплати зарплати на один і більше календарних місяців (ст. 2 Закону про компенсацію). Якщо ж роботодавець затримав виплату зарплати на менший період, він компенсацію не розраховує та не нараховує.

Заробітна плата, не отримана своєчасно з вини працівника, компенсації не підлягає.

Компенсація проводиться за рахунок тих самих джерел, що і виплати, за несвоєчасну виплату яких вона нараховується (п. 7 Порядку № 159). Так, компенсація за затримку виплати заробітної плати проводиться за рахунок коштів роботодавця.

Нарахування компенсації провадиться один раз безпосередньо перед виплатою заборгованості із заробітної плати. Виплачується компенсація в місяці, в якому здійснюється виплата заборгованості із заробітної плати за відповідний місяць (п. 5 Порядку № 159).

 

Чи всі доходи, що є для працівника заробітною платою, підлягають компенсації?

Ні, не всі.

Згідно зі ст. 2 Закону про компенсацію та п. 3 Порядку № 159 компенсації підлягають грошові доходи населення, що не мають разового характеру, у тому числі й заробітна плата. Отже, не компенсуються:

1) виплати, що мають разовий характер. До таких виплат належать, наприклад, премії за введення в дію у строк та достроково виробничих потужностей та об’єктів будівництва, своєчасне постачання продукції на експорт, премії за виконання важливих та особливо важливих завдань, одноразові заохочення, не пов’язані з конкретними результатами праці (наприклад, до ювілейних та пам’ятних дат);

2) заробітна плата в негрошовій формі (що виплачується натурою). Нагадаємо: відповідно до ст. 23 Закону про оплату праці колективним договором як виняток може бути передбачено часткову виплату заробітної плати натурою (за цінами не вище собівартості) у розмірі, що не перевищує 30 % нарахованої за місяць, у тих галузях або за тими професіями, де така виплата, еквівалентна за вартістю оплаті праці у грошовому вираженні, є звичайною та бажаною для працівників, за винятком товарів, перелік яких установлюється КМУ.

Звертаємо увагу: заробітна плата компенсується з урахуванням сум індексації. А от компенсація за несвоєчасну виплату заробітної плати індексації не підлягає. Інформацію про необхідність проведення компенсації кожної з виплат, що входять до фонду оплати праці, наші читачі можуть знайти в тематичному номері «Виплати працівникам» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 76).

 

Якими документами встановлено право працівника на компенсацію втрати частини зарплати у зв’язку з порушенням строків її виплати? Який порядок розрахунку сум компенсації?

Право працівника на компенсацію передбачено ст. 34 Закону про оплату праці.

Проводиться компенсація втрати частини заробітної плати, нарахованої в період:

— з 01.01.98 р. по 31.12.2000 р. згідно з Положенням № 1427;

з 01.01.2001 р. дотепер відповідно до Закону про компенсацію та Порядку № 159.

Розглянемо розрахунок сум компенсації, установлений Порядком № 159.

Згідно з п. 4 цього Порядку сума компенсації розраховується як добуток суми нарахованої, але не виплаченої працівнику заробітної плати за відповідний місяць (після утримання податків та обов’язкових платежів) і приросту індексу споживчих цін (індексу інфляції) у відсотках для визначення суми компенсації, поділений на 100.

У свою чергу, індекс споживчих цін для визначення суми компенсації розраховується шляхом множення місячних індексів споживчих цін, що публікуються Держкомстатом, за весь період невиплати зарплати, а саме: з місяця, наступного за місяцем нарахування доходу, по місяць, що передує виплаті заборгованості (включно).

Звертаємо увагу: у розрахунку суми компенсації бере участь «чиста» сума заробітної плати, що підлягає виплаті на руки працівнику.

Якщо індекс споживчих цін наростаючим підсумком не перевищує 100 %, компенсація не нараховується.

Наведемо у вигляді формули порядок розрахунку компенсації заробітної плати:

Ск = ЗПчист х (Iі х Iі + 1 х… х In х 100 - 100) : 100,

де:

Ск — сума компенсації;

ЗПчист — сума заробітної плати після вирахування з неї всіх утримань («чиста» заробітна плата), не виплачена у строк не з вини працівника;

Iі — індекс споживчих цін (індекс інфляції) місяця, наступного за місяцем нарахування заробітної плати (поділений на 100);

In — індекс споживчих цін (індекс інфляції) місяця, що передує місяцю виплати заборгованості (поділений на 100).

Наведемо в табл. 1 щомісячні індекси споживчих цін (індекси інфляції) за 2001 — 2012 роки, необхідні для розрахунку суми компенсації.

 

Таблиця 1

Індекси інфляції за 2001 — 2012 рр.

Місяць

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Січень

101,5

101,0

101,5

101,4

101,7

101,2

100,5

102,9

102,9

101,8

101,0

100,2

Лютий

100,6

98,6

101,1

100,4

101,0

101,8

100,6

102,7

101,5

101,9

100,9

100,2

Березень

100,6

99,3

101,1

100,4

101,6

99,7

100,2

103,8

101,4

100,9

101,4

100,3

Квітень

101,5

101,4

100,7

100,7

100,7

99,6

100,0

103,1

100,9

99,7

101,3

100,0

Травень

100,4

99,7

100,0

100,7

100,6

100,5

100,6

101,3

100,5

99,4

100,8

99,7

Червень

100,6

98,2

100,1

100,7

100,6

100,1

102,2

100,8

101,1

99,6

100,4

99,7

Липень

98,3

98,5

99,9

100,0

100,3

100,9

101,4

99,5

99,9

99,8

98,7

99,8

Серпень

99,8

99,8

98,3

99,9

100,0

100,0

100,6

99,9

99,8

101,2

99,6

99,7

Вересень

100,4

100,2

100,6

101,3

100,4

102,0

102,2

101,1

100,8

102,9

100,1

100,1

Жовтень

100,2

100,7

101,3

102,2

100,9

102,6

102,9

101,7

100,9

100,5

100,0

100,0

Листопад

100,5

100,7

101,9

101,6

101,2

101,8

102,2

101,5

101,1

100,3

100,1

99,9

Грудень

101,6

101,4

101,5

102,4

100,9

100,9

102,1

102,1

100,9

100,8

100,2

100,2

 

Розглянемо на числовому прикладі порядок розрахунку індексу споживчих цін наростаючим підсумком та суми компенсації.

Приклад 1. У зв’язку з фінансовими труднощами підприємство не виплатило працівникам заробітну плату за червень 2012 року. Невиплачена заробітна плата за червень 2012 року виплачується в січні 2013 року. Розрахуємо суму компенсації для одного з працівників підприємства — начальника відділу кадрів Бабенка О. Г. Сума «чистої» заробітної плати, своєчасно не виплаченої Бабенку О. Г., становить 2458,20 грн.

Розрахуємо індекс споживчих цін, необхідний для визначення суми компенсації, що належить працівнику. Він визначатиметься шляхом перемножування місячних індексів споживчих цін (поділених на 100) за період невиплати зарплати — з липня 2012 року по грудень 2012 року включно:

0,998 х 0,997 х 1,001 х 1,0 х 0,999 х 1,002 х 100 = 99,7 (%).

Оскільки індекс споживчих цін наростаючим підсумком не перевищив 100 %, компенсація втрати частини зарплати в разі її виплати в січні 2013 року не нараховується.

Приклад 2. Використовуючи умови прикладу 1, припустимо, що підприємство не виплатило працівнику зарплату за серпень 2012 року. Виплата заборгованості із зарплати за серпень 2012 року проводиться в січні 2013 року.

Розрахуємо індекс споживчих цін за період невиплати доходу, перемноживши місячні індекси споживчих цін (поділені на 100) за період з вересня 2012 року по грудень 2012 року включно:

1,001 х 1,0 х 0,999 х 1,002 х 100 = 100,2 (%).

Визначимо приріст індексу споживчих цін за період невиплати заробітної плати:

100,2 - 100 = 0,2 %

Сума компенсації становитиме:

2458,20 х 0,2 : 100 = 4,92 (грн.), де

2458,20 — сума заробітної плати за серпень 2012 року, що виплачується працівнику в січні 2013 року.

Із метою спрощення обчислення суми компенсації за затримку виплати заробітної плати, що нарахована у 2001 — 2012 рр. та виплачується в січні 2013 року, наведемо в табл. 2 уже розраховані величини приросту індексів споживчих цін.

 

Таблиця 2

Місяці

Приріст індексу споживчих цін за період невиплати доходу, %

2001 рік

2002 рік

2003 рік

2004 рік

2005 рік

2006 рік

2007 рік

2008 рік

2009 рік

2010 рік

2011 рік

2012 рік

Січень

183,8

168,8

169,0

148,7

120,8

101,1

81,4

52,0

24,3

11,8

3,3

Лютий

182,1

172,6

166,0

147,7

118,6

97,5

80,3

48,0

22,4

9,7

2,4

Березень

180,4

174,5

163,1

146,8

115,2

98,1

80,0

42,6

20,7

8,8

1,0

Квітень

176,3

170,7

161,3

145,0

113,7

98,9

80,0

38,3

19,6

9,1

Травень

175,2

171,5

161,3

143,3

112,4

97,9

78,9

36,5

19,1

9,7

Червень

173,5

176,5

161,1

141,6

111,2

97,7

75,0

35,4

17,8

10,2

Липень

178,3

180,7

161,3

141,6

110,5

96,0

72,6

36,1

17,9

10,4

Серпень

178,8

181,3

165,8

141,9

110,5

96,0

71,6

36,2

18,1

9,1

0,2

0,2

Вересень

177,7

180,7

164,3

138,8

109,7

92,1

67,9

34,7

17,2

6,0

0,1

0,1

Жовтень

177,2

178,8

160,9

133,6

107,8

87,3

63,2

32,5

16,1

5,5

0,1

0,1

Листопад

175,8

176,8

156,0

130,0

105,3

84,0

59,7

30,5

14,9

5,2

0,2

Грудень

171,5

173,0

152,2

124,6

103,5

82,3

56,4

27,9

13,8

4,3

 

Роз’яснимо порядок застосування цієї таблиці.

1. На перетині рядка з назвою місяця та графи з роком необхідно знайти місяць нарахування заробітної плати, заборгованість за якою виплачується в січні 2013 року.

2. Цифра на перетині відповідного місяця та року є величиною приросту індексу споживчих цін у відсотках, на який потрібно помножити суму заборгованості із заробітної плати за відповідний місяць, що підлягає видачі на руки в січні 2013 року.

3. Для розрахунку суми компенсації, що підлягає нарахуванню, отриманий результат ділимо на 100.

Приклад 3. У січні 2013 року працівнику виплачується заборгованість із заробітної плати за жовтень 2012 року в сумі 3056,89 грн. та за листопад 2012 року в сумі 3076,15 грн.

Приріст індексу споживчих цін за період невиплати доходу, нарахованого за жовтень 2012 року, становить 0,1 %, а за листопад 2012 року — 0,2 % (див. табл. 2).

Розрахуємо суму компенсації при виплаті заборгованості із зарплати в січні 2013 року:

— за жовтень 2012 року: 3056,89 x 0,1 : 100 = 3,06 (грн.);

— за листопад 2012 року: 3076,15 x 0,2 : 100 = 6,15 (грн.).

Загальна сума компенсації щодо цього працівника в січні 2013 року складе: 3,06 + 6,15 = 9,21 (грн.).

 

Чи обкладається сума компенсації податком на доходи фізичних осіб та єдиним соціальним внеском? Чи включається вона до складу витрат підприємства?

Для цілей обкладення податком на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО) компенсаційні виплати, що виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму, уключаються до складу заробітної плати на підставі п.п. 14.1.48 ПКУ.

У зв’язку з цим нарахована сума компенсації, будучи частиною заробітної плати:

— обкладається ПДФО за ставками, установленими п.п. 167.1 ПКУ 15 і 17 %;

ураховується при визначенні права працівника на податкову соціальну пільгу (далі — ПСП);

— при визначенні об’єкта оподаткування зменшується на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині утримань (далі — ЄСВ).

Ця виплата є об’єктом для нарахування та утримання ЄСВ, оскільки сума компенсації за несвоєчасно виплачену заробітну плату:

по-перше, уключається до фонду оплати праці на підставі п.п. 2.2.8 Інструкції № 5;

по-друге, не вказана в Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженому постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170.

Звертаємо увагу: сума компенсації включається до фонду оплати праці того місяця, в якому фактично проводяться її нарахування та виплата.

Сума компенсації за несвоєчасну виплату заробітної плати включається до складу витрат підприємства на підставі п. 142.2 ПКУ, а суми ЄСВ, нарахованого на такі виплати, — на підставі п. 143.1 ПКУ.

 

Чи передбачена відповідальність на ненарахування компенсації?

Як уже зазначалося, несвоєчасна виплата заробітної плати, а також виплата зарплати не в повному обсязі є порушенням трудового законодавства.

За порушення вимог законодавства про працю чинним законодавством передбачена дисциплінарна, адміністративна та кримінальна відповідальність. Заходи такої відповідальності, яку може бути застосовано до посадових осіб підприємств або фізичних осіб — підприємців залежно від виду вчиненого порушення, наведемо в табл. 3.

 

Таблиця 3

Порушення

Захід відповідальності

Підстава

Дисциплінарна відповідальність

Порушення трудового законодавства

Догана або звільнення

Ст. 147 — 152 КЗпП

Адміністративна відповідальність

Порушення встановлених строків виплати заробітної плати, виплата її не в повному обсязі, а також інші порушення вимог законодавства про працю

Штраф від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 1700 грн.)

Ч. 1 ст. 41 КпАП

Кримінальна відповідальність

Безпідставна невиплата заробітної плати працівникам більше одного місяця, учинена умисно керівником підприємства, установи, організації або фізичною особою — підприємцем

Штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 грн. до 17000 грн.) або виправні роботи строком до 2 років, або позбавлення волі строком до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років

Ст. 175 КК

 

Звертаємо увагу: відмова роботодавця від виплати працівнику компенсації може бути оскаржена останнім у суді (абзац перший ст. 7 Закону про компенсацію).

На завершення нагадаємо нашим читачам, що для зручності в роботі у 2013 році на сторінках газети «Податки та бухгалтерський облік» щомісячно публікуватимуться розраховані величини приросту індексів споживчих цін, необхідні для нарахування компенсації.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі