Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Заповнюємо Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Січень, 2013/№ 9
Друк
Стаття

Заповнюємо Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання

 

Напевно будь-який роботодавець прагне не допустити виникнення нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань у працівників. Проте, незважаючи на всі зусилля, що докладаються для цього, іноді вони все-таки трапляються. У таких випадках поряд з іншими заходами щодо їх розслідування та пов’язаною з цим необхідністю заповнити велику кількість документів, роботодавець повинен не забути подати до органу Пенсійного фонду звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. Про те, в які строки він подається та як заповнюється, читайте в цій статті.

Лілія УШАКОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Згідно з п. 3.7 Порядку № 22-2 у разі настання нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання із застрахованою особою страхувальники-роботодавці та члени фермерського господарства, особистого селянського господарства, які уклали договір на добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, зобов’язані сформувати та подати до органу Пенсійного фонду Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання за формою, наведеною в додатку 7 до цього Порядку (далі — додаток 7).

Додаток 7 подається зазначеними страхувальниками протягом 5 робочих днів:

— після дати складання акта про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом . Нагадаємо, що форму такого акта наведено в додатку 4 до Порядку № 1232 (форма Н-1). Цей акт складається комісією, що розслідує нещасний випадок, протягом 3 робочих днів з моменту її створення,

або

— з дати складання акта розслідування причин виникнення хронічного професійного захворювання за формою П-4, наведеною в додатку 17 до Порядку № 1232. Цей акт складається комісією з розслідування обставин та причин виникнення професійного захворювання протягом 3 днів після закінчення розслідування.

Зауважимо, що до набуття чинності постановою № 24-1 (до 15.01.2013 р.) роботодавці зобов’язані були подавати такий звіт протягом 2 робочих днів після настання страхового випадку з працівником. Тобто строк подання додатка 7 до органу Пенсійного фонду збільшився.

Додаток 7 складається з титульного аркуша та таблиці «Відомості про застраховану особу, з якою стався нещасний випадок на виробництві чи професійне захворювання».

Що стосується титульного аркуша, то його заповнення не спричинить труднощів у страхувальників. Звернемо увагу лише на необхідність проставляння в таблиці титульного аркуша кількості аркушів. Вона має відповідати кількості заповнених таблиць «Відомості про застраховану особу, з якою стався нещасний випадок на виробництві чи професійне захворювання», що входять до такого звіту. Адже ця таблиця заповнюється окремо на кожного працівника, з яким стався нещасний випадок чи професійне захворювання.

Незважаючи на те, що в постанові № 24-1 таблицю «Відомості про застраховану особу, з якою стався нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання» викладено в новій редакції, її зміст практично не змінився. Як і раніше, її умовно можна розділити на дві частини: вступну частину та безпосередньо таблицю.

У вступній частині серед іншого страхувальники наводять відомості про працівника, який постраждав, а саме:

— номер його персональної облікової картки (порядок заповнення див. таблицю 5 додатка 4 на с. 12);

— П. І. Б. працівника, який постраждав (див. таблицю 5 додатка 4 на с. 12);

— код категорії застрахованої особи, до якої відповідно до додатка 2 до Порядку № 22-2 належить такий працівник;

— назва професії (посади, розряду, роботи) працівника, за якою він працював до настання страхового випадку (тобто до нещасного випадку чи професійного захворювання);

— період трудових відносин.

Крім того, проставляється дата складання акта про настання нещасного випадку, пов’язаного з виробництвом (форма Н-1) або дата складання акта розслідування причин виникнення хронічного професійного захворювання (форма П-4).

У таблиці додатка 7 роботодавець наводить відомості, необхідні для розрахунку допомог, виплата яких здійснюється у зв’язку з настанням нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Далі в табличній формі роз’яснимо порядок заповнення рядків таблиці «Відомості про застраховану особу, з якою стався нещасний випадок на виробництві чи професійне захворювання» додатка 7.

 

Найменування реквізиту

Що вказується

Місяць та рік, за який проведено нарахування

Указуються місяці розрахункового періоду, за який обчислюється середня заробітна плата (дохід) для розрахунку суми страхових виплат. Розрахунковий період визначається згідно з Порядком № 1266 за останнім основним місцем роботи перед настанням страхового випадку, протягом якого застрахована особа працювала та сплачувала страхові внески або за неї сплачувалися страхові внески.
У загальному випадку розрахунковим періодом для застрахованих осіб є останні 6 календарних місяців (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок (п. 4 Порядку № 1266).
Для осіб, які працюють на підприємствах, в організаціях, робота яких пов’язана із сезонним характером виробництва згідно зі Списком сезонних робіт та сезонних галузей, затвердженим постановою КМУ від 28.03.97 р. № 278, розрахунковий період дорівнює 12 календарним місяцям (місяці беруться підряд), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок

Кількість календарних днів (не враховуючи календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин**)

Указується кількість календарних днів у кожному з місяців розрахункового періоду, без урахування календарних днів, не відпрацьованих працівником з поважних причин. Під поважними причинами слід розуміти причини, перелічені в абзаці другому п. 9 Порядку № 1266. Отже, при підрахунку кількості календарних днів не враховуються дні, не відпрацьовані працівником у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, перебуванням у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або шестирічного віку за медичним висновком

Сума нарахованої за розрахунковий період заробітної плати в межах максимальної величини, на яку нараховано єдиний внесок
(не враховуючи суми виплати ***), грн.

Указуються в розрізі місяців розрахункового періоду суми основної та додаткової заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, які включаються до фонду оплати праці відповідно до Інструкції № 5. Суми допомоги по вагітності та пологах та виплати у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю роботодавець тут не враховує. Заробітна плата вказується в межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ, що становить у січні — листопаді 2013 року 19499 грн., у грудні 2013 року — 20706 грн.

Відмітка про сплату єдиного внеску
(так, ні)

Проставляється відмітка про сплату ЄСВ, тобто чи сплачувався ЄСВ із зазначених виплат

 

Наведемо приклад заповнення додатка 7.

Приклад. Нещасний випадок стався на виробництві 4 лютого 2013 року. Потерпілим виявився працівник приватного підприємства «ОСТ» Нещасливий Нестор Петрович (номер облікової картки 2156897415), який працює електриком цеху. З метою розслідування нещасного випадку того ж дня було створено комісію, яка 6 лютого 2013 року склала акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1.

Розрахунковим періодом для працівника є серпень 2012 року — січень 2013 року. Оклад працівника становить 3000 грн.

У вересні 2012 року працівник перебував у відпустці без збереження зарплати. Відпустка тривала з 3 по 14 вересня 2012 року. Сума заробітної плати, нарахованої працівнику за фактично відпрацьовані дні вересня 2012 року, склала 1500 грн.

У листопаді 2012 року працівник хворів, що підтверджується належно оформленим листком непрацездатності. Хвороба тривала 12 календарних днів з 5 по 16 листопада 2012 року. За листопад 2012 року працівнику було нараховано зарплату за фактично відпрацьовані дні листопада 2012 року у розмірі 1636,36 грн. та лікарняні в сумі 1309,50 грн.

Додаток 7 було подано до органу Пенсійного фонду за місцем обліку підприємства 8 лютого 2013 року, тобто строки подання додатка № 7, установлені п. 3.7 Порядку № 22-2, було дотримано.

Заповнений підприємством додаток № 7 наведено на с. 36. Пояснимо окремі моменти, пов’язані із заповненням граф «Кількість календарних днів…» та «Сума нарахованої за розрахунковий період заробітної плати…» таблиці додатка 7.

Оскільки причину, унаслідок якої працівник не працював у вересні 2012 року (перебування у відпустці без збереження заробітної плати), не віднесено до поважних, у графі «Кількість календарних днів…» за вересень 2012 року проставлена загальна кількість календарних днів у вересні 2012 року — 30. Щодо листопада 2012 року, то в графі «Кількість календарних днів…» підприємство вказало кількість календарних днів у листопаді 2012 року без урахування календарних днів хвороби працівника (30 к. дн. - 12 к. дн. = 18 к. дн.), оскільки тимчасову непрацездатність названо серед поважних причин . У графі «Сума нарахованої за розрахунковий період заробітної плати…» зарплата за листопад 2012 року вказана без суми лікарняних.

Звертаємо увагу: за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою додатка 7 роботодавцю загрожує штраф у розмірі 170 грн. (п. 4 ч. 11 ст. 25 Закону № 2464). Крім того, згідно зі ст. 1651 КпАП на посадових осіб підприємства може бути накладено адмінштраф від 340 до 510 грн. (за повторне порушення протягом року — від 510 до 680 грн.).

 

img 1

 

img 2

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі