Теми статей
Обрати теми

Звіт за формою додатка 6 для підприємців, які здійснюють доплату ЄСВ

Редакція ПБО
Стаття

Звіт за формою додатка 6 для підприємців, які здійснюють доплату ЄСВ

 

У підприємців-загальносистемників може виникнути необхідність здійснити доплату до Пенсійного фонду України (далі — ПФУ) до мінімального розміру. У такому разі підприємець повинен, крім звіту за формою додатка 5, скласти звіт за формою додатка 6. Щоб полегшити роботу підприємців, які здійснюють таку доплату ЄСВ, у цій статті розповімо про особливості заповнення та подання звіту за формою додатка 6.

Олена Лесик, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Звіт за формою додатка 6: випадки подання та відповідальність

Форму звіту про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті, та суми доплати до органів Пенсійного фонду України (далі — ПФУ) наведено у додатку 6 до Порядку № 22-2 (далі — звіт за формою додатка 6). Зверніть увагу: за підсумками 2012 року цей звіт необхідно подати за новою формою, яку затверджено постановою № 24-1 (набрала чинності з 15.01.2013 р.).

Звіт за формою додатка 6 зобов’язані подавати, зокрема, підприємці, які на підставі ч. 3 ст. 24 Закону № 1058 здійснюють доплату до суми страхових внесків з тим, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не менше ніж мінімальний страховий внесок.

Відразу зауважимо, що в підприємців-єдиноподатників необхідність у доплаті ЄСВ та поданні звіту за формою № Д6 не виникне. Річ у тім, що підприємці, які працювали у 2012 році на єдиному податку, повинні були щомісячно сплачувати ЄСВ у розмірі не менше мінімального страхового внеску (п. 3.4 Інструкції № 21-5).

Необхідність у здійсненні доплати з ЄСВ та відповідно в поданні звіту за формою № Д6 може виникнути у підприємців, які працювали у 2012 році на загальній системі оподаткування, у таких випадках:

1) середньомісячний чистий дохід (місячний чистий дохід, указаний у звіті за формою додатка 5) хоча б в одному з місяців 2012 року менше, ніж мінімальна заробітна плата, установлена у відповідному місяці;

2) після подання звіту за формою № Д5 за результатами податкової перевірки було збільшено чистий дохід за минулий рік та як наслідок донараховано ПДФО.

Тепер розглянемо детальніше кожну ситуацію.

1. У першу чергу підприємець-загальносистемник складає звіт за формою додатка 5, в якому розподіляє за місяцями звітного року чистий річний дохід одним зі способів, описаних у попередній статті (див. на с. 38). Якщо виявиться, що середньомісячний чистий дохід (місячний чистий дохід, указаний у додатку 5) хоча б в одному з місяців 2012 року менше, ніж мінімальна заробітна плата, установлена у відповідному місяці, то потрібно буде здійснити доплату з ЄСВ. Звертаємо увагу: місяці, в яких загальносистемник не отримав дохід або зазнав збитків, не беруться до уваги при розрахунку доплати з ЄСВ.

Зауважимо: із положень Інструкції № 21-5 випливає, що підприємець не зобов’язаний самостійно донараховувати ЄСВ. Він повинен:

— розрахувати суму ЄСВ за даними додатка 5;

— відняти з неї авансові платежі з ЄСВ, уже перераховані до ПФУ протягом року;

— суму, що залишилася, перерахувати до ПФУ або отримати з ПФУ (якщо авансові платежі виявилися більшими, ніж ЄСВ, нарахований до сплати).

Суму доплати з ЄСВ, яку підприємець повинен додатково сплатити у зв’язку з тим, що за окремі (всі) місяці звітного року його середньомісячний чистий дохід (місячний чистий дохід, указаний у звіті за формою додатка 5) був менше мінзарплати, визначають працівники ПФУ на підставі звіту за формою додатка 5 (п.п. 4.5.2 Інструкції № 21-5). Розрахунок суми доплати пенсійники надсилають у повідомленні за формою додатка 1 до Інструкції № 21-5. Таке повідомлення є підставою для здійснення доплати та подання звіту за формою додатка 6. У випадку, що розглядається, підприємець повинен заповнити таблицю 3 звіту за формою додатка 6.

Якщо ж підприємець самостійно донарахував та сплатив доплату з ЄСВ, то, на нашу думку, він повинен заповнити таблицю 2 додатка 6.

2. Ще один випадок, коли підприємець-загальносистемник буде змушений доплачувати ЄСВ, — після того, як підприємець здав до ПФУ звіт за формою № Д5 (а за необхідності — і звіт за формою додатка 6) та повністю розрахувався з ПФУ за минулий рік, до нього прийшли податківці з перевіркою. Причому в результаті такої перевірки підприємцю збільшили чистий дохід за минулий рік. Як наслідок — підприємцю доведеться доплатити не лише ПДФО, а й ЄСВ (п.п. 4.5.1 Інструкції № 21-5). У новій формі звіту за формою № Д6 для відображення такої доплати з ЄСВ передбачено таблицю 4.

За неподання, несвоєчасне подання або подання не за встановленою формою звіту за формою додатка 6 підприємцю загрожує штраф у розмірі 170 грн. (п. 4 ч. 11 ст. 25 Закону № 2464).

 

Строки подання звіту за формою додатка 6 та здійснення доплати

Підприємці, які подають додаток 6, зобов’язані подати його до ПФУ протягом одного календарного місяця після здійснення доплати (після проведення розрахунків з ПФУ за результатами перевірки).

Якщо останній день строку подання звіту за формою додатка 6 припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем подання звіту вважається перший після нього робочий день (п. 2.15 Порядку № 22-2).

Доплата має бути проведена протягом 10 робочих днів із дня отримання вимоги про сплату боргу (п.п. «а» п. 6.3, п. 6.5 Інструкції № 21-5).

Що стосується способів подання та загальних правил заповнення звіту за формою додатка 6, то вони такі самі, як і для звіту за формою додатка 5 (докладніше про це читайте на с. 38). Далі розглянемо особливості заповнення звіту за формою додатка 6.

 

Правила та рекомендації щодо заповнення звіту

Звіт за формою додатка 6 складається з титульної сторінки та чотирьох таблиць. Утім, здебільшого підприємцю доведеться заповнити в ньому тільки одну, потрібну йому, таблицю. Наведемо перелік таблиць звіту за формою додатка 6, одну з яких потрібно буде заповнити підприємцю. Відразу зауважимо, що таблицю 1 «Відомості про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті» підприємці не заповнюють.

 

Перелік таблиць звіту за формою № Д6,
 які заповнюють підприємці

Страхувальник

Таблиця звіту за формою № Д6

Примітка

Підприємці, які доплачують ЄСВ до мінімального розміру самостійно (не очікуючи повідомлення від органу ПФ)

Таблиця 2 «Відомості про суми доплати до мінімального страхового внеску»

Цю таблицю заповнюють підприємці, які самостійно розрахували суму доплати з ЄСВ до отримання повідомлення-розрахунку від органу ПФ

Підприємці, які доплачують ЄСВ до мінімального розміру на підставі повідомлення-розрахунку, отриманого від ПФУ

Таблиця 3 «Відомості про суми доплати до мінімального страхового внеску згідно з повідомленням-розрахунком»

Подається щодо ЄСВ, доплаченого за підсумками року за ті місяці, в яких середньомісячний чистий дохід (місячний чистий дохід, указаний у звіті за формою додатка 5) підприємця був менше мінімальної зарплати

Підприємці, яким чистий річний дохід було збільшено (зменшено) за результатами перевірки (звірки)

Таблиця 4 «Відомості про збільшення або зменшення сум зобов’язань за результатами проведеної перевірки (звірки)»

Указуються суми, на які збільшено або зменшено зобов’язання з ЄСВ за результатами перевірки (звірки)

 

Отже, більшість підприємців, в яких виникне необхідність у здійсненні доплати, заповнюватимуть титульний аркуш, а також одну з таблиць звіту за формою додатка 6 — 2, 3 або 4. Далі розглянемо порядок їх заповнення.

 

Заповнюємо титульний аркуш звіту за формою додатка 6
(заповнюють усі підприємці, які доплачують ЄСВ)

Реквізит

Що вказувати

1

2

«Рік, в якому подається звіт»

Указується рік (чотири цифри), в якому підприємець формує та подає звіт

«Реєстраційний номер облікової картки платника податків»

Підприємець вписує десять цифр свого реєстраційного номера облікової картки платника податків (стара назва — ідентифікаційний номер фізособи). Цей номер переноситься до звіту з довідки, отриманої в податковій.
Якщо підприємець через релігійні чи інші переконання відмовився від такого номера та має в паспорті відповідну відмітку, у цьому полі він зазначає дані свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: серія і номер (NNN XXXXXX — три літери, пробіл, шість цифр).
Якщо в такої застрахованої особи відсутнє свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, зазначаються паспортні дані: серія і номер у форматі БКNNXXXXXX, де:
— «БК» — константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними;
— «NN» — дві українські літери серії паспорта (верхній регістр);
— «XXXXXX» — шість цифр номера паспорта (з провідними нулями).
Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць звіту

«Прізвище, ім’я, по батькові»

Зазначається прізвище, ім’я та по батькові підприємця українською мовою в називному відмінку. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць звіту

«Місце проживання», «Телефон»

Указуються поштова адреса підприємця (з індексом)
та його контактний телефон

«Вихідний № в страхувальника» та «Дата»

Заповнюється тільки у випадку, якщо підприємець реєструє вихідну кореспонденцію (однаково для всіх таблиць звіту), — указуються реєстраційний номер відповідно до журналу реєстрації вихідної документації, який потім зазначається на кожному аркуші звіту, та дата формування звіту підприємцем

«Код органу Пенсійного фонду, до якого подається звіт»

Зазначаються код і назва районного (міського) управління ПФУ, в якому підприємця зареєстровано як платника ЄСВ (код п’ятизначний, його можна дізнатись у своєму управлінні ПФ за місцем обліку — на інформаційній дошці)

«№ договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування», «Дата укладання договору», «Дата початку дії договору», «Дата закінчення дії договору», «Дата розірвання договору», «Діапазон доплат добровільних внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за попередній період згідно з договором про добровільну участь»

Ці графи підприємець заповнює тільки в разі, якщо він добровільно бере участь у соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності та/або в соціальному страхуванні від нещасного випадку

«Дата здійснення доплат»

Указується дата внесення доплати до мінімального розміру ЄСВ за звітний рік (тобто дата, проставлена у платіжному документі про перерахування ЄСВ-доплати)

«Перелік таблиць звіту: Кількість аркушів»

Указується кількість сторінок документів однієї таблиці. Напроти таблиць, які підприємець не заповнює (не зобов’язаний заповнювати), проставляються прокреслення

«Перелік таблиць звіту: Кількість рядків»

Цей реквізит не заповнюється

«Усього»

Указується загальна кількість сторінок усіх таблиць, заповнених у звіті

«Страхувальник»

Ставиться підпис та вказується П. І. Б.

«Реєстраційний № звіту в органі Пенсійного фонду України» і далі

Заповнюються працівниками ПФУ

 

Заповнюємо таблицю 2 звіту
за формою додатка 6 (заповнюють підприємці,
які доплачують ЄСВ самостійно,
 не очікуючи повідомлення від ПФУ)

Реквізит

Що вказувати

1

2

«Тип форми: початкова»

У комірці «початкова» ставиться позначка «Х»

«Прізвище», «Ім’я», «По батькові»

Зазначаються прізвище, ім’я та по батькові підприємця українською мовою в називному відмінку

«Категорія застрахованої особи»

Указується категорія застрахованої особи згідно з довідником, наведеним у додатку 2 до Порядку № 22-2. При здійсненні доплати до мінімального розміру ЄСВ підприємці повинні вказати код «35»

«Загальна сума доплати»

Указується загальна сума доплати згідно з підсумковим значенням графи «Сума доплати» таблиці 2

«Місяць та рік, за який проведено нарахування»

Указується місяць (дві цифри) і рік (чотири цифри), за який підприємець доплатив ЄСВ

«Сума, з якої сплачено внесок»

Розраховується за формулою:
С = Д х 100 : СВ,
де С — сума доходу, розрахована виходячи з доплати;
Д — сума доплати (графа «Сума доплати»);
СВ — розмір страхового внеску у відповідному місяці* (див. далі)

* Мінімальна ставка ЄСВ для підприємців становить 34,7 % від чистого доходу і забезпечує страхування тільки у ПФУ та Фонді соціального страхування на випадок безробіття. Якщо підприємець має намір брати участь в інших видах соціального страхування, він повинен укласти договір про добровільне страхування та сплачувати ЄСВ за більшою ставкою: 36,6 % — у разі страхування з тимчасової втрати працездатності; 36,21 % — у разі страхування від нещасного випадку; 38,11 % — якщо підприємець страхується за всіма видами соцстрахування.

«Сума доплати»

Ця сума дорівнює різниці між сумою мінімального страхового внеску та сумою сплачених до Пенсійного фонду коштів за відповідний місяць. Розміри мінімального страхового внеску див. у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 6

«Підпис та прізвище страхувальника»

Проставляється підпис підприємця та вказується його прізвище

«Дата»

Указується дата складання звіту

 

Заповнюємо таблицю 3 звіту за формою додатка 6
(заповнюють підприємці, які доплачують ЄСВ на підставі
повідомлення-розрахунку, отриманого з ПФУ)

Реквізит

Що вказувати

1

2

«Тип форми:»

У комірці «початкова» ставиться позначка «Х»

«Прізвище», «Ім’я», «По батькові»

Зазначаються прізвище, ім’я та по батькові підприємця українською мовою в називному відмінку

«Категорія застрахованої особи»

Указується категорія підприємця згідно з довідником, наведеним у додатку 2 до Порядку № 22-2. При здійсненні доплати до мінімального розміру ЄСВ підприємці повинні вказати код «35»

«Загальна сума доплати»

Указується загальна сума доплати згідно з підсумковим значенням графи «Суми доплати до мінімального страхового внеску» таблиці 3

«Місяць та рік, за який проведено нарахування»

Указується місяць (дві цифри) та рік (чотири цифри), за який підприємець доплатив ЄСВ

«Сума, з якої сплачено страховий внесок і яка використовується для обчислення страхових виплат»

Розраховується за формулою:
С = Д х 100 : СВ,
де С — сума доходу, розрахована виходячи з доплати;
Д — сума доплати (графа «Сума доплати до мінімального страхового внеску»);
СВ — розмір страхового внеску у відповідному місяці* (див. далі)

* Мінімальна ставка ЄСВ для підприємців становить 34,7 % від чистого доходу і забезпечує страхування тільки у ПФУ та Фонді соціального страхування на випадок безробіття. Якщо підприємець має намір брати участь в інших видах соціального страхування, він повинен укласти договір про добровільне страхування та сплачувати ЄСВ за більшою ставкою: 36,6 % — у разі страхування з тимчасової втрати працездатності; 36,21 % — у разі страхування від нещасного випадку; 38,11 % — якщо підприємець страхується за всіма видами соцстрахування

«Сума доплати до мінімального страхового внеску»

Ця сума переноситься з повідомлення-розрахунку, отриманого від ПФУ

«Підпис та прізвище страхувальника»

Проставляється підпис підприємця та вказується його прізвище

«Дата»

Указується дата складання звіту

 

Заповнюємо таблицю 4
 звіту за формою № Д6
(заповнюють підприємці, які доплачують ЄСВ
 у зв’язку зі збільшенням
або зменшенням сум зобов’язань
за результатами перевірки (звірки))

Реквізит

Що вказувати

1

2

Тип форми:»

У комірці «початкова» ставиться позначка «Х»

«Прізвище», «Ім’я», «По батькові»

Зазначаються прізвище, ім’я та по батькові підприємця українською мовою в називному відмінку

«Категорія застрахованої особи»

Указується категорія підприємця згідно з довідником, наведеним у додатку 2 до Порядку № 22-2. У разі збільшення (зменшення) суми зобов’язань з ЄСВ за результатами проведеної перевірки (звірки) підприємці повинні вказати код «40»

«Місяць та рік, за який проведено нарахування»

Указується місяць (дві цифри) та рік (чотири цифри), за який підприємець доплатив ЄСВ

«Сума, з якої розраховано зобов’язання за страховими внесками»

Розраховується за формулою:
С = Д х 100 : СВ,
де С — сума доходу, розрахована виходячи з доплати;
Д — сума доплати (графа «Сума зобов’язань»);
СВ — розмір страхового внеску у відповідному місяці* (див. далі)

* Мінімальна ставка ЄСВ для підприємців становить 34,7 % від чистого доходу і забезпечує страхування тільки у ПФУ та Фонді соціального страхування на випадок безробіття. Якщо підприємець має намір брати участь в інших видах соціального страхування, він повинен укласти договір про добровільне страхування та сплачувати ЄСВ за більшою ставкою: 36,6 % — у разі страхування з тимчасової втрати працездатності; 36,21 % — у разі страхування від нещасного випадку; 38,11 % — якщо підприємець страхується за всіма видами соцстрахування

«Сума зобов’язань»

Указується сума, на яку має бути збільшено або зменшено зобов’язання з ЄСВ у результаті проведеної перевірки (звірки)

«Підпис та прізвище страхувальника»

Проставляється підпис підприємця та вказується його прізвище

«Дата»

Указується дата складання звіту

 

Для наочності розглянемо порядок заповнення звіту за формою № Д6 на прикладі.

Приклад. Підприємець Федченко Ірина Петрівна (ІПН — 2933333333) проживає в м. Харків за адресою: вул. Межлаука, 5, тел. 92-69-00.

У 2012 році підприємець працювала на загальній системі оподаткування. Чистий дохід у 2012 році склав 8900 грн. Кількість місяців, в яких було отримано чистий дохід, — 8. ЄСВ сплачувався за ставкою 34,7 %.

Після закінчення 2012 року було подано звіт за формою додатка 5 та отримано від ПФУ повідомлення про доплату ЄСВ у сумі 11,28 грн. Таку суму було сплачено 01.02.2013 р.

Як заповнити звіт за формою додатка 6 за 2012 рік?

Як зазначалося в попередній статті, на нашу думку, при заповненні звіту за формою додатка 5 чистий річний дохід найлогічніше розподіляти за місяцями 2012 року, розрахувавши середньомісячний чистий дохід. Цей показник розраховується шляхом ділення чистого річного доходу, заявленого в річній податковій декларації, на кількість місяців, в яких було отримано прибуток.

Визначимо розмір середньомісячного чистого доходу підприємця:

8900 грн. : 8 = 1112,50 грн.

За місяці, в яких підприємець не отримував прибуток, ЄСВ не сплачується. ЄСВ, який підлягає сплаті за прибуткові місяці 2012 року, розраховується шляхом множення середньомісячного чистого доходу на ставку ЄСВ — 34,7 %. Отже, розмір цього показника становить:

1112,50 х 34,7 : 100 = 386,04 (грн.).

Розраховану суму ЄСВ підприємець указав у звіті за формою додатка 5 за кожним прибутковим місяцем. Проте середньомісячний чистий дохід підприємця не в усіх місяцях перевищував мінімальну заробітну плату. З’ясуємо, що це за місяці.

Згідно зі ст. 13 Закону про Держбюджет на 2012 рік мінімальна зарплата у 2012 році становила: у січні — березні — 1073 грн.; у квітні — червні — 1094 грн.; у липні — вересні — 1102 грн.; у жовтні — листопаді — 1118 грн.; у грудні — 1134 грн.

Виходить, що середньомісячний чистий дохід був менше мінімальної заробітної плати в жовтні, листопаді та грудні 2012 року. У зв’язку з цим ЄСВ за ці місяці було нараховано та сплачено в розмірі менше мінімального страхового внеску. Отже, підприємець повинен здійснити доплату ЄСВ до мінімального розміру за жовтень — грудень 2012 року та відобразити її у звіті за формою додатка 6.

Сума доплати складає:

— у жовтні — листопаді 2012 року: 387,95 грн. - 386,04 грн. = 1,91 грн., де 387,95 грн. — розмір мінімального страхового внеску в жовтні — листопаді 2012 року;

— у грудні 2012 року: 393,50 грн. - 386,04 грн. = 7,46 грн., де 393,50 грн. — розмір мінімального страхового внеску у грудні 2012 року.

Загальна сума доплати згідно з повідомленням-розрахунком становить 11,28 грн. (1,91 + 1,91 + 7,46).

Тепер визначимо суму, з якої сплачено страховий внесок, для заповнення звіту за формою додатка 6:

— у жовтні — листопаді 2012 року вона складе: 1,91 грн. х 100 : 34,7 = 5,50 грн.;

— у грудні 2012 року: 7,46 грн. х 100 : 34,7 = 21,50 грн.

Підприємець здійснює доплату на підставі повідомлення-розрахунку, отриманого від органу ПФ, тому йому необхідно заповнити таблицю 3 звіту за формою додатка 6.

 

 

img 1

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі