Теми статей
Обрати теми

Реєстрація та зняття з реєстрації РРО

Редакція ПБО
Стаття

Реєстрація та зняття з реєстрації РРО

 

 

Відповідно до чинного законодавства реєстратори розрахункових операцій (РРО) та книги обліку розрахункових операцій (КОРО) з розрахунковими книжками (РК) перед використанням мають бути зареєстровані в установленому порядку. Про те хто, на підставі яких документів та в які строки здійснює реєстрацію РРО, взяття на облік, перереєстрацію, а також скасування реєстрації (добровільно чи у примусовому порядку), розповімо в цій статті. Пропонуємо читачам покрокові інструкції з реєстрації та зняття з обліку РРО, КОРО та РК.

Наталія Дзюба, Олександр ОЛІШЕВКО, економісти-аналітики Видавничого будинку «Фактор»

 

Необхідність реєстрації РРО, КОРО і РК

Відповідно до ст. 3 Закону про РРО суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій формі при продажу товарів (послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зобов’язані:

1. Проводити розрахункові операції через зареєстровані, опломбовані в установленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книг.

2. Застосовувати РРО, які включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій (Держреєстр РРО), із дотриманням установленого порядку їх застосування.

3. У разі незастосування РРО (у визначених зазначеним Законом випадках), проводити розрахунки з використанням КОРО та РК з дотриманням установленого порядку їх ведення.

 

Вимоги до РРО

На сьогодні існує безліч моделей РРО, що відрізняються як за технічними характеристиками, так і за функціями, що виконуються. Тому, вибираючи РРО, суб’єкт господарювання повинен чітко розуміти, який РРО йому потрібний, та, щоб не порушити вимоги Закону про РРО, ураховувати низку факторів:

(1) Обрана модель РРО має бути внесена до Держреєстру РРО, а програмне забезпечення повинне відповідати конструкторсько-технологічній та програмній документації виробника (ст. 12 Закону про РРО).

Держреєстр РРО періодично оновлюється: частину моделей виключають із нього, частину вносять, інші переходять до розряду тих, первинна реєстрація яких заборонена. Тому при придбанні РРО необхідно керуватися найсвіжішою редакцією, затвердженою наказом про Держреєстр. Чинний на сьогодні Держреєстр РРО затверджено наказом Міндоходів від 08.07.2013 р. № 249.

Якщо обраний РРО не внесено до Держреєстру РРО або існують проблеми з програмним забезпеченням, то використовувати його на території України не можна.

Крім того, для практичної реалізації п. 7 ст. 3 Закону про РРО Законом від 06.12.2012 р. № 5518-VI передбачено, що з 01.01.2014 р. дозволяється первинна реєстрація тільки тих РРО, які створюють контрольну стрічку в електронній формі, а також електронних таксометрів, автоматів із продажу товарів (послуг), РРО з купівлі-продажу іноземної валюти. Тобто всі нові РРО мають відповідати вимогам щодо передачі відповідної інформації дротовими та бездротовими каналами.

Крім того, модель РРО має бути підібрана з урахуванням вимоги про встановлення платіжних терміналів.

(2) Обрана модель РРО має відповідати сфері, де вона використовуватиметься, оскільки для реалізації окремих видів товарів потрібно використовувати відповідні моделі РРО. Інформацію про сферу застосування РРО визначено в Держреєстрі РРО (п. 4.2 Порядку реєстрації РРО). Порушення цієї вимоги може стати причиною примусового зняття з реєстрації РРО (п. 2.12 Порядку реєстрації РРО).

(3) Строк первинної реєстрації обраної моделі РРО в податкових органах. Для цього слід у Держреєстрі РРО звернути увагу, до якого розділу включено такий РРО. Дозволені до первинної реєстрації моделі наведено в розділі I Держреєстру РРО. РРО, перелічені в розділі ІІ, можна використовувати, але для них первинна реєстрація в органі ДПС уже неможлива. Тому їх можна застосовувати, тільки якщо ви придбали такий РРО, який уже раніше пройшов первинну реєстрацію.

(4) Строк служби РРО, передбачений технічною документацією (важливо, якщо придбавався РРО, що був у використанні). У загальному випадку строк служби РРО повинен встановлюватися виробником. Проте якщо виробник не встановив строк служби РРО (це стосується старих моделей), то такий строк становитиме 7 років із моменту введення в експлуатацію, але не більше 9 років із дати випуску (абз. 2 п. 1.5 Порядку № 11). Якщо РРО використовується більше цього строку, то, на думку ДПАУ, він не може вважатися РРО для цілей Закону про РРО (детальніше див. ЄБПЗ, розд. 109.11, а також «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 97, с. 12).

 

Запровадження передачі даних РРО в електронній формі

Законами України від 02.12.2010 р. № 2756-VI та від 07.07.2011 р. № 3609-VI унесено зміни до Закону про РРО, що передбачають запровадження електронної контрольної стрічки РРО та модемів, призначених для передачі копій сформованих РРО розрахункових документів та фіскальних звітних чеків, що знаходяться на контрольній стрічці в пам’яті РРО або в пам’яті модемів, що до них приєднані.

Відповідно змінилися і вимоги до технічної складової РРО. На виконання норм Закону про РРО затверджено Вимоги № 1057 щодо створення контрольної стрічки в електронній формі в РРО та модемів для передачі даних і Порядок № 1057 щодо передачі електронних копій розрахункових документів та фіскальних звітних чеків РРО дротовими чи бездротовими каналами зв’язку до органів державної податкової служби. Ці документи визначають загальні технічні вимоги до РРО, що створює контрольну стрічку в електронній формі, модемів для передачі звітної інформації та основні принципи функціонування системи зберігання і збору даних РРО для податкової.

Перша проблема, з якою зіткнулися суб’єкти господарювання, — це необхідність модернізації РРО. Оскільки жоден із РРО, що функціонують в Україні, на момент набуття чинності зазначеними вище змінами не містив необхідних технологій передачі інформації дротовими чи бездротовими каналами зв’язку, підприємства за свій рахунок повинні були вибрати один із двох шляхів модернізації РРО:

придбання РРО нового покоління, що створюють контрольну стрічку в електронній формі та містять вбудовані модеми (це вимагає зняття з обліку старого РРО та реєстрації нового РРО);

доопрацювання існуючої касової техніки та приєднання до неї модемів для передачі звітної інформації (не вимагає перереєстрації РРО, див. ЄБПЗ у розділі 109.06).

Виробники касової техніки включилися в процес оновлення парку касової техніки і на сьогодні в оновленій версії Державного реєстру РРО (затверджений наказом Міндоходів від 08.07.2013 р. № 249) достатня кількість моделей РРО, що відповідають вимогам чинного законодавства про передачу контрольно-звітної інформації в електронному вигляді до органів ДПІ.

Таким чином, як уже зазначалося, щоб з 01.01.2014 р. застосовувати РРО не порушуючи вимог чинного законодавства, необхідно перед придбанням РРО уважно вивчити найсвіжішу на той момент версію Держреєстру РРО, затверджену наказом Міндоходів, та придбавати виключно ті моделі, що значаться в Держреєстрі РРО з дотриманням усіх умов, про які йшлося вище.

Детальніше про облікові особливості, пов’язані із заміною РРО, див. «Готуємо РРО до подання електронної звітності: облікові нюанси» // «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 40, с. 11.

 

Реєстрація та зняття з обліку РРО

Реєстрація, узяття на облік, перереєстрація та зняття з реєстрації РРО здійснюються відповідно до пп. 2.1 — 2.14 Порядку реєстрації РРО.

Реєстрація здійснюється в податковій інспекції за місцезнаходженням (місцем проживання) суб’єкта господарювання, а якщо він обслуговується в інспекції по роботі з великими платниками податків, то за місцем податкового обліку.

Якщо суб’єкт господарювання планує в подальшому використовувати зареєстрований РРО на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, його необхідно до початку використання також узяти на облік в органі ДПС за місцем використання. Винятком є РРО, що застосовуються на об’єктах виїзної торгівлі (надання послуг), та резервні РРО.

Підприємства, що мають мережу відокремлених філій (представництв), які взяті на податковий облік у місцевих органах ДПС та відповідно до чинного законодавства самостійно сплачують податок на прибуток, можуть реєструвати РРО за місцезнаходженням цих філій.

Перед реєстрацією РРО має бути введено в експлуатації. Зверніть увагу: вводити в експлуатацію РРО суб’єкт господарювання повинен не самостійно, а за допомогою центру сервісного обслуговування (ЦСО), з яким укладено договір про сервісне обслуговування РРО. Звертаємо увагу, що укладати договір слід тільки з тими ЦСО, які входять до переліку ЦСО, що уклали з виробником (постачальником) РРО договір про технічне обслуговування та ремонт відповідної моделі РРО (ст. 2 Закону про РРО). Обов’язково звертатися туди при введенні в експлуатацію, технічному обслуговуванні РРО та його ремонті вимагає п. 14 ст. 3 Закону про РРО.

Покрокову інструкцію щодо реєстрації, узяття на облік, перереєстрації та скасування реєстрації РРО наведемо в табл. 1.

 

Таблиця 1

Покрокова інструкція щодо реєстрації, узяття на облік,
 перереєстрації та зняття з реєстрації РРО

Операція

Перелік документів та дій

1

2

Реєстрація придбаного РРО
(загальне правило)

Крок 1. Подання документів
до податкової

До податкової інспекції за місцезнаходженням (місцем проживання) суб’єкта господарювання, а в разі якщо суб’єкт господарювання обслуговується в інспекції по роботі з великими платниками — за місцем податкового обліку, необхідно подати такі документи (пп. 2.2, 2.3 Порядку реєстрації РРО):
1. Письмову заяву довільної форми із зазначенням сфери застосування та реквізитів РРО (модифікація, заводський номер, версія програмного забезпечення, виробник або постачальник, дата виготовлення).
2. Оригінали, а також копії, завірені печаткою та підписом керівника юридичної особи або особистим підписом суб’єкта господарювання — фізособи:
копії свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання (якщо суб’єкт господарювання має зареєстровані в цьому органі податкової служби РРО або КОРО, то копію свідоцтва надавати не потрібно)*;
документа, що підтверджує факт придбання або безоплатного отримання РРО у власність, чи іншого документа, що підтверджує право власності або користування РРО;
паспорта (формуляра) на РРО;

дозволу місцевого органу виконавчої влади на розміщення господарської одиниці (договору оренди, іншого документа на право власності або користування господарською одиницею). Для реєстрації резервного РРО слід надати дозволи на кожну господарську одиницю, де використовуватиметься РРО;
ліцензії на право здійснення послуг із перевезення пасажирів та багажу (для суб’єктів господарювання, які здійснюють зазначені види діяльності);
довідки про скасування реєстрації РРО (у разі реєстрації РРО, що був раніше зареєстрований іншим суб’єктом господарювання)
Оригінали документів повертаються суб’єкту господарювання, а копії залишаються в податковій

* У зв’язку зі змінами, унесеними Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи — підприємця» від 07.04.2011 р. № 3205-VI, що набрав чинності 07.05.2011, замість копії свідоцтва податківці вимагають подавати виписку або витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (див. ЄБПЗ у розділі 109.06).

Крок 2. Прийняття рішення про реєстрацію

Прийняття посадовою особою податкової інспекції рішення про можливість реєстрації (як і відмови у реєстрації*) здійснюється у строк не пізніше двох робочих днів із моменту подання необхідних документів.
У разі позитивного рішення виписується довідка про резервування фіскального номера РРО (додаток 2 до Порядку реєстрації РРО) у двох примірниках, один примірник довідки надається суб’єктові господарювання, другий залишається в податковій інспекції.
Дані про РРО (модифікація, дата виготовлення) заносяться до довідки згідно з даними паспорта (формуляра) на РРО.
Увага! Довідка про резервування фіскального номера РРО дійсна 5 робочих днів із моменту отримання (строк її дії вказується в довідці)

* Підставою для відмови в реєстрації (перереєстрації) є відсутність модифікації РРО в Державному реєстрі реєстраторів розрахункових операцій або її невідповідність сфері застосування, указаній у заяві суб’єкта господарювання, закінчення строку служби РРО або невиконання вимог щодо надання необхідних документів.

Крок 3. Уведення в експлуатацію РРО

Протягом 5 робочих днів із моменту отримання довідки про резервування фіскального номера РРО суб’єкт господарювання повинен забезпечити:
— переведення РРО у фіскальний режим роботи;
— занесення фіскального номера РРО у фіскальну пам’ять;
— опломбування РРО.
Усі ці процедури виконуються в центрі сервісного обслуговування (ЦСО), з яким до початку проведення реєстрації має бути укладено договір. Процедура опломбування прописана в пп. 3.1 — 3.3 Порядку реєстрації РРО.
Роботи з уведення реєстратора в експлуатацію сервісний центр зобов’язаний виконати у строк, що не перевищує 3 діб із дати, коли клієнт проінформував його про отримання довідки про резервування фіскального номера РРО (п. 11 Порядку № 601).
Після вчинення перелічених вище дій ЦСО видає:
— довідку про опломбування РРО (додаток 5 до Порядку реєстрації РРО) — 1 примірник;
— акт введення в експлуатацію РРО (додаток 1 до Порядку № 601) — 2 примірники.

Крок 4. Отримання реєстраційного посвідчення

Один примірник акта введення РРО в експлуатацію суб’єкт господарювання разом із довідкою про опломбування РРО протягом
5 робочих днів із моменту отримання довідки про резервування фіскального номера РРО повинен передати до органу ДПС, де проводиться реєстрація зазначеного РРО (п. 2.5 Порядку реєстрації РРО та пп. 11 — 14 Порядку № 601).
У разі недотримання зазначеного строку довідка про резервування фіскального номера вважатиметься недійсною і процедуру реєстрації в податковій інспекції доведеться починати спочатку (див. крок 1).
Отримавши довідку й акт, посадова особа податкової інспекції робить запис у Книзі РРО та виписує у двох примірниках реєстраційне посвідчення (додаток 3 до Порядку реєстрації РРО). Номер посвідчення повинен збігатися з фіскальним номером РРО. Дані про РРО в посвідченні повинні збігатися з даними з довідки про резервування фіскального номера РРО.
Один примірник посвідчення видається на руки суб’єкту господарювання, другий — залишається в податковій інспекції.
При реєстрації резервного РРО у правому верхньому кутку реєстраційного посвідчення робиться напис «Резервний»; у першому рядку відповідної таблиці в посвідченні вказуються назва та адреса господарської одиниці, де зберігатиметься резервний РРО; в інших рядках — назви та адреси всіх господарських одиниць, де він використовуватиметься.
Реєстраційне посвідчення разом із довідкою про опломбування РРО має зберігатися на місці проведення розрахунків і є підтвердженням проведеної реєстрації РРО в органах ДПС (п. 4.6 Порядку реєстрації РРО)

Узяття на облік РРО
(використання на території іншої адміністративно-територіальної одиниці)*

Крок 1. Подання документів

До податкової інспекції за місцезнаходженням господарської одиниці, де використовуватиметься РРО, розташованої на території іншої адміністративної одиниці, подається реєстраційне посвідчення на РРО

Крок 2. Унесення відповідних записів

Посадова особа податкової інспекції у той же день здійснює запис у Книзі РРО та робить відмітку в реєстраційному посвідченні РРО, що підтверджує факт узяття на облік касового апарату (п. 2.8 Порядку реєстрації РРО)

* Виняток: РРО, що застосовуються на об’єктах виїзної торгівлі (надання послуг); резервні РРО (п. 2.2 Порядку реєстрації РРО).

Перереєстрація РРО
(використання в іншій господарській одиниці без зміни адміністративно-територіальної одиниці)

Крок 1. Подання документів

Для перереєстрації РРО з метою використання його в іншій господарській одиниці суб’єкт господарювання подає до податкової інспекції за місцем реєстрації РРО:
— заяву довільної форми, де вказана сфера застосування РРО;
— реєстраційне посвідчення з відміткою (за необхідності) про зняття РРО з обліку;
— документи на господарську одиницю, названі в п. 2.3 Порядку реєстрації РРО, зокрема дозвіл місцевого органу виконавчої влади на розміщення господарської одиниці (договір оренди, інший документ на право власності або користування господарською одиницею) та їх належно завірену копію (див. ЄБПЗ, розд. 109.06).
Після ознайомлення (при поданні документів) оригінали документів повертаються суб’єкту господарювання, копії залишаються в податковій інспекції

Крок 2. Унесення змін

Посадовою особою податкової інспекції вносяться зміни до відповідного запису в реєстраційному посвідченні

Зняття з реєстрації РРО
(добровільно)

Крок 1. Підготовка

Перед скасуванням реєстрації РРО його необхідно:
зняти з обліку, про що робиться відмітка в реєстраційному посвідченні;
розпломбувати РРО у ЦСО (крім випадків установлення невідповідності конструкції та програмного забезпечення реєстратора документації виробника), у результаті чого вилучається попередня довідка про опломбування та видається нова довідка, де вказуються всі дані, крім даних про опломбування (пп. 3.4, 3.5 Порядку реєстрації РРО). Таку довідку має бути подано до податкової за місцем обліку РРО до найближчого строку подання звітності, пов’язаної з використанням РРО

Крок 2. Подання та вилучення документів

До податкової інспекції, де зареєстровано РРО, подається заява довільної форми.
Посадова особа органу податкової служби вилучає реєстраційне посвідчення, довідку про опломбування, робить відповідний запис у Книзі реєстраторів розрахункових операцій та виписує довідку про скасування реєстрації РРО (додаток 4 до Порядку реєстрації РРО), що надається суб’єкту господарювання.
У разі викрадення РРО для скасування реєстрації необхідно надати до податкової інспекції копію відповідного документа органів внутрішніх справ

Зняття з реєстрації РРО
(примусово)

Крок 1. Отримання попередження

Примусове скасування реєстрації РРО здійснюється в таких випадках:
1) після закінчення строку служби, установленого в технічній документації на РРО;
2) після закінчення визначених чинним законодавством строків виведення з експлуатації РРО;
3) у разі скасування державної реєстрації суб’єкта господарювання, прийняття судом рішення про ліквідацію або банкрутство підприємства, на підставі документів про відсутність суб’єкта господарювання за місцезнаходженням (місцем проживання) більше 3 місяців;
4) при застосуванні РРО не у сфері застосування, визначеній Державним реєстром реєстраторів розрахункових операцій;
5) при виявленні невідповідності конструкції та (або) програмного забезпечення РРО модифікації, уключеній до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій.
У перших двох випадках податкова інспекція за місцем реєстрації РРО повинна попередити суб’єкта господарювання за місяць до настання строку про необхідність скасування реєстрації РРО

Крок 2. Дії суб’єкта господарювання

Отримавши попередження, суб’єкт господарювання може:
1 варіант. Розреєструватися самостійно (див. Зняття з реєстрації РРО (добровільно) — кроки 1 і 2).
2 варіант. Зважаючи на бездіяльність суб’єкта господарювання (невиконання дій зі зняття з реєстрації РРО в добровільному порядку або відсутність за місцезнаходженням (місцем проживання), через місяць після виникнення зазначених підстав для скасування реєстрації у Книзі реєстраторів розрахункових операцій податкової інспекції робиться відповідний запис, після чого реєстрація РРО вважається скасованою

 

Реєстрація та зняття з реєстрації КОРО

Реєстрація, узяття на облік, перереєстрація та зняття з реєстрації книги обліку розрахункових операцій (КОРО) здійснюється в порядку, передбаченому пп. 2.1 — 2.14 Порядку реєстрації КОРО і РК.

КОРО реєструється:

(1) на кожний РРО. Щоб використовувати РРО, суб’єкт господарювання повинен обов’язково мати на місці продажу КОРО, що використовуватиметься з РРО. У КОРО відображатимуться дані про здійснені операції за день на підставі роздрукованих та підклеєних у КОРО щоденних звітів (переважно Z-звітів), що складаються на підставі відповідних розрахункових документів щодо руху готівки, товарів (послуг). Без запису в КОРО готівка, проведена через РРО, не вважатиметься оприбуткованою;

(2) на окрему господарську одиницю, депо підприємства електротранспорту — якщо згідно з чинним законодавством розрахунки можуть проводитися без застосування РРО;

(3) на кожного кондуктора або, за рішенням суб’єкта господарювання, на кожен транспортний засіб — при наданні послуг пасажирським автомобільним транспортом. Детальніше див. «Коли підприємцям потрібно застосовувати РРО, КОРО та РК»// «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 66, с. 39.

Форму КОРО на РРО наведено в додатку 2, а форму КОРО на господарську одиницю — у додатку 3 до Порядку реєстрації КОРО і РК.

Реєстрація КОРО здійснюється відповідно до Порядку реєстрації КОРО і РК у податковій інспекції за місцезнаходженням (місцем проживання) суб’єкта господарювання, а якщо він обслуговується в інспекції по роботі з великими платниками податків — за місцем податкового обліку.

У разі використання КОРО на території іншої адміністративно-територіальної одиниці її необхідно до початку використання взяти на облік у податковій інспекції за місцем провадження підприємницької діяльності, крім КОРО, зареєстрованих на реєстратор розрахункових операцій або на транспортний засіб чи об’єкт виїзної торгівлі.

Підприємства, що мають мережу відокремлених філій (представництв), які взяті на податковий облік у місцевих органах ДПС та відповідно до чинного законодавства самостійно сплачують податок на прибуток, можуть реєструвати КОРО за місцезнаходженням цих філій.

Реєстрація КОРО здійснюється безоплатно не пізніше двох робочих днів із моменту подання необхідних документів (п. 2.1 Порядку реєстрації КОРО і РК).

Звертаємо увагу: при відключенні електроенергії або виході з ладу РРО здійснювати розрахунки суб’єкти господарювання можуть без РРО, використовуючи лише КОРО та зареєстровані РК. Детальніше про основні моменти роботи в цих випадках див. «РРО вийшов з ладу: алгоритм дій продавця» // «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 66, с. 30.

Покрокову інструкцію щодо реєстрації, узяття на облік, перереєстрації та скасування реєстрації КОРО наведемо в табл. 2.

 

Таблиця 2

Покрокова інструкція щодо реєстрації, узяття на облік, перереєстрації
та скасування реєстрації КОРО

Операція

Перелік документів та дій

1

2

Реєстрація КОРО

Крок 1. Підготовка КОРО

Перед реєстрацією КОРО відповідальна особа суб’єкта господарювання повинна (п. 2.4 Порядку реєстрації КОРО і РК):
— прошнурувати КОРО;
— послідовно пронумерувати її сторінки;
— установити на неї засоби контролю* так, щоб унеможливити розшнурування книги без порушення цілісності засобу контролю;
— зробити на титульній сторінці КОРО записи, що містять дані про суб’єкта господарювання (назву та адресу господарської одиниці, назву суб’єкта господарювання, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або номер за ДРФО), кількість сторінок, номер установленого засобу контролю, дані про РРО, який використовуватиметься з КОРО (модифікація РРО, заводський та фіскальний номери РРО, версія програмного забезпечення).

* Засіб контролю — це централізовано виготовлена спеціальна номерна пломба підвищеного рівня захисту у вигляді самоклейного знаку. Форму засобу контролю затверджено наказом ДПАУ від 06.07.2010 р. № 485.

Крок 2. Подання документів на реєстрацію КОРО

При реєстрації КОРО на господиницю подаються:
1. Заява на реєстрацію в довільній формі, де вказується сфера діяльності.
2. Оригінали, а також копії, завірені печаткою та підписом керівника юридичної особи, підписом суб’єкта господарювання — фізособи:
— свідоцтва про державну реєстрацію або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (якщо суб’єкт господарювання має зареєстровані в цій податковій інспекції КОРО на інші господарські одиниці або РРО, то копія свідоцтва або виписка не потрібні);
— дозволу місцевого органу виконавчої владі на розміщення господарської одиниці (договору оренди, іншого документа на право власності або користування господарською одиницею);
ліцензії на право здійснення послуг з перевезення пасажирів та багажу (для суб’єктів господарювання, які здійснюють зазначені види діяльності).
При реєстрації КОРО на РРО подається:
— письмова заява в довільній формі;
— реєстраційне посвідчення на РРО.
При реєстрації другої і наступних КОРО на господиницю або на РРО подаються:
— письмова заява довільної форми
— довідка про реєстрацію КОРО.
Після ознайомлення оригінали документів повертаються суб’єкту господарювання, а копії залишаються в податковій інспекції

Крок 3. Отримання довідки (внесення доповнень) про реєстрацію КОРО

Не пізніше двох робочих днів з моменту подання документів посадова особа податкової інспекції:
— надає КОРО фіскальний номер (якщо реєструється КОРО на РРО, до фіскального номера додається літера «Р»);
— виписує довідку* про реєстрацію КОРО (додаток 6 до Порядку реєстрації КОРО і РК) у двох примірниках: один примірник довідки надається суб’єкту господарювання, другий — залишається в податковій інспекції. Номер довідки збігається з фіскальним номером КОРО;
— заповнює рядки титульної сторінки КОРО: номер КОРО, дата реєстрації, назва податкової інспекції, дані про посадову особу податкової інспекції, які здійснювала реєстрацію.
При реєстрації другої та подальших КОРО посадова особа податкової інспекції:
— надає КОРО фіскальний номер, який складається з фіскального номера першої КОРО, зареєстрованої на ту саму господарську одиницю (місце проведення розрахунків) або на той самий РРО, і проставленого через дріб порядкового номера наступної КОРО;
— здійснює додаткові записи в обох примірниках довідки про реєстрацію КОРО (виданої на першу КОРО);
— заповнює рядки титульної сторінки нової КОРО

* Згідно з п. 2.14 Порядку реєстрації КОРО і РК про відмову в реєстрації КОРО суб’єкту господарювання повідомляється не пізніше двох робочих днів з моменту подання ним необхідних документів. Підставою для відмови у реєстрації КОРО може бути невідповідність наданих документів вимогам чинного законодавства, закінчення строку їх дії, невиконання вимог щодо форми, призначення КОРО, підготовки її до реєстрації.

Узяття на облік КОРО
(використання на території іншої адміністративно-територіальної одиниці)*

Крок 1. Подання документів

Узяття на облік КОРО в податковій інспекції за місцем провадження підприємницької діяльності здійснюється у разі подання суб’єктом господарювання довідки про реєстрацію КОРО (з податкової за основним місцем реєстрації суб’єкта господарювання)

Крок 2. Унесення відповідного запису

У день надання довідки посадова особа податкової інспекції іншої адміністративно-територіальної одиниці робить запис у відповідному розділі Книги облікових форм та проставляє відмітку в довідці про реєстрацію КОРО

* Виняток: КОРО, зареєстровані на РРО, транспортний засіб або об’єкт виїзної торгівлі (п. 2.1 Порядку про реєстрацію КОРО і РК).

Перереєстрація КОРО
(використання в іншій господарській одиниці)

Крок 1. Подання документів

Для перереєстрації КОРО, зареєстрованої на окрему господарську одиницю (депо, кондуктора), з метою використання її в іншій господарській одиниці подаються:
— письмова заява довільної форми із зазначенням сфери діяльності;
— довідка про реєстрацію КОРО з відміткою про зняття КОРО з обліку;
— усі зазначені в довідці незакінчені КОРО і РК;
— дозволи місцевого органу виконавчої влади на розміщення господарської одиниці (договори оренди, інші документи на право власності або користування господарською одиницею)

Крок 2. Отримання нової довідки на КОРО

Після внесення змін до відповідних записів у Книзі облікових форм та обкладинок КОРО посадова особа податкової інспекції:
вилучає довідку про реєстрацію КОРО;
виписує нову довідку з таким самим номером, як у попередньої, де записуються дані про всі перереєстровані КОРО і РК

Скасування реєстрації КОРО

Крок 1. Прийняття рішення

Скасування реєстрації КОРО здійснюється за рішенням керівника органу ДПС, де ця КОРО зареєстрована

Крок 2. Проставляння відміток про скасування реєстрації

При цьому посадова особа органу ДПС:
— робить відмітку про скасування реєстрації на титульній сторінці КОРО;
— у довідці про реєстрацію КОРО викреслює відповідний рядок у таблиці «Книги обліку розрахункових операцій»;
— робить відмітку та викреслює відповідний запис у Книзі облікових форм.
Відмітки, викреслювання, виправлення завіряються підписом зазначеної посадової особи

 

Реєстрація та зняття з реєстрації РК

Реєстрація та зняття з реєстрації розрахункової книжки (РК) здійснюються в порядку, передбаченому пп. 3.1 — 3.7 Порядку реєстрації КОРО і РК. РК для оформлення продажу проїзних та перевізних документів на залізничному транспорті, а також ті, що використовуються при наданні послуг міського та приміського пасажирського транспорту, при розповсюдженні державних лотерей, при наданні послуг підприємствами зв’язку реєструються в окремому порядку згідно з пп. 4 — 6 Порядку реєстрації КОРО і РК.

До реєстрації приймаються зброшуровані РК, що складаються з блоків послідовно пронумерованих розрахункових квитанцій або спрощених розрахункових квитанцій установленої форми, виготовлених відповідно до Положення про розрахункові документи, та реєстраційної сторінки, при цьому серії і номери квитанцій одного виду, зареєстровані окремими суб’єктами господарювання, не повинні повторюватися в межах розрядності серій і номерів.

Кількість розрахункових книжок, що реєструються одночасно, не обмежується.

Реєстрація РК здійснюється безоплатно в органі ДПС, де суб’єкт господарювання зареєстрував відповідну КОРО, не пізніше двох робочих днів з моменту подання необхідних документів.

Покрокову інструкцію щодо реєстрації та скасування реєстрації РК наведемо в табл. 3 (див. с. 14).

 

Таблиця 3

Покрокова інструкція щодо реєстрації та скасування реєстрації РК

Операція

Перелік документів та дій

1

2

Реєстрація РК

Крок 1. Підготовка до реєстрації

Перед реєстрацією РК суб’єкт господарювання повинен:
— перевірити, щоб РК була скріплена виготовлювачем з використанням машинного способу, який унеможливлює вилучення корінців розрахункових квитанцій без порушення засобів кріплення;
— заповнити на реєстраційній сторінці РК рядки, що містять назву, ідентифікаційний код суб’єкта господарювання за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер ДРФО (рядок, позначений літерами «ІД»);
— заповнити в усіх розрахункових квитанціях реквізити: «Назва суб’єкта господарювання», «Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (номер за ДРФО)» або «Податковий номер платника ПДВ».
Перед реєстрацією РК, що складається зі спрощених розрахункових квитанцій, суб’єкт господарювання повинен:
забезпечити відсутність у РК квитанцій із серіями та номерами, що повторюються;
— заповнити реєстраційну сторінку, яка може розміщатися на останньому аркуші разом із квитанціями;
— заповнити в усіх спрощених розрахункових квитанціях реквізит «Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (номер за ДРФО)».
На кожну РК, що подається на реєстрацію, слід установити засіб контролю* так, щоб унеможливити розкріплення книги без порушення цілісності засобу контролю.

* Засіб контролю — це централізовано виготовлена спеціальна номерна пломба підвищеного рівня захисту у вигляді самоклейного знаку. Форму засобу контролю затверджено наказом ДПАУ від 06.07.2010 р. № 485.

Крок 2. Подання документів

При реєстрації РК подаються:
письмова заява довільної форми;
довідки про реєстрацію КОРО

Крок 3. Унесення запису про реєстрацію

Не пізніше двох робочих днів з моменту подання документів посадова особа податкової інспекції у разі прийняття рішення про реєстрацію РК*:
— присвоює РК номер, що складається з фіскального номера КОРО, із якою використовуватиметься розрахункова книжка, та проставленого через дріб порядкового номера РК, зареєстрованої на цю КОРО. До порядкового номера РК, що складається зі спрощених розрахункових квитанцій, додається літера «с»;
— здійснює додаткові записи в обох примірниках довідки;
заповнює рядки реєстраційної сторінки РК: номер книги, дату реєстрації, назву органу ДПС, дані про посадову особу органу ДПС, серію і номер першого бланка, кількість бланків, номер установленого засобу контролю

* Відповідно до п. 3.6 Порядку реєстрації КОРО і РК про відмову у реєстрації РК суб’єкт господарювання має бути повідомлений не пізніше двох робочих днів із моменту подання ним необхідних документів. Підставою для відмови в реєстрації може бути невідповідність бланків розрахункових квитанцій вимогам Положення про форму та зміст розрахункових документів, ненадійне скріплення РК, невиконання вимог Порядку реєстрації КОРО і РК щодо підготовки розрахункової книжки до реєстрації (див. крок 1).

Скасування реєстрації РК

Скасування реєстрації РК здійснюється за тією ж процедурою, що і скасування реєстрації КОРО (п. 2.13 Порядку реєстрації КОРО і РК). Детальніше див. кроки 1 і 2 табл. 2 підрозділу «Скасування реєстрації КОРО» на с. 13.

 

Відповідальність за використання незареєстрованих РРО і РК

Що стосується відповідальності за використання незареєстрованих РРО, КОРО і РК, то до суб’єкта господарювання може бути застосовано такі санкції.

РРО. Згідно з п. 1 ст. 17 Закону про РРО непроведення розрахункових операцій через РРО з фіскальним режимом роботи передбачає таку відповідальність:

— вчинене вперше протягом календарного року — 1 гривня;

— вчинене повторно протягом календарного року — 100 % вартості проданих з порушеннями, установленими цим пунктом, товарів (послуг);

— за кожне наступне вчинене протягом календарного року порушення — у п’ятикратному розмірі вартості проданих з порушеннями товарів (послуг).

Як ми вже знаємо, у фіскальний режим роботи РРО переводиться в центрі сервісного обслуговування до закінчення процесу реєстрації (взяття на облік) РРО (до моменту видачі податковою інспекцією реєстраційного посвідчення, а при взятті на облік — до внесення до реєстраційного посвідчення відповідної відмітки). При цьому про факт переведення РРО у фіскальний режим роботи сервісним центром видається відповідний документ (акт введення в експлуатацію РРО). Остаточним підтвердженням фіскальності РРО, зважаючи на вимоги ст. 3 Закону про РРО, є реєстрація РРО у ДПІ з видачею реєстраційного посвідчення. На наш погляд, наявності тільки акта про введення в експлуатацію не достатньо. При непроведенні остаточної реєстрації РРО протягом 5 робочих днів із дати видачі довідки про резервування фіскального номера у ДПІ така довідка вважається недійсною і фіскальний номер буде анульовано.

Таким чином, сміливо можна говорити, що РРО без ризику бути оштрафованим можна застосовувати тільки після реєстрації в податковій інспекції.

Розрахункові книжки. Згідно з п. 3 ст. 17 Закону про РРО за:

— невикористання РК при здійсненні розрахункових операцій у випадках, передбачених Законом про РРО;

— використання не зареєстрованої належним чином РК або порушення встановленого порядку її використання;

— незабезпечення зберігання РК протягом установленого строку —

штраф становить двадцять нмдг (340 грн.) за кожен випадок виявленого порушення.

Адмінштраф. Крім штрафів, що передбачені Законом про РРО та застосовуються до суб’єктів господарювання за порушення законодавства у сфері використання РРО, до відповідальності можуть також притягуватися працівники таких суб’єктів.

Згідно з ч. 1 ст. 1551 КпАП за порушення встановленого порядку проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг:

— штраф на осіб, які здійснюють розрахункові операції, накладається в розмірі від 2 до 5 нмдг (від 34 до 85 грн.);

— штраф на посадових осіб суб’єктів підприємницької діяльності в розмірі від 5 до 10 нмдг (від 85 до 170 грн.).

Відповідно до ч. 2 ст. 1551 КпАП за повторне порушення, вчинене особою, яка протягом року притягувалася до адміністративної відповідальності за те саме порушення:

— штраф на осіб, які здійснюють розрахункові операції, накладається в розмірі від 5 до 10 нмдг (від 85 до 170 грн.);

— штраф на посадових осіб суб’єктів підприємницької діяльності в розмірі від 10 до 20 нмдг (від 170 до 340 грн.).

Нагадаємо: справи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 1551 КпАП, розглядаються районними, районними в місті, міськими судами на підставі протоколів про адміністративні правопорушення, складених органами ДПС. Санкцію може бути накладено тільки протягом трьох місяців із дня вчинення порушення або трьох місяців із дня його виявлення, якщо порушення триваюче.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі