Теми статей
Обрати теми

Розподіл «вхідного» ПДВ: відображаємо в Реєстрі

Редакція ПБО
Стаття

Розподіл «вхідного» ПДВ: відображаємо в Реєстрі

 

Як відомо, наказом Мінфіну України від 17.12.2012 р. № 1340 («Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 16, с. 5), яким оновлено форму Реєстру виданих та отриманих податкових накладних, було дещо підкориговано порядок відображення в Реєстрі податкових накладних, що розподіляються. Крім того, нововведення з’явилися й у декларуванні коефіцієнта розподілу (ЧВ) платниками податків, у яких торік були неоподатковувані постачання («Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 12, с. 34). Про ці та інші моменти, пов’язані з розподілом ПДВ, зараз і поговоримо.

Людмила СОЛОШЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Порядок № 1002 — Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних, затверджений наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1002.

Порядок № 1340 — Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 17.12.2012 р. № 1340.

Порядок № 1492 — Порядок заповнення та подання податкової звітності з податку на додану вартість, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2011 р. № 1492.

 

Отже, випадок з розподілом «вхідного» ПДВ розглянемо на прикладі такої ситуації. Припустимо, у минулому, 2012 році, підприємство здійснювало оподатковувані та неоподатковувані операції, у зв’язку з чим щомісячно розподіляло «вхідний» ПДВ. За підсумками 2012 року відповідно було проведено грудневий річний перерахунок розподіленого податкового кредиту за правилами п. 199.4 ПКУ — виходячи зі здійснених у 2012 році фактичних обсягів постачання. Водночас у поточному 2013 році неоподатковувані операції почали здійснюватися знову тільки у травні (за періоди із січня по квітень неоподатковуваних постачань не було, а провадилася тільки оподатковувана діяльність), у зв’язку з чим виникає низка запитань. Чи потрібно в такому разі у травні розраховувати «новий» коефіцієнт розподілу (частки використання, далі — ЧВ) виходячи з обсягів постачань за травень, який у подальшому до кінця 2013 року використовувати при розподілі «вхідного» ПДВ? Як відобразити розрахунок коефіцієнта ЧВ у декларації (у декларації якого періоду)? Як протягом 2013 року відображати «розподілювані» податкові накладні в Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних: відразу здійснюючи за ними розподіл «вхідного» ПДВ чи показуючи їх спершу як звичайні податкові накладні (що дають право на податковий кредит у всій сумі — без розподілу), а потім розподіляючи «вхідний» ПДВ за ними наприкінці місяця (останнім числом одним «коригувальним» записом, що зменшує, з урахуванням значення ЧВ, суму податкового кредиту необхідним чином)? Розглянемо ці нюанси.

 

Розрахунок коефіцієнта ЧВ (якщо торік були неоподатковувані постачання)

Як відомо, необхідність у розподілі «вхідного» ПДВ (на частини, що включається та не включається до податкового кредиту) виникає в разі, якщо платник податків здійснює операції, що обкладаються ПДВ, і такі, що цим податком не обкладаються, та придбаває товари, послуги, необоротні активи, призначені для одночасного використання в оподатковуваній і неоподатковуваній діяльності. У такому разі «вхідний» ПДВ за такими товарами, послугами, необоротними активами «подвійного призначення» підлягає розподілу за правилами ст. 199 ПКУ (детальніше про механізм якого див. «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 102).

При цьому, установивши в п. 199.1 загальну вимогу про розподіл «вхідного» ПДВ, два наступні пункти ст. 199 ПКУ п. 199.2 і п. 199.3 — обумовлюють порядок розрахунку необхідного для цього коефіцієнта розподілу (ЧВ), який, у свою чергу, залежить від того, здійснювалися чи не здійснювалися протягом попереднього календарного року платником податків неоподатковувані постачання.

Так, загальний випадок, коли платник податків, як і в попередньому році, продовжує провадити оподатковувану та неоподатковувану діяльність, регулює п. 199.2 ПКУ. Він передбачає, що в такій ситуації (тобто коли співвідношення операцій за минулий рік уже відоме) для розподілу в поточному році «вхідного» ПДВ платник податків використовує «торішній» коефіцієнт розподілу (ЧВ) (розрахований за даними попереднього календарного року — як відношення «річних» обсягів оподатковуваних операцій (без ПДВ) за попередній календарний рік до загальних обсягів оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (без ПДВ) такого попереднього календарного року). Саме цим пунктом і слід було керуватися в ситуації, що розглядається, підприємству, яке здійснювало торік неоподатковувані постачання. Тому розподіляти «вхідний» ПДВ травня (як, утім, і періодів 2013 року, що залишилися) йому слід було із застосуванням «торішнього» коефіцієнта розподілу (ЧВ), визначеного за 2012 рік.

А от розраховувати для цього «новий» коефіцієнт розподілу (ЧВ) за даними травня не було підстав. Адже згідно з п. 199.3 ПКУ вчиняти так повинні новостворені платники податків та платники податків, у яких протягом попереднього календарного року були відсутні неоподатковувані постачання. У таких випадках коефіцієнт розподілу (ЧВ) їм слід розраховувати за правилами п. 199.3 ПКУ — виходячи з обсягів операцій першого звітного періоду, у якому виникли неоподатковувані операції (адже даних про торішні обсяги неоподатковуваних операцій у таких платників податків просто не було (!)). У ситуації ж, що розглядається, у підприємства в минулому календарному році були неоподатковувані постачання. Тому, дотримуючись положень п. 199.2 ПКУ, протягом поточного, 2013 року, розподіляти «вхідний» ПДВ підприємству потрібно з використанням «торішнього» коефіцієнта розподілу (ЧВ). Принагідно зауважимо: неправильний розрахунок коефіцієнта (ЧВ) та його використання при розподілі «вхідного» ПДВ у результаті може призвести до недоплати податку за звітні періоди поточного року, і як наслідок — до застосування штрафних санкцій (тобто мати штрафонебезпечні наслідки). Тому неправильне його визначення не так уже й безневинно.

І ще один момент. При розподілі «вхідного» ПДВ слід орієнтуватися, насамперед, на призначення покупки — тобто чи мають товари, послуги, необоротні активи, що придбавалися, «подвійне призначення» та чи призначаються для одночасного використання в оподатковуваній та неоподатковуваній діяльності. Якщо ця умова виконується, то «вхідний» ПДВ за товарами, послугами, необоротними активами підлягає розподілу, незалежно від того, здійснювалися при цьому в такому періоді неоподатковувані постачання чи ні. Так, наприклад, якби в цій ситуації підприємство в березні придбало об’єкт основних засобів (устаткування) для випуску як оподатковуваної, так і неоподатковуваної продукції (неоподатковувані постачання якої, припустимо, відбулися тільки у травні), то вже в березні за об’єктом основних засобів, що придбавався, «вхідний» ПДВ підлягав би розподілу, і його слід було б розподілити на підставі «торішнього» коефіцієнта розподілу (ЧВ), незважаючи на те, що в березні неоподатковуваних постачань у підприємства ще не було.

 

Відображення коефіцієнта розподілу (ЧВ) у декларації з ПДВ

Насамперед зауважимо: для зазначених вище двох категорій платників податків — платників податків, які вже здійснювали в попередньому календарному році неоподатковувані операції (п. 199.2 ПКУ), та новостворених платників податків та платників податків, у яких протягом попереднього календарного року неоподатковуваних операцій не було, а вони з’явилися у звітному періоді (п. 199.3 ПКУ), — установлено «свій» порядок подання додатка Д7 з розрахованим коефіцієнтом ЧВ, тобто ці випадки розмежовані.

При цьому після внесення змін наказом Мінфіну України від 17.12.2012 р. № 1342 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 12) до форми декларації з ПДВ для першої категорії платників податків, зокрема, було дещо змінено порядок заповнення додатка Д7 до декларації з ПДВ та його подання податковим органам.

Особливості визначення коефіцієнта розподілу (ЧВ) у додатку Д7 до декларації з ПДВ та його подання податковим органам кожною категорією платників податків з урахуванням змін, що відбулися, наведено в таблиці.

 

Відображення коефіцієнта розподілу (ЧВ) у додатку Д7 до декларації з ПДВ

 

Розрахунок ЧВ платниками податків:

які вже здійснювали в попередньому календарному році неоподатковувані операції
(п. 199.2 ПКУ)

новоствореними та тими, у яких у попередньому календарному році не було неоподатковуваних операцій
(п. 199.3 ПКУ)

Коли розраховують ЧВ

ЧВ (за попередній рік) розраховують у січні поточного року (було: у грудні попереднього року)

ЧВ (за звітний період) розраховують у першому звітному періоді, у якому виникли неоподатковувані постачання

Порядок розрахунку ЧВ

ЧВ розраховують за підсумками попереднього календарного року (на підставі торішніх річних обсягів оподатковуваних та неоподатковуваних постачань)

ЧВ розраховують за підсумками першого звітного періоду, у якому з’явилися неоподатковувані операції (виходячи з обсягів постачань такого періоду)

коефіцієнт розподілу (ЧВ) розраховують у такий спосіб один раз на рік та надалі використовують при розподілі «вхідного» ПДВ протягом усього поточного звітного року (уключаючи грудень/IV квартал)

При розрахунку ЧВ заповнюється

рядок 1 таблиці 1 додатка Д7

рядок 2 таблиці 1 додатка Д7

Додаток Д7 з розрахованим коефіцієнтом ЧВ подається

разом із декларацією з ПДВ за січень/I квартал (було: за грудень/IV квартал попереднього року)

разом із декларацією з ПДВ, у якій уперше декларуються неоподатковувані постачання

 

Отже, платники податків, які вже здійснювали торік неоподатковувані постачання, для розподілу в поточному році «вхідного» ПДВ повинні («на поточний рік») задекларувати «торішнє» значення ЧВ у декларації з ПДВ за січень/I квартал. Причому, як можна побачити із ситуації, що нами розглядається, так повинні діяти всі платники ПДВ, які здійснювали торік розподіл ПДВ. Разом із тим уперше вчинити так «бувалі» платники податків зможуть аж тільки в січні наступного, 2014 року. Адже зазначені зміни у ПДВ-звітності набрали чинності та почали застосовуватися починаючи зі звітності за березень/I квартал 2013 року (тоді як у січні поточного 2013 року ці правила ще не працювали, а отже, і застосувати їх платники податків ще не могли). Хоча, слід зауважити, «торішнє» значення ЧВ за 2012 рік таким платникам податків було вже відомо, оскільки розраховувалося ними при проведенні річного перерахунку податкового кредиту за підсумками 2012 року (та відображалося у графі 5 таблиці 2 додатка Д7 до декларації за грудень/IV квартал 2012 року; детальніше про проведення річного перерахунку див. «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 102, с. 21).

У зв’язку з цим, повертаючись до ситуації, що розглядається, зазначимо, що розподіляти «вхідний» ПДВ травня (як і періодів 2013 року, що залишилися) підприємству слід із застосуванням такого «торішнього» коефіцієнта розподілу (ЧВ) за 2012 рік із графи 5 таблиці 2 додатка Д7 до декларації за грудень/IV квартал 2012 року, який згідно з чинними на той момент правилами декларувався у грудні/IV кварталі минулого року.

А от уже в січні майбутнього, 2014 року (для розподілу у 2014 році «вхідного» ПДВ), підприємству з урахуванням зазначених вище змін законодавства, що відбулися, потрібно буде навести розрахунок коефіцієнта розподілу (ЧВ) за 2013 рік у рядку 1 таблиці 1 додатка Д7 та подати такий додаток Д7 разом із декларацією за січень/I квартал 2014 року. Причому платникам податків, які здійснювали протягом 2013 року оподатковувані та неоподатковувані операції й розподіляли у зв’язку з цим «вхідний» ПДВ, подати додаток Д7 разом із декларацією за січень/I квартал 2014 року потрібно в будь-якому разі (навіть, якщо, припустимо, протягом січня/I кварталу покупок із «вхідним» ПДВ, що розподіляється, у підприємства не буде і розподіляти нема чого — у такому разі додаток Д7 разом із декларацією з ПДВ за січень/I квартал 2014 року подати все одно потрібно «довідково», задекларувавши «торішнє» значення ЧВ так би мовити «на майбутнє» — щоб у подальшому в періодах 2014 року, що залишилися, використовувати його при розподілі «вхідного» ПДВ). До речі, застосовуючи його надалі до кінця року при розподілі «вхідного» ПДВ, кожного разу подавати разом із заповненим рядком 15 додаток Д7 із повторним розрахунком у таблиці 1 такого коефіцієнта (ЧВ), що використовується, платникам податків не потрібно (консультація в розділі 101.17 ЄБПЗ).

 

Відображення «розподілюваних» податкових накладних у Реєстрі

Одночасно зі зміною форми декларації з ПДВ наказом Мінфіну України від 17.12.2012 р. № 1340 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 16, с. 5) також було оновлено форму Реєстру виданих та отриманих податкових накладних і порядок його заповнення. У результаті платники податків стали вести Реєстр за оновленою формою починаючи з 1 березня 2013 року.

Новий Порядок № 1340, що прийшов на заміну старому Порядку № 1002, дещо підкоригував та встановив уже дещо інші правила відображення в Реєстрі «розподілюваних» податкових накладних (що залежать насамперед від того, відомий на момент розподілу «вхідного» ПДВ коефіцієнт розподілу (ЧВ) чи ще не відомий).

Так, випадок з відображенням у Реєстрі «розподілюваних» податкових накладних тепер регулює п. 2.10 розд. IV Порядку № 1340, згідно з яким платники податків, які знають (як у ситуації, що розглядається) свій коефіцієнт розподілу (ЧВ), розподіляють «вхідний» ПДВ відразу при отриманні податкової накладної, розподіляючи при цьому в розділі II Реєстру загальну суму із графи 8 між графами 9, 10 і 11, 12 відповідним чином та вказуючи:

— у графах 9, 10 — суми, що відповідають частці використання товарів, послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (тобто пропорційно ЧВ), а

— у графах 11, 12 — суми, що відповідають частці використання товарів, послуг, необоротних активів в операціях, що звільнені від ПДВ та не є об’єктом оподаткування.

Зважаючи на такий розподіл «вхідного» ПДВ (відразу при отриманні податкових накладних), «розподілювана» податкова накладна заноситься в розділ II Реєстру з додаванням літери «Р», тобто з літерним позначенням «ПНПР», «ПНЕР» у графі 5 «вид документа».

Приклад. Підприємство здійснює оподатковувану та неоподатковувану діяльність. Визначений за підсумками 2012 року коефіцієнт розподілу склав 0,80 (80 %). У травні придбано основні засоби вартістю 12000 грн. (у тому числі ПДВ — 2000 грн.), призначені для одночасного використання в оподатковуваній та неоподатковуваній діяльності. Розподіл «вхідного» ПДВ за ними відобразиться в розділі II Реєстру за травень так:

 

Розділ II. Отримані податкові накладні

№ з/п

Податкова накладна, розрахунок коригування кількісних та вартісних показників до податкової накладної, митна декларація, касовий чек, транспортний квиток, готельний рахунок, рахунок за послуги зв’язку, рахунок за послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, заява та копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг, відповідно до пункту 201.10 статті 201 розділу V Податкового кодексу України тощо

Загальна сума, включаючи податок на додану вартість

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження), ввезення на митну територію України товарів, придбання послуг, включаючи одержання послуг від нерезидента:

дата отримання

дата складання

порядковий номер (реєстраційний номер — для митної декларації)

вид документа

постачальник

з метою їх використання у межах господарської діяльності для здійснення операцій, які:

найменування
(П. І. Б. —
для фізичної особи — підприємця)

індивідуальний податковий номер

підлягають оподаткуванню за основною ставкою, ставкою 0 %

звільнені від оподаткування, не є об’єктами оподаткування

вартість без податку на додану вартість

сума податку на додану вартість

вартість без податку на додану вартість

сума податку на додану вартість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

24.05.13

24.05.13

65

ПНПР

ТОВ «Старт»

122224435665

12000

8000

1600

2000

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дещо інакше п. 2.10 розд. IV Порядку № 1340 приписує діяти платникам податків, які не знають свій коефіцієнт розподілу, — новоствореним платникам податків, а також платникам податків, у яких протягом попереднього календарного року були відсутні неоподатковувані постачання, а вони з’явилися у звітному періоді (п. 199.3 ПКУ). Спершу «розподілювані» податкові накладні вони відображають у розділі II Реєстру як звичайні податкові накладні, а потім останнім днем звітного періоду розподіляють «вхідний» ПДВ за ними одним (комплексним) «коригувальним» записом, що зменшує відповідним чином суму податкового кредиту (тобто з виключенням сум із податкового кредиту (зі знаком «-») у графах 9, 10 та їх одночасним відображенням (зі знаком «+») у графах 11, 12 розділу II Реєстру). Приклад заповнення Реєстру та відображення «розподілюваних» податкових накладних в такому разі див. у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 102, с. 16. Причому, як свідчить практика, розподіляючи в кінці місяця «вхідний» ПДВ, уносити такий загальний «коригувальний» запис до Реєстру наприкінці місяця слід із зазначенням у графах 6 і 7 власних даних, тобто з відображенням у графі 6 свого найменування та проставлянням у графі 7 свого ІПН.

 

Перенесення даних із Реєстру до рядка 15 декларації з ПДВ

Придбання із «вхідним» ПДВ, що розподіляється, відображаються в окремому рядку 15 декларації з ПДВ (п. 4.4 розд. V Порядку № 1492). При цьому:

— у рядку 15.1 відображають суму «вхідного» ПДВ, що включається до складу податкового кредиту (згідно з розрахованим коефіцієнтом розподілу (ЧВ), який указується у спеціальному полі цього рядка), та відповідні обсяги придбання (без ПДВ);

— у рядку 15.2 відображають тільки обсяги придбання (без ПДВ), що відповідають тій сумі «вхідного» ПДВ, що до складу податкового кредиту згідно з розподілом не включається.

Так, за умовами прикладу, розглянутого вище, рядок 15 декларації з ПДВ за травень потрібно заповнити так:

 

(грн.)

Код рядка

Код додатка

II. ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ

Обсяги придбання (без податку на додану вартість)

Дозволений податковий кредит

колонка А

колонка Б

15

Д5, Д7

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення, ввезення) з податком на додану вартість товарів/послуг та необоротних активів, які частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково в операціях, які не є об’єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України):

10000

х

15.1

 

частина, що включається до складу податкового кредиту

ЧВ — значення колонки 6
(ряд. 1 або ряд. 2)
таблиці 1 Д7

80,00

8000

1600

15.2

 

частина, що не включається до складу податкового кредиту

2000

х

 

Окремо звертаємо увагу на те, що в колонці А розділу II декларації з ПДВ обсяги придбання наводяться «без ПДВ» (див. шапку декларації, колонку А «Обсяги придбання (без податку на додану вартість)»). Тому сума «вхідного» ПДВ, що згідно з розподілом до податкового кредиту не потрапляє (у прикладі відповідно сума з графи 12 розділу II Реєстру «400 грн.»), значення колонки А за рядком 15.2 декларації не збільшує (!). Тобто в рядку 15.2 в колонці А наводяться відповідні обсяги без ПДВ — згідно з прикладом указується сума «2000 грн.» (при цьому суму «400 грн.», що не включається до податкового кредиту, до неї додавати не потрібно — така сума просто не знайде відображення в декларації з ПДВ). Через це в цьому випадку загальна сума із графи 8 розділу II Реєстру, що розподіляється, не дорівнюватиме сумі рядків 15.1 + 15.2 декларації.

Також «розподілювані» податкові накладні (із сумою ПДВ, що поділяється на частини, що включається і не включається до податкового кредиту) відображаються в додатку Д5 до декларації з ПДВ, де показуються розгорнуто двома рядками: тобто і в першій, і в другій таблиці розділу II додатка Д5.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі