Теми статей
Обрати теми

Якщо помилилися при розрахунку авансових внесків з податку на прибуток

Редакція ПБО
Стаття

Якщо помилилися при розрахунку авансових внесків з податку на прибуток

 

Уже протягом півроку платники з торішнім доходом, що перевищує 10 млн грн., сплачують авансові внески з податку на прибуток. На сьогодні щодо цього в них напевно з’явився не лише певний досвід, а й деякі запитання. Наприклад, що робити, якщо при декларуванні податкових зобов’язань за минулий рік їх суму було визначено неправильно? Як виправити таку помилку, адже внаслідок неї було неправильно розраховано й суму щомісячних «прибуткових» авансів? Чим загрожує підприємству їх сплата в неправильному розмірі? Відповідям на ці запитання і присвячено запропоновану статтю.

Наталя БІЛОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Наказ № 1213 — наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства» від 28.09.2011 р. № 1213.

УПК № 1171 — Узагальнююча податкова консультація щодо особливостей подання декларацій з податку на прибуток та сплати податку у 2013 році, затверджена наказом ДПСУ від 21.12.2012 р. № 1171.

 

Основні особливості самостійного виправлення помилок з податку на прибуток у 2013 році

Отже, з 1 січня 2013 року для платників податків, у яких розмір доходів, що враховуються при визначенні об’єкта обкладення податком на прибуток, за попередній звітний податковий рік перевищив 10 млн грн., запроваджено щомісячну сплату авансових внесків з цього податку. Виняток становлять:

— новостворені підприємства;

— сільгоспвиробники (згідно зі ст. 155 ПКУ до них належать підприємства, дохід яких від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва за попередній звітний (податковий) рік перевищує 50 % загальної суми доходу);

— неприбуткові установи та організації.

Сума авансових внесків визначається на підставі річної суми податкового зобов’язання за попередній рік. При цьому базою для розрахунку такої суми, як зазначено у відповідній формулі в рядку 33 декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженої наказом № 1213, є сума рядків 14 і 20 декларації (у рядку 20, нагадаємо, наводиться дивідендний авансовий внесок, який, до речі, невдовзі можна буде зарахувати в рахунок сплати авансового внеску з податку на прибуток // «Податки та бухгалтерський облік, 2013, № 55, с. 4). На наш погляд, використовувати рядок 20 для розрахунку авансів з податку на прибуток не зовсім коректно, на що ми звертали увагу в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 85, с. 15.

Остаточна річна сума зобов’язань з податку на прибуток розраховуватиметься на підставі поданої платником податків декларації з податку на прибуток за підсумками звітного року з урахуванням сплачених протягом цього року авансових платежів, про що свідчить рядок 13.7 Додатка ЗП до рядка 13 декларації. Тобто не пізніше 3 березня 2014 року підприємством буде подана декларація з податку на прибуток за 2013 рік, у якій визначено податкове зобов’язання. У результаті такого декларування не пізніше 11 березня 2014 року до бюджету потрібно буде сплатити додатну різницю між сумою податкового зобов’язання, зафіксованого в декларації за 2013 рік, та сумою сплачених у 2013 році авансових внесків за січень — грудень 2013 року включно. Про те, що податкове зобов’язання, визначене в декларації за 2013 рік, має бути сплачено не пізніше 11 березня 2014 року, нагадують і податківці (п. 7 УПК № 1171).

Отже, будь-яка помилка, допущена при розрахунку показників рядків 14 та/або 20 декларації з податку на прибуток за 2012 рік, відповідно спричинює помилку й у розрахунку суми «прибуткових» авансів (рядки 33 і 34 цієї декларації), що підлягають сплаті протягом 12 календарних місяців (з березня 2013 року по лютий 2014 року). А згідно з абзацом дев’ятим п. 57.1 ПКУ відображена в рядку 34 декларації сума є узгодженою сумою грошового зобов’язання, що з точки зору обов’язковості її сплати в установлені строки ПКУ тотожно поняттю «узгоджена сума податкового зобов’язання» (п. 54.1 ПКУ).

Якщо таку помилку ви виявили самостійно, краще її якнайшвидше виправити. Зробити це можна, керуючись загальним порядком унесення змін до податкової звітності у зв’язку із самостійним виявленням платником податків помилок, що містяться в раніше поданій ним податковій декларації (з урахуванням установленого ст. 102 ПКУ строку давності в 1095 днів), прописаним у п. 50.1 ПКУ.

Нагадаємо, що згідно з цим порядком виправлення помилок минулих податкових періодів здійснюється шляхом:

— подання уточнюючої декларації за відповідний період;

— відображення уточнених даних у податковій декларації за будь-який наступний податковий період, коли такі помилки було виявлено (тобто в поточній декларації).

Проте, як відомо, з 2013 року для більшості платників податку на прибуток як звітний (податковий) період установлено календарний рік, тому для самовиправлення найбільше підходить спосіб коригування через уточнюючу декларацію. При цьому пам’ятайте: в одній уточнюючій декларації можна виправити помилки тільки за один звітний податковий період. Якщо виникає необхідність виправлення помилок, допущених у деклараціях за різні звітні податкові періоди, платнику податків слід подати окрему уточнюючу декларацію до кожної декларації, що потребує коригування.

Як ви знаєте, спеціально розробленої форми уточнюючої декларації не існує. Її форма нічим не відрізняється від звичайної (звітної), у ній потрібно лише проставити позначку «Х» у комірці напроти рядка «Уточнююча» в полі 1 вступної частини декларації, а в полі 2 вказати період, у якому були допущені виявлені помилки (тобто період, що «виправляється»).

Додаток ВП до уточнюючої декларації не заповнюється, а правильні значення доходів, витрат, об’єкта оподаткування, податку на прибуток указуються в такій декларації. При цьому платник податків порівнює суми податкового зобов’язання правильної та помилкової декларацій. У результаті такого порівняння визначається або сума збільшення податкового зобов’язання (недоплата), що фіксується в рядку 23 уточнюючої декларації, або сума зменшення податкового зобов’язання (переплата), яка записується до рядка 26 уточнюючої декларації. У разі виникнення недоплати в рядку 25 уточнюючої декларації наводиться сума пені, а в рядку 27 — сума 3 % «самоштрафу».

Якщо платник усе ж вирішить виправити помилку в поточній декларації, то, по-перше, зробити це можна буде не скоро — тільки у 2014 році, коли настане строк складання річної декларації за 2013 рік. Відповідно результат виправлення помилки буде відображено в особовому рахунку підприємства одночасно з даними цієї декларації, тобто на початку 2014 року. Чекати цього моменту в ситуації, коли сума податкового зобов’язання за 2012 рік та, як наслідок, щомісячних авансових внесків за березень 2013 року — лютий 2014 року занижена, вельми штрафонебезпечно, адже в наявності недоплата податку на прибуток. А по-друге, Додаток ВП до декларації з податку на прибуток, що обов’язково подається при такому варіанті виправлення помилок, не містить спеціальних «авансових» рядків. Тому кращим виходом із ситуації, що склалася, є саме уточнююча декларація.

Разом із тим для включення до складу поточних податкових витрат сум витрат, що не враховані в минулих податкових періодах у зв’язку з допущенням помилок та виявлені у звітному податковому періоді, може бути використано ще один спосіб коригування, установлений п. 138.11 ПКУ. Цей спосіб передбачає, що забуті витрати, понесені в минулих звітних роках (але «не старше» 3 років, з урахуванням відведеного для виправлення помилок 1095-денного строку), незалежно від їх функціонального призначення відображають у складі інших податкових витрат шляхом безпосереднього додавання до поточної декларації за рядком 06.4.39 Додатка IВ до рядка 06.4 декларації без застосування уточнюючої процедури, передбаченої ст. 50 ПКУ. Тобто при відображенні в декларації з податку на прибуток сум витрат, не врахованих у минулих податкових періодах, використання будь-якого із двох способів виправлення помилок, наведених у ст. 50 ПКУ, виключається.

Слід зауважити: у ПКУ також існує схожий «дохідний» п.п. 135.5.12, який встановлює, що доходи, не враховані при обчисленні доходу періодів, які передують звітному, та виявлені у звітному податковому періоді, підлягають включенню до складу інших податкових доходів. Проте механізм такого додавання доходів нам здається незрозумілим, оскільки викликає запитання щодо заповнення звітності. У зв’язку з цим у ситуації із заниженими доходами, щоб уникнути непорозумінь, на наш погляд, краще віддати перевагу самовиправленню традиційними способами (обравши будь-який зручний із двох існуючих варіантів).

До речі, традиційний порядок коригування, про який ми говорили вище, застосовується і щодо виправлення помилок, допущених у декларації з податку на прибуток за три квартали 2012 року, на підставі показників якої здійснювався розрахунок 1/9 суми податку на прибуток для сплати авансового внеску у січні — лютому 2013 року. Тільки майте на увазі: оскільки допущена в цій декларації помилка вплинула і на показники річної декларації з податку на прибуток за 2012 рік (адже вона складається наростаючим підсумком з початку року) та як наслідок на розмір авансового внеску з податку на прибуток, який повинен сплачуватися за березень 2013 року — лютий 2014 року, то відкоригувати доведеться показники відразу двох декларацій — окремо за три квартали 2012 року і окремо за 2012 рік. Причому зробити це, на наш погляд, зручніше за допомогою двох окремих уточнюючих декларацій. Хоча, якщо ви все-таки вирішите з цією метою скористатися поточною декларацією, то разом з нею вам потрібно буде подати два додатки ВП.

Тепер детальніше про те, як коригуються суми авансових внесків з податку на прибуток.

 

Якщо податкове зобов’язання, відображене в декларації з податку на прибуток за 2012 рік, завищено

Завищення в декларації з податку на прибуток за 2012 рік значення рядків 14 та/або 20 призвело до сплати в підвищеному розмірі не лише податкових зобов’язань з цього податку та авансового внеску при виплаті дивідендів (зафіксовані відповідно в рядках 16 і 20 цієї декларації), а й авансового внеску з податку на прибуток (рядок 34 цієї декларації) з березня 2013 року по місяць виявлення помилки.

Зрозуміло, такі дії не загрожують платнику податків жодними штрафними санкціями, установленими ПКУ, адже карається несплата узгодженої суми грошового зобов’язання та/або авансових внесків з податку на прибуток протягом установлених строків (ст. 126 ПКУ), а в цій ситуації — навпаки, спостерігаємо переплату. Проте для самого підприємства зайве перерахування до бюджету коштів протягом цілих 12 місяців абсолютно не доцільно, адже ці кошти цілком можуть використовуватися ним, наприклад, на розвиток та вдосконалення технології й організації виробництва, поліпшення якості продукції тощо. Тому допущену помилку виправити однозначно варто.

Оскільки завищення податкового зобов’язання в торішній декларації могло статися як у результаті завищення суми доходу, так і внаслідок заниження суми витрат, то способи виправлення таких помилок можуть бути різними.

Завищення суми торішнього доходу. Як уже зазначалося, виправлення такої помилки краще здійснити за допомогою уточнюючої декларації. У результаті проведеного коригування в рядку 26 цього документа платник податків повинен буде зафіксувати від’ємне значення різниці між сумою виправленого (правильного) податкового зобов’язання та сумою податкового зобов’язання, відображеного в помилковій декларації за 2012 рік. А в рядках 33 і 34 декларації слід навести правильні (зменшені) показники.

При відображенні даних уточнюючої декларації за 2012 рік за особовим рахунком платника податків сума з рядка 16 (та/або 20) раніше поданої помилкової декларації буде зменшена на суму переплати, що виникла (показник рядка 26 уточнюючої декларації)*. Відповідно зменшаться і суми авансових внесків з податку на прибуток (відображені в рядку 34 помилкової декларації) за всі періоди їх нарахування. На це вказує ДПСУ в УПК № 1171 у відповіді на запитання 12.

* Відповідно до п. 4.3 Інструкції про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби України, затвердженої наказом ДПАУ від 18.07.2005 р. № 276, нарахування узгоджених податкових зобов’язань у картках особових рахунків платників здійснюється в разі подання уточнюючої декларації за датою її фактичного подання.

Майте на увазі: сплачувати до бюджету «прибутковий» авансовий внесок у меншому (правильному) розмірі платник податків зможе тільки після подання уточнюючої декларації. Причому постарайтеся переконатися, що її показники податківці дійсно відобразили в картці вашого особового рахунка. Адже, якщо уточнення з якоїсь причини раптом виявляться не проведеними за особовим рахунком, а авансові внески буде сплачено в меншому розмірі, на вас може очікувати неприємний сюрприз у вигляді все того ж штрафу за ст. 126 ПКУ за їх несплату.

Ну а якщо все було зроблено як слід (уточнюючу декларацію подано і коригування з неї враховано в картці особового рахунка платника податків), «прибутковий» авансовий внесок починаючи з найближчого строку його сплати можна перераховувати у відкоригованому (зменшеному) розмірі або не перераховувати зовсім, якщо переплачених раніше авансових внесків на це вистачає.

Про те, що ця надмірно сплачена сума може бути зарахована в рахунок сплати майбутніх авансових платежів у наступних місяцях, причому автоматично (без подання платником податків заяви про подібне зарахування), дозволяє говорити лист ДПСУ від 01.04.2013 р. № 4420/6/15-14-15-13 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 30, с. 1).

Може трапитися і так, що внаслідок допущеної помилки (завищення доходу) підприємство задекларувало за 2012 рік суму доходу (рядок 01 декларації), яка перевищує 10 млн грн., що спричинило необхідність сплати з березня 2013 року авансових внесків з податку на прибуток. Після виявлення помилки з’ясувалося, що торішній річний дохід насправді не перевищує 10 млн грн. і сплачувати «прибуткові» аванси не потрібно.

У цьому випадку, на наш погляд, підприємство, подавши уточнюючу декларацію за 2012 рік, що свідчить про завищення річного доходу та про відсутність необхідності сплачувати авансові внески з податку на прибуток у березні 2013 року — лютому 2014 року, і впевнившись в тому, що дані цієї уточнюючої декларації відображено в картці особового рахунка, може припинити сплату таких внесків. Сплачені ж до цього моменту суми, імовірно, може бути зараховано в рахунок зменшення податкових зобов’язань з податку на прибуток за 2013 рік за аналогією із заліком сум, сплачених у січні та лютому 2013 року в розмірі 1/9 нарахованої до сплати суми податку за 9 місяців 2012 року платниками, які за підсумками 2012 року не отримали прибуток або отримали збиток. На здійснення цього заліку щодо «січнево-лютневих» авансів такими платниками ДПСУ дає добро в УПК № 1171 (див. відповідь на запитання 19).

Крім того, ст. 43 ПКУ передбачає можливість повернення помилково та/або надмірно сплачених платником податків грошових зобов’язань на його поточний рахунок в установі банку на підставі складеної в довільній формі заяви про таке повернення (пп. 43.3, 43.4 ПКУ).

Заниження суми торішніх витрат. Як уже зазначалося вище, помилково не враховані торішні витрати, виявлені у звітному податковому періоді, може бути враховано без застосування будь-якої уточнюючої процедури у складі податкових витрат підприємства на підставі п. 138.11 ПКУ як інші витрати з відображенням у рядку 06.4.39 Додатка IВ до рядка 06.4 декларації.

Так, якщо, наприклад, підприємство у III кварталі 2013 року виявило забуті витрати на збут II кварталу 2012 року, то їх потрібно буде врахувати, як це встановлює п. 138.11 ПКУ, у складі інших податкових витрат поточного податкового періоду, а не у складі витрат на збут, якими вони насправді були.

Відображення забутих витрат у періоді виявлення помилки за цими правилами супроводжується зменшенням суми декларованих у цьому періоді податкових зобов’язань, а об’єкт оподаткування за той звітний період, до якого первісно мали відноситися виявлені витрати, ніяк не зачіпається.

В умовах щоквартального декларування та сплати податку на прибуток такий спрощений порядок виправлення помилок, пов’язаних із заниженням торішніх витрат, був зручний платникам податків, хоча заперечувався і продовжує заперечуватися податківцями (див. консультацію, розміщену в розділі 102.30.03 ЄБПЗ), які наполягають на необхідності подання Додатка ВП до поточної декларації, у якій виправлялися такі помилки.

Тепер же, коли звітним (податковим) періодом для більшості платників цього податку встановлено календарний рік, ті з них, хто в попередньому році з тієї чи іншої причини допустив заниження податкових витрат, завищивши тим самим об’єкт оподаткування та суму нарахованого до сплати податку на прибуток, також побажають відкоригувати зазначені величини, щоб зменшити розмір авансових внесків за березень 2013 року — лютий 2014 року.

Проте норми п. 138.11 ПКУ, що є спеціальними відносно норм п. 50.1 цього Кодексу в частині виправлення помилок з податку на прибуток, пов’язаних із заниженням витрат, на жаль, не дозволяють цього зробити. Тому у таких платників податків, які вирішать відобразити торішні невраховані витрати в річній декларації за 2013 рік, зменшення розміру авансових внесків, що сплачуються, відбудеться не раніше березня 2014 року.

Водночас, якщо сума неврахованих торішніх витрат значна і дозволяє істотно зменшити величину авансових внесків поточного року, варто подати уточнюючу декларацію за відповідний звітний період 2012 року згідно з п. 50.1 ПКУ, що до того ж відповідатиме позиції податківців. Можливість такого коригування вони підтверджують в УПК № 1171 у відповіді на запитання 12.

 

Якщо податкове зобов’язання, відображене в декларації з податку на прибуток за 2012 рік, занижено

Така ситуація могла скластися як у результаті заниження суми доходу, так і внаслідок завищення суми витрат.

Помилки, пов’язані із заниженням податкового зобов’язання (рядки 14 і 20 декларації з податку на прибуток за 2012 рік), що вплинули на розмір авансових внесків з податку на прибуток (рядок 34 декларації), як і у випадку з його помилковим завищенням виправляються за правилами п. 50.1 ПКУ або через уточнюючу декларацію, або за допомогою поточної декларації.

До подання такої уточнюючої декларації платник податків зобов’язаний сплатити до бюджету суму заниженого податкового зобов’язання, «самоштраф» у розмірі 3 % заниженої суми (п. 50.1 ПКУ) та пеню згідно зі ст. 129 ПКУ. Причому це стосується як власне заниженого податкового зобов’язання з податку на прибуток за 2012 рік, так і занижених «прибуткових» авансів (за кожен місяць заниження), строк сплати яких на дату подання уточнюючої декларації настав. Це підтверджують і фахівці Міндоходів у консультації, розміщеній у розділі 102.30.03 ЄБПЗ.

А от до занижених сум авансових внесків, строк сплати яких ще не настав, штрафні санкції, передбачені п. 50.1 ПКУ, та пеня не застосовуються.

Так, якщо, наприклад, помилку, допущену при обчисленні суми авансових внесків (рядок 34 декларації), самостійно виявлено та виправлено в липні 2013 року (шляхом подання уточнюючої декларації за 2012 рік), то на момент такого виправлення строки сплати авансових внесків за березень, квітень, травень та червень 2013 року вже закінчилися, а отже, фактично платник податків не доплатив до бюджету лише суму, на яку при розрахунку занижено авансовий внесок за березень, квітень, травень, червень.

Заниження ж задекларованих сум авансових внесків за липень 2013 року — лютий 2014 року недоплату не спричинить, оскільки строк їх сплати ще не настав. Відповідно ані «самоштраф», ані пеня на них не нараховуватимуться. Судячи з усього, так само думає і ДПСУ, що підтверджує її відповідь на запитання 12 в УПК № 1171.

Суми недоплати податкового зобов’язання з податку на прибуток (додатне значення різниці між сумою виправленого (правильного) податкового зобов’язання та сумою податкового зобов’язання, відображеного в помилковій декларації за 2012 рік), пені та 3 % «самоштрафу» платник податків за загальним правилом самовиправлення повинен відобразити відповідно в рядках 23, 25 і 27 розділу «Самостійне виправлення помилок» уточнюючої декларації.

Що стосується коригування сум помилково обчислених «прибуткових» авансів, то в рядках 33 і 34 уточнюючої декларації підприємству слід проставити правильні суми (тобто з урахуванням виправлення), неначе помилки і зовсім не було. Отже, відбудеться збільшення суми авансових внесків за всі періоди їх нарахування.

Крім того, на наш погляд, в уточнюючій декларації бажано відобразити також загальною сумою суми недоплати авансових внесків, «самоштрафу» та пені, нараховані виходячи із суми такої недоплати (при цьому пеню слід розрахувати за кожною сумою авансу до дати подання уточнюючої декларації, а потім скласти отримані результати). Однак, оскільки для відображення цих сум у декларації спеціальні рядки не передбачені, можна порадити, керуючись п. 46.4 ПКУ, унести до форми уточнюючої декларації додаткові рядки, подібні за змістом рядкам 23, 25 і 27. Щоправда, у цьому випадку доведеться разом із уточнюючою декларацією подати до податкового органу письмові пояснення таких дій (див. із цього приводу також «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 39, с. 7).

Після виправлення помилки платник податків повинен буде сплачувати в установлені строки авансові внески вже у відкоригованому (збільшеному) розмірі.

Зауважимо: якщо підприємство у 2012 році допустило одночасно заниження податкового зобов’язання (в одному звітному періоді) та завищення податкового зобов’язання (в іншому звітному періоді), то виправити такі помилки слід шляхом подання двох окремих уточнюючих декларацій — за кожен із помилкових періодів. У разі ж використання для цієї мети іншого варіанта (поточної декларації) таке коригування можна об’єднати в одній поточній декларації, відобразивши збільшення податкових зобов’язань за одним Додатком ВП, а їх зменшення — за іншим Додатком ВП. При цьому сума, що підлягає сплаті до бюджету, «згортається», тобто в розділі «Самостійне виявлення помилок» поточної декларації заповнюється і рядок 23 (на підставі рядка 23 додатного Додатка ВП), і рядок 26 (на підставі рядка 26 від’ємного Додатка ВП). Ну а сума «самоштрафу» (рядок 24 поточної декларації), зрозуміло, записується на підставі показника рядка 24 додатного Додатка ВП.

 

Інші випадки виправлення помилок

Окремо розглянемо питання виправлення помилок підприємствами, про які йдеться в абзацах сьомому і восьмому п. 57.1 ПКУ.

Так, платники податків, які відповідають критеріям платників щомісячних авансових внесків з податку на прибуток, але за підсумками I кварталу 2013 року не отримали прибуток або отримали збитки, згідно з абзацом сьомим п. 57.1 ПКУ мали право перейти на щоквартальне подання декларації з податку на прибуток та у II — IV кварталах цього року (тобто з квітня 2013 року) припинити сплату таких внесків. У такому разі податкові зобов’язання вони визначають на підставі податкових декларацій, поданих за підсумками кварталу, півріччя, трьох кварталів та за рік. При цьому податкове зобов’язання, визначене на підставі декларації з податку на прибуток за I квартал 2013 року, зменшується в таких платників на суму авансових внесків за січень — березень 2013 року (див. лист Міністерства доходів і зборів України від 21.05.2013 р. № 3102/6/99-99-19-03-02-15 // «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 58, с. 9).

І тут, зрозуміло, слід ураховувати таке: якщо помилку було допущено в прибутковій декларації за три квартали 2012 року, то платник неправильно визначив розмір авансових внесків лише за січень — лютий 2013 року. Тому виправлення, що вносяться до цієї декларації, спричинюють необхідність коригування сум авансів, сплачених виключно за січень — лютий 2013 року, і не зачіпають суму авансу за березень 2013 року. Відповідно, якщо коригується річна декларація з податку на прибуток за 2012 рік, зміниться тільки сума авансового внеску за березень 2013 року, а суми, сплачені за січень — лютий 2013 року, не коригуватимуться.

І ще. Подаючи декларацію з податку на прибуток за I квартал 2013 року (а можливо, уже й півріччя 2013 року), підприємство повинне було заповнити в Додатку ЗП до неї рядок 13.7, де наводяться суми сплачених у цьому звітному періоді авансових внесків. Оскільки через допущену у 2012 році помилку ці суми було визначено та сплачено у 2013 році в неправильному розмірі, то відкориговано у загальновстановленому порядку має бути і показник рядка 13.7 Додатка ЗП до декларації за І квартал 2013 року зі сплатою за необхідності (у разі недоплати податкового зобов’язання за авансами) «самоштрафу» та пені. Як уже зазначалося, сплачені протягом I кварталу 2013 року суми авансових внесків має бути зараховано в рахунок сплати податкового зобов’язання, визначеного в декларації за I квартал/півріччя 2013 року.

Тепер стосовно платників податків, які за підсумками попереднього звітного року не отримали прибуток або отримали збитки (тобто не мали базового показника для розрахунку щомісячних авансових внесків з податку на прибуток). Такі платники, як передбачено абзацом восьмим п. 57.1 ПКУ, отримавши за підсумками I кварталу 2013 року прибуток, зобов’язані подати декларації з податку на прибуток за перше півріччя, три квартали та за рік для подальшого щоквартального нарахування та сплати податкових зобов’язань з податку на прибуток. Допущені цими платниками торік помилки також впливають як на власне необхідність сплати авансового внеску з податку на прибуток у 2013 році, так і на його величину.

Наприклад, можлива ситуація, коли помилково (через заниження доходу) у рядку 01 декларації з податку на прибуток за три квартали 2012 року або в річній декларації за 2012 рік було задекларовано суму менше 10 млн грн., що автоматично звільняло підприємство від сплати авансових внесків з податку на прибуток у 2013 році. Після виявлення помилки з’ясувалося, що дохід за три квартали 2012 року (або річний дохід за 2012 рік) насправді перевищує 10 млн грн. і сплачувати «прибуткові» аванси було необхідно. Виправляється така помилка у традиційному порядку, описаному вище, — або шляхом подання уточнюючої декларації, або через поточну декларацію. Причому, оскільки поточна декларація в цьому випадку подаватиметься такими платниками починаючи з півріччя 2013 року щоквартально (протягом 40 календарних днів, наступних за звітним кварталом, п.п. 49.18.2 ПКУ), для коригування цілком можна використовувати цей варіант, адже, на відміну від «річників», відображення уточнень за особовим рахунком платника чекати доведеться не так довго — їх буде проведено одночасно з даними поточної декларації.

А оскільки на суми авансів за січень — червень 2013 року, які, як виявилось, підлягали сплаті, але фактично не сплачувалися, виникла недоплата, підприємству тепер необхідно такі суми сплатити разом із «самоштрафом» та пенею й записати їх у рядку 13.7 Додатка ЗП до піврічної декларації за 2013 рік з тим, щоб вони були зараховані в рахунок сплати податкового зобов’язання з податку на прибуток за цією декларацією. При цьому сплачувати авансові внески таким платникам за липень 2013 року — лютий 2014 року, на нашу думку, вже не потрібно.

 

Відповідальність за заниження податкового зобов’язання за авансовими внесками

Попереджаємо: виправлення помилки, пов’язаної із заниженням податкового зобов’язання 2012 року (трьох кварталів 2012 року) та як наслідок авансових внесків з податку на прибуток, краще не ігнорувати. Річ у тім, що виявлення зазначеної помилки контролюючим органом для платника податків (крім необхідності сплати власне суми заниження податкового зобов’язання за авансовими внесками) може загрожувати санкціями згідно з п. 123.1 ПКУ у вигляді штрафу в розмірі 25 % суми самостійно визначеного контролюючим органом податкового зобов’язання. При повторному такому порушенні протягом 1095 днів сума штрафу становитиме вже 50 % суми нарахованого податкового зобов’язання.

Крім того, за таку помилку, виявлену контролюючим органом, керівника підприємства та головного бухгалтера може бути притягнуто відповідно до п. 1631 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-Х до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі від 5 до 10 нмдг (при повторному порушенні протягом року — від 10 до 15 нмдг).

Бажаємо вам помилятися якомога рідше. А вже якщо це сталося, хай помилки будуть незначними та їх легко можна буде виправити! А оскільки тема помилок практично невичерпна, ми обов’язково ще неодноразово повертатимемося до неї на сторінках видання.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі