Теми статей
Обрати теми

Заповнюємо розділ II Реєстру виданих та отриманих податкових накладних

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Червень, 2013/№ 47
Друк
Стаття

Заповнюємо розділ II Реєстру виданих та отриманих податкових накладних

 

На продовження теми докладно проаналізуємо й порядок заповнення розділу ІІ Реєстру, а саме: які операції підлягають відображенню в цьому розділі Реєстру, які документи є підставою для їх відображення, а також розглянемо окремі ситуації, що мають свої особливості запису в Реєстрі.

Наталія ДЗЮБА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи — підстави для заповнення розділу II Реєстру

Підставами для здійснення записів у розділі II Реєстру є такі документи (див. п. 1 розд. IV Порядку № 1340), отримані від постачальників:

1) податкові накладні;

2) розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної);

3) митні декларації на ввезення товарів;

4) товарні чеки чи інші розрахункові документи, що засвідчують факт сплати ПДВ у зв’язку з придбанням товарів/послуг;

5) первинні документи, складені відповідно до Закону про бухоблік, що підтверджують факт отримання товарів/послуг;

6) транспортні квитки, готельні рахунки або рахунки, що виставляються платнику податку за послуги зв’язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму ПДВ та податковий номер продавця (крім тих, форму яких встановлено міжнародними стандартами);

7) касові чеки, що містять суму отриманих товарів/послуг, загальну суму нарахованого ПДВ (із визначенням фіскального номера та податкового номера постачальника), на загальну суму отриманих товарів/послуг не більше 200 грн. на день (без урахування ПДВ);

8) бухгалтерська довідка, що складається у випадку (п.п. 2.4 розд. IV Порядку № 1340):

— коригування внаслідок часткового використання товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського та переробного виробництва (ряд. 16.2 декларації з ПДВ);

— коригування з постачання сільськогосподарської продукції або продукції власного виробництва переробного підприємства в митному режимі експорту (переноситься з декларації з відміткою 0121/0122/0123 або декларації з відміткою 0140);

— коригування, що проводиться у зв’язку з перерахунком частки використання товарів/послуг в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях за останній податковий період календарного року (ряд. 16.4 декларації з ПДВ);

— якщо до податкового кредиту включаються суми ПДВ, сплачені (нараховані) у вартості товарів/послуг, необоротних активів, що не були включені до складу ПК при придбанні або виготовленні таких товарів/послуг, необоротних активів, та/або з яких були визначені податкові зобов’язання відповідно до п. 198.5 ПКУ, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі при переведенні невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів.

При цьому бухгалтерська довідка повинна відповідати таким вимогам:

1) вона повинна бути складена згідно з податковими накладними, митними деклараціями, іншими документами, передбаченими п. 201.11 ПКУ (транспортні квитки, касові чеки тощо), що є підставою для нарахування сум ПДВ, які включаються до податкового кредиту, та містити вичерпний перелік таких документів;

2) мають бути враховані норми п. 198.6 ПКУ (найімовірніше, мається на увазі строк 365 днів із дати складання податкової накладної, а за операціями, щодо яких застосовується касовий метод, — 60 днів із дати оплати).

Документи, що є підставою для заповнення розділу II Реєстру, мають такі умовні позначення:

 

Умовні позначення документів

Позначення

Роз’яснення

ПНП

податкова накладна, складена на паперових носіях

ПНЕ

електронна податкова накладна

РКП

розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної), складений на паперових носіях

РКЕ

електронний розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної)

МДП

митна декларація, складена на паперових носіях

МДЕ

електронна митна декларація

ЧК

касовий чек

ТК

транспортний квиток

ГР

готельний рахунок

ПЗ

рахунок за послуги зв’язку

ПО

послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку

ЗП

заява платника та копії товарних чеків чи інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону про бухоблік, що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг згідно з п. 201.10 ПКУ

НП

документ, який засвідчує придбання товарів/послуг на митній території України в осіб, не зареєстрованих як платники податку на додану вартість

БО

документ бухгалтерського обліку, у тому числі бухгалтерська довідка

 

Операції для розділу II Реєстру

Як бачимо, у розділі II Реєстру відображаються не лише податкові накладні, а й інші документи, що підтверджують право на податковий кредит при придбанні або свідчать про безПДВшне придбання або коригувальні операції.

Як випливає з Порядку № 1340, у розділі II Реєстру повинні відображатися операції

з придбання (виготовлення, будівництва, спорудження, створення) на митній території України товарів/послуг та необоротних активів,

з увезення товарів, необоротних активів на митну територію України (у тому числі у зв’язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внеску до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності),

із метою їх подальшого використання:

— в оподатковуваних за основною та нульовою ставками операціях;

— у звільнених від оподаткування операціях або операціях, що не є об’єктом оподаткування;

— в операціях, не призначених для використання в господарській діяльності;

— для постачання послуг за межами митної території України.

Тобто в розділі II Реєстру відображаються не лише операції придбання, що обкладаються ПДВ, а й ті, що звільнені від ПДВ, і такі, що не є об’єктом обкладення ПДВ.

 

Порядок заповнення рядків розділу II Реєстру

Порядок заповнення розділу II Реєстру для зручності наведемо в табличній формі:

 

№ графи

Підпункт розд. IV Порядку № 1340

Назва рядка / порядок її заповнення

1

2

3

графа 1

п.п. 2.1

«№ з/п»

Наводиться порядковий номер запису.
Хоча в Порядку № 1340 прямих вказівок щодо порядку нумерації записів у розд. II Реєстру немає, на наш погляд, така нумерація може виконуватися за тими ж правилами, що і в розділі I. Тобто нумерація записів здійснюється зручним для платника податку способом:
— або з першого номера кожного звітного податкового періоду (щомісячно, щоквартально);
— або наростаючим підсумком з початку року.
Порядковий номер запису переноситься на документ, на підставі якого провадиться запис

графа 2

п.п. 2.2

«<…> дата отримання»

Зазначається дата отримання документа.
При відображенні бухгалтерської довідки в цій графі вказується дата її складання

графа 3

п.п. 2.3

«<…> дата складання»

Переноситься дата податкової накладної чи іншого документа.
При відображенні бухгалтерської довідки в цій графі вказується дата складання ПН, РК чи іншого документа, на підставі якого складено бухгалтерську довідку

графа 4

п.п. 2.3

«<…> порядковий номер (реєстраційний номер — для митної декларації)»

Переноситься номер ПН чи іншого документа.
При відображенні бухгалтерської довідки в цій графі зазначається номер ПН, РК чи іншого документа, на підставі якого складено бухгалтерську довідку.
Указуються виключно числові значення з урахуванням того, що ПН, РК, складені філіями (структурними підрозділами) та/або за видами діяльності, що передбачає спеціальний режим оподаткування, мають порядковий номер з урахуванням коду спеціального режиму та/або числового коду філії, що вказується через дріб (див. розділ 101.21 ЄБПЗ)

графа 5

пп. 2.4, 2.10

«<…> вид документа»

Наводиться умовне позначення документа (див. вище).
До позначення «БО» додається позначення виду документа, на підставі якого складено бухгалтерську довідку, тобто документа, яким підтверджується операція з постачання (наприклад, БОПНП — у разі віднесення до ПК сум податку на підставі паперової ПН, БОПНЕ — на підставі електронної ПН тощо).
Якщо дані документа включаються до уточнюючих розрахунків за звітний період, до виду документа додається літера «У».
Якщо за ПН або РК здійснюється розподіл податкового кредиту, до виду документа додається літера «Р»

графа 6

п.п. 2.5

«<…> найменування (П. І. Б. — для фізичної особи — підприємця)»

Зазначається найменування юридичної особи (П. І. Б. фізичної особи — підприємця) постачальника.
У разі придбання товарів за межами митної території України та отримання послуг від нерезидента на митній території України в цій графі проставляються країна нерезидента та найменування (прізвище, ім’я, по батькові /за наявності/ — для фізичної особи) нерезидента

графа 7

п.п. 2.6

«<…> індивідуальний податковий номер»

Указується ІПН постачальника — платника ПДВ.
Застосовуються такі умовні ІПН:
200000000000 — товари/послуги придбані в нерезидента та не призначаються для використання в господарській діяльності або придбані з метою їх використання для постачання послуг за межами митної території України чи послуг, місце постачання яких визначається відповідно до п. 186.3 ПКУ (за межами України);
300000000000 — товари/послуги придбано в нерезидента та призначено для використання в оподатковуваних операціях;
400000000000 — товари/послуги придбано в особи, не зареєстрованої як платник ПДВ.
При відображенні бухгалтерської довідки в цій графі вказується ІПН постачальника, який склав ПН, РК чи інший документ, на підставі якого складено бухгалтерську довідку.
При отриманні послуг банку з РКО в цьому рядку зазначається «0» (див. розділ 101.21 ЄБПЗ)

графа 8

п.п. 2.7

«Загальна сума, включаючи податок на додану вартість»

Відображається загальна сума (уключаючи ПДВ)

графи 9, 11, 13, 15

пп. 2.4, 2.8

«Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження), ввезення на митну територію Україні товарів <…> вартість без податку на додану вартість»

Указується вартість товарів/послуг та необоротних активів без ПДВ.
При внесенні записів на підставі РК такі записи здійснюються з відповідним знаком («+» або «-»).
При відображенні бухгалтерської довідки у графі 9 зазначається сума зі знаком «+», а в графах 11, 13, 15, — зі знаком «-»

графи 10, 12, 14, 16

пп. 2.4, 2.9

«Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження), ввезення на митну територію Україні товарів <…> сума податку на додану вартість»

Наводиться сплачена (нарахована) сума ПДВ за товарами/послугами та необоротними активами, визначена виходячи з їх вартості, зазначеної у графах 9, 11, 13 і 15 (відповідно).
Сума ПДВ, зазначена у графах 12, 14 і 16, до податкового кредиту не включається.
У разі придбання у платника ПДВ товарів/послуг та необоротних активів, що звільнені від оподаткування та не є об’єктом оподаткування, а також придбання в особи, не зареєстрованої як платник ПДВ, у графах 10, 12, 14 і 16 проставляється нуль.
У разі виконання записів на підставі РК такі записи здійснюються з відповідним знаком («+» або «-»).
При відображенні бухгалтерської довідки у графі 10 указуються суми зі знаком «+», а у гр. 12, 14, 16 — зі знаком «-»

 

Повернення товарів, передоплат

Особливості ПДВ-обліку при поверненнях застерігає спеціальна ст. 192 ПКУ, що передбачає можливість проведення коригування податкового кредиту при поверненні товару, передоплати. Підставою для проведення коригування є розрахунок коригування (РК) (додаток 2 до податкової накладної), який покупець повинен отримати від постачальника та підписати. Дані такого РК відображаються в розділі II Реєстру так:

у графі 1 проставляється номер запису РК, зазначений номер переноситься на РК;

у графі 2 вказується дата отримання РК;

у графи 3 і 4 переносяться відповідні реквізити РК;

у графі 5 вказується вид документа — «РКП» (до податкової накладної, складеної на паперових носіях) або «РКЕ» (до податкової накладної, складеної в електронному вигляді);

у графах 6 і 7 — зазначаються відповідно найменування (П. І. Б. підприємця) постачальника та його ІПН;

у графі 8 указується загальна сума, уключаючи ПДВ, зі знаком «-»;

у графі 9 — вартість придбання без ПДВ зі знаком «-»;

у графі 10 проставляється сума ПДВ зі знаком «-».

 

Чек на суму до 240 грн.

Без отримання податкової накладної віднести ПДВ до податкового кредиту можна на підставі касових чеків, в яких зазначено (п.п. «б» п. 201.11 ПКУ):

— суму отриманих товарів/послуг;

— загальну суму нарахованого податку;

— фіскальний номер;

— податковий номер постачальника.

Суми ПДВ за касовим чеком може бути віднесено до складу податкового кредиту тільки за умови, що загальна сума отриманих товарів (послуг) не перевищує 200 грн. на день (без урахування ПДВ). Тобто гранична сума ПДВ, яку може бути віднесено за касовим чеком (касовими чеками) до податкового кредиту, становить не більше 40 грн. на день.

До розділу II Реєстру касовий чек на суму до 240 грн. за день уноситься так:

у графі 1 указується порядковий номер запису в Реєстрі, який переноситься на чек;

у графі 2 — дата отримання чека;

у графах 3, 4 — дата виписки та номер чека;

у графі 5 — вид документа — «ЧК»;

у графах 6, 7 — найменування (П. І. Б. — для фізособи-підприємця) та ІПН продавця;

у графі 8 — загальна сума придбання з урахуванням ПДВ;

у графах 9, 11, 13 або 15 (залежно від подальшого напряму використання товарів/послуг)— сума придбання без ПДВ;

у графах 10, 12, 14 або 16 відповідно відображається сума ПДВ.

 

Якщо сума чека перевищує 240 грн.

Як зазначено в п. 2.4 розд. IV Порядку № 1340, якщо загальна сума отриманих товарів/послуг за касовим чеком перевищує 200 грн. (без урахування ПДВ), платник не має права віднести до складу податкового кредиту ані всю суму ПДВ, сплачену при придбанні товарів/послуг, ані її частину. Аналогічні висновки містяться і в листі ДПАУ від 22.04.2011 р. № 7680/6/16-1515-20.

Касовий чек на суму більше 240 грн. (із ПДВ) до розділу II Реєстру платник уносить так: у графі 5 проставляє позначення «ЧК», у графі 8 наводить загальну суму придбання (із ПДВ) та заповнює графи 13 і 14 (тобто як використання товарів/послуг у негосподарській діяльності).

 

Чеки з оподатковуваними та неоподатковуваними операціями

До розділу ІІ Реєстру касовий чек, в якому одночасно відображено товари/послуги, що обкладаються ПДВ за основною ставкою, і ті, що звільнені від обкладення ПДВ або не є об’єктом обкладення цим податком, записуються одним рядком з урахуванням таких особливостей (див. також розділ 101.21 ЄБПЗ):

у графі 5 проставляється відмітка «ЧК»;

у графі 8 зазначається повна вартість придбаних товарів/послуг з ПДВ, указаних у касовому чеці;

у відповідній графі 9, 11, 13, 15, залежно від того, з якою метою придбано товари/послуги, зазначається повна їх вартість без ПДВ;

у відповідній графі 10, 12, 14, 16 проставляється сума ПДВ, указана в касовому чеці.

Решта граф розділу заповнюється без урахування будь-яких особливостей.

 

Скарга на постачальника

Якщо платник ПДВ, керуючись п. 201.10 ПКУ, разом із декларацією з ПДВ подає заяву зі скаргою на постачальника з метою включення сум ПДВ до складу податкового кредиту, то в розділі II Реєстру така процедура відображається так:

у графі 5 робиться відмітка «ЗП» (п.п. 2.4 розд. IV Порядку № 1340);

у графах 6, 7 зазначаються реквізити постачальника (найменування, індивідуальний податковий номер), на якого подається скарга. Інші графи заповнюються без особливостей.

 

Транспортні квитки

Транспортний квиток є одним із тих документів, які можуть замінити податкову накладну (п. 201.11 ПКУ), і на його підставі платник може відобразити податковий кредит. Головне, щоб квиток містив загальну суму платежу, суму ПДВ та ІПН продавця (крім тих, форму яких установлено міжнародними стандартами). Підставою для відображення податкового кредиту з ПДВ платниками цього податку може бути також електронний авіаквиток, що містить ті самі реквізити, за умови нарахування за такими квитками податкових зобов’язань (див. лист ДПАУ від 29.04.2011 р. № 8248/6/16-1515-26 // «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 65).

До вартості транспортного квитка входить збір на обов’язкове страхування від нещасних випадків на транспорті, який не включається до бази обкладення ПДВ.

Як випливає з консультації податківців, розміщеної в розділі 101.21 ЄБПЗ, щодо порядку відображення в розділі II Реєстру податків, зборів, що входять до ціни товару/послуги та не включаються до бази обкладення ПДВ, на підставі податкових накладних, інших документів (транспортних квитків, рахунків тощо), то, на їх думку, у Реєстрі суми таких податків і зборів не відображаються. Аргумент — невідображення сум таких податків/зборів у податковій накладній. А як же бути з іншим документом — самим транспортним квитком, адже в ньому наводиться сума страхового збору?

Зауважимо: раніше податківці (див. консультацію в розділі 101.21 ЄБПЗ, що наразі втратила чинність, але вочевидь така їх думка збережеться) пропонували загальну вартість транспортного квитка в розділі II Реєстру розподіляти за двома рядками:

перший рядок заповнювати у звичайному порядку виходячи з оподатковуваної частини квитка, при цьому у графі 5 ставити відмітку «ТК», у графі 9 указувати частину вартості транспортного квитка (без суми страхового збору), що підлягає обкладенню ПДВ, у графі 10 — ПДВ від цієї частини;

— у другому рядку у графі 5 ставити відмітку нуль, у графі 9 — суму страховки, у графі 10 — також зазначати нуль. При цьому, на наш погляд, у графах 2 — 7 слід указувати ті самі реквізити, що і в попередньому (першому) рядку відображення в реєстрі квитка, у графі 8 — суму страховки.

 

Придбання в неплатників ПДВ

У разі придбання товарів/послуг у неплатників ПДВ податкової накладної у платника податків не буде. Облік придбаних товарів/послуг у такому разі ведеться на підставі документів, що засвідчують їх постачання (п. 1.4 розд. IV Порядку № 1340). Такими документами можуть бути товарні накладні, акти наданих послуг, платіжні документи тощо.

У ситуації придбання товарів/послуг у неплатника ПДВ розділ ІІ Реєстру заповнюється так (див. також розділ 101.21 ЄБПЗ):

у графі 1 проставляється номер запису документа, що засвідчує факт придбання товару/послуги. Зазначений номер запису переноситься на документ;

у графі 2 вказується дата отримання документа;

до граф 3, 4 переносяться відповідні реквізити документа (дата складання та порядковий номер документа);

у графі 5 ставиться відмітка «НП» (п.п. 2.4 розд. IV Порядку № 1340);

у графі 6 указується найменування (П. І. Б. — для фізособи-підприємця) постачальника;

у графі 7 відображається умовний ІПН «400000000000» (п.п. 2.6 розд.IV Порядку № 1340);

у графі 8 зазначається загальна сума придбання;

у графах 9, 11, 13 і 15 указується вартість товарів/послуг та основних засобів без ПДВ;

у графах 10, 12, 14 і 16 проставляється нуль (п.п. 2.9 розд. IV Порядку № 1340).

Відображати операції з неплатниками ПДВ у розділі ІІ Реєстру потрібно за правилом першої події, тобто або за датою списання коштів з рахунка, або за датою отримання товарів/послуг. На це звертали увагу і податківці (див. лист ДПСУ від 25.10.2011 р. № 4261/6/15-3415-04 // «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 93). При цьому податківці зазначили: якщо першою подією є передоплата товарів/послуг неплатнику ПДВ, то документом для відображення такої операції в Реєстрі буде рахунок або платіжне доручення на перерахування коштів.

 

Імпорт товарів

Імпортні операції показуються в розділі ІІ Реєстру на підставі належно оформлених МД (п. 1 розд. IV Порядку № 1340). Це зумовлено тим, що при імпорті податкової накладної в підприємства не буде, а її замінником та документом, що засвідчує право на податковий кредит, є митна декларація (у тому числі й тимчасова — див. лист ДПСУ від 29.01.2013 р. № 1387/6/15-3115 // «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 18, с. 11, а також розділ 101.10 ЄБПЗ), що оформлена відповідно до вимог законодавства та підтверджує сплату податку.

Тому при відображенні в розділі ІІ Реєстру операції з імпорту товару потрібно врахувати такі особливості (див. також розділ 101.21 ЄБПЗ):

у графі 1 зазначається номер запису, який переноситься на МД (тимчасову МД);

у графах 2, 3 вказується дата отримання та відповідно складання МД (тимчасової МД);

у графі 4 зазначається реєстраційний номер МД, а саме останні шість знаків порядкового номера МД;

у графі 5 наводиться позначення «МДП» (якщо МД складена на паперовому носії) або «МДЕ» (якщо МД складена в електронному вигляді);

у графі 6 проставляється країна нерезидента та найменування (П. І. Б. /за наявності/ — для фізособи) нерезидента;

у графі 7 указується умовний ІПН «300000000000», а якщо товари, що придбавалися в нерезидента, не призначені для використання в госпдіяльності, або придбані з метою їх використання в постачаннях послуг за межами митної території України або послуг, місце постачання яких визначається відповідно до п. 186.3 ПКУ за межами України, — зазначається ІПН «200000000000» (п.п. 2.6. розд. IV Порядку № 1340);

у графі 8 указується загальна сума з урахуванням ПДВ;

у графах 9, 11, 13 і 15 наводиться вартість товарів та необоротних активів без ПДВ;

у графах 10, 12, 14 і 16 зазначається сплачена сума ПДВ, визначена виходячи з їх вартості, указаної в графах 9, 11, 13 і 15 (відповідно).

Операції з придбання товарів за межами митної території України та їх постачання нерезиденту без фактичного ввезення на митну територію України не підлягають відображенню в Реєстрі та декларації з ПДВ (див. розділ 101.21 ЄБПЗ).

 

«Необ’єктні» операції

Згідно з п.п. 1.4 розд. ІII Порядку № 1340 облік операцій з постачання товарів/послуг, які не є об’єктом обкладення ПДВ відповідно до вимог ст. 196 ПКУ, ведеться на підставі документів бухгалтерського обліку. У цьому випадку дані бухгалтерських документів відображаються в покупця в розділі ІІ Реєстру, оскільки саме вони засвідчують факт необ’єктного придбання товарів/послуг.

У ситуації придбання товарів/послуг, що не є об’єктом обкладення ПДВ, розділ ІІ Реєстру заповнюється так (див. також розділ 101.21 ЄБПЗ):

у графі 1 записується порядковий номер, який відповідає порядковому номеру в реєстрі та проставляється у графі 4;

у графах 2, 3 — відповідні дати отримання та виписування документа;

у графі 5 «БО»;

у графі 6 указується найменування (П. І. Б. — для фізичної особи) постачальника;

у графі 7 — зазначається нуль;

у графі 8 вказується загальна сума покупки;

у графах 9, 11, 13 і 15 — вартість придбаних товарів/послуг залежно від їх подальшого використання;

у графах 10, 12, 14, 16 — зазначається нуль.

 

Послуги банку з РКО

Незважаючи на те що послуги банку з розрахунково-касового обслуговування (РКО) не є об’єктом обкладення ПДВ (п.п. 196.1.5 ПКУ) і на них податкова накладна не виписується, показувати в розділі ІІ Реєстру отримані послуги банку з РКО потрібно.

Згідно з п. 1 розд. IV Порядку № 1340 у розділі ІІ Реєстру відображаються документи, на підставі яких здійснюється облік придбання товарів/послуг. Стосовно придбання послуги банку з РКО такими документами є банківська виписка або акт наданих послуг (меморіальний ордер).

Якщо згідно з договором оплата за РКО справляється банком після закінчення місяця на підставі акта наданих послуг (меморіального ордера), то такі послуги включаються до розділу ІІ Реєстру за таким актом (меморіальним ордером). Якщо ж єдиний акт не оформляється, а витрати на РКО відображаються на підставі виписок, то в цьому випадку послуги РКО заносяться до розділу ІІ Реєстру за кожною випискою банку (див. лист ДПСУ від 25.10.2011 р. № 4261/6/15-3415-04 // «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 93).

При цьому в обох випадках (також див. розділ 101.21 ЄБПЗ):

у графі 1 — записується порядковий номер, що відповідає порядковому номеру запису в Реєстрі, та проставляється у графі 4;

у графах 2 і 3 указуються відповідно дати отримання та виписки документа (акта/мемориального ордера або банківської виписки);

у графі 5 Реєстру проставляється «БО» (у названому вище листі податківці пропонували вказувати в цій графі «НП», проте ще тоді ми вважали подібний варіант некоректним, оскільки більшість банків є платниками ПДВ);

у графі 7 — проставляється «0»;

у графі 8 зазначається загальна сума покупки;

у графах 9, 11, 13 і 15 указується вартість послуг (залежно від напряму подальшого використання таких послуг);

у графах 10, 12, 14, 16 — відповідно проставляється «0».

Крім того відображенню в декларації з ПДВ (див. розділ 101.21 ЄБПЗ) і відповідно в розділі II Реєстру не підлягає плата банку за середньоденні залишки на поточних рахунках платника ПДВ.

 

Послуги, отримані від нерезидента

Послуги з місцем постачання на митній території України. Відповідно до п.п. «б» п. 185.1 ПКУ об’єктом обкладення ПДВ є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України згідно зі ст. 186 ПКУ. Згідно з п. 180.2 ПКУ особою, відповідальною за нарахування і сплату ПДВ до бюджету у випадку постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками ПДВ, якщо місце постачання послуг розташоване на митній території України, є одержувач послуг.

Згідно з п.п. 1.3 розд. IV Порядку № 1340 операції з отримання послуг від нерезидента відображаються на підставі податкової накладної, податкові зобов’язання за якою включені в податкову декларацію попереднього періоду. Тобто така податкова накладна відображається в Реєстрі двічі — спочатку в розділі I Реєстру в періоді виникнення податкових зобов’язань (детальніше за див. на с. 12 цього номера), а в наступному періоді в розділі II Реєстру з врахуванням наступних особливостей:

у графі 1 — проставляється номер запису податкової накладної, який переноситься на цю податкову накладну;

у графі 2 — вказується дата податкової накладної;

в графи 3 і 4 переносяться відповідні реквізити податкової накладної;

у графі 5 вказується вид документа — «ПНЕ14» (електронна податкова накладна) або «ПНП14» (податкова накладна, складена на паперових носіях);

у графі 6 вказується країна та найменування (П. І. Б. /за наявності/ — фізособи) нерезидента;

у графі 7 зазначається ІПН «300000000000». Якщо послуги, придбані в нерезидента, не призначаються для використання в госпдіяльності або придбані для постачання послуг за межами митної території України або для постачання послуг, місце постачання яких визначається відповідно до п. 186.3 ПКУ, у цій графі наводиться умовний ІПН и200000000000» (п.п. 2.6 розд. IV Порядку № 1340).

Послуги з місцем постачання за межами митної території України. На думку податківців (див. розділ 101.21 ЄБПЗ), не підлягають відображенню ні в Реєстрі, ні в декларації з ПДВ послуги, що придбавалися в нерезидента з місцем постачання за межами митної території України.

Проте на нашу думку, такі необ’єктні послуги повинні відображатися і у відповідних графах розділу II Реєстру, при цьому в графі 5 фіксується вид документа «БО».

 

Міжнародні перевезення

Згідно з п.п. «е» п. 185.1 ПКУ операції з постачання послуг з міжнародних перевезень вантажів, пасажирів та багажу залізничним, автомобільним, морським, річковим та авіаційним транспортом виведено в самостійний об’єкт оподаткування. При цьому, як передбачено п.п. «а» п.п. 195.1.3 ПКУ, міжнародні перевезення вантажів, пасажирів та багажу залізничним, автомобільним, морським, річковим та авіаційним транспортом обкладаються ПДВ за ставкою 0 %.

Нульова ставка ПДВ застосовується до всього маршруту міжнародного перевезення, підтвердженого єдиним міжнародним перевізним документом (див. запитання 6 розділу II УПК № 610, а також лист ДПСУ від 05.05.2012 р. № 12804/7/15-3417-05), — за ставкою 0 % оподатковується весь маршрут (що пролягає як по території України, так і за її межами, — від пункту відправлення до пункту призначення), за умови, що він здійснюється за єдиним міжнародним перевізним документом.

До розділу II Реєстру дані «міжнароднопослугової» податкової накладної до граф 2 — 7 заносяться у звичайному порядку. У графі 8 вказується загальна сума постачання. При цьому залежно від подальшого використання придбаних послуг їх вартість відображається відповідно у графах 9, 11, 13 або 15. У графах 10, 12, 14 і 16 зазначається нуль.

Якщо послуги міжнародного перевезення здійснює перевізник-нерезидент, то такі «нульові» правила оподаткування не працюють і, як роз’яснювалося в УПК № 610, «нульові» податкові зобов’язання з вартості послуг міжнародного перевезення в такому разі не виникають (тобто міжнародне перевезення, що здійснюється перевізником-нерезидентом, просто «випадає» з-під об’єкта оподаткування). Тому нараховувати «нульовий» ПДВ з нерезиденських послуг міжнародного перевезення та виписувати «нульову» податкову накладну, орієнтуючись на правила ст. 208 ПКУ, отримувачу-резиденту (замовнику нерезидентського перевезення) у цьому випадку не потрібно. А в Реєстрі замовник такі операції відображає як придбання в неплатника ПДВ.

Запис у розділі II Реєстру придбаних міжнародних послуг від нерезидента в такому разі робиться на підставі документів, що засвідчують їх постачання (п. 1.4 розд. IV Порядку № 1340):

у графі 5 ставиться відмітка «НП» (п.п. 2.4 розд. IV Порядку № 1340);

у графі 6 указуються країна та найменування (П. І. Б. — для фізособи-підприємця) постачальника;

у графі 7 відображається умовний ІПН «400000000000» (п.п. 2.6 розд.IV Порядку № 1340);

у графі 8 зазначається загальна сума придбання;

у графах 9, 11, 13 і 15 указується вартість товарів/послуг та основних засобів без ПДВ;

у графах 10, 12, 14 і 16 проставляється нуль (п.п. 2.9 розд. IV Порядку № 1340).

 

Податкова накладна з різними ставками

Отримана податкова накладна, в якій одночасно містяться товари/послуги, що оподатковуються як за основною ставкою, так і за ставкою 0 % (складання такої накладної можливо згідно з абзацом другим п. 9 Порядку № 1379), за роз’ясненнями податківців (див. розділ 101.21 ЄБПЗ), відображається в розділі II Реєстру одним рядком.

При цьому залежно від подальшого використання придбаних товарів/послуг їх вартість без ПДВ відображається у графах 9, 11, 13 і 15, а сума ПДВ — відповідно у графах 10, 12, 14 і 16. Решта граф заповнюється в загальному порядку.

 

Відновлення податкового кредиту

Якщо до податкового кредиту включено суми ПДВ, сплачені (нараховані) у вартості товарів/послуг, необоротних активів, які не були включені до складу податкового кредиту при їх придбанні або виготовленні та/або за якими здійснювалося умовне постачання згідно з п. 198.5 ПКУ (якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися в операціях, що обкладаються ПДВ, у межах господарської діяльності, у тому числі при переведенні невиробничих необоротних активів до складу виробничих), то підставою для заповнення розділу II Реєстру буде бухгалтерська довідка.

До бухгалтерської довідки п.п. 2.4 розд. IV Порядку № 1340 висуваються такі вимоги:

— вона повинна бути складена згідно з податковою накладною, митною декларацією, іншими документами, передбаченими п. 201.11 ПКУ (транспортні квитки, касові чеки тощо), що є підставою для нарахування сум ПДВ, які відносяться до ПК, та містити вичерпний перелік таких документів;

— має бути враховано норми п. 198.6 ПКУ (схоже, мається на увазі строк 365 днів із дати складання податкової накладної, а за операціями, щодо яких застосовується касовий метод, — 60 днів із дати оплати)*.

* Аналогічна вимога міститься і в п.п. 4.5.5 розд. V Порядку № 1492.

Тобто Мінфін фактично обмежив строк, протягом якого платник ПДВ може скористатися правом на податковий кредит у разі зміни напряму використання товарів/послуг (неоподатковувані операції на оподатковувані операції). На можливість відновлення податкового кредиту платником податків тільки протягом 365 днів із дати складання податкової накладної звертають увагу і податківці (див. лист ДПСУ від 27.03.2013 р. №4692/6/15-3115). Проте такий підхід є навряд чи справедливим.

На наш погляд, у п. 198.6 ПКУ йдеться про обмеження строку формування податкового кредиту в разі, коли платник ПДВ мав право на формування податкового кредиту, але «не захотів» ним скористатися. А при зміні напряму використання товарів/послуг ситуація інша: платник не має права на формування податкового кредиту в момент придбання, а в момент використання товарів/послуг таке право виникає.

У разі відновлення податкового кредиту, керуючись п.п. 2.4 розд. IV Порядку № 1340, заповнювати розділ II Реєстру потрібно так:

у графі 1 указується порядковий номер запису в Реєстрі, який переноситься на бухгалтерську довідку;

у графі 2 — дата складання бухгалтерської довідки;

у графах 3, 4, 6, 7 — відповідно дата складання, порядковий номер податкової накладної, найменування та ІПН постачальника, який її склав;

у графі 5 — вид документа «БО», до якого додаються позначення виду документа, яким підтверджується операція з постачання (БОПНП — у разі віднесення до ПК сум податку на підставі паперової податкової накладної, БОПНЕ — на підставі електронної податкової накладної);

у графах 9, 10 — суми зі знаком «плюс», а у графах 11, 12, 13, 14, 15, 16 — зі знаком «мінус».

 

Якщо застосовується касовий метод обліку ПДВ

Платник, який згідно з вимогами ПКУ застосовує касовий метод обліку ПДВ, не може відобразити в розділі II Реєстру отриману податкову накладну (від постачальника, який відобразив податкові зобов’язання за першою подією), якщо за нею не проведено оплату.

Якщо товар за такою податковою накладною оплачується різними датами, то вона включається до розділу II Реєстру на кожну дату списання грошових коштів із банківського рахунка (видачі з каси) платника податку, або надання інших видів компенсації. При цьому:

у графі 1 проставляється номер запису податкової накладної;

у графі 2 вказується дата отримання податкової накладної;

до граф 3, 4, 6, 7 переносяться відповідні реквізити податкової накладної;

у графі 5 указується вид документа: «ПНЕ» (електронна податкова накладна) або «ПНП» (податкова накладна, складена на паперових носіях);

у графі 8 зазначається списана (видана з каси) сума грошових коштів у рахунок оплати за поставлені товари/послуги;

у графі 10 проставляється сума ПДВ виходячи з вартості, указаної у графі 9. У графах, які не заповнюються, проставляється нуль.

 

ПН виписано в одному періоді, а зареєстровано в ЄРПН у наступному періоді

Податкова накладна або розрахунок коригування до податкової накладної, зареєстровані в ЄРПН у місяці, наступному за місяцем їх виписки, можуть відображатися покупцем як у періоді їх виписки, так і в періоді отримання. Це, зокрема, випливає з абз. 2 п.п. 2.2 розд. IV Порядку № 1340. При цьому, як зазначено в абз. 2 п. 2.2 розд. IV Порядку № 1340, у графі 2 розділу II Реєстру «дата отримання» вказується фактична дата отримання податкової накладної (розрахунку коригування до податкової накладної) незалежно від того, в якому звітному періоді її буде відображено у складі податкового кредиту (у звітному періоді складання чи у звітному періоді отримання).

 

Розподіл податкового кредиту

Платники, які знають свій коефіцієнт розподілу (ЧВ), виходячи з норм п. 2.10 розд. IV Порядку1340 повинні розподіляти ПДВ за відповідними графами розділу II Реєстру відразу в момент отримання податкової накладної.

При цьому розділ II Реєстру буде заповнено з урахуванням таких особливостей:

у графі 5 до літерного позначення податкових накладних (чеків тощо), за якими здійснюється розподіл, слід додавати літеру «Р» — наприклад «ПНПР» (паперова податкова накладна, за якою здійснено розподіл суми податкового кредиту) або «ПНЕР» (електронна податкова накладна, за якою здійснено розподіл суми податкового кредиту;

у графи 9, 10 — записується сума, що відповідає частці використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях;

у графи 11, 12 — записується сума, що відповідає частці використання в операціях, що звільнені від оподаткування та не є об’єктом оподаткування.

Інакше кажучи, у загальному випадку зазначені податкові накладні повинні заноситися до розділу II Реєстру вже з урахуванням розподілу: при цьому у графах 9, 10 (придбання з метою здійснення постачань, що обкладаються ПДВ, у межах господарської діяльності) указується частина суми операції, що включається до податкового кредиту, а у графах 11, 12 (придбання з метою здійснення пільгованих та/або неоподатковуваних постачань) — частина, що до нього не потрапляє.

Ті платники ПДВ, у яких ЧВ ще не розраховано (які не здійснювали неоподатковувані постачання в попередньому календарному році, а почали здійснювати їх тільки у звітному періоді, а також новостворені платники ПДВ) повинні здійснювати такий розподіл в останній день звітного (податкового) періоду шляхом коригування записів податкових накладних, відповідно до яких придбавалися такі товари/послуги.

Тобто спершу податкові накладні заносять до розділу II Реєстру в загальному порядку — як такі, що дають право на податковий кредит (заповнюються графи 9, 10 розділу II Реєстру; у графі 5 проставляється вид документа «ПНП», «ПНЕ»). А вже останнім днем звітного періоду такими платниками ПДВ виконується один (комплексний) «коригуючий» запис, що уточнює суму раніше відображеного податкового кредиту, відповідно з належним зменшенням сум (зі знаком «-») у графах 9, 10 розділу II Реєстру (тобто виключенням їх із податкового кредиту) та одночасним їх відображенням (зі знаком «+») у графах 11, 12 розділу II Реєстру; у графі 5 при цьому наводиться літерне позначення «ПНПР», «ПНЕР».

 

Перерахунок податкового кредиту

Що стосується перерахунку податкового кредиту за підсумками року, то він має здійснюватися на підставі бухгалтерської довідки. У цьому випадку розділ II Реєстру заповнюється так:

у графі 2 наводиться дата останнього дня звітного періоду календарного року (таким є грудень або IV квартал року), тобто і для місячних, і для квартальних платників ПДВ — 31 грудня;

у графі 3 фіксується дата складання бухгалтерської довідки;

у графу 5 вписується «БО»;

у графах 6, 7 платник указує своє найменування та ІПН;

у графі 10 наводиться сума коригування ПДВ згідно з додатком 7 до декларації з ПДВ зі знаком «+» або «-».

У графах, що не міститимуть показників, необхідно проставити нуль.

 

Перенесення товарів/необоротних активів із сільгоспдіяльності до загальної діяльності

Сільськогосподарські підприємства, що застосовують спецрежим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства згідно зі ст. 209 ПКУ, крім загального Реєстру (з відміткою «021» у службовому полі), складають окремі Реєстри з відміткою «022».

Особливості заповнення деяких граф розділу II «Отримані податкові накладні» Реєстру регламентовано п. 2 розд. IV Порядку № 1340, де зазначено таке.

У графі 5 указується вид документа з певними позначеннями. У нашому випадку БО — документ бухгалтерського обліку, у тому числі бухгалтерська довідка, що складається, зокрема, у разі коригування внаслідок часткового використання товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського та переробного виробництва (рядок 16.2 податкової декларації з ПДВ).

У Реєстрі бухгалтерська довідка записується так:

у графі 2 — дата складання бухгалтерської довідки;

у графах 3, 4, 6, 7 — відповідно дата складання, порядковий номер податкової накладної (розрахунку коригування до податкової накладної), найменування та індивідуальний податковий номер постачальника, який її склав;

у графі 5 указується вид документа «БО», до якого додаються позначення виду документа, яким підтверджується операція з постачання (БОПНП — у разі віднесення до податкового кредиту сум податку на підставі паперової податкової накладної, БОПНЕ — на підставі електронної податкової накладної тощо).

Звертаємо увагу, що вказівка далі в п. 2.4 розд.IV Порядку № 1340 про те, що при цьому суми у графах 9, 10 зазначаються зі знаком «+», а у графах 11, 12, 13, 14, 15, 16 — зі знаком «-» (тобто коригування в межах одного і того самого Реєстру), як ми розуміємо, є справедливим для інших ситуацій — зокрема, якщо товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів.

Таким чином, з урахуванням викладеного вище в ситуації, що розглядається, коригування вартості товарів та розрахованої згідно з ним суми ПДВ має бути відображено за графами 9 і 10 одночасно двох видів Реєстрів: у загальному (з відміткою «021») та спецрежимному (з відміткою «022»), зі знаками «+» і «-» відповідно.

Крім того, згідно з п. 2.7 розд. IV Порядку № 1340 за графами 8 цих двох видів Реєстрів має бути вказана загальна сума, уключаючи податок на додану вартість.

 

Приклад заповнення розділу II Реєстру

Розглянемо на прикладі порядок заповнення розділу II Реєстру (див. фрагмент заповнення розділу ІI Реєстру на с. 38 цього номера). Умовимося, що ТОВ «Ескада» (ІПН — 112233445566) у травні 2013 року здійснило низку операцій з придбання. Нумерація в Реєстрі ведеться з першого номера кожного звітного періоду — місяця.

 

Фрагмент заповнення розділу II Реєстру

№ з/п

Податкова накладна, розрахунок коригування кількісних та вартісних показників до податкової накладної, митна декларація, касовий чек, транспортний квиток, готельний рахунок, рахунок за послуги зв’язку, рахунок за послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, заява та копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг, відповідно до пункту 201.10 статті 201 розділу V Податкового кодексу України тощо

Загальна сума, включаючи податок на додану вартість

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження), ввезення на митну територію України товарів, придбання послуг, включаючи одержання послуг від нерезидента:

дата отримання

дата складання

порядковий номер (реєстраційний номер — для митної декларації)

вид документа

постачальник

з метою їх використання у межах господарської діяльності для здійснення операцій, які:

які не призначаються для їх використання у господарській діяльності

для постачання послуг за межами митної території України або послуг, місце постачання яких визначається відповідно до пункту 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України

найменування
(П. І. Б. — для фізичної особи — підприємця)

індивідуальний податковий номер

підлягають оподаткуванню за основною ставкою, ставкою 0 %

звільнені від оподаткування, не є об’єктами оподаткування

вартість без податку на додану вартість

сума податку на додану вартість

вартість без податку на додану вартість

сума податку на додану вартість

вартість без податку на додану вартість

сума податку на додану вартість

вартість без податку на додану вартість

сума податку на додану вартість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Придбання товару в платника ПДВ

Приклад. 06.05.2013 р. придбано товар у ТОВ «Шопмайстер» (ІПН — 255555555555) для використання його в господарській діяльності. Отримано ПН № 115 від 06.05.2013 р. на суму 12000 грн. (у тому числі ПДВ — 2000 грн.)

1

06.05.2013

06.05.2013

115

ПНП

ТОВ «Шопмайстер»

255555555555

12000,00

10000,00

2000,00

0

0

0

0

0

0

Імпорт товарів

Приклад. 07.05.2013 р. отримано придбані у фірми «Дарс» (Росія) товари, які буде використано в госпопераціях, що підлягають оподаткуванню. Оформлена МД № 009645 від 06.05.2013 р. на суму 35000 грн., сума ПДВ, сплачена при ввезенні, — 7000 грн.

2

07.05.2013

06.05.2013

009645

МДП

Росія; фірма «Дарс»

300000000000

42000,00

35000,00

7000,00

0

0

0

0

0

0

Послуги міжнародних перевезень

Приклад. 13.05.2013 р. отримано від підприємства ТОВ «Транссервіс» (ІПН — 266666666666) за послуги міжнародного перевезення ПН № 113 від 06.05.2013 р. на суму 20000 грн.

3

13.05.2013

06.05.2013

113

ПНП

ТОВ «Транссервіс»

266666666666

20000,00

20000,00

0

0

0

0

0

0

0

Отримано ПН, виписану в минулому періоді, а зареєстровану в ЄРПН у поточному періоді

Приклад. 13.05.2013 р. отримано від постачальника ТОВ «Блік» (ІПН — 452314273623) зареєстровану в ЄРПН ПН від 30.04.2013 р. № 129 на суму 18000 грн. (у тому числі ПДВ — 3000 грн.)

4

13.05.2013

30.04.2013

129

ПНП

ТОВ «Блік»

452314273623

18000,00

15000,00

3000,00

0

0

0

0

0

0

Послуги від нерезидента з місцем постачання на території України

Приклад. 14.05.2013 р. відображено податковий кредит за ПН від 30.04.2013 р. № 97, яку було виписано у квітні при отриманні послуг, що обкладаються ПДВ, від нерезидента (Швеція, Yinush Maschinenfabrik) із місцем постачання на території України

5

14.05.2013

30.04.2013

97

ПНП14

Швеція, Yinush Maschinenfabrik

300000000000

8400,00

7000,00

1400,00

0

0

0

0

0

0

Касовий чек до 240 грн. на товари, що використовуються в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях

Приклад. 14.05.2013 р. затверджено авансовий звіт. Аванс було видано на придбання канцелярських товарів. Працівник надав касовий чек ФОП Попової Марини Олександрівни № 3124 від 13.05.2013 р. із фіскальним номером 1233123312 та ІПН 2244556677 на суму 240 грн. (у тому числі ПДВ — 40 грн.). Товари використовуються одночасно в оподатковуваній та неоподатковуваній діяльності (ЧВ (частка використання) товарів та послуг в оподатковуваних операціях, розрахована згідно з п. 199.2 ПКУ за попередній календарний рік, склала 60 %)

6

14.05.2013

13.05.2013

3124

ЧКР

Попова Марина Олександрівна

2244556677

240,00

120,00

24,00

80,00

16,00

0

0

0

0

Придбано об’єкт невиробничих основних засобів

Приклад. 15.05.2013 р. придбано автомобіль у ТОВ «Автодом» (ІПН — 299999993333), не призначений для використання в господарській діяльності. Отримано ПН № 58 від 15.05.2013 р. на суму 180000 грн. (у тому числі ПДВ — 30000 грн.)

7

15.05.2013

15.05.2013

58

ПНП

ТОВ «Автодом»

299999993333

180000,00

0

0

0

0

150000,00

30000,00

0

0

Повернення товару

Приклад. 16.05.2013 р. отримано РК № 26 від 13.05.2013 р. до лютневої ПН від ТОВ «Лотос» (ІПН — 288888888222) на суму поверненого товару 2400 грн. (у тому числі ПДВ — 400 грн.)

8

16.05.2013

13.05.2013

26

РКП

ТОВ «Лотос»

288888888222

-2400,00

-2000,00

-400,00

0

0

0

0

0

0

Касовий чек на суму понад 240 грн.

Приклад. 17.05.2013 р. затверджено авансовий звіт. Працівник надав касовий чек ТОВ «Статус» № 367 від 16.05.2013 р. із фіскальним номером 3726153825 та ІПН 342900564811 на суму 420 грн. (у тому числі ПДВ — 70 грн.)

9

17.05.2013

16.05.2013

367

ЧК

ТОВ «Статус»

342900564811

420,00

0

0

0

0

350,00

70,00

0

0

Передоплата за оренду устаткування, що використовується для надання послуг нерезиденту

Приклад. 20.05.2013 р. перераховано передоплату за оренду устаткування ТОВ «Гранд» (ІПН — 442211332211). Отримано ПН від 20.05.2013 р. № 45 на суму 800 грн. (у тому числі ПДВ — 300 грн.). Орендоване устаткування використовується для надання послуг нерезиденту (місце постачання за межами митної території України відповідно до п. 186.3 ПКУ)

10

20.05.2013

20.05.2013

45

ПНП

ТОВ «Гранд»

442211332211

720,00

0

0

0

0

0

0

600,00

120,00

Переведення невиробничих ОЗ до складу виробничих

Приклад. 21.05.2013 р. відновлено податковий кредит з ПДВ — переведено зі складу невиробничих до складу виробничих об’єкт основних засобів, що надійшов у січні від ТОВ «Техноплюс» (ІПН — 222266661122), — ПН від 22.01.2013 р. № 29 на суму 12000 грн. (у тому числі ПДВ — 2000 грн.). Сума амортизації, нарахованої за час використання об’єкта у складі невиробничих засобів, — 600 грн. Залишкова вартість об’єкта на початок місяця переведення до складу основних засобів з урахуванням ПДВ — 11400 грн. Податковий кредит, що підлягає відновленню становить 1900 грн. (11400 грн. : 6)

11

21.05.2013

22.01.2013

29

БОПНП

ТОВ «Техноплюс»

222266661122

11400,00

+9500,00

+1900,00

0

0

-9500,00

-1900,00

0

0

Отримана ПН, виписана одночасно на вартість послуг, що оподатковуються за загальною та нульовою ставками

Приклад. 22.05.2013 р. від експедитора — ТОВ «Навігатортранс» (ІПН — 277777777777) отримано ПН № 89 від 21.05.2013 р. на суму 41000 грн., виписану одночасно на вартість наданих транспортно-експедиторських послуг (винагороди, що оподатковується за основною ставкою 20 %) — 6000 грн. (у тому числі ПДВ — 1000 грн.) та на вартість оподатковуваних за ставкою 0 % послуг міжнародного перевезення — 35000 грн. (абзац другий п. 9 Порядку № 1379 у подібному випадку допускає складання однієї податкової накладної на операції, оподатковувані за різними (основною та нульовою) ставками)

12

22.05.2013

21.05.2013

89

ПНП

ТОВ «Навігатортранс»

277777777777

41000,00

40000,00

1000,00

0

0

0

0

0

0

Послуги від неплатника ПДВ

Приклад. 27.05.2013 р. отримано послуги з техобслуговування автомобіля, що не використовується в господарській діяльності підприємства, від ФОП Захарченка Сергія Миколайовича (неплатника ПДВ) на суму 380 грн. Підписано акт наданих послуг № 27

13

27.05.2013

27.05.2013

27

НП

Захарченко Сергій Миколайович

400000000000

380,00

0

0

0

0

380,00

0

0

0

Транспортний квиток

Приклад. 29.05.2013 р. затверджено авансовий звіт. Працівник надав транспортний квиток, придбаний 23.05.2013 р. ІПН перевізника, зазначений на квитку, — 278103946251, найменування перевізника «Державне територіально-галузеве об’єднання «Південна залізниця», номер квитка — 115582. Загальна вартість квитка склала 150,80 грн. (із них ПДВ — 23,20 грн., страховий збір — 11,60 грн.)

14

29.05.2013

23.05.2013

115582

ТК

Державне територіально-галузеве об’єднання «Південна залізниця»

278103946251

150,80

116,00

23,2

0

0

0

0

0

0

15

29.05.2013

23.05.2013

115582

ТК

Державне територіально-галузеве об’єднання «Південна залізниця»

278103946251

11,60

11,60

0

0

0

0

0

0

0

Послуги банку з РКО

Приклад. 31.05.2013 р. утримано комісію АКБ «Бізнесбанк» за розрахунково-касове обслуговування за травень у сумі 600 грн. (без ПДВ), підстава — меморіальний ордер банку № 201 від 31.05.2013 р.

16

31.05.2013

31.05.2013

201

БО

АКБ «Бізнесбанк»

0

600,00

600,00

0

0

0

0

0

0

0

Скарга на постачальника

Приклад. 31.05.2013 р. оформлена скарга на постачальника ТОВ «Фокус» (ІПН — 234582349561): не отримано податкову накладну за першою подією — перерахуванням 27.05.2013 р. авансу за товар у сумі 3000 грн. (у тому числі ПДВ — 500 грн.)

17

31.05.2013

31.05.2013

1

ЗП

ТОВ «Фокус»

234582349561

3000,00

2500,00

500,00

0

0

0

0

0

0

Усього за звітний період

335760,00

137720,00

16424,00

80,00

16,00

141230,00

28170,00

600,00

120,00

З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний період

0

0

0

0

0

0

0

0

0

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі