Теми статей
Обрати теми

Виправлення помилок у Реєстрі

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Червень, 2013/№ 47
Друк
Стаття

Виправлення помилок у Реєстрі

 

У цій статті приділимо особливу увагу порядку виправлення помилок, допущених при заповненні зазначеного Реєстру.

Максим НЕСТЕРЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Загальні принципи виправлення помилок

Правилам виправлення помилок у Реєстрі присвячено окремий розділ V Порядку № 1340. Відразу звернемо увагу на один суттєвий момент, що принципово відрізняє виправлення помилок у Реєстрі від виправлення помилок в інших компонентах ПДВ-звітності: якщо в Реєстрі виправляються помилки, допущені при заповненні Реєстру за попередні звітні (податкові) періоди, то це не спричинює необхідності формування уточнюючих Реєстрів. Отже, подавати до податкових органів копії Реєстрів, що містять виправлені помилки, не потрібно. Крім того, як роз’яснюють податківці, платнику не потрібно подавати копії Реєстрів разом з уточнюючим розрахунком, оскільки копії Реєстрів, що подаються ним разом із декларацією з ПДВ за відповідний звітний період, у підсумках щоденно зареєстрованих операцій містять у тому числі показники, уключені до уточнюючих розрахунків (див. ЄБПЗ, розд. 101.21).

Саме з метою уникнення подання уточнюючих розрахунків до Реєстрів, форма Реєстру (як розділ І, так і розділ ІІ) містить окремий підсумковий рядок «З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний період», а в п. 1 розд. V Порядку № 1340 передбачено: платники при визначенні підсумків щоденно зареєстрованих операцій окремо визначають підсумки для уточнюючих розрахунків за кожним розділом. Отже, подавати уточнюючі розрахунки до Реєстрів, поданих за підсумками минулих податкових періодів, немає потреби, оскільки помилки, допущені в цих Реєстрах, знаходять своє відображення в підсумках звітного періоду.

Виправлення помилок у Реєстрі здійснюється методом «сторно». Це означає, що при виправленні помилки до Реєстру одночасно вносяться два записи — помилковий запис зі знаком «мінус» та правильний запис зі знаком «плюс». Метод «сторно» виконується шляхом зворотного запису на величину помилки в тому звітному періоді, в якому її виявлено. При здійсненні такого зворотного запису платником згідно з п. 2 розд. V Порядку № 1340:

— у колонці 1 розділів I та/або II Реєстру вказується порядковий номер запису;

— у колонках 2 — 6 розділу I та/або колонках 2 — 7 розділу II Реєстру дублюються реквізити документа, кількісні показники якого сторнуються;

— у колонках 7 — 13 розділу I та/або колонках 8 — 16 розділу II Реєстру кількісні показники вказуються з відповідним знаком «плюс» чи «мінус».

При цьому виправлення помилки методом «сторно» передбачає складання бухгалтерської довідки (п. 9 Методрекомендації № 356, п. 4.3 Положення № 88). Довідка повинна містити причину помилки, посилання на документи та облікові регістри, в яких допущена помилка, та підписується працівником, який склав довідку, і після її перевірки — головним бухгалтером.

Далі, порядок дій платника залежить від характеру допущеної помилки, а точніше від того, вплинула така помилка на показники декларації чи ні. Якщо помилка на показники декларації не вплинула (наприклад, допущено помилку в найменуванні контрагента), достатньо сторнувати неправильний запис та внести правильний. При цьому за аналогією з позицією, висловленою податківцями щодо помилок у додатку Д5 (див. лист ДПСУ від 09.09.2011 р. № 14/7/15-3417-04 // «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 85, с. 5) у разі виявлення помилок (порушень), що не вплинули на розрахунки з бюджетом, штрафні санкції відповідно до норм ПКУ до платника податку не застосовуються.

Якщо ж допущена в Реєстрі помилка вплинула на задекларовані суми податкових зобов’язань та/або податкового кредиту, платнику необхідно не лише відсторнувати неправильний запис у Реєстрі, а й виправити цю помилку в порядку, передбаченому п. 50.1 ПКУ, — або шляхом подання уточнюючого розрахунку до помилкової декларації, або уточнення у складі звітної декларації — із застосуванням механізму «самоштрафу»*. Виправлення помилки, що потребує подання платником уточнюючого розрахунку, має свої особливості щодо відображення документів, що уточнюються, у Реєстрі. Зокрема, до виду документа додається буква «У» (наприклад, ПНПУ — у разі уточнення паперової податкової накладної або ПНЕУ — у разі уточнення електронної накладної). Крім того, як ми вже знаємо, запис про включення показників такого документа до уточнюючого розрахунку вказується в Реєстрі окремим рядком та враховується окремо в підсумках, що відображаються в рядку «З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний період» (п. 2 розд. V Порядку № 1340)**.

* За винятком ситуацій, обумовлених абзацом другим п. 201.6 ПКУ, згідно з яким податкові органи за даними поданих Реєстрів повідомляють платника про наявність у такому реєстрі розбіжностей із даними контрагентів. При цьому платник протягом 10 днів після отримання повідомлення має право уточнити податкові зобов’язання без застосування штрафних санкцій, передбачених розд. ІІ ПКУ.

** Див. також спеціальну брошуру, присвячену заповненню Реєстру, розміщену на сайті Міндоходів: http://minrd.gov.ua/nove-pro-podatki-novini-/87917.html

До речі, зауважимо: у деяких випадках подавати уточнюючий розрахунок доведеться і в разі виправлення в Реєстрі помилок, що не вплинули при цьому на розрахунки з бюджетом та показники декларації, — наприклад, при виправленні помилок, допущених в індивідуальному податковому номері (ІПН) контрагента (зокрема, коли через помилку в Реєстрі неправильний ІПН також було відображено й у додатку Д5 до декларації з ПДВ). Адже, як відомо, виправляти такі «невпливаючі» помилки податківці також радять у загальному порядку — через подання уточнюючого розрахунку (див. ЄБПЗ, розд. 101.23). У такому разі при виправленні помилки в Реєстрі методом «сторно» одночасно також слід здійснити виправлення й у раніше поданому «помилковому» додатку Д5. Для цього складають уточнюючий додаток Д5 до «помилкового» періоду, у якому виправляють помилку в схожий спосіб (тобто зі знаком «-» сторнують помилковий запис із неправильним ІПН і одночасно наступним рядком наводять правильний запис із правильним ІПН контрагента; у підсумковому рядку «Усього за місяць» уточнюючого додатка Д5 у такому разі проставляється прокреслення). При цьому, виправляючи помилку, разом із таким уточнюючим додатком Д5 подають і уточнюючий розрахунок до «помилкової» декларації з ПДВ, у якому дані графи 5 повністю дублюватимуть графу 4, а графа 6 заповнюватися з прокресленням (оскільки помилка, допущена в Реєстрі, та як наслідок — у додатку Д5 до декларації, на вартісні показники самої декларації при цьому не вплинула). Тому порядок виправлення помилок у кожному випадку, як бачимо, залежатиме від конкретної ситуації. Детальніше про виправлення помилок з ПДВ див. також «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 46.

Зверніть увагу: вище йшлося про помилки, виявлені вже після закінчення граничного строку подання декларації з ПДВ за період, в якому були допущені помилки (тобто в разі, коли подавалася уточнююча декларація). Якщо ж помилки виявлені до закінчення зазначеного граничного строку та виправлені шляхом подання нової звітної декларації, то уточнюючий розрахунок не подаватиметься, а оновлений Реєстр, найімовірніше, із такою декларацією доведеться подати заново, проставивши відмітку «Х» у полі 012 «Звітної нової» (див. «Вісник податкової служби України», 2011, № 45, с. 15). У всякому разі раніше податківці зазначали: якщо платник протягом дня надсилає декілька копій Реєстрів, то оригіналом вважається електронний документ, відправлений до податкових органів останнім до закінчення граничного строку, установленого законодавством для подання податкової звітності, за умови, що його було сформовано правильно, прийнято до бази даних і платнику надійшла про це друга квитанція (див. ЄБПЗ, розд. 101.21, наразі втратила чинність).

 

Якщо податкову накладну не внесено до Реєстру

Припустимо тепер, що податкова накладна виписана, видана покупцеві, відображена в декларації, але не включена до Реєстру, причому зазначену помилку виявлено тільки в наступному періоді. На наш погляд, у цьому випадку платнику за підсумками камеральної перевірки поданого Реєстру мають надіслати повідомлення про розбіжність із даними контрагента з пропозицією виправити помилку протягом 10 днів без застосування штрафних санкцій (п. 201.6 ПКУ). При цьому слід до поточного Реєстру (тобто Реєстру того періоду, в якому було виявлено помилку) унести відомості про відповідну податкову накладну зі знаком «плюс». Оскільки в декларації за поточний період податкові зобов’язання за цією накладною повторно не відображатимуться, між підсумками Реєстру та показниками декларації виникнуть розбіжності. Для роз’яснення цих розбіжностей рекомендуємо при поданні ПДВ-звітності за період, в якому виправлялася помилка, додати до Реєстру пояснювальну записку довільної форми, в якій пояснити причину розбіжностей між Реєстром та декларацією.

Інша річ, якби платник, припустимо, помилково забув нарахувати податкові зобов’язання та виписати податкову накладну за першою подією. На нашу думку, у цьому випадку, виправляючи помилку, слід виписати податкову накладну (проставивши у графі 4 розділу І Реєстру відмітку, що ця накладна є уточнюючою — «ПНПУ» або «ПНЕУ»). При цьому може виникнути запитання: за яким номером слід відображати цю податкову накладну в Реєстрі? Адже згідно з п. 3 Порядку № 1379 порядковий номер податкової накладної присвоюється відповідно до її номера в Реєстрі. На нашу думку, порядковий номер цій накладній слід присвоювати в загальному порядку, тобто надаючи поточний номер запису. Ми вважаємо: цей принцип прийнятний зважаючи на те, що згідно з роз’ясненнями податківців, нумерація записів у Реєстрі здійснюється зручним для платника способом: або з першого номера кожного звітного податкового періоду (щомісячно, щоквартально), або наростаючим підсумком з початку року і не повинна змінюватися до кінця року (п. 2.1 розд. ІІІ Порядку № 1340; див. також ЄБПЗ, розд. 101.21). Інакше кажучи, жодних додаткових вимог до нумерації записів у Реєстрі, крім її наскрізного характеру протягом звітного періоду або року, податківці не висувають.

А от з датою складання такої податкової накладної ситуація не така однозначна. Як роз’яснюють податківці, складання податкової накладної та відображення її в Реєстрі в інший день, ніж день виникнення податкових зобов’язань, законодавством не передбачено (див. ЄБПЗ, розд. 101.21). Виходить, що коли б продавець не виявив помилку, і як дату складання податкової накладної, і як дату її видачі слід указувати саме дату, коли платнику слід було нарахувати податкові зобов’язання (тобто дату першої події).

Багатьох платників хвилює запитання: чи може бути визнана недійсною податкова накладна, не внесена продавцем до розділу I Реєстру «Видані податкові накладні»? Чи не виникнуть у зв’язку з цим проблеми з нарахуванням податкового кредиту в покупця? Зважаючи на формулювання п. 201.6 ПКУ, згідно з яким податкова накладна повинна одночасно відображатися в Реєстрі виданих накладних продавця (розділ I) та Реєстрі отриманих накладних покупця (розділ II), виключати ймовірність такого трактування не можна (особливо з урахуванням того, що за даними поданих Реєстрів податківці проводять звірку показників у податкових накладних). Крім того, податківці додатково вказували, що податкова накладна підлягає відображенню в Реєстрі в день виникнення податкових зобов’язань (ЄБПЗ, розд. 101.21), у чому явно міститься натяк на імперативність цієї вимоги. Та й у «докодексні» часи податківці в консультації, опублікованій у журналі «Вісник податкової служби України», 2008, № 35, с. 34, зазначали: податкова накладна, виписана та не включена до Реєстру на дату виписки, не може вважатися належно оформленою. Таке порушення, на їх думку, спричинює заниження ПДВ не лише у продавця, а й у покупця, а це означає, що покупець втрачає право на податковий кредит за такою податковою накладною. Тому попри те що у ст. 201 ПКУ прямо не зазначено, що невнесення продавцем податкової накладної до Реєстру позбавляє покупця права на податковий кредит, не виключено, що саме так підходитимуть до ситуації податківці. У цьому випадку безпечніше дочекатися, поки продавець внесе відомості про допущену помилку до Реєстру, та відображати податковий кредит тільки після цього.

Утім, на нашу думку, право покупця на податковий кредит не повинно залежати від того, чи включив продавець видану накладну до Реєстру. У «докодексні» часи ми вже публікували рішення, згідно з яким за наявності належно оформленої податкової накладної в покупця є всі законні підстави відобразити податковий кредит (незалежно від її внесення до Реєстру продавцем). Такий висновок підтверджують, зокрема, ухвали ВАСУ від 19.06.2007 р. у справі № 7/89-2005 // «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 4, с. 13 та від 02.10.2008 р. № К-9921/07 // «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 5, с. 36. Мабуть, до цього висновку схиляється і «кодексна» судова практика, зокрема, суди зазначають: за наявності документів, що підтверджують факт придбання товарів (робіт, послуг), податковий кредит може бути сформовано й за наявності помилки в Реєстрі продавця* (див., наприклад, постанову Полтавського окружного адміністративного суду від 20.07.2012 р. у справі № 2а-1670/8052/11). Отже, якщо керуватися цим підходом, то помилку в Реєстрі можна розглядати як порушення порядку ведення податкового обліку, а не як порушення порядку оформлення податкової накладної. Тому декларування податкових зобов’язань продавцем при фактичному здійсненні господарської операції на податковий кредит покупця впливати не повинно.

* Утім, про наявність цієї помилки податковий орган згідно з п. 201.6 ПКУ повинен повідомити продавця, а той у 10-денний строк має можливість виправити помилку без застосування штрафних санкцій.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі