Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Профспілкова путівка: мрія чи реальність?

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Червень, 2013/№ 49
Друк
Стаття

Профспілкова путівка: мрія чи реальність?

 

 

Відпустка — довгоочікувана пора, коли можна забути про щоденні проблеми та метушню. Проте для доброго відпочинку та оздоровлення недостатньо законного відпочинку від роботи. Ураховуючи нинішню вартість путівок до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку, потрібна ще й чимала сума грошей. Працюючий громадянин, який є членом профспілки, по допомогу в організації відпочинку, а саме з проханням надати путівку, може звернутися до профспілки. І якщо такому громадянину пощастить, то витрати на відпочинок удасться мінімізувати. Як надаються та оподатковуються профспілкові путівки, наші читачі дізнаються з цієї статті.

Катерина СКРИПКІНА, Наталя БІЛОВА, економісти-аналітики Видавничого будинку «Фактор»

 

Одне із завдань профспілки — оздоровлення своїх членів та членів їх сімей

Нагадаємо: профспілка — це добровільна неприбуткова громадська організація, що об’єднує громадян, пов’язаних загальними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання) (ст. 1 Закону про профспілки).

Свою діяльність профспілки здійснюють відповідно до законодавства про профспілки, що включає Конституцію України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР, Закон України «Про об’єднання громадян» від 16.06.92 р. № 2460-XII, Закон про профспілки, КЗпП та інші спеціалізовані нормативно-правові акти, та своїх статутів. При цьому у статуті профспілки передбачаються, зокрема, джерела надходжень (формування) коштів профспілки та напрями їх використання, а також порядок здійснення господарської діяльності, необхідної для виконання статутних завдань профспілки (ст. 14, 15, 35 Закону про профспілки).

Джерелами надходжень (формування) коштів профспілки є, зокрема, вступні, членські та цільові внески, відрахування коштів підприємств, установ та організацій на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, а також інші надходження у процесі провадження профспілкою своєї статутної діяльності.

Річна сума надходження, склад та суми запланованих витрат визначаються в кошторисі, що затверджується на засіданні профкому або на профспілкових зборах. Серед інших витрат у кошторисі профспілки, як правило, передбачаються витрати на оздоровлення членів профспілки та їх дітей, тобто на придбання путівок до санаторіїв, профілакторіїв, дитячих оздоровчих закладів. Здійснення профспілковою організацією цих виплат (витрат), що проводяться за цільовим призначенням за рахунок коштів, передбачених кошторисом, розглядається як виконання нею своєї статутної діяльності. Див. із цього приводу також п.п. 3.3.2 Методичних рекомендацій щодо порядку використання первинними профспілковими організаціями коштів на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, а також деяких питань їх оподаткування, затверджених постановою Федерації професійних спілок України від 19.07.2007 р. № П-13-10.

Протягом року член профспілки може звернутися до профспілки із заявою про надання путівки на оздоровлення його та членів його сім’ї. Рішення про надання путівок членам профспілки приймається загальними зборами, конференцією або виборним органом профспілки чи об’єднання (профспілковим комітетом, головою профспілкового комітету тощо) та оформляється протоколом.

Путівки можуть видаватися профспілкою безоплатно або з частковою оплатою. Кількість путівок, що видаються члену профспілки на відпочинок, оздоровлення та лікування, а також розмір оплати таких путівок також визначаються рішенням профспілкової організації відповідно до її статуту та інших документів, що регламентують її роботу.

На практиці профспілки ведуть облік придбаних та виданих путівок у журналі. Оскільки встановленої форми такого журналу немає, його ведуть у довільній формі (як зразок можна використовувати Журнал обліку путівок за формою Ф13-ФСС з ТВП).

Тепер перейдемо до порядку оподаткування вартості профспілкових путівок.

 

Оподаткування вартості профспілкових путівок

Податок на доходи фізичних осіб. Оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розд. IV ПКУ. Згадку про профспілкові путівки знаходимо у ст. 165 ПКУ, де перелічено доходи, які не включаються до загального місячного (річного) доходу. Так, згідно з п.п. 165.1.35 ПКУ не включаються до складу місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України такого платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або зі знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, створеною згідно із законодавством України, членом якої він є та до якої зараховуються його профспілкові внески.

Таким чином, вартість путівок (їх частини), наданих профспілкою, не підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО) у разі виконання таких умов:

1) путівку надано професійною спілкою, створеною відповідно до законодавства України;

2) путівка надається члену профспілки, до якої він сплачує профспілкові внески;

3) путівка призначена для відпочинку, оздоровлення та лікування, у тому числі для реабілітації інвалідів, на території України члена профспілки та/або його дітей віком до 18 років.

Якщо виконано всі перелічені вище умови, уся вартість профспілкової путівки не підлягає оподаткуванню. При цьому, як бачимо, ПКУ не встановлено обмеження вартості та кількості неоподатковуваних путівок, які може бути надано за рахунок коштів профспілкової організації.

У разі якщо хоча б одна з умов, передбачених п.п. 165.1.35 ПКУ, не виконується (наприклад, путівка надається не члену профспілки або путівка надається профспілкою своєму члену, але для відпочинку за кордоном), вартість путівки (її частини), оплачена профспілкою, уключається до оподатковуваного доходу фізичної особи. Такий дохід обкладається ПДФО як додаткове благо за ставками, установленими п. 167.1 ПКУ (15 і 17 %). Дохід члена профспілки у вигляді оплати вартості путівки (її частини) є доходом у негрошовій формі. Тому при визначенні бази оподаткування доходу у вигляді вартості путівки (її частини), оплаченої за рахунок профспілки, необхідно враховувати норми п. 164.5 ПКУ, згідно з якими в такому разі базою обкладення ПДФО є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, помножена на «натуральний» коефіцієнт. Звичайні ціни визначаються за правилами, установленими у ст. 39 ПКУ. Детальніше про це читайте в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 5.

Окремо зупинимося на порядку оподаткування сімейних путівок. До вартості сімейної путівки включається не лише вартість оздоровлення члена профспілки, а й вартість оздоровлення члена його сім’ї. Уся вартість сімейної путівки для відпочинку, оздоровлення або лікування на території України, наданої члену профспілки, не обкладається ПДФО тільки у двох випадках:

— член сім’ї — це дитина віком до 18 років

— член сім’ї — член тієї профспілки, яка видає путівку.

Тільки у зазначених вище випадках виконуються умови, передбачені п.п. 165.1.35 ПКУ.

Сімейна профспілкова путівка, надана члену профспілки, до якої включається і вартість оздоровлення члена сім’ї старше 18 років, який не є членом цієї профспілки, підлягає обкладенню ПДФО в розмірі частини отриманого доходу на оздоровлення такого члена сім’ї. Аналогічні роз’яснення щодо оподаткування сімейних профспілкових путівок надали податківці (див. лист від 01.02.2012 р. № 1959/6/17-1115, консультацію в Єдиній базі податкових знань* у підкатегорії 103.02).

* Розміщена на сайті Міністерства доходів і зборів України www.minrd.gov.ua

Відповідно до п.п. 168.1.4 ПКУ ПДФО, утриманий з оподатковуваного доходу у вигляді вартості профспілкової путівки (її частини), підлягає перерахуванню до бюджету протягом банківського дня, наступного за днем його нарахування (надання).

Неоподатковуваний дохід у вигляді вартості путівки (її частини), оплаченої за рахунок коштів профспілки, підлягає відображенню в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «156», а оподатковуваний дохід у вигляді вартості путівки (її частини) — з ознакою доходу «126».

Єдиний соціальний внесок. Що стосується єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, то він із вартості профспілкових путівок (її частини) не справляється, оскільки члени профспілки не є найманими працівниками профспілки.

Податок на прибуток. Якщо путівка на оздоровлення та відпочинок для працівника придбавалася за рахунок коштів профспілки, то саме він і відображає у своєму обліку всі операції з такого придбання та видачі. А от у податковому та бухгалтерському обліку підприємства-роботодавця придбання та видача таких путівок не відображаються, оскільки відбуваються без його участі.

Оскільки профспілка належить до категорії неприбуткових організацій, оподаткування його діяльності здійснюється за спеціальними «неприбутковими» правилами, прописаними у ст. 157 ПКУ.

Так, згідно з п. 157.9 ПКУ доходи профспілок звільняються від обкладення податком на прибуток, якщо вони отримані у вигляді:

— вступних, членських та цільових внесків;

— відрахувань коштів підприємств, установ та організацій на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу;

— безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань;

— пасивних доходів;

— вартості майна та послуг, отриманих первинною профспілковою організацією від роботодавця відповідно до положень колективного договору (угоди) з метою забезпечення умов діяльності такої профспілкової організації згідно зі ст. 42 Закону про профспілки.

Доходи, отримані профспілкою із джерел інших, ніж указані в п. 157.9 ПКУ, підлягають обкладенню податком на прибуток у загальновстановленому порядку (п. 157.11 ПКУ).

Тож часткову компенсацію вартості путівок на оздоровлення та відпочинок, наданих профспілкою своїм членам та членам їх сімей, податківці схильні розглядати як дохід з інших джерел, який повинен уключатися до частини II Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій за формою, затвердженою наказом ДПАУ від 31.01.2011 р. № 56. Про це свідчить їх консультація в розділі 102.30.02 ЄБПЗ, де роз’яснюється: якщо часткова компенсація вартості путівок членами профспілки не є членськими внесками, безповоротною фінансовою допомогою або добровільними пожертвуваннями, то такі доходи обкладаються податком на прибуток відповідно до абзацу другого п. 157.11 ПКУ. І хоча на сьогодні ця консультація втратила чинність, ставлення контролерів до цього питання навряд чи змінилося.

На жаль, податківці у вказаній консультації нічого не зазначили про те, чи має право профспілка відобразити в себе податкові витрати в частині вартості придбаної путівки, пов’язані з отриманням такого доходу. На нашу думку, це право у профспілки є, тобто витрати можуть бути відображені, але тільки в розмірі, що не перевищує суму визнаних доходів.

Утім, ви цілком можете уникнути податково-дохідних наслідків отримання від членів профспілки компенсації за видані їм путівки. Для цього, виходячи з тієї ж консультації податківців, вам потрібно лише оформити отриману суму як членські внески, безповоротну фінансову допомогу або добровільні пожертвування від членів профспілки.

Податок на додану вартість. Зауважимо: якщо обсяг операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають обкладенню ПДВ, у профспілкової організації протягом останніх 12 календарних місяців сукупно перевищує 300 тис. грн. (без урахування ПДВ), вона зобов’язана зареєструватися платником ПДВ (п. 181.1 ПКУ).

Отже, у такої зареєстрованої як платник ПДВ профспілкової організації операції з постачання путівок на оздоровлення та відпочинок своїх членів і членів їх сімей, незалежно від того, реалізуються вони безоплатно, за повну або часткову компенсацію, а також незалежно від джерела оплати вартості цих путівок, підлягають обкладенню ПДВ на загальних підставах за основною ставкою.

А от операції з постачання путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України фізосіб віком до 18 років, інвалідів, дітей-інвалідів звільняються від обкладення ПДВ (п.п. 197.1.6 ПКУ).

За наявності податкової накладної суму «вхідного» ПДВ за придбаною для члена профспілки путівкою (за винятком путівки, що не обкладається ПДВ) така профспілка має право відобразити у складі свого податкового кредиту на підставі ст. 198 ПКУ.

 

Бухгалтерський облік профспілкових путівок

Доходи та витрати профспілки, що відповідають кошторису, у бухгалтерському обліку належать до цільового фінансування та цільових надходжень. Для їх обліку використовується однойменний рахунок 48. За кредитом цього рахунка відображаються кошти цільового призначення для фінансування окремих заходів, а за дебетом — суми, використані за певними напрямами, визнання їх доходами, а також повернення невикористаних сум.

При цьому слід пам’ятати: згідно з пп. 16 і 17 П(С)БО 15 цільове фінансування не визнається доходом, поки не з’явиться підтвердження того, що воно буде отримане та профспілкова організація виконає умови щодо такого фінансування. Отримане цільове фінансування визнається доходом протягом тих періодів, у яких були здійснені витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування. Тому в періоді придбання путівки профспілка відображає дохід на суму використаних цільових надходжень.

Інформація про фінансову діяльність профспілкової організації узагальнюється на рахунках Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291 (далі — План рахунків № 291).

Водночас первинні профспілкові організації, які не здійснюють господарські операції та не отримують прибуток, можуть вести бухгалтерський облік відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку первинних профспілкових організацій та Інструкції про застосування цього плану, що затверджені постановою президії Ради ФПУ від 28.09.2000 р. № П-29-3 (далі — План рахунків № П-29-3).

Приклад. За рішенням профкому первинної профспілкової організації в червні 2013 року її члену Терещенку В. І. (ідентифікаційний номер — 2432432432) на підставі його заяви видано профспілкову путівку на відпочинок на території України вартістю 6000 грн. За рахунок коштів профспілкової організації оплачено 60 % вартості путівки (3600 грн.). Частина вартості путівки, що залишилася (2400 грн.), оплачена самим членом профспілки шляхом унесення коштів до каси профспілки.

Припустимо, що профспілка не є платником ПДВ та веде бухгалтерський облік відповідно до Плану рахунків № П-29-3.

У податковому та бухгалтерському обліку профспілки придбання та видача путівки відображаються такими записами:

 

Облік придбання путівки за рахунок коштів профспілки

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий облік

Дт

Кт

доходи

витрати

1

2

3

4

5

6

7

1

Перераховано санаторію передоплату за путівку на відпочинок члена профспілки

377/санаторій

311

6000

2

Отримано путівку від санаторію

331

377/санаторій

6000

3

Отримано до каси від члена профспілки часткову оплату вартості путівки

301

685

2400

4

Видано путівку члену профспілки

377/член профспілки

331

6000

2400*

2400*

* Часткова компенсація вартості путівки членом профспілки, якщо вона не є членськими внесками, безповоротною фінансовою допомогою або добровільними пожертвуваннями, уключається до складу податкових доходів профспілки на підставі п. 157.11 ПКУ (див. консультацію податківців у розділі 102.30.02 ЄБПЗ, що втратила чинність). Одночасно профспілка має право відобразити в себе податкові витрати в частині вартості придбаної путівки в розмірі, що не перевищує суму визнаних доходів.

5

Здійснено залік заборгованостей

685

377/член профспілки

2400

6

Списано на витрати частину вартості путівки (60 %), оплачену за рахунок коштів профспілки

48*

377/член профспілки

3600

* Якби профспілка вела бухоблік із використанням Плану рахунків № 291, то списання сум на витрати вона відображала б за дебетом субрахунку 949, а суму використаних цільових надходжень уключала б до складу доходу за допомогою запису: Дт 48 — Кт 718. Крім того, частину вартості путівки, оплачену членом профспілки, у такому разі потрібно було б відобразити за кредитом субрахунку 701.

 

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ дохід члена профспілки у вигляді частини вартості путівки, оплаченої за рахунок коштів профспілки, відображається з ознакою доходу «156».

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<…>

15

2432432432

3600

00

3600

00

156

<…>

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 2 квартал 2013 року

 

Як бачимо, надання профспілкових путівок має свої особливості. Та все ж наявність на підприємстві профспілкової організації дає можливість зменшити податкове навантаження в разі надання путівок. На завершення побажаємо профспілкам активної оздоровчої роботи, щоб із кожним роком кількість осіб, для яких профспілкова путівка — реальність, а не мрія, зростала!

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі