Теми статей
Обрати теми

Заміна та повернення товарів у роздробі: правила обчислення та сплати ПДФО

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Березень, 2013/№ 19
Друк
Стаття

Заміна та повернення товарів у роздробі: правила обчислення та сплати ПДФО

 

 

Повернення покупцями неякісних товарів у роздрібній торгівлі, на жаль, не рідкість. І як би це не було неприємно для продавця, він зобов’язаний прийняти такий товар назад та повернути покупцю гроші за нього (або за бажанням покупця замінити його на інший товар). Про те, як такі операції відображаються в бухгалтерському та податковому обліку, ми розповіли в попередній статті. А зараз ви дізнаєтеся, у яких випадках при поверненні (заміні) товарів у роздробі продавцю доведеться нараховувати та сплачувати ПДФО і як це зробити правильно.

Алла СВІРІДЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

У яких випадках слід сплачувати ПДФО?

Відразу зауважимо: як правило, заміна та повернення товарів у роздробі не спричинює виникнення оподатковуваного доходу в покупця, а отже, і необхідність у нарахуванні та сплаті ПДФО не виникає. Це прямо випливає з положень п.п. 165.1.12 ПКУ, відповідно до якого до місячного оподатковуваного доходу не включається вартість товарів, що надходять платнику податку як їх гарантійна заміна в порядку, установленому законом, а також грошова компенсація вартості таких товарів, надана платнику податку в разі їх повернення продавцю або особі, уповноваженій таким продавцем здійснювати їх гарантійне обслуговування (заміну) протягом гарантійного строку, але не вище ціни придбання таких товарів.

Таким чином, із наведеної норми ПКУ випливає, що в усіх випадках, коли при поверненні (заміні) товару ціна на нього знизилася або не змінилася, у покупця-фізособи оподатковуваний дохід не виникає. Водночас, забігаючи наперед, зауважимо: навіть у цьому випадку виплату грошових коштів необхідно все ж відобразити в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з кодом ознаки доходів «138».

Проте, як ви вже знаєте з попередніх матеріалів, у деяких випадках при поверненні (заміні) товарів розрахунки з покупцями здійснюються за цінами вище, ніж ціна їх первісного придбання. Ідеться про випадки, перелічені в ч. 7 ст. 8 Закону № 1023, а саме:

заміна товарів з недоліками на такий же товар іншої марки* (моделі, артикулу, модифікації) належної якості (у цьому випадку перерахунок вартості товару з недоліками в разі підвищення ціни здійснюється виходячи з його вартості на момент обміну);

— розірвання договору внаслідок неналежної якості товару, інакше кажучи, повернення неякісного товару (у такій ситуації розрахунки з покупцем у разі підвищення ціни на товар здійснюються виходячи з його вартості на момент пред’явлення відповідної вимоги).

* Нагадаємо, що при заміні товару з недоліками на товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вартості не здійснюється, а отже, оподатковуваний дохід при такій заміні не виникає. Докладніше про права покупців згідно із Законом № 1023 читайте матеріал на с. 5 цього номера.

Таким чином, у перелічених випадках (і звісно, за умови, що на момент повернення (заміни) неякісного товару ціна на нього збільшилася) у покупця виникає оподатковуваний дохід, з якого роздрібному продавцю (як податковому агенту) необхідно утримати ПДФО. А як розрахувати суму оподатковуваного доходу фізособи в кожному із зазначених випадків розповімо далі.

 

Як розрахувати суму податку та відобразити її у звітності?

Як випливає з наведених вище положень ч. 7 ст. 8 Закону № 1023, якщо на момент повернення товару ціна на нього підвищилася, то покупець отримає грошову компенсацію в сумі більшій, ніж була ним сплачена при його придбанні. А це означає, що оподатковуваний дохід у такому разі виникає в сумі, що дорівнює різниці між ціною товару на момент повернення та його ціною на момент придбання. При заміні товарів сума доходу фізособи, що підлягає обкладенню ПДФО, розраховується аналогічно: у разі підвищення ціни на обмінюваний товар усі розрахунки з покупцем здійснюватимуться за новою ціною, а отже, під оподаткування потрапить різниця між «новою» ціною товару (на момент заміни) та його «старою» ціною (на момент придбання).

Єдина відмінність між ситуаціями повернення та заміни полягатиме в тому, що в першому випадку (при поверненні) дохід виплачується фізособі у грошовій формі, а от у другому (при заміні) — може йтися як про грошову, так і про натуральну форму виплати доходу (докладно можливі ситуації опишемо далі на прикладах).

В обох випадках дохід у вигляді різниці між «новою» та «старою» ціною товару включається до загального місячного оподатковуваного доходу покупця-фізособи на підставі п.п. «г» п.п. 164.2.17 ПКУ (як додаткове благо) та підлягає обкладенню ПДФО за ставкою 15 % (п. 167.1 ПКУ). При цьому в разі виплати доходу в натуральній формі з метою утримання ПДФО величина оподатковуваного доходу розраховується із застосуванням «натурального» коефіцієнта, передбаченого п. 164.5 ПКУ (при ставці ПДФО 15 % його величина становить 1,176471).

Податковим агентом у цій ситуації є підприємство-продавець: саме на нього покладаються обов’язки з нарахування, утримання та сплати ПДФО до бюджету. Крім того, у разі здійснення операцій повернення (заміни) товарів підприємство-продавець зобов’язане також заповнити Податковий розрахунок за формою № 1ДФ. Тому для правильного заповнення Податкового розрахунку за формою № 1ДФ у покупця слід узяти ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків — для фізосіб, зареєстрованих у Держреєстрі після 01.01.2011 р.).

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ неоподатковуваний дохід (вартість товару на момент придбання) відображається з ознакою доходу «138», а оподатковуваний дохід (різниця між «новою» ціною та ціною на момент придбання) — з ознакою доходу «126».

І останнє, що стосується строків перерахування податку. Оскільки при поверненні (заміні) товарів у роздробі виплата доходу фізособі-покупцю здійснюється, як правило, готівкою з каси продавця або у негрошовій формі, то суму утриманого в такому разі ПДФО необхідно перерахувати до бюджету протягом банківського дня, наступного за днем виплати (нарахування) доходу (п.п. 168.1.4 ПКУ).

Ну а тепер особливості нарахування ПДФО у випадках заміни (повернення) товарів у роздробі розглянемо на прикладах.

Приклад 1. У грудні 2012 року покупцю продано пилосос мийний марки «Аква» за ціною 3600,00 грн. У січні 2013 року покупець виявив істотні недоліки в товарі (пилосос виявився неякісним) та вимагає замінити пилосос мийний «Аква» на пилосос мийний «Мойдодир».

Порядок розрахунку оподатковуваного доходу фізособи в разі заміни неякісного товару на інший товар (залежно від цін, що склалися) розглянемо на прикладі різних варіантів.

 

Ціни на неякісний товар, що підлягає заміні, а також на такий же товар іншої марки

Товар

День, на який установлено ціну

Ціна, грн.

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Пилосос мийний марки «Аква» (неякісний товар)

день продажу

3600,00

3600,00

3600,00

день заміни

4020,00

4020,00

4020,00

Пилосос мийний марки «Мойдодир»

день заміни

3960,00

4500,00

3000,00

 

Варіант 1. Відповідно до вимог ч. 7 ст. 8 Закону № 1023 при поверненні неякісного товару покупцем продавець (унаслідок зростання вартості неякісного товару) повинен відшкодувати йому різницю в цінах на неякісний товар у розмірі 420,00 грн. (4020,00 грн. - 3600,00 грн.), з яких:

360,00 грн. (3960,00 грн. - 3600,00 грн.) покупець отримає в натуральній формі (при отриманні замість неякісного нового якісного товару — пилососа марки «Мойдодир» більшої вартості). Оскільки дохід нараховується в негрошовій формі, база обкладення ПДФО в цьому випадку визначається із застосуванням натурального коефіцієнта (1,176471). Тобто сума доходу в негрошовій формі становить: 360,00 грн. х 1,176471 = 423,53 грн., а сума утриманого з нього ПДФО — 63,53 грн. (423,53 грн. х 15 %);

решта 60,00 грн. є доходом покупця у грошовій формі. Утримавши з нього ПДФО (60,00 грн. х 15 % = 9,00 грн.), продавець відповідно повинен буде виплатити покупцю на руки суму 51,00 грн. (60,00 грн. - 9,00 грн.).

Таким чином:

на підставі п.п. 165.1.12 ПКУ не вважається доходом і не обкладається ПДФО частина вартості нового пилососа «Мойдодир», що надходить покупцю в обмін на неякісний пилосос «Аква», у розмірі 3600,00 грн.;

сума загального оподатковуваного доходу покупця становить 483,53 грн. (423,53 грн. + 60,00 грн.);

— сума утриманого з такого доходу ПДФО — 72,53 грн. (63,53 грн. + 9,00 грн.).

У податковому та бухгалтерському обліку підприємства-продавця (неплатника ПДВ) операція із заміни неякісного товару відобразиться так:

 

Податковий та бухгалтерський облік операцій із заміни товарів у роздробі

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума,
грн.

Податковий облік

Дт

Кт

доходи

витрати

1

2

3

4

5

6

7

1

Продано пилосос мийний марки «Аква» покупцю

301/«Операц. каса»

702

3600,00

3600,00

2500,00

2

Списано собівартість реалізованого пилососа

902

282

2500,00

3

Списано торговельну націнку

285

282

1100,00

4

Відображено повернення пилососа марки «Аква» покупцем

704

361

3600,00

-3600,00

-2500,00

5

Оприбутковано повернений покупцем неякісний товар (методом «червоне сторно»)

902

282

2500,00

285

282

1100,00

6

Отриманий від покупця неякісний товар передано на склад; списано торговельну націнку

281

282

2500,00

285

282

1100,00

7

Передано покупцю новий пилосос марки «Мойдодир»

361

702

3960,00

3960,00

2800,00

8

Списано собівартість реалізованого пилососа

902

282

2800,00

9

Списано торговельну націнку на реалізований пилосос

285

282

1160,00

10

Покупцю нараховано оподатковуваний дохід
(423,53 грн. + 60,00 грн.)

93

685

483,53

483,53*

11

Утримано ПДФО
(63,53 грн. + 9,00 грн.)

685

641/ПДФО

72,53

12

Відображено залік заборгованості (на суму отриманого покупцем доходу з урахуванням утриманого ПДФО) (360,00 грн. + 51,00)

685

361

411,00

13

Відшкодовано продавцем покупцю різницю в цінах за неякісним товаром (з урахуванням утриманого ПДФО)
(60,00 грн. - 9,00 грн.)

361

301

51,00

14

Перераховано ПДФО

641/ПДФО

311

72,53

* У податковому обліку сума різниці в цінах, що відшкодовується покупцю (згідно з ч. 7 ст. 8 Закону № 1023), уключається до витрат на підставі п.п. 140.1.4 ПКУ як витрати, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань.

 

Зверніть увагу: у нашому випадку за умовами прикладу підприємство-продавець не є платником ПДВ, а тому проблем із коригуванням цього податку при заміні товарів не виникає. Водночас, якщо торговельне підприємство зареєстроване як платник цього податку, то воно, найімовірніше, не зможе відкоригувати суму податкових зобов’язань, раніше відображених при продажу товарів.

Річ у тім, що згідно з п. 192.2 ПКУ зменшення суми податкових зобов’язань платника податку — постачальника в разі зміни суми компенсації вартості товарів/послуг, що надаються особам, які не були платниками цього податку на дату такого постачання, дозволяється тільки при поверненні раніше поставлених товарів у власність постачальника з наданням одержувачу повної грошової компенсації їх вартості, у тому числі при перегляді цін, пов’язаних із гарантійною заміною товарів чи низькоякісних товарів відповідно до закону або договору. Зрозуміло, що в разі заміни про повну грошову компенсацію не йдеться, а отже, податківці можуть бути проти проведення ПДВ-коригувань у таких випадках. Однак є й позитивні варіанти тлумачення цієї норми (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 16, с. 34 )

На наш погляд, в описаній ситуації заміну неякісних товарів на підставі ч. 7 ст. 8 Закону № 1023 доцільніше «замаскувати» під повернення таких товарів з відповідним відображенням цієї операції в обліку. При цьому передача якісного товару в обліку пройде як звичайний продаж за грошові кошти.

У Податковому розрахунку за формою № 1 ДФ за 1 квартал 2013 року доходи фізособи при заміні неякісного товару на інший якісний товар відобразяться так:

 

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2013 року

№ з/п

Податковий номер або серія та номер паспорта*

Сума нарахо-ваного доходу
(грн., коп.)

Сума випла-ченого доходу (грн.,
коп.)

Сума утриманого податку (грн., коп.)

Ознака доходу

Дата

Ознака подат. соц. пільги

Ознака (0, 1)

нарахо-ваного

перерахо-ваного

прийняття на роботу (дд/мм/рррр)

звільнення з роботи (дд/мм/рррр)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

15

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

3600

00

3600

00

138

16

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

483

53

483

53

72

53

72

53

126

 

Варіант 2. На підставі п.п. 165.1.12 ПКУ не вважається доходом та не обкладається ПДФО частина вартості нового пилососа «Мойдодир», що надходить покупцю в обмін на неякісний пилосос «Аква», у розмірі 3600,00 грн.

Крім того, з урахуванням положень ч. 7 ст. 8 Закону № 1023:

різниця між новою та старою ціною на неякісний товар 420,00 грн. (4020,00 грн. - 3600,00 грн.) є доходом покупця-фізособи, отриманим у натуральній формі. Величина такого доходу визначається із застосуванням натурального коефіцієнта (1,176471) та становить: 420,00 грн. х 1,176471 = 494,12 грн., а сума утриманого з нього ПДФО — 74,12 грн. (494,12 грн. х 15 %);

різницю між ціною нового пилососа та ціною на неякісний товар на момент заміни, тобто 480,00 грн. (4500,00 грн. - 4020,00 грн.) покупець-фізособа повинен доплатити продавцю.

Порядок відображення такої операції в податковому та бухгалтерському обліку істотно не відрізнятиметься від попереднього варіанта, а отже, щоб не захаращувати приклад, відразу покажемо, як у цьому випадку відобразити дохід фізособи-покупця в Податковому розрахунку за формою № 1 ДФ за 1 квартал 2013 року:

 

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2013 року

№ з/п

Податковий номер або серія та номер паспорта*

Сума нарахо-ваного доходу
(грн., коп.)

Сума випла-ченого доходу (грн.,
коп.)

Сума утриманого податку (грн., коп.)

Ознака доходу

Дата

Ознака подат. соц. пільги

Ознака (0, 1)

нарахо-ваного

перерахо-ваного

прийняття на роботу (дд/мм/рррр)

звільнення з роботи (дд/мм/рррр)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

15

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

3600

00

3600

00

138

16

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

494

12

494

12

74

12

74

12

126

 

Варіант 3. У цьому випадку, як і в описаних вище варіантах 1 і 2, на підставі п.п. 165.1.12 ПКУ не вважається доходом та не обкладається ПДФО сума, сплачена покупцем при придбанні неякісного пилососа «Аква», у розмірі 3600,00 грн., що відшкодовується йому шляхом:

надання якісного пилососа «Мойдодир» вартістю 3000,00 грн.;

виплати грошової компенсації різниці між сплаченою сумою (3600,00 грн.) та вартістю нового пилососа (3000,00 грн.), тобто 600,00 грн.

Крім того, з урахуванням положень ч. 7 ст. 8 Закону № 1023 продавець повинен відшкодувати покупцю грошовими коштами різницю між новою і старою ціною на неякісний товар у сумі 420,00 грн. (4020,00 грн. - 3600,00 грн.). Саме ця сума є оподатковуваним доходом фізособи у грошовій формі, сума утриманого ПДФО з якого становить 63,00 грн. (420,00 грн. х 15 %).

Описана ситуація в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2013 року відобразиться так:

 

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2013 року

№ з/п

Податковий номер або серія та номер паспорта*

Сума нарахо-ваного доходу
(грн., коп.)

Сума випла-ченого доходу (грн.,
коп.)

Сума утриманого податку (грн., коп.)

Ознака доходу

Дата

Ознака подат. соц. пільги

Ознака (0, 1)

нарахо-ваного

перерахо-ваного

прийняття на роботу (дд/мм/рррр)

звільнення з роботи (дд/мм/рррр)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

15

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

3600

00

3600

00

138

16

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

420

00

420

00

63

00

63

00

126

 

Приклад 2. У грудні 2012 року покупцю продано електрочайник «Комфорт» вартістю 900,00 грн. У січні 2013 року покупець виявив істотні недоліки в роботі електрочайника та вимагає повернення грошових коштів за неякісний товар. На момент повернення електрочайника продавцю та виплати грошових коштів покупцю ціна на чайники моделі «Комфорт» збільшилася та склала 950,00 грн.

У цьому випадку на підставі ч. 7 ст. 8 Закону № 1023 фізособі-покупцю має бути повернено такі суми:

— вартість чайника, сплачену при його придбанні, — 900,00 грн. (ця сума на підставі п.п. 165.1.12 ПКУ не включається до оподатковуваного доходу та з неї не утримують ПДФО);

різницю між «новою» та «старою» ціною поверненого електрочайника — 50,00 грн. (950,00 грн. - 900,00 грн.). Ця сума є доходом фізособи у грошовій формі та при виплаті з неї утримується ПДФО в сумі 7,50 грн. (50,00 грн. х 15 %).

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2013 року повернення покупцю-фізособі грошових коштів за неякісний товар відобразиться так:

 

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2013 року

№ з/п

Податковий номер або серія та номер паспорта*

Сума нарахо-ваного доходу
(грн., коп.)

Сума випла-ченого доходу (грн.,
коп.)

Сума утриманого податку (грн., коп.)

Ознака доходу

Дата

Ознака подат. соц. пільги

Ознака (0, 1)

нарахо-ваного

перерахо-ваного

прийняття на роботу (дд/мм/рррр)

звільнення з роботи (дд/мм/рррр)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

900

00

900

00

138

11

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

50

00

50

00

7

50

7

50

126

 

На завершення висловимо сподівання, що випадків повернення неякісних товарів у практиці роздрібних торговців буде небагато. Ну а якщо вже повернення (заміни) не уникнути — ця стаття допоможе вам легко розрахувати суму оподатковуваного доходу та утримати з неї ПДФО (звісно, у випадках, коли це потрібно).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі