Теми статей
Обрати теми

Податок на прибуток по-новому: подання декларації

Редакція ПБО
Стаття

Податок на прибуток по-новому: подання декларації

 

 

У матеріалі, що пропонується вашій увазі, ми висвітлимо питання подання декларації з податку на прибуток: хто зобов’язаний тепер подавати її тільки за підсумками року, а хто може або повинен подавати декларацію з податку на прибуток щоквартально. Визначимося з порядком та строками подання декларацій в особливих випадках.

Наталія ДЗЮБА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

У 2013 році декларація з податку на прибуток складається платниками цього податку за формою, затвердженою наказом № 1213 (з урахуванням змін, унесених наказом Міністерства фінансів України від 05.12.2012 р. № 1281). У зв’язку з новим порядком сплати податку на прибуток (запровадженням авансових внесків) подання декларації з податку на прибуток починаючи з 2013 року має свої особливості.

Одна категорія платників подає річні декларації з податку на прибуток та на підставі поданої декларації сплачує податок один раз на рік. Вимога щодо сплати авансових внесків на цю категорію платників не поширюється.

Друга категорія платників також подає декларації з податку на прибуток один раз на рік, але протягом цього звітного (податкового) року щомісячно сплачує авансові внески в розмірі не менше 1/12 нарахованого до сплати торішнього податку без подання податкової декларації.

Проте є деякі винятки: у таких «виняткових» випадках за платниками податку на прибуток залишається можливість, а в певних випадках і обов’язок, щоквартального подання декларацій з податку на прибуток та сплати за ними податку на прибуток у встановлені строки.

А тепер докладніше розглянемо всі перелічені вище варіанти.

 

Хто подає річну декларацію

Згідно з п. 57.1 ПКУ звітним (податковим) періодом для платників податку на прибуток встановлений рік. При цьому на платників податків (за деяким винятком) покладена додаткова необхідність сплати впродовж звітного року щомісячних авансових внесків з податку на прибуток.

В УПК № 1171 (відповідь на запитання 4) ДПСУ навела повний перелік платників, для яких неактуальні нарахування та сплата авансових внесків. Це, зокрема:

— новостворені платники податку на прибуток;

— платники, які пройшли державну реєстрацію та взяті на облік як платники податку на прибуток в органах ДПС протягом IV кварталу року, що передує звітному;

— виробники сільськогосподарської продукції;

— неприбуткові установи (організації);

— платники податку, в яких оподатковувані доходи за останній річний звітний податковий період є меншими або становлять 10 млн грн.*;

— платники податку на прибуток, в яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період перевищують 10 млн грн. і які за підсумками такого звітного періоду не отримали прибутку або отримали збиток, податкові зобов’язання не нараховували та не мали базового показника для визначення авансових внесків у наступному році.

* Розмір таких доходів визначається із рядка 01 декларації з податку на прибуток (УПК № 1171, відповідь на запитання 1).

Якщо врахувати всі винятки, то щомісячно сплачувати авансові внески повинні підприємства, в яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, більше 10 млн грн., а також якщо вони отримали оподатковуваний прибуток за підсумками минулого звітного (податкового) року.

При цьому зверніть увагу: і платники податків, які сплачують авансові внески, і платники податків, які їх не сплачують, повинні звітувати з податку на прибуток тільки за підсумками року, подавши вперше декларацію з податку на прибуток за 2013 рік.

Виняток становлять платники податків, про яких йдеться в абз. 7 і 8 п. 57.1 ПКУ, — вони протягом року подають декларації в квартальні строки, тобто за підсумками першого кварталу, першого півріччя, трьох кварталів та за рік (про них зазначатиметься окремо).

А поки розглянемо особливості застосування звітного річного періоду в окремих випадках.

 

Новостворені підприємства

Для сплати авансових внесків податківці під новоствореними платниками розуміють (див. відповідь на запитання 5 УПК № 1171, ЄБПЗ у розділі 110.30.02) платників, які пройшли державну реєстрацію та взяті на облік як платники податку на прибуток в органах ДПС протягом року, в якому передбачена сплата авансових внесків.

Відповідно до п. 57.1 ПКУ платники податку, зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році без подання податкової декларації за звітні (податкові) періоди (календарний квартал, півріччя та дев’ять місяців) та не сплачують авансовий внесок.

Отже, новостворені платники податку на прибуток, зареєструвавшись у 2013 році, уперше декларацію з податку на прибуток повинні подати за результатами цього ж 2013 року.

 

Платники, зареєстровані в IV кварталі 2012 року

Що стосується платників податку на прибуток, зареєстрованих у IV кварталі 2012 року, то згідно з п.п. 152.9.2 ПКУ у них перший звітний період повинен закінчуватися 2013 роком.

Такі платники не підпадають під визначення новостворених (хоча, за роз’ясненнями податківців, вони також не сплачують авансові внески та подають декларацію з податку на прибуток тільки за результатами року), оскільки вони зареєстровані до початку звітного року, в якому передбачена сплата авансових внесків.

Платники, зареєстровані в IV кварталі 2012 року, на наш погляд, повинні керуватися загальними правилами для визначення звітного періоду.

Відповідно до п.п. 152.9.2 ПКУ, якщо особа береться на облік органом державної податкової служби як платник податку в середині податкового періоду, перший звітний податковий період починається з дати, на яку припадає початок такого обліку, та закінчується останнім календарним днем наступного податкового періоду.

Отже, для таких платників перший звітний період складатиметься із неповного початкового періоду (що охоплює часовий відрізок із дати реєстрації особи платником податків до останнього календарного дня 2012 року), а також наступного за ним повного календарного періоду (з першого числа по останнє включно 2013 року).

При цьому, ураховуючи роз’яснення податківців (див. консультацію, розміщену в розділі 110.30.01 ЄБПЗ), у зв’язку з тим що згідно з п. 10 підрозд. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ ставка податку становить:

з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року включно — 21 %;

з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року включно — 19 %,

платник, зареєстрований у IV кварталі, у такому разі повинен буде подати дві декларації з податку на прибуток:

одну — за результатами податкового періоду, який почався з дати реєстрації в органі ДПС та закінчується останнім календарним днем 2012 року, коли діяла ставка податку на прибуток у розмірі 21 %;

другу — за результатами податкового періоду, який починається з 1 січня 2013 року і закінчується останнім календарним днем 2013 року, коли діє ставка податку на прибуток у розмірі 19 %.

Обидві такі декларації слід подавати у строк, передбачений для подання декларації за 2013 рік.

 

Виробники сільськогосподарської продукції

Відповідно до ст. 155 ПКУ та з урахуванням вимог ст. 209 ПКУ для цілей обкладення податком на прибуток до підприємств, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, належать підприємства, дохід яких від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва, виробленої ними на власних або орендованих основних засобах, а також на давальницьких умовах, за попередній звітний (податковий) рік перевищує 50 % загальної суми доходу.

Зверніть увагу: для виробників сільгосппродукції, визначених ст. 155 ПКУ, річний звітний податковий період починається з 1 липня поточного звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року. Рекомендації податківців щодо того, як подавати декларації з податку на прибуток сільгоспвиробникам, були наведені нами в рубриці Думка фахівців офіційних органів «Сільгосппідприємства звітують двома прибутковими деклараціями та сплачують податок за їх загальним результатом» // «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 45, с. 43.

 

Платники ЄП і ФСП, які перейшли на загальну систему

В УПК № 1171 (відповідь на запитання 16) податківці вказали, що підприємства, які з 01.01.2013 р. або пізніше переходять зі спрощеної системи оподаткування (єдиного податку або фіксованого сільгоспподатку) на загальну систему оподаткування, сплачують податок на прибуток на підставі податкової декларації, поданої до органів ДПС за 2013 рік, та не сплачують авансові внески у 2013 році. На це звертали увагу і податківці в ЄБПЗ у розділі 110.30.02.

Таким чином, платники, які перейшли з єдиного податку або фіксованого сільгоспподатку з 01.01.2013 р. (або пізніше) на загальну систему, авансові внески з податку на прибуток у 2013 році не сплачують (незалежно від обсягу доходу (та показника прибутку) за 2012 рік), а сплачують податок на прибуток на підставі декларації з податку на прибуток за 2013 рік.

 

Строки подання декларації для річних платників та сплати визначеного в ній податкового зобов’язання

Звертаємо увагу на те, що у зв’язку з переходом з 2013 року на річний звітний період з податку на прибуток змінюється строк подання річної декларації з цього податку — згідно з п.п. 49.18.3 ПКУ її необхідно подавати протягом 60 календарних днів, наступних за звітним (податковим) роком.

Граничний строк подання декларації за 2013 рік (1 березня 2014 року) припадає на вихідний день (субота). У зв’язку з цим згідно з п. 49.20 ПКУ граничний строк подання декларації переноситься на наступний за вихідними робочий день (3 березня 2014 року — понеділок). Нагадаємо: відповідно до згаданої норми ПКУ, якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважатиметься операційний (банківський) день, наступний за вихідним або святковим днем.

Що стосується суми податкового зобов’язання, указаного в податковій декларації, то її платник податків повинен самостійно сплатити до бюджету протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку подання цієї декларації (абз. 1 п. 57.1 ПКУ).

При цьому граничний строк сплати через святкові або вихідні дні не переноситься.

Тому у «річних» платників сплата податку на прибуток за декларацією за 2013 рік, як роз’яснюють податківці, повинна здійснюватися не пізніше 11 березня 2014 року (відповідь на запитання 7 УПК № 1171).

 

Хто подає декларації щоквартально

Платників податку, які сплачують авансові внески (тобто, як ми з’ясували, це підприємства з річним доходом більше 10 млн грн.), може бути звільнено від сплати авансових внесків. Випадки ці спеціально обумовлені в абз. 7 і 8 п. 57.1 ПКУ. Тоді такі платники будуть зобов’язані (або мають право) звітувати з податку на прибуток не за результатами річного звітного періоду, а в квартальні строки. Основних таких випадків два. Розглянемо кожний.

Перший випадок. Відповідно до абз. 7 п. 57.1 ПКУ, якщо платник податку, який сплачує авансовий внесок, за підсумками I кварталу звітного (податкового) року не отримав прибутку або отримав збиток, він має право подати податкову декларацію та фінансову звітність за I квартал. Зверніть увагу: ідеться саме про право, а не обов’язок платника податку. Тоді такий платник податку авансових внесків у II — IV кварталах звітного (податкового) року не здійснює, а податкові зобов’язання визначає на підставі податкової декларації за підсумками півріччя, трьох кварталів та за рік, що подається до органу ДПС у порядку, передбаченому ПКУ.

При цьому, відповідаючи на запитання 18 УПК № 1171, ДПСУ зазначила: якщо платник, який сплачує авансові внески, не отримав прибуток або отримав збиток за підсумками півріччя або трьох кварталів звітного (податкового) року, то він не має права подати податкові декларації за ці періоди та не сплачувати авансові внески. ПКУ передбачає подібне право на звільнення від сплати авансових внесків тільки в разі неотримання прибутку за результатами I кварталу звітного року.

Другий випадок. Відповідно до абз. 8 п. 57.1 ПКУ платник податку, який за підсумками минулого звітного (податкового) року не отримав прибуток або отримав збиток, податкові зобов’язання не нараховував та не мав базового показника для визначення авансових внесків у наступному році, а за підсумками I кварталу отримує прибуток, повинен подати податкову декларацію за перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року та за звітний (податковий) рік для нарахування та сплати податкових зобов’язань.

І хоча в абз. 8 п. 57.1 ПКУ на це прямо не вказано, другий випадок стосується платників податку на прибуток, на яких покладено обов’язок зі сплати авансових внесків, а саме тих, у кого дохід за 2012 рік більше 10 млн грн., але які за підсумками минулого (2012) звітного (податкового) року не мали прибутку або отримали збиток. Це також випливає і з роз’яснень, наведених в УПК № 1171.

Отже, такі платники повинні будуть — зверніть увагу! — в обов’язковому порядку подати податкову декларацію за перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року та за звітний (податковий) рік, тобто подавати декларації поквартально.

Незрозумілим у цьому випадку є те, що таким платникам фактично дозволили не звітувати (та не сплачувати податок) за підсумками I кварталу (вочевидь, розраховуючи на те, що зроблено це буде за півріччя).

Можливо, податківці все ж «рекомендуватимуть» платникам подавати декларацію за І квартал і відповідно сплачувати нарахований у ній податок на прибуток. Проте зверніть увагу: змусити платника подати таку декларацію податківці все ж не мають права. У разі її неподання підстав для штрафу не буде.

А от якщо у платника в цьому випадку розрахунково прибуток за I квартал був, і такий платник не подасть декларацію за півріччя, то будуть всі підстави для штрафу — адже її подати платник повинен в обов’язковому порядку.

 

Строки подання декларацій для квартальних платників та сплати визначеного в них податкового зобов’язання

Ті платники, які у 2013 році подають до органів ДПС декларації з податку на прибуток у строки, установлені для квартального податкового (звітного) періоду, то (з урахуванням положень пп. 49.18 і 49.19 ПКУ) такі декларації мають бути подані до відповідного органу ДПС протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Таким чином, декларацію за I квартал 2013 року слід подати до відповідного органу ДПС не пізніше 10 травня 2013 року. Граничний строк подання декларації за півріччя припадає на 9 серпня 2013 року. Граничний строк подання декларації за три квартали (9 листопада 2013 року) припадає на вихідний день (суботу), у зв’язку з цим згідно з п. 49.20 ПКУ граничний строк подання декларації переноситься на наступний за вихідними робочий день — 11 листопада 2013 року. Граничний строк подання декларації за 2013 рік (9 лютого 2014 року) припадає на вихідний день (неділю), тому переноситься на 10 лютого 2014 року.

Квартальні платники сплатити суму податку до бюджету також зобов’язані протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку подання декларації (абз. 1 п. 57.1 ПКУ).

Отже, граничний строк сплати податкового зобов’язання з податку на прибуток, яке задеклароване в декларації з податку на прибуток:

— за I квартал 2013 року — 20 травня 2013 року;

— за півріччя 2013 року — 19 серпня 2013 року;

— за три квартали 2013 року — 19 листопада 2013 року;

— за 2013 рік — 19 лютого 2014 року.

Для наочності порядок сплати податку на прибуток наведемо у формі таблиці.

 

Порядок сплати податку на прибуток (авансових внесків)
 та подання декларації з податку на прибуток у 2013 році

Платники податку на прибуток

Порядок сплати податку на прибуток і подання декларацій

Із доходом за 2012 рік:

більше
10 млн грн.*

1. Сплачують авансовий внесок (щомісячно).
2. Подають декларацію за рік

Якщо в I кварталі 2013 року збиток:
1. У I кварталі за січень, лютий та березень сплачують авансовий внесок.
2. Мають право подати декларацію та фінансову звітність за I квартал, тоді:
— за II — IV квартали 2013 року авансовий внесок не сплачується;
— подаються звичайні декларації за перше півріччя, три квартали, рік.

Збиткові за підсумками 2012 року:
1. Авансовий внесок не сплачують.
2. Декларацію подають за підсумками року.
У I кварталі 2013 року отримали прибуток:
1. Авансовий внесок не сплачують.
2. Подають звичайні декларації за перше півріччя, три квартали та рік**

10 млн грн. і менше

1. Авансовий внесок не сплачують.
2. Декларацію подають за підсумками року

Новостворені підприємства

1. Авансовий внесок не сплачують.
2. Декларацію подають за підсумками року

Неприбуткові підприємства

1. Авансовий внесок не сплачують.
2. Декларацію подають за підсумками року

Виробники сільськогосподарської продукції

1. Авансовий внесок не сплачують.
2. Декларацію подають за підсумками року (податковий період починається з 1 липня поточного звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року)

Платники ЄП і ФСП, що перейшли на загальну систему

1. Авансовий внесок не сплачують.
2. Декларацію подають за підсумками року

* Крім новостворених підприємств, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій).
** Хоча норми абз. 8 п. 57.1 ПКУ не передбачають у цьому випадку подання декларації за I квартал, найімовірніше, податківці «рекомендуватимуть» її подавати.

 

Особливості подання декларацій у підприємств, які провадять діяльність, що патентується

Відразу зауважимо: згідно з абз. 6 п. 57.1 ПКУ підприємства, які провадять діяльність, що патентується, в яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за 2012 рік не перевищують 10 млн грн., однозначно у 2013 році:

1) не сплачують авансові внески;

2) подають декларацію з податку на прибуток за підсумками року (протягом 60 днів, наступних за останнім календарним днем звітного року).

Що стосується підприємств, які здійснюють діяльність, що патентується, в яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за 2012 рік перевищують 10 млн грн., то вони згідно з абз. 4 п. 57.1 ПКУ, маючи за результатами 2012 року нараховану до сплати суму податку, зобов’язані у 2013 році:

1) сплачувати авансовий внесок (щомісячно);

2) подати декларацію за результатами 2013 року (протягом 60 днів, наступних за останнім календарним днем звітного року).

Водночас слід мати на увазі, що в підприємства, яке займається діяльністю, що патентується, особливий механізм розрахунку податку на прибуток — окремо розраховується податок на прибуток від діяльності, що підлягає патентуванню, зменшений на вартість патентів, і окремо — податок на прибуток від діяльності, що не підлягає патентуванню. Тобто, наприклад, якщо у звітному періоді від діяльності, що патентується, отримано прибуток, а в цілому діяльність збиткова, то такий збиток не звільняє підприємство від необхідності сплатити до бюджету податок на прибуток від діяльності, що патентується, у повному обсязі. І навпаки, якщо діяльність, що патентується, збиткова, а та, що не патентується, — прибуткова, то отримані збиток і прибуток теж не згортаються, що також потребує від підприємства сплати податку.

Для наочності розглянемо можливі ситуації на прикладі декількох варіантів подання декларації з податку на прибуток в підприємства, яке займається діяльністю, що патентується (за умови, що показник рядка 01 декларації з податку на прибуток за 2012 рік становить більше 10 млн грн.).

 

Ситуація 1: якщо підприємство за результатами минулого звітного року має збиток, але при цьому за діяльністю, що патентується, — прибуток, а в I кварталі отримало збиток

Показники
(код рядка)

Декларація за 2012 рік

Декларація за I квартал 2013 року

рядок 07

-40000

-10000

рядок 08 ТП

10000

5000

рядок 11


((-40000 - 10000) х 21 %) < 0


((-10000 - 5000) х 19 %) < 0

рядок 12 ТП

100

300

рядок 14

100

300

 

У цій ситуації підприємство за підсумками 2012 року хоча й отримало збиток (рядок 07 має від’ємне значення), водночас отримало прибуток за діяльністю, що патентується, унаслідок чого рядок 14 має додатне значення, тобто підприємство в цьому випадку має базовий показник для розрахунку авансових внесків на 2013 рік. Тому підприємство зобов’язане у 2013 році:

1. Сплачувати авансовий внесок (щомісячно).

2. Подати декларацію за результатами 2013 року (протягом 60 днів, наступних за останнім календарним днем звітного року).

Водночас, отримавши в I кварталі 2013 року збиток (рядок 07 декларації має від’ємне значення), підприємство, керуючись нормами абз. 7 п. 57.1 ПКУ, має право:

1. Подати декларацію за I квартал 2013 року (протягом 40 днів, наступних за останнім календарним днем звітного періоду).

2. З II кварталу не сплачувати авансові внески.

3. Подати декларації за результатами півріччя, дев’яти місяців та року (протягом 40 днів, наступних за останнім календарним днем звітного періоду).

Причому зверніть увагу: збитки, отримані не в I кварталі, а в більш пізніх періодах, — за півріччя, дев’ять місяців, рік, від сплати авансів не звільняють.

 

Ситуація 2: якщо підприємство за підсумками року має збиток, а прибуток від діяльності, що патентується, перекрито вартістю патентів, і в I кварталі отримало прибуток за діяльністю, що патентується

Показники
(код рядка)

Декларація за 2012 рік

Розрахункові показники за I квартал 2013 року

рядок 07

-40000

-10000

рядок 08 ТП

10000

5000

рядок 11


((-40000 - 10000) х 21 %) < 0


((-10000 - 5000) х 19 %) < 0

рядок 12 ТП

300

рядок 14

300

 

У цій ситуації підприємство за підсумками 2012 року отримало збиток (рядок 07 має від’ємне значення), а також у зв’язку з тим, що прибуток від діяльності, що патентується, перекрито вартістю патентів (рядок 14 не заповнено), підприємство не має базового показника для розрахунку авансових внесків на 2013 рік.

Водночас у разі наявності в I кварталі 2013 року збитку (рядок 07 має від’ємне значення), незважаючи на наявність прибутку від діяльності, що патентується (рядок 08 має додатне значення), а також податку на прибуток (рядок 14 має додатне значення), на підприємство, на наш погляд, не повинні поширюватися норми абз. 8 п. 57.1 ПКУ. Тому підприємство у 2013 році:

1. Не повинно сплачувати авансові внески.

2. Повинно подати декларацію за результатами 2013 року (протягом 60 днів, наступних за останнім календарним днем звітного року) та на підставі її показників сплатити податок.

Причому зверніть увагу: прибуток, отриманий у наступних періодах 2013 року (за півріччя, дев’ять місяців та рік), не змінює в підприємства в подальшому протягом року порядку декларування та сплати податкових зобов’язань.

 

Ситуація 3: якщо підприємство за підсумками року має збиток, а прибуток від діяльності, що патентується, перекрито вартістю патентів, і в I кварталі отримало прибуток від діяльності, що патентується, але вона також перекрита вартістю патентів

Показники
(код рядка)

Декларація за 2012 рік

Розрахункові показники за I квартал 2013 року

рядок 07

-40000

-10000

рядок 08 ТП

10000

5000

рядок 11


((-40000 - 10000) х 21 %) < 0


((-10000 - 5000) х 19 %) < 0

рядок 12 ТП

рядок 14

 

У цій ситуації підприємство за підсумками 2012 року отримало збиток (рядок 07 має від’ємне значення), а також у зв’язку з тим, що прибуток від діяльності, що патентується, перекрито вартістю патентів (рядок 14 не заповнено), підприємство не має базового показника для розрахунку авансових внесків на 2013 рік.

Крім того, у I кварталі 2013 року підприємство також не отримало прибуток (рядок 07 має від’ємне значення), тому на нього норми абз. 8 п. 57.1 ПКУ не поширюються.

Отже, підприємство у 2013 році:

1. Не повинно сплачувати авансові внески.

2. Повинно подати декларацію за результатами 2013 року (протягом 60 днів, наступних за останнім календарним днем звітного року).

Причому зверніть увагу: прибуток, отриманий у наступних періодах 2013 року, не змінює в підприємства в подальшому протягом року порядку декларування та сплати податкових зобов’язань.

 

Ситуація 4: якщо підприємство за результатами минулого звітного року має збиток, але при цьому від діяльності, що патентується, — прибуток, а в I кварталі отримало прибуток

Показники
(код рядка)

Декларація за 2012 рік

Розрахункові показники за I квартал 2013 року

рядок 07

-40000

10000

рядок 08 ТП

10000

-5000

рядок 11


((-40000 - 10000) х 21 %) < 0

2850
((10000 - (-5000)) х 19 %)

рядок 12 ТП

100

рядок 14

100

2850

 

У цій ситуації підприємство за підсумками 2012 року хоча й отримало збиток (рядок 07 має від’ємне значення), водночас отримало прибуток від діяльності, що патентується, унаслідок чого рядок 14 має додатне значення, тобто підприємство в цьому випадку має базовий показник для розрахунку авансових внесків на 2013 рік. Тому підприємство зобов’язане у 2013 році:

1. Сплачувати авансовий внесок (щомісячно).

2. Подати декларацію за результатами 2013 року (протягом 60 днів, наступних за останнім календарним днем звітного року).

Разом із тим, підприємство отримало в I кварталі 2013 року прибуток (рядок 07 декларації має додатне значення), тому норми абз. 8 п. 57.1 ПКУ на нього в цьому випадку не поширюються. Підприємство не зобов’язане з I кварталі 2013 року переходити на квартальний звітний період та подавати декларації за результатами півріччя, дев’яти місяців та року.

 

Особливості подання декларацій у підприємств, що здійснюють пільговану діяльність

Платники податків, які користуються пільгами з податку на прибуток, в абз. 4 п. 57.1 ПКУ не виділені до окремої категорії суб’єктів господарювання як, наприклад, неприбуткові установи (організації), виробники сільгосппродукції, які звільнені від сплати авансових внесків. Тому підприємства, що мають пільги з податку на прибуток, повинні підпорядковуватися загальним правилам для визначення того, слід їм сплачувати авансові внески чи ні.

Це означає, що підприємства, які здійснюють пільговану діяльність, якщо їх доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за 2012 рік не перевищують 10 млн грн., однозначно у 2013 році:

1) не сплачують авансові внески;

2) подають декларацію з податку на прибуток за підсумками року (протягом 60 днів, наступних за останнім календарним днем звітного року).

До таких платників-пільговиків, яким авансові внески не загрожують, належать платники податку на прибуток за ставкою 0 % відповідно до п. 154.6 ПКУ (адже для них одним із критеріїв застосування нульової ставки є дохід, що не повинен перевищувати 3 млн грн.), а також інші пільговики, в яких сума доходу за попередній рік не перевищує 10 млн грн.

Крім того, до «безавансових» платників податку на прибуток належатимуть і підприємства, які здійснюють виключно пільгований вид діяльності та в яких весь отриманий прибуток потрапляє під звільнення від оподаткування. Адже, маючи навіть дохід більше 10 млн грн., такі підприємства не будуть платниками авансових внесків, оскільки в них не буде бази для розрахунку авансів — нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний податковий рік.

А от підприємства, які здійснюють разом з пільгованими й інші (оподатковувані) види діяльності, або в них від оподаткування звільняється тільки частина прибутку (тобто згідно з абз. 4 п. 57.1 ПКУ мають за результатами 2012 року нараховану до сплати суму податку) і при цьому доходи яких, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за 2012 рік перевищують 10 млн грн., зобов’язані у 2013 році:

1) сплачувати авансовий внесок (щомісячно);

2) подати декларацію за результатами 2013 року (протягом 60 днів, наступних за останнім календарним днем звітного року).

Водночас слід мати на увазі, що згідно з п. 152.11 ПКУ платники податку, прибуток (дохід) яких повністю та/або частково звільняється від оподаткування, повинні вести окремий облік «пільгових» доходів/прибутку (пільгової діяльності) у порядку, обумовленому цим пунктом. У декларації з податку на прибуток результати такого обліку відображають у спеціальному додатку ПЗ, у рядку 09 якого при цьому виводять отриманий об’єкт оподаткування від пільгової діяльності — прибуток або збиток.

Для наочності розглянемо можливі ситуації на прикладі декількох варіантів подання декларації з податку на прибуток у підприємства, що займається поряд з оподатковуваною і пільгованою діяльністю (за умови, що показник рядка 01 декларації з податку на прибуток за 2012 рік становить більше 10 млн грн.).

 

Ситуація 1: якщо підприємство за результатами минулого звітного року має збиток, а в I кварталі отримало прибуток від пільгованої діяльності

Показники
(код рядка)

Декларація за 2012 рік

Розрахункові показники за I квартал 2013 року

рядок 07

-40000

-10000

рядок 09 ПЗ

10000

5000

рядок 11


((-40000 - 10000) х 21 %) < 0


((-10000 - 5000) х 19 %) < 0

рядок 14

 

У цій ситуації підприємство за підсумками 2012 року отримало збиток (рядок 07 має від’ємне значення), а також, незважаючи на те що воно має прибуток за пільгованою діяльністю (звільненою від оподаткування), рядок 14 не заповнюється, тобто підприємство не має базового показника для розрахунку авансових внесків на 2013 рік.

Водночас підприємство отримало в I квартал 2013 року прибуток виключно від пільгової діяльності (рядок 09 має додатне значення), отже, на наш погляд, на нього не повинні поширюватися норми абз. 8 п. 57.1 ПКУ. Тому підприємство у 2013 році:

1. Не повинно сплачувати авансові внески.

2. Повинно подати декларацію за результатами 2013 року (протягом 60 днів, наступних за останнім календарним днем звітного року) та на підставі її показників сплатити податок.

Причому зверніть увагу: «непільговий» прибуток, отриманий у наступних періодах 2013 року — за півріччя, дев’ять місяців та рік, не змінює в підприємства надалі протягом року порядку декларування та сплати податкових зобов’язань.

 

Ситуація 2: якщо підприємство за результатами минулого звітного року має збиток, а в I кварталі отримало прибуток від усіх видів діяльності

Показники
(код рядка)

Декларація за 2012 рік

Декларація за I квартал 2013 року

рядок 07

-40000

10000

рядок 09 ПЗ

10000

-5000

рядок 11


((-40000 - 10000) х 21 %) < 0

2850
(10000 - (-5000)) х 19 %)

рядок 14

2850

 

У цій ситуації підприємство за підсумками 2012 року отримало збиток (рядок 07 має від’ємне значення), а також незважаючи на те, що воно має прибуток від пільгованої діяльності (звільненої від оподаткування), рядок 14 не заповнюється, тобто підприємство не має базового показника для розрахунку авансових внесків на 2013 рік. Отже, по суті підприємство у 2013 році:

1. Не повинно сплачувати авансові внески.

2. Повинно подати декларацію за результатами 2013 року (протягом 60 днів, наступних за останнім календарним днем звітного року).

Однак, отримавши в I кварталі 2013 року прибуток від усіх видів діяльності (рядок 07 має додатне значення), підприємство, керуючись нормами абз. 8 п. 57.1 ПКУ, у 2013 році повинно:

1. Обов’язково подати декларації за результатами півріччя, дев’яти місяців та року (протягом 40 днів, наступних за останнім календарним днем звітного періоду).

2. Хоча норми абз. 8 п. 57.1 ПКУ не вимагають подання декларації за результатами I кварталу, водночас податківці, найімовірніше, рекомендуватимуть подати й її.

 

Ситуація 3: підприємство за результатами минулого звітного року має нараховану до сплати суму податку, а в I кварталі не отримало прибуток

Показники
(код рядка)

Декларація за 2012 рік

Декларація за I квартал 2013 року

рядок 07

60000

-10000

рядок 08 ТП

10000

5000

рядок 11

10500
(60000 - 10000) х 21 %


((-10000 - (-5000) х 21 %) < 0

рядок 14

10500

 

У цій ситуації підприємство за підсумками 2012 року отримало прибуток, унаслідок чого рядок 14 має додатне значення, тобто підприємство в цьому випадку має базовий показник для розрахунку авансових внесків на 2013 рік. Тому підприємство зобов’язане у 2013 році:

1. Сплачувати авансовий внесок (щомісячно).

2. Подати декларацію за результатами 2013 року (протягом 60 днів, наступних за останнім календарним днем звітного року).

Водночас, отримавши в I квартал 2013 року збиток (рядок 07 декларації має від’ємне значення), незважаючи на те що за пільговою діяльністю є прибуток (за рядком 09), на наш погляд, підприємство, керуючись нормами абз. 7 п. 57.1 ПКУ, має право:

1. Подати декларацію за I квартал 2013 року (протягом 40 днів, наступних за останнім календарним днем звітного періоду).

2. З II кварталу не сплачувати авансові внески.

3. Подати декларації за результатами півріччя, дев’яти місяців та року (протягом 40 днів, наступних за останнім календарним днем звітного періоду) та на підставі показників таких декларацій сплатити податок.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі