Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Ви нам писали. Як відобразити в декларації з ПДВ суми, зазначені в аркуші коригування митної декларації

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Березень, 2013/№ 22
Друк
Стаття

Як відобразити в декларації з ПДВ суми, зазначені в аркуші коригування митної декларації

 

Трапляються ситуації, коли під час проведеної митними органами перевірки з’ясовується, що вартість ввезених підприємством на митну територію України товарів було занижено. Тоді виникає необхідність у перегляді митної вартості таких товарів та доплаті імпортером митних платежів до бюджету. У цій статті поговоримо про те, як саме за обставин, що склалися, підприємству відобразити суму здійсненої доплати «імпортного» ПДВ у своїй ПДВ-звітності.

Наталя БІЛОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

МКУ — Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI.

Положення № 450 — Положення про митні декларації, затверджене постановою КМУ від 21.05.2012 р. № 450.

Порядок № 1145 — Порядок оформлення аркуша коригування, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 06.11.2012 р. № 1145.

Порядок № 1340 — Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 17.12.2012 р. № 1340.

 

Суть питання

Приводом для написання цієї статті стало запитання нашого читача такого характеру.

Підприємство у грудні 2012 року ввезло на митну територію України товар. Оскільки така операція згідно з п.п. «в» п. 185.1 і п. 194.1 ПКУ є об’єктом обкладення ПДВ, у такого імпортера на дату подання митної декларації для митного оформлення виникли податкові зобов’язання з цього податку (п. 187.8 ПКУ). На цю ж дату на поточний рахунок митного органу було сплачено необхідні митні платежі, як це передбачено п. 206.1 ПКУ.

На підставі пп. 198.1, 198.2 ПКУ в підприємства на дату сплати «імпортного» ПДВ (тобто в тому ж звітному податковому періоді) виникло право на податковий кредит. Відповідно суму ПДВ, сплаченого митним органам, було включено до рядка 12.1 грудневої декларації з ПДВ.

У лютому 2013 року митниця, керуючись ст. 54, 55, 345 — 354 МКУ, провела перевірку правильності визначення митної вартості товарів після їх випуску та на підставі акта перевірки прийняла податкове повідомлення-рішення про донарахування суми ПДВ за цією митною декларацією (у зв’язку зі збільшенням митної вартості імпортних товарів*). Таку донараховану суму підприємство в цьому ж місяці сплатило до бюджету.

* Форму рішення про коригування митної вартості товарів, Правила заповнення рішення про коригування митної вартості товарів та Перелік додаткових складових до ціни договору затверджено наказом Міністерства фінансів України від 24.05.2012 р. № 598.

Митники, отримавши інформацію про здійснення доплати, склали аркуш коригування митної декларації та передали його підприємству.

Читача цікавить, як зазвичай у подібних випадках оформлюється аркуш коригування? Як саме можна відобразити суму доплати, зазначену в розділі III аркуша коригування, у декларації з ПДВ?

 

Випадки складання аркуша коригування

Насамперед зауважимо, що митні органи згідно з п.п. 41.1.2 ПКУ щодо мита, акцизного податку, ПДВ, інших податків, які відповідно до податкового законодавства справляються при ввезенні (пересиланні) товарів та предметів на митну територію України чи територію вільної митної зони або вивезенні (пересиланні) товарів та предметів з митної території України чи території вільної митної зони, є контролюючими органами.

Митникам згідно з ч. 3 ст. 345 МКУ надано право здійснювати митний контроль шляхом проведення документальних виїзних (планових або позапланових) та документальних невиїзних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи щодо:

1) правильності визначення бази оподаткування, своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів;

2) обґрунтованості та законності надання (отримання) пільг та звільнення від оподаткування;

3) правильності класифікації згідно з УКТ ЗЕД товарів, за якими проведено митне оформлення;

4) відповідності фактичного використання переміщених через митний кордон України товарів заявленій меті такого переміщення та/або відповідності фінансових та бухгалтерських документів, звітів, договорів (контрактів), калькуляцій, інших документів підприємства, що перевіряється, інформації, указаній у митній декларації, декларації митної вартості, за якими проведено митне оформлення товарів у відповідному митному режимі;

5) законності переміщення товарів через митний кордон України.

Результати перевірки оформляються актом (довідкою) та є підставою для самостійного визначення митним органом суми податкового зобов’язання підприємства зі сплати митних платежів, вжиття заходів, передбачених законами України (ч. 6 ст. 345 МКУ).

В акті перевірки вказуються факти заниження та факти завищення податкових зобов’язань підприємства (ч. 14 ст. 354 МКУ).

В описаній у запитанні ситуації митний орган, керуючись наданими йому повноваженнями, саме і провів у порядку, визначеному ст. 345 — 354 МКУ, перевірку правильності визначення митної вартості товарів після їх випуску (на можливість проведення такої перевірки прямо вказує п. 4 ч. 5 ст. 54 МКУ), унаслідок чого цю митну вартість було збільшено та виникла необхідність доплати таким підприємством суми митних платежів, зокрема «імпортного» ПДВ.

Після того як визначену в податковому повідомленні-рішенні суму податкових зобов’язань було сплачено підприємством до бюджету і митниці стало про це відомо, вона внесла відповідні зміни до митної декларації, оформленої імпортером у грудні 2012 року, заповнивши аркуш коригування.

До речі, така процедура не нова — до введення в дію нині чинного МКУ її було регламентовано наказом Держмитслужби України «Про затвердження Порядку відображення відомостей про доплату (повернення) сум митних платежів і відкоригованих фактичних відомостей про товари, які стали відомі після закінчення митного оформлення, та внесення змін до деяких наказів Державної митної служби України» від 25.09.2008 р. № 1045, який на сьогодні втратив чинність.

Зараз порядок унесення таких коректив регулюється п. 37 Положення № 450, яким передбачено, що після завершення митного оформлення зміни до митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа можуть уноситися шляхом заповнення та оформлення митним органом аркуша коригування за формою відповідно до додатка 4 до Положення № 450. При цьому порядок оформлення аркуша коригування затверджено наказом Міністерства фінансів України від 06.11.2012 р. № 1145.

Крім того, з метою продовження строку тимчасового ввезення товарів з частковим звільненням від оподаткування митними платежами, а також у випадках, визначених МКУ, виправлення до митної декларації можуть уноситися шляхом подання декларантом або уповноваженою ним особою додаткової митної декларації та оформлення її митним органом. Водночас згідно з роз’ясненнями, викладеними в п. 1 листа Держмитслужби України від 18.12.2012 р. № 11.1/1.2-12.2/14120-ЕП, до внесення до Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 р. № 651, відповідних змін, таке продовження строку здійснюється з оформленням аркуша коригування за правилами, установленими Порядком № 1145.

Аркуш коригування заповнюється та оформляється митним органом у разі:

1) отримання ним інформації про перерахування декларантом до держбюджету митних платежів у вигляді доплати або підтвердження Казначейством факту повернення з держбюджету коштів після закінчення митного оформлення;

2) необхідності виправлення за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи помилково вказаних в оформленій митній декларації на бланку єдиного адміністративного документа відомостей про товари, не пов’язаних із перерахуванням сум митних платежів за такою митною декларацією;

3) необхідності відображення за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи відомостей про товари, які стали відомі після закінчення митного оформлення товарів, не пов’язаних із перерахуванням сум митних платежів за митною декларацією на бланку єдиного адміністративного документа.

Як бачимо, випадок, описаний у запитанні, належить до першої категорії.

 

Порядок оформлення аркуша коригування

Аркуш коригування складається посадовою особою підрозділу митного органу, яким здійснювався випуск товарів за митною декларацією, у строк, що не перевищує 10 робочих днів із дня надходження до митного органу інформації про доплату (повернення) сум митних платежів або реєстрації заяви декларанта (уповноваженої особи) у митному органі, за допомогою автоматизованої системи митного оформлення та роздруковується у двох примірниках на листах формату А4.

На обох примірниках аркуша коригування такий співробітник митного органу проставляє підпис і дату, завіряє їх особистою номерною печаткою. Електронний примірник аркуша вноситься ним до локальної бази даних митного органу та Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України (ЕАІС) та передається спеціалізованим митним органом до відповідного органу ДПС (див. пп. 3, 7, 8, 9 Порядку № 1145, п. 37 Положення № 450).

Згідно з пп. 12, 13 Порядку № 1145 у разі доплати чи повернення митних платежів, штрафних санкцій (за наявності) заповнюються розділи II і III аркуша коригування.

При цьому в розділі II відображається розрахунок сум митних платежів згідно з новими відомостями (графа 47 митної декларації).

А до розділу III включаються фактичні відомості про доплату (повернення) митних платежів, штрафних санкцій (за наявності), а саме:

— у колонці «Код виду платежу» відображаються коди видів митних платежів, штрафних санкцій (за наявності) відповідно до класифікатора видів надходжень бюджету, що контролюються митними органами. У ситуації, що розглядається, у цій колонці має фігурувати код «028» («Податок на додану вартість з товарів, увезених на територію Україні суб’єктами підприємницької діяльності») згідно з Класифікатором видів надходжень бюджету, що контролюються митними органами, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2012 р. № 1011;

— у колонці «Сума» наводиться сплачена (повернена) сума відповідних митних платежів, штрафних санкцій (за наявності). В описаній у запитанні ситуації це сума ПДВ, що сплачена на підставі уточнених даних. Тобто це різниця між сумою, наведеною в розділі ІІ аркуша коригування, та сумою, зазначеною у графі 47 митної декларації, оформленої у грудні 2012 року;

— у колонці «Дата» указується дата перерахування коштів до Державного бюджету України або дата повернення коштів із Державного бюджету України. У цьому випадку тут має бути наведена дата сплати підприємством до держбюджету суми, визначеної в податковому повідомленні-рішенні митного органу;

— у колонці «Підстава» наводиться код підстави здійснення доплати (повернення) сум митних платежів, штрафних санкцій (за наявності) відповідно до класифікатора підстав здійснення доплати (повернення) сум митних платежів. У цьому випадку тут має бути проставлено код «1» («Податкове повідомлення-рішення, направлене митним органом платнику податків») згідно з Класифікатором підстав здійснення доплати (повернення) сум митних платежів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2012 р. № 1011;

— у колонці «Напрям руху коштів» указується код напряму руху коштів: «1» — у разі здійснення платником податків доплати, «2» — при поверненні коштів із Державного бюджету України. У ситуації, що розглядається, тут має бути вказано код «1».

Один примірник оформленого аркуша коригування та аркуші з позначенням «3/8» митної декларації (у разі їх подання) передаються декларанту або уповноваженій ним особі під її особистий підпис. Другий примірник аркуша коригування та копії документів, на підставі яких його було складено, зберігаються в підрозділі митного органу, що склав цей документ.

Оформлений аркуш коригування є невід’ємною частиною відповідної митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа.

Електронні копії листів коригування зберігаються в локальних базах даних митних органів та ЕАІС окремо від електронних копій відповідних митних декларацій (електронних митних декларацій), без унесення змін до таких електронних копій митних декларацій (електронних митних декларацій) (п. 37 Положення № 450).

 

Порядок відображення сум, указаних в аркуші коригування, в декларації після ПДВ і Реєстру виданих та отриманих податкових накладних

На думку працівників податкового відомства (див. консультацію, розміщену в розділі 130.10 ЄБПЗ), якщо на підставі рішення митного органу зменшено (збільшено) суму ПДВ, сплачену платником при імпорті товарів та задекларовану в митній декларації, то такий платник зобов’язаний відповідно* збільшити (зменшити) суму ПДВ, що відноситься до податкового кредиту, у податковій звітності за той податковий період, в якому отримано таке рішення.

* Податківці тут, мабуть, дещо заплуталися. Насправді за логікою така відповідність повинна полягати ось у чому: якщо митний орган збільшує суму «імпортного» ПДВ, то платник-імпортер, керуючись пп. 198.1, 198.2 ПКУ, має право в цьому випадку на сплачену митним органам суму ПДВ збільшити свій податковий кредит (уключити її до рядка 12.1 декларації з ПДВ) на дату такої сплати. І навпаки, якщо суму «імпортного» ПДВ митним органом зменшено, то податковий кредит імпортера має бути зменшено.

А в листі ДПСУ від 30.11.2011 р. № 6445/6/15-3415-26, висновки якого хоча і базуються на колишньому порядку оформлення аркуша коригування, але не повинні, на наш погляд, змінитися, уточнено, що платник податків, який здійснив доплату сум ПДВ митним органам у зв’язку зі збільшенням митної вартості імпортних товарів, має право включити її до податкового кредиту в тому звітному періоді, в якому оформлено аркуш коригування митної декларації, навіть якщо доплату було здійснено в попередньому звітному періоді.

Це цілком логічно, оскільки право на податковий кредит з ПДВ, як було зазначено вище, виникає в імпортера на дату сплати ПДВ за податковими зобов’язаннями відповідно до п. 187.8 ПКУ (див. пп. 198.1, 198.2 ПКУ). Документом, що засвідчує право на податковий кредит, у цьому випадку є митна декларація, яка оформлена відповідно до вимог законодавства та підтверджує сплату податку (п. 201.12 ПКУ). Оформлений же аркуш коригування, як уже зазначалося, є невід’ємною частиною відповідної митної декларації, а отже, він є підтвердженням здійснення доплати ПДВ митним органам. Без нього на збільшення податкового кредиту розраховувати не варто, це випливає з п. 198.6 ПКУ.

Таким чином, у цій ситуації сума ПДВ, зазначена в колонці «Сума» розділу ІІІ аркуша коригування (тобто додатна різниця між сумою, наведеною в розділі ІІ аркуша коригування, та сумою, зазначеною у графі 47 митної декларації, оформленої у грудні 2012 року), має бути включена зі знаком «+» до рядка 12.1 декларації з ПДВ за той звітний податковий період, на який припадає дата складання митним органом цього документа, тобто за лютий 2013 року.

Причину появи значення в рядку 12.1 декларації з ПДВ варто пояснити письмово в довільній формі. Таке пояснення слід додати до декларації, проставивши при цьому в її завершальній частині позначку у відповідному службовому полі «доповнення (за довільною формою) відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу ІІ Кодексу».

Крім того, не зашкодять копії аркуша коригування, податкового повідомлення-рішення митного органу та документа, що підтверджує сплату суми, зазначеної в такому повідомленні-рішенні. Хоча у принципі, як випливає з п. 37 Положення № 450, електронний примірник аркуша коригування, завірений електронним цифровим підписом посадової особи митного органу, митники повинні самостійно передати органу ДПС. Щоправда, Держмитслужба України в листі від 17.12.2012 р. № 12/2-12.2/4989-ЕП визнавала, що на той час передача електронних даних за оформленими аркушами коригування до уповноважених банків та податкових органів не була реалізована, та просила підвідомчий їй департамент, відповідальний за це питання, у найкоротші строки погодити та підписати відповідні протоколи з обміну інформацією щодо аркушів коригування, зокрема з НБУ та ДПСУ. Адже, наприклад, отримана від митних органів офіційна інформація щодо уточнення даних, зокрема аркуші коригування, якими оформлено зміни до митних декларацій, повинна враховуватися уповноваженими банками при здійсненні контролю за експортно-імпортними операціями своїх клієнтів (див. лист НБУ від 28.02.2013 р. № 28-311/699/2529).

Що стосується внесення відповідної інформації до Реєстру виданих та отриманих податкових накладних, то, з урахуванням Порядку № 1340, а також зважаючи на «старі» роз’яснення податківців щодо включення митних декларацій при імпорті товарів до колишньої форми Реєстру, яку було затверджено наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1002 (зокрема, консультацію, розміщену в розділі 130.23 ЄБПЗ, що діяла до 01.03.2013 р., тобто до набуття чинності новою формою Реєстру), розділ II нового Реєстру в цій ситуації можна заповнити так:

— у графі 1 проставити номер запису, який переноситься на аркуш коригування;

— у графі 2 навести дату отримання аркуша коригування;

— у графі 3 вказати дату оформлення аркуша коригування;

— у графі 4, оскільки аркуш коригування є невід’ємною частиною митної декларації, зафіксувати номер такої митної декларації, зокрема останні шість знаків її порядкового номера;

— у графі 5 навести позначення «МДП» (якщо митна декларація була складена на паперовому носії) або «МДЕ» (якщо була оформлена електронна митна декларація);

— у графі 6 проставити країну нерезидента та найменування (прізвище, ім’я, по батькові /за наявності/ — для фізичної особи) нерезидента;

— у графі 7 указати умовний індивідуальний податковий номер «300000000000». Якщо товари, придбані в нерезидента, не призначалися для використання в госпдіяльності або були придбані з метою їх використання для постачання послуг за межами митної території України або послуг, місце постачання яких визначається відповідно до п. 186.3 ПКУ, у цій графі наводиться умовний індивідуальний податковий номер «200000000000»;

— у графі 8 зі знаком «+» навести загальну суму коригування вартості товарів, уключаючи ПДВ;

— у графі 9 зі знаком «+» указати суму коригування вартості товарів без ПДВ;

— у графі 10 зі знаком «+» проставити суму ПДВ, визначену виходячи із суми коригування вартості товарів, наведеної у графі 9, тобто суму доплати, зазначену в колонці «Сума» розділу III аркуша коригування.

Нагадаємо, що згідно з абзацом третім п. 188.1 ПКУ при постачанні товарів, увезених платником на митну територію України, база оподаткування визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості таких товарів, але не нижче їх митної вартості. Тому майте на увазі: при збільшенні митної вартості імпортованого товару у зв’язку з доплатою ввізного ПДВ підприємство повинне буде збільшити і базу обкладення ПДВ при продажу цього товару на митній території України.

Таким є в цьому випадку порядок відображення сум, зазначених в аркуші коригування митної декларації, у ПДВ-звітності підприємства-імпортера. Як бачимо, процедура ця зовсім нескладна, головне — поставитися до неї уважно та скрупульозно. Утім, цих якостей нашим читачам не позичати.

На завершення додамо, що суб’єкти ЗЕД, які виявили помилку у сплаті митних платежів, можуть і самостійно здійснити їх доплату митним органам. Так, наприклад, за інформацією Держмитслужби України, розміщеною на сайті: http://www.customs.gov.ua, підприємці з власної ініціативи звертаються до Київської регіональної митниці для сплати занижених сум митних платежів при здійсненні ними експортно-імпортних операцій. Завдяки сумлінності бізнесу у 2012 році до держбюджету додатково перераховано 13,5 млн грн., у 2011 році цей показник був у 10 разів менше — 1,3 млн грн.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі