Теми статей
Обрати теми

Заповнення декларації про доходи

Редакція ПБО
Стаття

Заповнення декларації про доходи

 

 

Заповнення декларації про майновий стан і доходи традиційно викликає чимало запитань у фізичних осіб. А враховуючи те, що торік до ПКУ було внесено зміни, що стосуються, зокрема, порядку оподаткування доходів фізичних осіб, та змінено саму форму декларації про доходи, залишити без відповіді ці запитання ми не могли. Статтю присвячено розгляду особливостей заповнення фізособами декларації про майновий стан і доходи та додатків до неї.

Лілія КАЛАШНИКОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Декларація про майновий стан і доходи (далі — декларація про доходи) подається за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 07.11.2011 р. № 1395. У 2012 році до форми цієї декларації та до інструкції щодо її заповнення було внесено зміни. Про те, на що вплинули ці зміни та як заповнити оновлену декларацію про доходи, ви дізнаєтеся з цієї статті.

 

Обов’язок фізособи щодо заповнення декларації про доходи

За загальним правилом декларація про доходи заповнюється самостійно платником податку або іншою особою, нотаріально уповноваженою платником податку здійснювати таке заповнення (на підставі довіреності) (п. 179.5 ПКУ).

Винятком із цього правила є випадки, коли ПКУ покладає обов’язок із заповнення та подання декларації про доходи за платника податків на інших осіб, а саме на (п. 179.5 ПКУ):

батьків, усиновлювачів, опікуна або піклувальника — щодо доходів, отриманих неповнолітньою особою або особою, визнаною судом недієздатною;

спадкоємців (розпорядників майна, державних виконавців) — щодо доходів, отриманих протягом звітного податкового року платником податків, який помер;

державного виконавця, уповноваженого вживати заходів щодо забезпечення майнових претензій кредиторів платника податків, визначеного в установленому порядку банкрутом.

У таких виняткових випадках довіреність не оформляється.

Декларація про доходи подається на двосторонніх аркушах формату А4. Додатки до декларації подаються окремо на одно- або двосторонніх аркушах формату А4.

При заповненні декларації та додатків до неї необхідно дотримуватися таких правил:

1) заповнювати декларацію необхідно друкованим способом, чорнильними або кульковими ручками синього або чорного кольору. Олівцем заповнювати не дозволяється;

2) не повинно бути підчисток, помарок, виправлень, дописок і закреслень;

3) не повинно бути тексту або цифр, які неможливо прочитати внаслідок пошкодження аркушів, їх потертості, залиття чорнилом чи іншою рідиною;

4) показники в розділах II — VIII декларації та додатків заповнюються в гривнях з копійками.

Декларація та додатки до неї підписуються особою, яка її заповнює.

 

Способи подання декларації про доходи

Платник податків, який декларує доходи, або уповноважена ним на це особа, має право подати декларацію про доходи до органу ДПС одним із таких способів (п. 49.3 ПКУ і п. 4 розділу І Інструкції № 1395):

1) особисто до органу ДПС або уповноваженою на це особою;

2) надіслати поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення. У цьому випадку декларація має бути відправлена на адресу відповідного органу ДПС не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання декларації про доходи;

3) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови про реєстрацію електронного підпису згідно із законодавством. У цьому випадку декларацію необхідно буде відправити не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає граничний строк її подання.

Зауважимо: ДПСУ надає можливість платникам податків заповнити декларацію про доходи на своєму офіційному сайті www.sts.gov.ua. При цьому заповнена декларація за бажанням платника податків може бути або збережена у файл для направлення до податкового органу (в електронному вигляді), або роздрукована для подання до органу ДПС у паперовому вигляді.

 

Структура декларації про доходи

Декларація про доходи складається із восьми розділів та семи додатків. При цьому додатки 1 — 7 до декларації заповнюються та подаються виключно за наявності доходів (витрат), розрахунок яких міститься в цих додатках.

Відразу зауважимо: звичайні платники податків, які не віднесені ПКУ до самозайнятих фізичних осіб, заповнюють тільки:

розділи I, II, V, VII, VIII декларації про доходи. Розділ VI заповнюється в разі, якщо платник податків виявив помилку в раніше поданій декларації про доходи та самостійно виправляється;

додатки 2 — 4, 6 і 7. Додаток 1 заповнюють особи, нотаріально уповноважені платником податку на заповнення декларації, а також особи, на яких п. 179.5 ПКУ покладено обов’язок із заповнення декларації за інших осіб.

Розібравшись зі структурою декларації про доходи, перейдемо до заповнення її розділів.

Заповнення розд. I декларації про доходи не повинно викликати труднощів. Зауважимо лише: якщо протягом 2012 року або вже у 2013 році платник податків змінив прізвище (ім’я, по батькові), то в рядку 3 «Прізвище, ім’я, по батькові» цього розділу йому слід зазначити спочатку нове прізвище (ім’я, по батькові), а в дужках — старі дані. Далі розглянемо порядок заповнення розділів II, V — VIII декларації.

 

Заповнення розділу II «Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу» декларації про доходи

Як заповнити розділ II «Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу» декларації про доходи можна дізнатися з табл. 1.

 

Таблиця 1

Код і найменування рядка

Що вказується

1

2

Рядок 01 «Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу»

У колонці 3 — сума значень рядків 01.01 — 01.07.
У колонці 4 — сума ПДФО, що була утримана (сплачена) податковими агентами.
У колонці 5 — сума ПДФО, яку платник податків зобов’язаний сплатити самостійно, у тому числі сума ПДФО, сплаченого на дату подання декларації про доходи. Звертаємо увагу: у декларації про доходи відображаються тільки доходи, що включаються до розрахунку загального річного оподатковуваного доходу. Доходи, перелічені у ст. 165 ПКУ, у ній не відображаються

Рядок 01.01 «Заробітна плата»

У колонці 3 указується згідно з довідками, отриманими від роботодавців — податкових агентів, загальна сума нарахованої протягом 2012 року заробітної плати та прирівняних до неї виплат (п. 164.2 ПКУ).
У колонці 4 — сума ПДФО, утриманого роботодавцями з доходів у вигляді заробітної плати.
У колонці 5 указується сума ПДФО, яку платник податків повинен сплатити самостійно. Зокрема, до цієї колонки потрапляє значення рядка 07 додатка 7 до декларації про доходи (див. с. 40)

Рядок 01.02 «Доходи від операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого та/або рухомого майна»

Заповнення цього рядка (01.02) декларації про доходи спричинює необхідність заповнення додатка 2 до декларації (див. с. 33). Значення колонки 3 рядка 01.02 дорівнює значенню рядка 6 колонки 4 додатка 2. Значення колонки 4 рядка 01.02 має дорівнювати значенню рядка 8 колонки 5 додатка 2. Значення колонки 5 рядка 01.02 дорівнює значенню рядка 9 колонки 5 додатка 2

Рядок 01.03 «Дохід від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)»

Заповнення цього рядка (01.03) декларації про доходи спричинює необхідність заповнення додатка 2 до декларації (див. с. 33). Значення колонки 3 рядка 01.03 дорівнює значенню рядка 6 колонки 6 додатка 2. Значення колонки 4 рядка 01.03 має дорівнювати значенню рядка 8 колонки 7 додатка 2. Значення колонки 5 рядка 01.03 дорівнює значенню рядка 9 колонки 7 додатка 2

Рядок 01.04 «Інвестиційний прибуток»

Заповнення цього рядка (01.04) декларації про доходи спричинює необхідність заповнення додатка 3 до декларації. Значення колонки 3 рядка 01.04 дорівнює додатному значенню рядка 6 додатка 3. Значення колонки 4 рядка 01.04 має дорівнювати значенню рядка 8 додатка 3. Значення колонки 5 рядка 01.04 дорівнює значенню рядка 9 додатка 3

Рядок 01.05 «Вартість успадкованого чи отриманого у дарунок майна»

Заповнення цього рядка (01.05) декларації про доходи спричинює необхідність заповнення додатка 2 до декларації (див. с. 33).
Значення колонки 3 рядка 01.05 дорівнює сумі значень рядка 6
колонки 8 і рядка 6 колонки 9 додатка 2. Значення колонки 4 за рядком 01.05 декларації має дорівнювати значенню рядка 8 колонки 10 додатка 2. Значення колонки 5 рядка 01.05 дорівнює значенню рядка 9 колонки 10 додатка 2

Рядок 01.06 «Іноземні доходи (додаток 4)»

Заповнення цього рядка (01.06) декларації про доходи спричинює необхідність заповнення додатка 4 до декларації (див. с. 38).
Значення колонки 3 рядка 01.06 дорівнює підсумковому значенню колонки 4 додатка 4 (іноземний дохід, перерахований у гривні). Значення колонки 4 за рядком 01.06 декларації має дорівнювати підсумковому значенню колонки 6 додатка 4. Значення колонки 5 рядка 01.06 дорівнює підсумковому значенню колонки 7 додатка 4

Рядок 01.07 «Інші доходи»

У колонці 3 указується загальна сума оподатковуваних доходів, які не вказані в рядках 01.01 — 01.06 декларації.
У колонці 4 зазначається загальна сума ПДФО, утриманого з оподатковуваних доходів податковими агентами, у колонці 5 — загальна сума ПДФО, який платник податків зобов’язаний сплатити самостійно з таких доходів.
Звертаємо увагу: у цьому рядку, серед інших доходів, слід указувати винагороди, отримані фізособою за ЦПД. У разі отримання таких доходів та за умови, що загальна річна сума винагород за ЦПД та доходів у формі заробітної плати, отриманих від двох і більше податкових агентів, перевищила у 2012 році 128760 грн., платнику податків необхідно буде заповнити та подати разом із декларацією додаток 7

 

Порядок заповнення розділу V «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб» декларації про доходи

Особливостям заповнення V «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб» декларації про доходи присвячено табл. 2.

 

Таблиця 2

Код і найменування рядка

Що вказується

Рядок 08 «Сума загального річного оподатковуваного доходу»

Значення цього рядка дорівнює значенню рядка 01 колонки 3 розділу II декларації про доходи

Рядок 09 «Сума податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб»

Указується загальна сума ПДФО, що підлягає сплаті платником податку самостійно, у тому числі сплачена на дату подання декларації.
Значення цього рядка дорівнює значенню рядка 01 колонки 5 розділу II декларації про доходи

Рядок 10 «Сума податку, сплаченого платником податку самостійно на дату подання декларації»

Указується загальна сума ПДФО, яку платник податків сплатив до бюджету самостійно до подання декларації про доходи, у тому числі сума ПДФО, сплаченого за договором купівлі-продажу (обміну) об’єкта нерухомого майна, щодо якого не було вчинено нотаріальну дію

Рядок 11 «Сума податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання у зв’язку з використанням права на податкову знижку згідно із статтею 166 розділу IV Податкового кодексу України»

Заповнення цього рядка декларації про доходи спричинює необхідність заповнення додатка 6 до декларації (див. с. 39). Значення рядка 11 дорівнює значенню рядка 12 додатка 6

Рядок 12 «Сума податків, сплачених за кордоном, на яку зменшуються податкові зобов’язання згідно з підпунктом 170.11.2 пункту 170.11 статті 170 розділу IV Податкового кодексу України»

Платники податків, які отримували доходи з іноземних джерел, указують суму податку, сплаченого за кордоном, на яку вони мають право зменшити податкове зобов’язання.
Значення рядка 12 дорівнює підсумковому значенню колонки 6 додатка 4, але не більше значення рядка 09 розділу V декларації

Рядок 13.01 «сума податку, що підлягає сплаті до бюджету»

Указується сума податку, що підлягає сплаті до бюджету, — розрахункова величина, якщо в результаті розрахунку вийшло додатне значення (рядок 09 - рядок 10 - рядок 11 - рядок 12)

Рядок 13.02 «сума податку, що підлягає поверненню з бюджету»

Указується сума податку, що підлягає поверненню з бюджету, — розрахункова величина, якщо в результаті розрахунку вийшло від’ємне значення (рядок 09 - рядок 10 - рядок 11 - рядок 12). Значення вказується без знака «-»

 

Заповнення розділу VI «Розрахунок податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок» декларації про доходи

Перш ніж перейти до заповнення розділу VI декларації про доходи, зауважимо, що в разі виявлення платником податків після закінчення граничного строку подання декларації про доходи помилки, таку помилку можна виправити двома способами:

1) шляхом подання уточнюючої декларації про доходи. У цьому випадку до моменту подання такої декларації платнику податків необхідно буде сплатити суму недоплати з ПДФО та штрафу в розмірі 3 % від суми недоїмки;

2) через поточну декларацію про доходи. Якщо вибрано цей спосіб виправлення, то суму недоплати відображають у декларації про доходи, що подається за податковий період, наступний за періодом, в якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання (наприклад, виявлену суму недоїмки за 2011 рік у декларації за 2012 рік). Крім суми недоплати, платник податків також повинен буде сплатити штраф у розмірі 5 % від такої суми.

Крім сум недоплати з ПДФО та штрафу необхідно буде за весь період прострочення сплати ПДФО сплатити пеню з розрахунку 120 % річних облікової ставки НБУ, що діє на день заниження податкового зобов’язання (абзац другий п. 129.4 ПКУ).

При цьому незалежно від вибраного платником податків способу виправлення допущеної помилки, йому необхідно заповнити розділ VI декларації про доходи. Порядок його заповнення наведемо в табл. 3.

 

Таблиця 3

Код і найменування рядка

Що вказується

Рядок 14 «Сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка»

Указується значення рядка 13.01 декларації про доходи за той звітний податковий період, у якому було допущено помилку

Рядок 15 «Уточнена сума податкових зобов’язань за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка»

Указується уточнена сума ПДФО. Зауважимо, що значення цього рядка може бути як більше значення рядка 14 цього розділу (якщо помилка спричинила недоїмку з ПДФО), так і менше (якщо допущена при декларуванні доходів помилка призвела до переплати з ПДФО)

Рядок 16.01 «збільшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету»

Цей рядок 16.01 заповнюється, якщо в результаті виправлення самостійно виявлених помилок виявлено факт заниження податкових зобов’язань (значення рядка 15 більше, ніж значення рядка 14 декларації). У разі заповнення рядка 16.01 декларації платник податку зобов’язаний відобразити суму штрафу в рядку 17, а суму пені — у рядку 18 цього розділу

Рядок 16.02 «зменшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету»

Рядок 16.02 заповнюється в разі, якщо в результаті виправлення самостійно виявлених помилок виявлено факт завищення податкових зобов’язань (значення рядка 15 декларації менше, ніж значення рядка 14 декларації).
Значення в цьому рядку вказується без знака «-»

Рядок 17 «Сума штрафу, яка нарахована платником податку самостійно у зв’язку з виправленням помилки, % (рядок 16.01 х 3 % або 5 %)»

Якщо платник податку виправляє помилки через уточнюючу декларацію, у рядку 17 зазначається сума штрафу в розмірі 3 % від суми недоплати, указаної в рядку 16.01 цього розділу декларації.
Якщо платник податку виправляється через поточну декларацію, то в рядку 17 зазначається сума штрафу, що дорівнює 5 % від суми недоплати, указаної в рядку 16.01 декларації.
Розмір штрафу (3 або 5 %) слід указати в колонці 2 рядка 17 декларації перед символом «%»

Рядок 18 «Сума пені, яка нарахована платником податку самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України»

Рядок 18 заповнюється, якщо в результаті виправлення самостійно виявлених помилок виявлено факт заниження податкових зобов’язань з ПДФО.
У цьому рядку вказується сума пені, нарахованої платником податку самостійно відповідно до п.п. 129.1.2 ПКУ

 

Заповнення розділів VII «Відомості про нерухоме майно» і VIII «Відомості про рухоме майно» декларації про доходи

У розділі VII «Відомості про нерухоме майно» платнику податків слід указати відомості про нерухоме майно, що перебуває в його власності станом на кінець 2012 року як на території України, так і за її межами. При цьому кожний об’єкт нерухомого майна вказується окремо у відповідному рядку із зазначенням його місцезнаходження (країна, адреса), загальної та житлової площі (кв. м).

У розділі VIII «Відомості про рухоме майно» указуються відомості про рухоме майно, що перебуває у власності платника податку станом на кінець 2012 року. Кожен транспортний засіб вказується окремо у відповідному рядку із зазначенням марки, моделі, об’єму двигуна, потужності двигуна, довжини корпусу судна, максимальної злітної маси повітряного судна, року випуску.

Далі детально розглянемо порядок заповнення додатків 2, 4, 6 та 7 до декларації про доходи.

 

Заповнення додатка 2 до декларації про доходи

Додаток 2 до декларації про майновий стан і доходи заповнюється громадянами, які у 2012 році отримали доходи:

— від операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого (рухомого) майна;

— від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм);

— у вигляді спадщини чи дарунка.

Дізнатися, за якими ставками оподатковувалися перелічені вище доходи у 2012 році, наші читачі можуть із табл. 4.

 

Таблиця 4

№ з/п

Вид доходу

Ставка податку

Норма ПКУ

1

2

3

4

Доходи від продажу об’єкта нерухомого майна

1

Дохід від продажу не частіше 1 разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (уключаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, а також господарчо-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної ст. 121 ЗКУ, за умови перебування такого майна у власності платника податків більше 3 років*, а також дохід від продажу перелічених вище об’єктів нерухомості, отриманих у спадщину

П. 172.1, п.п. 170.10.1

Для цілей обкладення ПДФО дохід від відчуження господарчо-побутових споруд, що розташовані на одній ділянці з житловим або садовим (дачним) будинком та продаються разом із ним, окремо не визначається. Звертаємо увагу, що у декларації про доходи дохід, зазначений у п. 1 таблиці, не відображається, оскільки не включається до загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи.

2

Дохід від продажу протягом звітного податкового року більше одного з об’єктів нерухомості, указаних у п. 1 цієї таблиці, або від продажу іншого об’єкта нерухомості, у тому числі об’єкта незавершеного будівництва, отриманий:

Х

2.1

— платником-резидентом

5 %

Пп. 167.2, 172.2

2.2

— платником податків — нерезидентом

15 %
(17 %)

Пп. 167.1, 172.9

Дохід визначається виходячи з ціни, указаної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості об’єкта нерухомості.

Доходи від продажу об’єкта рухомого майна

3

Дохід від продажу одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера не частіше ніж 1 раз протягом звітного податкового року

1 %

П. 173.2

4

Дохід від продажу об’єкта рухомого майна,
крім випадку, указаного в п. 3 цієї таблиці

5 %

Пп. 167.2, 173.1

5

Дохід нерезидента від продажу (обміну) будь-якого об’єкта рухомого майна

15 %
(17 %)

Пп. 167.1, 173.6

Дохід, указаний у пп. 3 — 4 цієї таблиці, визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об’єкта.

Доходи від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)

6

Доходи, отримані від надання майна в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)

15 %
(17 %)

П.п. 164.2.5, пп. 167.1, 170.1

Об’єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше мінімальної суми орендного платежу (якщо встановлено та оприлюднено органами місцевого самоврядування мінімальну вартість місячної оренди 1 м2 загальної площі нерухомості). Зауважимо: згідно з п.п. 170.1.5 ПКУ фізособа-орендодавець, яка отримувала протягом 2012 року доходи у вигляді орендної плати від іншої фізособи, яка не є підприємцем, зобов’язана була самостійно нараховувати та сплачувати з них ПДФО протягом 40 календарних днів, наступних за останнім днем звітного кварталу. Проте оскільки така щоквартальна сума ПДФО не є узгодженою (узгодженою вона стане тільки на підставі річної декларації про доходи), то в разі, якщо ПДФО з таких доходів не сплачувався в зазначені вище строки, відповідальності за порушення строків сплати податку в цьому випадку не буде (див. роз’яснення у ЄБПЗ за кодом 160.30)

Спадщина та подарунки

7

Вартість власності, що успадковується (отримано в дар) членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення (батьками платника податків, його чоловіком або дружиною, дітьми, у тому числі всиновленими)

0 %

П.п «а» п.п. 174.2.1, п. 174.6

8

Вартість об’єкта нерухомого та рухомого майна, готівка або кошти, що зберігаються на рахунках дарувальника, відкритих у банківських та небанківських фінансових установах, у тому числі депозитні (ощадні), іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, які успадковуються або отримані від фізичної особи в дар особою, яка є інвалідом I групи, або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування

0 %

П.п «б» п.п. 174.2.1, п. 174.6

9

Вартість об’єкта нерухомого і рухомого майна, яке успадковується (отримано в дар від фізичної особи) дитиною-інвалідом

0 %

П.п «б» п.п. 174.2.1

10

Грошові заощадження, поміщені до 02.01.92 р. до установ Ощадбанку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери (облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов’язання СРСР, сертифікати Ощадбанку СРСР), та грошові заощадження громадян України, поміщені до установ Ощадбанку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992 — 1994 років, погашення яких не відбулося, успадковані будь-яким спадкоємцем

0 %

П.п «в» п.п. 174.2.1

Оскільки доходи, указані в пп. 7 — 10 цієї таблиці, уключаються до складу загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи, то в разі якщо декларація про доходи за 2012 рік подається у зв’язку з отриманням інших доходів, що підлягають декларуванню, цей дохід має бути в ній відображено.

11

Вартість будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується особами, які не є членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення, або вартість дарунка, отриманого особами, які не є членами сім’ї дарувальника першого ступеня споріднення

5 %

П. 167.2, п.п. 174.2.2, п. 174.6

12

Вартість дарунка або будь-якого об’єкта спадщини, отриманого від спадкодавця-нерезидента

15 %
(17 %)

П. 167.1, п.п. 174.2.3, п. 174.6

13

Дохід у вигляді негрошових подарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 50 % мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), установленої на 1 січня звітного податкового року (у 2012 році — 536,50 грн.)

П.п. 165.1.39

14

Дохід платника-нерезидента у вигляді будь-якого об’єкта спадщини, отриманий від спадкодавця-резидента

15 %
(17 %)

П. 167.1, п.п. 174.2.3

Платники податків — нерезиденти зобов’язані сплатити ПДФО до нотаріального оформлення об’єктів спадщини (див. також лист ДПСУ від 25.09.2012 р. № 2343/0/51-12/17-1116 на с. 46).

15

Доходи нерезидента у вигляді подарунка, отриманого від платника податків — резидента

15 %
(17 %)

Пп. 167.1, 174.6, п.п. 174.2.3

Платники податків — нерезиденти зобов’язані сплатити податок до нотаріального посвідчення договору дарування.

 

У табличній формі наведемо порядок заповнення колонок і рядків додатка 2 (див. табл. 5).

 

Таблиця 5

Колонка/рядок

Що вказується

1

2

Колонка 3 «Найменування і характеристика»

У відповідному рядку переліку об’єктів вказуються найменування і характеристика:
1) об’єкта нерухомого майна, який було продано, обміняно, здано в оренду (суборенду), успадковано або отримано в подарунок у 2012 році (рядок 1 «Об’єкти нерухомого майна»). Зауважимо: згідно зі ст. 181 ЦКУ до нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення. У колонці 3 щодо об’єкта нерухомого майна необхідно вказати його найменування (житловий будинок, квартира або її частина, кімната, садовий (дачний) будинок, гараж чи інша будівля, земельна ділянка та її призначення), місцезнаходження та загальну площу;
2) об’єкта рухомого майна, який було продано, обміняно, успадковано або отримано в подарунок у 2012 році (рядок 2 «Об’єкти рухомого майна»). Згідно з ч. 2 ст. 181 ЦКУ рухомим майном є речі, які можна вільно переміщати у просторі. Прикладами об’єктів рухомого майна є предмети антикваріату або витвори мистецтва, природне дорогоцінне каміння або дорогоцінний метал, прикраси з використанням дорогоцінних металів та природного дорогоцінного каміння, транспортні засоби тощо.
У колонці 3 щодо об’єкта рухомого майна вказуються його найменування (легковий (вантажний, спеціальний) автомобіль, автобус тощо) та характеристика (марка, модель, об’єм двигуна, потужність двигуна тощо);
3) об’єкта комерційної власності, який було успадковано або отримано в подарунок у 2012 році (рядок 3 «Об’єкти комерційної власності»). До таких об’єктів належать: цінні папери (крім депозитного (ощадного), іпотечного сертифіката), корпоративне право, власність на об’єкт бізнесу як такий (тобто власність на цілісний майновий комплекс), інтелектуальна (промислова) власність або право на отримання доходу від неї, майнові та немайнові права;
4) суми страхового відшкодування (страхових виплат) за страховими договорами, що було успадковано або отримано в подарунок у 2012 році, а також суми, які зберігаються відповідно на пенсійному депозитному рахунку, накопичувальному пенсійному рахунку, індивідуальному пенсійному рахунку спадкодавця (дарувальника) — учасника накопичувальної системи пенсійного забезпечення (рядок 4 «Сума страхового відшкодування»). Щодо цього об’єкта вказується його найменування, реквізити свідоцтва про право на спадщину (договори дарування);
5) об’єкта спадкоємства або дарування у вигляді готівкових коштів та коштів, що зберігаються на рахунках спадкодавця (дарувальника), відкритих у банках та небанківських фінансових установах; депозитних (ощадних), іпотечних сертифікатів; сертифікатів фонду операцій з нерухомістю (рядок 5 «Готівка або кошти, що зберігаються на рахунках, відкритих у банківських і небанківських фінансових установах»)

Колонки 4 і 5 «Операції продажу (обміну)»

У колонці 4 зазначається сума доходу, отриманого у 2012 році від операцій продажу (обміну) нерухомого/рухомого майна. Ця сума дорівнює ціні об’єкта нерухомого/рухомого майна, зазначеній у договорі його купівлі-продажу (міни), але не нижче його оціночної вартості такого об’єкта.
У колонці 5 — сума ПДФО, яка була самостійно розрахована та сплачена фізичною особою (утримана та сплачена податковим агентом) при проведенні операції з продажу (обміну) об’єктів нерухомого/рухомого майна

Колонки 6 і 7 «Оренда (суборенда), житловий найм (піднайм)»

У колонці 6 указується сума доходу, отримана фізичною особою у 2012 році, від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм).
У колонці 7 — сума ПДФО, самостійно нарахованого фізичною особою — орендодавцем (утриманого податковим агентом — орендарем) з доходу у вигляді орендної плати

Колонки 8 — 10 «Спадщина
чи дарування»

У колонці 8 указується дохід, отриманий у 2012 році у вигляді вартості успадкованого майна (грошові кошти, майно, майнові або немайнові права) у межах, що підлягають оподаткуванню.
У колонці 9 — вартість отриманого в подарунок у 2012 році майна, що підлягає оподаткуванню.
У колонці 10 — сума ПДФО, що дорівнює добутку вартості успадкованого (отриманого в подарунок) майна та відповідної ставки ПДФО

Рядок 6 «Загальна сума отриманих доходів»

Указуються підсумкові суми отриманих у 2012 році доходів від операцій з продажу (обміну) майна та/або від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) та/або в результаті прийняття у спадщину чи подарунок майна

Рядок 7 «Загальна сума податку на доходи фізичних осіб, у тому числі:»

Указуються підсумкові суми ПДФО, самостійно нараховані та/або утримані податковими агентами за кожним видом доходу, зазначеним у додатку 2. Дані рядка 7 дорівнюють сумі рядків 8 і 9 додатка 2

Рядок 8 «— утриманого (сплаченого) податковим агентом»

Указуються суми ПДФО, що були утримані та сплачені податковим агентом

Рядок 9 «— яка підлягає сплаті платником податку самостійно»

Указуються суми ПДФО, які фізособа повинна буде самостійно сплатити з оподатковуваних доходів, зазначених у додатку 2. При розрахунку цього показника отримані суми ПДФО не зменшуються на суми податку, що були вже сплачені з таких доходів на дату подання декларації про доходи. Ці самостійно сплачені у 2012 — 2013 роках суми ПДФО відображаються фізособою, яка декларує свої доходи в рядку 10 розділу V декларації про доходи

 

Заповнення додатка 4 до декларації про доходи

Додаток 4 до декларації про доходи заповнюють платники податків, які отримували у 2012 році іноземні доходи. У зв’язку з цим зауважимо, що п.п. 170.11.2 ПКУ передбачено право платника податків зменшити суму річного податкового зобов’язання з ПДФО на суму податків, сплачених ним за кордоном, якщо:

по-перше, між Україною та країною — джерелом виплаченого платнику податків доходу укладено договір про уникнення подвійного оподаткування, згоду на обов’язковість якого надано ВР України;

по-друге, у такого платника податків є видані державним органом країни, яка є джерелом виплати доходу (прибутку) фізичної особи, уповноваженим справляти такі податки, довідки про суми сплаченого податку (збору), а також про базу та/або об’єкт оподаткування (див. п. 13.5 ПКУ). Ці довідки має бути легалізовано у відповідній країні, у відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України. Якщо таких довідок у платника податків немає, він на підставі абзацу другого п.п. 170.11.2 ПКУ повинен подати до органу ДПС заяву про перенесення строку подання декларації про доходи до 31 грудня 2012 року.

Не зараховуються у зменшення суми річного податкового зобов’язання платника податків податки на капітал (приріст капіталу), податки на майно, поштові податки, податки на реалізацію (продаж), інші непрямі податки незалежно від того, належать вони до категорії прибуткових податків чи вважаються окремими податками відповідно до законодавства іноземних держав (п.п. 170.11.3 ПКУ).

Визначившись з іноземними доходами, що підлягають декларуванню, перейдемо безпосередньо до відображення їх у додатку 4 до декларації про доходи за 2012 рік (табл. 6).

 

Таблиця 6

Колонка/рядок

Пояснення

1

2

Колонка 1 «Дата отримання доходу»

Указується дата отримання доходу

Колонка 2 «Назва країни»

Зазначається назва країни, яка є джерелом виплати доходу

Колонка 3 «Розмір доходу в іноземній валюті (вказується назва валюти)»

Указується сума отриманого доходу в іноземній валюті із зазначенням її назви

Колонка 4 «Розмір доходу перерахованого у гривні»

Зазначається сума іноземного доходу, перерахованого у гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом НБУ, що діяв на дату отримання такого доходу. Дізнатися офіційний курс гривні до іноземної валюти, установлений НБУ на дату отримання (нарахування) іноземного доходу, можна на офіційному сайті НБУ www.bank.gov.ua

Колонка 5 «Сума податків, сплачених за кордоном, що зараховуються в Україні в іноземній валюті (вказується назва валюти)»

На підставі належно оформлених та легалізованих (за необхідності) довідок про суму сплаченого податку і збору (див. вище) проставляється в іноземній валюті сума податку, сплачена за межами України, на яку платником податків зменшуються податкові зобов’язання відповідно до п.п. 170.11.2 ПКУ

Колонка 6 «Сума податків, сплачених за кордоном, що зараховуються в Україні перерахована у гривні»

Відображаються суми податків, указані в колонці 5 після перерахунку у гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом НБУ, що діяв на дату отримання доходів, з яких ці податки було сплачено

Колонка 7 «Сума податку, нарахованого за ставками, визначеними в пункті 167.1 статті 167 розділу IV Податкового кодексу України»

Указується сума ПДФО, що дорівнює добутку даних колонки 4 і ставки податку (15, 17 % )

Рядок «Усього»

У рядку вказуються загальні суми:
— отриманого у 2012 році іноземного доходу;
— податків, сплачених за кордоном, які зараховуються в Україні;
— ПДФО, самостійно розрахованого платником податків, що підлягає сплаті з іноземних доходів

 

Сума податку, на яку платником податків зменшуються податкові зобов’язання відповідно до п.п. 170.11.2 ПКУ, але не більше суми ПДФО, зазначеної в рядку 09 розділу V декларації про доходи, відображається ним у рядку 12 розділу V декларації про доходи.

 

Заповнення додатка 6 до декларації про доходи

Додаток 6 заповнюють платники податків, які реалізують право на податкову знижку за результатами звітного року. Порядок заповнення додатка 6 до декларації про доходи наведемо в табл. 7.

 

Таблиця 7

Код і найменування
рядка/колонки

Пояснення

Колонка «Перелік витрат, фактично понесених платником податку протягом звітного (податкового) періоду», рядки 01 — 09

Щодо кожного виду витрат, дозволених до включення до складу податкової знижки, зазначається сума витрат, яку платник податків може включити до складу податкової знижки з урахуванням обмежень, установлених у пп. 166.3.1 — 166.3.8 ПКУ, і зазначаються реквізити документів, що підтверджують понесені витрати

Рядок 09 «Усього витрат (сума рядків 01 — 08)»

Указується загальна сума витрат, дозволених до включення до складу податкової знижки

Рядок 10 «Сума нарахованої заробітної плати, зменшена з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 розділу IV Податкового кодексу України»

Указується база оподаткування доходу у вигляді заробітної плати, нарахованого за звітний рік. Для цього суму заробітної плати, нараховану за звітний рік (див. колонку 3 рядка 01.01 розд. II декларації про доходи), зменшують на суми ЄСВ і ПСП (за наявності права на неї). Дані про суми ЄСВ і ПСП беруться з довідок (довідки) про доходи, видані податковими агентами — роботодавцями

Рядок 11 «Сума (вартість) витрат платника податку — резидента, дозволених до включення до податкової знижки (рядок 09, але не більше рядка 10)»

Указується загальна сума податкової знижки, на яку платник податків має право зменшити свій оподатковуваний дохід за звітний рік. Така загальна сума податкової знижки за звітний рік не може перевищувати базу оподаткування доходу у вигляді заробітної плати за звітний рік, зазначену в рядку 10 цього додатка. Тобто якщо загальна сума витрат, дозволених до включення до складу податкової знижки (рядок 09 додатка 6), не перевищує базу оподаткування доходу у вигляді заробітної плати (рядок 10 додатка 6), то значення рядка 11 дорівнюватиме значенню рядка 09. В іншому разі значення рядка 11 дорівнюватиме значенню рядка 10

Рядок 12 «Сума податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання у зв’язку з використанням права на податкову знижку…»

Указується сума ПДФО, на яку буде зменшено податкові зобов’язання у зв’язку з використанням права на податкову знижку. Розрахунок цього показника здійснюється так: значення колонка 4 рядка 01.01 декларації - (значення рядка 10 - значення рядка 11) х на ставки податку, установлені п.п. 167.1 ПКУ (15 і 17 %). Тобто якщо розрахункова величина, що дорівнює різниці між значенням рядка 10 і значенням рядка 11, не перевищує 128760 грн., то до неї застосовується ставка 15 %. В іншому разі до частини розрахункової величини, що дорівнює 128760 грн., слід застосувати ставку 15 %, до суми перевищення над зазначеною сумою — ставку 17 %

 

Заповнення додатка 7 до декларації про доходи

Додаток 7 до декларації про доходи зобов’язані заповнити платники податків, які протягом 2012 року отримували доходи у формі заробітної плати, інших прирівняних до неї виплат, що нараховуються в межах трудового договору, а також винагород за ЦПД, що оподатковувалися за ставками 15 та 17 % і при цьому загальна сума таких доходів у 2012 році перевищила 128760 грн. Звертаємо увагу: з максимальною величиною 128760 грн. слід порівнювати загальну суму зарплати та винагород за ЦПД у частині нарахувань, тобто без вирахування ЄСВ та ПСП. Доходи, отримані за ЦПД від фізичних осіб, при порівнянні з максимальною величиною не враховуються (див. роз’яснення ДПСУ в ЄБПЗ у підкатегорії 160.03).

Суми зарплати та винагород за ЦПД, нараховані у звітному році, а також суми утриманого з таких доходів ЄСВ та наданих ПСП, необхідні для заповнення рядків додатка 7, має бути підтверджено даними довідок податкових агентів, які нараховували такі доходи.

Порядок заповнення рядків додатка 7 наведемо в таблиці (див. табл. 8).

 

Таблиця 8

Код і найменування рядка

Пояснення

1

2

Рядок 01 «Сума доходів, нарахованих (виплачених, наданих) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховані (виплачені, надані) у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами»

Указується загальна сума доходів, нарахованих платнику податків протягом 2012 року у формі:
1) заробітної плати, інших прирівняних до неї виплат, нарахування та виплата яких здійснюються в межах трудового договору;
2) винагород за ЦПД.
Що стосується винагород за ЦПД, то згідно з роз’ясненнями фахівця ДПСУ (див. на с. 48) у загальній сумі доходів 2012 року, що зазначається в цьому рядку, має бути враховано всі доходи, виплачені податковими агентами за ЦПД-договорами, що оподатковуються за ставками, установленими п. 167.1 ПКУ, а саме 15 і 17 %, а не тільки ЦПД, за якими надавалися послуги або виконувалися роботи.
Дані про суми доходів беруться з довідок податкових агентів

Рядок 02 «Сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування…»

Указується загальна сума ЄСВ, утриманого із суми заробітної плати, та винагород за ЦПД, за якими надавалися послуги (договори підряду) або виконувалися роботи (договори про надання послуг), згідно з довідками, наданими податковими агентами платнику податку, який декларує доходи

Рядок 03 «Сума податкової соціальної пільги за її наявності»

Заповнюється платниками податків, які протягом 2012 року користувалися правом на ПСП. Значення цього рядка дорівнює сумі наданих за рік ПСП, згідно з довідками податкових агентів

Рядок 04 «Сума податку на доходи фізичних осіб, фактично нарахованого (утриманого) податковими агентами протягом податкового (звітного) року»

Проставляється загальна сума ПДФО, утриманого податковими агентами з доходів, указаних в рядку 01 цього додатка

Рядок 05 «База оподаткування, що оподатковується:»

Визначається база оподаткування доходів, нарахованих у звітному році у вигляді зарплати та винагород за ЦПД, як різниця між нарахованою сумою таких доходів (рядок 01), сумою утриманого з них ЄСВ (рядок 02) та сумою наданих за рік ПСП (рядок 03).

Якщо отримане в результаті розрахунку значення бази оподаткування менше або дорівнює 128760 грн., то його вказуємо в рядку 05.01.

Якщо база оподаткування перевищує межу, що дорівнює 128760 грн., то в рядку 05.01 проставляємо 128760 грн., у рядку 05.02 — суму перевищення над зазначеною межею

Рядок 06 «Сума податку на доходи фізичних осіб, розрахована платником податку самостійно (рядок 06.01 + рядок 06.02)…»

Указується отримана в результаті розрахунку сума ПДФО. Значення цього рядка дорівнює сумі значень рядків 06.01 (ПДФО, розрахований за ставкою 15 %) і 06.02 (ПДФО, розрахований за ставкою 17 %)

Рядок 07 «Сума податку, що підлягає сплаті до бюджету1 (позитивне значення (рядок 06 - рядок 04))»

У цьому рядку зазначається додатне значення ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету (рядок 06 - рядок 04). Це ж значення потім переноситься до колонки 5 рядка 01.01 розд. II декларації про доходи.
Якщо в результаті розрахунку отримано від’ємне значення ПДФО, то в цьому рядку проставляється «0». Отже, від’ємне значення ПДФО, отримане при розрахунку, не зменшує податкові зобов’язання платника податків, а просто «обнуляється»

 

Далі розглянемо на конкретному числовому прикладі порядок заповнення декларації про доходи, а також додатків 6 і 7, оскільки саме ці два додатки найбільш популярні серед громадян, які декларують свої доходи у зв’язку з обов’язком, покладеним на них ПКУ, або добровільно, з метою скористатися правом на податкову знижку.

Приклад. Протягом 2012 року Завальська Антоніна Степанівна (реєстраційний номер облікової картки платника податку — 3256872958) отримувала такі доходи:

1) заробітну плату за основним місцем роботи (ТОВ «Робота», ЄДРПОУ 14182564) у сумі 120000 грн., з якої сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — ЄСВ) у сумі 4320,00 грн. та ПДФО в сумі 17352 грн.;

2) винагороду за договором про надання послуг, укладеним з ПП «Послуги» (ЄДРПОУ 30257898), у сумі 48800,00 грн., з якої було утримано ЄСВ у сумі 984,78 грн. та ПДФО в сумі 7699,39 грн.

Як документи, що підтверджують суми отриманих у 2012 році доходів та утриманого з них ПДФО, Завальській А. С. було видано ТОВ «Робота» та ПП «Послуги» довідки про доходи.

Також у 2012 році Завальська А. С. зазнала певних витрат, які вона має право включити до складу податкової знижки. Згідно з платіжним дорученням банку сума сплачених у 2012 році процентів за іпотечним кредитом склала 12900 грн. (площа придбаної в кредит квартири дорівнює 89 кв. м). Оскільки площа придбаного в кредит житла менше 100 кв. м, то до податкової знижки ввійде вся сума сплачених за користування кредитом процентів (за умови, що сума цих процентів не перевищить обмеження, установленого п.п. 166.4.2 ПКУ*). Крім того, у серпні 2012 року Завальська А. С. оплатила навчання дочки у вищому навчальному закладі у 2012/2013 навчальному році. Вартість року навчання у вищому навчальному закладі склала 7100 грн. Проте до складу податкової знижки Завальська А. С. зможе включити тільки плату за 4 місяці навчання у 2012 році (вересень — грудень 2012 року), що дорівнює 2840 грн. (7100 грн. : 10 міс. навчання х 4 міс.)**.

* Докладно див. статтю «Витрати на сплату процентів за іпотечним кредитом у складі податкової знижки з ПДФО» на с.23.

** Докладно див. статтю «Податкова знижка на навчання» на с. 19.

Дані про отримані доходи та витрати, понесені нею протягом 2012 року, Завальська А. С. відображала у Книзі обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу.

Звертаємо увагу: оскільки загальна річна сума оподатковуваних доходів у вигляді заробітної плати та винагороди за цивільно-правовим договором, отримана Завальською А. С. від двох податкових агентів (від ТОВ «Робота» та ПП «Послуги»), перевищила 120 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня звітного податкового року (для 2012 року — 128760 грн.), то вона зобов’язана подати декларацію про доходи до 1 травня 2013 року.

Заповнимо декларацію про доходи платника податків за 2012 рік і додатки 6 і 7 до неї (див. с. 42-45).

 

img 1

img 2

 

img 3

img 4

 

img 5

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі