Теми статей
Обрати теми

Пошта редакції. Отримання та повернення позики: відображаємо в бухобліку

Редакція ПБО
Відповідь на запитання

Отримання та повернення позики: відображаємо в бухобліку

 

Підприємство отримало короткострокову (строком на півроку) та довгострокову (строком на 2 роки) позики. Як такі операції відобразити в обліку?

(м. Харків)

 

При операціях позики в бухгалтерському обліку підприємство, що видало позику (позикодавець), керується нормами П(С)БО 10 та відображає її суму у складі дебіторської заборгованості, а підприємство, яке отримало позику (позичальник), згідно з П(С)БО 11 уключає суму отриманої позики до складу своїх зобов’язань. У свою чергу, нагадаємо, що за правилами, зазначеними
П(С)БО, дебіторська заборгованість та зобов’язання можуть бути поточними (виникають у ході нормального операційного циклу та будуть погашені протягом 12 місяців із дати балансу) та довгостроковими (не виникають у ході нормального операційного циклу та будуть погашені після 12 місяців із дати балансу). І хоча НП(С)БО 1 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 24, с. 8, а також № 28, с. 21), що прийшло на зміну відразу п’ятьом національним стандартам (П(С)БО 1 — П(С)БО 5, що містили у минулому визначення «поточних» та «довгострокових» зобов’язань), на відміну від них, тепер таких визначень не містить, принцип розмежування зобов’язань на поточні та довгострокові зберігся й залишився тим самим. Зокрема, підтверджують це положення Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджених наказом Мінфіну України від 28.03.2013 р. № 433 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 30, с. 8), а також п. 60 МСФЗ 1 «Подання фінансових звітів», у яких погашення протягом періоду менше/більше 12 місяців (або нормального операційного циклу) є критерієм для розподілу дебіторської заборгованості та зобов’язань на поточні та довгострокові.

Тому бухгалтерський облік поворотної фінансової допомоги, як і раніше, також залежить від строку її повернення — тобто того, якою є позика: короткостроковою чи довгостроковою. У зв’язку з цим:

(1) позикодавець суму наданої поворотної фінансової допомоги, строк повернення якої:

— не перевищує 12 місяців з моменту надання — обліковує як короткострокову дебіторську заборгованість на субрахунку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами», відображаючи за дебетом цього субрахунку виникнення дебіторської заборгованості — видачу позики (Дт 377 — Кт 301, 311), а за кредитом — її погашення (Дт 301, 311 — Кт 377);

— перевищує 12 місяців з моменту надання — обліковує як довгострокову дебіторську заборгованість на субрахунку 183 «Інша дебіторська заборгованість». За дебетом цього субрахунку відображається виникнення дебіторської заборгованості (Дт 183 — Кт 301, 311), а за кредитом — переведення довгострокової заборгованості у короткострокову (Дт 377 — Кт 183) з наступним її погашенням (Дт 377 — Кт 301, 311);

(2) отримувач (позичальник) суму отриманої поворотної фінансової допомоги, строк повернення якої:

— не перевищує 12 місяців із дня отримання — визнає поточним зобов’язанням, відображаючи на субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» (або на спеціально відкритому для цього окремому субрахунку 607 «Інші короткострокові позики в національній валюті»). Отримання позики відображається записом Дт 301, 311 — Кт 685 (607), а погашення Дт 685 (607) — Кт 301, 311;

— перевищує 12 місяців із дня отримання — визнає іншим довгостроковим зобов’язанням на рахунку 55 «Інші довгострокові зобов’язання» (або використовує для цього субрахунок 505 «Інші короткострокові позики в національній валюті»). За кредитом відображається отримання такої поворотної фінансової допомоги (Дт 301, 311 — Кт 55 (505)), а за дебетом — переведення довгострокових зобов’язань до складу поточних (Дт 55 (505) — Кт 611) з подальшим погашенням (Дт 611 — Кт 301, 311).

При цьому сума поверненої позики до доходів позикодавця (п.п. 6.5 П(С)БО 15), а погашеної позики — до витрат позичальника (п.п. 9.3 П(С)БО 16) не включаються (тобто в «бухгалтерських» доходах та витратах сторін операції з отримання та повернення позики не відображаються).

Що стосується умовних процентів, що нараховуються згідно з п.п. 14.1.257 ПКУ в податковому обліку на суму поворотної фінансової допомоги, отриманої від позикодавця (платника податку на прибуток), що залишається не поверненою на кінець звітного періоду, то вони в бухгалтерському обліку не відображаються, а включаються до складу «податкових» доходів лише в податковому обліку (на що в минулому звертав увагу і Мінфін у листі від 14.11.2003 р. № 31-04200-30-25/5432).

Порядок відображення в обліку операцій з надання, отримання та повернення позик розглянемо на прикладах.

Приклад 1. Згідно з укладеним договором позики (з позикодавцем — неплатником податку на прибуток) 01.04.2013 р. строком на півроку отримано короткострокову позику в розмірі 20000 грн. Позичальник (отримувач) — платник податку на прибуток (який складає та подає згідно з п. 57.1 ПКУ декларацію з податку на прибуток за підсумками року).

В обліку сторін операції відобразяться так:

 

Облік короткострокової позики

Дата

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий облік

Дт

Кт

доходи

витрати

У позикодавця

01.04.2013 р.

Видано позику отримувачу

377

311

20000

01.10.2013 р.

Повернено позику отримувачем

311

377

20000

В отримувача

01.04.2013 р.

Отримано позику від позикодавця

311

685 (607)

20000

01.10.2013 р.

Повернено позику позикодавцю

685 (607)

311

20000

Отримання короткострокової позики від неплатника податку на прибуток та наступне її повернення у позичальника (отримувача) не спричинять жодних податкових наслідків у податковому обліку. Адже суму позики, отриманої від позикодавця — неплатника податку на прибуток, у цьому випадку (за умовами прикладу) позичальник-«річник» поверне позикодавцю «до» кінця поточного звітного періоду — звітного року (тобто отримання та повернення позики відбудуться в межах одного звітного періоду, що в результаті виявиться для податкового обліку позичальника безнаслідковим).

 

Приклад 2. Між підприємствами (платниками податку на прибуток, які складають та подають згідно з п. 57.1 ПКУ декларацію з податку на прибуток за підсумками року) укладено договір позики, за яким 08.04.2013 р. видано довгострокову позику строком на 2 роки в сумі 50000 грн. За домовленістю сторін отриману позику (усю суму) позичальник зобов’язався повернути після закінчення другого року користування.

В обліку сторін операції відобразяться так:

 

Облік довгострокової позики

Дата

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий
облік

Дт

Кт

доходи

витрати

1

2

3

4

5

6

7

У позикодавця

2013 рік

08.04.2013 р.

Видано позику отримувачу

183

311

50000

2014 рік

08.04.2014 р.

Суму позики, що підлягає поверненню протягом 12 місяців, переведено до складу поточної дебіторської заборгованості

377

183

50000

2015 рік

08.04.2015 р.

Повернено позику отримувачем

311

377

50000

У податковому обліку згідно з пп. 153.4.2 і 153.4.1 ПКУ видача позики та її наступне повернення до «податкових» витрат та «податкових» доходів позикодавця не включаються (тобто на податковий облік позикодавця не впливають).

В отримувача

2013 рік

08.04.2013 р.

Отримано позику від позикодавця

311

55 (505)

50000

31.12.2013 р.

Відображено суму умовно нарахованих процентів (за період з 01.04.2013 р. по 31.12.2013 р.)

2825,34*

* За умови, що облікова ставка НБУ (7,5 %) залишиться незмінною, сума умовно нарахованих процентів у податковому обліку становитиме: 50000 грн. х 275 днів : 365 днів х 7,5 % = 2825,34 грн.
Згідно з пп. 14.1.257 і 135.5.4 ПКУ сума умовно нарахованих процентів уключається до складу «податкових» доходів та відображається підприємством-позичальником у рядку 03.10.1 додатка ІД до декларації з податку на прибуток за 2013 рік.

2014 рік

08.04.2014 р.

Суму позики, що підлягає поверненню протягом 12 місяців, переведено до складу поточних зобов’язань

55 (505)

611

50000

31.12.2014 р.

Відображено суму умовно нарахованих процентів (за період з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р.)

3750*

* За умови, що облікова ставка НБУ (7,5 %) залишиться незмінною, сума умовно нарахованих процентів у податковому обліку становитиме: 50000 грн. х 365 днів : 365 днів х 7,5 % = 3750 грн.
Згідно з пп. 14.1.257 і 135.5.4 ПКУ сума умовно нарахованих процентів уключається до складу «податкових» доходів та відображається підприємством-позичальником у рядку 03.10.1 додатка ІД до декларації з податку на прибуток за 2014 рік.

2015 рік

08.04.2015 р.

Повернено позику позикодавцю

611

311

50000

 

Людмила Солошенко, економіст-аналітик

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі