Теми статей
Обрати теми

Щодо оподаткування акцизним податком операцій з відчуження цінних паперів

Редакція ПБО
Лист від 21.02.2013 р. № 2704/6/15-1415-13

Щодо оподаткування акцизним податком операцій з відчуження цінних паперів

Лист від 21.02.2013 р. № 2704/6/15-1415-13

 

Державна податкова служба України розглянула лист стосовно оподаткування акцизним податком операцій з відчуження цінних паперів і операцій з деривативами та повідомляє.

Відповідно до п. 137.1 ст. 137 Податкового кодексу України (далі — Кодекс) дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності на товар.

У зв’язку з набранням чинності з 03.01.2013 р. Законом України від 06.12.2012 р. № 5519-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів» (далі — Закон) згідно з п.п. 213.1.7 п. 213.1 ст. 213 Кодексу об’єктами оподаткування особливим податком є операції з продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів, де відбувається перехід права власності на цінні папери, та операції з деривативами, крім операцій, що здійснюються на міжбанківському ринку деривативів.

Згідно з п.п. 14.1.31 п. 14.1 ст. 14 Кодексу відчуження майна — це будь-які дії платника податків, унаслідок вчинення яких такий платник податків у порядку, передбаченому законом, втрачає право власності на майно, що належить такому платникові податків, або право користування, зокрема, природними ресурсами, що у визначеному законодавством порядку надані йому в користування.

Отже, операції з цінними паперами, де перехід права власності відбувся до набрання Законом чинності, не підлягають оподаткуванню акцизним податком.

Зобов’язання зі сплати акцизного податку за операціями з відчуження цінних паперів виникатимуть у разі переходу права власності на них після набрання Законом чинності.

У свою чергу, відповідно до п.п. 213.2.3 п. 213.2 ст. 213 Кодексу не підлягають оподаткуванню операції з інвестиційними сертифікатами, незалежно від виду таких операцій.

Щодо оподаткування операцій з векселями слід зазначити таке.

Відповідно до п. 3.7 Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України (далі — Положення), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 16.12.2002 р. № 508, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 28.02.2003 р. за № 174/7495, незалежно від того, чи переходить право власності на векселі банку, приймання та передавання векселів здійснюються банком на підставі відповідних первинних документів, що мають містити реєстр (опис) векселів.

Якщо банк прийняв рішення про здійснення операцій з поданими векселями, то після оформлення відповідних первинних документів реєстрація руху векселів здійснюється у відповідному обліковому регістрі (п. 3.9 Положення).

Урахування векселів є формою кредитування банком юридичної або фізичної особи шляхом придбання векселя до настання строку платежу за ним зі знижкою (дисконтом) за грошові кошти з метою одержання прибутку від погашення векселя в повній сумі (п. 6.1 Положення).

Згідно з п. 214.8 ст. 214 Кодексу базою оподаткування особливим податком на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами є договірна вартість цінних паперів або деривативів, визначена у первинних бухгалтерських документах за будь-якою операцією з продажу, обміну або інших способів їх відчуження.

Акцизний податок справляється в розмірі 1,5 відсотка від суми операції з продажу цінних паперів поза фондовою біржею, що не перебувають у біржовому реєстрі (п.п. 2151.1.4 п. 215.11 ст. 2151 Кодексу).

Отже, при переході банку права власності на вексель пред’явник такого векселя є платником акцизного податку за ставкою 1,5 відсотка від суми договірної вартості такого векселя.

 

Заступник Голови А. Ігнатовкоментар редакції

«Ціннопаперовий» акциз у роз’ясненнях ДПСУ

У листі, що коментується, податківці роз’яснили відразу декілька питань, пов’язаних з порядком нарахування та утримання особливого акцизного податку з операцій з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами, який було запроваджено з 03.01.2013 р. Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів» від 06.12.2012 р. № 5519-VI (далі — Закон № 5519). І хоча необхідність у подібних роз’ясненнях назріла вже давно, питання справляння «ціннопаперового» акцизу фахівці ДПСУ починають порушувати тільки зараз, через 4 місяці з моменту набуття чинності Законом № 5519 та напередодні граничного строку подання звітності з цього податку*. Утім, як мовиться, краще пізно, ніж ніколи. Тому не дорікатимемо податківцям щодо нерозторопності, а краще перейдемо до аналізу висновків, що прозвучали в листі.

* Нагадаємо, що граничний строк подання звітності з особливого акцизного податку припадає на 13.05.2013 р. При цьому Міністерство доходів і зборів рекомендує платникам податків до затвердження відповідної звітної форми подати до територіальних органів Міндоходів за своїм місцезнаходженням за I квартал 2013 року Декларацію за новою формою, запропонованою в листі від 27.04.2013 р. № 2549/7/99-99-22-01-02-17 (див. с. 4).

1. Оподаткування перехідних операцій та дата виникнення оподатковуваного доходу. Перша частина цього листа присвячена відповіді на запитання щодо обкладення особливим акцизним податком перехідних операцій (тобто операцій, початок яких припадає на період до 03.01.2013 р., а закінчення — після вказаної дати). На жаль, Закон № 5519 жодних вказівок із цього приводу не дає, а тому для всіх платників податків дотепер залишалося незрозумілим, якої позиції із цього приводу дотримуватимуться податківці.

Отже, на думку ДПСУ, операції з цінними паперами, за якими перехід права власності відбувся до набрання чинності Законом № 5519, не підлягають обкладенню акцизним податком. Зобов’язання зі сплати акцизного податку за операціями відчуження цінних паперів виникнуть у разі переходу права власності на них після набуття чинності Законом.

Інакше кажучи, приймати рішення щодо утримання (чи неутримання) «ціннопаперового» акцизу слід залежно від моменту переходу права власності на цінні папери. Якщо перехід права власності за договором, що передбачає відчуження цінних паперів, відбувся ще до 03.01.2013 р., то при отриманні оплати за них уже після вказаної дати податок не утримується. В іншому разі (якщо право власності на цінні папери за договором, укладеним до 03.01.2013 р., переходить після цієї дати) утримувати «ціннопаперовий» акциз усе ж доведеться.

До речі, аналогічний підхід до оподаткування перехідних операцій податківці продемонстрували ще в одному своєму листі, а саме листі від 19.02.2013 р. № 2549/6/15-5215. У ньому фахівці ДПСУ розглядали питання нарахування особливого акцизного податку в разі, коли цінні папери оплачувалися у розстрочку протягом 2012 — 2013 років і право власності на них перейшло до покупця за актом приймання-передачі після повної оплати їх вартості після 03.01.2013 р. У такому разі, як указують податківці у зазначеному листі, у податковому періоді 2013 року, в якому відбудеться перехід права власності до покупця цінних паперів за актом приймання-передачі, торговець цінними паперами (ліцензіат), який є в цьому випадку податковим агентом, зобов’язаний нарахувати, утримати та сплатити акцизний податок до бюджету від імені та за рахунок продавця цінних паперів.

Зі свого боку нагадаємо, що ще у статті «Ціннопаперовий» акциз: правила нарахування та сплати» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 13, с. 22) ми згадували про ймовірність того, що податківці при оподаткуванні перехідних операцій визнають за потрібне орієнтуватися на дату відображення доходу за «ціннопаперовими» операціями. Водночас ми висловили сподівання, що контролери все ж підуть іншим шляхом і до операцій з цінними паперами та деривативами, розпочатих до 03.01.2013 р., застосовуватимуть правила оподаткування, що діяли до зазначеної дати. На жаль, наші очікування не виправдалися, і переміг більш фіскальний підхід до оподаткування перехідних операцій.

Зверніть увагу: з положень листа, що коментується, власне як і положень згаданого листа від 19.02.2013 р. № 2549/6/15-5215, випливає й інший, більш загальний, висновок. Полягає він в тому, що дата виникнення податкових зобов’язань за «ціннопаперовим» акцизним податком визначається не за датою отримання грошових коштів від операцій з відчуження цінних паперів, а за датою переходу права власності на них.

Про те, що податківці є прихильниками відображення «ціннопаперових» доходів за принципом нарахування, свідчить також консультація, розміщена в розділі 140.13 Єдиної бази податкових знань на офіційному сайті ДПСУ: www.sts.gov.ua. Але річ у тім, що це не єдиний можливий підхід до визначення дати виникнення податкових зобов’язань. Ґрунтуючись на положеннях п. 216.7 ПКУ можна було б дійти висновку, що податкові зобов’язання можна нараховувати на дату отримання грошових коштів (інших видів компенсації вартості проданих цінних паперів).

Як би там е було, податківці висловили свою точку зору. Єдине запитання: як запропонований ними спосіб визначення дати виникнення податкових зобов’язань буде реалізовано на практиці. Адже, як ви пам’ятаєте, нараховувати та сплачувати податок до бюджету повинен податковий агент — торговець цінними паперами. А зробити це за рахунок належних платнику податків сум (а не за рахунок власних коштів податкового агента) можливо тільки після отримання грошових коштів від здійснення операцій з продажу цінних паперів.

2. Оподаткування операцій з урахування векселів банками. В останній частині листа фахівці ДПСУ звернулися до питання щодо нарахування та утримання «ціннопаперового» акцизу при здійсненні операцій з урахування векселів.

Як правильно зазначили податківці, згідно з п. 6.1 Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України від 16.12.2002 р. № 508, урахування векселів є формою кредитування банком юридичної або фізичної особи шляхом придбання векселя до настання строку платежу за ним зі знижкою (дисконтом) за грошові кошти з метою отримання прибутку від погашення векселя в повній сумі. Інакше кажучи, операції з урахування векселів передбачають перехід права власності на них від продавця (фізичної або юридичної особи) до банку. А отже, такі операції підпадають під об’єкт оподаткування «ціннопаперовим» акцизом, який сформульовано в п.п. 213.1.7 ПКУ.

Таким чином, при переході до банку права власності на вексель пред’явник такого векселя є платником акцизного податку за ставкою 1,5 % від суми договірної вартості такого векселя. У свою чергу, податковим агентом, який зобов’язаний нарахувати, утримати та сплатити до бюджету акцизний податок від імені та за рахунок платника податків (векселедержателя) є банківська установа. Останній висновок податківці підтверджують в іншому своєму листі від 25.02.2013 р. № 2802/6/15-5215, а також у консультації, опублікованій у журналі «Вісник податкової служби», 2013, № 15, с. 28.

 

 Алла Свіріденко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі