Теми статей
Обрати теми

Акцизний податок: як урахувати в податковому та бухгалтерському обліку?

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Листопад, 2013/№ 88
Друк
Стаття

Акцизний податок: як урахувати в податковому та бухгалтерському обліку?

Облік акцизного податку насамперед цікавий його платникам. Для них акцизний податок — це своєрідні транзитні суми, які справляються з покупців підакцизних товарів і потім перераховуються до бюджету. Про особливості їх відображення в обліку та «податковоприбутковій» звітності і поговоримо в цій статті. А таких «особливостей», як ви переконаєтеся, чимало.

Наталія Дзюба, податковий експерт

 

Що таке акцизний податок та хто його сплачує?

Акцизний податок — (1) непрямий податок на споживання окремих видів товарів (продукції), визначених Податковим кодексом України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ) як підакцизні, що включається до ціни таких товарів (продукції), а також (2) особливий податок на операції з відчуження цінних паперів та операції з деривативами (п.п. 14.1.4 ПКУ). Про обкладення особливим акцизним податком цінних паперів та деривативів детальніше див. «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 13, с. 22.

Нас же цікавить акцизний податок на споживання підакцизних товарів.

Відповідно до п. 215.1 ПКУ до підакцизних товарів належать:

— спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;

— тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;

— нафтопродукти, скраплений газ;

— автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли.

Платників акцизного податку перелічено в п. 212.1 ПКУ. Зокрема, до них належать особи, які виробляють (у тому числі з давальницької сировини) (п.п. 212.1.1 ПКУ) та/або ввозять на митну територію України (п.п. 212.1.3 ПКУ) підакцизні товари (продукцію). Для спрощення викладу обмежимося тільки акцизним податком, що сплачується вітчизняними виробниками.

При обчисленні податку із застосуванням адвалорних ставок базою оподаткування є, зокрема, вартість (без податку на додану вартість та з урахуванням акцизного податку) реалізованого товару (продукції), виробленого на митній території України, за встановленими виробником максимальними роздрібними цінами (п.п. 214.1.1 ПКУ).

У разі обчислення податку із застосуванням специфічних ставок з вироблених на митній території України підакцизних товарів (продукції) базою оподаткування є їх величина, визначена в одиницях виміру ваги, об’єму, кількості товару (продукції), об’єму циліндрів двигуна автомобіля або в інших натуральних показниках (п. 214.4 ПКУ).

Тобто нарахувавши акцизний податок та отримавши його у складі виручки від реалізованого підакцизного товару, платник податку повинен сплатити його до бюджету. Згідно з п. 216.1 ПКУ зобов’язання виникають на дату реалізації підакцизних товарів (продукції), незалежно від цілей та напрямів подальшого використання таких товарів (продукції), крім випадків, зазначених у ст. 225 і 229 ПКУ.

Акцизний податок у «податковоприбутковому» обліку

У податковому обліку акцизний податок не повинен ураховуватися у складі операційного доходу, тобто доходу від реалізації товарів (робіт, послуг). І річ не в тім, що прямої норми із цього приводу в ПКУ немає, як це передбачено для сум ПДВ (нагадаємо, у платників ПДВ цей податок згідно з п.п. 136.1.2 ПКУ не враховується при визначенні об’єкта обкладення податком на прибуток, за винятком випадку, коли підприємство-продавець не є платником ПДВ).

Просто суми акцизного податку, сплаченого/нарахованого покупцями/покупцям підакцизних товарів (за їх рахунок) на користь платника акциз­ного податку, уповноваженого вносити його до бюджету, повинні враховуватися в такого платника у складі інших доходів (п.п. 135.5.9 ПКУ). Дата виникнення таких доходів визначається згідно з П(С)БО (п. 137.16 ПКУ).

У декларації з податку на прибуток підприємства акцизний податок не відображається у складі доходу від реалізації товарів (робіт, послуг), а входить до складу інших доходів

Доходи від реалізації товарів виникають за датою переходу права власності на них до покупця (п. 137.1 ПКУ). Згідно зі ст. 334 ЦКУ в загальному випадку перехід права власності відбувається в момент передачі товару (якщо інше не встановлено договором або законом).

Тобто продавець підакцизного товару (платник акцизного податку до бюджету) суму нарахованого покупцю акцизного податку при відвантаженні такого товару покупцю:

1) не відображає в рядку 02 декларації у складі доходів від реалізації підакцизних товарів. До рядка 02 потрапить виключно дохід від реалізації підакцизного товару без урахування акцизного податку. І це важливо мати на увазі, адже цей рядок береться за основу при обчисленні обмежень для відображення витрат, зокрема встановлених п.п. 139.1.13 ПКУ. На це звертають увагу і податківці в консультації, розміщеній у підкатегорії 102.07.22 Бази знань. Перекручення показника рядка 02 в такому разі може призвести до завищення витрат та, відповідно, до заниження податкових зобов’язань з податку на прибуток;

2) показує в рядку 03.14 додатка ІД та переносить до рядка 03 декларації з податку на прибуток.

І хоча за правилом п.п. 136.1.1 ПКУ суми отриманої передоплати (авансу) за товари не включаються до доходу платника податків, податківці вважають, що при отриманні передоплати за підакцизні товари суми акцизного податку повинні відображатися в доходах (див. консультацію, розміщену в підкатегорії 102.06.07 Бази знань).

Така вимога податківців, найімовірніше, продиктована власне конструкцією п.п. 135.5.9 ПКУ, що передбачає віднесення до інших доходів не лише нарахованого акцизного податку, а й сплаченого покупцями.

Тому, мабуть, податківці і вимагають включати суму акцизного податку до складу іншого доходу вже на стадії надходження передоплати за підакцизний товар

І тут не береться до уваги навіть те, що, наприклад, при реалізації підакцизного товару, виробленого на митній території України, власне нарахування акцизного податку відбудеться у виробника тільки в момент його реалізації (п. 216.1 ПКУ).

Нагадаємо: реалізація підакцизних товарів — це будь-які операції на митній території України, що передбачають відвантаження підакцизних товарів (продукції) згідно з договорами купівлі-продажу, міни, постачання та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами з передачею прав власності або без такої, за плату (компенсацію) або без неї, незалежно від строків її надання, а також безоплатного відвантаження, у тому числі з давальницької сировини (п.п. 14.1.212 ПКУ). На дату отримання авансу за підакцизний товар податкові зобов’язання у платника акцизного податку не виникають. На це звертають увагу і податківці (див. підкатегорію 116.05 Бази знань).

Проте на дату отримання передоплати за підакцизний товар сума акцизного податку має бути відображена продавцем в рядку 03.14 додатка І? ???????????? ??Д і відповідно в рядку 03 декларації з податку на прибуток.

Далі при відвантаженні підакцизного товару продавець повинен показати дохід від продажу товару в рядку 02 декларації з податку на прибуток, без урахування суми акцизного податку.

Згідно з абз. «в» п.п. 138.10.4 ПКУ сума акцизного податку включається до складу інших витрат операційної діяльності як сума нарахованих податків і зборів, установлених ПКУ (акцизний податок у наведеному в цьому підпункті переліку винятків не значиться).

Датою здійснення витрат, нарахованих платником податку у вигляді сум податків та зборів, вважається останній день звітного податкового періоду, за який проводиться нарахування податкового зобов’язання з податку та збору (п.п. 138.5.1 ПКУ).

Нарахований акцизний податок слід включати до витрат та відображати в рядку 06.4.13 додатка І?В до декларації з податку на прибуток.

Бухгалтерський облік

У бухгалтерському обліку відображати інформацію про нарахований та перерахований акцизний податок необхідно на субрахунку 641 «Розрахунки за податками», оскільки саме цей субрахунок призначено для обліку податків, що нараховуються та сплачуються відповідно до чинного законодавства.

За кредитом субрахунку 641 відображаються нараховані платежі з акцизного податку до бюджету (у кореспонденції з рахунком доходу від реалізації 701 (702)), за дебетом — сплата акцизного податку до бюджету. При цьому «витратні» рахунки в бухобліку не зачіпаються.

Приклад. Підприємство реалізує дві партії підакцизного товару власного виробництва за ціною 780 грн./т (у тому числі ПДВ 20 % — 130 грн./т та АП — 50 грн./т (сума умовна)) і собівартістю 300 грн./т (умовно):

— перша партія — 100 тонн — на умовах передоплати;

— друга партія — 50 тонн на умовах подальшої оплати.

Податковий та бухгалтерський облік акцизного податку при реалізації підакцизного товару

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

дебет

кредит

доходи

витрати

1

2

3

4

5

6

7

Продаж на умовах передоплати

1

Отримано передоплату від покупця

311

681

78000

5000*

* На думку податківців (підкатегорія 102.06.07 Бази знань), при отриманні передоплати за підакцизний товар сума акцизного податку, сплаченого у складі вартості товару, включається до інших доходів згідно з п.п. 135.5.9 ПКУ та відображається в рядку 03.14 додатка IД.
Сума авансу, отриманого за підакцизний товар, не включається до доходів (п.п. 136.1.1 ПКУ).

2

Відображено податкові зобов’язання з ПДВ

643

641/ПДВ

13000

3

Відвантажено покупцю першу партію продукції (на суму передоплати)

361

701

78000

60000*

30000

* Дохід від реалізації підакцизного товару відображається без урахування акцизного податку в рядку 02 декларації з податку на прибуток.

4

Списано раніше відображену суму податкових зобов’язань з ПДВ

701

643

13000

5

Нараховано податкові зобов’язання з акцизного податку

701

641/АП

5000

5000*

* Відображається у витратах в останній день звітного податкового періоду, за який проводиться нарахування податкового зобов’язання з акцизного податку (п.п. 138.5.1 ПКУ). У декларації з податку на прибуток підприємства витрати з акцизного податку відображаються в рядку 06.3.15 додатка IВ.

6

Списано собівартість реалізованої продукції

901

26

30000

7

Відображено залік заборгованості

681

361

78000

Продаж на умовах подальшої оплати

8

Відвантажено покупцю другу партію підакцизної продукції

361

701

39000

30000*

15000

2500**

* Дохід від реалізації підакцизного товару відображається без урахування акцизного податку в рядку 02 декларації з податку на прибуток. ** Сума нарахованого покупцям підакцизних товарів акцизного податку включається до інших доходів (п.п. 135.5.9 ПКУ) та відображається в рядку 03.14 додатка IД.

9

Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ

701

641/ПДВ

6500

10

Нараховано податкове зобов’язання з акцизного податку

701

641/АП

2500

2500*

* Нарахований акцизний податок включається до витрат в останній день звітного податкового періоду, за який проводиться нарахування податкового зобов’язання з акцизного податку (п.п. 138.5.1 ПКУ). У декларації з податку на прибуток підприємства витрати з акцизного податку відображаються в рядку 06.3.15 додатка IВ.

11

Списано собівартість реалізованої продукції

901

26

15000

12

Сплачено ПДВ та акцизний податок до бюджету (за обома відвантаженнями)

641/АП

311

7500

641/ПДВ

19500

13

Сформовано фінансовий результат

701

791

90000

791

901

45000

 

Не сумніваємося, що тепер ви своєчасно та правильно відобразите акцизний податок у податковому та бухгалтерському обліку.

 

висновки


img 1
 
 
  • У платника акцизного податку сплачений покупцем (нарахований покупцю) акцизний податок, що підлягає перерахуванню до бюджету, відображається не у складі операційного доходу (рядка 02 декларації з податку на прибуток), а у складі інших доходів (у рядку 03.14 додатка IД).

  • Акцизний податок відображається у складі інших доходів, у тому числі при надходженні передоплати за підакцизний товар.

  • Сума акцизного податку включається до складу інших витрат операційної діяльності як сума нарахованих податків і зборів, установлених ПКУ.
 
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі